Persbericht

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar feiten van slagen en verwondingen met voorbedachtheid en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, die zouden gepleegd zijn door een aantal cipiers, werden op 15 juni ll. huiszoekingen uitgevoerd in de gevangenis van Vorst, in aanwezigheid van de onderzoeksrechter en twee substituten van het parket. Deze huiszoeking beoogde de verklaringen van de slachtoffers en getuigen te objectiveren, o.m. middels administratieve documenten.

Op 22 juni 2015 werden drie cipiers gearresteerd en ondervraagd, waaronder twee mannen en één vrouw. Er vond tevens een huiszoeking plaats in hun woning.

Zij werden door de onderzoeksrechter verhoord en in verdenking gesteld voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade en arbeidsongeschiktheid tot gevolg ten opzichte van een kwetsbaar persoon; slagen en verwondingen met voorbedachten rade aan een kwetsbaar persoon, en stalking. Zij werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Het dient benadrukt te worden dat dit gerechtelijk onderzoek zeer beperkt aantal cipiers viseert.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder