ZOEKACTIE VERDWIJNING ELKE WEVERS

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de verdwijning van Elke Wevers (2010) heeft vandaag een gecoördineerde zoekactie o.l.v de onderzoeksrechter in Tongeren plaatsgevonden. De actie vond plaats op de Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren t.h.v het eilandje.

In 2011 gebeurde er in deze buurt al een zoekactie. De apparatuur (sonar) waarmee in het water gezocht wordt,  is ondertussen geavanceerd, waardoor politie en justitie deze opportuniteit willen aangrijpen om opnieuw op deze plek te zoeken.

Deze zoekactie stond reeds in de lente van 2022 gepland, maar door de dichte beplanting in het water, was het onmogelijk om deze te laten doorgaan.

Bij deze actie waren aanwezig: de cel vermiste personen, de scheepvaartpolitie, het technisch steunteam van de federale politie met een geavanceerde sonar, het duikteam van de civiele bescherming en de lokale politie Maasland. 

De actie bleef zonder resultaat.