Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/030/15

Communiqué de presse

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Ossama K., Monir A.A. en Mohamed A. met twee maanden verlengd en van Adis A. met één maand.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen dan zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling bij het Hof van Beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015, la chambre du conseil de Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Ossama K., Monir A.A. et Mohamed A. pour une durée de deux mois et d’Adis A. pour une durée d’un mois.

S’ils font appel contre cette décision, ils comparaîtront devant la chambre des mises en accusation près la Cour d’Appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of First Degree of Brussels ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Ossama K., Monir A.A., Mohamed A. and for one month for Adis A.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

 

Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse