Persbericht

In een gerechtelijk onderzoek gevoerd door Onderzoeksrechter Gruwez lastens verschillende leden van de stadsbende die zich ‘Negatif Clan’ noemt, werd op vrijdag 28 augustus 2015 overgegaan tot vier huiszoekingen en een vijftiental aanhoudingen. Hiervoor werd een grootscheepse politieactie op de been gebracht waaraan de lokale politie van Brussel-Noord, Brussel-West, Montgomery, alsook de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) en de speciale eenheden van de lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene (de Anti-Overval-Brigade) deelnamen.

Negatif Clan bestaat uit een groep rappers waarvan sommigen op een georganiseerde manier zeer gewelddadige misdrijven zouden plegen, zoals oplichtingen, verkoop van verdovende middelen en oplichtingen in het kader van prostitutie-activiteiten (waarvoor ze advertenties plaatsen op een pornografische website).

Zodoende werd op die manier in nacht van 17 op 18 augustus 2015 een persoon vastgehouden, beroofd en geslagen, tijdens een afspraak met een prostituée, gemaakt op basis van een advertentie op voornoemde website.

Het onderzoek bracht nog drie andere feiten met dezelfde modus operandi aan het licht, feiten die plaats vonden op 9 juli, 18 juli en 14 augustus 2015.

Tijdens de tussenkomst op 28 augustus 2015, werden zeven personen door de onderzoeksrechter verhoord. Vijf personen, waaronder drie vrouwen en twee mannen, M.G.D. (19 jaar), L.D. (18 jaar), M.D.N. (20 jaar), L.O. (23 jaar) et K.K.R. (21 jaar), werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld voor diefstal met geweld, bezit en verkoop van verdovende middelen, en criminele organisatie. Een zesde persoon werd eveneens door de onderzoeksrechter verhoord, in verdenking gesteld voor dezelfde feiten, en nadien vrijgelaten. Een zevende persoon werd vrijgelaten zonder meer.

Er werden verschillende voorwerpen in beslag genomen, waaronder 18 zakjes cocaïne (ongeveer een tiental gram).

***

Dit resultaat kon bekomen worden dank zij een uitstekende samenwerking tussen de verschillende lokale zones, en in het bijzonder, voor wat betreft de tussenkomst op de dag zelf, tussen de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) en de speciale eenheden van de lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene (de Anti-Overval-Brigade).

Het parket neemt deze gelegenheid te baat om eer te betonen aan een officier van deze brigade die de ochtend zelf van de interventie is overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder