Parket Limburg - Persberichten

In het kader van een onderzoek, dat werd opgestart door de lokale politie Lanaken-Maasmechelen, is gisterenochtend een huiszoeking uitgevoerd in een grote stal achter een woning in de Hemelrijkstraat in Maasmechelen.  In deze stal werd een actief drugslabo aangetroffen.  Het betreft een omvangrijke productielocatie voor de aanmaak van methamfetamines.  In dezelfde stal werd een grote partij chemicaliën angetroffen die dienstig zijn voor dit productieproces. Voor de ontmanteling van het labo wordt beroep gedaan op de bijstand van de gespecialiseerde diensten van de federale politie en de civiele bescherming.

Er werden in totaal 5 personen gearresteerd; 3 van hen werden aangetroffen in het labo zelf.  In de daaropvolgende uren zijn nog 2 huiszoekingen uitgevoerd waarbij opnieuw 2 verdachten werden gearresteerd. De verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, dewelke besloot 4 personen aan te houden en 1 persoon in vrijheid te stellen.   

Het onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, onder leiding van de onderzoeksrechter. 

In Limburg werden er dit jaar tot op heden al 13 productiesites voor synthetische drugs aangetroffen en ontmanteld. Daarnaast werden er 11 dumpingen van drugsafval ontdekt en 7 stockageplaatsen blootgelegd. In 2019 waren dit 14 drugslabo’s, 5 stockageplaatsen en 23 dumpingen.

Het Parket Limburg wenst samen met de politie het anoniem drugsmeldpunt Limburg nogmaals in de verf zetten. Van zodra je verdachte signalen opmerkt die kunnen wijzen op een drugslabo of – dumping , aarzel niet en contacteer de politie of doe het anoniem via het nummer 0800/20877. Wie de signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een labo of dumping nog eens wil herlezen, kan steeds terecht op www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be

 

16/10/20

Gisteravond omstreeks 20.50u ontving de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo een melding over een woning aan het  Konijnenpad in Tessenderlo: er zou al geruime tijd geen beweging meer zijn gezien en de brievenbus zou uitpuilen. De interventieploeg die ter plaatse ging, trof er de levenloze lichamen aan van twee personen, een 47-jarige man en een 48-jarige vrouw.  

Het parket werd ingelicht, waarna het labo van de federale politie, de wetsgeneesheer, DOVO en een wapendeskundige ter plaatse kwamen. De concrete omstandigheden van de overlijdens worden onderzocht. Voorlopig heeft het onderzoek geen aanwijzingen opgeleverd voor tussenkomst van derden.

UPDATE 22.04.2020 : Nader onderzoek wijst in de richting van de eerder geformuleerde hypothese van moord-zelfmoord. Voor inmenging van derden zijn geen aanwijzingen. De concrete aanleiding en omstandigheden van deze feiten, die reeds enkele weken geleden plaatsvonden, worden verder onderzocht.

21/04/20

De afgelopen jaren hebben de gerechtelijke diensten in Limburg met 2 specifieke projecten de economische fraude preventief aangepakt.

Het initiatief tot deze projecten volgde nadat werd vastgesteld dat criminelen systematisch schermvennootschappen gebruiken om anoniem te kunnen frauderen. Zulke bedrijven worden op een fictief adres geplaatst en/of voorzien van een strofiguur om zo onder de radar van hun slachtoffers en ook de overheden te blijven. De criminelen kunnen alzo fiscaal en/of sociaalrechtelijk frauderen hetgeen de hele maatschappij benadeelt, of bijvoorbeeld goederen bestellen en laten leveren zonder nadien te betalen. Vaak komen ook steeds dezelfde verdachten naar voren.

Er werden in totaal 410 vennootschappen gedetecteerd. Deze zogenaamde “spookvennootschappen” zijn bedrijven die onbereikbaar zijn ofwel gevestigd zijn op een fictief adres.

In samenwerking met de lokale politiediensten, federale politie, de gerechtsdeurwaarders, sociale inspectie, de FOD Financiën en de FOD Economie wordt daarom actief gezocht naar dergelijke schermvennootschappen. In 2017 werden 175 vennootschappen gedetecteerd, in 2018 nog 164 en in 2019 nog slechts 71. 

Het parket van Limburg tracht zulke vennootschappen vervolgens zo snel als mogelijk uit het handelsverkeer te halen om fraude te voorkomen. Een bedrijf moet immers op haar officiële bedrijfszetel werkelijk actief zijn en bijvoorbeeld het aandelenregister en de boekhouding ter beschikking hebben. Het initiatief zal ook in 2020 worden verdergezet waarbij tevens de wetgeving op de registratieverplichting van bedrijvenkantoren nu actief worden opgevolgd.

Hiernaast verdubbelde ook de registratie van het aantal veroordelingen tot een beroepsverbod in Limburg op 3 jaar tijd. Dit aantal evolueerde van meer dan 100 in 2018 naar meer dan 200 in 2020. Door dit beroepsverbod kunnen deze criminelen geen nieuwe economische activiteiten ontplooien en nieuwe schade veroorzaken. Zij worden thans actief gecontroleerd door de lokale politiezones.

 

06/03/20

In de maand januari van dit jaar stelde de politie van Lommel een proces-verbaal op voor racistische uitlatingen in een open chatgroep op het sociaal platform Facebook ®.

De verdachte werd uitgenodigd voor een verhoor bij de politie van de zone LOMMEL waarna hij meteen een onderhoud had met een parketmagistraat. Op deze manier kon het parket meedelen dat er voor racisme geen plaats is in onze maatschappij en werd de verdachte doorverwezen naar een educatief programma over racisme bij het ‘Huis over Grenzen’ in Lommel.

Het parket Limburg tracht in dossiers die binnen een relatief korte tijdspanne kunnen afgerond worden, een lik-op-stuk-beleid te voeren. Dit gebeurt binnen de werking van de nieuwe Sectie M, die sedert 1 januari 2020 werd opgericht. De politiezones CARMA, LRH en LOMMEL werken momenteel volgens dit principe.

Afhankelijk van verschillende parameters, waaronder de achterliggende context en het standpunt van de verdachte, kiest de magistraat van de sectie M voor de meest gepaste afhandeling en trachten we op deze manier snel maatwerk te bieden.

28/02/20

De federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg heeft in het kader van een drugsonderzoek in de gemeente Lanaken een drugslab ontdekt. In tegenstelling tot de andere, recente ontdekkingen van drugslabo’s in Limburg ging het hier om een heroïne-lab.

Op 25-02-2020 in de vroege ochtend werden er in opdracht van de onderzoeksrechter synchroon op 5 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd, waarvan 4 in België (gemeente Lanaken) en 1 in Nederland (Maastricht). Dat gebeurde in samenwerking met de lokale politie, PZ Lanaken-Maasmechelen, en de Nederlandse politie.

Bij de 4 huiszoekingen in Lanaken werden er materialen aangetroffen die werden gebruikt bij de productie van heroïne, o.a. twee hydraulische persen. Maar liefst 35 kilo onversneden heroïne werd in beslag genomen. Deze partij vertegenwoordigt een straatwaarde van om en bij de 1.400.000 €.

Er werden eveneens meerdere voertuigen in beslag genomen.

Vier verdachten, allen van Iraanse afkomst (en waarvan 2 de Nederlandse nationaliteit, één de Belgische nationaliteit en een vierde verdachte een onbekende nationaliteit heeft) werden gearresteerd. Eén van hen blijkt een chemicus te zijn, die op één van de doorzochte panden in Lanaken verbleef. Zij worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.  

Het onderzoek wordt verder gezet door FGP Limburg.

25/02/20

Op zaterdag 22 februari 2020 is de politie van de zone HEUSDEN-ZOLDER een onderzoek gestart naar de omstandigheden van vermoedelijk verkeersongeval met dodelijke afloop in de Kapelstraat in HEUSDEN-ZOLDER.

Daar waar eerst werd vermoed dat het om een aanrijding met vluchtmisdrijf zou gaan, wordt dit thans tegengesproken door bijkomend onderzoek van de recherchediensten. Uit o.m nazicht van camerabeelden en uit de medisch-forensische vaststellingen van de autopsie op het lichaam van het overleden slachtoffer, zou mogen blijken dat het slachtoffer na een incident met het voertuig om het leven is gekomen.

De getuige die aanvankelijk verhoord werd, is thans door de recherche van de PZ HEUSDEN-ZOLDER gearresteerd en wordt als verdachte verhoord.

Gisteren 24/2 werd een onderzoeksrechter gevat voor “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.

25/02/20

Heden heeft voor de 20ste maal een operatie Cleanhouse plaatsgevonden. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg.  

Aan deze Cleanhouse-actie hebben de lokale politiezones KEMPENLAND, LANAKEN-MAASMECHELEN, TONGEREN-HERSTAPPE, CARMA, LOMMEL, BERINGEN-HAM-TESSENDERLO, BILZEN-HOESELT-RIEMST, ST-TRUIDEN­GINGELOM-NIEUWERKERKEN en Kanton BORGLOON deelgenomen, hierbij ondersteund door het lnterventiekorps van de Federale Politie Limburg, studenten van het PLOT alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. De actie gebeurt in nauw overleg met het Parket Limburg en de onderzoeksrechters. Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd. 

Er werden diverse locaties, verspreid over heel Limburg, bezocht, waarbij in Bree, Lanaken en Hechtel-Eksel 3 in werking zijnde plantages werden aangetroffen met in totaal 1525 planten en een kleine hoeveelheid cannabis. Daarnaast werden 3 opgeruimde plantages, stekken voor cannabisplanten, een hoeveelheid speed, een aantal XTC-pillen en 2 verboden wapens aangetroffen. Tevens werd een geldsom van 150.000,00 euro in beslag genomen, evenals een aantal voertuigen en luxe horloges. 
Door deze Cleanhouse 20 werd voor ongeveer 582.415,00 euro drugs aan gebruikersprijzen inbeslaggenomen, maar werd de groothandelaars op jaarbasis een potentieel inkomen van 2.897.500,00 euro onthouden. 
Op de locaties van plantages werd diefstal van elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar. 

In totaal werden 8 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden. De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden. 

De eerste Cleanhouse-actie is doorgegaan op 22 oktober 2014. De 20 voorbije edities Cleanhouse werden steeds gecoördineerd door Commissaris Dany DANIËLS van de FGP Limburg. Vanaf maart 2020 zal Dany DANIËLS op welverdiend pensioen gaan. Zijn coördinerende rol tussen de verschillende partners heeft bijgedragen tot het welslagen van iedere editie. Parket Limburg en alle betrokken partners, waaronder alle Limburgse lokale politiezones, Federale politie, de onderzoeksrechters, labo, Civiele Bescherming, PLOT, Fluvius en de Watergroep, wensen daarvoor hun uitdrukkelijke dank uit te drukken. 

In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, gezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt. 

05/02/20

Vandaag zakte Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir af naar het justitiehuis van Hasselt om samen met onder meer procureur des Konings Guido Vermeiren de kersverse parketsectie M onder de loep te nemen. Deze sectie zet sterk in op een lokaal lik-op-stukbeleid. Parketmagistraten en justitieassistenten werken samen met de politie om veelvoorkomende misdrijven zoals diefstallen of vernielingen maar sinds kort eveneens partnergeweld en exhibitionisme veel sneller adequaat aan te pakken.

Daders krijgen onmiddellijk een straf of alternatieve maatregel opgelegd en er wordt ingezet op schaderegeling en bemiddeling, waardoor slachtoffers zich gehoord, erkend en betrokken voelen. “Dit zorgt voor meer vertrouwen in justitie en gemeenschapsgerichte straffen, wat broodnodig is. De M-magistraat kan vanaf nu nog meer een beroep doen op de expertise van het justitiehuis om na te gaan of een bepaalde zaak in aanmerking kan komen voor een bemiddeling via het justitiehuis.  Een justitieassistent zal daarvoor voortaan steeds telefonisch bereikbaar zijn.” zegt Katleen Vermaelen, directeur van het justitiehuis Hasselt.

Politiezone CARMA startte in oktober 2017 met deze nieuwe afhandelingsmethode, het zogenaamde “Project M”. M staat voor Maatwerk, Multidisciplinair en Met snelheid. In oktober 2018 kreeg het project navolging in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad en sinds 6 januari 2020 ook in politiezone Lommel. Het project is geïnspireerd op het Nederlandse model waar er al langer op die manier wordt gewerkt.

 

Met Snelheid

Het project startte vanuit het uitgangspunt veel voorkomende criminaliteit – die de burger vaak nog het meest voelbaar raakt – snel en adequaat af te handelen. Het gaat over onder meer diefstallen, vernielingen, belaging, slagen, bedreigingen, inbreuken tegen de wapenwet, lokale druggebruikers en -dealers,  en sinds kort eveneens partnergeweld en exhibitionisme. Vroeger kon het bijna een jaar duren vooraleer een verdachte voor het eerst een gesprek had met een justitieassistent in het kader van bemiddeling en maatregelen. De specifieke afhandelingswijze van de nieuwe Sectie M maakt het mogelijk dat een parketmagistraat sneller een beslissing kan nemen over een dossier. Verdachten die door de politie op heterdaad betrapt en gearresteerd worden, spreken binnen de 24 of 48 uur met een parketmagistraat , waarbij o.m meteen kan voorgesteld worden om het dossier af te handelen via de procedure bemiddeling en maatregelen bij de justitiehuizen. Het justitiehuis staat stand-by om de magistraat van advies te voorzien. Voor daders die niet direct gearresteerd konden worden, volgt binnen de twee maanden een beslissing.

Uit de cijfers uiteengezet tijdens het bezoek aan het justitiehuis blijkt dat de doorlooptijd van een dossier aanzienlijk ingekort is van 160 dagen naar minder dan 40 dagen. Een multidisciplinaire, snelle en rechtvaardige reactie draagt bij aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van justitie en politie.

“Dat bij kleine criminaliteit vaak meer dan een half jaar voorbij kon gaan vooraleer daders de gevolgen van hun daden ondervinden, doet het vertrouwen van de mensen in justitie afbrokkelen. De Sectie M is daar een goed antwoord op. De doorlooptijden zijn met 80% ingekort, waarvoor we de vele partners aan tafel enkel dankbaar kunnen zijn.”, zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir.

 

Op maat gesneden van dader en slachtoffer

De parketmagistraat beschikt over een waaier aan afhandelingsmogelijkheden, gaande van een eenvoudige waarschuwing tot een voorleiding bij de onderzoeksrechter. “Als het dossier door de parketmagistraat georiënteerd wordt naar een afhandeling via de procedure bemiddeling en maatregelen, tracht de justitieassistent een voorstel uit te werken op maat. Voor de uitwerking en uitvoering van de opgelegde maatregelen wordt samen met de verdachte gekeken naar de feiten, het verleden van de dader en eventuele oplossingen. Daarnaast bieden ze een luisterend oor aan slachtoffers en bespreken ze hun verwachtingen. Als beide partijen ervoor open staan, is een bemiddelingsgesprek mogelijk. Als slachtoffers schade hebben geleden, trachten ze te komen tot een schaderegeling.” zegt Katleen Vermaelen. 

“Reactie op criminaliteit moet krachtig, op maat gesneden van dader en slachtoffer, betekenisvol en tijdig zijn. Parket Limburg heeft hiermee iets uniek in Vlaanderen op poten gezet. Ik ben me ten volle van bewust dat sneller reageren op strafbare feiten ook buiten Limburg nodig is. Daarom zal ik deze Limburgse aanpak, samen met de Procureurs, de politiezones en de andere justitiehuizen, ook in de rest van Vlaanderen verdedigen.”, besluit Demir.

“Een sterk lik-op-stukbeleid is noodzakelijk in onze samenleving. Verdachte en slachtoffer moeten zo snel als mogelijk weten waar ze aan toe zijn. De verdachte zal immers zijn of haar straf sneller aanvaarden indien er minder tijd zit tussen feit en straf. Het slachtoffer moet vertrouwen hebben in het feit dat justitie er is. Dit is de nieuwe manier van afhandelen binnen het parket Limburg in dossiers die meteen afgerond kunnen worden en waarin een snelle en rechtvaardige reactie mogelijk is. Deze nieuwe dynamiek zorgt ervoor dat opsporingsonderzoeken sneller verlopen, zodat capaciteit bij alle partners (politie, justitiehuizen, …) optimaal wordt ingezet.”, weet procureur Vermeiren.

 

Contact

 

30/01/20

Op 25.10.2019 brak omstreeks 21u op de industriezone Caetsbeek te Bilzen een zware brand uit in een industrieel complex, bestaande uit meerdere bedrijfshallen. Benevens de buitenste constructies bleef er na de bluswerken niets meer overeind.

Tijdens de blus- en ruimingswerken werd er door de hulpverleners een abnormale en doordringende chemische geur waargenomen. Daarop werd een opsporingsonderzoek opgestart.

De branddetectiehond kon de locatie aanduiden waar de zware brand is ontstaan. Het Labo van de federale gerechtelijke politie trof onder het puin van de ingestorte loods, sporen en attributen aan die duiden op de aanwezigheid van een chemisch drugslabo.

Verder onderzoek door de federale gerechtelijke politie van Limburg wijst thans uit dat in de loods een professioneel drugslab bevestigd was. Een explosie van dit drugslab deed de bedrijfsbrand ontstaan.

Daarenboven blijkt het chemisch drugslabo vermoedelijk te zijn ingericht om methamfetamines te produceren. Het gaat om het derde dergelijk labo dat in 2019 in België werd aangetroffen. Het eerste zulk labo werd aangetroffen op 06-06-2019 in Wuustwezel. In Hasselt (15.03.2019) werd eerder dit jaar een groot labo in opbouw aangetroffen voor onder meer de productie voor deze methamfetamines naast amfetamines. 

Het eindproduct is het zogenoemde ‘crystal meth’. Deze drug is vele malen krachtiger en meer verslavend dan de andere synthetische amfetamines (speed) en is daarom ook duurder (momenteel rond de 100€ per gram). De winsten zijn dus gigantisch. De productie en smokkel van dergelijke methamfetamines bleek in het verleden voornamelijk georganiseerd door Zuid-Amerikaanse criminele organisaties.

Alarmerend

Het aantreffen van zulk druglabo is zeer alarmerend te noemen.

Vooreerst lopen de gebruikers een enorm gezondheidsrisico door het innemen van deze uiterst verslavende drug. Ze veroorzaakt het verlies van tijdsbesef en van de behoefte tot eten en slapen, met alle gevolgen die hierbij horen. Slechts 6% van de afgekickte gebruikers slaagt erin niet te hervallen. Oververhitting, hartaanval, hersenbloeding en psychotische reacties zijn maar enkele ernstige gezondheidsrisico’s.

Daarenboven duidt de kracht van de explosie op de hoge risicograad van dergelijke productielabo’s in een bewoonde omgeving. Het is een wonder te noemen dat er geen slachtoffers zijn gevallen tijdens of na deze explosie.

Aantal druglabo’s en dumpingen in Limburg 2019

Deze ontdekking is het dertiende drugslabo in 2019 in Limburg. In 8 labo’s werd effectief geproduceerd. Voor 2019 tellen we tevens reeds 23 dumpingen van chemisch afval, afkomstig van synthetische drugslabo’s.

Oproep aan de bevolking

Opnieuw roepen we onze inwoners op om verdachte signalen op volstrekt anonieme wijze te melden aan de politie via het oproepnummer 080020877. 

Sedert 17 april 2019 kwamen al talrijke en nuttige tips naar voren die ons helpen in de strijd tegen deze chemische druglabo’s.

Via de site www.limburg.be/drugsmeldpunt kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo steeds terugvinden :    

Signalen die o.a wijzen op een dumping: 

 • Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)
 • Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

 

Wie één van deze signalen opmerkt wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.

Signalen die wijzen op een drugslabo: 

 • Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur
 • Witte mist rondom gebouwen
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten
 • Plots afgestorven of verkleurde planten
06/12/19

Deze ochtend heeft een negentiende CLEANHOUSE-actie in Limburg plaatsgevonden. Middels dergelijke acties, onder leiding van een onderzoeksrechter(s), worden er in Limburg tegelijkertijd verschillende huiszoekingen naar cannabisplantages uitgevoerd. Aan deze acties namen volgende lokale politiezones deel: Kempenland, Lanaken-Maasmechelen, Tongeren-Herstappe, Carma, Lommel en Heusden-Zolder. Zij werden ondersteund door het interventiekorps van de federale politie en door de federale gerechtelijke politie van Limburg. De actie gebeurde in nauw overleg met het parket Limburg en met de leidinggevende onderzoeksrechters. Namen eveneens deel: civiele bescherming, Fluvius en de Watergroep.

Op zeven locaties werden huiszoekingen uitgevoerd. In totaal werden 5 operatieve plantages aangetroffen, waarbij in totaal 3.841 planten werden aangetroffen. Hiernaast werden ook materialen voor de opbouw en het onderhoud van de plantages aangetroffen.

 1. Leopoldsburg: 1.500 planten
 2. Lanaken: 800 planten
 3. Tongeren (2 locaties): 101 planten
 4. Zutendaal (2 locaties): 1.440 planten

Op alle locaties werd vastgesteld dat elektriciteit en water op illegale wijze werden afgenomen. Dergelijke constructies zijn bijzonder gevaarlijk en kunnen leiden tot brand.

Er werden 6 personen gearresteerd.

Bij de actie op de Kempische Weg in Zutendaal heeft een verdachte in de richting van de politieagenten geschoten. Niemand werd gekwetst, maar dit geeft aan dat de uitbating en bewaking van dergelijke plantages steeds meer in handen komt te liggen van criminele bendes die geen gevaar schuwen.

N.a.v het schietincident werd een wapendeskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie ter plekke geroepen.

Het Parket Limburg roept verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan van groot belang zijn om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning. Niet alleen bestaat er een reëel brandgevaar van zodra men op illegale wijze elektriciteit gaat aftakken, eveneens kan de verhuurder, die op de hoogte was van het houden van een plantage, mee vervolgd worden.

26/11/19

Vannacht rond 02.00 uur werd de politie Limburg Regio Hoofdstad opgeroepen voor een ramkraak op de Markt in Halen. Twee voertuigen hadden er een bankkantoor geramd. Verschillende gemaskerde personen hebben het kantoor betreden en namen een kluis met een som geld in mee.

De verdachten namen de vlucht met de twee voertuigen. Ze zijn tot op heden nog niet gevat kunnen worden.

De politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Het verder onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.

11/07/19

“Vanochtend werd in een hoeve, gelegen in As (Nijverheidsstraat), een (amfetamine)labo ontdekt.

Er waren eveneens aanmaakproducten/precursoren voor de synthetische drugs aanwezig. Een grote hoeveelheid drugsafval (meer dan 2 ton), werd aangetroffen. Dit afval stond klaar om gedumpt te worden.

De bewoners, twee dames, werden gearresteerd. Zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en aangehouden.

De aanwezige paarden en honden werden door de inspectie voor dierenwelzijn in beslag genomen en overgebracht naar het opvangcentrum te Heusden-Zolder.

De milieuambtenaar van de gemeente As kwam ter plaatse om de bodemverontreiniging vast te stellen.

De speurders van de politie kwamen het labo op het spoor door alerte buurtbewoners en voorbijgangers, die een opvallende chemische geur hadden waargenomen. Zij contacteerden de politie.

Het onderzoek wordt verdergezet door de drugsafdeling van de federale gerechtelijke politie van Limburg.

Het parket van de procureurs des Konings en de politie willen het anoniem drugsmeldpunt Limburg nogmaals in de verf zetten. Van zodra je verdachte signalen, die kunnen wijzen op een drugslabo of – dumping waarneemt, aarzel niet en contacteer de politie of laat anoniem een boodschap achter op het nummer 0800/20877. Wie de signalen, die kunnen wijzen op een labo of dumping, wil herlezen, kan steeds terecht op www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be . “

 

30/04/19

Vanaf  woensdag 17 april 2019 kan iedereen via het ‘anoniem drugsmeldpunt Limburg’  via het oproepnummer 0800/20877 telefonisch melding maken van verdachte signalen i.v.m criminele drugsproductie in Limburg. De politie zal alle meldingen onderzoeken met behoud van de anonimiteit van de melder.

Het voorbije jaar is het aantal dumpingen van chemisch afval in de provincie sterk gestegen. De productie van vooral synthetische drugs wordt een steeds groter probleem, met als gevolg ernstige risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Enkele jaren geleden liepen enkele spelende kinderen in een bos in Zutendaal ernstige brandwonden op door contact met chemisch afval; meer recent werden er bij dumpingen levensbedreigende stoffen aangetroffen o.m kwik in Lommel en in Hamont-Achel en cyanide in Zonhoven; bovendien kwamen er nog drie personen te overlijden in een drugslabo in Hechtel-Eksel.Drugslabo’s zijn het werk van criminele organisaties. De cocktail van chemische producten in de drugslabo’s brengt de veiligheid van de omwonenden in gevaar : explosie en brand zijn evidente risico’s, evenals de verspreiding van giftige dampen. Daarnaast gaat de drugsproductie gepaard met andere vormen van criminaliteit zoals geweld, afpersing en bedreiging waardoor de veiligheid in de buurt in het gedrang komt.

Drugsproductie genereert chemisch afval. We stellen vast dat criminelen steeds roekelozer te werk gaan bij het dumpen of lozen van het drugsafval. Zo wordt er onder meer rechtstreeks geloosd in de riolering of in natuurgebied, wat de veiligheid en gezondheid van burgers ernstig in gevaar brengt. Het gedumpte chemisch afval sijpelt in de bodem met als gevolg dat de grond moet gesaneerd worden, hetgeen hoge kosten voor de gemeenten teweeg brengt. Indien de dumping niet tijdig wordt ontdekt,  kunnen deze giftige stoffen terecht komen in het grondwater.

De cijfers zijn zorgwekkend. In 2018 werden drie drugslabo’s ontdekt, alsook een reeks dumpingen van in totaal 100 ton chemisch afval. De ruimingskosten bedroegen om en bij de 300.000 euro, afgezien van saneringskosten en kosten voor gezondheidszorg. Tijdens de eerste maanden van 2019 werden al vijf drugslabo’ s opgerold en elf dumpingen van chemisch afval opgeruimd, telkens opnieuw met een maatschappelijk kostenplaatje voor ruiming, sanering en gezondheidszorg. Deze cijfers verbleken bij de gigantische winsten die de criminele organisaties maken. 

Parket en politie zijn vastberaden om de strijd tegen de criminele drugsproductie op te voeren. Het is immers wenselijk dat dergelijke labo’s in een vroeg stadium worden gedetecteerd, zodanig dat dumpingen kunnen worden voorkomen. De burger kan hierbij helpen door melding te maken van verdachte signalen.

Signalen die o.a wijzen op een dumping: 

 • Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)
 • Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

Signalen die wijzen op een drugslabo: 

 • Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur
 • Witte mist rondom gebouwen
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

Wie één van deze signalen opmerkt wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.
 

16/04/19

Vandaag voerden enkele Limburgse politiediensten voor de 17e maal succesvol een operatie Cleanhouse uit.

Deze operaties beogen het detecteren en opruimen van cannabisplantages in Limburg en worden uitgevoerd in nauw overleg van het Parket Limburg en desgevallend met de onderzoeksrechter.

Aan Cleanhouse-actie vandaag namen de lokale politiezones CARMA, BIHORI, KANTON BORGLOON, LOMMEL, KEMPENLAND, ST-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN  en  TONGEREN HERSTAPPE deel, hierbij ondersteund door de Interventiekorpsen van de Federale Politie, alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. 

Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd.

Er werden 12 locaties, verspreid over Limburg, bezocht, waarbij in totaal 4 in werking zijnde plantages werden aangetroffen naast 3 ontmantelde plantages. Er werden in totaal meer dan 1300 planten aangetroffen en 1500 gram cannabis als eindproduct. Er werd verder inpakmateriaal voor verkoop aangetroffen, materiaal voor de opbouw van plantages en ongeveer 8.000 euro. De plantages werden aangetroffen in Wellen, Houthalen en Genk. In Wellen werd tevens een professionele reeds geruimde plantage gevonden met materialen die wijzen op eerdere oogsten van ongeveer 750 planten.

In totaal werden 7 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden. De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden. 

Op een zevental plaatsen werd diefstal van elektriciteit vastgesteld, wat een ernstig brandgevaar met zich meebrengt en zeer gevaarlijk is voor de openbare veiligheid. 

Het Parket Limburg roept daarom verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten! Het is van groot belang om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning leidt tot grote risico’s, zowel wegens brandgevaar als wegens de vernielingen die toegebracht worden door de installatie van een plantage. De verhuurder die niet reageert wanneer hij vaststelt of weet dat in de huurwoning cannabis wordt geteeld, kan daarenboven mee worden vervolgd.

Het parket limburg plant in overleg met alle partners in de toekomst nog dergelijke acties.

 

04/04/19

Bij een achtervolging door Bree en Bocholt tot over de Nederlandse grens zijn drie verkeersongevallen met politievoertuigen gebeurd. Vijf inspecteurs raakten daarbij gewond. Een dertiger uit Peer werd gearresteerd.

In de Rode Kruislaan in Bree is omstreeks 14u een voertuig op de vlucht geslagen bij een controle. Politie CARMA had opgemerkt dat de BMW een duplicaat nummerplaat had. De bestuurder vluchtte weg in de richting van Bocholt.

Op de Veldhovenstraat gebeurde een eerste verkeersongeval en verderop, op dezelfde baan, gebeurde een tweede ongeval.

De wagen vluchtte via Lozen de Nederlandse grens over en keerde daarna terug naar Bocholt.

De bestuurder haalde snelheden tot 190 km/u en beging meerdere verkeersovertredingen.

Op het kruispunt van de Hamonterweg en de Oudeweg gebeurde het derde verkeersongeval.

Op deze locatie werd de bestuurder, een dertiger uit Peer, in de boeien geslagen wegens gewapende weerspannigheid.

Vijf politie-inspecteurs raakten gewond bij de verkeersongevallen. Drie politievoertuigen van Politie CARMA raakten beschadigd en twee ervan zijn mogelijk onherstelbaar beschadigd.

De vaststellingen van de verkeersongevallen werden uitgevoerd door de politiezones Maasland, HANO en LAMA.

De bestuurder van de BMW bleek onder invloed te zijn van drugs en is reeds gekend bij de politie.

Hij wacht thans in de cel op verdere afhandeling.

11/03/19

Lopende het gerechtelijk onderzoek dat werd ingesteld inzake de moord op de persoon van VAN HOUT Cornelis

(feiten te Neerpelt op 21-11-2017) werd enige tijd geleden aan de Nederlandse autoriteiten de overlevering gevraagd van A.J en R.S. zijnde respectievelijk de ex-partner en de stiefzoon van het slachtoffer.

Gisteren heeft de Rechtbank te Amsterdam in deze zaak uitspraak gedaan, waarbij de overlevering aan België werd toegestaan.

In het onderzoek naar de moord zit in België reeds enige tijd R.C. in voorhechtenis.

06/03/19

Op zaterdag 2 maart in de namiddag  werd er, naar aanleiding van een verkeerscontrole door de politie Lanaken-Maasmechelen,  341 gram heroïne aangetroffen in het voertuig van een man uit Maasmechelen.

De controle vond plaats op de 2de Carabinierslaan te Lanaken.

De 36-jarige man was eveneens in het bezit van enkele grammen cannabis, enkele joints en een busje pepperspray.

Hij werd gearresteerd en door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

De betrokkene werd overgebracht naar de gevangenis in Hasselt.

Het verdere onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.

06/03/19

Na het organiseren van de verkiezingen dd. 14.10.2018, werden de identiteiten van opgeroepen bijzitters die niet zijn komen opdagen in Limburg, overgemaakt aan het parket Limburg.

De kieswet voorziet hiervoor een bestraffing van minimum 400 euro tot maximaal 1.600 euro.

Het parket te Limburg ontving in totaal 403 dossiers. Hiervan werden na onderzoek 173 dossier geseponeerd, onder meer wegens het inroepen van een wettige reden door de verdachte of wegens het ontdekken van administratieve vergissingen.

In 230 dossiers stelde het parket Limburg een minnelijke schikking voor aan de verdachte van 250 euro.

Hiervan betaalden reeds 152 verdachten het voorgestelde bedrag. Enkele dossiers wachten nog op aanvaarding van de voorgestelde schikking.

In 73 dossiers werd de minnelijke schikking niet betaald. Deze dossiers werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Op 6 maart 2019 vinden zowel in Tongeren als in Hasselt voor deze dossiers themazittingen plaats.

Een tweede reeks van dossiers zal worden behandeld tijdens zittingen op 3 april te Hasselt en op 26 april te Tongeren.

06/03/19

Op vrijdag 15-02-2019 omstreeks 08:15 uur werd een bestelwagen Citroën Jumper zonder nummerplaat aangetroffen door een wandelaar in de Heikant te Hamont-Achel.  

Deze verwittigde op zijn beurt de lokale politie.

In de bestelwagen zaten 50 volle vaten van 25 liter met daarin restanten afkomstig van een drugslabo.

Er was geen gevaar voor de volksgezondheid.  

De vaten werden opgeruimd door de civiele bescherming.

Er zijn tot op heden geen sporen naar de daders toe.

De federale gerechtelijke politie Limburg onderzoekt de feiten.

Het betreft de 6° dumping voor 2019, in 2018 een 30-tal dumpingen geregistreerd.

04/01/2019 Houthalen Helchteren      

18/01/2019 Houthalen-Helchteren

17/01/2019 Houthalen-Helchteren

20/01/2019 in Veldwezelt (Lanaken)   

08/02/2019 in Lummen

15/02/2019 in Achel

22/02/19

In de Dorpsstraat in Zutendaal is maandag een drugslabo ontdekt. Enkele personen werden gearresteerd en aangehouden.

Politie CARMA voerde maandagavond in de Dorpsstraat een huiszoeking uit in het kader van een lopend onderzoek omtrent aanmaak van verdovende middelen (GHB).

In de woning vond de politie allerlei materialen en chemische producten voor de aanmaak van synthetische drugs.

Ter plaatse werden twee mannen van 31 en 33 jaar uit Genk en Bilzen gearresteerd.

Tijdens voorgaand onderzoek werden ook al een 38-jarige vrouw uit Genk en een 42-jarige man uit Bilzen gearresteerd.

De brandweer voerde maandagavond een veiligheidscontrole uit. Er bleken geen giftige dampen aanwezig te zijn.

Gespecialiseerde diensten van de federale politie kwamen ter plaatse voor onderzoek van het labo en de producten.

Dinsdag ruimde de Civiele Bescherming alles op.

Die vier personen zijn dinsdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen besloot aan te houden.

De federale gerechtelijke politie Limburg zet het onderzoek nu verder.

Dit labo betreft het 4° drugslabo voor 2019.

21/02/19

Deze ochtend (8u30) werden 16 personen, waaronder 4 parlementsleden van het Europees parlement,  bestuurlijk gearresteerd aan de luchtmachtbasis te Kleine Brogel.

In totaal drongen 7 personen waarvan 3 parlementsleden van het Europees parlement de luchtmachbasis effectief binnen.

Ze hadden een banner bij zich.

Al de personen werden weer in vrijheid gesteld.

De processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en zullen worden bestudeerd.

Meer info kan voorlopig niet worden medegedeeld.

20/02/19

Op maandag 18 februari 2019 werden in opdracht van de onderzoeksrechter te Tongeren huiszoekingen uitgevoerd door politie Lanaken-Maasmechelen en politie Maasland.

Drie cannabisplantages werden ontmanteld.

Eén cannabisteelt werd aangetroffen in een woning in de Lindenlaan te Maasmechelen.  Er werd in de woning een professionele actieve en oogstrijpe plantage aangetroffen van ongeveer  400-tal planten en een 300 stekken voor opstart nieuwe plantage. Er was diefstal van nutsvoorzieningen nl. water en elektriciteit. Er werd meer dan 20.000 euro cash aangetroffen.

Tijdens een tweede huiszoeking in de Molenstraat te Maasmechelen werd eveneens een professionele actieve cannabisplantage aangetroffen van ongeveer 130 planten. Hier was er ook diefstal van nutsvoorzieningen (elektriciteit).

Tenslotte werd er een derde huiszoeking uitgevoerd in een woning aan de Kanaalstraat te Dilsen-Stokkem in samenwerking met politie Maasland. Hier werd een professioneel actieve en oogstrijpe plantage aangetroffen van 125 planten. 2 wagens werden in beslag genomen.

Er werd diefstal vastgesteld van nutsvoorzieningen (water en elektriciteit).

In alle woningen waren er tevens aanwijzingen van eerdere oogsten.

De civiele bescherming heeft de plantage ontmanteld en vernietigd.

Fluvius en de Watergroep kwamen ter plaatse voor de vaststellingen inzake diefstal nutsvoorzieningen.

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Er werden vier personen gearresteerd nl. twee mannen van 60 jaar en 38 jaar en een vrouw van 58 jaar uit Maasmechelen en  een man van 31 jaar uit Dilsen-Stokkem. De eerste drie verdachten werden aangehouden.

Het onderzoek wordt verdergezet door het team opsporingen van politie Lanaken-Maasmechelen.

20/02/19

Op 09/02/2019 werd er in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst een gerichte verkeerscontrole in het kader van alcohol & drugs gehouden.

Op de Tongersesteenweg in Riemst werd er een voertuig met Franse kentekenplaten het dispositief ingeleid. In het voertuig zaten drie manspersonen van Roemeense afkomst. Tijdens de controle van het voertuig trof de politie allerhande inbrekersmaterialen aan, alsook vermoedelijke buit van een eerdere inbraak.

De personen werden op 9 februari voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste.

12/02/19

Zaterdagavond trof Politie CARMA drugs en cash geld aan bij controle van een voertuig. Een 36-jarige man uit Oudsbergen is gearresteerd.

 

Zaterdagavond merkte een politiepatrouille een verdachte wagen op in de Kasteelstraat. Na een korte achtervolging en observatie tot in de Bleumerstraat in Maaseik ging de politie over tot een controle. In de wagen vond de politie een grote som cash geld en een gebruikershoeveelheid cannabis. Een 36-jarige man uit Oudsbergen werd gearresteerd.

 

Bij een huiszoeking in zijn woning trof de politie drugs, drugsattributen en pepperspray aan. De man werd voor verhoor en verder onderzoek naar het commissariaat gebracht. Na een nacht in de cel verscheen hij maandagvoormiddag voor de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.

12/02/19

Enduromotorfietsen, quads en all-terrain voertuigen veroorzaken herhaaldelijk overlast in bossen en op terreinen die beheerd worden ten behoeve van het natuurbehoud.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is samen met de politie bevoegd om het verbod op gemotoriseerd verkeer in bos en natuur te handhaven.  Sinds afgelopen voorjaar hebben het Parket Limburg, de bevoegde lokale politiezones en de Natuurinspectie een actieplan waarbij aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.  Overtreders komen in een soort opvangtrechter terecht waaruit ontsnappen niet mogelijk is.  Vroeger werden de stoptekens van bevoegde personen immers regelmatig genegeerd om zich zo van de controle te onttrekken. 

In 2018 werden succesvol gecoördineerde acties uitgevoerd in de politiezones HANO (Hamont-Achel), Lommel en CARMA (Meeuwen). Zo konden natuurinspecteurs, boswachters en de lokale politie in totaal 8 overtreders op een veilige manier staande houden. 2 overtreders zijn gekend bij Natuurinspectie voor gelijkaardige feiten.  Alle enduromotorfietsen werden in beslag genomen door het Parket Limburg. Uit deze controles blijkt dat wildcrossen nog steeds populair is in de uitgestrekte Limburgse natuur en waarbij zelfs meer extreme plaatsen niet worden ontzien. Motorfietsen rijden tot op de top van de mijnterrils en doordringen zelfs de absoluut ontoegankelijke militaire domeinen. Ook veroorzaken wildcrossers schade aan kwetsbare biotopen zoals heide en landduinen. Veel bos- en natuurgebieden genieten internationale bescherming doordat zij deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (de zogenaamde Speciale Beschermingszones: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).  Jaarlijks ontvangt de overheid ook vele klachten van burgers die zich ergeren.

In de Limburgse Hoge en Lage Kempen zullen, ook in 2019, onaangekondigde controles plaatsvinden.

Overtreders worden geverbaliseerd en riskeren een geldboete van minimum  800 euro en/of een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar. De motorfietsen kunnen daarenboven door de rechter verbeurd verklaard worden.

13/12/18

Heden  heeft voor de 16e maal een operatie Cleanhouse plaatsgevonden. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg.

Aan deze Cleanhouse-actie hebben de lokale politiezones CARMA, BIHORI, BERINGEN-HAM-TESSENDERLO, KANTON BORGLOON, LOMMEL, KEMPENLAND, ST-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN  en LIMBURG REGIO HOOFDSTAD  deelgenomen, hierbij ondersteund door de Interventiekorpsen van de Federale Politie, alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg.  De actie gebeurt in nauw overleg met het Parket Limburg en de onderzoeksrechters. Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd.

Er werden 13 locaties, verspreid over heel Limburg, bezocht, waarbij in totaal 4 in werking zijnde plantages werden aangetroffen, 1 kweektent met cannabisplanten en 1 ontmantelde plantage (1.000 planten). Ook werden er materialen voor de opbouw van een plantage aangetroffen.

Onder meer in Tessenderlo (1.000 planten), Kortessem (600 planten) en Lommel (500 planten) werden grote plantages aangetroffen. In Diepenbeek werden materialen aangetroffen die wijzen op de eerdere aanwezigheid van een plantage van om en bij de 1000 planten.

Op verschillende plaatsen werd daarnaast diefstal van elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar.

In totaal werden 8 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden.

Er werd naast ongeveer 1200 gr gedroogde  cannabis ook meer dan 20.000 euro in beslag genomen.

De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden.

Het Parket Limburg roept verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan van groot belang zijn om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning kan tot grote risico’s leiden inzake brand en vernielingen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat verhuurders die wisten dat men in de huurwoning cannabis ging telen mee vervolgd zullen worden.

In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, gezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt.

 

12/12/18

Op donderdag 6 december te 18 uur 30 werden twee mannen van respectievelijk 34 en 35 jaar en een vrouw van 29 jaar op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in een winkelcentrum te Maasmechelen.

De verdachten van Spaanse nationaliteit werden door de security reeds geïntercepteerd en overgedragen aan de politie Lanaken-Maasmechelen.

De verdachten hadden kleding gestolen en worden via snelrecht gedagvaard voor de rechtbank.

07/12/18

In de Nieuwe Kuilenweg in Genk werd woensdagavond een winkel overvallen. De verdachte kon even later gevat worden met de buit op zak.

Woensdag om 19u50 kreeg Politie CARMA een oproep over een gewapende overval in een supermarkt op de Nieuwe Kuilenweg. Een man met een bivakmuts en een wapen dwong het personeel om het geld uit de kassa te halen. Daarna vluchtte de man op de fiets weg richting Evence Coppéelaan. De politie stuurde meteen meerdere ploegen ter plaatse.

De verdachte kon vrij snel gevat worden in de omgeving van de winkel. Het gestolen geld droeg hij bij zich. De fiets, de bivakmuts en het alarmpistool werden nadien ergens langs de weg teruggevonden. De 24-jarige man uit Houthalen-Helchteren werd donderdagnamiddag door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vervolgens besloot aan te houden.

 

 

07/12/18

Op dinsdag 13 november om 14u30 werden twee verdachten op heterdaad betrapt bij een woninginbraak aan de Paul Nicoulaan te Maasmechelen.

De bewoner merkte het duo op in zijn tuin.

Hij kon één persoon staande houden. De andere persoon kon ontkomen.

De politie Lanaken-Maasmechelen was snel ter plaatse.

Een vrouw van 34 jaar uit Dilsen-Stokkem werd gearresteerd, voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.

De medeverdachte van de vrouw wordt opgespoord.

De fietsen van het duo werden in beslag genomen.

Het onderzoek wordt verdergezet door de politie Lanaken-Maasmechelen.

16/11/18

Op zondag 11 november te 20 uur 30 werd een gewapende overval gepleegd op een uitbater van een Betcenter aan de Oude Baan in Maasmechelen.

Een man bedreigde de uitbater met een mes en kon er met een hoeveelheid geld vluchten.

Op maandag 12 november werd een verdachte door de politie van Lanaken-Maasmechelen gearresteerd, een 29-jarige man uit Maasmechelen.

Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren en overgebracht naar de gevangenis.

 

14/11/18

Op 11 juni 2018 heeft een imker bij de PZ BERINGEN-HAM-TESSENDERLO aangifte gedaan van 3 bijenkasten in Tessenderlo.

N.a.v. onderzoek door de recherche kwam een verdachte uit Laakdal in beeld waarna een gerechtelijk onderzoek werd opgestart.

Vandaag werd een huiszoeking uitgevoerd, waarbij 10 bijenkasten werden aangetroffen.

O.a. de bijenkasten, die in Tessenderlo werden gestolen, werden er aangetroffen. Andere kasten zouden bij een imker in Nederland gestolen zijn.

De Looise bijenkasten, inclusief bijenvolk, zijn reeds teruggeven aan de eigenaar. De Nederlandse kasten zullen later teruggegeven worden.

Het onderzoek wordt verdergezet.

13/11/18

Op zondag 11 november omstreeks 14.55u betrapten de bewoners van een appartement in Tessenderlo twee vrouwen, die aan het inbreken waren in hun appartement.

De twee verdachten gingen in eerste instantie lopen, maar één van hen kon nog onderschept worden.

Deze verdachte werd verhoord over haar aandeel in de poging tot woninginbraak en werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter, waarna zij werd aangehouden.

De tweede verdachte wordt nog opgespoord door de politie BERINGEN-HAM-TESSENDERLO.

13/11/18

Op de Weg naar Zwartberg is donderdag een mutualiteit overvallen. De overvaller kon vluchten en maakte cash geld buit. Een loketbediende raakte lichtgewond.

Donderdag rond 12u15 is een gewapende man binnengevallen in een mutualiteit op de Weg naar Zwartberg. Hierbij duwde hij twee aanwezige klanten opzij om zo een tussendeur richting het loket in te beuken. De loketbediende werd vervolgens bedreigd met een vuurwapen. Ze moest het geld in een zak stoppen en raakte hierbij lichtgewond. Toen de verdachte naar buiten liep nam hij bovendien nog een geldkoffertje mee. Vervolgens is de verdachte gevlucht op een motorfiets.

Politie CARMA was snel ter plaatse met meerdere ploegen om de buurt te doorzoeken maar kon de verdachte niet meer aantreffen. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Zowel de twee klanten als de loketbediende werden bijgestaan door de dienst slachtofferhulp. Politie en parket onderzoeken de zaak verder.

15/02/18

De voorbije weken zijn bij Politie CARMA meerdere meldingen van vals geld binnengekomen. De biljetten, telkens van €50, worden vaak gebruikt bij kleine aankopen in verschillende handelszaken. De nagemaakte biljetten zijn van uitstekende kwaliteit en zijn moeilijk te onderscheiden van het echt geld. Een vals geld detector stift duidt deze biljetten eveneens niet aan als zijnde vals geld.

Het is dus zeer belangrijk dat alle handelszaken goed uitkijken naar uitgifte van vals geld. U kan op allerlei manieren controleren of een eurobiljet echt of vals is. Veel van de kenmerken van het biljet zijn gewoon met de hand en het blote oog te controleren:

 • Een vals biljet voelt anders aan omwille van de drukprocedures
 • Een watermerk, veiligheidsdraad en een doorzichtcijfer moeten zichtbaar worden indien je het biljet tegen het licht houdt
 • Indien u het biljet kantelt, ziet u aan de voorzijde een verspringende afbeelding in het hologram. Aan de achterzijde ziet u een glanzende band of het van kleur veranderde waardecijfer.

Indien u in aanraking komt met vals geld, dient u altijd de politie te contacteren. Verder onderzoek zal dan uitgevoerd worden door Politie CARMA.

14/02/18

Op 13.02.2018 omstreeks 21u50 werd de politie in kennis gesteld dat in de buurt van het fietspad tussen kanaal en  Boskantstraat te Lommel een aantal vaten werden aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om afval van een druglabo.

Het betreft drie grote vaten van 1000 liter en nog een dertiental kleinere vaten. Uit sommige vaten lekte vloeistof.

De brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse om het goedje op te ruimen. Het parket werd eveneens in kennis gesteld.

Het is reeds de vierde keer dit jaar dat in Lommel een dergelijk sluikstort wordt aangetroffen.

In totaal vonden er op Limburgs grondgebied in 2018 al 19 dumpingen plaats , waarvan 9 synthetische (chemische) en 10 cannabisgerelateerde (restanten, potgrond, planten enz ..).

13/02/18