Persbericht

Dit weekend hebben zich in de wijk Kuregem te Anderlecht meerdere feiten voorgedaan, toe te schrijven aan één of meerdere nog niet geïdentificeerde groep van personen.

Op zaterdag 10/10/2015 rond 21u10, heeft een groep van een twintigtal personen zich op het kruispunt van het Raadsplein en de Van Lintstraat verzameld. Twee molotovcocktails en enkele straatstenen werden in de richting van de ruiten van het commissariaat en gemeentehuis gegooid die zich in het zelfde gebouw bevinden. Op dat ogenblik van de feiten was niemand in het gebouw.

Politie en brandweer werden opgeroepen. Daar er geen brand is uitgebroken heeft de brandweer de plaats snel verlaten. Een gerechtelijk perimeter werd ingesteld. Ruiten zijn gesneuveld door de straatstenen en een raam is zwart uitgeslagen. Niemand werd gewond.

Het gerechtelijk labo van de federale politie is op vraag van het parket van de procureur des Konings ter plaatste afgestapt en werden tevens verschillende onderzoeksdaden ingesteld met het oog op de identificatie van de daders van deze beschadigingen.

Daarna werd op zondag 11/10/2015 rond 3u25 een wagen in brand gestoken in de Sergeant De Bruyne straat te Anderlecht. De brandweer werden opgeroepen en hebben zij de brand snel kunnen blussen. De politie die ter plaatse was heeft kunnen vaststellen dat de ruiten van de wagen verbrijzeld waren en dat er zich een straatsteen op de achterbank van de wagen bevond. Volgens de commandant van de brandweer is de brandstichting het gevolg van een criminele actie.

Een gerechtelijke perimeter werd ingesteld en het laboratorium van de federale gerechtelijk politie is ter plaatse afgestapt. Andere onderzoeksdaden werden tevens bevolen.

Een onderzoek werden ingesteld ten einde de daders van deze feiten te identificeren

Ten vertrouwelijke titel : BR47.L3.52836-15 et BR47.L3.52853-15

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder