Persbericht

Op zondag 20/09/2015 omstreeks 16u55 is een fietser op de Koning Albertlaan te Sint Agatha Berchem gevallen waarbij diens schouder ontwricht werd. Een ziekenwagen werd opgeroepen.

Een politiepatrouille van de lokale zone Brussel West is ter plaatste gegaan en heeft daar het slachtoffer aangetroffen omringd door een tiental personen. Een van deze personen heeft een poging ondernomen om de schouder weer goed te zetten. De politie merkt op dat een ziekenwagen onderweg is en men het slachtoffer niet meer dient aan te raken. Een van deze aanwezige personen heeft de politieagenten bedreigd en beledigd, gevolgd door de naaste omstaanders.

Er werd zelfs opgeroepen om in opstand te komen.

Meerdere personen die deze beledigingen hebben geuit hebben toen de vlucht genomen en zijn de tram opgestapt. De politieagenten hebben deze doen stoppen en hebben versterking gevraagd. Hierop is een hevige ruzie ontstaan waarbij men gepoogd heeft het dienstwapen van één van de agenten te ontvreemden, zonder succes.

Twee personen (A.A, geboren in 1995 en S.B.H, geboren in 1991 beide gekend voor andere feiten) zijn van hun vrijheid beroofd en werden ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des Konings voor verzet, aanzet tot oproer, bedreiging door gebaren en mondelinge bedreigingen.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder