Parket Limburg - Persberichten

Parket Limburg is een onderzoek opgestart naar een verdacht overlijden vanmorgen, 22 september 2023,  aan de Zavelstraat in Neeroeteren. Er zijn sterke aanwijzingen dat het 30-jarige slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht. Het draaiboek “verdacht overlijden” werd opgestart,  waarbij het gerechtelijk labo en de wetsarts ter plaatse kwamen voor de nodige vaststellingen. In de loop van de dag zal het Parket Limburg samen met de Tongerse onderzoeksrechter een digitale afstapping* houden. Een mogelijke verdachte, een 21-jarige man van Tsjechische afkomst uit Neeroeteren, werd gearresteerd. De lokale recherche van politiezone Maasland voert samen met FGP Limburg het onderzoek.

 

* Bij een digitale afstapping  wordt er een visualisatie van de plaats delict gemaakt door de FGP door middel van 360° foto’s en videobeelden die live van op afstand kunnen worden gevolgd door de speurders, het parket en de onderzoeksrechter.  Er wordt door de deskundige die de beelden maakt gelijktijdig ook een 3D-scan van de plaats delict gemaakt. Het grote voordeel van deze manier van afstappen is de snelle visualisatie, de minimale contaminatie van de plaats delict en de beschikbare beelden die ook nadien nog herbekeken kunnen worden.

22/09/23

Dinsdag 12 september 2023 heeft de  Hasseltse onderzoeksrechter een 20-jarige vrouw, een 24-jarige vrouw en  een 19-jarige man aangehouden die verdacht worden van het plegen van een reeks oplichtingen onder de noemer “helpdeskfraude”. De verdachten, allen van Nederlandse afkomst, gingen als volgt te werk:

De slachtoffers, meestal alleenstaande hoogbejaarden, worden opgebeld door iemand die zich uitgeeft als medewerker van de financiële instelling waar zij klant zijn. Men deelt hen mee dat er verdachte geldtransacties op hun rekening hebben plaatsgevonden, en dat er een groot bedrag naar het buitenland werd overgeschreven.  Vervolgens stellen ze voor om een medewerkster bij het slachtoffer langs te sturen om te pogen het ontvreemde geld te recupereren.  De oplichters zijn dermate overtuigend dat de slachtoffers hierop ingaan en ze laten de medewerkster binnen. Deze gaat met de bankkaart en de pincode, die ze van het slachtoffer ontvangt, aan de slag terwijl ze telefonisch in verbinding staat met de zogenaamde bankmedewerker.  Hierna verlaat de medewerkster de woning van het slachtoffer waarbij ze de bankkaart meeneemt.  Onmiddellijk na dit toneeltje, gaan de verdachten over tot opname van gelden van de rekening of doen zij dure aankopen (smartphone’s, luxe merkproducten, …) met de bankkaart van het slachtoffer.

Gedegen speurwerk leidde de onderzoekers van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg naar het Waasland Shopping Center, waar ze er in slaagden om de drie verdachten te arresteren. Bij hun arrestatie hadden de verdachten cash geld op zak, net als voorwerpen die ze eerder die dag buit gemaakt hadden.  Ze hadden met de gestolen bankkaart van één van de slachtoffers inmiddels ook al twee dure smartphones aangekocht. De aangehouden verdachten worden in verband gebracht met minstens 15 feiten in Vlaanderen, waarvan verschillende in Hasselt, Bilzen en Tongeren.  De omvang van het totale nadeel wordt momenteel nog in kaart gebracht, maar zou mogelijks oplopen tot 100.000 euro. Het onderzoek wordt door de speurders van de FGP Limburg verdergezet.

Herken je jezelf in dit verhaal? Werd je ook slachtoffer van gelijkaardige feiten? Meld dit dan snel mogelijk bij de lokale politie.  

Parket Limburg roept de bevolking op om waakzaam te blijven voor dergelijke vormen van helpdeskfraude. Word je gemaild/gebeld door een helpdesk, een fraudedienst of je bank? Controleer dan niet gewoon het nummer of e-mailadres online. Cybercriminelen kunnen immers eender welk nummer overnemen en laten verschijnen op je scherm (dit heet spoofing, een sterk opkomende vorm van cybercriminaliteit). Haak in en bel zélf het nummer van je bank of fraudedienst, of stuur zélf een mail naar het gekende of officiële e-mailadres. Onthoud hierbij dat een echte bankinstelling of fraudedienst je nooit via telefoon of mail zal vragen om handelingen uit te voeren via Itsme of een kaartlezer en ze zullen ook geen medewerkers bij je thuis laten komen om je bankkaarten op te halen.

Toch slachtoffer geworden? Probeer onmiddellijk financiële transacties te laten blokkeren en bel je bank en cardstop. Verzamel zoveel mogelijk informatie (rekeningafschriften, het gebruikte oproepnummer…) en doe aangifte bij politie.

 

 

19/09/23

Op initiatief van Parket Limburg gaan de lokale politiezones, FGP Limburg en Parket Limburg nauwer samenwerken in het kader van buitgericht rechercheren. Op deze manier willen ze efficiënter en effectiever werken in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.  Deze innovatieve werkwijze heeft als voornaamste doelstelling crimineel vermogen zo snel mogelijk te ontnemen binnen onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit. Misdaad kan en mag immers niet lonen.

Het financieel voordeel dat misdrijven opbrengen, is een belangrijke drijfveer voor daders om strafbare feiten te plegen. Is het nu bij het opstarten van een drugslabo of cannabisplantage, het plegen van een overval, financiële fraude of oplichting: financieel gewin is nooit ver weg. Het criminele geld dat zij zo verwerven, gebruiken de daders vaak om nieuwe strafbare feiten te plegen of om zich een luxueuze levensstijl aanmeten waarmee ze status en aanzien verwerven. Dat geeft de maatschappij het fout signaal dat misdaad loont. Net daarom is het afnemen van die illegaal verworven vermogens zo essentieel om criminaliteit te bestrijden.

“Parket Limburg onderschrijft in haar missie te willen bijdragen aan een veilige, rechtvaardige en zorgzame samenleving, waarbij we streven naar een maatschappelijk relevante en passende reactie op misdrijven”, zegt Procureur des Konings, Guido Vermeiren. “Inzetten op het strafrechtelijk instrument om de vermogensvoordelen efficiënt en effectief af te nemen, maakt deel uit van een brede en integrale aanpak om deze missie te bereiken.”

Van recuperatie na veroordeling, naar veiligstellen tijdens het onderzoek

Recente beeldvorming van de Limburgse criminaliteit toont echter aan dat de klassieke aanpak slechts beperkte financiële resultaten oplevert. Strafuitvoeringsonderzoeken, waarbij de speurders na de veroordeling op zoek gaan naar vermogensbestanddelen om de veroordeling op uit te voeren,  hebben aangetoond dat illegale vermogens beter al tijdens het basisonderzoek in beslag worden genomen[1]. Op deze wijze stellen we de uitvoering van een latere financiële bestraffing door de rechter maximaal veilig, iets wat noodzakelijk is in de bestrijding van criminaliteit.

We hebben ons de voorbije jaren gespecialiseerd in het in kaart brengen en recupereren van geld en eigendommen van criminelen NA hun veroordeling, om straffen te kunnen uitvoeren. Nu focussen we ons al TIJDENS het onderzoek op het in kaart brengen van illegaal verworven vermogens. Dit buitgericht rechercheren is volgens ons de meest efficiënte manier om - na een veroordeling - zoveel mogelijk crimineel vermogen terug te kunnen geven aan de maatschappij. FGP Limburg zet dan ook vol overtuiging haar schouders onder deze nieuwe werkwijze. Aldus hoofdcommissaris Sophie Lever, gerechtelijk directeur van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.

Verhoogde samenwerking voor meer doeltreffendheid

Om dit waar te maken, zet Parket Limburg in op een verhoogde samenwerking met de lokale politiezones en FGP Limburg om illegaal verkregen vermogens weg te “plukken”. Het initiatief omvat een permanente en gestructureerde kennisdeling[2] tussen alle partners en een methodologie om in onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit gepaste strategieën uit te werken om meer inbeslagnames te kunnen doen wanneer dit opportuun is. Zowel FGP Limburg als verschillende lokale zones hebben zich intussen geëngageerd om een financieel team op te richten of om de expertise rond financieel speurwerk te vergroten binnen hun bestaande rechercheteams.

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne juicht de vernieuwde aanpak toe: “Het Parket en de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg bestrijden de georganiseerde misdaad op de meest doeltreffende manier: door hen te raken in hun portefeuille en hun crimineel vermogen af te nemen. In vijf jaar tijd namen ze 130 miljoen euro in beslag. Dat nu ook de lokale politiezones worden betrokken bij vermogensonderzoek, bevestigt nog maar eens de gedrevenheid van justitie en politie in Limburg. Ze blijven op zoek gaan naar nieuwe manieren om de georganiseerde misdaad pijn te doen.

Intensieve opleiding en kennisdeling

Om deze nieuwe werkwijze meteen kracht bij te zetten, start het Parket in september met een opleidingsronde doorheen de provincie waarbij zij in de verschillende lokale politiezones toelichting zullen geven over het initiatief. Het PLUK-team[3] van de FGP zal aansluiten om vanuit hun ervaring  concrete voorbeelden te bespreken en deze toe te passen op de uitgewerkte modellen uit het draaiboek. Vanaf 2024 zal ook de politieschool PLOT haar steentje bijdragen in het uitbreiden van de kennis over financieel rechercheren, door een tweedaagse erkende opleiding “PLUK-Ecofin” te gaan voorzien. Hierin zullen rechercheurs zowel theoretische bijscholing krijgen over vermogensonderzoek, inbeslagnames, boekhoudkundige analyses etc. als praktijkgerichte onderzoekstips en de onderzoeksmogelijkheden binnen het verloop van “PLUK-dossiers”.  “Het is vooral de bedoeling om de onderzoekers die de opleiding volgen praktische tips en tools mee te geven waar ze dagelijks mee aan de slag kunnen gaan,” zegt commissaris Gert Vanhees, hoofddocent gerechtelijke politie aan het PLOT. “Op die manier willen de we kennis over het financieel rechercheren binnen de lokale politiezones vergroten en er samen met het parket Limburg voor zorgen dat misdaad niet meer loont.”

 

 

 

 

[1] De afgelopen 3 jaar recupereerde het Parket Limburg en het PLUK-team van FGP Limburg via strafuitvoeringsonderzoeken meer dan 2 miljoen euro. 

[2] Hiertoe heeft het Parket Limburg een draaiboek opgemaakt als leidraad bij het buitgericht rechercheren. Vanuit de ervaringen van de PLUK-teams van FGP werd het draaiboek aangevuld met hun expertise. Het draaiboek zal een evolutief instrument zijn, dat constant kan worden bijgestuurd met inbreng van de lokale zones en de FGP, in overleg met het Parket. In het draaiboek zal een duidelijk stappenplan  worden opgenomen, zodat de financiële onderzoeken steeds correct kunnen verlopen en op een efficiënte manier kunnen worden geïntegreerd in de vooronderzoeken naar basismisdrijven.

[3] Een PLUK-team staat in voor het “kaalplukken” van de verdachten (en soms veroordeelden). Zij brengen het vermogen van de verdachte in kaart en gaan op zoek naar mogelijkheden om de illegale winsten zo doeltreffend mogelijk te ontnemen. De wetgeving die de verruimde voordeelsontneming mogelijk heeft gemaakt – reeds in voege sinds 2002 – staat in juridische middens bekend als de “kaalplukwet”

14/09/23

Woensdagmiddag, 06 september 2023, pleegden 3 mannen een diefstal met geweld op de HUBO te Bilzen. Twee verdachten, een 31-jarige en een 35-jarige man uit Maasmechelen, konden door de toegesnelde interventieploegen van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst worden gearresteerd, een derde verdachte kon ontkomen en wordt nog opgespoord. Eén van de verdachten had bij zijn arrestatie ook een hoeveelheid cocaïne op zak. Beide verdachten werden verhoord. Bij een huiszoeking op het adres van de verdachten konden nog meer gestolen goederen worden aangetroffen, waardoor de verdachten gelinkt konden worden aan meerdere winkeldiefstallen. Parket Limburg besloot beide verdachten voor te leiden bij de Tongerse onderzoeksrechter. Deze besloot hen aan te houden. Het onderzoek wordt verdergezet

07/09/23

Op donderdag 31 augustus omstreeks 16u30  werd tijdens een verkeerscontrole op de Mijnschoolstraat in Beringen het voertuig van een 39-jarige man uit Koersel gecontroleerd. Tijdens deze controle nam het overlastteam van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo een sterke cannabisgeur waar, waarop het voertuig  van de man doorzocht werd. Hierbij werd een hoeveelheid cannabis aangetroffen, verpakt in afzonderlijke zakjes. De man werd gearresteerd en voor verhoor overgebracht naar het politiecommissariaat.

Tijdens een huiszoeking bij de verdachte werd later nog meer cannabis aangetroffen, alsook een kleine hoeveelheid cash geld en verpakkingsmateriaal. Het Parket van Limburg besloot de man te dagvaarden in snelrecht voor bezit van en handel in verdovende middelen. Hij zal zich begin oktober moeten verantwoorden voor zijn daden voor de correctionele rechtbank.

01/09/23

Parket Limburg bevestigt dat er momenteel een gerechtelijk onderzoek loopt naar het bezit van (en mogelijks het handelen in ) verdovende middelen lastens een penitentiair beambte die afgelopen weekend aanwezig was op het festival Pukkelpop. De 39-jarige man werd er door de aanwezige politiediensten aangetroffen in het bezit van een kleine hoeveelheid verdovende middelen. De tuchtoverheid van de verdachte, die verantwoordelijk is voor eventuele disciplinaire procedures, zal zoals voorzien in kennis worden gesteld van het onderzoek.  

Zoals steeds primeert ook in deze zaak het vermoeden van onschuld en het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen aan welke strafbare feiten de verdachte zich eventueel schuldig gemaakt zou hebben.

21/08/23

Vanmiddag kreeg politie LaMa een melding van een steekpartij in de Azaleastraat in Lanaken. Een 58-jarige vrouw uit Lanaken had een aantal messteken gekregen in de buikstreek. De hulpdiensten gingen onmiddellijk ter plaatse en de vrouw werd onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Haar medische toestand is momenteel nog onduidelijk, maar het slachtoffer zou wel stabiel zijn. 

Kort na de feiten zou de vermoedelijke dader van de steekpartij, de ex-partner van het slachtoffer, een 57-jarige man uit Lanaken, geprobeerd hebben zichzelf van het leven te beroven door in het kanaal (Zuid-Willemsvaart) te springen. Een voorbijganger zag dit gebeuren en verwittigde meteen de hulpdiensten. Duikers van de brandweer konden de man uit het water halen en zijn gestart met reanimeren, maar de man is uiteindelijk overleden.   

Parket Limburg stuurde het gerechtelijk labo en de wetsgeneesheer ter plaatse naar beide locaties voor de nodige vaststellingen. 

Het onderzoek loopt.  

18/08/23

Eind februari van dit jaar werd een minderjarige jongen uit Sint-Truiden beledigd, bedreigd en geslagen. Naar aanleiding van die feiten werd er in maart klacht neergelegd bij politie door de familie van het slachtoffer. Parket Limburg is hierop een opsporingsonderzoek gestart.

In de afgelopen maanden konden de verdachten van de feiten worden geïdentificeerd, het betreft vier minderjarige jongeren. Zij werden inmiddels verhoord. Aangezien er filmpjes van de feiten werden gemaakt, werden ook enkele gsm-toestellen in beslag genomen en geanalyseerd.

Het onderzoek wordt momenteel verdergezet door politiezone Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken.

 

16/08/23

Dankzij verder onderzoek kon politie LRH de verdachte vrouw identificeren die afgelopen woensdagavond, 09 augustus, slagen toediende aan een chauffeur van De Lijn en een behulpzame passagier die tussenbeide wilde komen. Vrijdagmiddag kon de 38-jarige vrouw uit Hasselt gearresteerd worden. 

Na het verhoor van de vrouw besloot de parketmagistraat om haar vanmiddag, zaterdag 12 augustus, te laten voorleiden bij de Hasseltse onderzoeksrechter. Die heeft de vrouw aangehouden en heeft haar laten overbrengen naar de gevangenis.

Parket Limburg tilt zwaar aan de feiten, dergelijke geweldsdelicten mogen absoluut niet getolereerd worden. 

12/08/23

Onder leiding van een Tongerse onderzoeksrechter wordt er momenteel een zoeking uitgevoerd naar enkele voorwerpen die mogelijks aanwezig zouden zijn in de Zuid-Willemsvaart in Voorshoven. De zoekactie kwam er naar aanleiding van een melding bij politie van een burger die recent beelden had gemaakt in de vaart met een onderwatercamera en daarbij een verdacht voorwerp had opgemerkt. 

Het resultaat van deze zoeking moet worden afgewacht om te beoordelen of het daadwerkelijk om verdachte voorwerpen gaat. Het resultaat van de zoeking zal duidelijkheid kunnen geven of de voorwerpen al dan niet gekoppeld zouden kunnen worden aan het dossier van de verdwijning van Elke Wevers.

De zoekactie werd omstreeks 16 uur stopgezet. Er werd zorgvuldig en uitgebreid gezocht van op het water, met een onderwaterdrone en met duikers, maar er konden geen verdachte elementen worden aangetroffen.  

 

 

 

 

09/08/23

Op dinsdag 08 augustus 2023 rond half twee in de namiddag fietste een 84-jarige man uit Peer op het fietsroutenetwerk in Oudsbergen. Wanneer de man de weg naar Helchteren wilde oversteken, werd hij aangereden door een lichte vrachtwagen. De fietser raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Politiezone Carma stond in voor de eerste vaststellingen van het verkeersongeval. Parket Limburg stelde een verkeersdeskundige aan die de precieze omstandigheden van het ongeval zal onderzoeken.

Update: Het slachtoffer is dinsdagavond aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. 

08/08/23

Maandag 17 juli omstreeks 15u hebben de bewakingsagenten van een winkelcentrum aan de Zetellaan in Maasmechelen een 24- jarige man en 20-jarige vrouw op heterdaad betrapt bij het stelen van kledij uit twee verschillende winkels. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen werd verwittigd en ging ter plaatse over tot de doorzoeking van het voertuig van de verdachten. Hierin werd nog meer gestolen kledij aangetroffen, naast een verboden wapen (springmes) en een kleine hoeveelheid verdovende middelen (amfetamines). Even later komen twee andere personen, een  29- jarige man en een 25– jarige vrouw,  aan bij het voertuig. Zij worden door de bewakingsagenten eveneens herkend als verdachten van diefstal in dezelfde winkels. Ook zij zijn nog in het bezit van gestolen kledij. De totale waarde van de gestolen kledingstukken bedraagt meer dan 700 euro.

De vier personen werden gearresteerd en werden verhoord met een tolk. Hun gsm’s, de verdovende middelen, het verboden wapen en de gestolen kledij (voor zover deze niet kon worden teruggenomen door de winkels) werden in beslag genomen. De camerabeelden van de getroffen winkels werden geanalyseerd. Er werd eveneens een huiszoeking uitgevoerd in Hechtel-Eksel in een chalet waar de vier personen zouden verblijven. Daar werden nog meer gestolen goederen aangetroffen.

De vier verdachten, die allemaal van Roemeense afkomst zijn, werden voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter die besloot om hen aan te houden en te laten opsluiten in de gevangenis. Het team Opsporingen van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen zet het onderzoek verder. Het is niet uitgesloten dat de vier verdachten deel uitmaken van een dadergroepering die internationaal opereert.

19/07/23

Afgelopen maandag voerde Politie CARMA een huiszoeking uit in een woning op Rachels in Dilsen-Stokkem in kader van een lopend onderzoek naar teelt van drugs. Tijdens deze huiszoeking trof de politie een actieve cannabisplantage aan.

Op maandag 10 juli 2023 viel Politie CARMA binnen in een woning op Rachels in Dilsen-Stokkem. Dit in het kader van een lopend onderzoek naar teelt van drugs in Kinrooi. In de woning in Dilsen-Stokkem trof de lokale recherche van de politiezone CARMA een professioneel opgestelde cannabisplantage aan met twee kweekruimtes, technische ruimte, droogruimte en stekkenruimte. In deze ruimtes werden er in totaal 1280 planten en 150 stekjes aangetroffen. Om de installatie van elektriciteit en water te voorzien werd gebruik gemaakt van illegale aftakkingen.

Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. De installaties werden ontmanteld en vernietigd door de Civiele Bescherming. Politie CARMA voert verder onderzoek.

11/07/23

Dinsdag 27 juni 2023 werden twee verdachten op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een leegstaand pand in de omgeving van het station in Lommel. Beide verdachten namen hierop de vlucht.  De interventiediensten en lokale recherche van politiezone Lommel kwamen ter plaatse en even later konden zij de twee verdachten arresteren. Beide mannen hebben geen gekende verblijfplaats in ons land. Eén van beide, een 32-jarige man van Poolse origine zou ook in aanmerking komen voor een eerdere poging tot inbraak in de Stationsstraat in Lommel. Zijn kompaan, een 37-jarige man van Poolse origine zou er op dat moment niet bij geweest zijn. Beide mannen werden verhoord en zullen morgen, 29 juni 2023, worden voorgeleid bij de Hasseltse onderzoeksrechter.

Update: De onderzoeksrechter besloot beide verdachten aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. 

28/06/23

De Nederlandse politie en brandweer werden vanochtend (23/06/2023) verwittigd van een vermoedelijke dumping van drugsafval, vlakbij de Belgische grens op de Bergbosweg in Budel. Het afval bleek echter op Belgisch grondgebied te liggen waarop de politiezone HANO ter plaatse ging. In het bos tussen de Bergbosweg en de Beverbeekse heide lagen 2 unicube vaten van 1000 liter, een 50-tal vaten met een inhoud van 20 liter, een 40-tal vaten van 25 liter en 10 vaten van 200 liter. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke stof er precies in de vaten zat, maar uit de eerste vaststellingen blijkt het om zuren te gaan, waaronder vermoedelijk ook fosforzuur. De civiele bescherming kwam ter plaatse om het afval op te ruimen. De milieuambtenaar van de gemeente kwam eveneens ter plaatse om eventuele schade aan de omgeving op te meten. Hierbij bleek dat reeds honderden liters van de afvalstoffen in de grond gesijpeld zouden zijn. Het betreft zeer toxische stoffen, politie en gemeente roepen bijgevolg iedereen op om uit de buurt te blijven. De omgeving blijft nog zeker tot na het weekend afgesloten voor alle verkeer zodat de bodem kan worden gesaneerd. De nodige omleidingen worden voorzien.

Parket Limburg werd verwittigd en het gerechtelijk labo en het C.R.U. (Clan Lab Response unit) gingen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De vaten zijn waarschijnlijk afkomstig van een labo voor de aanmaak van synthetische drugs. Het verder onderzoek zal gevoerd worden door de federale gerechtelijke politie.

De productie van drugs wordt een steeds groter probleem, ook in Limburg. Die productie heeft gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Drugsproductie is schadelijk voor ons allen. We kunnen dan ook niet hard genoeg benadrukken hoe belangrijk het is en blijft om de mensen aan te sporen melding te maken van verdachte situaties of gedumpt afval. Ruik je een vreemde, chemische geur? Zie je plots veel (nachtelijke) activiteit bij een leegstaand pand? Worden de ramen van een pand plots volledig dichtgemaakt?  Werden er vaten of bidons achtergelaten in de natuur? Bemerk je een achtergelaten bestelwagen, vaak zonder nummerplaat? Elke melding kan het verschil maken.

23/06/23

Op zaterdag 10 juni 2023 werd een politieambtenaar slachtoffer van ernstige slagen en verwondingen tijdens het evenement Groovy Tunes Outdoor dat doorging aan het Pietersheim in Lanaken. Het 34-jarige slachtoffer woonde het evenement bij in zijn privé-tijd. De dader(s) zouden hem echter herkend hebben als politieman en zouden hem om die reden hebben belaagd. Het slachtoffer heeft door de slagen voor langere tijd het bewustzijn verloren en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

Na de feiten legde het slachtoffer een verklaring af en werd er op basis daarvan een robottekening van één van de verdachten opgemaakt. Die verdachte was een man met een normale lichaamsbouw en een geschatte lengte van 1m75. Hij had een blanke huidskleur en leek ongeveer 35 jaar oud. Op het moment van de feiten droeg hij een lichtblauw T-shirt.

De politiezone Lanaken-Maasmechelen voert het onderzoek naar de feiten en is op zoek naar getuigen van het incident. Heb je meer informatie, heb je die avond iets gezien of herken je de persoon op de robottekening? Neem dan (indien gewenst anoniem) contact op met de politiezone Lanaken-Maasmechelen via het telefoonnummer 089/47.47.47.

 

16/06/23

Op dinsdag 13 juni 2023 werden 2 vrouwen betrapt bij een poging inbraak op de Markt in Heppen. Een alerte buurvrouw die de 2 verdachten had gealarmeerd, kon zien hoe zij de vlucht namen in een voertuig dat wegreed in de richting van Ham. Het voertuig werd een tijdje achtervolgd door de ploegen van lokale politiezone Kempenland die bijstand kregen van ploegen van politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo en Heusden-Zolder en van de federale wegpolitie. Het voertuig, dat rondreed met vervalste kentekenplaten, kon uiteindelijke geïntercepteerd worden in Hasselt. De drie inzittenden, een 27-jarige man, een 40-jarige vrouw en een 32-jarige vrouw, allen van Roemeense afkomst, werden gearresteerd. De drie verdachten bleven alle betrokkenheid met de feiten ontkennen.

Op woensdag 14 juni werden de drie verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt die besloot om hen aan te houden. De feiten worden verder onderzocht.

15/06/23

Maandag 12/06/23 omstreeks 13u30 kregen de hulpdiensten een oproep binnen over een dame die vol bloed hing en om hulp riep vanop het terras van haar appartement op Inakker in Heusden-Zolder. De lokale politie is onmiddellijk ter plaatse gegaan samen met de medische hulpdiensten en zij konden de 66-jarige bewoonster van het appartement aantreffen. Het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verzorging. Zij bleek zwaargewond te zijn, doch verkeerde niet in levensgevaar.

Het appartement vertoonde sporen van een vechtpartij. Een 70-jarige man uit Lummen werd door het slachtoffer aangeduid als de dader van de feiten. De man werd daarop opgespoord en kon kort daarna in zijn eigen woning worden aangetroffen waar hij gearresteerd werd.

In opdracht van Parket Limburg gingen het gerechtelijk labo en een onderzoeksteam van de federale politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen.  

De verdachte werd op dinsdag 13/06/23 voorgeleid bij de Hasseltse onderzoeksrechter die besloten heeft de man aan te houden en te laten opsluiten in de gevangenis. Het verder onderzoek naar de feiten wordt gevoerd door de lokale recherche van PZ Heusden-Zolder.

15/06/23

Op 12 juni 2023 omstreeks 20u30 controleerde een ploeg van de lokale recherche van de politiezone Kempenland een man die zich verdacht gedroeg aan de achterzijde van het station van Leopoldsburg.  Het bleek om een 41-jarige man uit Bocholt te gaan die geen geldige reden kon geven voor zijn aanwezigheid op locatie. De man werd gefouilleerd en ook zijn voertuig werd doorzocht. De man bleek in het bezit te zijn van verschillende zakjes cannabis en meerdere gsm-toestellen. De verdachte werd gearresteerd en door de lokale politie verhoord. Er werd eveneens een huiszoeking uitgevoerd op het adres van de verdachte. Hierna besloot de parketmagistraat om de man te dagvaarden in snelrecht. De man zal zich medio juli moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank inzake handel in verdovende middelen.

14/06/23

Politie CARMA trof dinsdag drie cannabisplantages aan. Eén daarvan bevond zich in Kinrooi, de twee andere in Genk. In totaal werden vier verdachten gearresteerd.

 

Op dinsdag 6 juni viel Politie CARMA binnen in een woning in de Rondstraat in Kinrooi. De politie trof er vier professionele kweekruimtes en een technische ruimte aan. In totaal was er capaciteit voor ongeveer 1500 cannabisplanten. De planten werden recent geoogst. Om de installatie van elektriciteit en water te voorzien werd gebruik gemaakt van illegale aftakkingen. De eigenaar van de woning, een 76-jarige man uit Kinrooi, werd ter plaatse gearresteerd en later voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besloot om hem aan te houden. Ook de zoon des huizes, een 50-jarige man uit Kinrooi, werd gearresteerd.

Later op de dag werden er nog twee cannabisplantages ontdekt in Genk. Bij een eerste huiszoeking in een woning werden restanten van een recente cannabisplantage gevonden met een capaciteit van rond de 750 cannabisplanten. Verder werd er nog heel wat materiaal voor de uitbouw van een cannabisplantage gevonden.  

Politie CARMA voerde ook in een woning op de André Dumontlaan een huiszoeking uit. Hier trof men een cannabisplantage, twee kweekruimtes en een technische kamer  aan op zolder. Goed voor een capaciteit van ongeveer 500 cannabisplanten. Ook hier werd gebruik gemaakt van illegale aftakkingen voor water en elektriciteit. Een 47-jarige man en een 44-jarige vrouw, beiden uit Genk, werden gearresteerd. De man werd op 08 juni 2023 voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot om hem aan te houden en naar de gevangenis te laten overbrengen. Twee voertuigen werden getakeld en er werd geld in beslag genomen.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse in Kinrooi en in de woning op de André Dumontlaan en voerde een sporenonderzoek uit. De installaties werden ontmanteld en vernietigd door de Civiele Bescherming. Politie CARMA voert verder onderzoek.

De productie of teelt van drugs wordt een steeds groter probleem, ook in Limburg. Die productie heeft gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Drugsproductie is schadelijk voor ons allen. We kunnen dan ook niet hard genoeg benadrukken hoe belangrijk het is en blijft om de mensen aan te sporen melding te maken van verdachte situaties of gedumpt afval. Ruik je een vreemde, chemische geur? Zie je plots veel (nachtelijke) activiteit bij een leegstaand pand? Worden de ramen van een pand plots volledig dichtgemaakt?  Bemerk je een achtergelaten bestelwagen, vaak zonder nummerplaat? Elke melding kan het verschil maken.

 

 

07/06/23

Dinsdag 06 juni 2023 arresteerde Politie CARMA twee 19-jarige mannen uit Heusden-Zolder. De jongeren worden verdacht van zware agressie tegen een buschauffeur van De Lijn op de Europalaan in Genk op woensdag 22 maart 2023.  

Dankzij een doorgedreven onderzoek waarbij de politie de vele camerabeelden analyseerde, konden de gebeurtenissen zoals ze zich op 22 maart hadden voorgedaan, worden gereconstrueerd. Dankzij bijkomend telefonie-onderzoek en het verhoren van getuigen, werden de verdachten uiteindelijk geïdentificeerd. Het bleek om twee jongemannen uit Heusden-Zolder te gaan. Tijdens een huiszoeking in hun woning werden zij gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. Eén verdachte mocht na verhoor beschikken. De tweede verdachte werd dinsdag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.

07/06/23

Op donderdag 01 juni 2023  wilde een fietsploeg van het PIT-team van politiezone LRH overgaan tot de controle van een voertuig naar aanleiding van verdachte handelingen op de Oude Luikerbaan in Hasselt. Het voertuig wilde zich aan de controle onttrekken, nam de vlucht en is daarbij ingereden op de fietsploeg. De drie leden van het overlastteam van politie konden op tijd wegspringen, maar twee van hun fietsen werden volledig vernield. Een dienstvoertuig dat in bijstand kwam, werd even verderop ook aangereden door de verdachte en liep daardoor lichte schade op. De inzittenden geraakten hierbij niet gewond.

Er werd hierop een achtervolging ingezet op het vluchtend voertuig met bijstand van verschillende politiediensten (politiezones Limburg Regio Hoofdstad, Beringen-Ham-Tessenderlo, Bilzen-Hoeselt-Riemst, Lanaken-Maasmechelen en de federale wegpolitie Limburg). Het voertuig nam de vlucht via de autosnelweg en reed via de verkeerswisselaar in Lummen richting Nederland. Tijdens de achtervolging werden door de ploegen van de wegpolitie meerdere ernstige verkeersbreuken vastgesteld. Het voertuig nam uiteindelijk de afrit in Maasmechelen en reed verder richting Lanaken. Een motorrijder van de wegpolitie kwam hierbij ten val en geraakte lichtgewond.

Uiteindelijke crashte het vluchtend voertuig op de Steenweg ter hoogte van de Tournebride in Lanaken. De bestuurder nam te voet de vlucht maar kon ter plaatse al snel worden ingerekend.

De verdachte bleek een 24-jarige jongeman uit Maastricht te zijn. Betrokkene werd gearresteerd en zal worden verhoord door de politiezone LRH, zij voeren het verder onderzoek. De wegpolitie stelt de nodige pv’s op voor de verschillende verkeersinbreuken en politiezone LaMa stelt de pv’s op voor de verkeersongevallen

 

Update: 

De verdachte werd vrijdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor gewapende weerspannigheid en inbreuken op de drugswetgeving. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

01/06/23

Zaterdagavond 27 mei 2023 rond 20u30 vond op het festivalterrein van Extrema Outdoor een poging tot grijpdiefstal plaats. Een jongeman probeerde de halsketting van een festivalganger te stelen, maar werd op heterdaad betrapt.  De verdachte, een 25-jarige Italiaan, werd ter plaatse gearresteerd en voor verhoor overgebracht naar het commissariaat in Genk. Politie CARMA onderzoekt of de man voor meerdere grijpdiefstallen in aanmerking komt. Hij werd zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot om hem aan te houden.

28/05/23

Gisterenavond, 23 mei 2023, omstreeks 18u30 controleerde een interventieploeg van de lokale politiezone Carma een voertuig met Nederlands kenteken op de Weerterweg in Bocholt. Eén van de inzittenden, een 25-jarige Poolse onderdaan zonder vaste verblijfplaats in België, bleek in het bezit te zijn van een aanzienlijke hoeveelheid cannabis.  Tijdens een doorzoeking van het voertuig werden nog verschillende andere soorten verdovende middelen gevonden in de rugzak van de verdachte alsook een redelijke som cash geld. Dit alles doet vermoeden dat de man als drugsrunner actief is. De jongeman werd gearresteerd en door de politiediensten verhoord. De verdachte zal morgen worden voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter die over zijn aanhouding zal beslissen.  

Update 25/05/2023

De onderzoeksrechter plaatste de man onder aanhoudingsmandaat. 

24/05/23

Op zondag 21/05/203 omstreeks 13u hield de verkeersdienst van de lokale politiezone Heusden-Zolder toezicht tijdens een tuning event op het Schachtplein in de wijk Lindeman. Plots bemerkte de politiediensten twee scooters op die aan een onaangepaste snelheid voorbijreden. Op het moment dat één van de motorrijders een gevaarlijk manoeuvre uithaalde op de openbare weg door enkel op zijn achterste wiel te gaan rijden, besloten de politiediensten over te gaan tot controle van beide voertuigen.  Beide motorrijders namen hierop de vlucht aan zeer hoge snelheid en weigerden te stoppen. Na een achtervolging waarbij verschillende politieploegen in bijstand kwamen, kon één van de motorrijders uiteindelijk worden tegengehouden. De man was meteen verbaal en fysiek agressief en keerde zich onmiddellijk tegen de aanwezige politiediensten die pepperspray moesten gebruiken om de bestuurder te kunnen overmeesteren. Bij de weerspannigheid geraakte een politieman lichtgewond en liep deze enkele dagen werkonbekwaamheid op.

De 22-jarige bestuurder uit Heusden-Zolder bleek te hebben gereden zonder rijbewijs en ook de papieren van zijn motorfiets bleken niet in orde te zijn. De nodige processen-verbaal werden opgesteld voor de verschillende inbreuken en de scooter van de jongeman werd in beslag genomen. De bestuurder werd na verhoor gedagvaard in snelrecht, deze beslissing werd hem meteen overgebracht via een schermgesprek met een magistraat uit de sectie M+ van het parket van Limburg. De man zal zich binnen de maand moeten verantwoorden voor de rechtbank voor de weerspannigheid.

24/05/23

Afleiding door gsm-gebruik achter het stuur is één van de killers in het verkeer. Volgens studies is er in  8% van de dodelijke ongevallen sprake van gsm-gebruik. Vertaald naar slachtoffers betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar.

Gsm-gebruik achter het stuur is duidelijk een hardnekkig probleem. Bestuurders weten dat het niet mag maar denken toch vaak dat het kan. Een mentaliteitswijziging is noodzakelijk. Om hier aan bij te dragen plant het Parket Limburg samen met de politiediensten van het arrondissement opnieuw een Gsm-actie. Deze actie loopt van woensdag 24 mei t.e.m. donderdag 25 mei 2023.  Bij vaststelling van gsm-gebruik achter het stuur zal het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk worden ingetrokken voor een periode van acht dagen.

23/05/23

Vanmorgen, 23 mei 2023, omstreeks 00:30u is een voertuig met drie inzittenden in Lommel t.h.v. de Luikersteenweg in het kanaal gereden. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 

Het parket Limburg heeft een wetsgeneesheer, het labo en het labo-steunteam van de federale gerechtelijke politie opgeroepen om de situatie te onderzoeken. 

Tesamen met de politiezone Lommel worden de precieze omstandigheden van het ongeval onderzocht. Een slechtnieuwsmelding werd door de PZ Lommel uitgevoerd. Voorlopig onthoudt het parket Limburg zich van verdere communicatie. 

23/05/23

Parket Limburg werkt vanaf januari 2023  met de nieuwe sectie M+ compleet anders op dossiers van veelvoorkomende criminaliteit, intrafamiliaal geweld, minderjarigen en zedenfeiten. Een  grote stap naar een eerste zorg- en veiligheidshuis in ons land werd gezet.

Parket Limburg treedt uit haar vertrouwde omgeving en werkt met haar nieuwe sectie M+ vanuit het provinciehuis in Hasselt, waar het lokalen deelt met het FJC. Door met partners onder één dak te werken, wil het Parket Limburg een betere doorstroming van informatie en wil ze probleemsituaties sneller detecteren. Op die manier kan ze beter en sneller beslissingen op maat nemen. Het Parket kan zo beter afstemmen met hulpverlening, politie en andere partners om op die manier meer passende oplossingen te vinden voor de verschillende partijen en om recidive te voorkomen.

In de toekomst wil het Parket Limburg meer partners bij deze werking betrekken en tot een volwaardig zorg -en veiligheidshuis komen.

Hoe het allemaal begon

De parketsectie M+ is de samensmelting van de sectie M en de sectie Jeugd & Gezin binnen het Parket Limburg. De sectie M werd opgericht in januari 2020 en was gebaseerd op 3 principes, Maatwerk, Multidisciplinaire samenwerking en Met snelheid. Deze M-werking werd gekenmerkt door veel kortere doorlooptijden, betere afstemming in de samenwerking met politie en justitiehuis en een justitiële afhandeling met oog voor de context en onderliggende problemen. Ook bood de M-werking nieuwe mogelijkheden voor de parketmagistraten, zoals bijvoorbeeld het rechtstreekse gesprek met verdachten  via videolink met de politiekantoren om de justitiële gevolgen persoonlijk toe te lichten of om onmiddellijk bepaalde voorwaarden op te leggen.  

De M-principes blijven de basis voor de werking van de nieuwe sectie M+. Deze grotere sectie geeft extra slagkracht om in meer materies volgens de M-principes te werken en om de werkprocessen te verbeteren in kwaliteit en efficiëntie. Het doel blijft om een probleemsituatie te doorbreken en met een snelle kordate reactie een gepast effect op lange termijn te realiseren.  

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, gelooft in de innovatieve kracht van Parket Limburg: “Het Parket van Limburg bestaat uit een dynamisch team van gedreven magistraten die zaken in beweging zetten. Ze onderzoeken permanent hoe Justitie sneller, menselijker en straffer kan worden en werpen zich daarbij op tot pioniers op talloze vlakken. Van de financiële aanpak van de georganiseerde misdaad, het lik-op-stukbeleid met onmiddellijke minnelijke schikkingen voor kleine criminaliteit tot de tijdelijke huisverboden bij partnergeweld. Ook met de M-werking, waarbij kleine delinquenten veel sneller en vaak via videoverbinding voor een magistraat komen, toonde het Limburgse Parket zich vooruitstrevend. Zo kan er meteen een oplossingsgerichte beslissing worden genomen, op maat en in samenwerking met de hulpverleningssector. De samensmelting van de secties M en Jeugd & Gezin, waarbij dezelfde principes worden toegepast op minderjarigen en probleemsituaties thuis, toont nogmaals aan dat het Parket van Limburg blijft innoveren.” 

Sneller detecteren en performanter reageren

Parket Limburg wil op deze manier nog meer inzetten op het voorkomen van recidive en dit door samen te werken met partners uit verschillende sectoren rond dezelfde personen en probleemsituaties.

Momenteel wordt er in bepaalde dossiers soms te laat aan de alarmbel getrokken. Dit omdat er op elke dienst of bij elke instantie apart alarmsignalen binnenkomen. Tot nu toe was er nergens een platform waarop deze signalen werden samengebracht. Wanneer deze partners wél samen zitten en deze informatie uitwisselen, zullen ze al snel zien dat het de verkeerde kant op gaat en dat er moet worden ingegrepen. Op die manier betrachten we dankzij de nieuwe werking met M+ in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen om recidiven of terugvallen en daaraan gekoppelde mogelijke drama’s te vermijden. Op die manier willen we justitie samen met hulpverlening beter en performanter maken door problemen sneller te detecteren.

Om vanuit de parketwerking maximaal in te zetten op een sneller inzicht in problematieken gebeurt er binnen sectie M+ een dagelijkse triage van binnenkomende dossiers en zet men in op de onmiddellijke behandeling van dringende dossiers. Deze nieuwe manier van werken is vergelijkbaar met die van een spoeddienst in een ziekenhuis: acute dossiers worden meteen behandeld en niet-spoedeisende dossiers worden waar nodig doorverwezen naar de juiste specialist voor de beste zorgen. De flexibele inzet van de M+ medewerkers zorgt voor een betere verdeling van de parketcapaciteit. 

 

Via een doorgedreven ketenwerking naar een zorg- en veiligheidshuis

De dringende werking van de sectie M+ werkt sinds maart 2023 op een nieuwe neutrale locatie in het Provinciaal Administratief Centrum van Hasselt. Daar zit zij meteen samen onder één dak met het Family Justice Center, waar verschillende belangrijke partners reeds vertegenwoordigd zijn. Vanop deze neutrale locatie hoopt het Parket de samenwerking met partnerorganisaties te intensiveren, maar ook bij te dragen aan een goede basis waar nieuwe ketenwerkingen op verder kunnen bouwen. Wanneer het Parket in haar gerechtelijke afhandeling ook rekening kan houden met de mogelijkheden van hulp- en zorgorganisaties, leidt dit tot echt maatwerk en bovenal tot het beoogde effect: oplossen van de probleemsituatie en herval vermijden.

Volgens Procureur des Konings Guido Vermeiren is het redelijk historisch om als Parket buiten het gerechtsgebouw te zitten. “Het uitgangspunt van dit unieke concept is om problemen aan te pakken met een netwerk om zo maatregelen te kunnen nemen die écht effect hebben, op lange termijn. Daarnaast willen we zorgen dat er tijdig kan worden ingegrepen bij probleemsituaties waarvan  de alarmsignalen tot nu toe bij elke instantie apart binnenkwamen. De M+ werking is dé manier om deze toekomstvisie te kunnen uitrollen. Hierbij moet uiteraard in stappen gewerkt worden waarbij we eerst de eigen werking in stand moeten kunnen houden op de nieuwe locatie. Daarna kunnen we ons partnerschap met het FJC, inzake intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en eergerelateerd geweld, verbeteren en vernauwen. Om als derde stap geleidelijk de multidisciplinaire wisselwerking uit te breiden naar andere materies, zoals alcohol- en middelenmisbruik, geestelijke gezondheidsproblemen of problematieken bij minderjarigen.”  

Ketenwerking kan de samenwerking tussen de partners zowel beleidsmatig als op dossierniveau verbeteren.  Zo hoopt het Parket Limburg uiteindelijk te komen tot een echt Limburgs Zorg- en Veiligheidshuis.

Ook Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir gelooft in deze nieuwe benadering van snelrecht maar ziet deze werking slechts als eerste stap in het verder multidisciplinair samenwerken in alle veiligheidsdossiers: “Na de uitbreiding met lichte feiten van intrafamiliaal geweld en lichte zedenfeiten, worden nu ook de minderjarige veelplegers opgenomen in het snelrecht in Limburg. Een doelgroep die echt nood heeft aan dat lik-op-stuk beleid, om verder escalerend geweld en recidive te voorkomen. De mensen op straat voelen zich onveiliger en vragen ook gewoon naar het sneller bestraffen van die kleine crimineeltjes. Maar we moeten verder en groter durven dromen, want alle veiligheidsfenomenen zijn uiteindelijk aan elkaar gelinkt. Drugscriminaliteit aan minderjarige uithalers, jeugddelinquentie in sommige gevallen aan IFG, etc. Het was voor mij dan ook een logische stap om de reeds bestaande partners nu al samen onder één dak te brengen, hier in het Provinciehuis. Ik zie dit ook als eerste grote stap in de richting van het allereerste Veiligheidshuis in Vlaanderen, hier in Limburg.”

 

 

12/05/23

Het anoniem drugsmeldpunt Limburg werd opgestart in april 2019 om burgers de kans te geven om op anonieme wijze melding te maken van signalen die wijzen op drugsproductie. Dit via het gratis oproepnummer : 0800/20.877.   Samen met de burgers willen politie en parket Limburg op die manier de strijd aangaan tegen drugscriminaliteit en de slechte invloed van drugsproductie op onze veiligheid, onze  gezondheid en onze leefomgeving.

Dankzij het anoniem drugsmeldpunt zijn er, gedurende het 4-jarig bestaan, verschillende plantages en locaties gekoppeld aan cannabisteelt ontdekt, werden er labo’s voor productie van synthetische drugs ontdekt, maar ook een synthetische dumping. Daarnaast waren er ook veel meldingen omtrent het dealen van drugs, die in verder onderzoek eveneens tot positieve resultaten hebben geleid.  

In 2019 nam  het drugsmeldpunt een voorzichtige start met 169 meldingen, in 2020 registreerde men 226 meldingen, in 2021 steeg dit aantal naar 395 meldingen en in 2022 werden er maar liefst 477 meldingen verwerkt. Tot eind december 2022 zijn er in totaal reeds  1267 meldingen binnengekomen. Gemiddeld leidt ongeveer 30% van deze meldingen tot extra politionele informatie in lopende of nieuwe onderzoeken. Iets meer dan 10% van de meldingen levert een onmiddellijk positief resultaat op waarbij een labo, plantage of dumping wordt aangetroffen.

Vorig jaar werden er, dankzij de alertheid van de melders, 14 plantages en 2 synthetische labo’s ontdekt in Limburg. Van alle meldingen die in 2022 werden geregistreerd bood 39% extra politionele informatie. 39 van de 477 meldingen zorgden in 2022 voor een positief resultaat, dit wil zeggen dat 39 meldingen effectief hebben gezorgd voor de ontdekking van een druggerelateerd feit.  Dankzij het meldpunt wordt er ook informatie verzameld over mogelijke drugsdealers en bepaalde hotspots of over drugsfeestjes. Ook aan die meldingen wordt de nodige politionele aandacht geschonken.

Om de meldingsbereidheid van de burger te verhogen maar ook om de bekendheid van het anoniem drugsmeldpunt bij het grote publiek te vergroten, werden doorheen de jaren verschillende inactieven genomen. Er werden infoavonden (“Smell it”) georganiseerd waarbij deskundigen vanuit parket, federale politie of het NICC burgers wijzen op de gevaren van drugsproductie maar die hen ook de signalen aanreiken die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een drugslabo, synthetische dumping of plantage. In mei 2020 werd er een website, www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be, gecreëerd zodat sindsdien ook online meldingen mogelijk zijn. Ondertussen gebeurt ¾ van de meldingen online. In juni 2021 werd beslist alle (toen 230) Limburgse politievoertuigen uit te rusten met een banner van het anoniem drugsmeldpunt Limburg, dit was mogelijk dankzij de financiële steun van de provincie. Daarnaast wordt er bij persberichten over drugslabo’s, dumpings of cannabisplantages steeds de aandacht gevestigd op het anoniem drugsmeldpunt Limburg.  

Belangrijk om weten is dat dit initiatief, de opstart en opvolging van het drugsmeldpunt Limburg gedragen wordt door de goodwill en extra inspanningen van de medewerkers.

De productie van drugs wordt een steeds groter probleem, ook in Limburg. Die productie heeft gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Drugsproductie is schadelijk voor ons allen. We kunnen dan ook niet hard genoeg benadrukken hoe belangrijk het is en blijft om de mensen aan te sporen melding te maken van verdachte situaties of gedumpt afval. Ruik je een vreemde, chemische geur? Zie je plots veel (nachtelijke) activiteit bij een leegstaand pand? Worden de ramen van een pand plots volledig dichtgemaakt?  Werden er vaten of bidons achtergelaten in de natuur? Bemerk je een achtergelaten bestelwagen, vaak zonder nummerplaat? Elke melding kan het verschil maken.

 

 

05/05/23

Deze namiddag (05/05/2023)  heeft een wandelaar een vermoedelijke dumping van drugsafval opgemerkt nabij het circuit van Terlaemen in Heusden-Zolder. In het bos tussen de Zwembadstraat, Kerkstraat en Molenveld lagen een 90-tal vaten van 20 liter die volgens het etiket fosforzuur zouden bevatten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke stof er precies in de vaten zat, volgens de brandweercommandant  ter plaatse zou het echter gaan om een minder schadelijke stof dan het aangegeven fosforzuur. De lokale recherche van politiezone Heusden-Zolder,  de Federale Gerechtelijke Politie, het gerechtelijk labo en het C.R.U. (Clan Lab Response unit) kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De vaten zijn vermoedelijk afkomstig van een labo voor de aanmaak van synthetische drugs. De civiele bescherming kwam ter plaatse om het afval op te ruimen. Een milieuambtenaar komt later ter plaatse om eventuele schade aan de omgeving op te meten.  
Het verder onderzoek zal gevoerd worden door de FGP. 

05/05/23

Op zaterdag 15 april 2023 kreeg de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een oproep naar aanleiding van een vermoedelijke poging diefstal van een voertuig met wapenvertoon waarbij de betrokkenen op de vlucht sloegen. Het voertuig werd onmiddellijk geseind door de politiediensten en kon via de ANPR-camera's getraceerd worden. De interventieploegen van de politiezone Tongeren-Herstappe kwamen in bijstand en het voertuig kon uiteindelijk op de Grote Ring in Hasselt door de politie LRH tot stilstand gebracht worden. 

De 4 inzittenden (19, 20, 22 en 23 jaar) uit Genk werden gearresteerd. Het wapen bleek een alarmpistool te zijn en werd in beslag genomen. Na verhoor mochten de mannen beschikken. Het onderzoek wordt verdergezet.

18/04/23

Gisteren omstreeks 17u probeerde een 18-jarige man  met geweld een speedpedelec te stelen op de Weg naar Heiwick in Maasmechelen. De jongeman uit Maasmechelen bracht een steekwonde toe bij zijn slachtoffer, maar slaagde er niet in de fiets mee te nemen. Door een alerte getuige werden de hulpdiensten verwittigd. Het slachtoffer, een 32-jarige man uit Maasmechelen, werd overgebracht naar het ziekenhuis, hij was zwaargewond maar verkeert gelukkig niet in levensgevaar. De verdachte sloeg op de vlucht, maar kon snel na de feiten worden gearresteerd. Het wapen dat hij gebruikte werd aangetroffen en werd in beslag genomen. De verdachte wordt vandaag verhoord over de feiten door de lokale politiezone LaMa.  

 

Update: 

 

De verdachte werd na zijn verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en werd door hem aangehouden. 

18/04/23

Afgelopen dinsdag omstreeks 18.00 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding van een gewapende overval op een supermarkt op de Genkerbaan in Zonhoven. De verdachte bedreigde een personeelslid van de supermarkt met een mes en ging aan de haal met een aanzienlijke som cash geld. De politie Limburg Regio Hoofdstad voerde het verder onderzoek naar de feiten en kon vandaag een verdachte arresteren.

De verdachte, een 20-jarige man uit Linter, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze besliste om hem aan te houden.

13/04/23

In een supermarkt op de Herebaan-Oost werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03u30 brandgesticht, hierbij brak één van de ruiten aan de voordeur. Een van de overburen werd gewekt door een luide knal waarop deze de hulpdiensten verwittigde. De vlammen konden snel worden gedoofd  waardoor de materiële schade beperkt bleef. Op het moment van de feiten was niemand in de zaak aanwezig waardoor er geen gewonden vielen. De brandweer kwam nog ter plaatse voor een veiligheidscontrole. Parket Limburg stuurde het gerechtelijk labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. De feiten worden verder onderzocht door politie CARMA.

Update

De plaats delict werd ondertussen vrijgegeven. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er een soort brandbom gebruikt werd om de brand te stichten. Het onderzoek wordt verdergezet. 

01/04/23

Een woning in een appartementsgebouw op de Windmolenstraat in Zutendaal vatte afgelopen nacht vuur omstreeks 2u. De brand werd gemeld door een bewoner van het appartementsgebouw. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en merkten veel rookontwikkeling op. De bewoners werden geëvacueerd. Twee bewoners van een gelijkvloers appartement, een 45-jarige man en een 55-jarige vrouw, raakten bevangen door de rook en zijn om het leven gekomen. Het parket Limburg stuurde een branddeskundige, het gerechtelijk labo en een wetsgeneesheer ter plaatse voor verder onderzoek naar de omstandigheden.

Update: 
Uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige blijkt het met grote waarschijnlijkheid om een accidentele brand te gaan. Dit, alsook de exacte locatie en manier waarop de brand is kunnen ontstaan, moet nog definitief  bevestigd worden in het verslag van de deskundige. Het staat wel vast dat de slachtoffers bevangen zijn geraakt door de rook en dat zij overleden zijn aan CO-intoxicatie. Omdat de rookmelder in het appartement zelf defect bleek te zijn, werden de andere bewoners pas gealarmeerd toen de rookmelder bij de bovenburen is afgegaan.

Update: 

Uit het onderzoek van de branddeskundige blijkt dat de brand ontstaan is in de zetel in de woonkamer, vlakbij de keuken. Vermoedelijk is een achtergebleven sigaret of aangebleven theelichtje de oorzaak. Gelet op het accidenteel karakter van de brand, werd de plaats terug vrijgegeven.

30/03/23

Gisteren opende het parket Limburg een onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een 86-jarige man te Heers. Het draaiboek "verdacht overlijden" werd opgestart, waarbij het Labo en de wetsarts ter plaatse kwamen voor de nodige vaststellingen. Vandaag vindt er nog een inwendige lijkschouwing plaats. De oorzaak en omstandigheden van het overlijden zijn voorlopig onduidelijk. In afwachting van het verder onderzoek werden voorlopig drie personen gearresteerd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van een misdrijf en de eventuele betrokkenheid van bepaalde verdachten moeten verduidelijken. 

Update:

De inwendige autopsie heeft voorlopig geen duidelijkheid en definitief uitsluitsel gebracht over de doodsoorzaak en omstandigheden van het overlijden. In afwachting van verder onderzoek zijn de drie verdachten mogen beschikken. Het onderzoek wordt verder gezet. 

23/03/23

Gisteren na het avondjournaal van TVLimburg heeft de politie 3 nuttige beelden van buurtbewoners mogen ontvangen. Deze beelden werden door privé-camera's gemaakt. Naast de beelden uit de Olmenstraat, beschikt politie nu ook over beelden uit de Tulpenstraat, Lindeplein en de Meeuwerstraat. 

Gisterenavond kwam een melding binnen dat er een achtergelaten fiets aan een zitbankje in de buurt van het zoekgebied stond. Politie is gaan controleren maar de fiets werd niet meer gevonden.  

Afgelopen nacht heeft de PZ Carma gepatrouilleerd in de omgeving van Houthalen Oost.  

Vandaag wordt opnieuw gezocht naar camerabeelden om een beter zicht te krijgen op de fietsroute van de mevrouw Mariën. Van zodra politie zicht heeft op haar PLS (Point Last Seen) gaat men van start met gerichtere zoekacties.  

Buurtbewoners wordt gevraagd om te kijken naar de beelden van hun privé-camera's. Tips zijn nog steeds welkom via opsporingen@police.belgium.eu of op het gratis nummer 0800 30 30 0.

18/03/23

Donderdagvoormiddag verdween de 80-jarige Simone Mariën met de fiets (lichtgrijs met twee donkerkleurige fietstassen) in Houthalen. Politiezone Carma en parket Limburg behandelden de verdwijning meteen als onrustwekkend gelet op het feit dat de dame in kwestie dementerend is. Gisteren werd volop gezocht in de omgeving en ook buren en sympathisanten daagden massaal op om te helpen zoeken. Ook afgelopen nacht gingen de zoekingen door, maar voorlopig zonder resultaat. Parket Limburg, cel vermiste personen en de lokale politie staan in nauw contact met elkaar om  de zoekacties in goede banen te leiden. Momenteel wordt er met een helikopter gezocht boven een omliggend natuurreservaat en politie Carma heeft ook vandaag weer quads ingezet om de bosrijke omgeving te doorzoeken. Daarnaast wordt er volop ingezet op het verzamelen van camerabeelden waarop de vrouw mogelijks te zien kan zijn.

 

Tips zijn nog steeds welkom via opsporingen@police.belgium.eu of op het gratis nummer 0800 30 30 0.
Vrijwilligers die willen helpen zoeken, mogen zich melden bij de lokale politie op het nummer 089/39.14.10.

 

17/03/23

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar passieve omkoping door gevangenispersoneel werd er vorige week een zoekactie in de Hasseltse gevangenis uitgevoerd. De zoekingen focusten voornamelijk op telecommunicatiemiddelen en dan meer specifiek mini-gsm’s (zeer kleine toestellen van ongeveer 4cm groot) . Er waren voldoende redenen om aan te nemen dat een aantal van deze gsm’s binnen de gevangenis van Hasselt zouden circuleren. Deze mini-gsm’s werden weliswaar niet aangetroffen.

Het onderzoek kende deze week een vervolg. Dinsdagvoormiddag voerde de federale gerechtelijke politie huiszoekingen (Beringen, Lummen en Zonhoven) uit bij 3 penitentiair beambten. Deze 3 beambten werden gearresteerd en door de politie verhoord. Eén van hen werd  gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, maar werd nadien vrijgelaten.

Het onderzoek wordt verdergezet door de federale gerechtelijke politie.

16/03/23

Gisterenavond, 09/03/2023, werd er door de lokale politiezone Carma een voertuig gecontroleerd in een verkeersdispositief op de Weerterweg in Bocholt. Na een grondige doorzoeking kon er in het voertuig een grote hoeveelheid (telkens 1kg) speed en cannabis  worden aangetroffen. De 47-jarige bestuurder uit Herent werd gearresteerd. Later op de avond werden op verschillende plaatsen huiszoekingen uitgevoerd en in een woning in de Heesstraat in Lummen kon de lokale politie LRH een cannabisplantage van ongeveer 400 planten aantreffen. Daarnaast werden ook enkele exotische dieren, meerdere wapens en bijkomende hoeveelheden speed en cannabis aangetroffen in de woning. De verdachte en zijn 41-jarige vriendin werden vanmiddag voorgeleid bij de Hasseltse onderzoeksrechter. De vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden, de man werd aangehouden. 

De lokale politie Limburg Regio Hoofstad voert het verdere onderzoek.

10/03/23

Onder leiding van een Hasseltse onderzoeksrechter werd er in de avond van 07 maart 2023 een grootschalige actie uitgevoerd in de gevangenis te Hasselt en dit op basis van jarenlange informatie over onregelmatigheden inzake het doorsluizen van verboden producten (gsm-toestellen, drugs, keramische wapens, …) die zowel een grote  maatschappelijke als strafrechtelijke impact hebben.

Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat deze signalen kunnen worden bevestigd. 

Tijdens de inval werd de onderzoeksrechter vergezeld door het openbaar ministerie, FGP Limburg met steun van CSD en CIK Limburg , DAO,  lokale politie LRH, FGP Leuven en Antwerpen alsook door de politieschool (PLOT). In totaal namen ongeveer 450 politieambtenaren deel aan de zoekactie, ondersteund door een 20-tal speur-en explosievenhonden.

Er werden verschillende voorwerpen in beslag genomen, waaronder gsm’s, drugs en voorwerpen die gebruikt zouden kunnen worden als wapen. Er zijn geen arrestaties verricht.

De actie verliep incidentvrij. Het onderzoek zal worden verdergezet door de FGP.

08/03/23

Maandagvoormiddag, 06 maart 2023,  werd een interventieploeg van de lokale politiezone LRH opgeroepen na een melding van verschillende winkeldiefstallen in een winkelcomplex aan de Wijkstraat te Diepenbeek. Hierop werden 3 dertigers van Georgische afkomst gecontroleerd. Zij bleken verschillende gestolen goederen op zak te hebben, waaronder flessen sterke drank, bussen shampoo, draadloze oortjes en blikjes vis. De totale waarde van de gestolen goederen betrof ongeveer 550 euro. De betrokken winkels, Carrefour, Action en Kruidvat, konden gelukkig een deel van de gestolen goederen recupereren waardoor hun nadeel beperkt bleef. De 3 verdachten werden gearresteerd en verhoord met tolk, zij gaven de feiten toe. Er waren geen aanwijzingen dat betrokkenen gelinkt konden worden aan andere gelijkaardige feiten. Parket Limburg besloot de drie verdachten te dagvaarden in snelrecht.

07/03/23

Zaterdagavond, 04/03/2023, werd in de Oeverstraat in Hasselt een voertuig gecontroleerd door een ploeg van de lokale politiezone LRH naar aanleiding van verdachte gedragingen. In het voertuig en op de bestuurder, een 24-jarige man uit Genk, werden verschillende verpakkingen met cocaïne en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld aangetroffen. Betrokkene werd gearresteerd voor handel in verdovende middelen en werd vandaag, 06/03/2023 voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, waarop hij werd aangehouden.

06/03/23

Vandaag werd in het politiecommissariaat van Lanklaar het scholenprotocol voor de stad Dilsen-Stokkem ondertekend door de verschillende partners: lokale politiezone Maasland, parket Limburg, de burgemeester en de verschillende schooldirecteurs van het basis en secundair onderwijs van de stad Dilsen-Stokkem. Een dergelijk protocol sluit nauw aan bij de visie van parket Limburg om de veilige, rechtvaardige en zorgzame samenleving te beschermen, iets wat zeker binnen een schoolcontext belangrijk is.   

Dankzij een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende partners wil men bij voorkeur zorgen voor een bijsturende aanpak van daders van jeugddelicten, maar ook voorzien in een goede begeleiding en bescherming van slachtoffers. Hierbij is het belangrijk dat iedereen goed weet wat er van elkaar verwacht kan worden.  Aan de hand van concrete afspraken die gevisualiseerd worden in flowcharts wordt het duidelijk welke stappen de school dient te zetten, welke feiten men zo mogelijk intern kan behandelen en welke zaken gemeld moeten of kunnen worden bij politie. Er staan verschillende adviezen in om een begeleidingsplan te faciliteren maar ook tips om de juiste partners in een zorgtraject te bereiken.  

Parket Limburg is grote voorstander van dergelijke protocollen die de krijtlijnen voor een versterkt lokaal veiligheidsbeleid en een specifieke aanpak van jeugdcriminaliteit concretiseren. Binnen parket Limburg wil men de pedagogische opdracht van de school hierin zo veel mogelijk ondersteunen door te zoeken naar educatieve, niet-repressieve oplossingen en hierbij te streven naar het herstellen van het normbesef bij jongeren die dreigen het verkeerde pad op te gaan. Het is pas wanneer deze aanpak vruchteloos blijft dat men alsnog streng en repressief gaat optreden.  

Ondertussen zijn er al verschillende steden en gemeentes in Limburg die de afgelopen 15 jaar een dergelijk protocol hebben afgesloten. Eén van de doelstellingen die parket Limburg hierbij nog wilt stellen bij toekomstige evaluaties van de protocollen en hun werking, is het toewerken naar één  uniform beleid binnen het gerechtelijk arrondissement Limburg. 

 

03/03/23

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de verdwijning van Elke Wevers (2010) heeft vandaag een gecoördineerde zoekactie o.l.v de onderzoeksrechter in Tongeren plaatsgevonden. De actie vond plaats op de Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren t.h.v het eilandje.

In 2011 gebeurde er in deze buurt al een zoekactie. De apparatuur (sonar) waarmee in het water gezocht wordt,  is ondertussen geavanceerd, waardoor politie en justitie deze opportuniteit willen aangrijpen om opnieuw op deze plek te zoeken.

Deze zoekactie stond reeds in de lente van 2022 gepland, maar door de dichte beplanting in het water, was het onmogelijk om deze te laten doorgaan.

Bij deze actie waren aanwezig: de cel vermiste personen, de scheepvaartpolitie, het technisch steunteam van de federale politie met een geavanceerde sonar, het duikteam van de civiele bescherming en de lokale politie Maasland. 

De actie bleef zonder resultaat. 

03/03/23

Naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek met betrekking tot de productie van synthetische drugs vond er op maandag 27/02/2023 een gecoördineerde actie plaats. De FGP Limburg heeft die dag huiszoekingen op 4 adressen in Maasmechelen verricht. Bij deze actie werd een MDMA-drugslabo aangetroffen in een leegstaande woning. In dat pand stonden ook een groot aantal waterstofgasflessen en een enorme hoeveelheid bidons met afval afkomstig van het productieproces.  In de woning van één van de verdachten werd meer dan 500 kg MDMA-kristallen, het afgewerkt product voortkomend uit dat labo, aangetroffen.   Er werden eveneens wapens (o.a een boksijzer, een pistool, een wapenstok, ...) en ca. 80.000 euro aan cash geld in beslag genomen.

Er werden 3 mannen en 1 vrouw, allen woonachtig in Maasmechelen, gearresteerd.  Zij werden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. 

Voor de ontmanteling en opruiming van het labo kon de FGP rekenen op de bijstand van het CRU, een gespecialiseerde dienst van de Federale Politie, en de civiele bescherming.

02/03/23

Voor de tweede nacht op rij ontstond er de voorbije nacht een brand in een frituur op de Weg naar As. Getuigen hoorden een explosie , waarna de brand zou zijn uitgebroken. De brandweer kwam ter plekke maar kon niet voorkomen dat het pand volledig is uitgebrand. De rijbaan werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Voorlopig heerst er het vermoeden dat er geen gewonden zijn gevallen. 

Op dit moment bestaat er instortingsgevaar, waardoor het labo van de FGP en de branddeskundige nog niet zijn kunnen starten aan hun onderzoeken. 

Op 27 februari heeft het al gebrand in dezelfde frituur. Het Labo en de branddeskundige konden toen wel aan de slag. Uit hun voorlopige onderzoeken zou blijken dat deze brand werd aangestoken.

Het onderzoek is in handen van de lokale recherche PZ CARMA.

02/03/23

"Zaterdag jongstleden werd een 85-jarige vrouw 's nachts overvallen in haar woning te Hasselt. Drie personen braken in de woning in via de voordeur en verplichtten het slachtoffer op een stoel te gaan zitten. Het slachtoffer werd geweld ontdaan van haar juwelen en ook het cash geld werd meegenomen. Het labo voor technische en wetenschappelijke politie van FGP Limburg kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Snel kwam een voertuig in beeld waarmee de daders zich mogelijk verplaatsten. Dit voertuig kon na intens zoekwerk gelokaliseerd worden in Deurne bij Antwerpen. Dankzij een vlotte samenwerking tussen de federale politie Limburg (FGP, de noodcentrale en de autowegenpolitie) en  de lokale polities Antwerpen, Beringen-Ham-Tessenderlo, Heusden-Zolder en Hasselt kon het voertuig met zes inzittenden dinsdagavond geïntercepteerd worden op de E314 te Zonhoven.

Vier van de zes verdachten werden op donderdag door een Limburgse Onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten in de strafinstelling te Hasselt.”

 

29/09/22

Beste leden van de pers,

Gelieve hieronder een persbericht mbt de diverse huiszoekingen van vandaag terug te vinden:

Limburgs gerecht voert financieel onderzoek naar leden VZW VRIENDENKRING KS

De VZW Vriendenkring KS werd in 2012 opgericht om de belangen van de ex-werknemers van de Kempische Steenkoolmijnen te behartigen. Limburgse justitie beschikt vandaag over ernstige aanwijzingen dat enkele verantwoordelijken van de VZW aanzienlijke geldbedragen hebben gebruikt om privé-aankopen en privé-uitstappen te betalen. Het verduisteren van gelden uit een vennootschap is strafbaar.

Het parket van Limburg heeft begin september 2022 een gerechtelijk onderzoek gevorderd wegens misbruik van vertrouwen en witwassen . Het onderzoek is in handen van een onderzoeksrechter in de afdeling Hasselt.

In het kader van dit onderzoek heeft de federale gerechtelijke politie van Limburg vandaag 5 huiszoekingen uitgevoerd: Zutendaal, Zonhoven, Leopoldsburg , Tessenderlo en Hasselt. Er werden vijf personen gearresteerd. Rekeningen werden geblokkeerd en administratieve documenten werden in beslag genomen. De arrestanten zullen vandaag verhoord worden aangaande hun betrokkenheid bij de mogelijke verduistering van gelden.

Na de verhoren zal beslist worden of de personen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.“

07/09/22

Beste journalist, 

Beste redactie,

U contacteerde ons naar aanleiding van een communicatie door de Spaanse Guardia Civil. Hieronder vindt u de informatie die we momenteel over het dossier kunnen meegeven.

De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg heeft onder leiding van een Onderzoeksrechter te Tongeren in maart van dit jaar een internationale bende opgerold die op grote schaal cocaïne importeerde via de haven van Antwerpen.

De cocaïne werd verstopt in dekladingen uit Zuid-Amerika met als bestemming een vennootschap in Genk. De criminele organisatie wordt verantwoordelijk geacht voor de invoer van meerdere tonnen cocaïne.

Uit het onderzoek bleek dat het vermoedelijke kopstuk van de bende in Marbella verbleef. In samenwerking met de Guardia Civil van Malaga werd de 42-jarige man eind maart aangehouden, waarna een reeks huiszoekingen en arrestaties volgden in België (Limburg - 5 arrestaties) en in Nederland (1 arrestatie). De Bentley Bentayga van het vermoedelijke kopstuk werd in beslag genomen.

Het internationale karakter van het onderzoek werd nogmaals onderstreept met een bijkomende aanhouding in Hongarije.

De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg kon in dit dossier succesvol samenwerken met de Spaanse Guardia Civil en de Nederlandse FIOD.

 De beelden van een huiszoeking die thans door de Spaanse politie verspreid worden, dateren van 26 april dit jaar.

07/09/22

Hierbij een persbericht via PZ Tongeren

“Op 13/08/2022 om 09:23 uur werd de lokale politie van Tongeren/Herstappe gestuurd naar de Maasgatstraat/Keybergstraat in Herstappe, waar een getuige een aantal lege vaten had opgemerkt.

82 lege vaten werden aangetroffen. 65 in de berm en 17 in de Ezelsbeek. 

Alle vaten waren dichtgeschroefd en op het eerste zicht waren er geen lekken in de vaten.

Een perimeter werd ingesteld. Het Parket Limburg en de diensten van de federale gerechtelijke politie werden in kennis gesteld.

De civiele bescherming werd gevraagd om de lege vaten op te ruimen. Er is op geen enkel ogenblik gevaar geweest voor passanten en/of omwonenden.

Voorlopig werd er niemand gearresteerd."

 

07/09/22

Beste leden van de pers,

Hieronder vindt u een persbericht dat u aanbelangt:

“Inzake het onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij de rechtspersonen achter Pukkelpop kunnen wij u meedelen dat dit opsporingsonderzoek recent werd afgesloten en werd geseponeerd. Na grondig en doorgedreven onderzoek kon niet worden aangetoond dat er misdrijven werden gepleegd.”

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te nemen van onderstaand persbericht. Gelieve te noteren dat dit de enige communicatie is die nog over deze feiten wordt verspreid.

“Verder onderzoek feiten Koning Albertstraat

In het verder onderzoek rond de feiten van dinsdagochtend in de Koning Albertstraat in Hasselt werd het aanvankelijke slachtoffer van de feiten, een 22-jarige man uit Hasselt, intussen eveneens gearresteerd. In het appartement waar hij verbleef, werd bezwarend materiaal aangetroffen en uit verder onderzoek blijkt dat zijn relaas tegenstrijdigheden bevat.

Tijdens de huiszoeking in het appartement in de Koning Albertstraat werd uiteindelijk een BB gun, een kogelwerend vest en restanten van drugs aangetroffen.

Beide personen werden nog verhoord door de politie Limburg Regio Hoofdstad. Hierna mochten zij beschikken. Het onderzoek naar de feiten wordt verdergezet.”

07/09/22

Gelieve kennis te willen nemen van onderstaand persbericht.

Persbericht 27.07.22: Sluikstorten afvalstoffen – Aantreffen gedumpte vaten

In de Schansweg te Voeren, dichtbij de Nederlandse grens, werden gisteren 183 vaten aangetroffen met een verdacht chemisch product. De vaten werden gedumpt langs de kant van de weg. Verscheidene vaten kwamen ook terecht in de daarnaast gelegen waterloop. Door de brandweer konden er gelukkig geen lekken in de vaten worden vastgesteld. De lokale politie van Voeren, de FGP, het CRU en Labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Uit de eerste vaststellingen ter plaatse blijkt dat het afval, ongeveer zo’n 3000 liter, vermoedelijk afkomstig is van een labo voor de aanmaak van synthetische drugs. De stalen zullen verder worden onderzocht door het NICC. Intussen werd het afval opgeruimd door de civiele bescherming.

Algemeen

Voor Limburg gaat het om de 6e dumping van drugafval dit jaar. In 2021 werden 13 dumpingen ontdekt naast 7 druglabo’s. De dumping die gisteren werd ontdekt betreft de grootste dumping van chemisch drugafval van de afgelopen twee jaar. Het parket Limburg blijft daarom oproepen om verdachte situaties te melden via het anoniem drugmeldpunt (tel 0800/20877, zie ook https://www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-procureur-konings/limburg/anoniem-drugsmeldpunt.)

Het gaat dan heel concreet om de volgende aanwijzingen

 1. Van een dumping:

wanneer je op een ongebruikelijke plaats vaten ziet,

wanneer je ergens bruine vloeistof of witte dampen ziet,

wanneer je aan een beek of in een bos een chemische geur waarneemt

of wanneer en plots verkleurd of afgestorven fauna & flora ziet aan een wandelweg

wanneer je bestelwagens of aanhangwagens ziet die langs de kant van de weg staan zonder nummerplaten of met vreemde nummerplaten

bestelwagens die rondrijden waarbij er een oliespoor te zien is, 

waanneer je bestelwagens die ’s avonds laat, ’s nachts of tegen de zeer vroege ochtend rondrijden in afgelegen gebieden etc.

 1. Van het bestaan van een labo:

mensen die een pand verhuren gevolgd door leegstand,

als er enkel ’s nachts beweging is,

als de ramen zijn afgeplakt,

als er ineens personen in de buurt rondlopen die er anders nooit komen (eventueel tewerkgesteld in labo).

Verschillende voertuigen en/of bestelbusjes met buitenlandse nr-platen (NL) die af en aan rijden op ongebruikelijke uren

verdachte chemische geur waarneemt, witte dampen ziet

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te willen nemen van onderstaand persbericht:

Oproep getuigen  - Aanrijding met vluchtmisdrijf te Viversel (Heusden-Zolder) in de nacht van 22 op 23 juli 2022

Op zaterdagochtend 23 juli 2022 omstreeks 2u, werd de lokale politie van Heusden-Zolder opgeroepen voor een vrouw die op straat lag, op de P. Douvenstraat, vlakbij het kruispunt met de Kerkstraat.  De politie stelde ter plaatse vast dat de vrouw ernstig gewond was.  Ze werd verzorgd door de ambulanciers en de MUG arts, waarna ze met spoed is overgebracht naar het Jessa ziekenhuis te Hasselt.  Door het parket werd het Labo van de federale politie, een wetsarts en een verkeersdeskundige aangesteld om de feiten te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrouw zou zijn aangereden door een voertuig. Momenteel ligt de 39-jarige vrouw uit Houthalen-Helchteren nog steeds op de intensieve zorgen. 

De exacte omstandigheden waarin de vrouw haar verwondingen opliep zijn op dit ogenblik nog steeds onduidelijk en het parket houdt alle pistes open. Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale politie van Heusden-Zolder. De lokale politie van Heusden-Zolder en het Parket van Limburg zijn op zoek naar getuigen van de feiten die hebben plaatsgevonden op zaterdagochtend 23 juli of vrijdagavond 22 juli. Indien U meer informatie zou hebben betreffende deze feiten, neem dan contact op met de politie op 011/45.01.11 ofwel via de 112 ofwel via de website van de lokale politie. Ook aan de bestuurder van de wagen wordt gevraagd om zich te melden bij de politie om een verklaring te komen afleggen

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te willen nemen van onderstaand persbericht:

Dodelijk ongeval te Borgloon

Heden 26 juli 2022 om 10.58 uur vond op de Bilterweg te Hoepertingen-Borgloon een dodelijk ongeval plaats.

Een 45-jarige jogster dewelke links van de rijbaan liep in de richting van Zepperen werd aangereden door een lichte vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam.

De 24-jarige bestuurder pleegde vluchtmisdrijf maar heeft zich inmiddels gemeld bij de politie te Borgloon, dewelke het verder onderzoek voeren. De bestuurder werd door het parket gearresteerd en wordt verhoord.

Er werd door het Parket een verkeersdeskundige en wetsarts aangesteld om de exacte omstandigheden van het ongeval na te gaan.

 

07/09/22

Geachte leden van de pers,

De federale gerechtelijke politie en het parket Limburg willen samen volgend bericht verspreiden:

“De federale gerechtelijke politie wordt sedert geruime tijd overstelpt met onderzoeken naar georganiseerde bendes die zich toeleggen op het stelen van voertuigen en van onderdelen uit voertuigen. Verschillende onderzoeken van de federale gerechtelijke politie zorgden ervoor dat verdachten veroordeeld werden. Desondanks blijven de dossiers talrijk binnenkomen.

De autodieven gaan hierbij steeds inventiever te werk. Ze beschikken over moderne technieken om de voertuigen op afstand te hacken of over te nemen, waarbij het alarm eveneens wordt uitgeschakeld. Vooral de merken LAND ROVER (voornamelijk VELAR), LEXUS en TOYOTA (voornamelijk LANDCRUISER) worden gekozen. Daarentegen zijn de airbags, dashboardconsoles (infotainment-systeem) van het merk BMW erg gegeerd. Meestal vertrekken deze gestolen wagens naar Afrika.

Uit onze onderzoeken bleek eveneens dat de bendes, vaak van Litouwse origine, GPS-trackers onder voertuigen plaatsen. Op die manier kunnen ze de verplaatsingen van de auto’s volgen om vervolgens te controleren of deze ‘s nachts op een toegankelijke plaats geparkeerd staan.  Hierna gaat men over tot diefstal van de wagen.  We stelden vast dat zo’n GPS-tracker soms wel verscheidene weken, tot maanden, onder een voertuig blijft zitten vooraleer men overgaat tot diefstal.

Met dit persbericht willen federale politie en parket Limburg waarschuwen. Indien je zo’n GPS-tracker aantreft, te denken valt bijvoorbeeld aan garagisten of personeel van bandencentrales, automobielinspectie, … , contacteer dan de politie. Ga zeker niet zelf de tracker manipuleren.”

 

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Hieronder een kort persbericht aangaande een verdacht overlijden in Zutendaal van vannacht:

“De hulpdiensten werden gisteren naar de Dorpsstraat in Zutendaal geroepen nadat omstreeks 21:40u de melding binnenkwam dat een 39-jarige man onwel is geworden.

Er werd een huiszoeking heterdaad uitgevoerd. In de kelder van de woning vond men een drugslab. Het is op dit ogenblik nog onduidelijk welke producten aangemaakt zouden worden.

Het labo van de FGP Limburg en de wetsgeneesheer werden gecontacteerd. Er zal morgen een autopsie plaatvinden om de juiste doodsoorzaak van de man te achterhalen. Het is bovendien geheel onzeker of de dood te wijten zou zijn aan het drugslab.

De melder, vriend van slachtoffer, werd gearresteerd. Hij wordt verhoord door de PZ CARMA.”

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te nemen van volgend persbericht met betrekking tot de feiten te Kinrooi:

 

Kinrooi – Twee levenloze lichamen aangetroffen in woning

 

Dinsdagochtend rond 09u30 trof Politie CARMA in een woning in de Congostraat te Kinrooi de levenloze lichamen van een man en een vrouw aan. Beide personen werden om het leven gebracht.

Politie CARMA, het gerechtelijk labo en de wetsgeneesheer gingen ter plaatse. In verband met de feiten werd een 56-jarige verdachte man gearresteerd in Nederland.

Parket Limburg vorderde een onderzoeksrechter voor moord.

Het verder onderzoek zal door de FGP Limburg gevoerd worden.”

Opgelet, Vandaag om 16h zal collega Jeroen Swijsen buiten beneden aan het gerechtsgebouw beschikbaar zijn voor quotes/beeldmateriaal. Omwille van agendaproblemen zullen er enkel op dit tijdstip quotes gegeven kunnen worden, gelieve dan ook op dit tijdstip aanwezig te zijn indien u beeldmateriaal wenst.

07/09/22

Beste journalisten,

Hierbij nog een persbericht via FGP Limburg:

INBESLAGNAME VAN ONG. 45 KG COCAINE IN EEN FLIXBUS

Naar aanleiding van een technisch probleem afgelopen week, werd een touringcar “FlixBus” onverwacht aan een onderhoudsbeurt onderworpen.

Tijdens dit nazicht werd een partij cocaïne aangetroffen van ongeveer 45 kg., verstopt in verschillende bergruimtes in de touringcar.

Uit dossiers uit het verleden blijkt dat touringcars wel vaker worden misbruikt om drugs te kunnen transporteren.

07/09/22

Op 6 juli 2022 kregen de diensten van PZ kanton Borgloon de opdracht een 42-jarige inwoner van Alken te verhoren aangaande mogelijke zedenfeiten.

De verdachte werd op 7 juli 2022 voorgeleid bij de onderzoeksrechter van Tongeren die de verdachte onder elektronisch toezicht plaatste.

De PZ Kanton Borgloon zet het onderzoek verder, met respect voor het vermoeden van onschuld.  

07/09/22

Op 01.07.2022 om 03.36 uur ontving de PZ HANO melding dat er twee gewonden op het fietspad liggen te Bevrijdingsweg te Pelt.

Volgens de verkregen melding zouden deze door een bromfietser van hun fietsen zijn gestampt.

De politie-mountainbike, begeeft zich via de fietsroute vanaf de fuif Open Luchtbal te Achel naar de plaats van de feiten in Pelt.

Het betreft het fietspad / fietsroutenetwerk naar nummer 220 dat in rechte lijn loopt van Achel naar Pelt tussen bosgebied en waar er amper bebouwing is.

Wij stellen vast dat een 21-jarige jongeman zwaar gekwetst op het fietspad ligt.

Een jongeman van 18 jaar oud is gekwetst, maar aanspreekbaar. De ambulancedienst verleent de medische hulp.

De 21-jarige jongeman wordt in kritieke toestand overgebracht naar het dichtst bijgelegen ziekenhuis.

Intussen, 07.07.2022, is de toestand van deze man verbeterd en is hij niet meer in levensgevaar.

De politie werd ingelicht dat beiden door 2 mannen werden aangevallen die zich verplaatsten met de bromfiets.

Door speurwerk kunnen de speurders twee verdachten identificeren.

Het betreffen twee broers, één van 18 jaar oud en één van 17 jaar oud.

Na arrestatie van beide jongeren worden beiden voorgeleid, de meerderjarige bij de onderzoeksrechter, de minderjarige bij de Jeugdrechter.

De meerderjarige werd aangehouden door de onderzoeksrechter, de minderjarige kreeg strikte voorwaarden opgelegd door de jeugdrechter.

07/09/22

Beste journalisten,

Gelieve een persbericht

Persbericht

Algemeen

Het parket Limburg voert reeds jaren controles uit op strafrechtelijke beroepsverboden die door de rechtbank worden opgelegd, dit ter bescherming van de economische veiligheid in onze samenleving. 

De rechtbank kan zulke verboden uitspreken bij een veroordeling wegens financiële misdrijven zoals valsheid in geschriften, oplichting, faillissementsfraude enz., voor een periode van maximaal tien jaar. Ze kunnen een verbod inhouden om nog als ondernemer actief te zijn en/of als bestuurder van een vennootschap.

De controles in Limburg gebeuren onder meer in nauwe samenwerking met de lokale politie, federale politie, sociale inspectiediensten, enz. via consequent speurwerk naar mogelijke inbreuken tegen deze ondernemers- en bestuurdersverboden.

Concrete actie

In het kader van deze aanpak voerde de federale politie recent twee huiszoekingen uit in Diepenbeek in het kader van een lopend  gerechtelijk onderzoek.

Dit onderzoek is gericht tegen een mogelijke schending van een opgelegd beroepsverbod door een horeca-uitbater waarbij deze vermoedelijk via allerlei stromannen en een schimmige constructies van reële en/of zombiebedrijven, alsnog handel drijft.

Het onderzoek wordt verdergezet door de federale gerechtelijke politie Limburg.

07/09/22

Beste journalisten,

Hierbij een persbericht via FGP Limburg

In de week van 13/06/2022 vond een gecoördineerde actie plaats in een onderzoek wat sinds mei 2021 werd gevoerd door de FGP Limburg onder leiding van een onderzoeksrechter te Tongeren.

Het voorwerp van het onderzoek is de invoer en handel in meerdere tonnen cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen.

Op 15/06/2022 werden simultaan 15 huiszoekingen uitgevoerd in de grensstreek, zowel in België (Genk, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen) als in Nederland. 

9 verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter in België.

In Nederland werden 2 verdachten aangehouden die binnenkort worden uitgeleverd.

Vandaag geeft het onderzoek een beeld van een vermoedelijke internationale, goed gestructureerde, criminele organisatie die in staat is om op zeer regelmatige basis partijen cocaïne naar België te verschepen en die beschikt over een arsenaal aan technieken & tactieken om de partijen na aankomst uit de containers te halen. 

Dezelfde organisatie wordt ervan verdacht een logistieke structuur te hebben uitgebouwd om de ingevoerde verdovende middelen snel te verdelen.

Iedere schakel in de organisatie kreeg een rol toebedeeld en werd aangestuurd vanuit Dubai. 

Slechts enkelingen binnen de organisatie zouden zicht op het geheel hebben gehad.

De organisatie maakte vermoedelijk gebruik van gekende contrastrategieën zoals geëncrypteerde telefoons en tegenobservaties. 

De speurders slaagden erin na intens speurwerk om het geheel bloot te leggen en ladingen van meerdere tonnen cocaïne in kaart te brengen.

De organisatie diversifieerde haar vermoedelijke criminele activiteiten ook richting cocaïnewasserijen en illegale tabak.

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te willen nemen van onderstaand persbericht:

Tijdens de GSM-actie van 16 mei tot en met 12 juni 2022 heeft Parket Limburg in totaal 585 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, waarvan 130 tijdens de twee nationale actiedagen van 17 en 18 mei. Nadien, en ondanks alle waarschuwingen werden nog er nog 455 ingetrokken.

De bestuurders van wie het rijbewijs werd ingetrokken zullen zich in september en oktober moeten verantwoorden voor de politierechter. Zij riskeren boetes van 240 tot 4000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Uit de resultaten van de actie blijkt eens te meer dat gsm-gebruik achter het stuur een hardnekkige gewoonte is. Volgens berekeningen van VIAS worden hierdoor 50 doden en 4.500 gewonden per jaar veroorzaakt. Dit is vermijdbaar en daarom zal het Parket Limburg deze actie geregeld herhalen.

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te willen nemen van onderstaand persbericht:

Op woensdag 22/06/2022 heeft de Lokale Politie Kempenland een synthetisch drugslabo ontdekt, gelegen op het militair domein (NATO) te Peer.

Het labo bleek dienstig te zijn voor de productie van MDMA.

Tevens bleken er aanwijzingen te zijn dat een nabijgelegen woning betrokken was in het tot stand komen van dit illegaal drugslabo.

Er werden ter plaatse 2 personen van hun vrijheid beroofd met het oog op verder onderzoek.

Het illegaal drugslabo werd ontmanteld door de gespecialiseerde diensten van de Federale Politie, tezamen met het NICC en de Civiele Bescherming.

Het verder onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, met bijstand van de Lokale Politie Kempenland.

----

Geen aangehouden personen

 

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te nemen van onderstaand persbericht:

 

De FGP Limburg voert een grootschalig onderzoek in het kader van faillissementsfraude en misbruik van meerdere vennootschappen waarbij systematisch gebruik werd gemaakt van stromannen.

De fraude situeert zich in de periode 2017-2020 en de omvang wordt geraamd op meerdere miljoenen euro's. 

Op 21-06-2022 werden er gelijktijdig veertien huiszoekingen uitgevoerd, voornamelijk in Heusden-Zolder, Beringen en Genk.  Hiertoe werden ook zoekingen verricht in boekhoudkantoren en in een advocatenkantoor.

Omtrent dit onderzoek werden door de FGP Limburg elf personen gearresteerd en werden acht verdachten bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Drie personen weden aangehouden.

Dit onderzoek kadert in het nieuwe beleid van parket en politiediensten om georganiseerde criminaliteit ook vanuit een financiële insteek aan te pakken.

07/09/22

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te nemen van onderstaand persbericht:

De afgelopen maanden voerden speurders van de federale politie Limburg een onderzoek naar mogelijke fraude met mest onder leiding van de onderzoeksrechter in Tongeren op vordering van het parket Limburg.

De mestfraude zou georganiseerd zijn door een Tongerse Biogascentrale “Biopower”.

Een biogascentrale vergist allerlei afvalproducten met als doel het opwekken van groene stroom. Door het vergistingsproces ontstaat er een restproduct, digestaat genoemd.  Dit digestaat kan dienen als meststof voor landbouwgewassen.  Het digestaat bevat echter ook onder andere stikstof en fosfor, hetgeen bij (over)bemesting schadelijk is voor het milieu. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk manipulaties zijn gebeurd bij de periodieke officiële staalnames van het digestaat bij Biopower (en een zusterbedrijf in Geel) waardoor er aan overbemesting kon worden gedaan. 

Hierdoor zou Biopower enerzijds illegale financiële voordelen gegenereerd hebben en anderzijds haar eigen en aangevoerd digestaat onwettig hebben kunnen afvoeren.

Het onderzoek wordt verdergezet door de federale politie Limburg in overleg met de mestbank.

07/09/22

Beste journalisten,

Graag uw aandacht voor volgend persbericht.

Parket Limburg zet de komende tijd extra in op de aanpak van gsm-gebruik achter het stuur. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik achter het stuur is een van de “killers” in het verkeer. Om die reden wordt het manipuleren achter het stuur van een gsm of enig ander elektronisch apparaat met een scherm sinds kort zwaarder bestraft. Het parket Limburg wil een extra signaal geven en zal bij vaststelling opdracht geven tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Deze actie loopt van 16 mei 2022 t.e.m. 12 juni mei 2022.

Voor verdere toelichting kan u contact opnemen met collega Anja De Schutter.

 

07/09/22

Op 10/05/2022 werd in een woning te Riemst, Maastrichtersteenweg een opslag van hardware, voor de aanmaak van synthetische drugs, ontdekt.

De aangetroffen installatie bestond uit ijzeren vaten, plastieken tonnen en enkele ketels. 

Er werd eveneens ouder materiaal voor cannabisproductie aangetroffen.

De site werd deze ochtend door de Civiele Bescherming ontmanteld.

Er werden 2 personen gearresteerd.

Het onderzoek wordt verdergezet door de FGP Limburg.

07/09/22

In de nacht van 10 op 11 augustus 2019 ontstond er een brand in een groot leegstaand gebouwencomplex aan de Koolmijnlaan in Beringen.

Bij de bluswerken kwamen 2 brandweermannen van het brandweerkorps van Heusden-Zolder ongelukkig om het leven.

Het deskundigenonderzoek maakte duidelijk dat de brand moest ontstaan zijn door een menselijke tussenkomst.

Gisteren 9 mei werden in dit onderzoek 4 personen opgepakt door speurders van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo.

Deze gerechtelijke actie werd gevoerd in opdracht van de Onderzoeksrechter in Hasselt.

De 4 verdachten zijn allemaal afkomstig van Beringen, 3 verdachten waren op het ogenblik van de feiten minderjarig.

Het onderzoek wijst thans uit dat de brandstichting met fatale afloop mogelijks, op ongelukkige wijze, werd veroorzaakt door 3 thans meerderjarige verdachten.

07/09/22

Op 09-05-2022 in de vroege ochtend werden de bewoners van de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren opgeschrikt door een ontploffing. Niemand geraakte gewond maar er is aanzienlijke schade aan en rond een woning. De ontmijningsdienst (DOVO) kwam ter plaatse om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Het aangewende ontploffingstuig wordt momenteel door DOVO minutieus onderzocht. Details over de herkomst van het springtuig zijn vooralsnog onbekend. De politiediensten van PZ Carma en FGP Limburg voerden ter plaatse de nodige onderzoeksdaden uit.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter en er werd ter plaatse een uitgebreide zoeking uitgevoerd.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg onder leiding van de onderzoeksrechter te Hasselt.

Meer info kan voorlopig niet worden vrijgegeven.

07/09/22

Reeds in 2007 was er een verslag van het Rekenhof waaruit bleek dat de inning van geldboetes, verbeurdverklaringen en gerechtskosten veel beter kon. De daaropvolgende jaren zijn onze ministers van Financiën en Justitie diverse engagementen aangegaan die uiteindelijk in 2014 geresulteerd hebben tot nieuwe wetgeving.

Deze wetgeving geven justitie, politie en de F.O.D. Financiën diverse mogelijkheden die kunnen leiden tot verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken.

Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek, kortweg SUO, richt zich enkel tot veroordeelden en de personen die deze veroordeelden bijstaan om hun vermogen te onttrekken aan de ten uitvoerlegging van de verbeurdverklaring.  Deze helpers worden malafide derden genoemd.

In Limburg zijn Justitie, F.O.D. Financiën en de federale gerechtelijke politie gaan samenzitten. Bij het parket werden er SUO-magistraten aangeduid, de F.O.D. Financiën bracht de invordering van de penale boeten en de verbeurdverklaringen onder in de - sedert jaar en dag hierin gespecialiseerde - invorderingsteams en het PLUK-team van de FGP specialiseerde zich in de nieuwe SUO materie.

Om de expertise te bundelen van de verschillende diensten, werd er beslist om contactpersonen aan te duiden.  Een snelle en duidelijke communicatie vertaalt zich actueel in een efficiëntere en meer doorgedreven strafuitvoering. Deze unieke samenwerking heeft ervoor gezorgd dat Limburg een voortrekkersrol speelt in deze onderzoeken.

De afgelopen twee jaar werden er in Limburg een vijftigtal SUO-onderzoeken geopend die geleid hebben tot een recuperatie van 1,2 miljoen euro aan openstaande vermogensstraffen.
Tijdens de huiszoekingen wordt er echter ook aandacht besteed aan waardevolle goederen.
Luxe horloges, auto’s van premiummerken tot zelfs oldtimers werden al in beslag genomen.
Aan de veroordeelden wordt meestal de mogelijkheid geboden om deze goederen te recupereren doch daar staat een indeplaatsstelling van een geldsom tegenover.
Sommige veroordeelden blijken inderdaad onvermogend te zijn maar er zijn ook SUO-onderzoeken waarbij er 200.000 euro werd gerecupereerd.

Gemiddeld wordt er per dossier toch meer dan 20.000 euro gerecupereerd.
En het gaat verder, want na tussenkomst gaan de veroordeelden een nieuw contract aan met de F.O.D. Financiën en wordt er een realistisch afbetalingsplan opgesteld voor de resterende schulden.

Het begrip ”Follow the money”, dat terug te vinden is in het regeerakkoord en dat nationaal aangestuurd wordt, wil alle mogelijke vormen van financiële fraude aanpakken. De SUO-onderzoeken vormen hierin een prioritair onderdeel en worden omwille van de techniciteit en complexiteit in Limburg enkel onderzocht door de FGP.

In de toekomst zal er echter verder geïnvesteerd worden in gespecialiseerde gerechtelijke onderzoekers om het ‘Follow the money” principe toe te passen, zodat de criminaliteit kan worden bestreden met de inkomsten die zij genereert.

 

 

07/09/22

Op 1 januari 2022 in de ochtend werd een 39-jarige man levenloos aangetroffen in een appartement in Lanaken. Door het parket werd een wetsgeneesheer aangesteld om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen van de wetsgeneesheer blijkt een combinatie van alcohol en drugs de oorzaak te zijn van het overlijden. Inmiddels werden er reeds een aantal arrestaties verricht in het dossier. Het onderzoek is momenteel nog volop lopende. Het Parket Limburg waarschuwt dat er mogelijks gevaarlijke XTC-pillen in de omloop zijn. 

06/01/22

Politie CARMA startte woensdag een onderzoek naar de verspreiding van pornografisch materiaal en openbare zedenschennis, naar aanleiding van een naaktvideo die werd opgenomen in de Sint-Michielskerk in Bree. Inmiddels kon de politie de twee verdachten identificeren en verhoren.
Beide verdachten geven de feiten toe. In het kader van de M-werking van het parket Limburg werden beide verdachten na hun verhoor onmiddellijk voorgeleid bij de parketmagistraat. De magistraat wees beiden terecht en legde hen een procedure bemiddeling en maatregelen op in overleg met de dienst justitiehuizen. De maatregel houdt in dat beiden een vorming moeten volbrengen die hen doet stilstaan bij de feiten en de impact ervan. Anderzijds biedt deze procedure de mogelijkheid om een bemiddeling te laten plaatsvinden tussen de verdachten en de slachtoffers onder begeleiding van een justitie-assistent. Deze afhandeling kadert binnen het lik-op-stuk beleid van het parket Limburg, waarbij er een duidelijk signaal aan de samenleving en de verdachten wordt gegeven met de nadruk op schadeherstel voor slachtoffers.

04/11/21

Vandaag heeft in Beringen een schietincident met dodelijke afloop plaatsgevonden. De precieze omstandigheden zijn op dit ogenblik nog niet duidelijk. Wat we weten is dat de politie zich bij de woning van het slachtoffer heeft aangeboden in het kader van een verontrustende situatie. Vrij snel zou daar een situatie zijn ontstaan waarbij door het slachtoffer een mes werd gebruikt en door de politie werd geschoten. Het slachtoffer is ter plekke overleden.

Deze feiten zullen uiteraard grondig worden onderzocht. Het onderzoek wordt geleid door de FGP. Labo en wapendeskundige werden ter plaatse geroepen. Comité P is op de hoogte gesteld.

04/11/21

Vrijdagmiddag omstreeks 16.45 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een oproep voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf op het Belgiëplein in Hasselt.

Ter plaatse aangekomen werd vastgesteld dat het een ongeval tussen een personenwagen en een fietser betrof.

De bestuurder van de personenwagen vervolgde zijn weg, zonder zich kenbaar te maken.  

Een 77-jarige man uit Hasselt overleed ter plaatse.

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Na verder onderzoek werden twee personen gearresteerd, een 39-jarige man uit Beringen en een 41-jarige man uit Hasselt. 

Het parket Limburg leidde hen vandaag voor bij de onderzoeksrechter wegens onder meer aanwijzingen van kwaadwillige verkeersbelemmering met de dood als gevolg en het plegen van een vluchtmisdrijf.

De 39-jarige man uit Beringen, vermoedelijke bestuurder van het aanrijdend voertuig, werd vervolgens aangehouden. De 41-jarige man uit Hasselt mocht na verhoor beschikken.  

07/09/21

Een korte update mbt de aanrijding in Beringen (zie ons persbericht van voormiddag):

Een onderzoeksrechter werd namiddag gevat wegens ‘poging doodslag en intoxicatie’.

De verdachte, die vandaag een heelkundige ingreep heeft moeten ondergaan, zal morgen voorgeleid worden.

17/08/21

“Gisterenavond 16 augustus 2021 omstreeks 20.50u werden twee voetgangers (mannen, 17j en 18j, Beringen)  op de Gaston Oomslaan in Beringen aangereden door een voertuig, waarvan de bestuurder (man, 44j, Leopoldsburg) na de aanrijding de vlucht had genomen.

De slachtoffers werden meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Één van de slachtoffers was ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Zijn medische situatie wordt verder opgevolgd. Het andere slachtoffer heeft het ziekenhuis reeds mogen verlaten.

De politie Beringen-Ham-Tessenderlo heeft de 44-jarige bestuurder van het aanrijdende voertuig omstreeks 22.30u gearresteerd. Hij legde een positieve ademtest af.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden op dit ogenblik verder onderzocht.

"Indien mogelijk, wordt er later meer gecommuniceerd.”

 

17/08/21

In het kader van een gerechtelijk onderzoek, uitgevoerd door politie Lanaken-Maasmechelen, werd op dinsdag 10 augustus een verdachte (26 jaar) gearresteerd aan boord van zijn voertuig. Nadien werden er enkele huiszoekingen uitgevoerd en werd een tweede verdachte (40 jaar) gearresteerd. In de woning van deze tweede verdachte aan de Jagerslaan in Maasmechelen, werd een actieve cannabisplantage aangetroffen van ongeveer 600 planten. Er zijn tevens aanwijzingen dat er reeds meerdere oogsten zijn geweest. Na verder onderzoek werd nog een derde verdachte, een vrouw van 52 jaar, gearresteerd.

De drie verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren op woensdag 11 augustus, allen werden aangehouden. Na verder onderzoek werd op donderdag 12 augustus nog een vierde verdachte gearresteerd, een vrouw van 45 jaar uit Maasmechelen. In haar woning aan het Leopoldplein in Maasmechelen kon de politie een knip- en droogruimte voor de cannabis ontdekken. De onderzoeksrechter heeft deze verdachte vandaag eveneens aangehouden.

Het verder onderzoek loopt nog, bijkomende aanhoudingen zijn niet uit te sluiten.

17/08/21

Op 12.08.2021 om 16.56 uur wordt politiezone HANO op de hoogte gebracht dat een man ter hoogte van het Jaagpad, langs het kanaal Bocholt – Herentals in het kanaal in onbekende omstandigheden is terechtgekomen.

De man, een 86-jarige inwoner van Lommel werd door een voorbijganger uit het water gehaald.

Hij werd gereanimeerd en andere voorbijgangers verwittigen de hulpdiensten.

De hulpdiensten komen in bijstand en de man wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar na wat later overlijdt.

De standaardprocedure ‘Ongewoon Sterfgeval’ werd vervolgens opgestart, dit om een antwoorden te kunnen bieden aan de vragen van de mensen die nauw verband zijn met het slachtoffer.

17/08/21

Op woensdag 3 februari 2021 in de ochtend heeft een man  zich aangeboden bij de politie Maastricht met de melding dat hij zijn vrouw en kind zou hebben neergestoken. De politie van Lanaken-Maasmechelen gaat onmiddellijk ter plaatse kijken in de bungalow van het gezin in recreatiepark Sonnevijver, Heidestraat  te Lanaken (Rekem). Daar vinden de politieambtenaren de lichamen van een vrouw en een man.  Het MUG-team en de ziekenwagen kwamen ter plaatse maar moesten vaststellen dat beiden reeds overleden waren.  Het betreft een vrouw van 55 jaar en een man van 23 jaar (de zoon van het koppel). Het gezin is van Nederlandse nationaliteit. De man van 57 jaar werd gearresteerd door politie Maastricht. Het labo van de federale politie en het afstappingsteam van de wetsgeneesheer kwam ter plaatse.  Enkele gevaarlijke honden werden opgevangen door Dieren in Nood.

 

Contactpersoon

Katrien TRUYEN

 

 

03/02/21

In het kader van een onderzoek, dat werd opgestart door de lokale politie Lanaken-Maasmechelen, is gisterenochtend een huiszoeking uitgevoerd in een grote stal achter een woning in de Hemelrijkstraat in Maasmechelen.  In deze stal werd een actief drugslabo aangetroffen.  Het betreft een omvangrijke productielocatie voor de aanmaak van methamfetamines.  In dezelfde stal werd een grote partij chemicaliën angetroffen die dienstig zijn voor dit productieproces. Voor de ontmanteling van het labo wordt beroep gedaan op de bijstand van de gespecialiseerde diensten van de federale politie en de civiele bescherming.

Er werden in totaal 5 personen gearresteerd; 3 van hen werden aangetroffen in het labo zelf.  In de daaropvolgende uren zijn nog 2 huiszoekingen uitgevoerd waarbij opnieuw 2 verdachten werden gearresteerd. De verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, dewelke besloot 4 personen aan te houden en 1 persoon in vrijheid te stellen.   

Het onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, onder leiding van de onderzoeksrechter. 

In Limburg werden er dit jaar tot op heden al 13 productiesites voor synthetische drugs aangetroffen en ontmanteld. Daarnaast werden er 11 dumpingen van drugsafval ontdekt en 7 stockageplaatsen blootgelegd. In 2019 waren dit 14 drugslabo’s, 5 stockageplaatsen en 23 dumpingen.

Het Parket Limburg wenst samen met de politie het anoniem drugsmeldpunt Limburg nogmaals in de verf zetten. Van zodra je verdachte signalen opmerkt die kunnen wijzen op een drugslabo of – dumping , aarzel niet en contacteer de politie of doe het anoniem via het nummer 0800/20877. Wie de signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een labo of dumping nog eens wil herlezen, kan steeds terecht op www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be

 

16/10/20

Gisteravond omstreeks 20.50u ontving de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo een melding over een woning aan het  Konijnenpad in Tessenderlo: er zou al geruime tijd geen beweging meer zijn gezien en de brievenbus zou uitpuilen. De interventieploeg die ter plaatse ging, trof er de levenloze lichamen aan van twee personen, een 47-jarige man en een 48-jarige vrouw.  

Het parket werd ingelicht, waarna het labo van de federale politie, de wetsgeneesheer, DOVO en een wapendeskundige ter plaatse kwamen. De concrete omstandigheden van de overlijdens worden onderzocht. Voorlopig heeft het onderzoek geen aanwijzingen opgeleverd voor tussenkomst van derden.

UPDATE 22.04.2020 : Nader onderzoek wijst in de richting van de eerder geformuleerde hypothese van moord-zelfmoord. Voor inmenging van derden zijn geen aanwijzingen. De concrete aanleiding en omstandigheden van deze feiten, die reeds enkele weken geleden plaatsvonden, worden verder onderzocht.

21/04/20

De afgelopen jaren hebben de gerechtelijke diensten in Limburg met 2 specifieke projecten de economische fraude preventief aangepakt.

Het initiatief tot deze projecten volgde nadat werd vastgesteld dat criminelen systematisch schermvennootschappen gebruiken om anoniem te kunnen frauderen. Zulke bedrijven worden op een fictief adres geplaatst en/of voorzien van een strofiguur om zo onder de radar van hun slachtoffers en ook de overheden te blijven. De criminelen kunnen alzo fiscaal en/of sociaalrechtelijk frauderen hetgeen de hele maatschappij benadeelt, of bijvoorbeeld goederen bestellen en laten leveren zonder nadien te betalen. Vaak komen ook steeds dezelfde verdachten naar voren.

Er werden in totaal 410 vennootschappen gedetecteerd. Deze zogenaamde “spookvennootschappen” zijn bedrijven die onbereikbaar zijn ofwel gevestigd zijn op een fictief adres.

In samenwerking met de lokale politiediensten, federale politie, de gerechtsdeurwaarders, sociale inspectie, de FOD Financiën en de FOD Economie wordt daarom actief gezocht naar dergelijke schermvennootschappen. In 2017 werden 175 vennootschappen gedetecteerd, in 2018 nog 164 en in 2019 nog slechts 71. 

Het parket van Limburg tracht zulke vennootschappen vervolgens zo snel als mogelijk uit het handelsverkeer te halen om fraude te voorkomen. Een bedrijf moet immers op haar officiële bedrijfszetel werkelijk actief zijn en bijvoorbeeld het aandelenregister en de boekhouding ter beschikking hebben. Het initiatief zal ook in 2020 worden verdergezet waarbij tevens de wetgeving op de registratieverplichting van bedrijvenkantoren nu actief worden opgevolgd.

Hiernaast verdubbelde ook de registratie van het aantal veroordelingen tot een beroepsverbod in Limburg op 3 jaar tijd. Dit aantal evolueerde van meer dan 100 in 2018 naar meer dan 200 in 2020. Door dit beroepsverbod kunnen deze criminelen geen nieuwe economische activiteiten ontplooien en nieuwe schade veroorzaken. Zij worden thans actief gecontroleerd door de lokale politiezones.

 

06/03/20

In de maand januari van dit jaar stelde de politie van Lommel een proces-verbaal op voor racistische uitlatingen in een open chatgroep op het sociaal platform Facebook ®.

De verdachte werd uitgenodigd voor een verhoor bij de politie van de zone LOMMEL waarna hij meteen een onderhoud had met een parketmagistraat. Op deze manier kon het parket meedelen dat er voor racisme geen plaats is in onze maatschappij en werd de verdachte doorverwezen naar een educatief programma over racisme bij het ‘Huis over Grenzen’ in Lommel.

Het parket Limburg tracht in dossiers die binnen een relatief korte tijdspanne kunnen afgerond worden, een lik-op-stuk-beleid te voeren. Dit gebeurt binnen de werking van de nieuwe Sectie M, die sedert 1 januari 2020 werd opgericht. De politiezones CARMA, LRH en LOMMEL werken momenteel volgens dit principe.

Afhankelijk van verschillende parameters, waaronder de achterliggende context en het standpunt van de verdachte, kiest de magistraat van de sectie M voor de meest gepaste afhandeling en trachten we op deze manier snel maatwerk te bieden.

28/02/20

De federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg heeft in het kader van een drugsonderzoek in de gemeente Lanaken een drugslab ontdekt. In tegenstelling tot de andere, recente ontdekkingen van drugslabo’s in Limburg ging het hier om een heroïne-lab.

Op 25-02-2020 in de vroege ochtend werden er in opdracht van de onderzoeksrechter synchroon op 5 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd, waarvan 4 in België (gemeente Lanaken) en 1 in Nederland (Maastricht). Dat gebeurde in samenwerking met de lokale politie, PZ Lanaken-Maasmechelen, en de Nederlandse politie.

Bij de 4 huiszoekingen in Lanaken werden er materialen aangetroffen die werden gebruikt bij de productie van heroïne, o.a. twee hydraulische persen. Maar liefst 35 kilo onversneden heroïne werd in beslag genomen. Deze partij vertegenwoordigt een straatwaarde van om en bij de 1.400.000 €.

Er werden eveneens meerdere voertuigen in beslag genomen.

Vier verdachten, allen van Iraanse afkomst (en waarvan 2 de Nederlandse nationaliteit, één de Belgische nationaliteit en een vierde verdachte een onbekende nationaliteit heeft) werden gearresteerd. Eén van hen blijkt een chemicus te zijn, die op één van de doorzochte panden in Lanaken verbleef. Zij worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.  

Het onderzoek wordt verder gezet door FGP Limburg.

25/02/20

Op zaterdag 22 februari 2020 is de politie van de zone HEUSDEN-ZOLDER een onderzoek gestart naar de omstandigheden van vermoedelijk verkeersongeval met dodelijke afloop in de Kapelstraat in HEUSDEN-ZOLDER.

Daar waar eerst werd vermoed dat het om een aanrijding met vluchtmisdrijf zou gaan, wordt dit thans tegengesproken door bijkomend onderzoek van de recherchediensten. Uit o.m nazicht van camerabeelden en uit de medisch-forensische vaststellingen van de autopsie op het lichaam van het overleden slachtoffer, zou mogen blijken dat het slachtoffer na een incident met het voertuig om het leven is gekomen.

De getuige die aanvankelijk verhoord werd, is thans door de recherche van de PZ HEUSDEN-ZOLDER gearresteerd en wordt als verdachte verhoord.

Gisteren 24/2 werd een onderzoeksrechter gevat voor “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.

25/02/20

Heden heeft voor de 20ste maal een operatie Cleanhouse plaatsgevonden. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg.  

Aan deze Cleanhouse-actie hebben de lokale politiezones KEMPENLAND, LANAKEN-MAASMECHELEN, TONGEREN-HERSTAPPE, CARMA, LOMMEL, BERINGEN-HAM-TESSENDERLO, BILZEN-HOESELT-RIEMST, ST-TRUIDEN­GINGELOM-NIEUWERKERKEN en Kanton BORGLOON deelgenomen, hierbij ondersteund door het lnterventiekorps van de Federale Politie Limburg, studenten van het PLOT alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. De actie gebeurt in nauw overleg met het Parket Limburg en de onderzoeksrechters. Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd. 

Er werden diverse locaties, verspreid over heel Limburg, bezocht, waarbij in Bree, Lanaken en Hechtel-Eksel 3 in werking zijnde plantages werden aangetroffen met in totaal 1525 planten en een kleine hoeveelheid cannabis. Daarnaast werden 3 opgeruimde plantages, stekken voor cannabisplanten, een hoeveelheid speed, een aantal XTC-pillen en 2 verboden wapens aangetroffen. Tevens werd een geldsom van 150.000,00 euro in beslag genomen, evenals een aantal voertuigen en luxe horloges. 
Door deze Cleanhouse 20 werd voor ongeveer 582.415,00 euro drugs aan gebruikersprijzen inbeslaggenomen, maar werd de groothandelaars op jaarbasis een potentieel inkomen van 2.897.500,00 euro onthouden. 
Op de locaties van plantages werd diefstal van elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar. 

In totaal werden 8 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden. De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden. 

De eerste Cleanhouse-actie is doorgegaan op 22 oktober 2014. De 20 voorbije edities Cleanhouse werden steeds gecoördineerd door Commissaris Dany DANIËLS van de FGP Limburg. Vanaf maart 2020 zal Dany DANIËLS op welverdiend pensioen gaan. Zijn coördinerende rol tussen de verschillende partners heeft bijgedragen tot het welslagen van iedere editie. Parket Limburg en alle betrokken partners, waaronder alle Limburgse lokale politiezones, Federale politie, de onderzoeksrechters, labo, Civiele Bescherming, PLOT, Fluvius en de Watergroep, wensen daarvoor hun uitdrukkelijke dank uit te drukken. 

In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, gezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt. 

05/02/20

Vandaag zakte Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir af naar het justitiehuis van Hasselt om samen met onder meer procureur des Konings Guido Vermeiren de kersverse parketsectie M onder de loep te nemen. Deze sectie zet sterk in op een lokaal lik-op-stukbeleid. Parketmagistraten en justitieassistenten werken samen met de politie om veelvoorkomende misdrijven zoals diefstallen of vernielingen maar sinds kort eveneens partnergeweld en exhibitionisme veel sneller adequaat aan te pakken.

Daders krijgen onmiddellijk een straf of alternatieve maatregel opgelegd en er wordt ingezet op schaderegeling en bemiddeling, waardoor slachtoffers zich gehoord, erkend en betrokken voelen. “Dit zorgt voor meer vertrouwen in justitie en gemeenschapsgerichte straffen, wat broodnodig is. De M-magistraat kan vanaf nu nog meer een beroep doen op de expertise van het justitiehuis om na te gaan of een bepaalde zaak in aanmerking kan komen voor een bemiddeling via het justitiehuis.  Een justitieassistent zal daarvoor voortaan steeds telefonisch bereikbaar zijn.” zegt Katleen Vermaelen, directeur van het justitiehuis Hasselt.

Politiezone CARMA startte in oktober 2017 met deze nieuwe afhandelingsmethode, het zogenaamde “Project M”. M staat voor Maatwerk, Multidisciplinair en Met snelheid. In oktober 2018 kreeg het project navolging in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad en sinds 6 januari 2020 ook in politiezone Lommel. Het project is geïnspireerd op het Nederlandse model waar er al langer op die manier wordt gewerkt.

 

Met Snelheid

Het project startte vanuit het uitgangspunt veel voorkomende criminaliteit – die de burger vaak nog het meest voelbaar raakt – snel en adequaat af te handelen. Het gaat over onder meer diefstallen, vernielingen, belaging, slagen, bedreigingen, inbreuken tegen de wapenwet, lokale druggebruikers en -dealers,  en sinds kort eveneens partnergeweld en exhibitionisme. Vroeger kon het bijna een jaar duren vooraleer een verdachte voor het eerst een gesprek had met een justitieassistent in het kader van bemiddeling en maatregelen. De specifieke afhandelingswijze van de nieuwe Sectie M maakt het mogelijk dat een parketmagistraat sneller een beslissing kan nemen over een dossier. Verdachten die door de politie op heterdaad betrapt en gearresteerd worden, spreken binnen de 24 of 48 uur met een parketmagistraat , waarbij o.m meteen kan voorgesteld worden om het dossier af te handelen via de procedure bemiddeling en maatregelen bij de justitiehuizen. Het justitiehuis staat stand-by om de magistraat van advies te voorzien. Voor daders die niet direct gearresteerd konden worden, volgt binnen de twee maanden een beslissing.

Uit de cijfers uiteengezet tijdens het bezoek aan het justitiehuis blijkt dat de doorlooptijd van een dossier aanzienlijk ingekort is van 160 dagen naar minder dan 40 dagen. Een multidisciplinaire, snelle en rechtvaardige reactie draagt bij aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van justitie en politie.

“Dat bij kleine criminaliteit vaak meer dan een half jaar voorbij kon gaan vooraleer daders de gevolgen van hun daden ondervinden, doet het vertrouwen van de mensen in justitie afbrokkelen. De Sectie M is daar een goed antwoord op. De doorlooptijden zijn met 80% ingekort, waarvoor we de vele partners aan tafel enkel dankbaar kunnen zijn.”, zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir.

 

Op maat gesneden van dader en slachtoffer

De parketmagistraat beschikt over een waaier aan afhandelingsmogelijkheden, gaande van een eenvoudige waarschuwing tot een voorleiding bij de onderzoeksrechter. “Als het dossier door de parketmagistraat georiënteerd wordt naar een afhandeling via de procedure bemiddeling en maatregelen, tracht de justitieassistent een voorstel uit te werken op maat. Voor de uitwerking en uitvoering van de opgelegde maatregelen wordt samen met de verdachte gekeken naar de feiten, het verleden van de dader en eventuele oplossingen. Daarnaast bieden ze een luisterend oor aan slachtoffers en bespreken ze hun verwachtingen. Als beide partijen ervoor open staan, is een bemiddelingsgesprek mogelijk. Als slachtoffers schade hebben geleden, trachten ze te komen tot een schaderegeling.” zegt Katleen Vermaelen. 

“Reactie op criminaliteit moet krachtig, op maat gesneden van dader en slachtoffer, betekenisvol en tijdig zijn. Parket Limburg heeft hiermee iets uniek in Vlaanderen op poten gezet. Ik ben me ten volle van bewust dat sneller reageren op strafbare feiten ook buiten Limburg nodig is. Daarom zal ik deze Limburgse aanpak, samen met de Procureurs, de politiezones en de andere justitiehuizen, ook in de rest van Vlaanderen verdedigen.”, besluit Demir.

“Een sterk lik-op-stukbeleid is noodzakelijk in onze samenleving. Verdachte en slachtoffer moeten zo snel als mogelijk weten waar ze aan toe zijn. De verdachte zal immers zijn of haar straf sneller aanvaarden indien er minder tijd zit tussen feit en straf. Het slachtoffer moet vertrouwen hebben in het feit dat justitie er is. Dit is de nieuwe manier van afhandelen binnen het parket Limburg in dossiers die meteen afgerond kunnen worden en waarin een snelle en rechtvaardige reactie mogelijk is. Deze nieuwe dynamiek zorgt ervoor dat opsporingsonderzoeken sneller verlopen, zodat capaciteit bij alle partners (politie, justitiehuizen, …) optimaal wordt ingezet.”, weet procureur Vermeiren.

 

Contact

 

30/01/20

Op 25.10.2019 brak omstreeks 21u op de industriezone Caetsbeek te Bilzen een zware brand uit in een industrieel complex, bestaande uit meerdere bedrijfshallen. Benevens de buitenste constructies bleef er na de bluswerken niets meer overeind.

Tijdens de blus- en ruimingswerken werd er door de hulpverleners een abnormale en doordringende chemische geur waargenomen. Daarop werd een opsporingsonderzoek opgestart.

De branddetectiehond kon de locatie aanduiden waar de zware brand is ontstaan. Het Labo van de federale gerechtelijke politie trof onder het puin van de ingestorte loods, sporen en attributen aan die duiden op de aanwezigheid van een chemisch drugslabo.

Verder onderzoek door de federale gerechtelijke politie van Limburg wijst thans uit dat in de loods een professioneel drugslab bevestigd was. Een explosie van dit drugslab deed de bedrijfsbrand ontstaan.

Daarenboven blijkt het chemisch drugslabo vermoedelijk te zijn ingericht om methamfetamines te produceren. Het gaat om het derde dergelijk labo dat in 2019 in België werd aangetroffen. Het eerste zulk labo werd aangetroffen op 06-06-2019 in Wuustwezel. In Hasselt (15.03.2019) werd eerder dit jaar een groot labo in opbouw aangetroffen voor onder meer de productie voor deze methamfetamines naast amfetamines. 

Het eindproduct is het zogenoemde ‘crystal meth’. Deze drug is vele malen krachtiger en meer verslavend dan de andere synthetische amfetamines (speed) en is daarom ook duurder (momenteel rond de 100€ per gram). De winsten zijn dus gigantisch. De productie en smokkel van dergelijke methamfetamines bleek in het verleden voornamelijk georganiseerd door Zuid-Amerikaanse criminele organisaties.

Alarmerend

Het aantreffen van zulk druglabo is zeer alarmerend te noemen.

Vooreerst lopen de gebruikers een enorm gezondheidsrisico door het innemen van deze uiterst verslavende drug. Ze veroorzaakt het verlies van tijdsbesef en van de behoefte tot eten en slapen, met alle gevolgen die hierbij horen. Slechts 6% van de afgekickte gebruikers slaagt erin niet te hervallen. Oververhitting, hartaanval, hersenbloeding en psychotische reacties zijn maar enkele ernstige gezondheidsrisico’s.

Daarenboven duidt de kracht van de explosie op de hoge risicograad van dergelijke productielabo’s in een bewoonde omgeving. Het is een wonder te noemen dat er geen slachtoffers zijn gevallen tijdens of na deze explosie.

Aantal druglabo’s en dumpingen in Limburg 2019

Deze ontdekking is het dertiende drugslabo in 2019 in Limburg. In 8 labo’s werd effectief geproduceerd. Voor 2019 tellen we tevens reeds 23 dumpingen van chemisch afval, afkomstig van synthetische drugslabo’s.

Oproep aan de bevolking

Opnieuw roepen we onze inwoners op om verdachte signalen op volstrekt anonieme wijze te melden aan de politie via het oproepnummer 080020877. 

Sedert 17 april 2019 kwamen al talrijke en nuttige tips naar voren die ons helpen in de strijd tegen deze chemische druglabo’s.

Via de site www.limburg.be/drugsmeldpunt kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo steeds terugvinden :    

Signalen die o.a wijzen op een dumping: 

 • Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)
 • Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

 

Wie één van deze signalen opmerkt wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.

Signalen die wijzen op een drugslabo: 

 • Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur
 • Witte mist rondom gebouwen
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten
 • Plots afgestorven of verkleurde planten
06/12/19

Deze ochtend heeft een negentiende CLEANHOUSE-actie in Limburg plaatsgevonden. Middels dergelijke acties, onder leiding van een onderzoeksrechter(s), worden er in Limburg tegelijkertijd verschillende huiszoekingen naar cannabisplantages uitgevoerd. Aan deze acties namen volgende lokale politiezones deel: Kempenland, Lanaken-Maasmechelen, Tongeren-Herstappe, Carma, Lommel en Heusden-Zolder. Zij werden ondersteund door het interventiekorps van de federale politie en door de federale gerechtelijke politie van Limburg. De actie gebeurde in nauw overleg met het parket Limburg en met de leidinggevende onderzoeksrechters. Namen eveneens deel: civiele bescherming, Fluvius en de Watergroep.

Op zeven locaties werden huiszoekingen uitgevoerd. In totaal werden 5 operatieve plantages aangetroffen, waarbij in totaal 3.841 planten werden aangetroffen. Hiernaast werden ook materialen voor de opbouw en het onderhoud van de plantages aangetroffen.

 1. Leopoldsburg: 1.500 planten
 2. Lanaken: 800 planten
 3. Tongeren (2 locaties): 101 planten
 4. Zutendaal (2 locaties): 1.440 planten

Op alle locaties werd vastgesteld dat elektriciteit en water op illegale wijze werden afgenomen. Dergelijke constructies zijn bijzonder gevaarlijk en kunnen leiden tot brand.

Er werden 6 personen gearresteerd.

Bij de actie op de Kempische Weg in Zutendaal heeft een verdachte in de richting van de politieagenten geschoten. Niemand werd gekwetst, maar dit geeft aan dat de uitbating en bewaking van dergelijke plantages steeds meer in handen komt te liggen van criminele bendes die geen gevaar schuwen.

N.a.v het schietincident werd een wapendeskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie ter plekke geroepen.

Het Parket Limburg roept verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan van groot belang zijn om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning. Niet alleen bestaat er een reëel brandgevaar van zodra men op illegale wijze elektriciteit gaat aftakken, eveneens kan de verhuurder, die op de hoogte was van het houden van een plantage, mee vervolgd worden.

26/11/19

Vannacht rond 02.00 uur werd de politie Limburg Regio Hoofdstad opgeroepen voor een ramkraak op de Markt in Halen. Twee voertuigen hadden er een bankkantoor geramd. Verschillende gemaskerde personen hebben het kantoor betreden en namen een kluis met een som geld in mee.

De verdachten namen de vlucht met de twee voertuigen. Ze zijn tot op heden nog niet gevat kunnen worden.

De politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Het verder onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.

11/07/19

“Vanochtend werd in een hoeve, gelegen in As (Nijverheidsstraat), een (amfetamine)labo ontdekt.

Er waren eveneens aanmaakproducten/precursoren voor de synthetische drugs aanwezig. Een grote hoeveelheid drugsafval (meer dan 2 ton), werd aangetroffen. Dit afval stond klaar om gedumpt te worden.

De bewoners, twee dames, werden gearresteerd. Zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en aangehouden.

De aanwezige paarden en honden werden door de inspectie voor dierenwelzijn in beslag genomen en overgebracht naar het opvangcentrum te Heusden-Zolder.

De milieuambtenaar van de gemeente As kwam ter plaatse om de bodemverontreiniging vast te stellen.

De speurders van de politie kwamen het labo op het spoor door alerte buurtbewoners en voorbijgangers, die een opvallende chemische geur hadden waargenomen. Zij contacteerden de politie.

Het onderzoek wordt verdergezet door de drugsafdeling van de federale gerechtelijke politie van Limburg.

Het parket van de procureurs des Konings en de politie willen het anoniem drugsmeldpunt Limburg nogmaals in de verf zetten. Van zodra je verdachte signalen, die kunnen wijzen op een drugslabo of – dumping waarneemt, aarzel niet en contacteer de politie of laat anoniem een boodschap achter op het nummer 0800/20877. Wie de signalen, die kunnen wijzen op een labo of dumping, wil herlezen, kan steeds terecht op www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be . “

 

30/04/19

Vanaf  woensdag 17 april 2019 kan iedereen via het ‘anoniem drugsmeldpunt Limburg’  via het oproepnummer 0800/20877 telefonisch melding maken van verdachte signalen i.v.m criminele drugsproductie in Limburg. De politie zal alle meldingen onderzoeken met behoud van de anonimiteit van de melder.

Het voorbije jaar is het aantal dumpingen van chemisch afval in de provincie sterk gestegen. De productie van vooral synthetische drugs wordt een steeds groter probleem, met als gevolg ernstige risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Enkele jaren geleden liepen enkele spelende kinderen in een bos in Zutendaal ernstige brandwonden op door contact met chemisch afval; meer recent werden er bij dumpingen levensbedreigende stoffen aangetroffen o.m kwik in Lommel en in Hamont-Achel en cyanide in Zonhoven; bovendien kwamen er nog drie personen te overlijden in een drugslabo in Hechtel-Eksel.Drugslabo’s zijn het werk van criminele organisaties. De cocktail van chemische producten in de drugslabo’s brengt de veiligheid van de omwonenden in gevaar : explosie en brand zijn evidente risico’s, evenals de verspreiding van giftige dampen. Daarnaast gaat de drugsproductie gepaard met andere vormen van criminaliteit zoals geweld, afpersing en bedreiging waardoor de veiligheid in de buurt in het gedrang komt.

Drugsproductie genereert chemisch afval. We stellen vast dat criminelen steeds roekelozer te werk gaan bij het dumpen of lozen van het drugsafval. Zo wordt er onder meer rechtstreeks geloosd in de riolering of in natuurgebied, wat de veiligheid en gezondheid van burgers ernstig in gevaar brengt. Het gedumpte chemisch afval sijpelt in de bodem met als gevolg dat de grond moet gesaneerd worden, hetgeen hoge kosten voor de gemeenten teweeg brengt. Indien de dumping niet tijdig wordt ontdekt,  kunnen deze giftige stoffen terecht komen in het grondwater.

De cijfers zijn zorgwekkend. In 2018 werden drie drugslabo’s ontdekt, alsook een reeks dumpingen van in totaal 100 ton chemisch afval. De ruimingskosten bedroegen om en bij de 300.000 euro, afgezien van saneringskosten en kosten voor gezondheidszorg. Tijdens de eerste maanden van 2019 werden al vijf drugslabo’ s opgerold en elf dumpingen van chemisch afval opgeruimd, telkens opnieuw met een maatschappelijk kostenplaatje voor ruiming, sanering en gezondheidszorg. Deze cijfers verbleken bij de gigantische winsten die de criminele organisaties maken. 

Parket en politie zijn vastberaden om de strijd tegen de criminele drugsproductie op te voeren. Het is immers wenselijk dat dergelijke labo’s in een vroeg stadium worden gedetecteerd, zodanig dat dumpingen kunnen worden voorkomen. De burger kan hierbij helpen door melding te maken van verdachte signalen.

Signalen die o.a wijzen op een dumping: 

 • Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)
 • Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

Signalen die wijzen op een drugslabo: 

 • Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur
 • Witte mist rondom gebouwen
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

Wie één van deze signalen opmerkt wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.
 

16/04/19

Vandaag voerden enkele Limburgse politiediensten voor de 17e maal succesvol een operatie Cleanhouse uit.

Deze operaties beogen het detecteren en opruimen van cannabisplantages in Limburg en worden uitgevoerd in nauw overleg van het Parket Limburg en desgevallend met de onderzoeksrechter.

Aan Cleanhouse-actie vandaag namen de lokale politiezones CARMA, BIHORI, KANTON BORGLOON, LOMMEL, KEMPENLAND, ST-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN  en  TONGEREN HERSTAPPE deel, hierbij ondersteund door de Interventiekorpsen van de Federale Politie, alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. 

Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd.

Er werden 12 locaties, verspreid over Limburg, bezocht, waarbij in totaal 4 in werking zijnde plantages werden aangetroffen naast 3 ontmantelde plantages. Er werden in totaal meer dan 1300 planten aangetroffen en 1500 gram cannabis als eindproduct. Er werd verder inpakmateriaal voor verkoop aangetroffen, materiaal voor de opbouw van plantages en ongeveer 8.000 euro. De plantages werden aangetroffen in Wellen, Houthalen en Genk. In Wellen werd tevens een professionele reeds geruimde plantage gevonden met materialen die wijzen op eerdere oogsten van ongeveer 750 planten.

In totaal werden 7 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden. De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden. 

Op een zevental plaatsen werd diefstal van elektriciteit vastgesteld, wat een ernstig brandgevaar met zich meebrengt en zeer gevaarlijk is voor de openbare veiligheid. 

Het Parket Limburg roept daarom verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten! Het is van groot belang om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning leidt tot grote risico’s, zowel wegens brandgevaar als wegens de vernielingen die toegebracht worden door de installatie van een plantage. De verhuurder die niet reageert wanneer hij vaststelt of weet dat in de huurwoning cannabis wordt geteeld, kan daarenboven mee worden vervolgd.

Het parket limburg plant in overleg met alle partners in de toekomst nog dergelijke acties.

 

04/04/19

Bij een achtervolging door Bree en Bocholt tot over de Nederlandse grens zijn drie verkeersongevallen met politievoertuigen gebeurd. Vijf inspecteurs raakten daarbij gewond. Een dertiger uit Peer werd gearresteerd.

In de Rode Kruislaan in Bree is omstreeks 14u een voertuig op de vlucht geslagen bij een controle. Politie CARMA had opgemerkt dat de BMW een duplicaat nummerplaat had. De bestuurder vluchtte weg in de richting van Bocholt.

Op de Veldhovenstraat gebeurde een eerste verkeersongeval en verderop, op dezelfde baan, gebeurde een tweede ongeval.

De wagen vluchtte via Lozen de Nederlandse grens over en keerde daarna terug naar Bocholt.

De bestuurder haalde snelheden tot 190 km/u en beging meerdere verkeersovertredingen.

Op het kruispunt van de Hamonterweg en de Oudeweg gebeurde het derde verkeersongeval.

Op deze locatie werd de bestuurder, een dertiger uit Peer, in de boeien geslagen wegens gewapende weerspannigheid.

Vijf politie-inspecteurs raakten gewond bij de verkeersongevallen. Drie politievoertuigen van Politie CARMA raakten beschadigd en twee ervan zijn mogelijk onherstelbaar beschadigd.

De vaststellingen van de verkeersongevallen werden uitgevoerd door de politiezones Maasland, HANO en LAMA.

De bestuurder van de BMW bleek onder invloed te zijn van drugs en is reeds gekend bij de politie.

Hij wacht thans in de cel op verdere afhandeling.

11/03/19

Lopende het gerechtelijk onderzoek dat werd ingesteld inzake de moord op de persoon van VAN HOUT Cornelis

(feiten te Neerpelt op 21-11-2017) werd enige tijd geleden aan de Nederlandse autoriteiten de overlevering gevraagd van A.J en R.S. zijnde respectievelijk de ex-partner en de stiefzoon van het slachtoffer.

Gisteren heeft de Rechtbank te Amsterdam in deze zaak uitspraak gedaan, waarbij de overlevering aan België werd toegestaan.

In het onderzoek naar de moord zit in België reeds enige tijd R.C. in voorhechtenis.

06/03/19

Op zaterdag 2 maart in de namiddag  werd er, naar aanleiding van een verkeerscontrole door de politie Lanaken-Maasmechelen,  341 gram heroïne aangetroffen in het voertuig van een man uit Maasmechelen.

De controle vond plaats op de 2de Carabinierslaan te Lanaken.

De 36-jarige man was eveneens in het bezit van enkele grammen cannabis, enkele joints en een busje pepperspray.

Hij werd gearresteerd en door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

De betrokkene werd overgebracht naar de gevangenis in Hasselt.

Het verdere onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.

06/03/19

Na het organiseren van de verkiezingen dd. 14.10.2018, werden de identiteiten van opgeroepen bijzitters die niet zijn komen opdagen in Limburg, overgemaakt aan het parket Limburg.

De kieswet voorziet hiervoor een bestraffing van minimum 400 euro tot maximaal 1.600 euro.

Het parket te Limburg ontving in totaal 403 dossiers. Hiervan werden na onderzoek 173 dossier geseponeerd, onder meer wegens het inroepen van een wettige reden door de verdachte of wegens het ontdekken van administratieve vergissingen.

In 230 dossiers stelde het parket Limburg een minnelijke schikking voor aan de verdachte van 250 euro.

Hiervan betaalden reeds 152 verdachten het voorgestelde bedrag. Enkele dossiers wachten nog op aanvaarding van de voorgestelde schikking.

In 73 dossiers werd de minnelijke schikking niet betaald. Deze dossiers werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Op 6 maart 2019 vinden zowel in Tongeren als in Hasselt voor deze dossiers themazittingen plaats.

Een tweede reeks van dossiers zal worden behandeld tijdens zittingen op 3 april te Hasselt en op 26 april te Tongeren.

06/03/19

Op vrijdag 15-02-2019 omstreeks 08:15 uur werd een bestelwagen Citroën Jumper zonder nummerplaat aangetroffen door een wandelaar in de Heikant te Hamont-Achel.  

Deze verwittigde op zijn beurt de lokale politie.

In de bestelwagen zaten 50 volle vaten van 25 liter met daarin restanten afkomstig van een drugslabo.

Er was geen gevaar voor de volksgezondheid.  

De vaten werden opgeruimd door de civiele bescherming.

Er zijn tot op heden geen sporen naar de daders toe.

De federale gerechtelijke politie Limburg onderzoekt de feiten.

Het betreft de 6° dumping voor 2019, in 2018 een 30-tal dumpingen geregistreerd.

04/01/2019 Houthalen Helchteren      

18/01/2019 Houthalen-Helchteren

17/01/2019 Houthalen-Helchteren

20/01/2019 in Veldwezelt (Lanaken)   

08/02/2019 in Lummen

15/02/2019 in Achel

22/02/19

In de Dorpsstraat in Zutendaal is maandag een drugslabo ontdekt. Enkele personen werden gearresteerd en aangehouden.

Politie CARMA voerde maandagavond in de Dorpsstraat een huiszoeking uit in het kader van een lopend onderzoek omtrent aanmaak van verdovende middelen (GHB).

In de woning vond de politie allerlei materialen en chemische producten voor de aanmaak van synthetische drugs.

Ter plaatse werden twee mannen van 31 en 33 jaar uit Genk en Bilzen gearresteerd.

Tijdens voorgaand onderzoek werden ook al een 38-jarige vrouw uit Genk en een 42-jarige man uit Bilzen gearresteerd.

De brandweer voerde maandagavond een veiligheidscontrole uit. Er bleken geen giftige dampen aanwezig te zijn.

Gespecialiseerde diensten van de federale politie kwamen ter plaatse voor onderzoek van het labo en de producten.

Dinsdag ruimde de Civiele Bescherming alles op.

Die vier personen zijn dinsdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen besloot aan te houden.

De federale gerechtelijke politie Limburg zet het onderzoek nu verder.

Dit labo betreft het 4° drugslabo voor 2019.

21/02/19

Deze ochtend (8u30) werden 16 personen, waaronder 4 parlementsleden van het Europees parlement,  bestuurlijk gearresteerd aan de luchtmachtbasis te Kleine Brogel.

In totaal drongen 7 personen waarvan 3 parlementsleden van het Europees parlement de luchtmachbasis effectief binnen.

Ze hadden een banner bij zich.

Al de personen werden weer in vrijheid gesteld.

De processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en zullen worden bestudeerd.

Meer info kan voorlopig niet worden medegedeeld.

20/02/19

Op maandag 18 februari 2019 werden in opdracht van de onderzoeksrechter te Tongeren huiszoekingen uitgevoerd door politie Lanaken-Maasmechelen en politie Maasland.

Drie cannabisplantages werden ontmanteld.

Eén cannabisteelt werd aangetroffen in een woning in de Lindenlaan te Maasmechelen.  Er werd in de woning een professionele actieve en oogstrijpe plantage aangetroffen van ongeveer  400-tal planten en een 300 stekken voor opstart nieuwe plantage. Er was diefstal van nutsvoorzieningen nl. water en elektriciteit. Er werd meer dan 20.000 euro cash aangetroffen.

Tijdens een tweede huiszoeking in de Molenstraat te Maasmechelen werd eveneens een professionele actieve cannabisplantage aangetroffen van ongeveer 130 planten. Hier was er ook diefstal van nutsvoorzieningen (elektriciteit).

Tenslotte werd er een derde huiszoeking uitgevoerd in een woning aan de Kanaalstraat te Dilsen-Stokkem in samenwerking met politie Maasland. Hier werd een professioneel actieve en oogstrijpe plantage aangetroffen van 125 planten. 2 wagens werden in beslag genomen.

Er werd diefstal vastgesteld van nutsvoorzieningen (water en elektriciteit).

In alle woningen waren er tevens aanwijzingen van eerdere oogsten.

De civiele bescherming heeft de plantage ontmanteld en vernietigd.

Fluvius en de Watergroep kwamen ter plaatse voor de vaststellingen inzake diefstal nutsvoorzieningen.

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Er werden vier personen gearresteerd nl. twee mannen van 60 jaar en 38 jaar en een vrouw van 58 jaar uit Maasmechelen en  een man van 31 jaar uit Dilsen-Stokkem. De eerste drie verdachten werden aangehouden.

Het onderzoek wordt verdergezet door het team opsporingen van politie Lanaken-Maasmechelen.

20/02/19

Op 09/02/2019 werd er in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst een gerichte verkeerscontrole in het kader van alcohol & drugs gehouden.

Op de Tongersesteenweg in Riemst werd er een voertuig met Franse kentekenplaten het dispositief ingeleid. In het voertuig zaten drie manspersonen van Roemeense afkomst. Tijdens de controle van het voertuig trof de politie allerhande inbrekersmaterialen aan, alsook vermoedelijke buit van een eerdere inbraak.

De personen werden op 9 februari voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste.

12/02/19

Zaterdagavond trof Politie CARMA drugs en cash geld aan bij controle van een voertuig. Een 36-jarige man uit Oudsbergen is gearresteerd.

 

Zaterdagavond merkte een politiepatrouille een verdachte wagen op in de Kasteelstraat. Na een korte achtervolging en observatie tot in de Bleumerstraat in Maaseik ging de politie over tot een controle. In de wagen vond de politie een grote som cash geld en een gebruikershoeveelheid cannabis. Een 36-jarige man uit Oudsbergen werd gearresteerd.

 

Bij een huiszoeking in zijn woning trof de politie drugs, drugsattributen en pepperspray aan. De man werd voor verhoor en verder onderzoek naar het commissariaat gebracht. Na een nacht in de cel verscheen hij maandagvoormiddag voor de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.

12/02/19

Enduromotorfietsen, quads en all-terrain voertuigen veroorzaken herhaaldelijk overlast in bossen en op terreinen die beheerd worden ten behoeve van het natuurbehoud.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is samen met de politie bevoegd om het verbod op gemotoriseerd verkeer in bos en natuur te handhaven.  Sinds afgelopen voorjaar hebben het Parket Limburg, de bevoegde lokale politiezones en de Natuurinspectie een actieplan waarbij aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.  Overtreders komen in een soort opvangtrechter terecht waaruit ontsnappen niet mogelijk is.  Vroeger werden de stoptekens van bevoegde personen immers regelmatig genegeerd om zich zo van de controle te onttrekken. 

In 2018 werden succesvol gecoördineerde acties uitgevoerd in de politiezones HANO (Hamont-Achel), Lommel en CARMA (Meeuwen). Zo konden natuurinspecteurs, boswachters en de lokale politie in totaal 8 overtreders op een veilige manier staande houden. 2 overtreders zijn gekend bij Natuurinspectie voor gelijkaardige feiten.  Alle enduromotorfietsen werden in beslag genomen door het Parket Limburg. Uit deze controles blijkt dat wildcrossen nog steeds populair is in de uitgestrekte Limburgse natuur en waarbij zelfs meer extreme plaatsen niet worden ontzien. Motorfietsen rijden tot op de top van de mijnterrils en doordringen zelfs de absoluut ontoegankelijke militaire domeinen. Ook veroorzaken wildcrossers schade aan kwetsbare biotopen zoals heide en landduinen. Veel bos- en natuurgebieden genieten internationale bescherming doordat zij deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (de zogenaamde Speciale Beschermingszones: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).  Jaarlijks ontvangt de overheid ook vele klachten van burgers die zich ergeren.

In de Limburgse Hoge en Lage Kempen zullen, ook in 2019, onaangekondigde controles plaatsvinden.

Overtreders worden geverbaliseerd en riskeren een geldboete van minimum  800 euro en/of een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar. De motorfietsen kunnen daarenboven door de rechter verbeurd verklaard worden.

13/12/18

Heden  heeft voor de 16e maal een operatie Cleanhouse plaatsgevonden. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg.

Aan deze Cleanhouse-actie hebben de lokale politiezones CARMA, BIHORI, BERINGEN-HAM-TESSENDERLO, KANTON BORGLOON, LOMMEL, KEMPENLAND, ST-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN  en LIMBURG REGIO HOOFDSTAD  deelgenomen, hierbij ondersteund door de Interventiekorpsen van de Federale Politie, alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg.  De actie gebeurt in nauw overleg met het Parket Limburg en de onderzoeksrechters. Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd.

Er werden 13 locaties, verspreid over heel Limburg, bezocht, waarbij in totaal 4 in werking zijnde plantages werden aangetroffen, 1 kweektent met cannabisplanten en 1 ontmantelde plantage (1.000 planten). Ook werden er materialen voor de opbouw van een plantage aangetroffen.

Onder meer in Tessenderlo (1.000 planten), Kortessem (600 planten) en Lommel (500 planten) werden grote plantages aangetroffen. In Diepenbeek werden materialen aangetroffen die wijzen op de eerdere aanwezigheid van een plantage van om en bij de 1000 planten.

Op verschillende plaatsen werd daarnaast diefstal van elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar.

In totaal werden 8 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden.

Er werd naast ongeveer 1200 gr gedroogde  cannabis ook meer dan 20.000 euro in beslag genomen.

De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden.

Het Parket Limburg roept verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan van groot belang zijn om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning kan tot grote risico’s leiden inzake brand en vernielingen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat verhuurders die wisten dat men in de huurwoning cannabis ging telen mee vervolgd zullen worden.

In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, gezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt.

 

12/12/18

Op donderdag 6 december te 18 uur 30 werden twee mannen van respectievelijk 34 en 35 jaar en een vrouw van 29 jaar op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in een winkelcentrum te Maasmechelen.

De verdachten van Spaanse nationaliteit werden door de security reeds geïntercepteerd en overgedragen aan de politie Lanaken-Maasmechelen.

De verdachten hadden kleding gestolen en worden via snelrecht gedagvaard voor de rechtbank.

07/12/18

In de Nieuwe Kuilenweg in Genk werd woensdagavond een winkel overvallen. De verdachte kon even later gevat worden met de buit op zak.

Woensdag om 19u50 kreeg Politie CARMA een oproep over een gewapende overval in een supermarkt op de Nieuwe Kuilenweg. Een man met een bivakmuts en een wapen dwong het personeel om het geld uit de kassa te halen. Daarna vluchtte de man op de fiets weg richting Evence Coppéelaan. De politie stuurde meteen meerdere ploegen ter plaatse.

De verdachte kon vrij snel gevat worden in de omgeving van de winkel. Het gestolen geld droeg hij bij zich. De fiets, de bivakmuts en het alarmpistool werden nadien ergens langs de weg teruggevonden. De 24-jarige man uit Houthalen-Helchteren werd donderdagnamiddag door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vervolgens besloot aan te houden.

 

 

07/12/18

Op dinsdag 13 november om 14u30 werden twee verdachten op heterdaad betrapt bij een woninginbraak aan de Paul Nicoulaan te Maasmechelen.

De bewoner merkte het duo op in zijn tuin.

Hij kon één persoon staande houden. De andere persoon kon ontkomen.

De politie Lanaken-Maasmechelen was snel ter plaatse.

Een vrouw van 34 jaar uit Dilsen-Stokkem werd gearresteerd, voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.

De medeverdachte van de vrouw wordt opgespoord.

De fietsen van het duo werden in beslag genomen.

Het onderzoek wordt verdergezet door de politie Lanaken-Maasmechelen.

16/11/18

Op zondag 11 november te 20 uur 30 werd een gewapende overval gepleegd op een uitbater van een Betcenter aan de Oude Baan in Maasmechelen.

Een man bedreigde de uitbater met een mes en kon er met een hoeveelheid geld vluchten.

Op maandag 12 november werd een verdachte door de politie van Lanaken-Maasmechelen gearresteerd, een 29-jarige man uit Maasmechelen.

Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren en overgebracht naar de gevangenis.

 

14/11/18

Op 11 juni 2018 heeft een imker bij de PZ BERINGEN-HAM-TESSENDERLO aangifte gedaan van 3 bijenkasten in Tessenderlo.

N.a.v. onderzoek door de recherche kwam een verdachte uit Laakdal in beeld waarna een gerechtelijk onderzoek werd opgestart.

Vandaag werd een huiszoeking uitgevoerd, waarbij 10 bijenkasten werden aangetroffen.

O.a. de bijenkasten, die in Tessenderlo werden gestolen, werden er aangetroffen. Andere kasten zouden bij een imker in Nederland gestolen zijn.

De Looise bijenkasten, inclusief bijenvolk, zijn reeds teruggeven aan de eigenaar. De Nederlandse kasten zullen later teruggegeven worden.

Het onderzoek wordt verdergezet.

13/11/18

Op zondag 11 november omstreeks 14.55u betrapten de bewoners van een appartement in Tessenderlo twee vrouwen, die aan het inbreken waren in hun appartement.

De twee verdachten gingen in eerste instantie lopen, maar één van hen kon nog onderschept worden.

Deze verdachte werd verhoord over haar aandeel in de poging tot woninginbraak en werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter, waarna zij werd aangehouden.

De tweede verdachte wordt nog opgespoord door de politie BERINGEN-HAM-TESSENDERLO.

13/11/18

Op de Weg naar Zwartberg is donderdag een mutualiteit overvallen. De overvaller kon vluchten en maakte cash geld buit. Een loketbediende raakte lichtgewond.

Donderdag rond 12u15 is een gewapende man binnengevallen in een mutualiteit op de Weg naar Zwartberg. Hierbij duwde hij twee aanwezige klanten opzij om zo een tussendeur richting het loket in te beuken. De loketbediende werd vervolgens bedreigd met een vuurwapen. Ze moest het geld in een zak stoppen en raakte hierbij lichtgewond. Toen de verdachte naar buiten liep nam hij bovendien nog een geldkoffertje mee. Vervolgens is de verdachte gevlucht op een motorfiets.

Politie CARMA was snel ter plaatse met meerdere ploegen om de buurt te doorzoeken maar kon de verdachte niet meer aantreffen. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Zowel de twee klanten als de loketbediende werden bijgestaan door de dienst slachtofferhulp. Politie en parket onderzoeken de zaak verder.

15/02/18

De voorbije weken zijn bij Politie CARMA meerdere meldingen van vals geld binnengekomen. De biljetten, telkens van €50, worden vaak gebruikt bij kleine aankopen in verschillende handelszaken. De nagemaakte biljetten zijn van uitstekende kwaliteit en zijn moeilijk te onderscheiden van het echt geld. Een vals geld detector stift duidt deze biljetten eveneens niet aan als zijnde vals geld.

Het is dus zeer belangrijk dat alle handelszaken goed uitkijken naar uitgifte van vals geld. U kan op allerlei manieren controleren of een eurobiljet echt of vals is. Veel van de kenmerken van het biljet zijn gewoon met de hand en het blote oog te controleren:

 • Een vals biljet voelt anders aan omwille van de drukprocedures
 • Een watermerk, veiligheidsdraad en een doorzichtcijfer moeten zichtbaar worden indien je het biljet tegen het licht houdt
 • Indien u het biljet kantelt, ziet u aan de voorzijde een verspringende afbeelding in het hologram. Aan de achterzijde ziet u een glanzende band of het van kleur veranderde waardecijfer.

Indien u in aanraking komt met vals geld, dient u altijd de politie te contacteren. Verder onderzoek zal dan uitgevoerd worden door Politie CARMA.

14/02/18

Op 13.02.2018 omstreeks 21u50 werd de politie in kennis gesteld dat in de buurt van het fietspad tussen kanaal en  Boskantstraat te Lommel een aantal vaten werden aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om afval van een druglabo.

Het betreft drie grote vaten van 1000 liter en nog een dertiental kleinere vaten. Uit sommige vaten lekte vloeistof.

De brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse om het goedje op te ruimen. Het parket werd eveneens in kennis gesteld.

Het is reeds de vierde keer dit jaar dat in Lommel een dergelijk sluikstort wordt aangetroffen.

In totaal vonden er op Limburgs grondgebied in 2018 al 19 dumpingen plaats , waarvan 9 synthetische (chemische) en 10 cannabisgerelateerde (restanten, potgrond, planten enz ..).

13/02/18

Vanmiddag kreeg politie LaMa een melding van een steekpartij in de Azaleastraat in Lanaken. Een 58-jarige vrouw uit Lanaken had een aantal messteken gekregen in de buikstreek. De hulpdiensten gingen onmiddellijk ter plaatse en de vrouw werd onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Haar medische toestand is momenteel nog onduidelijk, maar het slachtoffer zou wel stabiel zijn. 

Kort na de feiten zou de vermoedelijke dader van de steekpartij, de ex-partner van het slachtoffer, een 57-jarige man uit Lanaken, geprobeerd hebben zichzelf van het leven te beroven door in het kanaal (Zuid-Willemsvaart) te springen. Een voorbijganger zag dit gebeuren en verwittigde meteen de hulpdiensten. Duikers van de brandweer konden de man uit het water halen en zijn gestart met reanimeren, maar de man is uiteindelijk overleden.   

Parket Limburg stuurde het gerechtelijk labo en de wetsgeneesheer ter plaatse naar beide locaties voor de nodige vaststellingen. 

Het onderzoek loopt.