Persbericht

In de media verschijnen vandaag verschillende berichten in een dossier lastens de heer Stevaert.

Teneinde de integriteit van verdachte en slachtoffer maximaal te waarborgen en de goede procesgang niet in het gedrang te brengen, wenst het parket zich niet uit te spreken over de concrete omstandigheden van dit dossier.

Op 24 maart 2015 heeft de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank te Brussel beslist de heer Stevaert door te verwijzen naar de correctionele rechtbank te Brussel voor feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met de verzwarende omstandigheid dat de heer Stevaert misbruik gemaakt heeft van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen.

De feiten vonden plaats in september 2010 in Brussel. In januari 2013 heeft het slachtoffer een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter. Er is in het belang van alle partijen in alle discretie een gerechtelijk onderzoek gevoerd naar de feiten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het openbaar ministerie op 24 maart 2015 de correctionele verwijzing heeft gevraagd.

Zoals steeds wordt er voor elk dossier nagekeken of alle partijen rechtsgeldig werden opgeroepen, dit is in casu eveneens het geval.

Er is nog geen datum bekend waarop de zaak zal worden vastgesteld.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder