Parquet du Procureur du Roi Bruxelles
Communiqué de presse

Even na 18u is er in het metrostation “Weststation” in Molenbeek een vachtpartij geweest tussen verschillende jongeren (een 15-tal). Drie militairen die aanwezig waren in het station, in een preventief kader, zien zich genoodzaakt tussen te komen en trachten de vechtende jongeren te scheiden.

Uiteindelijk keren al de jongeren zich tegen de militairen en ontstaat er een schermutseling. Hierbij komt er een militair op de grond terecht en tracht men het dienstwapen van de militairen te ontvreemden. Dit is niet gelukt, maar een militair heeft wel een slag met een wapenstok moeten uitdelen om te verhinderen dat zijn dienstwapen werd afgenomen door een jongere. J. °1998 en gekend bij de jeugdrechtbank, geraakte hierbij gewond aan het hoofd. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn leven was op geen enkel moment in gevaar.

Verschillende jongeren werden reeds geïdentificeerd.

Het parket van Brussel werd ingelicht en heeft een onderzoek geopend. Er werden verschillende onderzoeksdaden bevolen, waaronder de inbeslagname en analyse van verschillende camerabeelden. de minderjarige J. werd verhoord als verdachte en ter beschikking gesteld van het jeugdparket in Brussel. Het parket zal hem in de loop van de dag voor de jeugdrechter brengen en vraagt een maatregel van plaatsing in een gesloten instelling.

Het onderzoek werd toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie van Brussel en meer specifiek aan de afdeling gespecialiseerd in onderzoeken in het militair milieu. Ter informatie: sinds de afschaffing van de militaire rechtbanken, zijn de militairen onderworpen aan dezelfde rechtsregels als elke andere burger.

Uit de eerste analyse van de beelden blijkt dat de militairen niet anders konden dan tussenkomen (hulp aan personen in nood in het kader van de vechtpartij) en dat zij het nodige gedaan hebben om te vermijden dat hun dienstwapen (geladen automatisch oorlogswapen!) in handen kwam van een groep jongeren. De betrokken militairen zullen dan ook als getuige/slachtoffer verhoord worden in de loop van de komende dagen.

Er zal over dit incident niet verder gecommuniceerd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Parquet du Procureur du Roi Bruxelles
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse