Persbericht

Begin deze week werd er een einde gesteld aan de criminele activiteiten van een bende gespecialiseerd in de aanmaak en de zwendel in valse en vervalste identiteitsdocumenten en gevestigd in de Brusselse agglomeratie. De bende had een klantenbestand in zowel binnen- als buitenland. Onder deze afnemers bevinden zich dan ook vermoedelijk heel wat personen, die gelinkt kunnen worden aan het actueel prangende fenomeen van de mensensmokkel.

De tussenkomst is het gevolg van twee afzonderlijke onderzoeken opgestart binnen de opsporingsafdeling “mensenhandel en –smokkel” van de FGP Brussel. Gezien echter de raakvlakken tussen beide onderzoeken werd er door de respectieve gerechtelijke autoriteiten beslist om tot een simultane tussenkomst in beide onderzoeksdossiers over te gaan.

Het eerste onderzoek nam een aanvang ingevolge de ontvangst van politionele informaties omtrent een zwendel in valse en vervalste identiteitsdocumenten Dankzij het gevoerde onderzoek kreeg men een goed zicht op de wijze van uitvoering van de criminele activiteiten en kon er in de hiërarchie worden opgeklommen. Na de identificatie van een bijkomende intermediair kwamen de onderzoekers terecht in het entourage van de personen, die een sleutelrol speelden binnen deze zwendelactiviteiten. Deze hoofdverdachten beschikten niet enkel over een internationaal netwerk van cliënten, doch tevens over een netwerk van vervalsers waarop een beroep kon worden gedaan.

Het tweede onderzoek daarentegen werd opgestart naar aanleiding van de interceptie van een zending houdende valse/vervalste identiteitsdocumenten op de luchthaven “Brussel Nationaal” met bestemming Griekenland. Navolgend onderzoek bij de koerier- en verzendingsbedrijven leidden de onderzoekers naar een tweetal hoofdverdachten, die blijkbaar waren tussengekomen bij de verzending van de onderschepte zendingen. Uit het onderzoek bleek al snel dat zij niet alleen handelden en dat het aantal door hen uitgevoerde zendingen veel groter was dan de enkele zendingen, die konden worden onderschept. Typerend was tevens de vaststelling dat heel wat zendingen als bestemmingsadres Turkije en Griekenland hadden, waardoor er een sterk vermoeden bestaat dat deze identiteitsdocumenten werden gebruikt voor de smokkel van personen met bestemming Europa, een niet onbelangrijk aspect met betrekking tot huidige vluchtelingenproblematiek.

De voortgang in beide onderzoeken binnen dezelfde dienst leidde echter tot de vaststelling dat beide onderzoeken raakvlakken vertoonden. Na overleg werd er dan ook door de respectieve gerechtelijke overheden vooropgesteld dat een eventuele tussenkomst simultaan diende te gebeuren. De planning van deze tussenkomst werd echter nog versneld toen de onderzoekers vernamen dat één van de hoofdverdachten op 13 oktober 2015 vanuit de luchthaven van Charleroi naar zijn thuisland zou afreizen.

In allerijl werden de nodige voorbereidingen getroffen en werd een tussenkomst gepland de dag van diens vertrek. Na bevestiging van de interpellatie van betrokken verdachte op de luchthaven van Charleroi werd het startsein gegeven voor de uitvoering van een tiental huiszoekingen voornamelijk op het grondgebied van de Brusselse agglomeratie en één te Antwerpen. Bijgestaan door de collega’s van de lokale politiezones Brussel Hoofdstad, MIDI, WEST, de FGP Antwerpen en de dienst “vervalsingen” van de federale politie, kon er hierbij worden overgegaan tot de arrestatie van de negen geviseerde verdachten alsook tot de aanzienlijke inbeslagname van bewijsmateriaal. Met betrekking tot de documentenzwendel kon er zo beslag worden gelegd op: een aanzienlijk aantal authentieke/valse/vervalste identiteitsdocumenten, identiteitsgegevens voor de aanmaak van documenten alsook een enorme hoeveelheid witte plastic kaarten nodig voor het vervaardigen van deze valse stukken. Tevens werd er binnen gevallen in een “atelier” waar – naast hoger vermelde voorwerpen - ook beslag kon worden gelegd op het materiaal nodig voor deze aanmaak (PC, persmachine, specifieke printer voor plastic kaarten, scanners, lijm, …..). Dat de verdachten niet aan hun proefstuk toe waren, bleek ondermeer uit de wijze waarop zij hun valse/vervalste identiteitsdocumenten alsook gelden verborgen hielden. Een grondige controle van alle mogelijke bergplaatsen was dan ook noodzakelijk. Behoudens vorige resultaten werd er tevens overgegaan tot de administratieve aanhouding van één persoon alsook tot de inbeslagname van een hoeveelheid cannabis en een handvuurwapen met bijhorende munitie.

Betrokken verdachten werden na verhoor door de onderzoekers van de FGP Brussel voor de respectieve gerechtelijke overheden voorgeleid en uiteindelijk onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het navolgend onderzoek wordt uiteraard voortgezet.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder