Het Openbaar Ministerie is een belangrijke partner in het project Kompas+ dat inzet op het minderjarige plegers tussen 12 en 18 jaar en dat die minderjarigen op weg helpt naar een positieve toekomst.

Kompas+ staat voor KetenOndersteuning Minderjarige Plegers Antwerpen Stad Plus. Kompas+ is een ketenaanpak waarbij partners uit verschillende sectoren (politie/justitie, jeugdadvocatuur, onderwijs, zorg/welzijn, bestuur) nauw samenwerken met als doel een intensieve, langdurige opvolging en ondersteuning te bieden aan jonge plegers van delicten. Op deze manier wil men voorkomen of stoppen dat jongeren zich ontwikkelen tot veelplegers.

Het project ging van start in januari 2017 als een pilootproject, maar op 28 november 2018 werd een protocol ondertekend voor de verderzetting van Kompas+.

Politie, justitie, onderwijs, de zorg- en welzijnssector en ook het bestuur werken nauw samen voor dit project. De partners, de stad Antwerpen en het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid willen het project nu verderzetten in 2019 en evalueren in 2020.

 

Publications from
Anvers