Corona/COVID-19-cijfers van het Openbaar Ministerie (update 22/04/2020)

Het College van Procureurs-generaal publiceert wekelijks (elke woensdag in het begin van de namiddag) de “Corona/COVID-19”-cijfers van het Openbaar Ministerie op deze website. Het gaat hier telkens om het aantal zaken die de parketten in de business applicatie MaCH registreerden met de middels COL 6/2020 geofficialiseerde tenlasteleggingscode “62Q - Corona/COVID-19 (inbreuken vermeld in de ministeriële besluiten)”.

WOENSDAG 22/04/2020

Aantal 62Q-zaken geregistreerd in MaCH t.e.m. 20/04/2020:      25.052

Het gaat hierbij om alle zaken verwerkt door de correctionele parketten, de politieparketten en de arbeidsauditoraten. Aangezien de jeugdparketten niet in MaCH registreren en het Openbaar Ministerie nog niet beschikt over een toegang tot frequent geactualiseerde extracties uit PJG zijn er (nog) geen cijfergegevens beschikbaar over het aantal door de jeugdparketten verwerkte zaken.

Op basis van de 25.052 zaken die tot en met maandag 20 april in MaCH geregistreerd werden met de tenlasteleggingscode “62Q - Corona/COVID-19 (inbreuken vermeld in de ministeriële besluiten)”, presenteren we hieronder de volgende twee grafieken:

  • het aantal 62Q-zaken geregistreerd in MaCH per dag
  • de evolutie van het totaal aantal 62Q-zaken

Een eerste grafiek toont per dag het aantal 62Q-zaken geregistreerd in MaCH:

Een tweede grafiek toont de evolutie van het totaal aantal gecumuleerde 62Q-zaken: