Hieronder vind je een aantal modelformulieren en/of informatiebrochures specifiek voor het Parket van Leuven. De meer algemene informatiebrochures (bv. slachtoffer, getuige, gedagvaarde en jurylid) kan je terugvinden via de algemene homepagina onder de rubriek ‘meer weten’. 

Wens je een vraag over de stand van je dossier aan ons te stellen, gebruik dan dit formulier

Wens je een verklaring als benadeeld persoon neer te leggen in een dossier waarin jij slachtoffer was, gebruik dan dit formulier.

Hieronder vind je de weblink naar de informatie van de FOD Justitie in verband met het Nationaal Register voor Vertalers/Tolken en Gerechtsdeskundigen.

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register 

Hieronder vind je de verwijzingen naar de tarieven en de gerechtskosten die mogen worden aangerekend door o.a. tolken en vertalers, takelbedrijven, artsen, technisch deskundigen,... op vordering van het openbaar ministerie. Deze tarieven en gerechtskosten worden ook steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  • tarieven tolken en vertalers (K.B. 22/12/2016 - B.S. 30/12/2016)
  • tarieven gerechtskosten (K.B. 31/01/2013 - B.S. 01/03/2013)
  • takel- en stallingskosten (K.B. 31/01/2013 - B.S. 01/03/2013)
  • omzendbrief 131/5 dd. 25/09/2018 - indexering - opgeheven (B.S. 04/10/2018 + erratum B.S. 31/10/2018: In de tabel in bijlage bij deze omzendbrief, AFDELING III - GERECHTSDEURWAARDERS, moet bij de rubriek "vertaling per bladzijde" het bedrag in de middelste kolom te worden gelezen als "volgens tarief vertalers".)
  • omzendbrief 131/6 dd. 24/06/2019 - indexering (B.S. 15/07/2019)
  • omzendbrief 131/7 dd. 31/01/2020 - indexering (B.S. 31/01/2020)
  • omzendbrief 131/8 dd. 25/01/2021 - indexering (B.S. 29/01/2021 - blz. 6877) + erratum B.S. 03/02/2021 + erratum B.S. 22/02/2021

Voor aanvullende informatie kan je ook terecht op de nationale Facebookpagina van het openbaar ministerie (België) of op de algemene homepagina onder de rubriek ‘nuttige links’.

Publications from
Louvain