Verkeersactie 'zwaar vervoer' in Grimbergen

Op zaterdag 12 juni 2021 start de politiezone Grimbergen met een verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Deze verkeersactie, die twee maanden zal duren, heeft als doel de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid voor de omwonenden .

De actie focust zich enerzijds op een zone met tonnagebeperking tot 3,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 30km/u of 50km/u geldt. In deze zone is de inrichting van de straten niet voorzien op zwaar verkeer gelet op de beperkte breedte van de rijbaan en de vestiging van verschillende scholen. Het kruisen van vrachtverkeer met andere voertuigen is moeilijk en in veel gevallen onmogelijk zonder daarbij de berm of trottoir op te rijden. Daarnaast ontbreken hier vaak (afgescheiden) fietspaden, waardoor deze weggebruikers extra in gevaar komen. Kortom, zwaar vrachtverkeer, inclusief de landbouwvoertuigen die niet voor landbouwactiviteiten gebruikt worden, horen in deze zone niet thuis.

Anderzijds focust de actie zich ook op een kleinere zone met tonnagebeperking tot 7,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u geldt. Deze zone bestaat uit verbindingswegen, die veelvuldig gebruikt worden door fietsers. Desondanks de hogere tonnagebeperking worden er heel wat inbreuken gemeld. 

Bij vaststelling van inbreuken zal er streng opgetreden worden door het intrekken van het rijbewijs van de bestuurder gedurende 8 dagen.

Door de aankondiging van de actie willen politie en parket de bestuurders en hun werkgevers sensibiliseren tot het respecteren van de geldende tonnagebeperkingen.