Parket Leuven - Werken bij

Interesse om te werken bij het parket van Leuven?

Openstaande vacatures

  • geen openstaande vacatures op dit moment

Verschillende jobs

Het parket van Leuven werft op regelmatige basis personeel aan om het team te vervoegen. De bekendmaking van de openstaande betrekkingen verloopt als volgt:

  1. Openstaande plaatsen voor de functie van magistraat worden steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor meer informatie over een loopbaan in de magistratuur klik je hier.
  1. Voor andere functies, zoals jurist, criminoloog of medewerker, wordt een opsplitsing gemaakt naargelang het een statutaire dan wel een contractuele plaats betreft:
    1. Statutaire vacatures worden eveneens via het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De selecties voor deze jobs worden georganiseerd door Selor. Alle informatie over het verloop van hun selectieprocedures vind je hier.
    2. Contractuele vacatures vind je terug op de website van de VDAB. De selecties van deze vacatures worden meestal door het parket zelf georganiseerd en uitgevoerd.

Onze openstaande vacatures worden ook op deze webpagina gepubliceerd. Voor een volledig en up-to-date overzicht raden we je echter aan om de website van Selor en VDAB in de gaten te houden.

Vind je geen passende openstaande vacature en wil je graag spontaan solliciteren? Dan kan dat via dit e-mailadres: parket.leuven@just.fgov.be.

Je gegevens worden dan voor een jaar opgenomen in onze wervingsreserve en we contacteren je van zodra een geschikte vacature vrijkomt.  

Stageplaatsen

Het parket van Leuven verwelkomt ook elk jaar een aantal stagiaires.

  • Zomerstage: Tijdens de zomermaanden augustus en september biedt het parket van Leuven aan 2 of 3 studenten de mogelijkheid om 2 weken vrijwillig stage te lopen. Heb je interesse in zulke stage? Mail dan vanaf 1 januari je cv naar parket.leuven@just.fgov.be --> de zomerstageplaatsen voor de zomer van 2023 zijn ingevuld.
  • Winterstage: Tijdens de maand januari kunnen 1 of 2 studenten 1 maand vrijwillig stage lopen. Aanmelden voor deze stage kan via hetzelfde e-mailadres parket.leuven@just.fgov.be vanaf 1 november.
  • Werk- en kijkstages: Deze stages worden doorheen het jaar georganiseerd in nauwe samenwerking met de opleidingen criminologische wetenschappen, rechten en biomedische wetenschappen van de KU Leuven en met de opleiding rechtspraktijk van de UCLL. Studenten die interesse hebben in deze stageplaatsen nemen voor meer informatie best contact op met hun opleiding.