Arbeidsauditoraat Gent - Over ons

 • Over ons

  Welkom op de officiële website van het arbeidsauditoraat Gent, een gespecialiseerd technisch parket dat autonoom functioneert als openbaar ministerie binnen de arbeidsrechtbank. Onze taak is om, net zoals het parket van de procureur des Konings, de belangen van de openbare orde te waarborgen, maar met een bijzondere focus op de sociale rechten van de burgers in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

 • Onze Missie

  De missie is tweeledig, gelet op de burgerrechtelijke en strafrechtelijke taken van het arbeidsauditoraat.  

  In zijn adviserende bevoegdheid verstrekt het arbeidsauditoraat aan de rechter en de bevoegde overheden de nodige informatie, zodat zij een adequate beslissing kunnen nemen.  Het arbeidsauditoraat treedt op in het belang van de openbare orde en van de rechtszoekenden, die de wet omwille van hun kwetsbare positie extra beschermt.

  Daarnaast staat het auditoraat in voor de handhaving van de rechtsstaat en de verdediging van het algemeen belang. Doelstelling is hierbij om op een evenwichtige en gepaste manier te reageren op elke vastgestelde inbreuk binnen een aanvaardbare termijn, met inachtneming van de belangen van de benadeelde of het slachtoffer. We handhaven de normen en waarden van het openbaar ministerie, en voeren onze taken uit met respect voor de wetgeving en op een onafhankelijke, onpartijdige, eerlijke en respectvolle manier.

  Hierbij spant het arbeidsauditoraat zich tevens in om bij de verschillende rechtsmachten een efficiënte procesgang en een goede rechtsbedeling te verzekeren.

 • Organigram van het auditoraat

  Organigram
 • Kernopdrachten

  Onze basisopdrachten zijn verdeeld in twee evenwaardige pijlers: burgerlijk en strafrechtelijk.
  In burgerlijke zaken treden we op als openbaar ministerie bij de arbeidsrechtbank, en in strafrechtelijke zaken bij de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.

  organogram gerechtelijk systeem
 • Structuur en Locatie

  Sinds 1 april 2014 is er één arbeidsauditoraat voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen, namelijk het arbeidsauditoraat Gent. U kunt onze diensten vinden in de gerechtsgebouwen te Brugge, Kortrijk, Gent, Dendermonde en Oudenaarde. Ons team bestaat uit 20 magistraten en een ondersteunende dienst van administratieve personeelsleden, geleid door de arbeidsauditeur.

 • Digitale Transitie

  Ondanks de uitdagingen van de opeenvolgende besparingen binnen de federale justitie, streven we naar efficiëntie door onze diensten te herschikken en de overgang naar digitale dossiers en communicatie te bevorderen.

 • Hoger Beroep

  Voor zaken in hoger beroep bij het arbeidshof en het hof van beroep, is er een arbeidsauditoraat-generaal dat opereert onder de leiding van de procureur-generaal.

 • Contact

  Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie of assistentie met arbeidsgerelateerde zaken. Ons team van toegewijde professionals staat klaar om u te ondersteunen en te begeleiden.

Publications from
Gent