Welkom

Ik ben Franky De Keyzer, Procureur des Konings van parket Antwerpen dat bevoegd is voor de hele provincie Antwerpen, met afdelingen Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Ongeveer 400 mensen werken voor onze organisatie.

Mijn collega's en ik oefenen de functie uit van Openbaar Ministerie (OM). Wij staan met andere woorden in voor het handhaven van de rechtsorde en willen bijdragen aan een leefbare en veilige samenleving. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.

Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie, inspectiediensten en bestuurlijke instanties.

We staan in voor de strafvervolging en worden daarom ook openbare aanklagers genoemd. Het OM bepaalt voor elk strafbaar feit welk gevolg zal worden gegeven.

Het parket beslist wie voor de strafrechter verschijnt en welke straf en/of maatregel voor de strafrechter gevorderd wordt. Niet iedere verdachte hoeft voor de rechter te verschijnen. Het OM kan bepaalde feiten zelf afhandelen door middel van bijvoorbeeld een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken.

Het OM houdt ook toezicht op de uitvoering van het vonnis van de rechters.

Het parket heeft eveneens bijzondere belangstelling voor jeugdige daders en problematische opvoedingssituaties van jongeren.

Het OM geeft tenslotte ook advies aan de rechter in burgerlijke zaken (zoals adopties, echtscheidingen, schijnhuwelijken) en treedt tevens op bij de ondernemingsrechtbank inzake faillissementen.

Bij het uitvoeren van al deze taken treden wij op in het belang van de maatschappij en de rechtzoekende en met bijzondere aandacht voor de slachtoffers.

Het OM staat garant voor onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit. De individuele rechten en vrijheden van iedereen staan hierbij centraal.

Publications from
Anvers