Het parket van Halle-Vilvoorde bestaat enerzijds uit leden van de parketsecretariaten en juristen/criminologen (= gerechtspersoneel) en anderzijds uit (1e) substituten en magistraten-in-opleiding (=magistratuur). Voor een vlotte werking is er een voortdurende wisselwerking tussen al deze medewerkers.

Een woordje uitleg bij enkele van de teams:

- Het team administratieve en logistieke ondersteuning staat onder meer in voor het archiefbeheer, het budgetbeheer, de post en verzending en het vervoer en de logistieke ondersteuning.

- Het secretariaat van de procureur des Konings ondersteunt de procureur op administratief vlak. Denk daarbij aan het opstellen van de dienstlijsten, de praktische voorbereiding van vergaderingen en opleidingen en de briefwisseling.

- Op de dienst dagvaardingen worden de dossiers behandeld op het moment dat ze een vaststellingsdatum hebben gekregen. Zij staan in voor het versturen van de dagvaardingen naar de partijen in het dossier. Daarnaast staan zij ook in voor het betekenen van de vonnissen op tegenspraak.

Op het vlak van misdrijffenomenen organiseert het parket van Halle-Vilvoorde zich in vier fenomeengerichte teams: het Algemeen Team, het Team Bijzondere Wetgeving, het Team Persoonsgebonden materies en het Team Verkeer. 

Publications from
Hal Vilvorde