Parket Leuven - Missie, visie en waarden

Missie

Parket Leuven maakt deel uit van het Openbaar Ministerie. Onze magistraten en gerechtspersoneel zorgen dag en nacht voor een veilige samenleving in het arrondissement Leuven: 

  • Door misdrijven op te sporen en op maat te vervolgen 
  • Door mensen in een kwetsbare positie te beschermen 

Wij onderzoeken onafhankelijk en beslissen objectief, met oog voor de rechten van slachtoffers en verdachten, in samenwerking met onze netwerkpartners. 

Visie

Parket Leuven wil een voorbeeldorganisatie zijn op het vlak van criminaliteitsbestrijding en rechtshandhaving. 

Wij hechten hierbij belang aan: 

  • Een professionele en onpartijdige dienstverlening  
  • Een rechtvaardige en tijdige behandeling van onze dossiers  
  • Een voortdurende aandacht voor heldere communicatie
  • Het welzijn van al onze medewerkers  
  • De ontwikkeling van onze kennis en vaardigheden 
  • Een actief gebruik van de digitale mogelijkheden

Waarden

Waarden - parket Leuven

Publications from
Louvain