Het gerechtelijk arrondissement Leuven

Kaart arrondissment Leuven

Het gerechtelijk arrondissement Leuven is één van de 12 gerechtelijke arrondissementen in België. Gerechtelijk behoort het arrondissement Leuven tot het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel, samen met de gerechtelijke arrondissementen Brussel (afdelingen Brussel en Halle-Vilvoorde) en Waals-Brabant.

Het arrondissement Leuven telt ongeveer een half miljoen inwoners. De grootste steden in het arrondissement zijn Leuven, Tienen, Aarschot en Diest. Het arrondissement wordt doorkruist door twee autosnelwegen, de E314 Leuven-Aken en de E40 Brussel-Luik.

Er is een eenheid van de federale gerechtelijke en bestuurlijke politie in het arrondissement Leuven gevestigd. Het gerechtelijk arrondissement kent daarnaast 10 lokale politiezones, die elk één of meerdere gemeenten omvatten. Hierboven kan je een kaart van de verschillende politiezones en hun websites raadplegen.

Publications from
Louvain