Parket Brussel

Omstreeks 8u deze morgen heeft een man van Poolse origine een verwarrende verklaring afgelegd bij een sociaal werker over bedreigingen waarvan hij het slachtoffer zou zijn geweest, op een adres in de buurt van het Saint-Denisplein. De lokale politie van Brussel Zuid is meteen een onderzoek gestart. Enige tijd later (in de loop van de voormiddag) heeft de politie uit de verklaringen van de man menen te begrijpen dat er op een wel bepaald adres, ook in de buurt van het Saint-Denisplein in Vorst, een moord zou kunnen gepleegd zijn. uit de verklaringen van anderen in het eerste onderzoek, heeft de politie kunnen opmaken dat er zich mogelijks gewapende mannen in een woning bevonden.

De lokale politie van Brussel Zuid heeft geen enkel risico genomen en uit voorzorg een ruime veiligheidsperimeter ingesteld. Er werd eveneens bijstand gevraagd van de federale politie. De gebouwen waarin er mogelijks criminele feiten zouden zijn gepleegd of waar er zich mogelijks gewapende personen zouden bevinden, werden grondig doorzocht. Deze zoeking nam uiteraard enige tijd in beslag.

Uiteindelijk heeft de politie niets verdachts kunnen aantreffen en werd de veiligheidsperimeter omstreeks 15u05 opgeheven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Pages