Persbericht - Zitting op 4/12/2017

Praktische modaliteiten:

Zitting op 4/12/2017 om 9u in het Portalis gebouw (Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel)  omwille van praktisch-organisatorische redenen.

Het is onvoorspelbaar hoe lang de zitting zal duren, mogelijks duurt de zitting tot ‘s avonds.

Op het einde van de zitting, zal de rechter bepalen wanneer hij een beslissing zal nemen of naar welke datum de zaak eventueel wordt uitgesteld.

Er zal op 4/12/2017 geen perspunt zijn in het Portalisgebouw. Alleen werknemers zullen toegang hebben tot het Portalisgebouw.

Communicatieafspraken:

Voorafgaand aan de zitting zal er geen enkele commentaar gegeven worden door het openbaar ministerie, zoals meegedeeld in het laatste persbericht over deze zaak.

Sowieso zal er een persmededeling verzonden worden vanuit het mailadres press.portalis@just.fgov.be over de verdere communicatie van het parket. Indien u nog geen deel uitmaakt van onze mailinglist, kan u steeds een mail sturen naar press.portalis@just.fgov.be .  

Ine Van WYMERSCH - Woordvoerder