Eedaflegging – Maandag 3 december 2018 om 8.45 uur

De kandidaat-stagiairs voor de eedaflegging dienen zich uiterlijk op vrijdag 23 november 2018 vóór 16 uur aan te melden op het parket-generaal te Brussel (Justitiepaleis – Poelaertplein 1 – 1000 Brussel – 3de verdieping – 1e bureau – tel. 02/508.65.99) voorzien van de volgende vereiste documenten :

1. origineel van het diploma van master/licentiaat in de rechten (zonder bijlagen);
2. nationaliteitsattest afgegeven door de gemeentelijke administratie;
3. bewijs van goed gedrag en zeden.

Na deze datum zullen geen dossiers meer worden aanvaard voor de eedaflegging van 3 december 2018.

De diensten zijn geopend van 8u30 tot 11u30 en van 12u30 tot 16u.

Onderstaande documenten moeten eveneens worden ingevuld en neergelegd :

1. een identificatiefiche
2. een verklaring bestemd voor de balie (BrusselLeuven)

Voor meer info, zie ook de site van de :
- Balie Brussel
- Balie Leuven

In januari is er geen eedaflegging. In februari vindt de eedaflegging op maandag 4 februari 2019 om 8.45 uur plaats.
De uiterlijke datum voor de neerlegging van de stukken is vrijdag 25 januari 2019 vóór 16u00.