Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/026/19

Het federaal parket voert met de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen en de federale wegpolitie een onderzoek naar de hacking van de software gebruikt in tachografen.

De gemanipuleerde software laat toe de registratie door de tachograaf volledig uit te schakelen en is dermate gesofisticeerd dat zij zo goed als geen sporen nalaat. Hierdoor is het voor de politiediensten vrijwel onmogelijk geworden om die fraude nog met behulp van een reguliere controle te detecteren.

Het federaal parket wisselt in het kader van dit cybercrimedossier gegevens uit met het Nederlandse functioneel parket dat een parallel onderzoek voert.

In juni liet onderzoeksrechter Deraeve van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen de politiediensten overgaan tot een tussenkomst in dit dossier. Twee personen, van Poolse nationaliteit, werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Eén van hen werd op heterdaad betrapt bij de installatie van de gemanipuleerde software in verschillende tachografen. Hij zit thans nog steeds in voorlopige hechtenis.

Sindsdien heeft verder onderzoek toegelaten zowel in België als in Nederland bij verschillende transporteurs gemanipuleerde tachografen in beslag te nemen en te ontmantelen.

Er zijn ernstige aanwijzingen voorhanden dat de gemanipuleerde software doorheen heel Europa zou worden verkocht en dat duizenden vrachtwagens ondertussen over een gemanipuleerde tachograaf zouden beschikken. Deze maakt het onmogelijk de naleving van de rij- en rusttijden af te dwingen met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en de arbeidsomstandigheden van de betrokken chauffeurs.

In het belang van het onderzoek wordt er op dit moment niet verder gecommuniceerd over dit dossier.

Het persbericht van het Nederlands landelijk parket vindt u op www.om.nl.

*****

 

Le parquet fédéral mène, en collaboration avec la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale et la police fédérale de la route, une enquête sur un piratage du logiciel utilisé dans les tachygraphes.

Le logiciel manipulé permet de désactiver complètement l’enregistrement par le tachygraphe et est si sophistiqué qu’il ne laisse pratiquement aucune trace. Il est ainsi devenu pratiquement impossible pour les services de police de détecter cette fraude au moyen d’un contrôle régulier.

Dans le cadre de ce dossier de cybercriminalité, le parquet fédéral échange des données avec le parquet fonctionnel néerlandais, qui mène une enquête parallèle.

En juin, le juge d’instruction Deraeve, du tribunal de première instance de Flandre occidentale, a fait intervenir les services de police dans ce dossier. Deux personnes de nationalité polonaise avaient été placées sous mandat d’arrêt. L’une d’elles avait été prise en flagrant délit d’installation du logiciel manipulé dans différents tachygraphes. Celle-ci se trouve toujours actuellement en détention préventive.

Depuis, la suite de l’enquête a permis la saisie et le démantèlement de tachygraphes manipulés dans différentes entreprises de transport tant en Belgique qu’aux Pays-Bas.

Il existe des indices sérieux indiquant que le logiciel manipulé serait vendu dans toute l’Europe et que des milliers de camions seraient aujourd’hui équipés d’un tachygraphe manipulé. Cela rend impossible d’imposer le respect des temps de conduite et de repos, avec toutes les conséquences que cela implique pour la sécurité routière et les conditions de travail des chauffeurs concernés.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucune autre information ne sera communiquée sur ce dossier pour l’instant.

Sur le site www.om.nl vous trouverez le communiqué de presse du landelijk parket des Pays-Bas.