Persbericht

Op 24 juni 2015 heeft de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene 2 controleurs van de FOD economie op heterdaad kunnen betrappen.

De verdachten, leden van de economische inspectie gingen als volgt te werk: ze betraden een kledingzaak in het centrum van Brussel. Ze deden een rondgang in de handelszaak en zegden na afloop aan de uitbater dat ze verschillende overtredingen hebben vastgesteld in verband met namaak-merkkledij. Terwijl de ene verdachte de handelszaak verlaat, stelt de andere verdachte aan de uitbater voor om er geen zaak van te maken indien er 500 euro cash betaald wordt.

Hierop geeft de uitbater aan dat hij het geld niet bij zich heeft en dat ze later kunnen terugkomen om het geld te ontvangen. De uitbater profiteert van de tussentijd om de politie te verwittigen. Wanneer de twee controleurs even later terugkomen, gaan ze de winkel binnen om hun geld te innen. Bij het verlaten van de winkel kunnen ze worden ingerekend door de politie, één van de verdachten heeft de ontvangen geldsom op zich.

De beide mannen, een dertiger en een veertiger, worden van hun vrijheid beroofd en onmiddellijk verhoord over deze feiten van afpersing. Na hun verhoor konden beiden beschikken, het onderzoek wordt evenwel intensief verdergezet.

De vaststellingen van de politie doet vermoeden dat deze twee controleurs niet aan hun proefstuk toe zijn en dat er mogelijks nog handelaars het slachtoffer geweest zijn van hun praktijken.

De FOD economie werd op 25 juni 2015 officieel door het parket in kennis gesteld. Er dient te worden benadrukt dat het om een geïsoleerd geval gaat en dat er op een constructieve en transparante wijze wordt samengewerkt met de FOD economie.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.11.066138/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder