Welkom op de webpagina van het parket Halle-Vilvoorde

Het parket van Halle-Vilvoorde bestaat sinds 31 maart 2014 en is één van de in totaal 14 parketten in België. Het ontstaan én bestaan van het parket van Halle-Vilvoorde is verweven met de Zesde Staatshervorming en politieke discussies die al startten in de zestiger jaren. Uiteindelijk zal de wet van 19 juli 2012, over de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, het bestaande Brusselse parket opsplitsen in twee parketten:

  1. het tweetalig parket Brussel, bevoegd voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; én
  2. het Nederlandstalig parket Halle-Vilvoorde, bevoegd voor 35 gemeenten in de Rand rond Brussel.

Diezelfde wet ontdubbelde de rechtbank van Brussel in een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank, maar creëerde geen afzonderlijke rechtbank voor het parket Halle-Vilvoorde. De magistraten van het parket Halle-Vilvoorde vorderen dus tot op vandaag voor de Brusselse rechtbanken.

Standplaats Asse

Het parket van Halle-Vilvoorde is gevestigd in de gemeente Asse. Er werken momenteel een 125-tal medewerkers (administratief personeel, juristen, magistraten). Zij staan onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris. Sinds 6 november 2023 is Carol Vercarre procureur des Konings van het parket Halle-VilvoordeDe eerste procureur des Konings die het parket Halle-Vilvoorde leidde was Thierry Freyne. Hij werd in april 2019 opgevolgd door Ine Van Wymersch die het parket in 2023 verliet toen ze werd aangesteld als nationaal drugscommissaris.

Misdrijffenomenen

Vier fenomeengerichte teams

Halle-Vilvoorde ligt in het westen van de provincie Vlaams-Brabant. Het beslaat een gebied van 94.911 hectare, telt 644.201 inwoners (cijfers Belgisch statistiekbureau op 01/01/2023) en is onderverdeeld in 13 politiezones en 35 gemeenten.  De regio kent onder meer door haar ligging veel variatie op het vlak van misdrijffenomenen. In de zones net naast Brussel zijn er veel incidenten die het gevolg zijn van het uitdeinen van de grootstedelijke criminaliteit. Andere zones in de regio zijn meer landelijk en rustig en zien andere strafbare feiten opduiken in materies zoals stedenbouw, dierenwelzijn en milieu. Verder liggen ook de grootste luchthaven van het land en het grootste gedeelte van de Ring rond Brussel op het grondgebied van Halle-Vilvoorde die op hun beurt ook weer een diversiteit in delicten opleveren (bestrijden van invoer van drugs, milieucriminaliteit, mensensmokkel, verkeersinbreuken, enzovoort).

Sinds de start in 2014 streeft het parket Halle-Vilvoorde naar een zo veilig en rechtvaardig mogelijke samenleving voor de inwoners, bezoekers en bedrijven van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Ook de volgende jaren blijft het parket van Halle-Vilvoorde hiervoor ijveren.

 

Publications from
Hal Vilvorde