Parket Oost-Vlaanderen - Persberichten

05/12/22

De afgelopen 4 jaar vonden 4 interventies plaats op het adres waar het koppel samenwoonde omwille van moeilijkheden in de relatie.

Elke oproep werd onmiddellijk beantwoord door de politie waarbij telkens een gesprek plaats vond. Geen van beide partners wenste een verklaring af te leggen of de nodige vaststellingen ter ondersteuning van de grieven te laten doen.

Er werd mevrouw telkens op het hart gedrukt dat ze steeds beroep kon doen op de politie.

Van elke tussenkomst werd een proces-verbaal opgesteld waarin de omstandigheden, de gemoedstoestand en de motivatie om geen klacht in te dienen werd genoteerd.

Gelet op het onderzoek dat thans volop wordt gevoerd, kan op de inhoud van de gesprekken en moeilijkheden niet worden ingegaan.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

02/12/22

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid van de basisschool Pius X in Destelbergen.

In kader van dit lopend gerechtelijk onderzoek werd gisteren een man, personeelslid van de school, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De man is aangehouden.

Parket Oost-Vlaanderen roept op tot rust zodat het onderzoek in alle sereniteit kan gevoerd worden en wil aan de ouders dan ook vragen om geen initiatieven te nemen om hun eigen kinderen te verhoren of uit te horen.

Een gespecialiseerd team van onderzoekers doet het nodige om de juiste toedracht van de feiten aan het licht te brengen.

We vragen ook aan de pers enige terughoudendheid.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

02/12/22

Verkeersveilige week Oost-Vlaanderen: nee tegen drugs en alcohol in het verkeer

Naar aanleiding van de jaarlijkse BOB-campagne organiseren het Parket Oost-Vlaanderen en de gouverneur van Oost-Vlaanderen i.s.m. de lokale politiezones en de federale wegpolitie een actieweek over de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer. Van zaterdag 3 t.e.m. zaterdag 10 december 2022 zullen er extra controles georganiseerd worden, met als sluitstuk de 26e editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ op vrijdag 9 december 2022. Op meer dan 100 plaatsen in de provincie worden dan tussen 19u00 en 07u00 de volgende ochtend alcohol- en drugscontroles uitgevoerd.

Stijging van alcohol- en druggebruik in het verkeer

In Oost-Vlaanderen wordt sinds de vorige editie van de ‘Verkeersveilige Nacht’ in 2021 op vraag van het parket bij elk ongeval een alcohol- en drugstest afgenomen. Dankzij een nieuw federaal raamcontract voor de aankoop van drugstesten – een jarenlange vraag van de gouverneur en de lokale politiezones – konden daadwerkelijk voldoende drugstesten aangeschaft worden om aan deze vraag tegemoet te komen. Hierdoor verhoogde niet alleen de pakkans, maar kreeg de maatschappij ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek.

Zo gebeurden er in Oost-Vlaanderen in de eerste 9 maanden van dit jaar 538 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol (1). Dat is het hoogste cijfer sinds 2018. Ook het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed rijden van drugs stijgt jaarlijks. (zie hieronder cijfers parket over mbt vaststellingen drugs in het verkeer (2))

Uit de 10de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête blijkt tevens dat de coronapandemie een negatief effect heeft gehad op het druggebruik achter het stuur. Op twee jaar tijd is het percentage bestuurders tussen 18 en 34 jaar dat toegeeft maandelijks te rijden na druggebruik gestegen van 11 naar 19% (3).

De gevaren zijn nochtans groot. Na cannabisgebruik bijvoorbeeld loop je tot 3 keer meer risico om betrokken te raken bij een zwaar of dodelijk ongeval dan wanneer je nuchter bent. Wordt druggebruik gecombineerd met alcohol, dan loop je zelfs tot 100 keer meer risico (4).

Drugs- en alcoholgebruik in het verkeer blijven dus zorgwekkend. Sensibiliseren en controleren zijn noodzakelijk om de maatschappelijk bewustwording te verhogen.

(1)VIAS Institute (2022). Veiligheidsbarometer.

(2) consultatie databank parket OVL

(3)VIAS Institute (2021). Nationale VerkeersONveiligheidsenquête.

(4)Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs, VAD (2019). Dossier middelgebruik en verkeer.

Bezoek aan een controlepost

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, brengt tijdens de Verkeersveilige Nacht een bezoek aan enkele controleposten om haar appreciatie uit te drukken voor de inzet van de politiediensten.

20u00: Politiezone Dendermonde + Politiezone Buggenhout/Lebbeke, gezamenlijke actie op grondgebied Dendermonde/Buggenhout (grens)

22u00: Politiezone Schelde&Leie, actie op grondgebied De Pinte

Wilt u aanwezig zijn tijdens één van deze bezoeken, dan vragen we om vooraf aan te melden (persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be of 0474 798 359). U ontvangt vervolgens de exacte locatie.

Beleid parket OVL

Het parket OVL streeft naar een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe bij vaststelling van inbreuken in dit verband.

Min 0,35 mg/l uitgeademde lucht of 0,8 promille in combinatie met verkeersonveilig gedrag: Onmiddellijk intrekking Rijbewijs (OIRB)

Min 0.65 mg/l uitgeademde lucht of 1,5 promille: OIRB

Staat van dronkenschap: OIRB

Positieve speekseltest: OIRB

Het parket gaat vervolgens over tot dagvaarding van de overtreder voor de politierechtbank.

Indien het parket meent dat er sprake is van een problematiek, bijv. een alcohol- of drugsverslaving, in hoofde van de bestuurder, zal een deskundige worden aangesteld om te beoordelen of betrokkene lichamelijk of geestelijk geschikt is om te rijden. Indien de deskundige oordeelt dat er sprake is van rijongeschiktheid zal het parket de overtreder verzoeken vrijwillig zijn rijbewijs in te leveren en vervolgens voor de politierechtbank vorderen dat de bestuurder  rijongeschikt wordt verklaard (artikel 42 wet betreffende de politie over het wegverkeer).

Dit houdt in dat de bestuurder geen voertuig meer mag besturen zolang hij geen bewijs van rijgeschiktheid heeft voorgelegd aan de politierechter. Een herziening kan ten vroegste zes maanden vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan gevraagd worden.

Themazittingen politierechtbank OVL

Tijdens de verkeersveilige week organiseert parket OVL themazittingen voor de Oost-Vlaamse politierechtbanken. Tijdens deze zittingen worden uitsluitend zaken behandeld met inbreuken inzake rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, eventueel in combinatie met de toepassing van artikel 42 (zie hoger) en/of andere overtredingen.

PRB GENT: alle dagen. Op vrijdag 9/12 zijn er 2 zittingen.

PRB DENDERMONDE: dinsdag 06/12/202, woensdag 07/12/2022 en vrijdag 09/12/2022

PRB OUDENAARDE : vrijdag 09/12/2022

PRB SINT-NIKLAAS: maandag 05/12/2022

PRB AALST: maandag 05/12/2022 en donderdag 08/12/2022

Resultaten

De coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen van de federale politie verzamelt dankzij de input van de deelnemende eenheden alle cijfers van de controles en overtredingen van 3 december t.e.m. de Verkeersveilige Nacht. Deze cijfers zullen door de gouverneur op zaterdagmiddag 10 december 2022 aan de pers ter beschikking gesteld worden.

De resultaten van de themazittingen zullen door de politierechtbank op het einde van de actieweek meegedeeld worden.

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen:

“Met deze gezamenlijke verkeersveilige week willen we de maatschappelijke bewustwording over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer verhogen door te sensibiliseren, te controleren en te wijzen op de gevolgen. Misbruik van alcohol en drugs in het verkeer kan immers heel wat menselijk leed veroorzaken, maar kan ook leiden tot ernstige aandoeningen en bijgevolg de rijongeschiktheid van de bestuurder. Tijdens de Verkeersveilige Nacht hopen we dus dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en veilig zal sturen. Want hoe mooi zou het zijn om na een week van voorafgaande controles een verkeersveilige nacht zonder overtredingen te kunnen optekenen.”

Bart Van den Branden, afdelingsprocureur parket OVL:

“Het parket Oost-Vlaanderen streeft samen met politie op het terrein voor een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe. Wie wordt betrapt op het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol wordt vervolgd. Niettegenstaande het consequent beleid merken wij dat het aantal bestuurders die onder invloed rijden, nog steeds stijgt. Met deze actieweek willen wij blijven sensibiliseren en inzetten op veilig verkeer op onze wegen.”

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/12/22

Van 17 november tot 25 november 2022 organiseerde parket Oost-Vlaanderen een tweede actieweek tegen het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur.

In alle Oost-Vlaamse politiezones werd hierop extra gecontroleerd. Er werden in kader van deze actie door parket Oost-Vlaanderen 611 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor acht dagen.

De bestuurders wiens rijbewijs werd ingetrokken, zullen zich op latere datum nog moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Naar aanleiding van de eerste sensibiliseringsactie in mei 2022, vonden in de week van 21 november 2022 in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen themazittingen plaats waarbij de personen wiens rijbewijs ingevolge deze overtreding werd ingetrokken, zich voor de rechter moesten verantwoorden.

Er werden door de politierechters boetes opgelegd variërend van 30 tot 75 euro (maal 8) en rijverboden variërend van 8 dagen tot 21 dagen. Voor professionele bestuurders werden boetes opgelegd tot 100 euro (maal 8) en 1 maand rijverbod.

Vanaf een boete van 26 euro dient de veroordeelde ook een bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds van 200 euro.

Er worden door parket Oost-Vlaanderen in de toekomst nog acties gepland tegen het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

25/11/22

Op donderdag 24/11/2022 omstreeks 08u35 werden de Scheepvaartpolitie Gent, de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en Douane Opsporingen Gent opgeroepen naar aanleiding van het aantreffen van 33 kilogram cocaïne in een schip afkomstig uit Colombia met als bestemming de Gentse haven. De drugslading werd aangetroffen in een ruim van het schip, tussen een bulklading kolencokes.

De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie OVL en parket OVL voeren een onderzoek naar de herkomst en bestemming van de aangetroffen cocaïne.

De FGP OVL, de Scheepvaartpolitie Gent, de Douane en het Parket OVL blijven de krachten bundelen om de Gentse haven veiliger te maken en de drugimport een halt toe te roepen.

Sinds kort kunnen verdachte situaties in het Gentse havengebied ook anoniem gemeld worden op www.meldpunt-havik.be

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

18/11/22

Ivm de feiten van afgelopen dinsdagavond in Beervelde (Lochristi), waar een man om het leven kwam na betrapt te zijn bij een diefstal bij een transportbedrijf, werden 6 personen gearresteerd.

Zij werden gisteren in de loop van de dag allen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

De onderzoeksrechter heeft na verhoor van de 6 verdachten beslist om hen alle 6 te laten beschikken. Er werden hen geen voorwaarden opgelegd.

Ze werden wel allen in verdenking gesteld van ‘het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg’.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt ondertussen verder.

Na de autopsie op het lichaam van het slachtoffer kon de wetsdokter nog geen absoluut uitsluitsel geven over de exacte doodsoorzaak. Hier wordt nog verder onderzoek naar gevoerd.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

16/11/22

Dinsdagavond 15-11-2022 omstreeks 23u vond in Beervelde (Lochristi) een incident plaats waarbij een aantal personen verbonden aan een transportbedrijf en een verdachte van een diefstal betrokken waren.

Bij het incident overleed de verdachte van de diefstal, een 42-jarige man met de Russische nationaliteit.

Om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken vorderde het parket een onderzoeksrechter.

De onderzoeksrechter, het parket, labo, wetsdokter en het afstappingsteam van de FGP gingen ter plaatse.

Later vandaag vindt er een autopsie plaats op het lichaam.

Momenteel zijn een aantal personen gearresteerd.

Het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden is volop lopende.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

15/11/22

Op 20 september 2021 boden een aantal ex-werknemers van de crèche ‘t (B)engeltje in Oudenaarde zich aan bij de politie. Zij deden aangifte van kindermishandeling.

De aangifte had betrekking op het onder dwang toedienen van eten en drinken en het minutenlang opsluiten van kinderen in een bergruimte.

De aangifte werd onmiddellijk overgemaakt aan het parket OVL en het parket startte vervolgens een opsporingsonderzoek. Het dossier werd vervolgens aangemeld bij het agentschap ‘Opgroeien’.

Een aantal ouders van kinderen die in de crèche werden opgevangen, werden verhoord.

De verdachten, namelijk de uitbaatster van de crèche, haar moeder en haar zus, werden verhoord en ontkenden de aantijgingen.

De feiten werden uitgebreid onderzocht, maar uit het onderzoek kwamen onvoldoende bewijzen naar voren waarop het dossier geseponeerd werd op 12 januari 2022.

Tussen het sepot en de informatie die momenteel in de media circuleert, zijn geen nieuwe aangiften bij het parket binnengekomen.

Gelet op actuele artikels in de media, heeft het parket OVL besloten om het onderzoek ambtshalve te heropenen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

15/11/22

In mei 2022 hield parket Oost-Vlaanderen een sensibiliseringsactie ter bewustmaking van het gevaar van het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur. Er werden toen 690 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor 8 dagen.

In de week van 21 november 2022 vinden in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen themazittingen plaats waarbij de personen wiens rijbewijs ingevolge deze overtreding werd ingetrokken, zich voor de rechter moeten verantwoorden.

De zittingen zullen plaatsvinden in Gent op 21, 22, 23, 24 en 25 november, in Sint-Niklaas op 21 november, in Aalst op 21 en 24 november, in Dendermonde op 22 en 25 november en in Oudenaarde op 25 november. De zittingen starten telkens om 9 uur.

Op elke zitting werden tussen de 50 en de 70 zaken gefixeerd.

Van 17 november tot 25 november 2022 organiseert parket Oost-Vlaanderen opnieuw een actieweek. In alle Oost-Vlaamse politiezones zal extra gecontroleerd worden op het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur. Wie een mobiel apparaat gebruikt tijdens het rijden, zonder dat het in een daartoe bestemde houder bevestigd is, riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

14/11/22

Deze ochtend werd de politie verwittigd van een bommelding, door middel van een elektronisch bericht, gericht aan de school ‘Mariagaard’ in Wetteren. Er zouden in dit bericht eveneens bedreigingen geuit zijn aan een leerkracht van de school.

De school werd volledig ontruimd. Op dit moment gaat een sweeping door waarbij een explosievenhond wordt ingezet.

Politie en parket stellen alles in het werk om de afzender van het bericht te identificeren.

Op dit moment werd nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

03/11/22

Op 31/10 werd een man van 34 jaar met een steekwonde in de borst binnengebracht in ASZ Aalst, waar men het overlijden van het slachtoffer heeft vastgesteld. Hij werd in het ziekenhuis afgezet door een vriend (37 jaar). De vriend werd in het ziekenhuis gearresteerd, zijn voertuig werd in beslag genomen en hij werd vervolgens uitgebreid verhoord. Er werd door het parket onmiddellijk een wetsarts aangesteld en een onderzoeksrechter gevorderd om verder onderzoek te voeren naar de feiten.

Na grondig onderzoek is de federale gerechtelijke politie en de recherche van de lokale politie uitgekomen op de woning waar het slachtoffer vermoedelijk werd neergestoken en het CSI-team van de federale gerechtelijke politie is ter plaatste komen om sporenonderzoek te doen. De woning waar de feiten zich vermoedelijk afgespeeld hebben, betreft niet de woning van het slachtoffer. Twee bewoners van de woning in kwestie, een man van 27 jaar en een man van 23 jaar, werden eveneens gearresteerd. De man van 23 jaar bleek niet betrokken te zijn bij de feiten en werd woensdagavond opnieuw vrijgelaten.

De twee gearresteerde verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Zij zullen weldra voor de raadkamer verschijnen die zal beslissen over hun verdere aanhouding. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog volop. Voorlopig kunnen in het belang van het onderzoek geen verdere details gegeven worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

13/10/22

Naar aanleiding van het opsporingsbericht inzake een verkrachting van een 14-jarig meisje op 17 december 2021 in Deinze, dat werd verspreid in de uitzending van Faroek op zondag 9 oktober jl., kwamen enkele tips binnen.

Op basis hiervan kon een verdachte, een 42-jarige man, geïdentificeerd en opgepakt worden door PZ Deinze-Zulte-Liegevem.

Hij werd op 12 oktober 2022 door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om de man aan te houden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

07/10/22

Gent wordt reeds geruime tijd geconfronteerd met een reeks van fietsdiefstallen. De lokale politie van Gent kon recent, na intensief onderzoek, twee fietsendieven oppakken. Parket Oost-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter in Gent, die een eerste verdachte onder aanhoudingsmandaat plaatste op 7 september en een tweede op 6 oktober 2022.

De twee verdachten komen in aanmerking voor een 20-tal fietsdiefstallen in het Gentse, in de periode van eind mei tot begin september 2022. De verdachten waren meerdere keren op camerabeelden te zien of waren opgemerkt door getuigen. De verdachten zouden de fietsen doorverkocht hebben.

Het gaat om twee 25-jarige mannen. De raadkamer in Gent bevestigde op 5/10 de aanhouding van de eerste. De tweede verdachte verschijnt volgende week maandag 10/10 voor de raadkamer die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

07/10/22

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die ervan verdacht wordt talrijke inbraken gepleegd te hebben in Oost- en West-Vlaanderen. De bende observeerde onder meer kerkgangers en marktkramers om vervolgens op een latere dag in te breken, er van uitgaand dat er op dat moment niemand aanwezig was in de woning. Op 3 oktober werden drie verdachten van dezelfde familie opgepakt, waarvan er twee onder aanhoudingsmandaat geplaatst werden.

Begin 2022 stelt de lokale politie van Geraardsbergen-Lierde vast dat er zeven inbraken in woningen werden gepleegd op het moment dat de slachtoffers naar de kerkdienst waren. Ook in naburige politiezones deden er zich dergelijke feiten voor en het parket Oost-Vlaanderen besluit de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen te belasten met het verder onderzoek van in totaal 20 gelinkte woninginbraken. Tevens wordt de onderzoeksrechter in Oudenaarde door het parket gevorderd om het onderzoek verder te zetten.

Uit doorgedreven onderzoek komen er verdachten in beeld uit de regio van Saint Ghislain. Deze lijken in aanmerking te komen voor inbraken zowel in Oost- als in West-Vlaanderen, waarbij ze hun slachtoffers eerst observeren om te achterhalen waar ze wonen en wanneer deze niet thuis zijn. Deze observatie gebeurt onder meer tijdens kerkdiensten en bij marktkramers. Bij de inbraken werden vaak geld en juwelen gestolen en werd er ook wanorde gesticht.

Op 3 oktober heeft de FGP Oost-Vlaanderen drie huiszoekingen uitgevoerd bij de verdachten in Quaregnon en Saint-Ghislain (2). In Quaregnon werd een 19 jarige man meegenomen voor verhoor, in Saint-Ghislain twee broers van 35 jaar en 45 jaar oud. De beide broers zijn gekend voor voorgaande feiten en de oudste broer bleek vrij te zijn onder voorwaarden.

De verdachten werden op 4 oktober voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde die de twee broers onder aanhoudingsmandaat plaatste en de jongste verdachte vrij liet onder strenge voorwaarden.  

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

 

30/09/22

De week van 3 tot 9 oktober is de ‘Week van de Handhaving’. Die week wordt er extra aandacht geschonken aan sluikstorten en zwerfvuil.

Op dinsdag 4 oktober 2022 organiseert het parket Oost-Vlaanderen in dit kader een themazitting ‘sluikstorten’.

Sluikstorten vervuilt onze schaarse natuur, werkt verloedering van de leefomgeving in de hand en jaagt de maatschappij op torenhoge kosten. Het is een fenomeen dat voor veel ergernis zorgt bij de bevolking omwille van zijn asociaal karakter. Terecht vraagt de burger om een strenge aanpak. Het parket Oost-Vlaanderen hanteert daarom sinds jaren een nultolerantie door het consequent opleggen van financiële sancties, zowel via de strafrechtelijke als via de bestuurlijke weg. Ondanks de jarenlange volgehouden samenwerking tussen de verschillende partners in de handhavingsketen en de talrijke sensibiliseringscampagnes, lijkt de problematiek nog steeds toe te nemen. Om het sluikstortprobleem extra in de verf te zetten, organiseert het parket deze themazitting.

Het parket bundelt op deze milieuzitting een aantal dossiers en dagvaardde een 10-tal personen wegens inbreuken op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Op deze inbreuken staan gevangenisstraffen van 1 maand tot 5 jaar en/of geldboeten van 100 euro tot 500.000 euro (x8).

Op de zitting zullen diverse zaken worden behandeld: het achterlaten langs of op de openbare weg van vuilniszakken, papier, karton, huishoudelijk afval, …

Deze themazitting gaat door in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9 uur.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/09/22

Zondagochtend 18 september 2022 omstreeks 5u30 ontstond brand in de spoedafdeling van ZH Maria Middelares in Gent.

De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle.

Bij de brand kwam een 44-jarige man uit Gent, die op dat moment in de isolatiecel verbleef, om het leven.

Het parket stapte ter plaatse af, samen met het labo en de federale politie.

Het parket stelde een branddeskundige en een wetsarts aan, en vorderde een onderzoeksrechter.

Het onderzoek is nu in handen van de onderzoeksrechter in Gent.

In belang van het onderzoek kan er actueel geen verdere info gegeven worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

25/08/22

Het parket Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de persberichten die verschenen zijn op 23 augustus 2022 naar aanleiding van de opstart van het onderzoek naar het levensdelict in Eksaarde.

De persberichten zijn zeer gedetailleerd en kunnen enkel gebaseerd zijn op strikt vertrouwelijke informatie.

Dat betekent dat deze informatie werd gedeeld op een onrechtmatige manier, dat de normale rechtsgang en het onderzoek in het gedrang komt, en het bijgevolg noodzakelijk is dat er duidelijkheid komt naar de precieze omstandigheden.

Om die reden werd een opsporingsonderzoek opgestart op voorlopig onbekenden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

23/08/22

De 39-jarige verdachte van de feiten van gisteren in Eksaarde, werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden op verdenking van moord.

Gelet op het lopend onderzoek kan er heden geen verdere info meegedeeld worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

23/08/22

Deze voormiddag rond 11 uur vond een dodelijk verkeersongeval plaats ter hoogte van het Stapelplein in Gent. Een tankwagen reed in op een kantoorgebouw en kwam hierbij in aanrijding met een fietsster. Het slachtoffer, een 44-jarige vrouw uit Wondelgem overleed ter plekke. De chauffeur van de tankwagen zat gekneld in het voertuig en moest bevrijd worden. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Het parket stelde een wetsarts en een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het parket ging eveneens ter plaatse.

Het onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt nog.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22/08/22

Deze voormiddag omstreeks 10u werd de politie opgeroepen ivm een schietincident thv het Speelbos, geleden aan de Kanondreef in Eksaarde (Lokeren).

Een man werd er zwaar gewond aangetroffen. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar het UZ in Gent en verkeerde in acuut levensgevaar.

Een verdachte verschanste zich op dat moment in een woning in de Kanondreef.

Politie, speciale eenheden, parket en onderzoeksrechter kwamen ter plaatse.

Na enkele uren gaf de verdachte, een 39-jarige man uit Eksaarde, zich over. Hij werd onmiddellijk gearresteerd.

Het slachtoffer, een 42-jarige man uit Eksaarde, was inmiddels in het ziekenhuis overleden.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens moord. Er werd eveneens een wetsarts en een wapendeskundige aangesteld.

Het onderzoek loopt volop. Gelet op het lopend onderzoek kan voorlopig geen verdere info gegeven worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03/08/22

De 33-jarige verdachte van het dodelijk verkeersongeval met vlucht van maandagavond in Temse werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Vrijdag 5/8 dient de verdachte voor de raadkamer in Dendermonde te verschijnen die zal oordelen over zijn verdere aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

02/08/22

De 33-jarige verdachte van het dodelijk verkeersongeval met vlucht van gisterenavond in Temse wordt morgennamiddag 3/8/2022 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Het parket vordert een gerechtelijk onderzoek naar feiten van :

-              Onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt (verkeer)

-              Vluchtmisdrijf

-              Drugs in het verkeer

-              Alcoholintoxicatie

-              Rijden in staat van dronkenschap

-              Onaangepaste snelheid

De parket vraagt de aanhouding van de bestuurder.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

02/08/22

Gisterenavond omstreeks 22u werden de hulpdiensten opgeroepen voor een fietser die vermoedelijk was aangereden.

De fietser werd aangetroffen in de Doornstraat in Temse, ter hoogte van het viaduct. Alles wees op een aanrijding met vlucht.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar er kon geen hulp meer baten. De fietser, een 16-jarige jongen uit Temse, overleed ter plaatse.

Kort nadien trof de politie in de Beeldstraat in Sint-Niklaas een voertuig aan dat tegen een verlichtingspaal was gereden. Het voertuig was zwaar beschadigd. De bestuurder werd ter plaatse aangetroffen. Hij kon ingerekend worden en werd meegenomen naar het politiecommissariaat.

Hij legde een positieve alcoholtest af alsook een positieve speekseltest.

De man werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Het betreft een 33-jarige man uit Sint-Niklaas.

De Beeldstraat ligt in het verlengde van de Doornstraat. Er zijn aanwijzingen dat het voertuig betrokken was bij de aanrijding van de fietser.

Het parket vorderde het labo, een verkeersdeskundige, een wetsarts en de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De verdachte wordt momenteel nog verhoord.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

 

02/08/22

Afgelopen vrijdag 29 juli 2022 werd in de Waaslandhaven bij een controle 734 kg cocaïne aangetroffen, die verborgen zat tussen een lading suiker in een container vanuit Colombia.

De drugs werd in beslag genomen door de douane van Antwerpen.

De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen en parket Oost-Vlaanderen voeren verder onderzoek.

Verdachte handelingen in de haven kunnen steeds anoniem gemeld worden op www.onzehavendrugsvrij.be

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/07/22

 

Gisterenavond heeft de tweede verdachte, die de 53-jarige Gentenaar afgelopen zondag in het water gegooid heeft, zich aangemeld bij de politie in Nederland.

Het betreft een 23-jarige man uit Goes. De man werd ondertussen verhoord in Nederland en is gearresteerd.

Beide verdachten zullen op korte termijn voorgeleid worden bij de rechter commissaris in Amsterdam.

De uitlevering van beide verdachten werd aangevraagd.

De twee andere inzittenden van het vluchtende voertuig werden inmiddels verhoord als getuige.

Uit het verder onderzoek blijkt voorlopig dat er geen voorafgaande link zou zijn tussen slachtoffer en daders en dat ze elkaar niet eerder zouden ontmoet hebben op de Gentse Feesten.

Het lijkt voorlopig om een toevallige ontmoeting te gaan tussen slachtoffer en daders, maar alle pistes worden verder opengehouden.

           Gelet op het geheim van het onderzoek, zal er in de huidige fase geen verdere informatie meegedeeld worden. Het onderzoek is volop lopende.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

19/07/22

Zondagmorgen werd aan de Lousbergskaai in Gent een 53-jarige man in het water geduwd  door twee personen die vervolgens de vlucht namen.

Enkele getuigen verwittigden de politie, de hulpdiensten kwamen ter plaatse en haalden de man uit het water.

De reanimatie werd gestart maar er kon geen hulp meer baten en de man overleed ter plaatse.

Zondag heeft de onderzoeksrechter op basis van de eerste vaststellingen onmiddellijk de internationale samenwerking met Nederland opgestart.

Ondertussen werd er in Nederland één 25-jarige verdachte gearresteerd en verhoord in Nederland en zijn uitlevering werd gevraagd.

De tweede verdachte wordt actief opgespoord.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

 

15/07/22

Vandaag deed de raadkamer te Gent uitspraak in de zaak lastens de heer Dries Van Langenhove en anderen.

In dit dossier vroeg het parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank van 12 inverdenkinggestelden wegens inbreuken op de antiracismewetgeving, voor een aantal onder hen ook wegens inbreuken op de negationismewetgeving en de wapenwetgeving.

De raadkamer verwees de heer Dries Van Langenhove en nog 6 inverdenkinggestelden door naar de correctionele rechtbank. Voor 5 inverdenkinggestelden sprak de raadkamer de opschorting uit.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08/07/22

Dinsdagavond werd een 6-jarig meisje in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze in het water was terechtgekomen in het recreatiedomein Donk in Oudenaarde.

Het parket OVL bevestigt dat het meisje op 7 juli 2022 is overleden.

Personen die getuige waren van of hulp hebben geboden bij dit tragische ongeval en die daar behoefte aan voelen, kunnen beroep doen op slachtofferzorg van de politie (via onderstaande link).

https://www.politie.be/5425/vragen/slachtofferzorg

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

27/06/22

De federale wegpolitie en het parket Oost-Vlaanderen werken sinds november 2020 in nauw verband samen in het bestrijden van illegaal geldtransport. Op anderhalf jaar tijd heeft dit reeds geleid tot 16 correctionele veroordelingen wegens witwas, en de verbeurdverklaring (d.w.z. definitieve toewijzing aan Belgische Staat) van 335.000 EUR cash geld en verschillende luxegoederen. Verder kon 13.500 EUR worden gerecupereerd ten voordele van de Schatkist, gezien de verdachten nog openstaande strafrechtelijke boetes hadden.

Naar aanleiding van diverse verkeerscontroles waarbij de inzittenden een aanzienlijke geldsom in contanten bij zich hadden, en zich daarbij verdacht gedroegen en/of deze geldsom verstopt hadden (bv. achter het verluchtingsrooster) sloegen de federale wegpolitie en het parket de handen in elkaar om het onderzoek naar illegale geldtrafiek op te schalen. De geldsom werd steevast in beslag genomen, het parket gaf opdracht tot bijkomende, gerichte onderzoeksdaden, en ging bij voldoende bewijs over tot correctionele dagvaarding.

Dagelijks worden geldsommen uit criminele activiteiten vervoerd, dikwijls in het kader van druggerelateerde feiten en vaak om nieuwe hoeveelheden drugs aan te kopen. Met de tussenkomsten van de federale wegpolitie, en stipte opvolging/stelselmatige strafrechtelijke vervolging door het parket raakt Justitie ook deze onmisbare schakel in de criminele ketting.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

21/06/22

Op dinsdag 21 juni 2022 werd er, in het kader van een doorgedreven Belgisch onderzoek naar feiten van phishing, oplichting met internet en het witwassen van de opbrengsten daarvan, overgegaan tot meerdere simultane acties op verschillende plaatsen in Nederland.

In het Belgisch onderzoek, onder leiding van de onderzoeksrechter Van Cauteren te Dendermonde en in samenwerking met het Parket van Oost-Vlaanderen, werden reeds tientallen Belgische slachtoffers verspreid over heel Vlaanderen geïdentificeerd, die allen door de bendeleden werden benaderd via e-mails, sms’jes, WhatsApp-berichten, enz. De slachtoffers werden vervolgens – via een phishinglink – naar een nagemaakte (bank)website geleid die de bendeleden toegang gaf tot hun rekeningen. De bende heeft op deze manier, naar schatting, reeds meerdere miljoenen euro’s kunnen buitmaken.

Dankzij intensief onderzoek konden zowel de Belgische hoofdrolspelers als de Nederlandse organisatoren van voormelde feiten in kaart worden gebracht, hetgeen geleid heeft tot de grootschalige actie in Nederland op 21/06/2022. Deze tussenkomst op Nederlands grondgebied kon slechts tot stand komen als gevolg van doorgedreven onderzoek door de politiezone Aalter met bijstand van de Federale Gerechtelijke Politie, de Nederlandse politie, Europol en het Openbaar Ministerie Amsterdam, en heeft geleid tot huiszoekingen op 24 verschillende adressen verspreid over 6 van de 10 politieregio’s waarbij 9 verdachten zijn aangehouden.

Doorheen het onderzoek werd steeds doelgericht ingezet op het lokaliseren en identificeren van vermogensvoordelen van de verdachten en er hebben reeds voor de actiedag meerdere succesvolle inbeslagnames plaatsgevonden op Belgisch grondgebied.

Het onderzoek is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen België en Nederland om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. Het is een signaal aan criminelen dat opsporing niet stopt bij een landsgrens.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

15/06/22

Ter ondersteuning van de campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) “Focus op de weg, niet op je gsm”, die liep over de periode van 2 tot 29 mei 2022, nam het parket Oost-Vlaanderen deel aan de sensibiliseringsactie ter bewustmaking van het gevaar op het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur.

Sinds 3 maart 2022 gelden namelijk strengere straffen : Ongeoorloofd gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden is voortaan een overtreding van de derde graad. Wie wordt betrapt, riskeert een onmiddellijke inning van 174 euro plus administratieve kosten. Bij dagvaarding voor de politierechtbank kan de rechter boetes opleggen van 240 tot 4.000 euro en ook een verval van het recht tot sturen behoort tot de mogelijkheden. Overtreders die sinds minder dan twee jaar een rijbewijs B hebben en vast verblijven in België, moeten minstens het theorie- of praktijkexamen opnieuw afleggen alvorens ze opnieuw mogen rijden. Bij herhaling gelden nog strengere straffen.

Tijdens de actie werden door parket Oost-Vlaanderen 690 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor 8 dagen.

In de week van 21 november 2022 organiseert het parket Oost-Vlaanderen themazittingen in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen. De personen wiens rijbewijs ingevolge deze overtreding werd ingetrokken, zullen zich daar voor de rechter moeten verantwoorden.

Er worden door parket Oost-Vlaanderen in de toekomst nog acties gepland mbt het gebruik van gsm’s of smartphones achter het stuur.

Link actie VSV: https://www.veiligverkeer.be/inhoud/focus-op-de-weg-niet-op-je-gsm/

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen (0470/20 95 49)

 

07/06/22

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van een financieel dossier van parket Oost-Vlaanderen bij twee huiszoekingen een grote hoeveelheid zilveren en gouden munten alsook cryptocurrency en NFT’s in beslag genomen. Dit vertegenwoordigt een waarde van meer dan 547 000 euro. Het is de eerste maal dat er in België NFT’s in beslag worden genomen.

Eind 2018 heeft de FGP Oost-Vlaanderen een financieel onderzoek opgestart in het kader van witwassen. Het parket Oost-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter in Oudenaarde.  

Op 18 mei werden twee huiszoekingen uitgevoerd. Tijdens deze huiszoekingen werden er een grote hoeveelheid zilveren munten alsook een kleinere hoeveelheid gouden stukken aangetroffen, samen ter waarde van ongeveer 346 000 euro.

Tevens werd er ook gezocht naar virtuele valuta. Er werd  cryptogeld ter waarde van €175 000 en  NFT’s  ter waarde van €26 000 in beslag gesteld.

NFT staat voor ‘Non-fungible token’ en betekent ‘een niet-vervangbare koppeling’. Een digitaal item (bijvoorbeeld een foto, afbeelding, audiofragment,…) wordt als NFT op een blockchain vastgelegd zodat de koper er aanspraak kan opmaken als eigenaar. Zo werd bijvoorbeeld de allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey als NFT verkocht voor ruim 2,9 miljoen dollar.

Tegenwoordig wordt dit veel toegepast voor digitale kunst en verzamelobjecten en wordt er ook op de waarde gespeculeerd . De koper kan immers zijn bewijs van eigendom van de digitale kunst opnieuw verkopen.

Deze markt is echter niet gereguleerd en dus risicovol, en alzo niet te vergelijken met de traditionele eigendom van een kunstwerk.

FGP Oost-Vlaanderen streeft ernaar dat ‘misdaad zeker niet loont’ en tracht de verdachten maximaal te plukken. Dit houdt in dat er niet alleen naar tastbare waarden gezocht wordt zoals cash geld, goud, dure wagens,…. en de gelden op de Belgische en buitenlandse rekeningen, maar evenzeer naar ‘digitale waarden’ zoals cryptogeld (bitcoin, ethereum,…) en NFT’s.

Al deze inbeslag genomen waarden worden overgemaakt aan het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring) dat instaat voor de verdere afhandeling ten voordele van de Staatskas.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

02/06/22

Deze ochtend werd het levenloze lichaam van een 39-jarige man aangetroffen in een politiecel in Aalst.

Parket OVL heeft een onderzoeksrechter gevorderd om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

De onderzoeksrechter, parket, wetsarts, labo en het afstappingsteam van de FGP OVL zullen ter plaatse afstappen.

Comité P voert het onderzoek.

Gelet op het geheim van het onderzoek, zal er in de huidige fase geen verdere informatie meegedeeld worden. Het onderzoek is volop lopende.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/05/22

Maandagavond 16/5/2022 vond op de Emiel Clauslaan in Deinze een verkeersongeval plaats waarbij een man met zijn voertuig enkele geparkeerde voertuigen ramde. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat de man vermoedelijk, voorafgaand aan het ongeval, het slachtoffer geweest is van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.

Het onderzoek leidde naar enkele personen die mogelijk kort voor het ongeval contact hadden met het slachtoffer. 7 verdachten werden gearresteerd. Het gaat om 5 meerderjarigen en 2 minderjarigen.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter en de jeugdrechter.

Gisteren werden 2 meerderjarige verdachten voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden.

Een 3de verdachte is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Deze voormiddag werden een 4e en 5e verdachte voor de onderzoeksrechter voorgeleid en aangehouden.

De twee minderjarigen worden voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.

Het slachtoffer verkeert momenteel nog steeds in levensgevaar.

Het onderzoek naar het motief en de omstandigheden loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

16/05/22

Deze voormiddag omstreeks 10u55 vond in de Weggevoerdenstraat in Aalst een aanrijding plaats tussen een bestelwagen en twee personen.

De twee personen zijn ter plaatse overleden.

De twee slachtoffers zijn een 59-jarige man, een dakwerker, en een 68-jarige vrouw, de bewoonster van een woning in de Weggevoerdenstraat waar dakwerken dienden verricht te worden.

De bestuurder van de bestelwagen, een 32-jarige man, legde zowel een negatieve ademtest als een negatieve speekseltest af.

Zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket ingetrokken voor 15 dagen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het parket stapte eveneens ter plaatse af, samen met de verkeersdeskundige.

Volgens de eerste vaststellingen van de politie en de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de koerier van PostNL zijn bestelwagen met draaiende motor achtergelaten hebben om een pakje af te leveren. De bestelwagen zou dan vanzelf in beweging zijn gekomen en verder in de straat de twee slachtoffers aangereden hebben. De bestuurder zou nog geprobeerd hebben om het voertuig te stoppen.

Het onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt nog.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

09/05/22

De laatste jaren is het gebruik van mobiele toestellen tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen. Uit een Europese enquête blijkt dat één op vier Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden en dat één op zes nog steeds niet handenvrij belt achter het stuur. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik aan het stuur is een van de grote “killers” in het verkeer.

Volgens Vias Institute houdt acht procent van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur, wat naar schatting zou leiden tot een vijftigtal doden en een 4500 gewonden per jaar. Naast de gsm of smartphone zijn er tegenwoordig echter tal van andere apparaten met een scherm die bestuurders kunnen afleiden en daardoor het risico op ongevallen aanzienlijk kunnen verhogen.

Momenteel is de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe grootschalige campagne gestart om bestuurders te overtuigen om in “automodus” te gaan en zo afleiding in het verkeer tot een minimum te beperken.

Parket Oost-Vlaanderen neemt ook deel aan deze actie. Wie een mobiel apparaat gebruikt tijdens het rijden, zonder dat het in een daartoe bestemde houder bevestigd is, riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28/04/22

Op woensdag 27 april 2022 heeft Geert Merchiers, afdelingsprocureur bij het parket OVL, de eed afgelegd als nieuwe procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen. Hij legde zijn eed af in handen van de voorzitter van de 1ste kamer van het Hof van Beroep in Gent.

Wij wensen hem van harte proficiat en veel succes!

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/04/22

In Flanders Expo ging van zaterdagavond 16/4/2022 (17u) tot zondagochtend 17/4/2022 (6u) het techno-evenement KNTXT door met een 10-uur durende dj-set van Charlotte de Witte.

Om de veiligheid op het evenement maximaal te vrijwaren voerde de lokale politie van Gent in samenwerking met het parket Oost-Vlaanderen en de hondensteun van de Federale Politie in Flanders Expo controles uit op het bezit van verdovende middelen en wapens. 

Aan de ingang van het evenement kregen de bezoekers de mogelijkheid om zich op het laatste moment nog vrijwillig van hun drugs te ontdoen in zogenaamde ‘mercy bins’.

Van de ongeveer 18.000 bezoekers werden een 280-tal personen door de politie gefouilleerd. Bij 153 personen (minder dan 1% vd bezoekers) werden verboden middelen aangetroffen, waaronder cannabis, amfetamines, XTC, cocaïne, ketamine en mephedrone. Alle verboden middelen werden in beslag genomen. Er werden geen wapens aangetroffen.

Van de 153 personen bij wie verdovende middelen werden aangetroffen, werd aan 98 personen een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) aangeboden. Dit houdt in dat na de onmiddellijke betaling van een opgelegde geldsom geen verdere strafrechtelijke stappen worden ondernomen. Via het systeem van de OMS werd een bedrag van 19.600 EUR aan minnelijke schikkingen geïnd.

3 personen werden gerechtelijk gearresteerd wegens het bezit van grotere hoeveelheden verdovende middelen die kennelijk niet bestemd waren voor persoonlijk gebruik. Zij werden onmiddellijk gedagvaard en moeten zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank op 9 juni 2022.

Ook aan station Gent Gent-Pieters en aan een aantal invalswegen werden controles uitgevoerd door de Federale Politie (Spoorwegpolitie en Verkeerspolitie). Er werden 160 personen gecontroleerd op alcohol waarvan 16 positief hebben geblazen. 7 van hen betaalden een onmiddellijke inning en voor de overige werd een proces-verbaal opgesteld. Hun rijbewijs werd eveneens voor 15 dagen ingetrokken of voor een aantal uur ingehouden. 44 personen werden gecontroleerd op drugs in het verkeer, waarvan 27 personen positief testten. Ook voor hen werd een proces-verbaal opgesteld en werd hun rijbewijs ingetrokken.

Het evenement verliep rustig en zonder noemenswaardige problemen.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/04/22

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die verdacht wordt van grootschalige productie van cannabis. De bende was actief in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Tien verdachten zijn opgepakt en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent.

In november 2021 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen een onderzoek opgestart naar een bende die zich zou inlaten met het opzetten van cannabisplantages. Een eerste onderzoek bracht leden van deze bende in beeld, waarop het parket van Oost-Vlaanderen besliste om de onderzoeksrechter in Gent te vorderen.

Verder speurwerk bracht uiteindelijk een organisatie in beeld die vermoedelijk in Gent, Erpe-Mere en Wervik plantages opgezet had.
 
Tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie op dinsdag 19 april 2022 werden simultaan vijf huiszoekingen uitgevoerd in Gent (2), Erpe-Mere (Aaigem), Aalst en Wervik. Op adressen in Gent en Aaigem werden twee actieve plantages aangetroffen, in Wervik en op een ander adres in Gent twee niet-actieve.
 
Bij de actie van vandaag werden tien verdachten opgepakt en gearresteerd. Ze worden allen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.
 
Bij de huiszoekingen werd er samengewerkt met diverse diensten van de Federale Politie. De Speciale Eenheden stonden in voor de inval in de plantages. De Civiele Bescherming bood bijstand bij het opruimen van de plantages.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

12/04/22

In nauwe samenwerking met het parket Oost-Vlaanderen en de onderzoeksrechter in Gent heeft de lokale recherche van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem met succes een dossier van meerdere gewapende overvallen kunnen afronden.

Tijdens het onderzoek kwamen vier verdachten in beeld. In juni 2021 werden twee verdachten door de onderzoeksrechter aangehouden. Eén verdachte zit nog steeds in voorarrest.

De verdachten komen in aanmerking voor een aantal gewapende overvallen op handelszaken in Waregem, Zulte, Roeselare en Wielsbeke, en een bankkantoor in Zulte. De feiten vonden plaats tussen november 2017 en oktober 2020.

Het gaat om twee mannen van resp. 37 en 28 jaar uit Waregem en Wielsbeke, en twee vrouwen van resp. 33 en 22 jaar uit Waregem en Ieper.

Op maandag 11 april 2022 werden de vier verdachten door de raadkamer in Gent doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/04/22

De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die verdacht wordt van de grootschalige productie van synthetische drugs. De bende was actief in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Twaalf verdachten werden voorgeleid voor de onderzoekersrechter in Oudenaarde en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.  

In augustus 2021 werd in Geraardsbergen naar aanleiding van een brand in de tuin van een woning een grote hoeveelheid afval van chemische producten aangetroffen. Een eerste onderzoek bracht aan het licht dat het afval mogelijk afkomstig was van de productie van synthetische drugs. Het parket Oost-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter te Oudenaarde, die de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen gelastte met het verder onderzoek.

Verder speurwerk bracht uiteindelijk een organisatie in beeld die zich vermoedelijk bezighield met de productie en verdeling van amfetamine.

Tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie op 22 februari 2022 werden simultaan 17 huiszoekingen uitgevoerd in Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen, waarbij materiaal werd aangetroffen dat kan dienen voor de productie van synthetische drugs (chemische grondstoffen en materiaal voor de aanmaak van amfetamine) alsook materiaal voor het opzetten van een plantage. Er werden ook een hoeveelheid speed, meerdere vuurwapens waaronder een riotgun en jachtwapen met afgezaagde loop, stroomstootwapens en pepperspray aangetroffen. Tevens werden meer dan 10.000 euro in cash en drie wagens in beslag genomen.

Bij de actie werden zestien verdachten aangetroffen, waarvan er elf voorgeleid werden bij de onderzoeksrechter te Oudenaarde, die besliste om hen alle elf onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Het merendeel van de verdachten blijkt lid te zijn van dezelfde motorclub MC Peccatori.

Bij de huiszoekingen werd er samengewerkt met verschillende lokale politiezones in Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen, alsook met diverse diensten van de Federale Politie. De huiszoekingen gingen onder meer door in Aalst, Dendermonde, Berlare, Zele, Lievegem, Gooik, Stabroek, Wingene, Oostende, Zonnebeke, en Bredene.

Op 28 maart 2022 werd een bijkomende verdachte opgepakt te Ninove. Deze werd op 29 maart voor de onderzoeksrechter te Oudenaarde geleid, die betrokkene onder aanhoudingsmandaat plaatste. In totaal zijn er momenteel dus twaalf verdachten in voorhechtenis.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04/03/22

Wat startte als een quasi onmogelijke onderzoeksopdracht heeft uiteindelijk geleid tot de arrestatie van een 34-jarige Amerikaan wegens kindermisbruik. Een melding in PZ Meetjesland-Centrum werd verder onderzocht door de Federale Gerechtelijke Politie, die met behulp van open source-specialisten de verdachte kon identificeren.

In april 2021 deed een vrouw aangifte bij de politiezone Meetjesland-Centrum van een gesprek via het platform KIK. Een Amerikaan had daarin laten blijken dat hij geïnteresseerd was in kinderpornografisch materiaal en mogelijks ook zijn eigen 4-jarige dochter misbruikte. De identiteit van de man was niet gekend, alleen zijn accountnaam bij KIK, en dat hij Amerikaan was.

Het parket Oost-Vlaanderen schatte deze feiten als ernstig in en gelastte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen met het verder onderzoek.

Het parket en de FGP probeerden op allerlei manieren om de man te identificeren, wat niet evident was met de zeer beperkte informatie. De internationale databank van Interpol werd ook geconsulteerd. Uiteindelijk slaagde het team ‘open source intelligence’ van de FGP Oost-Vlaanderen erin de man te identificeren als de 34-jarige J.W., woonachtig in Chesapeake, Virginia, USA.

De informatie werd doorgegeven aan de verbindingsofficier van de Belgische Federale Politie in de Verenigde Staten, die ermee aan de slag ging. Door zijn goede contacten met de Amerikaanse politie geraakte deze informatie snel bij de Chesapeake Police die een onderzoek startte. Op basis van de aangeleverde info werd de man gearresteerd op 18 januari 2022. Hij wordt verdacht van diverse zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen, waaronder ook misbruik van  zijn eigen dochter. Hij verblijft sindsdien in de gevangenis in afwachting van zijn proces.

Dit dossier toont aan dat:

de melding van dergelijke zware feiten bij de politie nuttig is, ook al lijkt de kans om de dader te vatten klein;

het gebruik van open source informatie een belangrijke input kan geven aan een onderzoek;

internationale politiesamenwerking cruciaal is, waarbij onze verbindingsofficieren in het buitenland een belangrijke rol spelen omwille van hun vlotte contacten ter plaatse.

Ook enkele Amerikaanse media berichtten reeds over de arrestatie.

Lees het volledig persbericht op de website van de Federale Politie:

https://www.politie.be/5998/nl/pers/amerikaan-in-gevangenis-wegens-kinde...

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25/02/22

De twee verdachten (waarvan 1 ondertussen meerderjarig is) die gisteren door de jeugdrechter in Dendermonde uit handen zijn gegeven, werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Beide verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden.

Gelet op het geheim van het onderzoek, wordt geen verdere info meegedeeld.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

24/02/22

De twee minderjarige verdachten werden vandaag door de jeugdrechter in Dendermonde uit handen gegeven.

Zij zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt voor beiden de aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

17/02/22

Het parket OVL werd deze ochtend ingelicht door het UZ Gent ivm een kind van 6 maanden oud dat gisteren in het ziekenhuis werd binnengebracht na een oproep vanuit een kinderdagverblijf in Mariakerke. Het kind bevindt zich in kritieke toestand.

Het parket stelde een wetsarts aan en vorderde de onderzoeksrechter.

Deze voormiddag stapte het parket af in het kinderdagverblijf, samen met de onderzoeksrechter, de wetsdokter, het labo van de FGP en de lokale recherche.

Het kinderdagverblijf werd verzegeld. 3 personen werden gearresteerd en worden momenteel verhoord.

Gelet op het lopend onderzoek kan er actueel niet meer info gegeven worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

17/02/22

Gisterennamiddag omstreeks 13u30 kreeg de politie van politiezone Regio Puyenbroek een melding van een voertuig dat gevaarlijk rijgedrag vertoonde in Zaffelare (Lochristi). Ter hoogte van de R4 in Mendonk (Gent) kreeg de politie het voertuig in het vizier. Toen de bestuurder van het voertuig de politie opmerkte, nam hij tegen hoge snelheid de vlucht. De politie zette de achtervolging in.

De bestuurder reed zichzelf klem thv een bedrijf aan de Korte Mate in Desteldonk. Hij nam te voet de vlucht op het bedrijventerrein. De twee politieagenten van PZ Puyenbroeck zetten de achtervolging in en konden de verdachte vatten. Deze verzette zich hevig en er ontstond een schermutseling. Eén agent kreeg een grote kassei op het hoofd en werd door de verdachte in de hand gebeten. De andere agent kreeg slagen toegediend en de verdachte probeerde hem te wurgen. 

Ondertussen kwamen agenten van politiezone Gent en de Scheepvaartpolitie ter plaatse en konden de verdachte arresteren.

Het gaat om een 27-jarige man uit Koekelberg (Brussel).

Beide agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De agent die de kassei tegen het hoofd kreeg had een hoofdwonde die moest gehecht worden. Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis voor observatie. De andere agent had schaafwonden in het aangezicht, hals en mond, en wurgsporen in de hals.

Er werd een wetsdokter aangesteld om de verwondingen van beide agenten vast te stellen. Ze zijn beiden voor meerdere dagen werkongeschikt.

De verdachte wordt in de loop van de dag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, op verdenking van poging tot doodslag. Het parket vraagt zijn aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04/02/22

Bij een inval op 3 februari 2022 in twee instellingen in Geraardsbergen werd vastgesteld dat er ouderlingen verbleven die niet zelfredzaam waren. Gezien de uitbaters hiervoor geen vergunning hadden, werden 17 ouderlingen overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. De uitbaters werden door de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen opgepakt voor verhoor en worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

De onderzoeksrechter in  Oudenaarde heeft, op basis van een aantal klachten bij de onderzoeksrechter en een vordering van het parket Oost-Vlaanderen, de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen gelast met een onderzoek naar twee instellingen in Geraardsbergen, namelijk residentie Beauprez en residentie De Kloef, beiden gelegen in de Klakvijverstraat.

Deze twee instellingen worden uitgebaat door dezelfde zaakvoerders, een 49-jarige man en zijn 37-jarige echtgenote.

Beide residenties hadden als hoofdactiviteit het uitbaten van assistentiewoningen. Het principe van een assistentiewoning is dat er ouderen verblijven die zelfredzaam zijn. De Zorginspectie heeft controles uitgevoerd waarbij o.a. werd vastgesteld dat in Residentie Beauprez ouderen verblijven die niet zelfredzaam zijn en de zorg duidelijk onvoldoende was. Hierop werd de erkenning voor het uitbaten van een assistentiewoning voor residentie ‘Beauprez’ definitief ingetrokken eind juni 2021. Residentie Senior Resort ‘De Kloef’ heeft wel nog een erkenning voor het uitbaten van assistentiewoningen. Het gebouw Beauprez heeft ondertussen een doorstart genomen als co-housingsproject, dit onder de VZW Alegria.

Op 3 februari 2022 zijn de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen samen met de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde en de sociale inspectiediensten binnengevallen in de twee vestigingen met als doel onder andere na te gaan op welke manier de inwoners verzorgd werden en of  de voorwaarden van de vergunning alsook de algemene tewerkstellingsregels werden nageleefd. 

De onderzoeksrechter stapte zelf af, samen met een wetsgeneesheer en een psychiater, om de situatie ter plaatste te kunnen evalueren. In de residentie ‘Beauprez’ (Alegria) werden 15 ouderlingen aangetroffen die niet zelfredzaam waren; in residentie De Kloef werden er 2 aangetroffen. Gezien deze mensen een extra verzorging nodig hebben dienen zij opgevangen te worden in een aangepaste en erkende instelling (rusthuis).

Tevens werd één persoon aangetroffen die geen geldige verblijfstitel had.

Het medisch rampenplan werd op gemeentelijk niveau afgekondigd zodat deze 17 mensen op een snelle en vlotte manier door de Directeur Medische Zorg konden verdeeld worden over de ziekenhuizen in de omgeving  (Geraardsbergen, Aalst, Zottegem) in afwachting van een definitieve oplossing. Het OCMW Geraardsbergen begeleidt de families hier verder bij.

De twee uitbaters werden gisterenochtend opgepakt voor verhoor en gearresteerd. Ze worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

28/01/22

Op dinsdag 1 februari 2022 zal door de correctionele rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde een dossier met betrekking tot vleesfraude worden behandeld.

Dit dossier is het resultaat van jarenlang doorgedreven onderzoek door het FAVV en diens Nationale Opsporingseenheid, waarbij vleesfraude op grote schaal werd vastgesteld. De wantoestanden die werden vastgesteld zijn aan het licht gekomen door de inval bij vleesbedrijf Veviba, waarbij de handel in vervallen vlees werd vastgesteld.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft beslist dat 7 beklaagden, waaronder het vleesbedrijf en de toenmalige zaakvoerders, zich voor de rechtbank dienen te verantwoorden.

Het dossier staat ingepland tegen 10u30 en zal worden behandeld door de O12-kamer.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/01/22

In de haven van Gent werd afgelopen weekend ongeveer 560 kg cocaïne onderschept die verborgen zat in fruitsapvaten. Acht verdachten zijn opgepakt, waarvan er zes onder aanhoudingsmandaat geplaatst zijn door de onderzoeksrechter in Gent.

Op zaterdag 15 januari 2022 werd een controle uitgevoerd van containers met vaten fruitsap/-pulp die uit Brazilië, via Antwerpen naar Gent waren gekomen. De diensten van de Douane Opsporingen Gent, de Scheepvaartpolitie Gent en de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen konden verschillende vaten in een container aantreffen met daarin in totaal zo’n 560 kilogram cocaïne. De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen werd door het parket Oost-Vlaanderen belast met het onderzoek.

Verder onderzoek door de FGP Oost-Vlaanderen leidde ertoe dat er de volgende dagen meerdere huiszoekingen en arrestaties konden worden uitgevoerd. In totaal werden acht verdachten opgepakt. Zes verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent die besliste om ze alle zes onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De andere twee werden vrijgelaten na verhoor, waarbij er één onder voorwaarden werd gesteld. De zes aangehoudenen betreffen drie havenarbeiders en drie vermoedelijke leden van de organisatie.

Deze vangst bevestigt weerom dat de criminele organisaties de Gentse haven gebruiken om op verschillende manieren cocaïne binnen te smokkelen: onder de waterlijn, in de bulkvracht (vb steenkool), in containers, via de bemanning, …  Zo was er in september 2021 nog een vangst van 500 kg cocaïne in een container met papier dewelke uit Brazilië kwam, en in december 2021 werd ongeveer 150 kg cocaïne ontdekt in de zeekast van een schip.

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, de Scheepvaartpolitie Gent, de Douane en het parket OVL blijven de krachten bundelen om de Gentse haven veiliger te maken.

In het belang van het lopend onderzoek kan er momenteel geen extra informatie verstrekt worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/01/22

Gisteren werd, na overleg tussen het Nederlandse OM en het parket Oost-Vlaanderen, samen met de onderzoeksrechter, beslist dat de vervolging van de verdachte in België zal plaatsvinden.

De wetsdokter in Nederland voerde inmiddels een autopsie uit op het lichaam van de overleden kleuter.

In het belang van het lopend onderzoek kan er actueel nog niet gecommuniceerd worden over de bevindingen van de wetsdokter.

Noot: de persmagistraat zal hierover geen quotes geven.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/01/22

Het parket OVL bevestigt dat de partner van de verdachte gisterenavond werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Gelet op het geheim van het gerechtelijk onderzoek, kan geen verdere informatie meegedeeld worden.

Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18/01/22

Eind 2021 startte de lokale politie Vlaamse Ardennen een onderzoek naar een mogelijke cannabisplantage in een leegstaande woning in Kruisem.

Er werden restanten van een grote, maar niet meer actieve, cannabisplantage ontdekt.

Het parket OVL vorderde de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden de voorbije weken vijf mannen opgepakt.

Op vrijdag 7 januari 2022 kon de politie drie verdachten oppakken in en rond de woning. Het betreffen drie mannen van respectievelijk 34, 28 jaar en 28 jaar, allen met de Albanese nationaliteit.

Eén man die zich nog in de woning bevond, probeerde te vluchten, maar werd door de politie gearresteerd. Twee mannen die later arriveerden in een bestelwagen werden eveneens gearresteerd. Eén van hen vluchtte in de velden maar kon door intensief speurwerk én hulp van een politiehelikopter van de Federale Politie worden gevat.

De drie mannen werden op 8 januari 2022 voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde en werden aangehouden.

In opdracht van de onderzoeksrechter werden bijkomende huiszoekingen uitgevoerd. Hierbij werden nog 2 verdachten van 41 en 34 jaar met de respectievelijke Belgische en Albanese nationaliteit opgepakt.

Zij werden op 14 januari 2022 voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zijn aangehouden.

Met hulp van de technische dienst van de gemeente Kruisem werd de aangetroffen installatie op woensdag 12 januari 2022 ontmanteld en verwijderd uit het huis.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

17/01/22

We verwijzen naar het opsporingsbericht dat gisteren werd verspreid op vraag van het parket Oost-Vlaanderen, inzake een 34-jarige man en een 4-jarige kind.

Parket, lokale politie en federale politie (de Cel Vermiste Personen) stellen alles in het werk om de man en het kind op te sporen.

Absolute prioriteit is om het kind veilig en wel terug te vinden.

Voor die reden kunnen we momenteel niet meer informatie geven dan deze reeds in het persbericht vermeld.

Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

13/01/22

Het parket heeft de 84-jarige verdachte, na uitgebreid verhoor door de politie, laten beschikken.

Er zijn op heden voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat hij de bestuurder was van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte.

Zijn rijbewijs blijft ingetrokken voor 15 dagen.

Het onderzoek loopt nog. Oa de rijgeschiktheid van de man zal onderzocht worden.

Het parket volgt de zaak verder op.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

13/01/22

Mbt het dodelijk verkeersongeval met vlucht van gisterenmiddag in Gijzegem, waarbij een 77-jarige bromfietsster om het leven kwam, kon gisterenavond een verdachte worden opgepakt.

Het betreft een 84-jarige man uit Aalst.

Hij legde een negatieve ademtest af.

Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen.

Zijn wagen werd in beslag genomen voor verder onderzoek door de verkeersdeskundige.

De man wordt momenteel verhoord.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaande

12/01/22

Deze middag omstreeks 13u vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Gijzegem, deelgemeente van Aalst, ter hoogte van de Vereeckenstraat. Hierbij waren er 3 voertuigen betrokken waaronder een vrachtwagen, een personenwagen en een bromfiets.

Bij de aanrijding kwam de bestuurster van de bromfiets, een 77-jarige vrouw uit Buggenhout, om het leven.

Er werden een aantal getuigen verhoord.

Het parket OVL kwam ter plaatse en heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek gaat het om een ongeval met vluchtmisdrijf.

Alles wordt in het werk gezet om de bestuurder van de personenwagen op te sporen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11/01/22

Het parket OVL is een onderzoek gestart naar een incident dat zich voordeed in het vaccinatiecentrum van Evergem op zaterdag 8 januari 2022.

Een medewerker van het vaccinatiecentrum zou bij het vaccineren van een 11-jarig meisje geconfronteerd geweest zijn met het feit dat de spuit leeg of reeds gebruikt was.

Het parket werd hiervan ingelicht en startte een onderzoek inzake ‘onopzettelijke slagen’.

Een aantal personen dienen nog verhoord te worden. Het onderzoek loopt volop.

Het meisje wordt medisch van kortbij opgevolgd.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

30/12/21

Dinsdagavond omstreeks 20u vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Maarkedal, ter hoogte van het kruispunt van de Pontstraat en de N60.

Er vond een aanrijding plaats tussen twee personenwagens. Het aanrijdende voertuig reed op de N60 in de richting van Oudenaarde toen het andere voertuig de baan op reed en wou kruisen.

Bij de aanrijding kwamen twee personen om het leven. Het betreft een 73-jarige vrouw en een 74-jarige man, beiden afkomstig uit Maarkedal.

De 29-jarige chauffeur van het aanrijdende voertuig werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar.

Het parket OVL heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

27/12/21

Dankzij een goede samenwerking tussen de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, de Scheepvaartpolitie en de Douane, kon op maandag 20 december een lading cocaïne worden onderschept in de haven van Gent. De drugs zaten verborgen in de zeekast van een schip, afkomstig uit Santos, Brazilië.

Op maandag 20 december 2021 merkte de bemanning van een schip, aangemeerd in de Gentse haven, duikers op rond hun schip. De Scheepvaartpolitie ging onmiddellijk ter plaatse maar kon de duikers niet meer aantreffen. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen werd door het parket Oost-Vlaanderen belast met het onderzoek.

Vervolgens heeft de Belgische Douane, in samenwerking met het duikteam van de Nederlandse Douane en gebruikmakend van een patrouilleboot van de Scheepvaartpolitie, drie grote zakken met in totaal ongeveer 150 kg cocaïne aangetroffen in de zeekast van het schip. Het schip was afkomstig uit Santos, Brazilië.

Deze vangst is niet de eerste in zijn soort. In juni van dit jaar was er in Gent reeds een gelijkaardige vaststelling. Toen ging het om 216 kg cocaïne met een straatwaarde van ruim 10 miljoen euro, die ook in een zeekast verborgen zat.

Criminele organisaties trachten op verschillende manieren cocaïne binnen te smokkelen via de Gentse haven: verborgen onder de waterlijn, in de bulkvracht (bv. in een lading steenkool), in containers, via de bemanning, …

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, de Scheepvaartpolitie Gent en de Douane blijven de krachten bundelen om de Gentse haven veiliger te maken en de drugimport een halt toe te roepen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22/12/21

In het onderzoek naar het dodelijk verkeersongeval van deze voormiddag in Gent, waarbij een 65-jarige Roemeense man om het leven kwam, stelde het parket een verkeersdeskundige aan.

Uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige, de vaststellingen van de politie en verklaringen van getuigen, zou blijken dat de fietser niet op de voorziene oversteekplaats overstak en bij het oversteken het rode licht negeerde.

Wat betreft de bestuurder van de lichte vrachtwagen, zijn er aanwijzingen dat hij mogelijk te snel reed. De man legde eveneens een positieve drugtest af. In opdracht van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Hij werd gearresteerd en zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22/12/21

Deze voormiddag omstreeks 9u25 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Gent, ter hoogte van het kruispunt van de Zuidparklaan en de Jules de Bruyckerdreef. Het betreft een kruispunt met verkeerslichten.

Er vond een aanrijding plaats tussen een fietser en een lichte vrachtwagen. De lichte vrachtwagen reed op de Zuidparklaan in de richting van het Zuid.

De fietser overleed ter plaatse. Het betreft een 65-jarige man.

De chauffeur van de lichte vrachtwagen is een 41-jarige man uit Sint-Joost-ten-Node.

Het parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

17/12/21

Parket OVL onderzoekt een verdacht overlijden van een baby van 4 maanden oud, in Eksaarde, op woensdag 15/12/2021.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd, die vervolgens op vraag van het parket een wetsarts aangesteld heeft.

De wetsarts verrichtte een autopsie op het lichaam van de baby.

Volgens de eerste vaststellingen van de wetsarts blijkt het om een natuurlijk overlijden te gaan, ten gevolge van een infectie.

De stalen die genomen zijn m.b.t. de infectie, zullen nog verder onderzocht worden, maar op heden zijn er geen aanwijzingen om aan te nemen dat het kind onvoldoende zou verzorgd zijn.

De moeder, een 32-jarige vrouw uit Eskaarde, wordt thans niet in verdenking gesteld.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

16/12/21

Begin deze maand werd door de lokale recherche van politiezone Assenede-Evergem in samenwerking met het Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde tussengekomen in een grootschalig dossier van cybercrime gekend onder de vorm ‘phishing’.

Het dossier werd gestart met een aangifte van een slachtoffer waarbij, door het klikken op een verdachte link, grote sommen geld afhandig werden gemaakt.

Na doorgedreven onderzoek werden verschillende verdachten geïdentificeerd die behoren tot de bovenbouw van de organisatie, die instaat voor het ronselen van bankkaarten bij zogenaamde ‘moneymules’, zijnde personen die hun rekening ter beschikking stellen in ruil voor een beloofde vergoeding.

Verspreid over verschillende dagen, werden in totaal acht huiszoekingen verricht in samenwerking met andere politiezones. De tussenkomsten situeerden zich hoofdzakelijk in de ruime regio Dendermonde, Gent en Antwerpen.

Bij deze huiszoekingen werden zeven verdachten gearresteerd.  Vier van hen werden aangehouden door de onderzoeksrechter, twee van hen vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden en één persoon werd vrijgelaten na verhoor.

Bij de huiszoekingen werd cash geld in beslag genomen, tal van bankkaarten, kaartlezers, luxegoederen en luxe kledij.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06/12/21

In de nacht van 20 op 21 november 2021 werd de genaamde CALIK Yunus (36 jaar) in het centrum van Aalst slachtoffer van een zwaar geweldsdelict, waarna hij op 25 november jl. is komen te overlijden.

Het parket OVL vorderde een onderzoeksrechter op verdenking van doodslag. In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden door de onderzoeksrechter verschillende onderzoeksdaden bevolen.

Verschillende personen werden opgepakt en verhoord. Een aantal personen werden door de onderzoeksrechter na verhoor vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

Gezien een verdachte nog voortvluchtig is, kunnen wij op heden geen inhoudelijke informatie meedelen.

Alles wordt ingezet om deze verdachte van de feiten op te sporen, te vatten en voor te leiden voor de onderzoeksrechter.

Gelet op het geheim van het onderzoek, wordt heden geen verdere info meegedeeld.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22/11/21

Zaterdag 20 november 2021 werd, na het overlijden van een bejaarde patiënt, bij de politie aangifte gedaan van een mogelijk onrechtmatige euthanasie die zou plaatsgevonden hebben in een Gents ziekenhuis.

Het parket OVL werd ingelicht, en vorderde een onderzoeksrechter om de precieze omstandigheden van de levensbeëindiging te onderzoeken.

De arts werd vervolgens gearresteerd en zondagavond voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij werd na uitgebreid verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

De kwalificatie in huidig stadium betreft vergiftiging overeenkomstig artikel 397 strafwetboek.

Gelet op het geheim van het gerechtelijk onderzoek kan er actueel niet meer informatie gegeven worden. De precieze omstandigheden waarin de levensbeëindiging heeft plaatsgevonden, worden volop onderzocht.

Communicatiecel parket OVL

 

21/10/21

In het onderzoek naar het gewelddadig incident op de parking van de E40 Drongen richting Brussel werden de vijf verdachten vandaag op vraag van parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

Het gerechtelijk onderzoek en de aanhouding werden gevorderd op grond van diefstal met geweld en diefstal met gelijkgesteld geweld met verzwarende omstandigheden lastens één van de verdachten, opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid lastens een tweede verdachte, en schuldig verzuim lastens alle vijf de verdachten.

De verdachten betreffen vijf mannen, waaronder vier twintigers en een veertiger, vier van hen zijn woonachtig in Vlaams-Brabant, één in Oost-Vlaanderen.

Drie van hen werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden, waaronder een verbod om voetbalmatchen bij te wonen, een verbod om zich op te houden in of in de omgeving van supporterscafés en een verbod om deel te nemen aan activiteiten van voetbalsupporterclubs.

Twee van hen blijven aangehouden.

Het slachtoffer verkeert nog steeds in coma doch zijn toestand is intussen stabiel.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/10/21

Gisteravond omstreeks 22u40 vond een incident plaats op de parking van de E40 Drongen richting Brussel.

Een man die een sjaal droeg van Manchester City, was na de voetbalmatch Club Brugge – Manchester City met de wagen gestopt op de snelwegparking in Drongen en had zich naar de shop begeven. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de shop afgenomen zijn door een verdachte en stapte deze ermee naar buiten.

Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking, en belandde hij op de grond na fysieke agressie.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het slachtoffer, een 63-jarige man uit Ninove, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert in levensgevaar.

Er waren een aantal getuigen van de feiten.

De politie kon ivm deze feiten in de loop van de nacht 5 personen oppakken. Zij werden in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen gearresteerd.

Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/10/21

Donderdag 14/10/2021 werd door de lokale recherche tussengekomen in een grootschalig dossier van oplichting en informaticafraude gekend onder de vorm ‘helpdeskfraude’. Deze vorm van fraude bestaat erin dat de verdachten zich uitgeven als medewerkers van een bank. De verdachten bieden zich zowel telefonisch als fysiek aan bij hun slachtoffers met de melding dat ze verdachte verrichtingen hebben vastgesteld op de rekening van het slachtoffer. Via begeleiding zouden de verdachten de slachtoffers helpen om erger te voorkomen. Op deze manier konden de daders duizenden euro’s buit maken. Opvallend is dat deze daders vooral ouderen en kwetsbaren personen viseren.

Aangezien er op heel korte tijd een tiental feiten werden vastgesteld in Oost-Vlaanderen alleen al, werd onder leiding van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde een tijdelijk opsporingsteam opgericht met rechercheurs van de politiezones Hamme/Waasmunster, Sint-Niklaas en Kruibeke/Temse. Dankzij een vlotte samenwerking werden de verdachten op korte tijd geïdentificeerd en volgde een gecoördineerde tussenkomst met huiszoekingen in Leopoldsburg, Pelt, Balen en Dessel.

Door een snelle en gepaste reactie konden drie verdachten, een 21-jarige man en twee 19-jarige mannen, gearresteerd worden. Zij werden op 14 en 15 oktober voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden alle drie onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hun aanhouding werd vandaag door de raadkamer in Dendermonde bevestigd.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11/10/21

Gisteren omstreeks 20u15 ontstond een brand in een appartementsgebouw in de Stationsstraat in Gavere.

Het betrof een uitslaande brand op de eerste verdieping van het gebouw.

De brandweer kon tijdig alle bewoners van het appartementsgebouw evacueren. Er waren geen gewonden.

Het appartement waar de brand ontstond, is volledig vernield.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zijn er aanwijzingen dat de brand is aangestoken.

Een 56–jarige vrouw uit Gavere werd gearresteerd en wordt op vraag van parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06/10/21

Op 26 januari 2021 werden via sociale media verschillende berichten verspreid waarbij een persoon anderen zou hebben aangezet tot geweld en rellen. https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-gent-verdachte-van-oproep-tot-rellen-opgepakt 

Op 28 januari werd een verdachte opgepakt. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden.

Het parket vervolgt nu de 19-jarige verdachte wegens inbreuken op art 322 en 323 van het Strafwetboek (aanstoker tot, hoofd van of bevelvoerder in een vereniging opgericht om op personen of eigendommen wanbedrijven te plegen). Hij werd gedagvaard voor de zitting van de correctionele rechtbank in Gent van vrijdag 8 oktober 2021 – zittingszaal 3.4.

De man riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/10/21

In het onderzoek naar de student die op zaterdag 18 september gewond werd aangetroffen in Gent, kon ondertussen één en ander uitgeklaard worden.

De vaststellingen door de politie en de bevindingen van de wetsarts wijzen op een ongeval.

Naar alle waarschijnlijkheid is de student zwaar ten val gekomen in een studentenpand.

Er zijn geen aanwijzingen van een tussenkomst van derden.

De feiten hebben geen verband met de rellen in de Overpoort in de nacht van 17 op 18 september.

De student ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.

Uit respect voor de privacy van de student wordt geen verdere info gegeven.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/10/21

Het parket Oost-Vlaanderen blijft zoals de voorbije jaren sterk inzetten op omgevingshandhaving. Uit diverse rapporten is gebleken dat aan meer dan 90% van de omgevingsmisdrijven een gevolg wordt verleend. Zo worden deze misdrijven systematisch opgevolgd tot de stopzetting ervan. Daarnaast treedt het parket ook sanctionerend op, hetzij door samenwerking met bestuurlijke beboetingsinstanties, hetzij door toepassing van minnelijke schikkingen of door dagvaarding van de overtreders voor de correctionele rechtbank.

Naar aanleiding van de Week van de Handhaving wordt op maandag 4 oktober 2021 een themazitting sluikstorten georganiseerd in de correctionele rechtbank te Gent. Het parket wil hiermee alle handhavers ondersteunen die dagelijks het beste van zichzelf geven in soms moeilijke omstandigheden. Ook wil het parket een duidelijk signaal uitsturen dat sluikstorten niet zonder gevolg blijft. Het wordt door de burgers beschouwd als een zeer asociaal en storend misdrijf dat het milieu vervuilt en bijdraagt tot de algemene verloedering van de leefomgeving. Bovendien jagen sluikstorters de maatschappij jaarlijks op torenhoge kosten.

Op de themazitting van 4 oktober zullen 13 zaken behandeld worden waarin verdachten van feiten van sluikstorten zich dienen te verantwoorden voor de rechtbank.

De zitting gaat door in zaal 3.1 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

27/09/21

Afgelopen zaterdag 25 september omstreeks 9u20 werd op de E17 richting Frankrijk, ter hoogte van de wegenwerken in Gentbrugge, een controle uitgevoerd door de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen.

Bij de controle van een voertuig met Franse nummerplaat dat te snel reed, trof de politie verschillende dozen met in totaal 504 cannabisplanten aan in het voertuig.

De bestuurder, een 19-jarige man met de Franse nationaliteit werd gearresteerd.

De verdachte werd afgelopen zaterdag op vraag van parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

De verdachte werd aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

24/09/21

Op donderdag 30 september 2021 organiseert het parket Oost-Vlaanderen een themazitting rijongeschiktheid.

Om een geldig rijbewijs te krijgen en te behouden moet men rijgeschikt zijn. Dit betekent dat je mentaal en fysiek voldoende in staat moet zijn om een voertuig veilig te besturen. Wanneer men een aandoening heeft, medicijnen neemt waardoor een voertuig besturen niet meer veilig kan gebeuren, of men verslaafd is aan alcohol of drugs, kunnen er voorwaarden en beperkingen aan het rijbewijs worden gekoppeld. Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te voldoen aan de vastgelegde medische normen. Het is ook de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om het stuur te laten zodra men niet meer voldoet aan de normen.

Wie rijongeschikt verklaard wordt door de rechtbank, verliest zijn rijbewijs, en moet nadien bewijzen dat hij terug geschikt is om een voertuig te besturen vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen.

40 personen werden door het parket gedagvaard voor de politierechtbank in Aalst wegens inbreuken op rijongeschiktheid.

De zitting gaat door in de politierechtbank van Aalst en start om 9 uur.

Er zal vanaf dan iedere maand een themazitting rijongeschiktheid georganiseerd worden. Als justitie willen we streven naar een verkeersveilige samenleving.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22/09/21

Deze voormiddag omstreeks 11u vond een zwaar verkeersongeval plaats in Lochristi, Zaffelare-Dorp.

Een oude man met een rollator werd in de doodlopende straat aangereden door een manoeuvrerende vuilniswagen. De vuilniswagen reed achterwaarts de straat in om daar afval op te halen.

Het slachtoffer, een 91-jarige man uit Zaffelare, raakte zwaar gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.

De bestuurder van de vrachtwagen, een 53-jarige man uit Wachtebeke, blies negatief en legde ook een negatieve speekseltest af.

Zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

21/09/21

Twee politieagenten die afgelopen nacht met dienst waren in de Overpoortstraat, merkten omstreeks 4u45 twee hevig discussiërende jongeren op. Ze kwamen tussenbeide om een einde te maken aan de ruzie en om de zaken niet te laten escaleren.

Eén van de jongeren was niet gediend met de tussenkomst van de politie en keerde zich tegen de agenten. Hij werd verbaal zeer agressief. De agenten vroegen hem om de Overpoortstraat te verlaten. Enkele minuten later keerde hij terug en ging weer naar de andere jongen toe. De politie vroeg hem nogmaals om de plaats te verlaten. Enkele minuten later stond hij er terug.

Ondertussen waren enkele politieagenten bijstand komen leveren. Ze namen de verdachte bij de arm om hem mee te nemen naar de zijkant van de straat. Op dat moment gaf de verdachte een kopstoot aan één van de politieagenten.

De verdachte kon uiteindelijk meegenomen worden in de politiecombi. Daar haalde hij plots uit met zijn voet en raakte hiermee een andere agent in het aangezicht.

De verdachte, een 20-jarige man uit Lokeren, werd gearresteerd.

Hij werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. Hij zal zich op 14 oktober 2021 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent wegens ‘opzettelijke slagen aan ministeriële ambtenaren en agenten die drager zijn van het openbaar gezag of van de openbare macht, in de uitvoering of ter gelegenheid van de uitoefening van hun bediening’ en ‘weerspannigheid’.

Het parket Oost-Vlaanderen hanteert een nultolerantie wat betreft geweld tegen mensen die een openbare dienst of een functie van algemeen belang vervullen.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

21/09/21

In het onderzoek naar de gewonde student Dali V.B. heeft het parket een wetsdokter aangesteld.

Het levensgevaar van betrokkene is inmiddels geweken. Hij zal, van zodra het medisch verantwoord is, verhoord worden.

Politie en parket voeren een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Alle pistes worden onderzocht, ook die van een ongeval.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

16/09/21

Op maandag 13 september omstreeks 17u10 werd op de E17 ter hoogte van de werfzone Gentbrugge een controle uitgevoerd door de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen.

Bij de controle van een voertuig met Nederlandse nummerplaat dat te snel reed, trof de politie 20 kg cocaïne aan.

De bestuurder, een 24-jarige man met de Nederlandse nationaliteit, en de passagier, een 32-jarige man met de Litouwse nationaliteit werden gearresteerd. De drugs werden in beslag genomen.

De twee verdachten werden afgelopen dinsdag op vraag van parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

De twee verdachten werden aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

10/09/21

Naar aanleiding van een klacht inzake zedenfeiten werd afgelopen woensdag een 37-jarige man door de politie opgepakt en verhoord. Hij mocht na verhoor beschikken.

Het parket voert een onderzoek naar de feiten. In het belang van het onderzoek wordt niet verder gecommuniceerd.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07/09/21

Afgelopen zondag werd de politie van PZ Erpe-Mere/ Lede ingelicht over het feit dat er zich een gewapende man in de Steenstraat in Lede zou bevinden.

Omstreeks 12u10 begaf de politie van PZ Erpe-Mere/ Lede zich samen met de politie van Zottegem ter plaatse.

De politie stelde zich buiten rondom het huis op. Gezien de gevaarlijke situatie kwamen ook de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) ter plaatse.

De verdachte, een 28-jarige man uit Lede, richtte vanuit de woning zijn wapen op één van de agenten en maakt bedreigende bewegingen.

Op een bepaald moment loste de verdachte ook een schot. Niemand raakte gewond.

Na lang onderhandelen konden de speciale eenheden van de Federale Politie omstreeks 18u de verdachte in zijn woning arresteren.

Het parket, labo en een wapendeskundige kwamen ter plaatse.

De verdachte werd gisteren op vraag van parket OVL voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

09/08/21

Afgelopen zaterdag omstreeks 16u zag de Federale Wegpolitie OVL een zwalpend voertuig Renault Clio met Franse nummerplaat op de E17 richting Kortrijk.

Wanneer de wegpolitie het voertuig aanmaande om hen ter controle te volgen, probeerde het voertuig te ontsnappen, waarop de politie de achtervolging inzette.

Ter hoogte van de afrit Gentbrugge verliet het voertuig in volle vaart de snelweg en crashte verderop tegen een verkeersbord. De twee inzittenden kozen onmiddellijk het hazenpad richting de Gentbrugse Meersen.

Door middel van verschillende ploegen van de Federale wegpolitie en lokale politie Gent, de inzet van een speurhond en een helikopter konden de verdachten ingerekend worden, en dit ter hoogte van Voordries in Gentbrugge.

Op de vluchtroute van het voertuig kon 3 kilogram drugs, vermoedelijk heroïne, aangetroffen worden.

De verdachten betreffen twee mannen, waarvan 1 met de Marokkaanse nationaliteit, afkomstig uit Frankrijk.

Beide verdachten werden op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, en dit op verdenking van drugsfeiten.

De onderzoeksrechter heeft beide verdachten aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04/08/21

Deze voormiddag omstreeks 10u45 kreeg PZ Gent de melding dat er mogelijk een gedetineerde uit de gevangenis van Gent ontsnapt was.

Er gebeurde een sweeping van de gevangenis en de buurt rondom de gevangenis werd ruime tijd afgezet. Er werden speurhonden en een helikopter ingezet.

Rond de middag werd duidelijk dat het effectief om een ontsnapping ging. 

De exacte omstandigheden van de ontsnapping worden volop onderzocht en de gedetineerde wordt momenteel intensief opgespoord.

 

In het belang van het onderzoek wordt er momenteel geen verdere info gegeven.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

09/07/21

Naar aanleiding van een gewapende overval op een scoutskamp afgelopen woensdag in Temse en een steekincident gisterenochtend in Belsele (Sint-Niklaas) werden twee verdachten gearresteerd.

Het betreft een 19-jarige en een 20-jarige man, beiden uit Beveren.

Op vordering van het parket Oost-Vlaanderen zullen de verdachten worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Het parket vraagt hun aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

30/06/21

Deze namiddag werden in een woning in Deinze, de levenloze lichamen aangetroffen van een koppel, een 73-jarige man en zijn 68-jarige echtgenote.

De onderzoeksrechter en het parket Oost-Vlaanderen stapten af ter plaatse, samen met het labo, het afstappingsteam en de wetsgeneesheer.

De precieze omstandigheden van het overlijden worden onderzocht.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25/06/21

In de Gentse haven is op maandag 21 juni 2021 opnieuw een drugslading ontdekt op een fruitsapboot. De cocaïne zat verborgen in drie grote samengebonden zakken die verborgen waren in een zeekast onder de waterlijn van het schip. De straatwaarde van deze drugs bedraagt ruim 10 miljoen euro.

Op maandag 21 juni 2021 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, samen met de Belgische Douane, de Scheepvaartpolitie en het duikteam van de Nederlandse Douane, een schip gecontroleerd dat sinaasappelsap (in bulk) vervoerde vanuit Santos, Brazilië, naar de Gentse haven (North Sea Port).

De Australische federale politie had in kader van een lopend onderzoek nuttige informatie gedeeld met de FGP Oost-Vlaanderen. In samenspraak met het parket van Oost-Vlaanderen werd beslist om over te gaan tot een grondige controle van het schip bij aankomst in de haven. Om deze controle optimaal te doen verlopen, werd de hulp ingeroepen van de Belgische Douane en de Scheepvaartpolitie, twee partnerdiensten die gespecialiseerd zijn in het doorzoeken van schepen. Om de buitenzijde van het schip te onderzoeken werd beroep gedaan op de Nederlandse Douane, die ter plaatse kwam met een gespecialiseerd duikteam. Dankzij hun expertise konden er drie zwarte zakken ontdekt worden, die in de zeekasten van het schip waren aangebracht. Deze zeekasten zijn openingen onder water, waarlangs zeewater wordt opgepompt om ballasttanks te vullen, of voor de koeling van de machinekamer.

Uit verder nazicht bleek dat de zakken gevuld waren met cocaïne, die waterdicht verpakt zat.
Het totale gewicht van deze drugs bedroeg 216 kilo, goed voor een totale straatwaarde van meer dan 10 miljoen euro.

Het onderzoek naar de organisatie achter dit transport is lopende, zowel in België, als in Brazilië en Australië.

In Australië werden 2 verdachten opgepakt door de Australische federale politie. Ze worden  verdacht van internationale drugsmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan Belgische zijde werden nog geen aanhoudingen verricht. In het belang van het onderzoek kan hierover geen verdere informatie gegeven worden.

In het verleden (2016, 2017 en 2019) werd er ook al drugs aangetroffen op verschillende fruitsaptankers. De drugs waren toen verborgen bij de bemanning, in containers, tot zelfs in vaatjes fruitsap. Ook op andere bulkschepen naar de Gentse haven (bijvoorbeeld geladen met kolen) zijn al regelmatig drugs aangetroffen die tussen de lading of aan de buitenkant van het schip verborgen werden. De goede samenwerking tussen Scheepvaartpolitie, Douane en FGP heeft er telkens toe geleid dat deze ladingen konden onderschept worden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

23/06/21

De ochtend van maandag 21 juni 2021 werd het parket OVL ingelicht van een verdacht overlijden van een man in een woonzorgcentrum in Heusden (Destelbergen). 

Het parket vorderde de onderzoeksrechter, die ter plaatste ging, samen met de wetsarts, het afstappingsteam en het labo.

Er werd een verdachte opgepakt. Het gaat om een bewoner van het woonzorgcentrum.

De man werd maandagavond voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18/06/21

Op donderdag 17 juni 2021 zijn in het Brusselse twee mannen opgepakt die verdacht worden van een reeks ladingdiefstallen langs de autosnelwegen. De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen nam een wagen en vermoedelijke buit in beslag.

Op 25 maart 2021 wou de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen overgaan tot de controle van twee verdachte personen op de snelwegparking te Nazareth in de richting van Rijsel. De twee mannen namen echter te voet de vlucht en konden niet meer aangetroffen worden. Bij nazicht op de parking stelde men vast dat er in het dekzeil van een trailer een snede gemaakt werd, wat doet vermoeden dat er een poging tot ladingdiefstal geweest is.

Het parket van Oost-Vlaanderen gaf de opdracht aan de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen om dit feit verder te onderzoeken, te meer omdat er al eerder gelijkaardige diefstallen vastgesteld waren.

Door intensief onderzoek kon de FGP Oost--Vlaanderen enkele verdachten in beeld brengen, waarop het parket besliste om de onderzoeksrechter te Gent te vorderen.

Op woensdag 16 juni heeft de FGP Oost-Vlaanderen, met ondersteuning van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, twee huiszoekingen uitgevoerd en twee verdachten kunnen oppakken. Het betreft een 43-jarige man uit Schaarbeek en een 27-jarige man zonder vaste verblijfplaats, beiden met Albanese nationaliteit.

Eén wagen werd in beslag genomen. Daarnaast werden ook goederen in beslag genomen die mogelijk afkomstig zijn uit de diefstallen, waaronder cosmetica en wasproducten.

De verdachten werden op donderdag 17 juni 2021 voor de onderzoeksrechter te Gent geleid, die besliste om hen allebei onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

De verdachten waren mogelijks betrokken bij een 15-tal feiten van ladingdiefstal uit vrachtwagens, voornamelijk op snelwegparkings. De buit bij deze feiten betrof onder andere cosmetica, kookplaten, weegschalen, smartwatches, koffiezetapparaten, …

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

16/06/21

Belgische primeur: Infrabel en zijn projectpartners lanceren allereerste “flitscamera’s” aan overweg in Dendermonde

Start van nieuwe veiligheidscampagne rond overwegen

DENDERMONDE, 16 juni 2021 – Vandaag hebben Infrabel en de verschillende projectpartners van politie, justitie en de stad Dendermonde de eerste roodlichtcamera’s voor het spoor in België aan een overweg in gebruik genomen. Het doel is om via nummerplaatherkenning het niet respecteren van het rood licht aan een overweg vast te stellen. De primeur is voor de overweg Oudegemse Baan in Oudegem (Dendermonde).

De lancering gebeurde in aanwezigheid van onder meer Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Vincent Floré voor het Ministerie van Justitie, burgemeester Piet Buyse en Lucia Van Laer, Chief Strategy, Corporate & Public Affairs bij Infrabel. Dit nieuwe, gezamenlijke pilootproject zal de verkeers- en spoorveiligheid aan overwegen verder helpen verhogen en dient ook als test voor de mogelijke uitrol van camera’s aan andere overwegen.

Niet respecteren van verkeersregels en onvoorzichtig gedrag aan overwegen

In 2020 waren er over het hele jaar weliswaar minder ongevallen aan overwegen (23), maar hierbij vielen er 9 doden en 4 zwaargewonden. Ter vergelijking: in 2019 waren er 45 ongevallen aan overwegen (7 doden en 6 zwaargewonden). Het lager aantal ongevallen valt te verklaren door de coronacrisis en de daling van het aantal voertuigen en weggebruikers op de wegen (door verkeersbeperkingen of toegenomen telewerken).

Er mogen dan wel minder ongevallen zijn maar het blijft een zware en trieste balans, ondanks alle infrastructuurmaatregelen en inspanningen rond sensibilisering en repressie. Het is en blijft een sociaal-maatschappelijk probleem in onze samenleving en dat blijkt uit de oorzaken van de ongevallen.

De belangrijkste oorzaak (meer dan de helft) is het niet respecteren van de verkeersregels aan overwegen door weggebruikers die niet stoppen voor een rood licht, aan slagbomen die gesloten of in beweging zijn en wanneer de bel rinkelt. De tweede oorzaak (ruim een derde) is onvoorzichtig en roekeloos gedrag van de weggebruikers die de overweg nog proberen over te steken al is dit door de verkeerssituatie niet meer aangewezen.

Primeur voor overweg in Oudegem

Een nieuw project dat inspeelt op beide oorzaken is de installatie van 2 roodlichtcamera’s (RLC) voor het spoor aan de overweg Oudegemsebaan in Dendermonde. Deze overweg is een drukke locatie voor het trein- en wegverkeer en een hotspot voor roodlichtovertredingen, wat ook blijkt uit de cijfers.

Vias institute heeft gedurende 19 dagen (in juni 2019 toen de roodlichtcamera’s nog niet operationeel waren) roodlichtinbreuken met gespecialiseerde apparatuur geregistreerd. In totaal werden maar liefst 862 roodlichtinbreuken of gemiddeld meer dan 45 per dag vastgesteld.  Eenzelfde oefening (wanneer de roodlichtcamera’s wel operationeel zijn) zal binnen het evaluatiejaar van het pilootproject plaatsvinden. Vias institute zal de resultaten van beide registratieperiodes analyseren en evalueren.

Infrabel, stad Dendermonde en politie werken stapsgewijs samen aan een verdere verhoging van de verkeers- en spoorveiligheid. In een eerste fase (sinds november 2019) is de overwegomgeving heraangelegd met 2 extra verkeerslichten en vanaf vandaag, 16 juni, gaan de roodlichtcamera’s in werking.

Werking van de roodlichtcamera’s

De intelligente camera’s bestaan uit een camera voor automatische nummerplaatherkenning en een overzichtscamera. Wanneer een autobestuurder aan deze overweg door een rood licht rijdt, wordt dit geregistreerd door deze roodlichtcamera’s die de beelden versturen naar een centrale databank van de Federale Politie. Alleen de politie is bevoegd om camerabeelden gefilmd op openbaar domein te bekijken. 

De lokale politie van Dendermonde en het Gewestelijk VerwerkingsCentrum (GVC) van de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen hebben een protocol afgesloten voor de verwerking van de camerabeelden van de kandidaat-overtreders. Het GVC verwerkt in opdracht van de lokale politie de camerabeelden en stelt een proces-verbaal op. Zij controleren en bepalen of het daadwerkelijk over een overtreding van het negeren van een rood licht gaat.

Een gecoördineerde aanpak door politie en parket

Indien dit zo is, dan stelt de politie een proces-verbaal op. Dit wordt overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen dat een strikt vervolgingsbeleid hanteert. De regel is en blijft dagvaarding voor de politierechtbank. Die kan straffen uitspreken met boetes van 320 tot 4.000 euro en een rijverbod voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Naar aanleiding van de lancering van de roodlichtcamera’s wijzigt het College van Procureurs-Generaal zijn vervolgbeleid. De regel is en blijft een dagvaarding met boete en een verplicht rijverbod. Maar een aanpassing op deze regel zal mogelijk zijn met de invoering van een uniform tarief van geldsommen door het parket.

Pilootproject voor uitrol aan andere overwegen

Dit roodlichtcameraproject aan de overweg in Oudegem zal als test dienen voor de eventuele uitrol van soortgelijke roodlichtcamera’s aan andere overwegen in België. Momenteel zijn er procedures (analyses, certificeringen, …) in voorbereiding voor twee andere testlocaties: een overweg in Waver en een overweg in Kallo (Waaslandhaven), maar een mogelijke datum van ingebruikname is er nog niet.

Naar aanleiding van de lancering sensibiliseert Infrabel in de omgeving van de overweg aan het station Oudegem de weggebruikers, treinreizigers, omwonenden, het personeel van de fabriek VPK en nabijgelegen scholen. Daarnaast is er een online campagne* van Infrabel die door de projectpartners via hun sociale media kanalen kan worden gedeeld. De politie en Securail (NMBS) voeren ook controles uit rond het respecteren van de verkeersregels aan de overweg Oudegemsebaan.

* De campagne heeft als slogan: “Kon je niet wachten misschien? Pech, we hebben het gezien!”

Project is voorbeeld van uitstekende samenwerking

Dit project is een mooi voorbeeld van een uitstekende samenwerking met verschillende diensten. Infrabel wil de bevoegde ministers van Mobiliteit, Binnenlandse Zaken en Justitie én alle partners bedanken die hebben meegewerkt aan de realisatie van dit eerste roodlichtcameraproject voor het spoor: FOD Economie (afdeling Metrologie voor het behalen van de modelgoedkeuring van de camera), de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de lokale politie, de Federale Politie (DRI {ANPR** databank}, de Federale Wegpolitie {GVC Oost-Vlaanderen} en de Spoorwegpolitie), het parket van Oost-Vlaanderen en het College van Procureurs-Generaal, de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Dendermonde en alle andere personen die dit mogelijk maakten.

Met dit gezamenlijk project voor een verhoogde verkeers- en spoorveiligheid willen we samen alle weggebruikers nogmaals oproepen om altijd de verkeerscode aan overwegen na te leven.

** Automatic Number Plate Recognition

Strategie van repressie, sensibilisering en infrastructuurmaatregelen

Dit nieuwe cameraproject past in de veiligheidsstrategie van Infrabel met betrekking tot overwegen. Al jaren zet Infrabel zich samen met verschillende instanties permanent in om de veiligheid aan overwegen te verhogen door middel van controleacties met politie en Securail (NMBS).

Daarnaast lanceert Infrabel geregeld sensibiliseringscampagnes rond veiligheid aan overwegen voor het grote publiek (zoals ‘Jeroom Slagboom’), werken we innovatief samen met Waze, Flitsmeister en Coyote (een waarschuwingssignaal via de navigatie-app voor bestuurders bij het naderen van een overweg), organiseren we - indien mogelijk en rekening houdend met de coronasituatie - veiligheidslessen in scholen en tijdens verkeersdagen, en/of verdelen we schoolkalenders en veiligheidsboekjes met verkeerstips.

Infrabel investeert ook in infrastructuurmaatregelen zoals het vervangen van overwegen door mobiliteitsalternatieven (brug, tunnel, parallelweg, fietspad) in nauw overleg met de lokale overheden. Verder voert Infrabel vernieuwings- en onderhoudswerken uit en verbetert het de signalisatie en zichtbaarheid aan overwegen (vb. installatie van waarschuwingsborden, bijkomende lichten, extra slagbomen voor voetgangers en fietsers, …) in samenspraak met de wegbeheerder.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

15/06/21

Op dinsdag 8 juni 2021 zijn in België, Oostenrijk en Roemenië vier verdachten opgepakt die vermoedelijk instonden voor de organisatie van mensensmokkel naar verschillende Europese steden. Eén verdachte uit Zelzate werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Drie anderen zijn opgepakt in het buitenland op basis van een Europees aanhoudingsbevel.

In oktober 2020 is de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, een onderzoek gestart naar mensensmokkel waarbij het einddoel van de smokkel verschillende landen binnen de Europese Unie waren, waaronder België. Na doorgedreven onderzoek kwamen er een aantal verdachten in beeld. Het parket besliste om de onderzoeksrechter in Gent te vorderen.

Internationale samenwerking leidde ertoe te besluiten dat de bende zich verspreid had over diverse Europese landen en  smokkel organiseerde van voornamelijk Irakezen vanuit hun thuisland tot diverse bestemmingslanden in de Europese Unie. Europol bood hierin belangrijke ondersteuning door de coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de betrokken landen te begeleiden.

De onderzoeksrechter besliste tot een tussenkomst op 8 juni in België, Roemenië en Oostenrijk.

In België werd een man van Iraakse origine opgepakt in Zelzate. Simultaan met de arrestatie in België werden er ook twee personen gearresteerd in Oostenrijk en één in Roemenië, op basis van het Europees aanhoudingsbevel dat afgeleverd werd door de onderzoeksrechter. Het is de bedoeling dat deze verdachten overgeleverd worden aan België, zodat ze hier samen kunnen berecht worden. De man uit Zelzate werd op 9 juni voor de onderzoeksrechter geleid, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

08/06/21

Vandaag bracht minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, een bezoek aan de drugbehandelingskamer (DBK) in Gent. Het doel van dit bezoek was om de werking van de DBK te bekijken.

De drugbehandelingskamer is een gespecialiseerde kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg die toelaat om beklaagden onder toezicht aan hun drugprobleem te laten werken. De duurtijd van de gesuperviseerde drugbehandeling varieert van zes tot twaalf maanden afhankelijk van de inzet en vooruitgang van de beklaagde. Als het behandelingstraject succesvol verloopt, zal daar bij het eindvonnis rekening mee worden gehouden. Als het traject niet wordt gevolgd, zal er onmiddellijk worden overgegaan tot het eindvonnis.

In Gent bestaat de DBK sinds 2008. Intussen zijn er ook reeds een aantal andere rechtbanken die met een opvolgkamer werken. Minister Van Quickenborne wil dit systeem van opvolgingskamers graag ontplooien over het hele land. Het doel is dat verslaafden via deze hulpverlening van hun verslaving afraken en dat op die manier recidive voorkomen wordt.

De drugbehandelingskamer zetelt elke dinsdag in zaal 1.4 van het gerechtsgebouw gelegen aan de Opgeëistenlaan 401 in Gent.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07/06/21

De eindvordering van het parket werd op 27/5/2021 neergelegd in het dossier.

Over de inhoud van de eindvordering kunnen we heden geen communicatie verstrekken, alvorens alle partijen kennis hebben kunnen nemen van het standpunt van het parket.

De zaak komt voor de raadkamer in Gent op vrijdag 25 juni 2021.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

04/06/21

Gisterennamiddag omstreeks 16u kwam een bommelding binnen bij de gemeentelijke basisschool De Windwijzer in Kalken. Een persoon zei dat een bom ging ontploffen.

Er zaten op dat moment nog kinderen in de naschoolse opvang.

De gebouwen werden onmiddellijk ontruimd en er werd een perimeter ingesteld. Er kwam een explosievendetectiehond ter plaatse en er volgde een sweeping van de gebouwen.

De sweeping was negatief.

Er kon een verdachte worden geïdentificeerd. Hij werd opgepakt en gearresteerd.

De verdachte, een 26-jarige man, zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/05/21

In het onderzoek naar de home-invasion van maandag 26 april 2021 in Heusden, waarbij een 72-jarige vrouw werd overvallen en gekneveld in haar woning, konden na intensief speurwerk door de federale gerechtelijke politie van Gent ondertussen 3 verdachten worden opgepakt. Ze zijn allen aangehouden.

Een eerste verdachte werd opgepakt op 27/4 en op 28/4 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden en zit nog steeds in voorhechtenis.

Een tweede verdachte werd opgepakt op 12/5 en voorgeleid voor de onderzoeksrechter op 13/5. Hij werd aangehouden en zit in voorhechtenis.

Een derde verdachte werd afgelopen dinsdag 18/5 opgepakt. Hij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd eveneens aangehouden.

Het onderzoek loopt nog volop. In het belang van het onderzoek kunnen we momenteel geen verdere info geven.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

19/05/21

De twee minderjarige verdachten werden vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter in Oudenaarde. Beiden werden onder toezicht geplaatst met strikte voorwaarden.

In het belang van het onderzoek zal er verder niets gecommuniceerd worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

19/05/21

De minderjarige die gisteren werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Gent i.v.m. de feiten in Maldegem, werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling.

In het belang van het onderzoek zal er verder niets gecommuniceerd worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

18/05/21

Naar aanleiding van de verspreiding van enkele filmpjes op sociale media werden op maandag 17 mei twee jongeren opgepakt.

Op het ene filmpje is te zien hoe één van hen een slachtoffer meerdere slagen toebrengt en meermaals op het slachtoffer schopt.

Op het tweede filmpje haalt diezelfde verdachte de regenboogvlag, die gisteren uithing aan de Ondernemingsrechtbank, afdeling Oudenaarde (voorheen Rechtbank van Koophandel), naar beneden en gooit de vlag in de Schelde.

De andere verdachte filmde de feiten en verspreidde de filmpjes op sociale media.

Beide minderjarige verdachten werden gearresteerd en worden morgen op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Oudenaarde.

Of de feiten zijn ingegeven door homohaat maakt voorwerp uit van het verder onderzoek.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

18/05/21

Gisteren omstreeks 19u15 vond in de Koning Leopoldlaan in Maldegem een incident plaats waarbij een 53-jarige man om het leven kwam.

Het parket stapte ter plaatse af samen met het labo, het afstappingsteam, de onderzoeksrechter, de jeugdrechter, een wapendeskundige en een wetsarts.

Gisterenavond werd een minderjarige verdachte gearresteerd. Hij wordt in de loop van de dag op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.

De wetsarts zal een autopsie uitvoeren op het lichaam van het slachtoffer.

Het onderzoek naar de omstandigheden loopt volop. Gelet op het lopend onderzoek kan op dit moment niet meer info gegeven worden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

12/05/21

Deze middag omstreeks 12u30 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Kaprijke, ter hoogte van het kruispunt van de N49 (expresweg Antwerpen-Knokke) met de Vaartstraat. Het betreft een kruispunt met verkeerslichten.

Een bromfietsster van 18 jaar uit Watervliet (Sint-Laureins), kwam uit de richting van Kaprijke en reed in de richting van Lembeke. Ter hoogte van het kruispunt werd zij gegrepen door een vrachtwagen die op de N49 in de richting van de kust reed. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en poogden tevergeefs het meisje te reanimeren. Zij is ter plaatse overleden.

De vrachtwagenchauffeur, een 24-jarige Roemeen, werd gearresteerd en wordt momenteel verhoord. Zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

22/04/21

Op woensdag 21 april 2021 omstreeks 17u20 op de E17 ter hoogte van afrit Kruisem werd een voertuig gecontroleerd door de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen. Bij de doorzoeking van het voertuig werd 12,6 kg cannabis aangetroffen. De bestuurder, een 53–jarige man uit Nederland, werd gearresteerd.

Op vordering van het parket Oost-Vlaanderen zal de verdachte worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt zijn aanhouding. 

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22/04/21

Op dinsdag 20 april 2021 omstreeks 16u werd op de E17 ter hoogte van Gentbrugge een controle uitgevoerd door de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen. In twee gecontroleerde voertuigen werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen.

In een voertuig met Nederlandse nummerplaat werden 500 XTC-pillen, 200 gram cannabis, 110 gram cocaïne en 1 kg mefedrone aangetroffen. Het parket werd hiervan ingelicht en beide inzittenden, twee jongemannen van respectievelijk 20 en 21 jaar met de Nederlandse nationaliteit, werden gearresteerd.

In een tweede voertuig, een wagen met Franse nummerplaat, werd 6kg bruine heroïne, 2,5 kg witte heroïne, 100 gram mefedrone en 600 gram cocaïne aangetroffen. De bestuurder was in het bezit van een vals paspoort. Na het achterhalen van de identiteit van deze 32-jarige man met Franse nationaliteit, bleek dat hij geseind stond voor soortgelijke feiten met een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar. Ook deze man werd onmiddellijk gearresteerd.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter in Gent. De 21-jarige bestuurder van het Nederlandse voertuig en de 32-jarige bestuurder van het Franse voertuig werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zijn aangehouden. Vrijdag 23/4 beslist de raadkamer in Gent over hun verdere aanhouding.

De 20-jarige passagier van het Nederlandse voertuig mocht na verhoor beschikken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

14/04/21

De jeugdrechter in Dendermonde besliste vandaag dat de plaatsing van de twee minderjarige verdachten uit Beveren in de gesloten instelling van Everberg met één maand wordt verlengd.

De jeugdrechter in Antwerpen besliste maandag 12/04 hetzelfde voor de minderjarige verdachte uit Antwerpen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

02/04/21

In de nacht van woensdag 31 maart op donderdag 1 april ll. werden in de Waaslandhaven thv kaai 1333 door havenarbeiders drie verdachte personen opgemerkt. Bij nazicht op de plaats van de feiten, bleek dat enkele containers waren opengemaakt.

In de containers werden dozen aangetroffen waar een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne in verstopt zat. Deze werden door de douanediensten in beslag genomen.

De scheepvaartpolitie kon de verdachten arresteren. Het gaat om drie Nederlanders van resp. 26, 21 en 26 jaar.

Ze werden vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft de drie verdachten aangehouden.

De federale gerechtelijk politie van Antwerpen voert verder onderzoek.

 

Verdachte handelingen in de haven kunnen steeds gemeld worden op www.onzehavendrugsvrij.be

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

18/03/21

Na een grondige sweeping van het gebouw kon er niets verdacht aangetroffen worden.

De plaats is inmiddels vrijgegeven.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

18/03/21

Op basis van een verontrustend bericht op sociale media werd beslist om over te gaan tot de evacuatie van een 2000-tal leerlingen van het Sint-Janscollege campus Heiveld in Sint-Amandsberg.

Alle maatregelen worden genomen om de site te beveiligen. Er zal een volledige sweeping gebeuren van het gebouw.

Voorlopig kan er geen verdere informatie meegedeeld worden. Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

15/03/21

Er worden door het parket Oost-Vlaanderen regelmatig themazittingen georganiseerd. In de maand maart zullen in de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, zowel een themazitting drugs als een themazitting wapens plaatsvinden.

Op 18 maart 2021 vindt een themazitting wapens plaats. Sinds maart 2011 voert het parket Oost-Vlaanderen een nultolerantiebeleid voor het bezitten of dragen van verboden wapens, of van wapens zonder vergunning. Er wordt namelijk vastgesteld dat nog steeds (te) veel mensen rondlopen met verboden wapens, waarbij het gevaar bestaat dat bij conflicten te snel naar die wapens gegrepen wordt, met soms bijzonder ernstige gevolgen. 15 personen werden gedagvaard om zich op deze zitting te verantwoorden voor allerhande inbreuken op de wapenwet.

Op 22 maart 2021 wordt een themazitting drugs georganiseerd. 20 personen werden gedagvaard wegens het dealen en/of bezit van diverse soorten drugs, gaande van heroïne, cocaïne, speed, mephedrone en cannabis.  Het parket wil hiermee benadrukken dat verkoop en gebruik van drugs niet toegelaten is en het gebruik ervan tevens niet zonder gevaar is. Drugs is niet alleen bijzonder verslavend maar veroorzaakt, zelfs bij beperkt gebruik, al op korte termijn heel wat schade aan de gezondheid, gaande van hartklachten en hoge bloeddruk tot hersenschade, depressie of mogelijks zelfs het overlijden van de gebruiker.

De twee themazittingen gaan door in de correctionele zittingszaal van het gerechtsgebouw in Oudenaarde en starten om 9 uur.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

12/03/21

De jeugdrechter in Dendermonde besliste vandaag dat de plaatsing van de twee minderjarige verdachten uit Beveren in de gesloten instelling van Everberg met één maand wordt verlengd.

De jeugdrechter in Antwerpen besliste deze voormiddag hetzelfde voor de minderjarige verdachte uit Antwerpen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

10/03/21

In Nederland en België zijn twee personen opgepakt in het kader van seksuele uitbuiting. Het koppel wordt ervan verdacht Oost-Europese dames te werk te stellen, waarbij een aanzienlijk deel van hun inkomsten wordt afgeroomd. De hoofdverdachte, opgepakt in Nederland, zal uitgeleverd worden aan België.

In september 2020 werd bij een controle van een ontuchthuis in Zottegem vastgesteld dat er Oost-Europese dames tewerkgesteld waren. Uit onderzoek bleek dat er sprake kon zijn van mensenhandel en besliste het parket Oost-Vlaanderen om de onderzoeksrechter te Oudenaarde te vorderen. De onderzoeksrechter gelastte de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen met het verder onderzoek.

Uit dit onderzoek bleek dat een koppel, bestaande uit een 31-jarige Oekraïense vrouw en haar 52-jarige Belgische man, de dames tewerkstelden. Ze worden ervan verdacht Oost-Europese vrouwen illegaal aan het werk te stellen in België en hierbij minstens de helft van hun inkomsten te verwerven, en daar bovenop ook nog extra kosten aan te rekenen. Vermoedelijk werden er over de periode van het onderzoek meer dan 40 vrouwen aan het werk gezet door het duo.

Na de politiecontrole in september vorig jaar is de vrouwelijke hoofdverdachte vermoedelijk op de vlucht geslagen. Na intensief speurwerk van de FGP Oost-Vlaanderen kon ze vorige week gevat worden in Nederland en dit in uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel, afgeleverd door de onderzoeksrechter. Binnenkort zal de vrouw worden overgeleverd aan België. De man uit Zottegem werd op vrijdag 5 maart aangetroffen bij een huiszoeking in zijn woning. Later die dag werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

09/03/21

De 16-jarige verdachte uit Kieldrecht werd deze voormiddag voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde en werd geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg.

De 17-jarige verdachte uit Verrebroek werd deze namiddag voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde en werd eveneens geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg.

In het belang van het onderzoek zal er verder niets gecommuniceerd worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

08/03/21

Zondagochtend heeft een 17-jarige verdachte, woonachtig in Antwerpen, zich aangeboden bij de politie. Hij werd verhoord over de feiten, en wordt vandaag op vordering van het parket Antwerpen voorgeleid voor de jeugdrechter in Antwerpen.

Afgelopen nacht hebben zich nog een 17-jarige verdachte, woonachtig in Verrebroek, en een 16-jarige verdachte, woonachtig in Kieldrecht, aangeboden op het politiecommissariaat. Zij worden momenteel uitgebreid verhoord.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08/03/21

Zaterdagvoormiddag 6 maart 2021 werd in een parkje in Beveren een man aangetroffen door passanten. De hulpdiensten werden verwittigd. De hulpdiensten konden enkel de dood van de man vaststellen.

Het gaat om een 42-jarige man uit Sint-Niklaas.

Het parket werd ingelicht en vorderde de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens moord. Het parket stapte ter plaatse af samen met de onderzoeksrechter, het labo, het afstappingsteam FGP en een wetsarts.

Zondag werd een autopsie op het lichaam van het slachtoffer uitgevoerd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht.

Ondertussen konden een aantal verdachten opgepakt worden. Deze personen worden momenteel verhoord.

De ware toedracht van de feiten wordt onderzocht. Alle pistes liggen momenteel nog open.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03/03/21

In het kader van een onderzoek naar mensensmokkel heeft de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen vandaag een huiszoeking uitgevoerd in een opvangtehuis voor migranten in Gembloux. Een bende, waarvan vijf leden onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst, wordt ervan verdacht dit goedbedoeld initiatief te misbruiken als locatie om transmigranten in onder te brengen in afwachting van hun smokkelactiviteiten. 19 transmigranten werden meegenomen voor identificatie en konden nadien terug naar het opvangtehuis.

Onderzoek naar bende mensensmokkelaars

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de snelwegparking te Wetteren, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Oost-Afrika smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

In de nacht van 9 op 10 februari 2021 werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten. Bij deze actie werden drie vermoedelijke bendeleden met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd. Tevens werden vijf transmigranten (vier mannen en één vrouw), die in de ladingruimte van een vrachtwagen verborgen zaten, opgepakt. De drie verdachten werden op 10 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die besliste om ze allen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De vijf transmigranten kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Door verder onderzoek konden op 24 februari 2021 twee bijkomende verdachten gearresteerd  worden op het moment dat zij hun activiteiten probeerden te hervatten op de snelwegparkings van Wetteren en Sterpenich.

De verdachten zijn voornamelijk van Oost-Afrikaanse afkomst.

De modus operandi van de bende bestond erin transmigranten met de trein naar Wetteren te brengen, om vervolgens naar de snelwegparking te gaan. In de nachtelijke uren openden ze vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk en lieten ze de transmigranten zich tussen de lading verbergen.

Transmigranten afkomstig uit opvangtehuis Gembloux

Uit verdere analyse bleek dat een deel van de transmigranten, alsook enkele verdachten, verbleven in een opvangtehuis te Gembloux.

De aangehouden personen worden ervan verdacht dit goedbedoeld initiatief te misbruiken voor hun mensensmokkelactiviteiten, door transmigranten in Gembloux te laten opvangen en hen vervolgens van daaruit naar de snelwegparkings te begeleiden.

Controle in het opvangtehuis

Op woensdag 3 maart 2021 rond 9 uur heeft de FGP Oost-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de FGP Namen, een huiszoeking uitgevoerd in het opvangtehuis. Het doel hiervan was extra informatie te verzamelen in het kader van het gerechtelijk onderzoek. De controle is rustig verlopen.

In het opvangtehuis werden 19 transmigranten en 4 begeleiders aangetroffen. De transmigranten werden per bus overgebracht naar de lokalen van de Federale Politie te Jambes voor volledige identificatie en afhandeling door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Nadien werden ze allen teruggebracht naar het opvangtehuis.

Bij deze controle werd de FGP bijgestaan door de Coördinatie- en steundirecties (CSD) van Oost-Vlaanderen en Namen, het Arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) Namen, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen en enkele specifieke teams van de Federale Bestuurlijke Politie. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken was mee op het terrein.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/02/21

Gisterennamiddag omstreeks 15u25 kreeg de politie van Gent een oproep van een medewerker van een onderaannemer van B-Post dat de witte bestelwagen waarmee hij pakjes rondvoerde gestolen was op het Rerum Novarumplein in Gent. Een onbekende was er met de bestelwagen vandoor gegaan.

Dankzij het Track & Trace-systeem kon de bestelwagen gelokaliseerd en gevolgd worden. Het gestolen voertuig reed eerst via de E17 richting Destelbergen en keerde dan terug richting Merelbeke waar het de E40 opreed richting kust. Aan de verkeerswisselaar nam de bestuurder de E17 richting Kortrijk.

Er ontstond een achtervolging waarbij meerdere politievoertuigen betrokken waren. De achtervolging ging verder via de E17 waar het bestuurder de afrit De Pinte nam, en vervolgens via de N60 richting Oudenaarde.

De bestuurder van de gestolen bestelwagen vertoonde tijdens zijn vlucht uiterst verkeersonveilig gedrag waarbij oa werkmannen, fietsers en tegenkomend verkeer ternauwernood een aanrijding konden vermijden. Hij werd door de politie meermaals aangemaand om te stoppen, doch negeerde de bevelen. Tijdens de achtervolging beging de bestuurder meerdere verkeersinbreuken.

De bestelwagen kon uiteindelijk door de politie van PZ Schelde-Leie klemgereden worden in de Molenstraat in Gavere.

De bestuurder, een 39-jarige man met de Iraanse nationaliteit met verblijfplaats in Gent, werd gearresteerd.

De verdachte wordt deze namiddag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het gaat om dezelfde persoon die op 23 maart vorig jaar een bestelwagen van een Gentse restaurant stal. De man werd hiervoor op 23 april 2020 veroordeeld door de correctionele rechtbank in Gent.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18/02/21

Het gerechtelijk onderzoek inzake de legionallabesmetting werd afgerond en het dossier werd meegedeeld aan het parket voor eindvordering.

Het parket zal zich buigen over de zaak en standpunt innemen.

In huidig stadium kunnen we geen inhoudelijke info mbt het onderzoek verstrekken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

16/02/21

Gisterenavond omstreeks 23u20 ging het inbraakalarm af in een filiaal van elektroketen Coolblue gelegen aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg. Drie personen waren de winkel binnengedrongen door een ruit in te slaan. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse.

De drie verdachten konden ondertussen de winkel uitvluchten, met buit.

Eén van de verdachten vluchtte in de richting van de spoorweg. Bij het oversteken van de spoorweg werd hij gegrepen door een aankomende trein. De man werd weggekatapulteerd en kwam terecht op de rijbaan (Antwerpsesteenweg). Hij overleed ter plaatse.

Een deel van de buit werd in de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer aangetroffen. Op de trein waren geen passagiers aanwezig. Het betrof een werktrein.

Een tweede verdachte werd door de politie aangetroffen in een tuinhuis in de buurt. Hij had een deel van de buit in zijn bezit. Hij werd gearresteerd.

De derde verdachte kon ontkomen.

De overleden persoon betreft een 21-jarige man met de Roemeense nationaliteit, zonder gekende woonplaats.

De verdachte die kon gevat worden, een 24-jarige Roemeen zonder gekende woonplaats, wordt op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

De derde verdachte wordt actief opgespoord.

Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

12/02/21

In de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 februari vond een grootscheepse politieactie plaats om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E40 te Wetteren aan te pakken. Deze tussenkomst was het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie en een grondige controle door Lokale en Federale Politie op de parking van Wetteren, konden drie vermoedelijke bendeleden opgepakt worden. Tevens werden er vijf transmigranten opgepakt die zich in een vrachtwagen verborgen hadden.

Mensensmokkel langs de E40-E17

België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook in Oost-Vlaanderen worden snelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. De politiediensten, zowel lokaal als federaal, organiseren regelmatig acties ter bestrijding van deze problematiek en er is ook de frequente inzet van de bewakingsploegen op de parkings.

Onderzoek naar de bende

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de parking te Wetteren, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Oost-Afrika smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

Het gerechtelijk onderzoek had als doel de organisatie bloot te leggen die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld worden gebracht.

De verdachten zijn hoofdzakelijk van Oost-Afrikaanse afkomst. Ze brachten de transmigranten met de trein naar Wetteren, om zich vervolgens naar de parking te begeven. In de nachtelijke uren openden ze vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk en lieten de transmigranten zich tussen de lading verbergen in bij momenten barre weeromstandigheden (- 6°C).

Oppakken van de bende

In de nacht van 9 op 10 februari 2021 werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten.

Bij deze actie was het de bedoeling zowel de bendeleden alsook de transmigranten op te pakken, wat een bundeling der krachten noodzaakte van de politiediensten. Eerst werden drie vermoedelijke bendeleden met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd. Vervolgens voerden de Lokale en Federale Politie, bijgestaan door speurhonden, een grondige controle uit op de parking en omgeving te Wetteren. Hierbij werden vijf transmigranten (vier mannen en één vrouw), die in de ladingruimte van een  vrachtwagen verborgen zaten, opgepakt.

Bij deze actie werkte de FGP Oost-Vlaanderen intensief samen met de Lokale Politie Wetteren-Wichelen-Laarne, die vaak geconfronteerd werd met overlast veroorzaakt door de transmigranten. De Dienst Vreemdelingenzaken was mee op het terrein om snel een beslissing te kunnen nemen over de maatregelen ten aanzien van de transmigranten. De actie op de parking werd uitgevoerd door verschillende diensten van de Federale Politie: de Coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen, het Interventiekorps Oost-Vlaanderen, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen, en de nationale directie Openbare Veiligheid.

Tevens vond er een huiszoeking plaats te Waregem, waar één van de drie vermoedelijke bendeleden verbleef. Bij deze huiszoeking werd nog een andere persoon aangetroffen die op te sporen was door het gerecht. De politiezone MIRA verleende hierbij bijstand.

De drie verdachten werden op woensdag 10 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die besliste om hen alle drie onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De vijf transmigranten kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11/02/21

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft vier verdachten in België en Nederland opgepakt in een phishingdossier. De bende wordt ervan verdacht met verschillende methoden de bankgegevens van de slachtoffers te hebben verkregen en dan geld te hebben overgeschreven. Vervolgens werd de buit gecasht in bankautomaten of werden er internetaankopen mee gedaan. Er zijn meer dan 200 slachtoffers.

In januari 2020 werden er verdachte sms’en verstuurd die lieten uitschijnen van een bank afkomstig te zijn maar bedoeld waren om aan de bankgegevens van de bestemmelingen te geraken. Het parket Oost-Vlaanderen stelde de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen aan voor het verdere onderzoek.

Na intensief onderzoek kregen de onderzoekers zicht op een bende. Het parket Oost-Vlaanderen besliste de onderzoeksrechter in Dendermonde te vorderen.

De bende wordt ervan verdacht op verschillende manieren te hebben gewerkt. Zo werden er phishingberichten gestuurd (o.a. via Whatsapp) die zogezegd van de bank van het slachtoffer afkomstig waren, met de bedoeling dat het slachtoffer op de link naar een valse website zou klikken. Ook werden er slachtoffers gezocht op tweedehandssites. De verdachte wilde dan zogezegd een goed aankopen en stuurde een phishingbericht  (een nagemaakt  internet-verzendlabel van ‘depost.be’) om de verzending te regelen.

De bende wordt er ook van verdacht in België jongeren te hebben gezocht die bereid waren hun bankrekening en bankkaart ter beschikking te stellen. Bovendien zouden ze jongeren verzocht hebben om grote hoeveelheden geregistreerde simkaarten aan te kopen, waarmee de bende dan grote hoeveelheden berichten kon versturen.

Deze phishingberichten werden in grote volumes verzonden via dataverkeer naar de gsm-nummers van duizenden potentiële slachtoffers. Deze gegevens werden verkregen door met speciale software op sociale media contactgegevens (gsm-nummer of emailadres) te zoeken.

De slachtoffers gingen ervan uit dat de berichten echt waren en gaven zo onbewust toegang tot hun rekening. Vervolgens kon de bende geld van de rekening van het slachtoffer doorsluizen naar de rekening van hun geldezels, waarna dit geld cash werd afgehaald of er internetaankopen mee werden gedaan (bijvoorbeeld luxekledij of elektronica).

De buit van deze grootschalige oplichting bedroeg eind 2020 vermoedelijk meer dan 200.000 euro.

De bende werd vermoedelijk aangestuurd vanuit Rotterdam. De FGP Oost-Vlaanderen zette dan ook een samenwerking op met de Nederlandse Nationale Politie om de bende verder in beeld te krijgen.

Huiszoekingen en arrestaties op 2 februari 2021

Op 2 februari 2021 hebben de FGP Oost-Vlaanderen en de eenheid Rotterdam van de Nederlandse politie samen actie ondernomen naar de inmiddels geïdentificeerde verdachten. De FGP Oost-Vlaanderen voerde twee huiszoekingen uit te Aalst en de Nederlandse politie twee huiszoekingen te Rotterdam.

In Nederland werden er twee verdachten aangehouden op basis van de Europese Aanhoudingsbevelen uitgaande van de onderzoeksrechter te Dendermonde. Zij zullen aan ons land worden overgeleverd. Tijdens de huiszoeking bij de hoofdverdachte in Nederland werden 19 gsm-toestellen aangetroffen, waarvan er twee op dat ogenblik actief waren. De wagen van deze verdachte werd in beslag genomen.

In België werden twee minderjarigen aangehouden en voor de jeugdrechter te Dendermonde voorgeleid. Zij werden dezelfde dag door de jeugdrechter geplaatst in een jeugdinstelling. Het onderzoek is momenteel nog lopende.

Voorkomen is beter dan genezen

De laatste jaren is er een sterke stijging in de phishing-problematiek. De bendes slagen erin hun berichten erg goed te laten lijken op originele berichten van een bank of andere bedrijven, waardoor ze nog al te vaak slachtoffers maken. Dit kan voorkomen worden door het volgen van een aantal tips. Daarom vragen parket en politie:

de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen wanneer via sms/email/whatsapp/…. een link wordt aangeboden naar je banksite of een andere site waar je rekeninggegevens gevraagd worden. Ga liever zelfstandig naar je bankaccount in plaats van deze link te volgen. Een link van een onbekende is link!

als je slachtoffer bent, blokkeer je rekening dan onmiddellijk via Card Stop (070/344 344).

om nooit je rekeningnummer of telefoniekaarten ter beschikking te stellen, want dan ben je medeplichtig! Het parket Oost-Vlaanderen brengt deze jongeren systematisch voor de rechtbank. Bij vorige themazittingen in Dendermonde en Gent hebben deze jongeren een straf gekregen van de rechter. Tevens lopen ze het risico dat bankinstellingen in de toekomst wantrouwig zullen zijn en hen bijvoorbeeld geen lening zullen toekennen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

09/02/21

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft drie mannen kunnen oppakken die ervan verdacht worden bestellingen te plaatsen bij firma’s op naam van andere bedrijven, en deze vervolgens te verkopen aan winkels in België. De onderzoeksrechter plaatste twee van hen onder aanhoudingsmandaat.

De aanzet tot het onderzoek was de klacht van een groot bedrijf bij de onderzoeksrechter te Dendermonde. Het bedrijf had in december 44 palletten luiers geleverd in opdracht van een Waals bedrijf. Bij later contact met het Waals bedrijf over de betaling bleek dat deze de bestelling nooit geplaatst had en ook niet had ontvangen.

Het verder onderzoek werd opgedragen aan de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen. Door intensief speurwerk konden een aantal verdachten in beeld gebracht worden.

De bende wordt ervan verdacht op naam van een bestaande firma verschillende producten te hebben besteld.

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat op naam van dezelfde Waalse firma nog vier bijkomende bestellingen van respectievelijk 25 palletten en driemaal 33 palletten luiers geplaatst werden bij een bedrijf uit Oost-Vlaanderen, met productie in Praag. Deze bestellingen vertegenwoordigen een waarde van 182.000 euro.

De bende wordt ervan verdacht gebruik te hebben gemaakt van een eigen firma om de goederen aan de man te brengen. Bedoeling was vermoedelijk om de producten te verdelen naar de detailhandel, maar door de snelle tussenkomst kon slechts een geringe hoeveelheid luiers worden doorverkocht.

Op 21 januari 2021 werden er drie huiszoekingen uitgevoerd bij de verdachten, alsook bij vier bedrijven die te goeder trouw opslag deden van de palletten luiers. De verdachten betreffen een oom, diens neef en schoonbroer die woonachtig zijn in Waver, Koekelberg en Jette. De bedrijven zijn gelegen in Brussel, Groot-Bijgaarden en Asse. Hierbij werden 84 palletten teruggevonden. Daags na de actie werden op een vijfde locatie nog 66 palletten luiers aangetroffen.

Bij de actie werden de oom en de schoonbroer van diens neef opgepakt. De onderzoeksrechter in Dendermonde stelde twee verdachten onder aanhoudingsmandaat. Bij de opslagbedrijven konden in totaal 150 van de 168 bestelde palletten luiers teruggevonden worden. Deze werden ondertussen teruggegeven aan de producenten.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03/02/21

Recent wordt meer en meer vastgesteld dat lachgas wordt gebruikt als roesverwekkend middel. De lege ampullen die her en der worden aangetroffen, zijn daar het bewijs van. Politie en parket treden nu ook op tegen de handel in lachgas.

Afgelopen weekend werd door politie van Gent een grote hoeveelheid lachgas aangetroffen in een bestelwagen.

De wijkpolitie had zaterdagavond 30 januari 2021 omstreeks 20u30 twee voertuigen - een bestelwagen en een SUV- opgemerkt in de Windmolenstraat in Gent, een afgelegen straat in de buurt van de haven. Er werden goederen van het ene voertuig naar het andere verplaatst. De voertuigen en de aanwezige personen werden aan een controle onderworpen.

In de bestelwagen werden 68 lege en 189 volle flessen lachgas aangetroffen (in totaal 424 kg lachgas), alsook 5.000 ballonnen in de verpakking.

De bestuurder van de bestelwagen, een 31-jarige Nederlander uit Amsterdam, werd gearresteerd.

De bestuurder van het andere voertuig, een 22-jarige man uit Gent, en een 22-jarige Nederlander met verblijfplaats in Gent, die samen naar daar gekomen waren, werden eveneens gearresteerd. De bestuurder van de SUV verklaarde daar te zijn om lege gasflessen in te ruilen voor statiegeld.

Op vordering van het parket OVL werden de drie verdachten op maandag 1 februari voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens inbreuken op ambulante handel en het deel uitmaken van een vereniging opgericht om op personen of eigendommen wanbedrijven te plegen.

De onderzoeksrechter heeft de 22-jarige Gentenaar na verhoor vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De twee andere verdachten mochten na verhoor beschikken.

Het lachgas werd in beslag genomen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/02/21

Zaterdagavond 30 januari 2021 omstreeks 18u ging een inbraakalarm af in het federaal administratief centrum aan de André Sierensstraat in Aalst, waar oa het vredegerecht, de politierechtbank en FOD Financiën gehuisvest zijn.

Er kon een verdachte op heterdaad betrapt worden. Hij was in het bezit van een laptop die in het gebouw ontvreemd was.

De verdachte, een 40-jarige man uit het Brusselse met de Tunesische nationaliteit, werd gearresteerd. Hij zou ook in aanmerking komen voor eerdere inbraken in hetzelfde gebouw.

De verdachte werd zondag 31/1 op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft de verdachte aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/02/21

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar feiten van mensenhandel en prostitutie zijn op dinsdag 26 en woensdag 27 januari een tiental huiszoekingen verricht in Gent, Sint-Niklaas en De Pinte.

De actie was het resultaat van doorgedreven recherchewerk door PZ Sint-Niklaas en PZ Gent, waaraan in latere fase FGP Oost-Vlaanderen ook haar medewerking verleende.

Het onderzoek startte naar aanleiding van informatie over illegale prostitutie in een pand in Sint-Niklaas. Uit het onderzoek rezen ernstige aanwijzingen dat het ging om mensenhandel met oog op prostitutie, voornamelijk met Zuid-Amerikaanse vrouwen. 

Uit verder onderzoek bleek dat er een link was met een soortgelijk dossier in Gent. Het hoofd van de organisatie, een 70-jarige man uit Gent, huurde verschillende panden in Gent en Sint-Niklaas waar prostituees werden ondergebracht die een deel van hun inkomsten dienden af te geven.

Vorige week werd er simultaan tussengekomen in Gent en Sint-Niklaas. Naast de huiszoekingen in negen prostitutiepanden werd ook een huiszoeking uitgevoerd op het privéadres van de verdachte.

In de negen panden werden samen 25 personen aangetroffen die allen verhoord werden als potentiële slachtoffers van mensenhandel.

Na contactname met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bleken 11 personen illegaal in het land te verblijven. Vijf onder hen werden opgesloten met oog op repatriëring.

Er werd nog een huiszoeking uitgevoerd in De Pinte bij de eigenaars van zeven van de negen panden. Zij werden ook als verdachten gehoord.

Het hoofd van de organisatie, de 70-jarige man uit Gent, werd op woensdag 27/1 voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. De raadkamer in Gent bevestigde vrijdag de aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/01/21

De 18-jarige verdachte van de oproepen op de sociale media om rellen te veroorzaken in Gent, werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft de verdachte aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/01/21

Naar aanleiding van oproepen op de sociale media om rellen (als protest tegen de coronamaatregelen) te veroorzaken in Gent, startte de politie een onderzoek. Gisterenavond kon een verdachte worden geïdentificeerd en opgepakt.

Het gaat om een 18-jarige jongeman uit Gent.

Het parket tilt zwaar aan de feiten en besliste om de verdachte voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens inbreuken op art 322 en 323 van het Strafwetboek (aanstoker tot, hoofd van of bevelvoerder in een vereniging opgericht om op personen of eigendommen wanbedrijven te plegen).

Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het parket zal streng optreden tegen iedereen die oproept tot geweld en/of vernielingen, alsook tegen personen die dergelijke oproepen delen en bijkomend oproepen tot geweld, en zal alles in het werk stellen om de betrokkenen te identificeren en te vervolgen.

Verdachten riskeren gevangenisstraffen van 6 maanden tot 3 jaar.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

21/01/21

Op 06/09/2018 vorderde het Parket Oost-Vlaanderen een gerechtelijk onderzoek lastens dhr. Dries Van Langenhove en onbekenden wegens onder meer inbreuken op de racismewetgeving, de negationismewetgeving en de wapenwetgeving.

Aanleiding voor de start van dit onderzoek was de Pano-reportage over de organisatie Schild en Vrienden, uitgezonden door VRT op 05/09/2018.

Op 25/11/2020 werd het gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter afgesloten en meegedeeld aan het parket voor eindvordering.

Deze eindvordering werd inmiddels gefinaliseerd. Het parket wenst lastens dhr. Dries Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank te vorderen voor diverse inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving. 

Ook lastens een aantal vermeende kernleden van Schild en Vrienden zal de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd worden, voor diverse inbreuken op de racismewetgeving alsook voor inbreuken op de negationismewetgeving.

Voorafgaand aan de procedure regeling rechtspleging voor de Raadkamer te Gent, dient het dossier echter nog te worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die zich zal moeten buigen over de vraag tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van dhr. Van Langenhove. Het verzoek hiertoe werd dd. 14/01/2021 door de Procureur-Generaal te Gent overgemaakt aan de Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

13/01/21

Gisterenavond omstreeks 18u55 werd een gewapende overval gepleegd op een pluimveebedrijf in de Avelgemstraat in Kluisbergen.

Vijf verdachten, gekleed in overalls en met bivakmutsen, drongen het bedrijf binnen en knevelden de eigenaar van het bedrijf, zijn zoon en twee werknemers. De gemaskerde mannen bedreigden de slachtoffers met een wapen en vroegen om geld.

Na de feiten hebben de verdachten de vlucht genomen.

De slachtoffers werden uiteindelijk gevonden door een andere zoon van de eigenaar. De lokale politie van PZ Vlaamse Ardennen werd verwittigd en kon hen bevrijden.

Twee slachtoffers raakten licht gewond en werden ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Het nadeel wordt momenteel onderzocht.

Alles wordt door de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen in het werk gezet om de verdachten op te sporen en te vatten.

Het onderzoek, onder leiding van het parket OVL, is volop lopende.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07/01/21

Dinsdagmiddag 5 januari 2021 diende de politie van Aalst tussen te komen bij een dispuut tussen de huurder en de eigenaar van een pand in Aalst. De huurder zou vernielingen hebben aangebracht in zijn studio.

De huurder, een 40-jarige man uit Aalst en geen onbekende voor politie en gerecht, was zeer agressief ten aanzien van de politieagenten en verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij droeg ook geen mondmasker. Op een gegeven moment spuwde hij naar de agenten.

De man kon overmeesterd worden en werd meegenomen naar het politiebureel voor verhoor.

Gelet op het spuwincident werd de verdachte overgebracht naar het ziekenhuis voor een Covid-sneltest. Hij bleek besmet te zijn met Covid-19.

Het parket OVL besliste de man voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens ‘het verspreiden van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’ en ‘ongewapende weerspannigheid’.

De onderzoeksrechter heeft de verdachte aangehouden.

De agenten waar hij naar spuwde zijn allen in quarantaine.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06/01/21

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft op 5 januari 2021 een bende opgerold die verdacht wordt van drugsproductie en -handel. Er werden tien huiszoekingen uitgevoerd en twaalf verdachten opgepakt. De onderzoeksrechter te Dendermonde plaatste tien van hen onder aanhoudingsmandaat. Bij de huiszoekingen werden twee cannabisplantages ontdekt, alsook meer dan 500 XTC-pillen en enkele vuurwapens. Drie BMW’s en 50.000 euro cash geld werden inbeslaggenomen.

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen is, onder leiding van het parket van Oost-Vlaanderen, begin 2020 een onderzoek gestart naar een bende die zich inlaat met cannabisplantages.

De aanleiding voor het onderzoek waren de ontdekking van een cannabisplantage in Edingen eind 2019 en in Aalst begin 2020. Door middel van grondig onderzoek zijn de speurders erin geslaagd de bende achter deze plantages in beeld te krijgen. Het parket van Oost-Vlaanderen besliste de onderzoeksrechter te Dendermonde te vorderen voor het verder onderzoek naar deze bende.
De bende zocht op verschillende plaatsen in België naar locaties om een plantage op te zetten. Ze huurden de locatie en vormden deze om tot goed uitgebouwde cannabisplantages. In juli 2020 werd in Jumet (Charleroi) een plantage van 3500 planten ontdekt door de FGP Charleroi die kan gelinkt worden aan dezelfde organisatie.

Huiszoekingen

Op 5 januari 2021 werden in dit dossier tien huiszoekingen uitgevoerd, waaronder vier in Antwerpen, twee in Erpe-Mere, en telkens één in Gent (Oostakker), Luik, Anderlecht en Opzullik (Silly).

Tijdens deze huiszoekingen werden twee plantages aangetroffen: een plantage van 3500 planten (waarvan een deel reeds geoogst) in Opzullik en een plantage van 790 planten in Oostakker. De plantage in Oostakker bevond zich boven een Chinees restaurant. Bij de inval in Opzullik werden ter plaatse vijf ‘plukkers’ aangetroffen die de oogstrijpe planten aan het verwerken waren. Er werd ook een BMW onderschept met in de koffer een grote hoeveelheid cannabis (13,5 kg).

Bovendien werd bij de verschillende huiszoekingen het volgende aangetroffen:
•    Drie vuurwapens
•    Twee tasers
•    Meer dan 500 XTC-pillen
•    GPS-bakens, spyware, strijkzakken, een weegschaal,…

Drie BMW’s, een Rolex-horloge en ongeveer 50.000 euro aan cash geld werden inbeslaggenomen.

Twaalf verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter

Tijdens de actie werden in totaal twaalf verdachten opgepakt. Het betreft negen mannen en drie vrouwen, allen van Aziatische afkomst. De onderzoeksrechter te Dendermonde liet tien verdachten in zijn kabinet voorleiden en plaatste hen allemaal onder aanhoudingsmandaat. Twee verdachten mochten na verhoor beschikken.  

Bij de huiszoekingen kreeg de FGP Oost-Vlaanderen versterking van de FGP’s van Antwerpen en Bergen, van de politiezones Sylle et Dendre, Antwerpen, Luik, Gent en Erpe-Mere/Lede en van de hondensteun van de Federale Politie. Ook de Civiele Bescherming en brandweerdiensten verleenden bijstand, onder andere voor het opruimen van de plantages en het vernietigen van de planten. De directie Beveiliging (DAB) van de Federale Politie zorgde voor een COVID-veilige overbrenging van de verdachten naar de politiegebouwen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

05/01/21

Deze ochtend omstreeks 8u30 werd een cipier in de gevangenis van Gent aangevallen door een gedetineerde. De feiten vonden plaats in een werkplaats.

De cipier, een vrouw, werd verwond met een schaar en werd door de gedetineerde in een greep genomen. Een collega-cipier kwam tussenbeide.

De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zij mocht ondertussen het ziekenhuis verlaten.

De verdachte, een 39-jarige man, werd gearresteerd en door de politie meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. Het parket werd van de feiten ingelicht. Het onderzoek loopt.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18/12/20

De politie van politiezone Rhode & Schelde controleerde afgelopen nacht omstreeks 1u30 ter hoogte van de afrit Melle van de R4 een voertuig met Franse nummerplaat. De 5 inzittenden, allen personen met de Franse nationaliteit, gaven toe dat ze op weg waren naar een fuif in een vakantiehuis gelegen langs de Brusselsesteenweg in Melle.

De politie ging ter plaatse en stelde vast dat er in en rond de woning meerdere personen aanwezig waren. De politie nam contact op met het parket en de parketmagistraat gaf toestemming om de woning te betreden.

In de woning werden 15 personen aangetroffen. In de tuin bevonden zich nog 7 andere personen. Alle aanwezigen hadden de Franse nationaliteit, uitgezonderd één persoon met de Belgische nationaliteit. Alle aanwezigen waren meerderjarig.

De woning was gehuurd door één van de aanwezigen via Airbnb.

De huurder (organisator), een 18-jarige Fransman uit de buurt van Rijsel, werd gearresteerd. In opdracht van het parket werd hij onmiddellijk gedagvaard voor de coronazitting van 27 januari 2021 van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

De andere aanwezigen kregen een OMS van 750 euro. Bij niet-betaling zullen ook zij door het parket gedagvaard worden.

In de woning werden meerdere capsules met lachgas aangetroffen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18/12/20

Gisterenavond kreeg de politie van Gent een oproep dat een kapperszaak in de Bevrijdingslaan open zou zijn. De politie ging een kijkje nemen en stelde vast dat enkele heren netjes gekapt de garage van het pand, gelegen achter de hoek van de kapperszaak, verlieten.

De politie contacteerde het parket en kreeg van het parket de toelating om het pand te betreden.

In de garage troffen ze de kapper aan, samen met nog 7 andere personen. Er stonden in de garage twee kappersstoelen opgesteld.

Voor de kapper, een 34-jarige man uit Gent, werd een pv opgesteld wegens inbreuken op de Covid-regelgeving. Het parket zal hem op korte termijn dagvaarden.

Er werd eveneens een pv opgesteld lastens de BVBA wegens inbreuken op de uitbating van de kapperszaak (negeren bevel tot sluiting).

Het geld dat de kapper ontving van zijn klanten werd in beslag genomen.

De aanwezige personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro wegens inbreuken op de Covid-regelgeving (samenscholing). Bij niet-betaling zullen zij door het parket gedagvaard worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

15/12/20

Gisterennamiddag omstreeks 15u45 werd een toezichtspatrouille van PZ Sint-Niklaas door enkele burgers aangesproken over het gedrag van enkele skaters op het Stationsplein in Sint-Niklaas.

De patrouille stelde vast dat de skaters geen mondmasker droegen. De politieagenten wezen hen op de wetgeving terzake en vroegen hen om een mondmasker aan te doen.

Eén van hen, een 31-jarige man uit Sint-Niklaas, ging hiermee niet akkoord en gedroeg zich weerspannig t.o.v. de politie. Hij weigerde eveneens zich te identificeren.

Een andere aanwezige, een 16-jarige jongeman uit Sint-Niklaas, filmde de arrestatie. Toen hij gevraagd werd om te stoppen met filmen, weigerde hij dit en gedroeg hij zich erg weerspannig. Ook hij weigerde om een mondmasker te dragen. Wanneer de politie de verdachte wou identificeren, liep hij weg en probeerde hierbij meermaals een agent met zijn skateboard te slaan. Uiteindelijk kon de politie ook deze jongeman arresteren. Hierop kwam de moeder van de verdachte aangelopen en gedroeg zich eveneens weerspannig naar de politie toe.

Een derde verdachte, een 42-jarige man uit Sint-Niklaas, mengde zich in de politietussenkomst. Ook hij gedroeg zich weerspannig en uitte verschillende bedreigingen naar de politie toe. Onderweg naar het verhoor, beschadigde de man het dienstvoertuig. Bij de fouille bleek de man een zakmes bij zich te hebben.

Na verhoor werden de 31-jarige en 42-jarige verdachten door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht.

De 31-jarige verdachte werd gedagvaard voor de zitting van 15 januari 2021 van de politierechtbank in Sint-Niklaas wegens inbreuken op de Covid-maatregelen, met name het niet naleven van de verplichting om een mondmasker te dragen.

De 42-jarige verdachte dient zich op 27 januari 2021 te verantwoorden voor de correctionele rechtbank OVL afdeling Dendermonde wegens verboden wapendracht en smaad aan agenten in functie.

De minderjarige wordt op heden voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde voor feiten van gewapende weerspannigheid en een inbreuk op de corona-wetgeving, met name de weigering tot het dragen van een mondmasker.

De vrouw mocht na verhoor beschikken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08/12/20

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 december 2020 bood een man zich aan op het politiecommissariaat van Lokeren met de melding dat hij zijn zoon en zijn ex-partner om het leven had gebracht.

In de woning van de verdachte in de Tuintjesstraat in Oudenaarde werd het levenloze lichaam van zijn 26-jarige zoon aangetroffen.

In een woning in de Molenstraat in Lokeren werd het levenloze lichaam van zijn 55-jarige ex-partner aangetroffen.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter en een wetsarts. Het parket, onderzoeksrechter, wetsarts, labo en het afstappingsteam van de Federale Gerechtelijke Politie stapten af op beide locaties.

Volgens de eerste vaststellingen zou de man eerst zijn zoon om het leven gebracht hebben, om zich nadien te verplaatsen naar de verblijfplaats van zijn ex-partner.

De verdachte, een 52-jarige man uit Oudenaarde, werd gearresteerd en verhoord. Hij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste op verdenking van dubbele moord.

In het belang van het onderzoek kan geen verdere info worden meegedeeld.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/12/20

Gisteravond omstreeks 22u ontstond brand in een woning aan de Oude Schaapmarkt in Gent. Het betrof een hevige, uitslaande brand. De vlammen sloegen over naar het aanpalende gebouw, op de hoek van de Oude Schaapmarkt en de Sint-Jacobsnieuwstraat, waarin appartementen en een wassalon gevestigd zijn.

Twee personen werden overgebracht naar het ziekenhuis ten gevolge van rookinhalatie, en een tiental bewoners werden geëvacueerd.

De woning werd onbewoonbaar verklaard. Ook het gebouw ernaast liep hevige schade op. De toestand van het gebouw wordt momenteel nagegaan.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak en de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken

Er werd één persoon, een bewoner van de woning aan de Oude Schaapsmarkt, meegenomen naar het politiecommissariaat voor verhoor.

Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

16/11/20

Op vrijdagnamiddag 13 november 2020 werd de politie van PZ Dendermonde opgeroepen i.v.m. verdachte handelingen in de buurt van de gevangenis van Dendermonde.

Na contact met de gevangenis werd vastgesteld dat er een pakket over de muur van de gevangenis was gegooid. Bij nazicht bleek dat het pakket een hoeveelheid hasj bevatte.

Er konden twee verdachten gevat worden. Het betreft een 25-jarige man en een 19-jarige man, beiden met Algerijnse nationaliteit en zonder gekende woonplaats.

Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen werden de twee verdachten op zondag 15 november voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. De verdachten werden aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06/11/20

In november en december organiseert het parket Oost-Vlaanderen enkele themazittingen rond het fenomeen ‘money mules’.

Wanneer criminelen via phishing (*) geld stelen, wordt het gestolen geld niet onmiddellijk op hun eigen bankrekening geplaatst. Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘money mule’, een geldezel, om het geld door te sluizen. De criminelen vragen aan de ‘money mule’ om zijn bankkaart en pincode uit te lenen, zogenaamd tegen een vergoeding. Daarna worden de gelden afkomstig van de phishing gestort op de rekening van de ‘money mule’. Hierna halen de daders het geld opnieuw van deze rekening. Op die manier blijven ze zelf onbekend en lijkt het alsof de ‘money mule’ het geld gestolen heeft.

Om de aandacht te vestigen op dit fenomeen organiseert het parket Oost-Vlaanderen vier themazittingen rond dit onderwerp.

Het parket Oost-Vlaanderen dagvaardde op deze themazittingen in totaal een 45-tal personen.

Zij worden verdacht van o.m. manipulatie van informaticagegevens om onrechtmatig economisch voordeel te verwerven en witwassen.

Op deze inbreuken staan gevangenisstraffen van 6 maanden tot 5 jaar en/of geldboetes van 26 tot 100.000 euro (x8)

De themazittingen vinden plaats op:

- 9 november en 14 december 2020 – correctionele rechtbank OVL afdeling Dendermonde, Justitieplein 1 – zittingszaal 131 (9u)

- 26 november en 24 december 2020 – correctionele rechtbank OVL afdeling Gent, Opgeëistenlaan 401 – zittingszaal 2.5 (9u)

(*) Phishing is een vorm van cybercriminaliteit waarbij de slachtoffers veelal worden benaderd via mail of sms. Ze worden vervolgens via een link naar een valse website gelokt, om ze daar nietsvermoedend hun bankgegevens te laten ingeven. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens met alle gevolgen van dien. De criminelen doen zich hierbij voor als een vertrouwde instantie, zoals een bank.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

05/11/20

Naar aanleiding van het opsporingsbericht dat werd verspreid in de uitzending van Faroek (VTM) op 30 september 2020, kwam een cruciale tip binnen vanuit Frankrijk die heeft geleid tot identificatie van de man. Het betreft een 47-jarige Fransman afkomstig uit de omgeving van Rijsel.

Gisterenvoormiddag heeft de man zich vrijwillig aangeboden in het politiecommissariaat van de politiezone Gent. Hij werd uitgebreid verhoord. De man bekent de feiten. Hij erkent dat hij een problematiek heeft waarvoor hij een gepaste behandeling wil volgen.

Na het verhoor mocht de man van het parket beschikken met de uitdrukkelijke voorwaarde om deze behandeling te volgen, en daarvan de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Het parket volgt de zaak verder op.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

02/11/20

Op zaterdag 31 oktober 2020 ontstond omstreeks 18u05 brand in een woning in de Veldstraat in Temse.

De brandweer kwam ter plaatse en voerde de nodige bluswerken uit. Er vielen geen slachtoffers. De woning raakte door de brand beschadigd.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat er aanwijzingen zijn van een opzettelijke brandstichting.

De lokale politie Kruibeke-Temse kon een verdachte oppakken. Het betreft een 47-jarige man uit Temse.

De verdachte werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van opzettelijke brandstichting. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

21/10/20

Gisterenavond omstreeks 19u15 heeft er zich een schietincident voorgedaan in Straatje te Leeuwergem.

Het slachtoffer, een 24-jarige man, werd afgevoerd naar het ziekenhuis met levensgevaar.

Ondertussen is de toestand van het slachtoffer stabiel.

Het gerechtelijk labo en afstappingsteam kwamen ter plaatse en er werd ook een wapendeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het schietincident te onderzoeken.

In het belang van het onderzoek komt er voorlopig geen verdere communicatie.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/10/20

Deze ochtend omstreeks 9u15 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Sint-Niklaas, ter hoogte van het kruispunt van de Spoorweglaan met de Plezantstraat. Het betreft een kruispunt met verkeerslichten.

Een 27-jarige fietster uit Sint-Niklaas werd er aangereden door een vrachtwagen (betonmixer) die rechts wou afslaan. De vrouw overleed ter plaatse.

De bestuurder van de vrachtwagen, een 42-jarige man, was in shock. Hij legde een negatieve alcohol- en speekseltest af. Zijn rijbewijs werd door het parket onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/10/20

Gisterenmiddag omstreeks 12u werd het lichaam van de 32-jarige man uit Lede, die sinds donderdag 15 oktober 2020 als vermist was opgegeven, aangetroffen in een zijarm van de Leie in Afsnee.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een wetsarts aan die een autopsie uitvoerde.

Er konden geen uiterlijke sporen van geweld, die zouden wijzen op tussenkomst van derden, worden aangetroffen.

Er wordt eveneens een toxicologisch onderzoek gevoerd.

De eerste vaststellingen tonen aan dat het zou gaan om een ongeval.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

15/10/20

Gisterennamiddag omstreeks 17u deed zich een dodelijk verkeersongeval voor aan het kruispunt van de Zottegemsesteenweg met de Machelgemstraat in Roborst (Zwalm).

Een autobestuurder, een 68-jarige man uit Zwalm, reed op de Zottegemsesteenweg en wilde links afslaan om de Machelgemstraat in te rijden. Hij kwam daarbij in aanrijding met een motorrijder die uit de tegenovergestelde richting kwam. De motorrijder, een 45-jarige man, kwam ten val en overleed ter plaatse.

De autobestuurder legde een negatieve adem- en speekseltest af.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige en wetsarts aan. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.

Het rijbewijs van de autobestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

05/10/20

Parket Oost-Vlaanderen vorderde begin mei 2020 de onderzoeksrechter in Gent in het kader van een onderzoek naar drugshandel.

Een groep Tunesiërs die illegaal in het land verblijven, zorgden voor zware overlast. De groep was niet alleen verantwoordelijk voor de verkoop van verdovende middelen, maar kon  ook in verband gebracht worden met zware geweldsmisdrijven en diefstallen.

Op dinsdag 29 september 2020 vond een gecoördineerde actie plaats in het kader van dit gerechtelijk onderzoek.

Hier werkte het wijkondersteuningsteam van de regio City Antwerpen samen met de politie van Gent. Samen konden ze in de omgeving van de Korte Zavelstraat in Antwerpen een verdachte arresteren die drugs aan de man bracht, maar ook in Antwerpen en Gent ernstige overlast veroorzaakte.

Naar Antwerpen

Tijdens het onderzoek en de beeldvorming die in die periode gebeurde, bleek dat twee kopstukken van de bende zich verplaatsten naar Antwerpen. En daar evengoed gelijkaardige feiten pleegden.

Dossier- en terreinkennis combineren

De politie van Gent beschikte over heel wat dossierkennis. Die kon aangevuld worden met de kennis van het wijkondersteuningsteam over de buurt waar de Tunesiërs zich ophielden. Zo kon in korte tijd achterhaald worden dat de verdachten zich ophielden in de omgeving van de Korte Zavelstraat. Een buurt die recent een opflakkering kende van druggerelateerde misdrijven.

Gerichte aanpak

Dinsdag 29 september 2020 besloten de twee politiediensten samen om actie te ondernemen. Ze slaagden erin om één van de twee mannen die ze op het oog hadden in de Diepestraat in Antwerpen te arresteren. Deze verdachte, een 28-jarige man, werd overgebracht naar Gent voor verder onderzoek. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en is aangehouden.

De tweede verdachte blijft nog op te sporen.

Gelet op het lopend onderzoek wordt actueel geen verdere informatie verstrekt.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

02/10/20

In het kader van het onderzoek naar de verdwijning van Brian Borms, werd gisteren een verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De verdachte, een 44-jarige man uit Zele, werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

De berichtgeving ivm bekentenissen die de verdachte zou afgelegd hebben, is niet correct.

Gelet op het lopend onderzoek zal actueel niet meer informatie verstrekt worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/10/20

De week van 5 tot 11 oktober is de ‘Week van de Handhaving’. Die week wordt er extra aandacht geschonken aan sluikstorten en zwerfvuil.

Op dinsdag 6 oktober 2020 organiseert het parket Oost-Vlaanderen in dit kader een themazitting ‘sluikstorten’.

Sluikstorten vervuilt onze schaarse natuur, werkt verloedering van de leefomgeving in de hand en jaagt de maatschappij op torenhoge kosten. Het is een fenomeen dat voor veel ergernis zorgt bij de bevolking omwille van zijn asociaal karakter. Terecht vraagt de burger om een strenge aanpak. Ondanks de jarenlange volgehouden samenwerking tussen de verschillende partners in de handhavingsketen en de talrijke sensibiliseringscampagnes, lijkt de problematiek nog steeds toe te nemen. Om het sluikstortprobleem in de verf te zetten, organiseert het parket deze themazitting.

Het parket bundelt op deze milieuzitting een aantal dossiers en dagvaardde een 17-tal personen wegens inbreuken op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Op deze inbreuken staan gevangenisstraffen van 1 maand tot 5 jaar en/of geldboeten van 100 euro tot 500.000 euro (x8).

Op de zitting zullen diverse zaken worden behandeld: het achterlaten langs of op de openbare weg van vuilniszakken, papier, karton, huishoudelijk afval, huisraad of huishoudtoestellen (oa een diepvriezer, een koelkast), het in het water achterlaten van wrakken van boten, de opslag op privéterrein van oud ijzer, autowrakken, caravans, mazouttanks, enz.

Deze themazitting gaat door in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9 uur.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

30/09/20

Gisterenochtend werden in Oost-Vlaanderen 5 huiszoekingen uitgevoerd bij de motorbende Blue Angels. Aanleiding hiertoe is een raid op een tuinfeest midden augustus.

Op 16 augustus  pleegden leden van de motorbende Blue Angels een raid op een tuinfeest dat doorging in een privé-woning te Lede. Hierbij vielen meerdere gewonden en werd ook één Blue Angel ter plaatse overmeesterd.

Het parket Oost-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter in Dendermonde en de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen werd gelast met het onderzoek.

Gisterenochtend zijn er 5 huiszoekingen uitgevoerd in de clublokalen en woningen van Blue Angels.

Zowel in het clublokaal te Erpe-Mere als in Geraardsbergen werd een huiszoeking uitgevoerd, alsook in drie woningen te Lede, Brakel en Geraardsbergen. Bij deze actie werden 2 verdachten verhoord. Een aantal verboden wapens werden in beslag genomen (waaronder een vuurwapen en stroomstootwapens).

Eén van de verdachten mocht na verhoor vertrekken, de tweede werd deze namiddag voorgeleid en onder voorwaarden vrijgelaten.

Bij deze actie kreeg de FGP Oost-Vlaanderen steun van de Speciale eenheden van de Federale Politie (DSU), het Interventiekorps Oost-Vlaanderen, DAS, en de lokale politie Erpe-Mere/Lede en Geraardsbergen/Lierde.

De motorbende liep al in de kijker omdat ze op 13 juni het clublokaal van een nieuwe motorclub te Haaltert vernield hadden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25/09/20

Uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige blijkt dat onder meer overdreven snelheid aan de basis lag van het ongeval. Onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat de bestuurder reed zonder geldig rijbewijs, alsook onder invloed van alcohol en drugs.

De 29-jarige bestuurder werd vandaag op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van onder meer onopzettelijke doding, sturen spijts verval en overdreven snelheid.

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25/09/20

Ivm het dodelijk verkeersongeval van gisterenochtend in de Noordhoutstraat in Drongen, waarbij een 25-jarige vrouw het leven liet, wordt vandaag in de loop van de dag de 29-jarige mannelijke inzittende voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

24/09/20

Deze ochtend omstreeks 5u vond een dodelijk verkeersongeval plaats in de Noordhoutstraat in Drongen.

Een personenwagen met twee inzittenden raakte door een nog ongekende oorzaak van de weg, botste tegen enkele bomen en een verlichtingspaal, en kwam tot stilstand in een gracht.

Eén van de inzittenden, een 25-jarige vrouw uit Tielt, werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. De tweede inzittende, een 29-jarige man uit Deinze, raakte zwaar gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er werd eveneens een wetsarts aangesteld.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

17/09/20

Gisterenavond omstreeks 18u10 ontstond brand in een appartement op de 4de verdieping van een gebouw in de Kongostraat in Gent. Het betrof een uitslaande brand. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse.

In het appartement werd de 49-jarige bewoonster levenloos aangetroffen. Haar 47-jarige vriend werd met ernstige verwondingen en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Hij ligt momenteel in een coma.

Het parket stapte ter plaatse af en vorderde een branddeskundige, een wetsdokter en de onderzoeksrechter, die ook allen ter plaatse kwamen.

Vandaag zal de wetsdokter een autopsie op het lichaam van het slachtoffer uitvoeren.

Tijdens de interventie raakten 2 agenten bevangen door de rook en werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Het onderzoek naar de omstandigheden loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

17/09/20

Dinsdagnamiddag 15/9/2020, omstreeks 15u45, vond een steekpartij plaats in Aalst, ter hoogte van de Houtkaai. Een 17-jarige jongeman kreeg meerdere messteken toegediend. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar en diende met spoed geopereerd te worden. Inmiddels is het levensgevaar geweken.

Een 16-jarige jongeman kon als verdachte worden geïdentificeerd en opgepakt.

Hij werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde, die hem in een gesloten instelling plaatste.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

04/09/20

De Douane heeft in de vooravond van dinsdag 1 september 2020 een lading drugs kunnen onderscheppen bij een controle op kaai 1742 in de Waaslandhaven.

In een container met gouderts werd 451,8 kg cocaïne aangetroffen.

De cocaïne zat verpakt in verschillende zakken verstopt tussen een lading gouderts.

De bewuste container was in de loop van de dag toegekomen met het schip MSC RONIT R.  Dit schip was enkele weken geleden vertrokken in Guayaquil in Ecuador met bestemming Finland. Bij een tussenstop in Antwerpen werden verschillende containers gelost aan kaai 1742. Het is daar dat de Antwerpse Douanediensten de bewuste container met de cocaïne aantroffen.

Een doorzoeking van enkele andere containers bleek negatief.

Er werden geen verdachten aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

31/08/20

Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de vondst van een partij cocaïne in de Waaslandhaven begin mei 2020.

De drugs, met een totaal gewicht van 698 kilogram, werden op 11 mei 2020 aangetroffen in een container met auto-onderdelen.

De container werd gelost van een schip komende uit China.

FGP Antwerpen voert het verdere onderzoek onder leiding van het parket Oost-Vlaanderen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

31/08/20

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 augustus 2020 ontstond brand in een bergruimte van een appartementsgebouw gelegen aan het Centrumplein in Ledeberg. Er was een hevige rookontwikkeling. Een 50-tal bewoners dienden geëvacueerd te worden. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand vlug onder controle. Er vielen geen gewonden.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. Volgens de eerste bevindingen van de deskundige ontstond de brand door menselijke tussenkomst.

Zondagochtend kon een verdachte worden opgepakt. Het gaat om een 42-jarige man met de Tunesische nationaliteit, zonder gekende woon- of verblijfplaats.

De man werd vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens opzettelijke brandstichting. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28/08/20

Bij het begin van de zomer vonden in het stadspark van Ninove een reeks criminele feiten plaats, gaande van afpersingen, diefstallen met geweld, bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen. Na analyse van de stadscamera’s en het voeren van een uitgebreid onderzoek door de speurders van de PZ Ninove kwam aan het licht dat de feiten gepleegd werden door verschillende jongeren, zowel minderjarigen als meerderjarigen.

Er bleek een link te zijn met de stadsbende ‘Squad94’. De bende maakte slachtoffers zaken afhandig terwijl ze hen slagen toedienden. De slachtoffers waren zowel minder- als meerderjarigen.

Doorgedreven onderzoek en een strikte opvolging van het jeugdparket van Dendermonde en Halle-Vilvoorde resulteerde tot op heden in de arrestatie van zeven minderjarigen, waarvan er door de respectievelijke jeugdparketten vier en twee voor de jeugdrechter werden gebracht. Twee minderjarige hoofdverdachten werden na hun voorleiding initieel in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, de andere verdachten kregen een aantal voorwaarden opgelegd waaronder een plaatsverbod voor het park van Ninove. De verdachten die geen inwoners van de stad Ninove zijn, kregen een verbod om het grondgebied van Ninove te betreden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25/08/20

Op maandag 24 augustus 2020 deed zich omstreeks 12u30 een incident voor ter hoogte van het Antwerpenplein in Gent.

Een man stapte achteraan op de bus terwijl hij zijn mondmasker niet correct droeg. De buschauffeur gaf hem hierover een opmerking. Wanneer de man afstapte ter hoogte van het Antwerpenplein, liep hij naar de voorzijde van de bus en startte een discussie met de buschauffeur. Hierbij beschadigde de verdachte een spiegel van de bus. Wanneer de buschauffeur de man wilde tegenhouden, werd hij door de man verwond.

De verdachte, een 47-jarige man uit Gent,  werd door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. Op 22 oktober 2020 zal de man zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Gent.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07/08/20

Woensdag 5 augustus 2020 vond rond 13u50 een spuwincident plaats in het Waasland Shopping Center.

Een bewakingsagent merkte op dat een vrouw aan het telefoneren was zonder mondmasker. Wanneer de bewakingsagent haar hierop aansprak, zette ze haar mondmasker op en begon tijdens het telefoneren luid te roepen. De vrouw vertrok daarna in de tegenovergestelde richting dan aangegeven en hoestte hierbij erg luid.

De bewakingsagent sprak de vrouw opnieuw aan. Toen een tweede bewakingsagent bijstand kwam verlenen, bleef de vrouw luid hoesten, nam haar mondmasker af en spuwde in de richting van de bewakingsagenten.

De lokale politie van PZ Sint-Niklaas werd hierop gecontacteerd. In het politielokaal in het shopping center nam de vrouw een pen uit haar handtas waarmee ze zichzelf verwondde en meermaals uithaalde naar de bewakingsagenten. Vervolgens probeerde ze te bijten naar een van hen en sloeg ze hen meerdere malen met de hak van haar schoenen.

De verdachte, een 39-jarige vrouw uit Sint-Niklaas, werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06/08/20

Deze ochtend omstreeks 8u30 deed er zich een steekincident voor tussen twee ex-partners aan het woonzorgcentrum Mijlbeke op de Albrechtlaan in Aalst.

De verdachte, een 38-jarige man, en het slachtoffer, een 35-jarige vrouw, zijn beiden van Armeense origine. De vrouw werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is het onmiddellijke levensgevaar geweken.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. Het parket Oost-Vlaanderen heeft de onderzoeksrechter te Dendermonde gevorderd wegens poging moord.

In het belang van het onderzoek wordt er geen verdere informatie gegeven.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

05/08/20

De verdachte werd deze middag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden op verdenking van moord.

Gelet op het geheim van het onderzoek wordt geen verdere informatie over de zaak vrijgegeven.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

04/08/20

De afstapping ter plaatse is afgerond.

Morgenvoormiddag vindt een autopsie plaats op het lichaam van het slachtoffer.

Momenteel is het verhoor van de verdachte aan de gang.

Na het verhoor zal de verdachte voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter op verdenking van moord.

In huidig stadium van het onderzoek zal geen verdere communicatie verstrekt worden over de zaak.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04/08/20

Een man heeft zich deze ochtend aangeboden in het politiecommissariaat van PZ Aalst en meldde dat hij Ilse Uyttersprot om het leven had gebracht.

Ter plaatse, in een woning in de Meuleschettestraat in Aalst werd het levenloze lichaam van de vrouw aangetroffen.

Het verdacht overlijden wordt momenteel onderzocht.

Het parket OVL heeft een onderzoeksrechter gevorderd. De wetsgeneesheer, labo, afstappingsteam FGP, parket, parket-generaal en onderzoeksrechter zullen ter plaatse afstappen.

Volgens de eerste vaststellingen kaderen de feiten binnen de relationele sfeer.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07/07/20

Deze ochtend omstreeks 4u50 vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de Hoge Watergangweg, parallel met de E34, ter hoogte van Vrasene. 

Een pedelec-fietser, een 55-jarige man uit Sint-Gillis-Waas, werd achteraan aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer overleefde de klap niet.
De bestuurder, een 22-jarige man uit Sint-Niklaas, zou de fietser te laat opgemerkt hebben.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.
Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

03/07/20

Op 24 juni 2020 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen zes verdachten van mensensmokkel opgepakt. Vijf Bulgaren en een Irakees worden ervan verdacht Irakezen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld te hebben met behulp van originele identiteitskaarten, waarbij de gesmokkelde persoon gelijkenissen vertoont met de pasfoto. De slachtoffers werden zo met regulier vervoer overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk.

Mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk

De mensensmokkel langs de autosnelwegparkings E17/E40 in België is een gekend fenomeen. Er werden al meerdere bendes opgepakt door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen.

Een minder zichtbaar, maar evenzeer ernstig fenomeen is mensensmokkel waarbij de bestuurder meewerkt met de organisatie. Dit gebeurt op verschillende manieren - bijvoorbeeld in wagens met speciale bergplaatsen, door verberging in de koffer van een auto of in de cabine van een vrachtwagen, of met frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten.

Onderzoek naar mensensmokkel

In 2019 heeft het parket van Oost-Vlaanderen de FGP belast met het onderzoek naar een bende die zich zou bezighouden met mensensmokkel vanuit Gent naar het Verenigd Koninkrijk. Deze bende zou mensen in illegaal verblijf naar het Verenigd Koninkrijk smokkelen aan de hand van originele identiteitsdocumenten, waarbij de gesmokkelde persoon sterke gelijkenissen vertoont met de pasfoto op het originele document. De smokkel gebeurt dan via legaal transport, bijvoorbeeld per trein of met een taxi.
De bende zorgde ervoor dat de gesmokkelden fysiek gelijkend waren op de foto’s, door bijvoorbeeld hun haartooi aan te passen. De gesmokkelden zijn voornamelijk van Iraakse afkomst.
Grondig speurwerk leidde tot de identificatie van een aantal verdachten. Het parket besliste om de onderzoeksrechter te Gent te vorderen voor het verdere onderzoek.

Oppakken van de mensensmokkelaars

Op 24 juni heeft de FGP Oost-Vlaanderen, met de steun van de Lokale Politie van Gent en steundiensten van de Federale Politie, zes verdachten kunnen oppakken. Er werden ook zeven huiszoekingen uitgevoerd, allemaal in het Gentse.

De verdachten zijn twee vrouwen van respectievelijk 24 en 26 jaar oud, drie mannen van respectievelijk 23, 26, en 28 jaar oud, allen van Bulgaarse nationaliteit, en een 38-jarige Irakees.
Op 24 en 25 juni werden deze verdachten voor de onderzoeksrechter in Gent geleid, die drie van hen onder aanhoudingsmandaat plaatste. Het betreft de 38-jarige Irakees en de Bulgaarse mannen van 23 en 26 jaar oud. Ze verschenen deze week voor de Raadkamer, die hun aanhouding verlengd heeft.

01/07/20

In de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 juni 2020 omstreeks 03u50 kreeg PZ Gent een oproep vanuit AZ Jan Palfijn in Gent. Er werd melding gemaakt dat een man het ziekenhuis was binnengedrongen, door de gangen liep, en met een voorwerp aan het zwaaien was. De man zou verschillende patiëntenkamers doorzocht hebben. Toen hij opgemerkt werd door twee verpleegkundigen, bedreigde hij hen met een mes.

Bij aankomst kon de politie de man vrijwel onmiddellijk aantreffen en arresteren. Er raakte niemand gewond.

Bij nazicht in het ziekenhuis bleek dat er een aantal ruimtes overhoop waren gehaald en er een deur werd geforceerd.

De verdachte is een 35-jarige man uit Langemark-Poelkapelle.

Uit verder onderzoek blijkt dat de man ook in aanmerking komt voor feiten van bedreigingen en diefstal van afgelopen vrijdagavond 26 juni 2020 in een school aan de Ottogracht in Gent. Daar was een man omstreeks 20u binnengedrongen tijdens een klassenraad. Hij bedreigde er de aanwezige leraars met een snoeischaar en een injectiespuit en kon geld meenemen. De politie van Gent was zeer vlug ter plaatse en doorzocht het hele gebouw maar kon de man toen niet meer aantreffen.

Op vordering van het parket Oost-Vlaanderen werd de man vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens afpersing, diefstal en verboden wapendracht. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Op vraag van het parket heeft de onderzoeksrechter een psychiater-deskundige aangesteld om de geestestoestand van betrokkene te onderzoeken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

30/06/20

In de vroege ochtend van vrijdag 26 juni 2020 werd bij een controle in de Waaslandhaven (haven Antwerpen linkeroever) in een container een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen. De cocaïne (3,4 ton) zat verstopt tussen een lading houtskool. De container was afkomstig van een schip dat uit Paraguay kwam.

Vijf verdachten konden ter plaatse door de Scheepvaartpolitie van Antwerpen worden opgepakt. Het gaat om vijf Nederlanders tussen 18 en 26 jaar oud.

De verdachten werden op vrijdag 26 juni 2020 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden alle vijf aangehouden.

Vandaag besliste de raadkamer in Dendermonde dat vier van de vijf verdachten in de cel blijven. Vrijdag 3 juli beslist de raadkamer over de verdere aanhouding van de 5de verdachte.

Het onderzoek loopt.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/06/20

Op 20 april 2020 vorderde het parket OVL een gerechtelijk onderzoek naar drugsfeiten. In het kader van dit gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde heeft de lokale politie van Aalst een bende opgerold die ervan verdacht wordt drugs te verkopen.
Bij een aantal huiszoekingen werd 3,5 kilogram cannabis, 800 gram speed en 800 gram hasj aangetroffen, alsook 2 vuurwapens.

De onderzoeksrechter heeft 8 personen aangehouden. Het gaat om mannen tussen 19 en 32 jaar. Enkele onder hen hebben de Nederlandse nationaliteit.
Er zijn aanwijzingen dat de bende druggebruikers uit de ruime omgeving van Aalst bevoorraadde.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

17/06/20

Afgelopen zaterdag 13 juni 2020 werd in Merelbeke bij een controle door agenten van PZ Rhode & Schelde op de achterbank van een voertuig 1 kg speed en een aantal zakjes cannabis aangetroffen. Het parket werd ingelicht en de twee inzittenden werden gearresteerd.

In opdracht van het parket werd op het adres van de verdachten een huiszoeking uitgevoerd waarbij bijstand was van politie Deinze-Zulte-Lievegem.

Bij de huiszoeking werden drugs (speed en cannabis), geld en diverse voorwerpen in beslag genomen.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter.

De verdachten, twee mannen van resp. 23 en 31 jaar met de Poolse nationaliteit uit Deinze, werden zondag 14 juni 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Ze werden beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Vandaag woensdag 17 juni 2020 besliste de raadkamer in Gent dat beide verdachten aangehouden blijven.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

12/06/20

Op donderdag 11 juni 2020 omstreeks 00u45 werd in het station Gent-Sint-Pieters een jongeman gearresteerd naar aanleiding van een blaas/spuwincident en feiten van agressie ten overstaan van het veiligheidspersoneel. De verdachte betreft een 22-jarige man met de Algerijnse nationaliteit, zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk.

De treinbegeleider had de jongeman aangesproken in de trein omdat hij geen mondmasker droeg en door verschillende wagons liep. Aangezien de man geen geldig vervoersbewijs noch geld bij zich had om een ticket te kopen, verzocht de treinbegeleider de verdachte bij de halte in Aalst om de trein te verlaten. De man weigerde en blies in het gezicht van de treinbegeleider. De treinbegeleider droeg op dat moment een mondmasker.

Bij aankomst in Gent-Sint-Pieters kwamen de beveiligingsagenten van Securail ter plaatse.  De verdachte verzette zich, waardoor de beveiligingsagenten, samen met de man, op de sporen terecht kwamen. Nadat de verdachte terug op het perron getrokken was, gaf hij nog meerdere vuistslagen in het gezicht van een van de beveiligingsagenten en spuwde hij in het aangezicht van de beveiligingsagent.

Later bij zijn arrestatie spuwde hij nog naar twee politieagenten en gaf één van hen ook meerdere vuistslagen in het aangezicht.

De 22-jarige spuwer werd door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter wegens ‘het verspreiden van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’ en ‘opzettelijke slagen’. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11/06/20

Op woensdag 10 juni 2020 omstreeks 19u30 werd tijdens een actie door de Gentse lokale politie in de Brugse Poort in Gent een drugsdealer gevat.

Bij controle werd op de verdachte een hoeveelheid cannabis aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de man drugs dealt.

De verdachte betreft een 18-jarige man met de Slovaakse nationaliteit.

De verdachte werd door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. Op donderdag 9 juli 2020 zal de man zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Gent.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11/06/20

Deze nacht omstreeks 1u25 ontving politie Gent een oproep aangaande een verkeersongeval dat zich had voorgedaan op de Sint-Jorisbrug aan Gent Dampoort. Een voertuig kwam uit de Dampoortstraat, reed in de richting van de Sint-Joriskaai, en belandde ter hoogte van de Sint-Jorisbrug in het water.

De politie was zeer snel ter plaatse en vier agenten gingen onmiddellijk het water in om de inzittenden uit het voertuig te bevrijden, doch zij slaagden daar niet in.

De brandweer was eveneens zeer snel ter plaatse. De twee inzittenden werden door de duikers van de brandweer uit het voertuig gehaald. Er werd onmiddellijk gestart met de reanimatie. Beide slachtoffers werden nadien overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis zijn beiden overleden.

De slachtoffers zijn een 24-jarige man uit Evergem en een 18-jarige vrouw uit Gent.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de bestuurder de controle over het stuur verloren hebben, waardoor de wagen tegen een hekken gebotst is en in het water belandde. Er waren geen andere voertuigen betrokken.

Het voertuig werd uit de water getakeld en is in beslag genomen voor verder technisch onderzoek.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

10/06/20

Afgelopen weekend werden twee ‘spuwers’ voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Op zaterdag 6 juni 2020 omstreeks 15u45 werd de lokale politie van PZ Aalst opgeroepen i.v.m. een spuwincident in het containerpark in de Bergemeersenstraat in Aalst. De verdachte, een 36-jarige man uit Fosses-la-Ville, had een discussie met één van de parkopzichters. Wanneer een andere aanwezige wou bemiddelen, spuwde de verdachte in de richting van de vrouw.

Eveneens op zaterdag 6 juni 2020, omstreeks 18u30, werd de lokale politie van PZ Sint-Niklaas opgeroepen i.v.m. moeilijkheden met een dronken persoon in het shoppingcenter in de Kapelstraat in Sint-Niklaas. De verdachte, een 29-jarige vrouw uit Sint-Niklaas, spuwde na een woordenwisseling in het aangezicht van een beveiligingsagent. Vervolgens spuwde ze ook nog in de richting van twee andere bewakingsagenten.

Het parket Oost-Vlaanderen neemt dergelijke feiten in tijden van Corona zeer ernstig en liet beide verdachten voorleiden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens “de verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken”. In beide zaken werd de verdachte na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08/06/20

Zaterdagavond 6 juni 2020 omstreeks 23u00 werd de politie opgeroepen voor moeilijkheden tussen twee personen in een woning in de Phoenixstraat in Gent.

Bij het ter plaatse komen, keerde één van de personen zich tegen de agenten en stelde zich agressief en weerspannig op. Hij nam één van de agenten in een houdgreep en beet in diens been. De andere agenten konden hun collega ontzetten en de verdachte in de boeien slaan.

De politieman werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

De verdachte, een 27-jarige man met de Bulgaarse nationaliteit uit Gent, werd gearresteerd en door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. Hij dient zich op 13 augustus 2020 te verantwoorden voor de correctionele rechtbank OVL, afdeling Gent.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08/06/20

Zaterdag 6 juni 2020 omstreeks 19u20 werd tijdens een actie door de Gentse lokale politie in de Bellefleurstraat (Brugse Poort) in Gent een drugdealer gevat.

Bij controle werd op de verdachte een hoeveelheid heroïne aangetroffen.

Het onderzoek tot op heden bracht een aantal elementen naar voor die er op kunnen wijzen dat betrokkene zich bezig hield met het dealen van drugs.

De verdachte betreft een 34-jarige man met de Algerijnse nationaliteit, zonder gekende woon- of verblijfplaats.

Hij werd zondag 7/6 op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

De verdachte verschijnt woensdag 10/6 voor de raadkamer in Gent die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

05/06/20

Op donderdag 4 juni 2020 omstreeks 11u20 werd de lokale politie van PZ Sint-Niklaas opgeroepen i.v.m. een dronken vrouw op de parking van een Aldi filiaal ter hoogte van de Pastoor De Meerleerstraat in Sint-Niklaas.

Tijdens de politionele tussenkomst gedroeg de verdachte, een 34-jarige vrouw uit Sint-Niklaas, zich weerspannig. Ze weigerde zich te identificeren en was verbaal agressief naar de politie.

Bij het boeien schopte de verdachte naar een agent. Ook wanneer de verdachte naar de combi begeleid werd, deelde ze nog enkele schoppen uit.

Tijdens de overbrenging en de opsluiting bleef de verdachte zich weerspannig gedragen. In de cel spuwde de verdachte naar een agent.

Op vordering van het parket Oost-Vlaanderen wordt de vrouw op vrijdag 5 juni 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens het spuwen in de richting van de politie (verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken), geweld tegen politieleden, weerspannigheid en smaad aan politieleden. Het parket vraagt de aanhouding van de verdachte.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04/06/20

Deze ochtend gebeurde een verkeersongeval op de E17 in Destelbergen in de richting van Frankrijk. Bij het ongeval waren vijf vrachtwagens betrokken. Het laatste voertuig is ingereden op een file. De bestuurder van deze vrachtwagen, een 19-jarige jongeman met Nederlandse nationaliteit, werd zwaargewond. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan.

In de staart van de file die volgde op het eerste ongeval, gebeurde op de E17 in Kalken ter hoogte van kilometerpaal 63.9 een tweede verkeersongeval, waarbij de bestuurder van een vrachtwagen het leven liet.

Bij dit ongeval waren twee vrachtwagens betrokken. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan.

Volgens de eerste vaststellingen voerde een vrachtwagen een bruuske remming uit om niet op zijn voorligger in te rijden. De vrachtwagen hierachter kon niet tijdig remmen met een zware botsing tot gevolg. De bestuurder van deze laatste vrachtwagen overleefde de klap niet. Het gaat om een 37-jarige man met Hongaarse nationaliteit.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

04/06/20

Woensdagavond 3 juni 2020 omstreeks 22u30 kwam bij de politie een melding binnen van schietincident in de Gasthuisstraat in Temse, ter hoogte van het kruispunt met de N16. Ter plaatse werden door de politie twee mannen aangetroffen met ernstige verwondingen. Ze werden beiden in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen zijn zij buiten levensgevaar.

In het kader van het onderzoek werden beide verdachten gearresteerd. Een derde man die bij de feiten aanwezig was en wiens betrokkenheid wordt onderzocht, werd eveneens gearresteerd. Later op de avond werd ook nog een vierde man gearresteerd.

Het parket stelde een wapendeskundige en een wetsdokter aan.

De precieze omstandigheden van de feiten, en de aanleiding daartoe, worden onderzocht.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter wegens poging moord.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03/06/20

Dinsdagnamiddag 2 juni 2020 omstreeks 16u15 vond een incident plaats in een filiaal van winkelketen Action, gelegen aan het Stationsplein in Sint-Niklaas. Een medewerker van de winkel die ervoor moet zorgen dat de winkelkarren ontsmet worden en er niet teveel mensen tegelijk de winkel betreden, kreeg slagen toegediend van een man die met zijn vrouw en zeven kinderen de winkel was binnengegaan. De winkelmedewerker werd gewond en diende te worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

De winkelmedewerker moest toezien op het naleven van de COVID-19-maatregelen. Eén van de regels is dat 1 ouder vergezeld van maximum 2 kinderen de winkel kan betreden. In principe zouden de oudste kinderen buiten moeten wachten. Toen de winkelmedewerker opmerkte dat het gezin toch met alle kinderen de winkel was binnengegaan, sprak hij de man daarop aan. Er ontstond een discussie en de man zou meerdere slagen in het aangezicht van de winkelmedewerker gegeven hebben.

De winkelmedewerker, een 19-jarige man uit Sint-Niklaas, werd hierdoor gewond en moest voor verzorging worden overgebracht naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Hij is voor minstens 14 dagen arbeidsongeschikt.

De verdachte, een 27-jarige man uit Sint-Niklaas, geen onbekende voor politie en gerecht, werd gearresteerd.

Op vordering van het parket Oost-Vlaanderen zal de verdachte worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/05/20

Op donderdag 28 mei 2020 omstreeks 11u deed zich een spuwincident voor ter hoogte van het Heilig Hartplein in Gent.

Enkele mensen waren aan het werk in de kerk Heilig-Hart ter voorbereiding van de voedselbedeling in de namiddag. Twee mannen probeerden de kerk te betreden en vielen de aanwezigen lastig. Eén van de aanwezigen vroeg aan de twee mannen om zijn collega’s in de kerk met rust te laten en weg te gaan. Hierop werd één van hen verbaal agressief en spuwde enkele keren in de richting van het slachtoffer en riep ‘corona’.

Vervolgens contacteerde het slachtoffer de politiediensten. De beide mannen bleven nog even ter plaatse, maar wanneer de politie van PZ Gent aankwam, waren ze reeds verdwenen. Even later zag één van de aanwezigen de verdachte wat verder in de straat lopen. Hierop kon de politie de man arresteren.

Het parket Oost-Vlaanderen besloot de verdachte, een 52-jarige man uit Gent, voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens ‘verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/05/20

Woensdag 27 mei 2020 vond rond 20u50 een spuwincident plaats ter hoogte van de Kleine Vismarkt in Gent.

Toen een voetganger wou oversteken, sneed een maaltijdbezorger op een bromfiets hem aan hoge snelheid de pas af. De voetganger diende achteruit te springen om niet omver gereden te worden. Wanneer de voetganger onbegrijpend zijn handen in de lucht stak, keerde de bromfietser terug en begon te roepen en schelden. De voetganger bleef rustig en legde uit dat de rijstijl van de bromfietser heel gevaarlijk is.

Een man en vrouw die voorbij wandelden, mengden zich in de discussie aangezien de bromfietser zich heel agressief gedroeg. Ook het koppelde maande hem aan rustig te blijven en wees hem op zijn gevaarlijke rijstijl. Hierop begon de verdachte te roepen en te schelden naar het koppel. De man van het koppel besloot dat dit gedrag niet door de beugel kon en nam een foto van de verdachte zijn nummerplaat. De verdachte probeerde hierop de GSM van de man af te nemen, maar dit lukte hem niet.  Gefrustreerd spuwde hij op het koppel. Na het spuwen snelde de verdachte aan hoge snelheid weg op zijn bromfiets.

Wanneer de slachtoffers verder wandelden, kwam de verdachte plots terug aangereden. Hij snelde het koppel voorbij en gooide een ei naar hen. Hierna nam de verdachte de vlucht.

Het parket Oost-Vlaanderen besloot de verdachte, een 18-jarige man uit Gent, voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens ‘verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’. De man mocht na verhoor door de onderzoeksrechter beschikken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/05/20

Afgelopen nacht rond 2u30 vond een verkeersongeval plaats op de E17 richting Kortrijk.

Een vrachtwagen met melkkoeien reed er in op wegenwerken en kantelde. De takelwerken zijn momenteel nog bezig maar de rijbaan werd vrijgemaakt.

Deze ochtend rond 6u30 vond in de file veroorzaakt door dit ongeval een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens plaats. De bestuurder van de inrijdende oplegger zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer, een 59-jarige man, verkeert niet in levensgevaar.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/05/20

In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen een onderzoek naar mensensmokkelaars in en rond de parking van de E17 in Kruibeke.

In de nacht van 26 op 27 mei vond er een grootscheepse politieactie plaats om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E17 in Kruibeke aan te pakken. Deze actie vormde het sluitstuk van een intensief onderzoek naar mensensmokkel. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie en een grondige controle door Lokale en Federale Politie op en rond de parking, konden twee vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt worden. Bovendien werden er 18 transmigranten opgepakt die in vrachtwagens probeerden te klimmen.

Mensensmokkel langs de E17

België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook in Oost-Vlaanderen worden snelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten.

Onderzoek naar mensensmokkel

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de parking te Kruibeke, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, in opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen, een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Eritrea en Ethiopië smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket de onderzoeksrechter te Dendermonde.

Arrestatie van de mensensmokkelaars

In de nacht van 26 op 27 mei werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten.

Bij deze actie was het de bedoeling zowel de smokkelaars als de transmigranten aan te houden, wat een bundeling der krachten van de politiediensten vereiste. Bij deze gezamenlijke actie werden 18 transmigranten en 2 mensensmokkelaars opgepakt. De twee verdachten, een 23-jarige man en een 25-jarige man uit Eritrea, werden op 27 mei voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die hen beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst heeft.

Deze actie werd gecoördineerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Oost-Vlaanderen. Er werd intensief samengewerkt met de Lokale Politie Waasland-Noord en Kruibeke/Temse, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen, de dienst Bewaking Oost-Vlaanderen  en de dienst Vreemdelingenzaken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/05/20

Maandag 25 mei 2020 omstreeks 18u20 werd de lokale politie van PZ Brakel opgeroepen i.v.m. een vechtpartij. Tijdens de politionele tussenkomst gedroeg de verdachte, een 18-jarige man, zich weerspannig.

Wanneer hij door de agenten verzocht werd om plaats te nemen in het dienstvoertuig, werkte hij niet mee en werd agressief. Toen de agenten hem in de combi wilden plaatsen, spuwde hij naar hen. Ook tijdens de overbrenging en bij het opsluiten bleef de betrokkene zich weerspannig gedragen. Uiteindelijke beschadigde hij ook nog een aantal zaken in zijn cel.

De man werd door het parket Oost-Vlaanderen op dinsdag 26 mei 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde wegens het spuwen in de richting van de politie, weerspannigheid en het toebrengen van beschadigingen in de cel. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28/05/20

Op zaterdagnamiddag 16 mei 2020 werd in de gevangenis van Dendermonde vastgesteld dat een pakketje over de muur van de gevangenis was gegooid. Bij nazicht bleek dat het pakketje een hoeveelheid cannabis bevatte. De politiediensten werden na deze vondst ingelicht door de gevangenisdirectie.  

Een week later, op zaterdag 23 mei, werd een jongeman op heterdaad betrapt terwijl hij over de metalen poort van het Justitiehuis, gelegen aan de gevangenis, klom. De man werd gearresteerd. Hij was in het bezit van een gelijkaardig pakketje dat op 16 mei werd aangetroffen op de binnenkoer van de gevangenis.

Het gaat om een 20-jarige man van Nederlandse nationaliteit, wonende in Aalst. De politie kon ook een tweede verdachte arresteren die bij deze feiten betrokken was, een 20-jarige man met Angolese nationaliteit, wonende in Dendermonde.

De twee verdachten werden zondag 24 mei 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van handel van drugs. De onderzoeksrechter heeft hen beiden aangehouden. De verdachten verschijnen vrijdag 29/5 voor de raadkamer in Dendermonde die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

Op zondag 24 mei 2020 werden in de buurt van de gevangenis van Dendermonde nog twee andere personen betrapt bij gelijkaardige feiten. Het betreft twee mannen van 34 en 36 jaar, beiden afkomstig uit Temse. Ze werden gearresteerd en op maandag 25/5 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. Vrijdag 29/5 zal de raadkamer in Dendermonde beslissen over hun verdere aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28/05/20

Tussen 10 maart en 3 mei 2020 werden in Buggenhout en Lebbeke meerdere woninginbraken vastgesteld. Er werden telkens juwelen of muntstukken ontvreemd.

Na intensief onderzoek door de politiediensten konden drie verdachten worden geïdentificeerd.

De politie kwam hen op het spoor omdat ze telkens hetzelfde voertuig, een zwarte Ford Mondeo, gebruikten.

De verdachten komen in aanmerking voor minstens een 10-tal inbraken in de regio.

Uit het onderzoek blijkt dat de bende dagelijks op tal van plaatsen in het land actief was, met als uitvalsbasis Brussel.

De drie verdachten, een 38-jarige man met de Macedonische nationaliteit, een 38-jarige man met de Albanese nationaliteit en een 59-jarige man met de ex-Joegoslavische nationaliteit, werden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen op 20 mei 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft de verdachten aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

27/05/20

Deze ochtend stond op de E17 in de richting van Kortrijk ter hoogte van Destelbergen een file ten gevolge van een eerder gebeurd ongeval. In de staart van de file kwamen drie vrachtwagens tot stilstand.

Een vierde vrachtwagen reed achteraan in op de file.

De bestuurder van dit voertuig, een man met de Franse nationaliteit, kwam door de klap om het leven. Een bestuurder van een andere vrachtwagen raakte zwaar gewond.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan die ter plaatse kwam om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat de vrachtwagen met volle snelheid zou ingereden zijn op de file.

De autosnelweg was een tijd volledig afgesloten.

De trekker van de vrachtwagen is nog in beslag voor verder onderzoek.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25/05/20

Deze ochtend omstreeks 4u15 werden de politie van PZ Gent en de brandweer opgeroepen voor een brandend voertuig in de Rooigemlaan te Gent.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, zodat de vlammen zich niet verder konden verspreiden. Er werden echter wel drie nabij geparkeerde voertuigen en twee woningen beschadigd door de hitte. Er raakte niemand gewond.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.
Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat er aanwijzingen zijn dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22/05/20

Gisterenavond omstreeks 19u30 uur kreeg de lokale politie van Gent een melding dat er reeds enkele dagen een penetrante chemische geur hing in de buurt van de Drongensesteenweg in Gent.

De politie kwam samen met de brandweer ter plaatse en trof in een loods gelegen op een terrein aan de Drongensesteenweg een omvangrijke installatie aan die gebruikt werd voor de aanmaak van amfetamines. Er waren op het moment van het aantreffen van het drugslabo geen personen in de loods aanwezig.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter en stapte samen met de onderzoeksrechter ter plaatse af.
Het politionele onderzoek werd overgedragen aan de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. De civiele bescherming wordt ingeschakeld om het labo mee te helpen ontmantelen.

Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Gelet op het lopend onderzoek kan er op heden niet meer informatie worden meegedeeld.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

19/05/20

Deze ochtend rond 8u30 werd een verdacht voertuig opgemerkt in Oordegem. De lokale politie van PZ Erpe-Mere/Lede achtervolgde het voertuig en trachtte het te doen stoppen. Bij die kilometerslange achtervolging werd het verdachte voertuig echter klemgereden door een tweede patrouille. Het verdachte voertuig week niet en reed verder in de richting van de politiepatrouille. Als gevolg werden er door de politie enkele schoten afgevuurd. Niemand werd geraakt.

De twee inzittenden konden gevat worden. Er werd een hoeveelheid drugs in hun bezit gevonden. 

Zoals de standaardprocedure voorziet, loopt er enerzijds een onderzoek naar de onderliggende feiten en de motieven van de betrokkenen en anderzijds een onderzoek naar het schietincident.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

19/05/20

Gisterenavond omstreeks 19u kreeg de politie van Aalter een oproep binnen dat er een man over straat zou lopen met twee messen. De politie ging ter plaatse naar de Weibroekdreef en trof daar de verdachte aan. Het betreft een 35-jarige man uit Eeklo, die woont Aalter. Bij interceptie van de betrokkene heeft zich een schietincident voorgedaan, waarbij de precieze omstandigheden verder worden onderzocht.

Het parket kwam samen met een wetsarts en wapendeskundige ter plaatse. Ook het labo en Comité P zijn ter plaatse afgestapt.
Zoals de standaardprocedure voorziet, loopt er enerzijds een onderzoek naar de onderliggende feiten en de motieven van de betrokkene, en anderzijds een onderzoek naar het schietincident.

Er waren verschillende getuigen ter plaatse en vandaag zullen er nog een aantal verhoren plaatsvinden. In de loop van de dag zal ook nog een autopsie worden uitgevoerd.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

15/05/20

Op woensdag 13 mei 2020 omstreeks 5u ’s ochtends werd in Stekene een 26-jarige man gearresteerd naar aanleiding van een politionele tussenkomst. De verdachte verzette zich echter tegen de arrestatie. Wanneer hij overgebracht werd naar de combi, weigerde hij mee te gaan en probeerde meerdere malen naar de agenten te trappen.

De verdachte werd ondergebracht in de cel, maar wanneer de politieagenten de cel wilden verlaten, spuwde de verdachte in het gelaat van één van hen. De verdachte werd onmiddellijk opnieuw benaderd en onder controle gebracht. Hij kreeg de waarschuwing om dergelijke handeling niet meer te stellen. Wanneer de politieagenten terug de cel wilden verlaten, spuwde de verdachte ook deze keer minstens twee maal naar hen.

De 26-jarige spuwer werd door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard in snelrecht wegens ‘het verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’ en ‘weerspannigheid zonder wapens’.

Op 3 juni 2020 zal de man zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

12/05/20

Op vrijdagavond 14/02/2020 vond er een overval plaats op een filiaal van Louis Delhaize in de Wolvenstraat in Zottegem. Tijdens de overval bedreigde de verdachte de kassierster met een wapen. Onder bedreiging gaf de winkelbediende cash geld aan de verdachte. De verdachte vluchtte op zijn motorfiets en was sindsdien voortvluchtig.

De verdachte kon nu worden geïdentificeerd. Het betreft een 21-jarige man afkomstig uit Zottegem. De man werd op zaterdag 9 mei door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08/05/20

Gisterenmiddag vond rond 14u20 aan de Noorderlaan in Gent een spuwincident plaats.

Het slachtoffer, een 27-jarige vrouw, was rondom de Watersportbaan aan het lopen wanneer ze zag dat er zes vrouwen over de gehele breedte van het voet- en fietspad liepen. Wanneer de vrouw hen voorbij liep en hierover een opmerking gaf, liep één van hen, een 24-jarige vrouw, haar achterna en gaf haar een duw. Het slachtoffer vroeg enkele malen om afstand te houden, maar de vrouw kwam steeds dichter wanneer het slachtoffer een stap naar achteren zette.

Er volgde een lange discussie waarop het slachtoffer is doorgegaan. Toch bleef de ene vrouw haar volgen waarop het slachtoffer zei dat ze de politiediensten zou contacteren wanneer de vrouwen haar niet met rust lieten.

De andere vijf vrouwen kwamen dichterbij en uit het niets spuwde één van hen in het gezicht van het slachtoffer. De verdachte betreft een 40-jarige vrouw afkomstig uit Gent. Hierop contacteerde het slachtoffer de politiediensten.

Vervolgens gingen de zes vrouwen weg, maar keerde de spuwster alsnog terug en duwde met haar fiets meerdere keren tegen het slachtoffer en zei haar dat ze weg moest gaan.

Wanneer de politiediensten aankwamen liet de spuwster haar fiets vallen en ging gaan lopen.

De politie van PZ Gent kon vijf vrouwen arresteren en meenemen voor verhoor, de zesde vrouw kon tijdens het tumult ontsnappen.

De 40-jarige spuwster werd door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard voor ‘verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’, ‘weerspannigheid zonder wapens’ en ‘niet naleven verbod op privé- en publiekelijke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard’.

Op 28 mei 2020 zal de vrouw zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Gent.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06/05/20

Gisterenavond omstreeks 23u05 werd de politie van PZ Dendermonde gecontacteerd i.v.m. twee verdachte voertuigen op de Steenweg van Grembergen.

De politie kwam ter plaatse en trof er twee voertuigen aan. In het ene voertuig zat een persoon aan de bestuurderszijde. Het andere voertuig had twee inzittenden. Eén persoon stond naast de wagens.

Tijdens de controle weigerde de persoon aan de bestuurderszijde van het ene voertuig, een 24-jarige man, in de auto te blijven zitten en stapte uit. Wanneer de politie-inspecteurs hem meermaals vroegen opnieuw plaats te nemen in het voertuig, werd de verdachte agressief en haalde vervolgens een schroevendraaier uit zijn broekzak. De verdachte zwaaide verschillende malen met stekende bewegingen in de richting van de agenten.

Wanneer de politie de verdachte wou boeien, bleef de man agressief en gaf een duw aan een van de politieagenten. Een andere politie-inspecteur werd door de verdachte verschillende malen in de onderarmen gebeten. Hij liep een arbeidsongeschiktheid op van 5 dagen.

De verdachte had voor het uitstappen reeds contact opgenomen met zijn vader, een 58-jarige man. Die kwam tijdens de politiecontrole ter plaatse en mengde zich in het gebeuren. Wanneer de politie hem aanmaande om afstand te houden, negeerde deze de bevelen en uitte bedreigingen aan de hoofdinspecteur. De verdachte gedroeg zich daarnaast ook fysiek agressief. Wanneer de man naar de combi begeleid werd, deelde deze nog verschillende trappen uit richting de inspecteurs.

Een tweede verdachte, een 24-jarige man, bevond zich naast het voertuig. Ook hij was agressief naar de politiediensten toe en haalde uit met een vuistslag, die ontweken kon worden.

Politiepatrouilles van omliggende politiezones PZ Berlare/Zele, PZ Buggenhout/Lebbeke en PZ Hamme/Waasmunster verleenden bijstand.

De drie mannen konden uiteindelijk gearresteerd worden door de politiediensten en werden overgebracht naar het commissariaat voor verhoor.

Na verhoor werden de drie verdachten door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht. Zij zullen zich op 24 juni 2020 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06/05/20

Afgelopen nacht brak rond 3u50 brand uit in een woning in de Hendelstraat in Aalter. De twee bewoners, een 89-jarige man en een 86-jarige vrouw, kwamen hierbij om het leven. De woning werd volledig verwoest door de brand.

Een wetsgeneesheer en een branddeskundige werden door het parket aangesteld om de precieze omstandigheden van de brand en van de overlijdens te onderzoeken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

05/05/20

Gisterennamiddag vond omstreeks 14u30 een spuwincident plaats in het warenhuis Aldi gelegen aan de Stationsstraat in Haaltert.

Een man ging samen met zijn echtgenote de winkel binnen. Ze kregen elk afzonderlijk een winkelkar aangeboden, zoals de veiligheidsvoorschriften voorschrijven. De man nam de winkelkar aan, maar eenmaal in de winkel liet hij de kar achter en ging samen verder met zijn vrouw.

Hij werd hierop aangesproken door een vrouwelijke winkelbediende die hem wees op de regel ‘een winkelkar per persoon’. Volgens de eerste vaststellingen reageerde hij verbaal agressief, slingerde verwijten naar het hoofd van de winkelbediende en spuwde vervolgens in haar richting.

De politie werd verwittigd. Ondertussen had de man samen met zijn echtgenote met de wagen de parking verlaten. De politie kon de wagen intercepteren en de verdachte, een 31-jarige man met de Poolse nationaliteit, verblijvende in Haaltert, werd gearresteerd.

Het parket Oost-Vlaanderen tilt zwaar aan dergelijke feiten en besliste de man voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens ‘het verspreiden van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’. Deze inbreuk kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 3 maanden tot twee jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro (x 8).

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04/05/20

Vrijdagavond 1 mei jl. kwam het tot een schermutseling in de Brugse Poort. Dankzij het kordaat optreden van extra politiepatrouilles van PZ Gent kon de situatie gestabiliseerd worden.

Eén van de verdachten, kon zondagavond na een achtervolging door de politie gearresteerd worden. Het betreft een 29-jarige man van Noord-Afrikaanse afkomst die illegaal in ons land verblijft. Tijdens de achtervolging gooide hij een pakket weg waarin een groot slagersmes zat. Volgens de eerste vaststellingen had hij eerder twee personen bedreigd met een mes. Ook werd in zijn broekzak een ander mes gevonden. Verder was de man in het bezit van enkele zakjes cannabis.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de man voor de onderzoeksrechter in Gent voorgeleid, die hem heeft aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04/05/20

Tijdens een stropactie op zaterdag 2 mei jl. in de buurt van de Brugse Poort heeft de politie van PZ Gent twee verdachten geïntercepteerd die zich verdacht gedroegen. Het betreft een 28-jarige man afkomstig uit Tunesië die illegaal in ons land verblijft en een 23-jarige vrouw. Tijdens de identificatie van beide personen trof de politie een grote stapel bankbiljetten aan in de handtas van de vrouw. Ook tijdens de huiszoeking later die dag werd een grote som geld aangetroffen.

Het parket Oost-Vlaanderen vorderde een gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter. Tijdens een huiszoeking in een garagebox werd een verkopershoeveelheid cocaïne aangetroffen.

De twee verdachten werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van feiten van verkoop en bezit van verdovende middelen, vereniging en witwas. Zij werden allebei aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04/05/20

Naar aanleiding van het opsporingsbericht inzake twee overvallen op een nachtwinkel in Sint-Niklaas op resp. 21 januari 2020 en 3 februari 2020, dat werd verspreid in de uitzending van Faroek op dinsdag 28 april jl., kwamen enkele tips binnen.

Dankzij deze tips kon een verdachte, een 20-jarige man afkomstig uit Beveren, geïdentificeerd en opgepakt worden door PZ Sint-Niklaas. Hij werd op 1 mei 2020 door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om de man aan te houden.

Het onderzoek naar de medeverdachten wordt verdergezet.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28/04/20

Afgelopen nacht omstreeks 21u52 vond in Stekene een dodelijk verkeersongeval plaats in de Heirweg, op het kruispunt met Polken. Een 19-jarige jongeman uit Stekene werd gegrepen door een auto. Hij overleed ter plaatse.

Het rijbewijs van de bestuurder, een 41-jarige man uit Stekene, werd ingetrokken voor 15 dagen. De bestuurder legde een negatieve ademtest af.

Het parket heeft een verkeersdeskundige en een wetgeneesheer aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou blijken dat de jongeman hoogstwaarschijnlijk te voet de rijbaan overstak, met zijn skateboard in de hand.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

24/04/20

Op zondag 19 april 2020 merkte een politiepatrouille in Hamme een man op die binnenging in het lokaal van een carnavalsvereniging.
De 41-jarige man uit Hamme verklaarde dat hij per sms was uitgenodigd door een tweede persoon om daar samen te komen.

Die tweede persoon, een 35-jarige man uit Hamme die daar aanwezig was en de deur opende, was reeds eerder geverbaliseerd wegens het overtreden van de COVID-regelgeving. Op 15 maart 2020 was hij ook in het carnavalslokaal, waar toen alles in gereedheid werd gebracht om een feestje te organiseren.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de 35-jarge verdachte in snelrecht gedagvaard wegens het herhaaldelijk niet naleven van het samenscholingsverbod en het niet naleven van het verbod om zich onnodig op de openbare weg of in openbare plaatsen te bevinden.

Hij verschijnt maandag 27/4/2020 voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.

De persoon die ter plaatse kwam kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking van €250.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/04/20

In oktober 2019 startte het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek naar aanleiding van een poging tot oplichting op de parking van het tankstation langs de E40 in Drongen. Er werd een verdachte opgepakt en het parket vorderde een onderzoeksrechter. De verdachte werd aangehouden. Het gerechtelijk onderzoek is inmiddels afgerond.

Er zijn in dit dossier 22 geregistreerde slachtoffers. Er zijn ook een aantal Belgische slachtoffers die in het buitenland werden opgelicht. Deze dossiers werden evenwel niet behandeld door het parket Oost-Vlaanderen, gelet op haar territoriale bevoegdheid.

De verdachte, een 29-jarige man met de Ierse nationaliteit en ingeschreven in Groot-Brittannië, werd reeds gezocht voor feiten van oplichting in augustus 2017 op de snelwegparking langs de E40 in Wetteren waarbij dezelfde modus operandi alsook een valse naam werden gebruikt. De man was reeds gekend voor gelijkaardige feiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Luxemburg.

De man werd op 29 oktober 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden en zit nog steeds in voorhechtenis. Het parket Oost-Vlaanderen vervolgt de man nu voor oplichting en poging oplichting. Voor oplichting riskeert hij een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 3000 euro. 
Op poging oplichting staat een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 jaar en een geldboete van 26 tot 2000 euro.

De raadkamer heeft, conform de vordering van het parket, de verdachte doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Vonnis in de zaak op 22 april 2020. 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

15/04/20

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 april 2020 omstreeks 3u interpelleerde de politie van PZ Sint-Niklaas een man die op de Grote Markt zijn tent aan het opzetten was.

De verdachte, een 43-jarige man uit Sint-Niklaas, stelde zich weerspannig op. Hij bedreigde de verbalisanten en spuwde naar hen toen zij de tent bestuurlijk in beslag namen. Ook in de politiecombi bleef de man roepen en spuwen. Eenmaal in de politiecel trachtte de man de camera af te dekken.
De man was licht gekwetst aan zijn wenkbrauw en slaap, maar bij overbrenging naar het ziekenhuis weigerde de man alle medische verzorging.

De verdachte werd vrijdag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens
a) valse mondelinge berichten over gevaar voor aanslagen op personen of eigendommen waarop criminele straffen zijn gesteld
b) verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken
c) weerspannigheid zonder wapens

De onderzoeksrechter plaatste de man onder aanhoudingsmandaat. De verdachte verscheen gisteren 14/4/2020 voor de raadkamer, die zijn aanhouding heeft gehandhaafd.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

14/04/20

Deze ochtend omstreeks 9u20 werd in warenhuis Aldi op de Brusselsesteenweg in Melle een man gearresteerd door de politiediensten van PZ Rhode & Schelde. Zij werden opgeroepen omdat de man zich zeer agressief gedroeg naar enkele klanten.

De verdachte, een 36-jarige man met woonplaats in Gent, reed met zijn winkelkar moedwillig tegen de winkelkar van een 75-jarige vrouw. Toen een andere klant tussenbeide kwam, spuwde de verdachte in diens richting.

Een derde klant, een politieagent in burger, maande de verdachte aan tot kalmte. De verdachte ging daar niet op in, en trachtte met een vuistslag uit te halen. Een aanwezige winkelbediende die ondertussen ter plaatse was gekomen, kreeg in het tumult ook een klap toegediend.

De verdachte kon overmeesterd worden door de politieagent in burger en de beveiligingsagent. Hij werd conform de voorgeschreven richtlijnen in bedwang gehouden tot de politiediensten ter plaatse waren.

De man wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens
a) bedreiging met een aanslag- stoffen verspreiden
b) opzettelijke slagen en verwondingen

Op kwalificatie a) staan straffen van 3 maanden tot 2 jaar cel en geldboetes van 50 tot 300 euro (x8).

Het parket vraagt zijn aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

14/04/20

In de nacht van zondag 12 op maandag 13 april 2020 omstreeks 01u05 kreeg de politie van PZ Buggenhout/Lebbeke een noodoproep binnen van een persoon wonende in de Brielstraat in Buggenhout. Een 43-jarige man, wonende in de Brielstraat, had om onbekende reden zijn buurman aangevallen met een bijl.

De buurman was een sigaret aan het roken op zijn oprit, waarop de verdachte met een bijl in de hand naar het slachtoffer ging en hem wou slaan met het wapen. De man haalde een paar keer uit met de bijl, maar de buurman kon zich verweren en geraakte slechts licht gewond. De verdachte keerde hierop terug naar zijn woning.

De politie kwam ter plaatse. De verdachte weigerde de deur te openen voor de politie en barricadeerde zijn voordeur. De politie is de woning kunnen binnendringen en kon de man in zijn woning overmeesteren. Bij deze actie werd niemand gewond, ook verdachte niet. De man gaf een verwarde indruk.

Het onderzoek werd, onder leiding van het parket OVL, verder gezet door de Lokale Recherche van PZ Buggenhout/Lebbeke. Op vraag van het parket werd de man vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens poging moord.

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden. De onderzoeksrechter stelde een psychiater aan teneinde de geestestoestand van verdachte te laten onderzoeken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

09/04/20

Gisterennamiddag omstreeks 17u merkte een patrouille van PZ Dendermonde een springkasteel op in een tuin in het Mevrouw Courtmanspark in Dendermonde. Op het springkasteel waren enkele kinderen aan het spelen. Naast het springkasteel zaten vijf volwassenen op het terras.

Voor één van de aanwezigen, een 33-jarige man die in dezelfde straat woont, werd op 3 april 2020 reeds een proces-verbaal opgesteld inzake het niet-naleven van de coronamaatregelen. Gelet op het feit dat betrokkene al eerder door de politiediensten werd geverbaliseerd, heeft het parket Oost-Vlaanderen de verdachte gedagvaard in snelrecht wegens het overtreden van het samenscholingsverbod, namelijk door samen met anderen (buren) aanwezig te zijn op de eigendom van de buren.

De verdachte zal op 20 oktober 2020 moeten verschijnen voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.

De eigenaar van de woning op wiens terras de personen samen zaten, kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) voorgesteld ten bedrage van 250 euro, wegens het overtreden van het samenscholingsverbod.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07/04/20

Een 31-jarige man van Rwandese nationaliteit, afkomstig uit Oostkamp maar momenteel verblijvende in Gent, werd afgelopen nacht gearresteerd op verdenking van diefstal van 4 iMac-schermen uit een kantoorruimte in de Lange Violettestraat in Gent.

De politiediensten kregen een oproep van een taxichauffeur die de verdachte aan een pand had opgepikt en thuis had afgezet. De taxichauffeur had een vermoeden dat de schermen die de verdachte in zijn bezit had mogelijk gestolen waren.

Tijdens een huiszoeking met toestemming op het adres waar de verdachte momenteel verblijft, kon de politie de computerschermen aantreffen.

De verdachte, die geen onbekende is voor politie en gerecht, wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens a) diefstal en b) het niet-naleven van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen (i.k.v. corona).

Het parket vraagt zijn aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03/04/20

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft op dinsdag 31 maart een bende opgerold die verdacht wordt van drugsproductie en -handel. Er werden vijf huiszoekingen uitgevoerd en zeven verdachten opgepakt. De onderzoeksrechter te Dendermonde plaatste vijf van hen onder aanhoudingsmandaat. Bij de huiszoekingen werden zowel drugs als aanmaakproducten aangetroffen. Opvallend is dat één van de verdachten de organisatie mee aanstuurde vanuit de gevangenis.

In oktober 2019 vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter in Dendermonde met het oog op een onderzoek naar feiten van productie van amfetamines en drughandel.

Na uitgebreid en grondig onderzoek zijn de speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen erin geslaagd de bende die opereert in regio Aalst in beeld te krijgen.

Op 31 maart werden vijf huiszoekingen uitgevoerd in Oost-Vlaanderen op de adressen van de verdachten, alsook in de gevangenis te Dendermonde. Bij de actie werden zeven verdachten opgepakt.

Eén van de leidende figuren was een  43-jarige vrouw uit Nieuwerkerken, die in verbinding stond met haar echtgenoot, een 50-jarige man die in de gevangenis zit voor drugsfeiten, maar er toch in slaagde richtlijnen te geven. Zij werden daarbij bijgestaan door onder meer een 62-jarige man uit Denderhoutem, een 60-jarige man uit Aalst en een 60-jarige man uit Lokeren.

Ook een 26 jarige man uit Haaltert en een 31jarige vrouw uit Haaltert werden opgepakt.

De onderzoeksrechter te Dendermonde liet alle  verdachten in zijn kabinet voorleiden. Vijf verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst, de twee anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden. Bij de huiszoekingen kreeg de FGP versterking van de Lokale Politie van de politiezones Aalst en Denderleeuw/Haaltert, alsook van het Interventiekorps en de dienst Beveiliging Oost-Vlaanderen (beiden van de Federale Politie).

Bij de huiszoekingen werd materiaal aangetroffen voor het aanmaken van amfetamines, alsook dealerhoeveelheden drugs, waaronder 4 kilogram speed. Bovendien werden meer dan 4000 euro cash geld en verschillende verweerwapens (jachtgeweer, boksijzer, matrak,…) in beslag genomen.

Gezien de huidige coronacrisis, vroeg deze actie bijkomende voorbereiding om alles veilig te laten verlopen. De politie wordt immers geconfronteerd met verdachten – die zich vaak vijandig opstellen - waarvan de medische achtergrond niet gekend is. Bij deze actie werden de verdachten overgebracht in gecompartimenteerde wagens en waren de politiemensen die in nauw contact kwamen met de verdachten voorzien van de nodige mondmaskers en bril. Tijdens het verhoor werd een plexiwand gebruikt als scheiding.

Ook in deze bijzondere periode gaat de criminaliteit verder. De Federale Gerechtelijke Politie blijft dan ook waakzaam en blijft verder speuren om georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

03/04/20

Gisterenavond omstreeks 22u20 werd in het station Gent Sint-Pieters een man door de diensten van Securail weerhouden omdat hij mensen op het perron lastig viel. Hij was dronken en verbaal agressief.

Toen de mensen van Securail de man benaderden, riep hij dat hij besmet was met corona. Daarop spuwde hij naar de mensen van Securail. Ze konden de man in bedwang houden tot agenten van de Spoorwegpolitie ter plaatse kwamen. Hij spuwde eveneens naar de agenten van de Spoorwegpolitie.

De verdachte, een 20-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit, zonder gekende woonplaats in België, werd gearresteerd.

Aangezien dergelijk gedrag in tijden van corona totaal onaanvaardbaar is, besliste het parket Oost-Vlaanderen de man voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens:

a) smaad,

b) weerspannigheid

c) het verspreiden van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken

Op dit laatste staan straffen van 3 maanden tot 2 jaar cel en geldboetes van 50 tot 300 euro (x8).

Het parket vraagt zijn aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

02/04/20

Dinsdagnamiddag 31/3/2020 omstreeks 16u15 werd een winkeldiefstal gepleegd in een filiaal van warenhuis AD Delhaize in de Stationsstraat in Lebbeke.

Twee mannen kwamen naar de winkel. Een man is de winkel binnengegaan en heeft een aantal producten meegenomen (voedingswaren en drank twv 95 euro), terwijl zijn kompaan buiten stond te wachten. Toen de eerste verdachte buiten kwam, vluchtte hij weg met de buit. Tijdens zijn vlucht duwde hij de uitbaatster opzij. De tweede verdachte kon op de parking van de winkel door de politie van PZ Buggenhout/Lebbeke gevat worden.

Deze verdachte, een 31-jarige man uit Schaarbeek, maar feitelijk verblijvende in Lebbeke, werd geboeid en meegenomen in de combi. Tijdens de rit naar het bureel was man verbaal agressief en zei besmet te zijn met corona. Hij hoestte meermaals in de richting van de agenten en zei dat hij hen ook ging besmetten. Aangekomen in het politiecommissariaat werd de man opgesloten in de cel.

De tweede verdachte, de man die goederen uit de winkel had meegenomen en gevlucht was, een 37-jarige man uit Ottignies met feitelijke verblijfplaats in Lebbeke, kon gevat worden aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke. De buit van de winkeldiefstal werd bij hem aangetroffen.

Bij zijn arrestatie riep hij naar de agenten dat hij ziek was, dat hij besmet was met corona, en dat hij de agenten ook ging besmetten. Hij uitte nog meer bedreigingen aan het adres van de politieagenten en zei dat iedereen in het ziekenhuis zou belanden. Hij werd eveneens opgesloten in de cel waar hij nog steeds zeer agressief tekeer ging. Hij bleef roepen dat hij iedereen ging besmetten.

Beide verdachten waren dronken en konden pas na ontnuchtering verhoord worden.

Ze werden gisteren, woensdag 1/4/2020, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens :

a) diefstal met geweld of bedreiging

b) valse mondelinge berichten over gevaar voor aanslagen op personen of eigendommen waarop criminele straffen zijn gesteld

c) verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken

Het parket tilt zwaar aan deze feiten en vroeg de aanhouding van beide verdachten.

De onderzoeksrechter heeft hen beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01/04/20

Op maandag 30 maart 2020 heeft de lokale politie van Sint-Niklaas in een winkel in de Reynaert Galerij gelegen aan de Grote Markt in Sint-Niklaas een partij vervallen handgels in beslag genomen.

Volgens de eerste vaststellingen werden deze gels door de verdachten niet alleen te koop aangeboden in deze winkel maar tevens via Marketplace op facebook.

Naar schatting zouden er een 2000-tal flesjes verkocht zijn.

Uit onderzoek bleek dat de verdachten de vervaldatum hadden gemanipuleerd, in die zin dat ze het cijfer 12 hebben verwijderd uit ‘10/2012’ om op die manier potentiële kopers verkeerdelijk te doen geloven dat de handgels nog werkzaam waren. Tevens brachten zij zelf stickers aan op de flesjes.

Na analyse van een aantal stalen door een gespecialiseerd labo is gebleken dat het nog aanwezige ethanolgehalte niet hoog genoeg was om een afdoende bescherming te bieden.

Aangezien op heden nog niet kan worden bepaald wie de kopers zijn van deze flesjes, worden via deze weg de kopers verwittigd om deze handgels niet (langer) te gebruiken gezien ze niet de bescherming waarborgen die noodzakelijk is om virussen te doden.

Inmiddels kon een verdachte, een 60-jarige man, gearresteerd worden. Het parket Oost-Vlaanderen heeft de verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om de man aan te houden.

Zijn kompaan is voortvluchtig en wordt actief opgespoord.

Een minderjarige mocht in het kader van het onderzoek na verhoor beschikken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

31/03/20

Gisterenavond rond 17u30 werd een vechtpartij gemeld tussen twee mannen in een appartementsblok in Zelzate in de Koningin Fabiolalaan.
Bij aankomst merkten de interventieploegen van de politiezone Regio Puyenbroeck dat een raam van een deur gesneuveld was.
Eén van de aangetroffen verdachten, een 47-jarige man woonachtig in Zelzate, was heel agressief en kennelijk onder invloed van verdovende middelen.

De verdachte uitte verschillende mondelinge bedreigingen naar de omstaanders en naar de politiediensten. Bij de arrestatie van de verdachte, spuwde deze in de richting van de politie-inspecteurs. Dit herhaalde zich verschillende keren. Gelukkig werd niemand van de inspecteurs rechtstreeks geraakt door speeksel.

De man werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket tilt zwaar aan deze feiten en vroeg de aanhouding van de man. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

24/03/20

Gisterenochtend omstreeks 8u werd de bestelwagen van een Gents restaurant aan de Verloren Kost gestolen.
Toen de zaakvoerder de bestelwagen, die hij gebruikt voor thuisleveringen, aan het in- en uitladen was, sloeg de dief toe.

In de namiddag werd het voertuig gelokaliseerd en achtervolgd door de politiediensten. Aan het Fonteineplein, dat afgesloten is met houten anti-parkeerpalen, reed het betrokken voertuig zich vast. De politie van PZ Gent heeft de verdachte ter plaatse gearresteerd. Het betreft een 38-jarige man met de Iraanse nationaliteit, afkomstig uit Gent.

De man werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket tilt zwaar aan deze feiten en vroeg de aanhouding van de man. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/03/20

Dinsdagavond 17 april 2020 omstreeks 19u waren twee jongemannen een dokterspraktijk in Temse binnengegaan. Ze bevonden zich aanvankelijk in de wachtruimte.

Ze bedreigden de aanwezige dokter met een mes en vroegen naar geld. De dokter weigerde dit en de twee verdachten gingen hierop aan de haal met de autosleutels van de dokter. De verdachten sloegen op de vlucht, maar konden door buurtbewoners worden gevat.

De verdachten, twee 17-jarige jongemannen, werden door de lokale politie van Kruibeke/Temse gearresteerd en werden op vordering van het parket voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. De jeugdrechter plaatste de twee minderjarigen in een jeugdinstelling.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19/03/20

Afgelopen nacht omstreeks 1u50 kon de politie van politiezone Regio Rhode & Schelde, na een oproep, een inbreker op heterdaad betrappen tijdens een inbraak in een café in de Magerstraat in Heusden. Het gaat om een 29-jarige man uit Destelbergen.

De dief raakte binnen via een ingeslagen venster. In de rugzak van de verdachte werden een tiental flessen alcoholische dranken en een aantal pakken sigaretten teruggevonden.

De verdachte werd door de politie gearresteerd en op vordering van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Parket Oost-Vlaanderen benadrukt dat ook ten tijde van de coronacrisis, wanneer veel handelspanden leegstaan, uiterst streng zal worden opgetreden bij dergelijke inbraken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18/03/20

Van april tot december 2019 kon een filmploeg van productiehuis Het Nieuwshuis (Eric Goens) het reilen en zeilen van het parket Oost-Vlaanderen volgen.

De makers beleefden dit van zeer dichtbij mee en kregen de kans om alles op camera vast te leggen.

Parketmagistraten van de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde werden op de voet gevolgd tijdens hun werkzaamheden in hun kabinet, op zitting, op afstapping op een plaats delict, bij hen thuis, bij een autopsie, enz.

De reeks geeft een exclusieve inkijk in het dagelijks leven op het parket Oost-Vlaanderen.

De eerste aflevering van de reeks van 9 wordt op dinsdag 24 maart 2020 om 20u35 uitgezonden op ‘VIER’.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

17/03/20

Strafrechtelijke aanpak wanneer de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet worden nageleefd.

Context:

De strafrechtelijke aanpak is een aanvulling op de bestuurlijke aanpak. We bevinden ons in volle Corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot (tijdelijke) sluiting over te gaan. Desalniettemin zal ook het parket haar verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben.

Uitbaters van handels- en horecazaken die weigeren de crisismaatregelen die opgelegd werden door de federale overheid te volgen, riskeren naast bestuurlijke sancties, zoals een sluiting, ook strafrechtelijke sancties.

We benadrukken dat het de bedoeling is dat er slechts strafrechtelijk wordt opgetreden indien het echt niet anders kan. De strafrechtelijke beteugeling is dus voorbehouden voor zij die door hun toedoen de volksgezondheid in gevaar blijven brengen, ondanks de waarschuwing door de politie en de eventuele bestuurlijke sancties.

Vervolgingsbeleid:

Alle Procureurs des Konings hanteren een vervolgingsbeleid dat gestoeld is op dezelfde principes van subsidiariteit en proportionaliteit.

Wanneer herhaalde of ernstige inbreuken worden vastgesteld zal er door de lokale politie een proces-verbaal worden opgesteld .

Ook zij die  het politieoptreden ernstig bemoeilijken en eveneens blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeren sancties. Ook lastens hen zal er een proces-verbaal worden opgesteld.

De betrokkenen zullen verhoord worden door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit gevolg kan bestaan in  een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Volksgezondheid primeert:

Alle Procureurs benadrukken dat de volksgezondheid primeert, net zoals het respecteren van de maatregelen om de verspreiding van het viris COVID-19 te beperken. We nemen ten volle onze verantwoordelijkheid om het algemeen belang en in dit geval de volksgezondheid te garanderen. We hopen uiteraard allen dat het niet zo ver moet komen, maar waar het nodig is zal, in het belang van de volksgezondheid, worden opgetreden.

De Procureurs des Konings

Fiasse Vincent , Sabbe Johan , Rézette Marc , Tilgenkamp Andrea, De Keyzer Franky, Jodts Filiep, Van Wymersch Ine, Macq Vincent, Vits Patrick, Donnay Etienne, Guido Vermeiren, Jean-Marc Meilleur, Philippe Dulieu, Christian Henri

Communicatieafspraken:

Pour la communication: Jean-Marc Meilleur procureur du Roi de Bruxelles (Fr) (0473 80 58 10)

Ine Van Wymersch is nationaal aanspreekpunt voor de pers: 0478/47.20.61

Achtergrondinformatie:

De wettelijke basis die vermeld wordt in het MB dat bepaalde handelszaken verplicht om te sluiten, is art. 182 van de wet betreffende de civiele veiligheid van 15/5/2007 en art. 11 wet politieambt 5/8/1992.

Art. 182: De minister of zijn gemachtigde kan in geval van dreigende omstandigheden de bevolking, ter verzekering van haar bescherming, verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken, die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze maatregelen betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen; om dezelfde reden kan hij iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden.

Dit artikel geldt niet alleen ten aanzien van de bezoekers die de zaak weigeren te verlaten, maar ook ten aanzien van de uitbater.

De strafsanctie staat dan vermeld in art. 187 wet civiele veiligheid 15/5/2007:  

Art. 187. Weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikelen 181, § 1 en 182 zijn bevolen, wordt in vredestijd gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen.
In oorlogstijd of in daarmede gelijkgestelde perioden wordt weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikel 185 zijn bevolen gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot zes maanden en met geldboete van vijfhonderd euro tot duizend euro, of met één van de straffen alleen.
De minister of, in voorkomend geval, de burgemeester of de zonecommandant, kan bovendien de genoemde maatregelen ambtshalve doen uitvoeren, op kosten van de weerspannige of in gebreke gebleven personen

11/03/20

Deze ochtend werden in een woning in Vlekkem, deelgemeente van Erpe-Mere, de levenloze lichamen aangetroffen van een bejaard koppel, een 83-jarige man en zijn 83-jarige echtgenote.

De onderzoeksrechter en het parket Oost-Vlaanderen stapten af ter plaatse, samen met het labo, het afstappingsteam en de wetsgeneesheer.

De vaststellingen wijzen op een familiedrama.

Er zijn geen aanwijzingen van tussenkomst van derden.

Uit respect voor de familie worden geen verdere mededelingen gedaan.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11/03/20

Zondagavond 8 maart 2020 werd de politie van Sint-Niklaas opgeroepen i.v.m. problemen in het centrum van Belsele. In de nasleep van Carnaval Belsele werd er gevochten en werden er vernielingen aangebracht. Bij de tussenkomst van de politie stelden twee personen, een 20-jarige man en een 21-jarige man, beiden uit Waasmunster, zich fysiek agressief op tegen de politie. Ze brachten de aanwezige politiemensen slagen en verwondingen toe. Daarnaast verzetten ze zich ook tegen hun arrestatie. Door deze fysieke agressie raakten drie politiemensen mensen gewond.

De twee agressors werden gearresteerd en op 10 maart 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden beiden in verdenking gesteld van weerspannigheid en het toebrengen van slagen en verwondingen aan de politie.

De 21-jarige verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden en werd overgebracht naar de gevangenis. De andere verdachte werd in vrijheid gesteld onder strikte voorwaarden.

De lokale politie van Sint-Niklaas vraagt aan omstaanders die de gebeurtenissen hebben gefilmd om hun beelden aan hen over te maken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11/03/20

Op zaterdagnamiddag 7 maart 2020 werd ter hoogte van de fietsenstalling aan het station van Aalst een man opgepakt die verdacht wordt van meerdere fietsdiefstallen en pogingen tot fietsdiefstal. Kort voordien had hij gepoogd een elektrische step te stelen aan het Priester Daensplein.

De verdachte, een 35-jarige man met de Spaanse nationaliteit, zonder vaste verblijfplaats, werd door de politie van Aalst gearresteerd.

Tijdens het verder onderzoek kwamen nog andere feiten aan het licht. De man komt o.a. in aanmerking voor de diefstal van een mountainbike uit de fietsenstalling aan het Priester Daensplein in Aalst op 7 februari 2020. Deze feiten werden vastgelegd op camerabeelden. Op 28 januari 2020 zou hij een damesfiets gestolen hebben aan het station van Erembodegem. Ook hier is de verdachte op camerabeelden te zien.

De verdachte werd reeds gezocht voor een aantal openstaande dossiers inzake fietsdiefstallen gepleegd in Aalst in 2018 en 2019.

Hij bekende tijdens zijn verhoor regelmatig fietsdiefstallen te plegen en de gestolen fietsen door te verkopen. Hij werd in het verleden reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De verdachte werd op zondag 8 maart 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem heeft aangehouden. Vrijdag 13 maart 2020 beslist de raadkamer in Dendermonde over zijn verdere aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

09/03/20

Het gerechtelijk onderzoek naar een schietincident in Lievegem vorig jaar in oktober, is afgerond. 

Op zondagnamiddag 13 oktober 2019 kreeg de politie het bericht dat er in Lievegem schoten afgevuurd waren op een woning in Vellare en op een voertuig in de Centrumstraat.
In de woning was een 76-jarige man aanwezig, maar hij raakte niet gewond. Kort nadien werd in de Centrumstraat een voertuig onder vuur genomen vanuit een ander voertuig. De passagier van het beschoten voertuig, een 74-jarige vrouw, werd gewond. De slachtoffers zijn respectievelijk de vader en de moeder van een 52-jarige vrouw uit Lievegem. Deze vrouw zat aan het stuur van het beschoten voertuig, maar werd niet gewond.

De verdachte van beide schietincidenten, een 49-jarige man uit Wichelen, werd op dinsdag 15 oktober 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden op verdenking van poging moord en verboden wapendracht en zit nog steeds in voorhechtenis.

De raadkamer heeft, conform de vordering van het parket, de verdachte doorverwezen naar de correctionele rechtbank.
Op woensdag 11 maart 2020 wordt de zaak ingeleid voor de correctionele rechtbank in Gent. 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

05/03/20

Deze namiddag omstreeks 14u30 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in de Henri Farmanstraat in Gent. Een vrachtwagenchauffeur, een 19-jarige man met Franse nationaliteit, reed met zijn voertuig een bromfietser aan. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Mariakerke, overleed ter plaatse.

Het parket heeft het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur voor 15 dagen ingetrokken en stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/02/20

Op dinsdag 18 februari 2020 vond er een gecoördineerde actie plaats van de drugsafdeling van de Federale gerechtelijke politie Antwerpen met bijstand van verschillende andere Federale en Lokale politiediensten onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Het onderzoek startte in mei 2019 nadat de douane Antwerpen 392 kg cocaïne aantrof tussen een deklading parkethout uit Bolivia.

In samenwerking met de Boliviaanse autoriteiten konden hierbij meerdere arrestaties worden verricht in Zuid-Amerika.

Het Belgische onderzoek leidde tot de ontdekking van een nieuw transport, waardoor in november 2019 opnieuw 775 kg cocaïne kon worden in beslag genomen. Deze keer werden de drugs en de deklading hout verzonden vanuit Ecuador.

Verder bleek dat een eerdere inbeslagname door de Antwerpse douane van 315 kg cocaïne in maart 2019 ook aan deze organisatie kon worden toegeschreven.

Deze drugs waren toen verborgen in metaalschroot. De criminele organisatie heeft nadien nog op spectaculaire wijze de container gestolen op de terreinen waar deze gestald stond. Gelukkig waren de drugs toen al verwijderd door de douane.

In tussentijd was de organisatie ook bezig met het opzetten van een nieuwe drugslijn tussen Colombia en Antwerpen. Hierbij wilde men gebruik maken van tweedehandsvoertuigen.

Er werden daarbij directe contacten vastgesteld tussen criminele organisaties in Nederland.

De actie resulteerde in een 14-tal huiszoekingen uitgevoerd in de streek rond Aalst en Brussel.

Daarbij werden negen personen gearresteerd. Sommigen zijn reeds gekend voor eerdere feiten van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Er werden bijkomend ook 2 voertuigen inbeslaggenomen die gebruikt werden voor het plegen van de feiten.

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft 8 personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

14/02/20

Het jeugdparket Oost-Vlaanderen sluit zich aan bij de bezorgdheden geuit door de procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde, Ine Van Wymersch.
Deze week werd het jeugdparket Oost-Vlaanderen geconfronteerd met dezelfde problematiek en trok reeds aan de alarmbel bij het Agentschap Jongerenwelzijn.
Het staat vast dat er actueel een manifest gebrek is aan plaats in de gesloten jeugdinstellingen, met alle gevolgen van dien voor de openbare veiligheid.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

07/02/20

Deze ochtend omstreeks 6u30 werd een poetsvrouw die aan het werk was in stadstheater NTGent geconfronteerd met een aantal personen die het gebouw waren binnengedrongen. Bij die confrontatie ontstond een schermutseling, waarbij de vrouw ernstig gewond raakte. Zij werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw verkeert niet in levensgevaar maar kon nog niet verhoord worden.

De politie deed een sweeping van het gebouw maar kon niemand meer aantreffen.
Er werden braaksporen vastgesteld aan de achterkant van het gebouw. Het labo komt ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek loopt volop.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

05/02/20

Gisterennamiddag 4 februari 2020 omstreeks 13u10 gebeurde in de Beverentunnel op de Antwerpse ring (R2) in de richting van Stabroek een zwaar verkeersongeval. Een vrachtwagen reed in op de staart van de file. Bij die kop-staartaanrijding raakten drie vrachtwagens, twee bussen en een personenwagen betrokken.

De personenwagen werd gekneld tussen het aanrijdend voertuig en een autobus. De bestuurder van de personenwagen, een 30-jarige man uit Merksem, overleed ter plaatse. Een tweede slachtoffer, een passagier van één van de autobussen, is gisterenavond overleden aan zijn verwondingen. Het betreft een 36-jarige man uit Antwerpen.

De bestuurder van de vrachtwagen die inreed op de file is een 52-jarige man uit Bulgarije. Hij testte negatief op alcohol en drugs en werd verhoord door de politie. Het parket Oost-Vlaanderen heeft zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de precieze omstandigheden van het ongeval zal onderzoeken.
De aanrijdende vrachtwagen, het autowrak en één autobus zijn in beslag genomen voor verder technisch onderzoek.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

04/02/20

De 26-jarige vrouw die zondagnamiddag werd opgepakt na drie steekincidenten in Mariakerke en Gent, werd deze voormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De vrouw is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging moord.

De onderzoeksrechter heeft een gerechtspsychiater aangesteld om de geestelijke toestand van de vrouw te onderzoeken.

De twee slachtoffers die aanvankelijk in levensgevaar waren, werden inmiddels geopereerd en zijn buiten levensgevaar.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03/02/20

Zaterdagnamiddag 1 februari 2020 heeft een medewerker van de kerkfabriek een jongeman op heterdaad betrapt bij een poging diefstal in de kerk van Ertvelde.De medewerker trof de verdachte aan achter het altaar. Hij herkende de verdachte aan de hand van camerabeelden van eerdere feiten in de kerk op 16 januari 2020, toen de verdachte een som geld ontvreemdde uit een offerblok. De medewerker sloot de kerk af en verwittigde de politie.

De verdachte, een 19-jarige man zonder vaste woonplaats, werd gearresteerd. Hij bekende de feiten. Hij komt ook in aanmerking voor feiten van diefstal in de Sint-Laurentiuskerk in Zelzate op 15 januari 2020.
Hij werd door het parket voor beide feiten gedagvaard in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank OVL, afdeling Gent van 26 maart 2020.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03/02/20

Gisterennamiddag deed er zich een reeks steekincidenten voor in Mariakerke en Gent. Op drie verschillende locaties werden in totaal vier personen aangevallen met een mes.

Het eerste slachtoffer, een 26-jarige man uit Lievegem, werd omstreeks 15u55 neergestoken in de Oranjeboomstraat in Mariakerke en verkeerde gisterenavond in levensgevaar. Omstreeks 16u05 werd een 37-jarige vrouw neergestoken in de Korte Rijakkerstraat in Mariakerke. Het slachtoffer raakte ernstig gewond maar verkeert niet in levensgevaar. Omstreeks 16u15 werden in de Bevrijdingslaan in Gent nog twee passanten aanvallen met een mes. Het betreft twee mannen van respectievelijk 45 en 52 jaar. Eén van hen verkeerde gisterenavond nog in levensgevaar.

De politie werd verwittigd en kon de verdachte van al deze incidenten in de Bevrijdingslaan ontwapenen met een schot in de hand. Het betreft een 26-jarige vrouw uit Gent. De verdachte werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Nadien werd ze overgebracht naar het politiecommissariaat voor verhoor.

De vrouw werd gearresteerd en zal op vordering van het parket OVL worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van moordpoging. Het parket vraagt de aanhouding.
De onderzoeksrechter, het parket en het  labo stapten gisteren af op de drie locaties. Er werd ook een ballistisch expert en een wetsdokter aangesteld.
Het parket Oost-Vlaanderen heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd met betrekking tot de verschillende steekincidenten. Er zijn geen aanwijzingen dat de vrouw een terroristisch motief had. Zoals standaard voorzien is, wordt er ook een opsporingsonderzoek gevoerd naar het gebruik van het vuurwapen door de politie.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

31/01/20

Omstreeks 14u20 deze namiddag vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de E17 richting Kortrijk, ter hoogte van afrit De Pinte.
Een trekker met oplegger met Roemeense nummerplaat stond geparkeerd op de vluchthaven net voor afrit De Pinte.
Volgens de eerste vaststellingen reed een tweede vrachtwagen in op de geparkeerde vrachtwagen.
De bestuurder van de geparkeerde vrachtwagen, een Roemeen van 32 jaar, die uitgestapt was en zich naast de vrachtwagen bevond, werd ook aangereden.
Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en is aldaar overleden.

De passagier van de aanrijdende vrachtwagen raakte zwaargewond en overleed ter plaatse. Het betreft een 55-jarige man uit Waregem.

De bestuurder van de aanrijdende vrachtwagen, een 44-jarige man uit Harelbeke, legde een negatieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/01/20

De fietsbrigade van PZ Aalst heeft op maandag 27 januari 2020 een man gearresteerd met een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak.
Het gaat om een 28-jarige man zonder wettelijke verblijfplaats. Hij was in het bezit van ruim 80 gram heroïne en 6 gram cocaïne.
Nadat hij over de sporen was gelopen, had hij zich verscholen in een wachtende trein. Dankzij de volharding van de fietsbrigade kon hij uiteindelijk gearresteerd worden, maar hij stelde zich weerspannig op tegenover de politiediensten.
De verdachte werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van verkoop en bezit van drugs. De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden.

Ook op dinsdag 28 januari 2020 werd in het centrum van Aalst een 54-jarige man, eveneens zonder wettige verblijfplaats, gearresteerd door de fietsbrigade van PZ Aalst. Hij had ruim 100 gram heroïne en 22 gram cocaïne bij zich. Ook hij trachtte de politiediensten te ontvluchten, maar kon, ondanks zijn weerspannigheid, toch gearresteerd worden.  
De verdachte verscheen, op vordering van het parket Oost-Vlaanderen, deze voormiddag voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Deze man werd eveneens aangehouden.  

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/01/20

Deze nacht omstreeks 00u30 vond op de Blaisantvest in Gent, ter hoogte van het kruispunt met het Neuseplein, een verkeersongeval plaats waarbij een voetganger werd aangereden.

De voetganger, een 34-jarige man uit Gent, werd, toen hij overstak, aangereden door een voertuig dat de Blaisantvest inreed. De man raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is hij buiten levensgevaar.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/01/20

Maandag 27 januari 2020 vond in het kader van een gerechtelijk onderzoek een gecoördineerde actie plaats. Deze professionele actie werd georganiseerd door de wijkpolitie Nieuw Gent samen met bijstand van verschillende diensten van PZ Gent, alsook met bijstand van PZ Aalst en federale steundiensten. Op een aantal locaties in Sint-Denijs-Westrem werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd.

Er werden grote hoeveelheden cannabis (34 kilo) en mephedrone (meer dan een halve kilo) in beslag genomen. Daarnaast werden ook andere verdovende middelen aangetroffen, zoals ketamine en psychedelische truffels, alsook steroïden, wapens en een grote som cash geld.

Vijf personen van respectievelijk 61, 33, 25, 23 en 21 jaar werden op dinsdag 28 januari 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Drie verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden. De 21-jarige en 33-jarige verdachte werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29/01/20

In de nacht van 6 op 7 december 2019 werden drie personen gedetecteerd tijdens het beklimmen van de omheining die de site van de kerncentrale van Doel omsluit.
De site is continu beveiligd tegen indringers en de beveiligingssystemen traden dan ook onmiddellijk in werking.
De verdachten werden gearresteerd door de politie en het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) werd meteen op de hoogte gebracht van het incident, zoals de procedures voorschrijven.

De nucleaire veiligheid was op geen enkel moment in gevaar.
Er zijn geen aanwijzingen dat de drie verdachten kwaadwillige bedoelingen hadden, maar het betreden van de afgesloten site van de kerncentrale van Doel is wel een strafbaar feit.
De twee meerderjarige verdachten van 18 en 19 jaar werden door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard en moeten zich vandaag, op 29 januari 2020, verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. De derde verdachte is minderjarig (17 jaar) en werd gedagvaard voor de jeugdrechtbank.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28/01/20

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft deze ochtend in opdracht van de onderzoeksrechter in Dendermonde meerdere huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar de invoer van grote partijen cocaïne via de Waaslandhaven.

Daarbij werden drie personen gearresteerd. Twee onder hen, een 56-jarige man uit Haasdonk en een 26-jarige man uit Brecht, zijn ex-werknemers van een haventerminal. De derde verdachte is een 33-jarige man uit Brecht.

Het gerechtelijk onderzoek, gevorderd door het parket Oost-Vlaanderen, loopt sinds de zomer van 2019. De drie mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de invoer van meer dan 6 ton cocaïne.

Zij werden in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De drie verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden.

Het onderzoek wordt verdergezet.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen en het parket Oost-Vlaanderen herinneren er aan dat verdachte omstandigheden in de haven steeds kunnen gemeld worden via www.onzehavendrugsvrij.be.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

27/01/20

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters kwamen bij de verkiezingen van 26 mei 2019 niet (tijdig) opdagen en konden nadien tijdens het politieverhoor geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen allemaal een minnelijke schikking toegestuurd.

Minnelijke schikkingen:

  • 337 personen betaalden de minnelijke schikking van 250 euro.

Dagvaardingen:

  • 168 personen betaalden de minnelijke schikking niet. Zij werden tussen begin november en eind december 2019 door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard op verschillende themazittingen voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde.
    De wet voorziet voor de inbreuken op de kieswet een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

Uitgesproken straffen:

  • 142 personen werden veroordeeld tot een geldboete + gerechtskosten (meest uitgesproken geldboetes: 50, 75 en 100 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen = x 8, dus 400, 600 en 800 euro) en één iemand tot een werkstraf + de gerechtskosten;
  • 5 personen kregen opschorting van straf (feiten bewezen maar geen straf opgelegd);
  • 15 personen werden vrijgesproken (waarbij de rechter oordeelde dat de afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was; of dat de rechter de tenlastelegging niet bewezen achtte);
  • 4 beklaagden konden op zitting bewijzen dat ze de minnelijke schikking toch tijdig betaald hebben (onontvankelijkheid van de strafvordering)
  • 1 iemand ging in beroep tegen zijn veroordeling.

 

​Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het College van procureurs-generaal m.b.t. het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

22/01/20

De bewoner van een woning in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg deed deze voormiddag aangifte van opzettelijke beschadigingen aan zijn brievenbus.

De betonnen brievenbus, die losstaat van de woning, werd volledig vernield. Een aantal bewoners uit de buurt zouden vannacht omstreeks 2u30 een luide knal gehoord hebben.

Ontmijningsdienst DOVO en het labo van de politie kwamen ter plaatse. De politie stelde tijdelijk een perimeter in.

Uit de eerste vaststellingen van de politie en het onderzoek door DOVO blijkt dat de brievenbus werd beschadigd door het gebruik van pyrotechnisch materiaal (vuurwerk), met name een voetzoeker. De plaats werd inmiddels vrijgegeven.

Politie en parket voeren een onderzoek naar de feiten.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/01/20

Op dinsdag 21 januari 2020 organiseert het parket Oost-Vlaanderen een themazitting in het kader van “volksgezondheid en voedselveiligheid in winkels en horecazaken”.

26 personen en/of firma’s (in 12 verschillende dossiers) werden door het parket gedagvaard voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent wegens inbreuken vastgesteld door het Federaal voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het gaat in deze dossiers om verschillende inbreuken:

Zo is er in zes dossiers sprake van ernstige inbreuken op hygiëne, waarvan er bij  vier dossiers ook sprake is van inbreuken op de traceerbaarheid en autocontrole. In één dossier gaat het om bedrog in voedingsmiddelen en valsheid in geschrifte. In een ander dossier is er sprake van de uitbating zonder erkenning.

Er is ook een dossier dat betrekking heeft op de nasleep van de fipronilcrisis.

Verder behandelt de rechtbank ook twee dossiers waar er sprake is van inbreuken op het rookverbod.

Tot slot worden ook nog drie andere dossiers behandeld, waarbij er onder meer sprake is van de verkoop van verboden cosmeticaproducten, het wegmaken van inbeslaggenomen dieren bestemd voor de voedselketen en de verkoop van alcohol aan minderjarigen.

In het grootste deel van deze dossiers werden de betrokkene in het verleden reeds geverbaliseerd voor soortgelijke inbreuken. In andere gevallen werd een administratieve geldboete of minnelijke schikking opgelegd, maar werd deze niet betaald.

Met deze themazitting wil het parket van Oost-Vlaanderen het vervolgingsbeleid extra in de verf zetten, gezien inbreuken op de volksgezondheid en voedselveiligheid iedereen aanbelangen.

De zitting gaat door in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20/01/20

Op donderdag 9 januari 2020 omstreeks 20u00 werd een jogster overvallen in het park van Ninove. Een jongeman sprak het slachtoffer aan en eiste geld onder bedreiging van een zakmes. Aangezien het slachtoffer geen geld op zak had, gaf ze haar gsm. Hierna zette de verdachte het op een lopen. 

Korte tijd later kwam een gelijkaardige melding binnen (stadscentrum Ninove) en werd dezelfde persoonsbeschrijving opgegeven van de verdachte. Bij dit tweede feit ging het om een poging afpersing. De verdachte sloeg op de vlucht toen een voertuig naderde en het slachtoffer met haar armen begon te zwaaien.

De verdachte kon later op de avond, aan de hand van camerabeelden, gearresteerd worden in het centrum van Ninove.

De verdachte, een minderjarige jongen uit Ninove, heeft de feiten bekend.

Hij werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde en werd door de jeugdrechter geplaatst in de gemeenschapsinstelling in Everberg.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

15/01/20

Op woensdag 8 januari 2020 kreeg een 72-jarige dame in de Molenstraat in Overmere een jonge vrouw aan de voordeur. De vrouw vroeg of ze een lege fles mocht vullen met water en kon zo de woning betreden. Door dit afleidingsmanoeuver slaagde een mannelijke mededader er eveneens in om de woning binnen te dringen.

Een familielid van de dame, een 58-jarige man, was toevallig getuige van de feiten en kwam tussen om de personen uit de woning zetten. Hij werd echter gewelddadig overmeesterd door de verdachten en raakte hierbij gewond.

De twee verdachten konden ontkomen met hun voertuig dat in de buurt geparkeerd stond. Een uitgebreide zoektocht door de politie leverde niets op.

Het voertuig werd onmiddellijk geseind en werd op 13 januari 2020 opgemerkt door een ANPR-camera aan de Duitse grens. De federale politie van Luik kon het voertuig onderscheppen en de drie inzittenden werden ter plaatse gearresteerd.

Eén van de inzittenden, een 24-jarige vrouw met de Roemeense nationaliteit, stond geseind met een bevel tot gevangenneming en werd meteen naar de gevangenis overgebracht. De andere twee inzittenden betroffen de verdachten van de feiten in Overmere: een 22-jarige vrouw en een 24-jarige man, beiden met de Roemeense nationaliteit. Zij werden overgebracht naar de burelen van politiezone Berlare/Zele. Vervolgens werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Beide verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst en overgebracht naar de gevangenis.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

14/01/20

Op maandagochtend 24 juni 2019 werd een overval gepleegd op een filiaal van McDonalds in Wondelgem. De drie overvallers konden ontkomen. Politie en parket startten een onderzoek en het parket vorderde een onderzoeksrechter.

Begin augustus 2019 liep bij een nieuwe diefstal een eerste verdachte tegen de lamp, een 18-jarige man uit Gent. Hij werd gearresteerd en op 6 augustus 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die hem aanhield. Sindsdien zit deze verdachte in voorhechtenis.

Het gerechtelijk onderzoek bracht aan het licht dat naast de overval op de McDonalds, nog een aantal andere feiten konden gelinkt worden aan deze verdachte: een aantal woninginbraken, diefstallen met geweld en twee autodiefstallen, gepleegd in het Gentse in de periode juni-augustus 2019.

In de loop van het onderzoek konden eveneens de twee andere verdachten van de overval op de McDonalds in Wondelgem worden geïdentificeerd. Het betreft twee jongemannen van respectievelijk 19 en 23 jaar uit Gent.

Op dinsdag 7 januari 2020 voerde de recherche van de Gentse politie, in opdracht van de onderzoeksrechter in Gent, simultane huiszoekingen uit op de adressen van deze verdachten. Zij werden beiden gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste. Inmiddels heeft de raadkamer in Gent hun aanhouding gehandhaafd.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07/01/20

Gisterennamiddag omstreeks 16u50 ontstond brand in een woning in de Sint-Elooistraat in Grembergen, bewoond door een 88-jarige vrouw.

Het betrof een uitslaande brand waarbij de volledige woning vernield werd. Een aanpalende woning liep brand- en waterschade op.

De brandweer en hulpdiensten kwamen ter plaatse. In de woning trof de brandweer een levenloos lichaam aan.

Het parket stelde een wetsdokter aan ter identificatie van het slachtoffer en om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.

Tevens werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen.

Uit de eerste bevindingen van de branddeskundige blijkt het om een accidentele brand te gaan.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03/01/20

Gisterenavond omstreeks 18u20 ontstond er brand in een woning in de Grote Snijdersstraat in Lebbeke. Het betrof een uitslaande brand.

Brandweer en hulpdiensten kwamen ter plaatse.

In de woning trof de brandweer het levenloze lichaam aan van een vrouw, de 53-jarige bewoonster. Ook enkele van haar huisdieren lieten het leven.

De woning werd volledig vernield. Het vuur sloeg over naar de naastgelegen woning, die hierdoor eveneens zware brand- en waterschade opliep.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.

Er zal eveneens een autopsie uitgevoerd worden op het lichaam van het slachtoffer om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Het parket stelde hiervoor een wetsdokter aan.

Op heden zijn er geen aanwijzingen van enige criminele tussenkomst van derden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18/12/19

Op maandag 9 december 2019 werden in de deelgemeente Iddergem in Denderleeuw de gevels van drie woningen bespoten met (omgekeerde) hakenkruisen.

In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 december 2019 werden terug twee gevels bespoten, waarvan één dezelfde als voordien, en een broodautomaat.

Na intensief onderzoek door de rechercheurs van politiezone Haaltert/Denderleeuw kon een verdachte geïdentificeerd worden.

De verdachte, een 61-jarige man uit Denderleeuw, werd in opdracht van het parket gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werden bezwarende elementen gevonden.

De verdachte legde bekentenissen af.

De man werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

16/12/19

Het parket Oost-Vlaanderen, lokale en federale politiediensten Oost-Vlaanderen coördineren aanpak op het terrein m.o.o. een onmiddellijk signaal aan asociaal en onaangepast rijgedrag

De openbare weg kent een steeds vaker voorkomend fenomeen van straatraces, asociaal rijgedrag, trouwstoeten of vreugdestoeten waarbij de verkeersregels overtreden worden. Het parket Oost-Vlaanderen, de lokale politiediensten en de federale politie van Oost-Vlaanderen willen met een gecoördineerde aanpak op het terrein een duidelijk en onmiddellijk signaal geven dat dergelijk onaangepast en asociaal rijgedrag niet getolereerd wordt in het straatbeeld.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft op 27 november 2019 een omzendbrief uitgevaardigd die de basis vastlegt om het beleid en de coördinatie op het terrein verder uit te tekenen.

Niet zelden is onaangepast rijgedrag in die mate ‘grensoverschrijdend’ dat het rijgedrag in een bepaalde politiezone aanvangt en wordt verdergezet over de grenzen heen van andere politiezones. Of dat het aanvangt op een lokale weg, en zich naderhand verderzet op een autosnelweg. De verschillende politiezones, namelijk de lokale en federale politiediensten van Oost-Vlaanderen, hebben een gecoördineerde samenwerking uitgetekend om dergelijk rijgedrag zo efficiënt mogelijk een halt te kunnen toeroepen op de openbare weg.

Binnen het arrondissementeel overlegplatform verkeer Oost-Vlaanderen ondertekenden daartoe de Procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, de hoofdcommissaris van de federale wegpolitie én de Korpschefs van alle betrokken politiezones van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen een uniek samenwerkingsprotocol, waarbij een gecoördineerd politieoptreden wordt geïnstalleerd. Het protocol treedt in werking op 1 januari 2020.

De politionele interventie sluit zich aan bij het beleid van het parket Oost-Vlaanderen zodat een gepast gevolg wordt gegeven aan de overtreders en de verkeersonveilige situatie zo snel mogelijk wordt opgeheven. Te denken valt aan een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, immobilisatie van of gerechtelijk beslag op het voertuig, en zelfs arrestatie van de bestuurder indien er sprake is van zeer ernstige feiten.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

16/12/19

Deze ochtend omstreeks 6u10 brak brand uit in een woning in de Bredeweg in Nieuwerkerken.

Het betrof een uitslaande brand.

De brandweer kwam ter plaatse en trof er twee dodelijke slachtoffers aan, nl de bewoners van de woning, een 82-jarige man en zijn 80-jarige echtgenote.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Hij zal deze namiddag, na de bluswerken, ter plaatse komen.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

11/12/19

Deze ochtend omstreeks 8u00 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in de Alfred Nichelsstraat in Aalst, ter hoogte van de parking aan het bedrijf Tereos.

Een 11-jarige jongen uit Aalst kwam terecht onder de wielen van een vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse.

De bestuurder van de vrachtwagen, een 31-jarige man met de Poolse nationaliteit, testte negatief op alcohol en drugs. Hij was in shock.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/12/19

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 december 2019 kreeg de politie van Gent meerdere meldingen van diefstallen van gsm’s in cafés in de Overpoortstraat. Enkele slachtoffers konden een goede persoonsbeschrijving doorgeven van de vermoedelijke daders.

De politie kon iets later thv het Sint-Annaplein een verdacht voertuig met Franse nummerplaten met 3 inzittenden intercepteren. Bij controle van het voertuig werden 3 gestolen gsm’s aangetroffen, waaronder de gsm’s van de slachtoffers. Er werd ook een gestolen bankkaart en een gestolen identiteitskaart aangetroffen.

In het handschoenkastje van de wagen werd een spuitbus met pepperspray aangetroffen. Dit betreft een verboden wapen.

De inzittenden werden gearresteerd: een 25-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit, een 22-jarige man met de Franse nationaliteit en een 27-jarige man met de Algerijnse nationaliteit, allen afkomstig uit Noord-Frankrijk.

De verdachten werden vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft hen alle 3 aangehouden.

 

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/12/19

Gisterenavond omstreeks 20u20 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in de Meldenstraat in Melden. Bij een aanrijding tussen een terreinwagen en een bromfiets, kwam de bromfietser, een 41-jarige man uit Melden, om het leven. Hij overleed ter plaatse.

De bestuurder van de terreinwagen, een 32-jarige man uit Kluisbergen, testte positief op alcohol. Zijn rijbewijs werd door het parket onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/12/19

De 32-jarige verdachte uit Ronse die deze namiddag werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van twee pogingen tot ontvoering van een minderjarige, werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/12/19

In het programma Faroek (uitzending van dinsdag 26 november jl.) werd een opsporingsbericht verspreid. Een verdachte werd gezocht in verband met het benaderen van twee minderjarigen (feiten van 7 november jl. en 21 november jl.). Bij de feiten droeg de verdachte telkens een opvallende pruik.

Gisterennamiddag omstreeks 17u merkte een alerte burger in Ronse een man op die een witte pruik droeg. Hij verwittigde onmiddellijk de politie. De lokale politie van Ronse kon de verdachte naderhand snel vatten.

De verdachte, een 32-jarige man afkomstig uit Ronse, werd inmiddels verhoord over de feiten. Uit het verhoor blijkt dat hij wel degelijk de persoon is die werd gezocht.

Wat de precieze intentie bij de feiten is geweest, wordt verder onderzocht.

Volgens de eerste vaststellingen heeft de verdachte een mentale beperking.

Het parket Oost-Vlaanderen zal de verdachte vandaag voorleiden voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van twee pogingen tot ontvoering van een minderjarige.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

29/11/19

Naar aanleiding van een controle door de politiezone Wetteren werd een 33-jarige man uit Kruisem opgepakt. De man was in het bezit van 210 gr mephedrone.

Bij een huiszoeking zijn er nog drugs aangetroffen.

Betrokkene wordt verdacht van het dealen van mephedrone en is geen onbekende voor politie en justitie.

De man werd vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Hij is aangehouden.

Mephedrone is niet alleen bijzonder verslavend maar veroorzaakt, zelfs bij beperkt gebruik, al op korte termijn heel wat schade aan de gezondheid, gaande van hartklachten en hoge bloeddruk tot hersenschade, depressie of mogelijks zelfs het overlijden van de gebruiker.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/11/19

De twee verdachten die in het kader van het onderzoek naar de home-invasion in Erwetegem opgepakt werden, werden vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Ze werden beiden door de onderzoeksrechter aangehouden.

Het betreft een 19-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit en een 18-jarige man met de Belgische nationaliteit.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

27/11/19

Gisterennamiddag omstreeks 15u50 werd brand gesticht door een gedetineerde in een isoleercel in de gevangenis in Gent (Nieuwe Wandeling).

De brandstichter had vorige week (in de nacht van 20 op 21 november 2019) ook reeds brand gesticht in zijn cel.

Gisteren heeft hij gepoogd de matras in brand te steken, maar aangezien deze uit niet-brandbare stof bestaat, was er enkel hevige rookontwikkeling.

De brandweer kwam ter plaatse. De schade bleef beperkt tot de isoleercel. De cel werd verzegeld.

De gedetineerde raakte zwaar gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis met ernstige rookintoxicatie.

Politie en parket voeren een onderzoek.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

27/11/19

Gisterenavond omstreeks 19u15 drongen twee personen een woning binnen van een gezin in Erwetegem. De grootmoeder, die werd bedreigd met wapens, en haar twee kleinkinderen, waren aanwezig in de woning. De verdachten waren op zoek naar geld en juwelen.

De verdachten doorzochten daarvoor de ganse woning. Ze namen de vlucht met een wagen van het gezin.

Met het gestolen voertuig raakten ze in Haaltert betrokken bij een aanrijding. Het voertuig was daardoor niet meer rijvaardig.

Op de plaats van het ongeval zouden omstaanders door – mogelijk drie - verdachten bedreigd zijn met een wapen. Een getuige kreeg slagen van een van de verdachten en raakte hierbij licht gewond.

De verdachten namen te voet de vlucht. De lokale politie startte een klopjacht waarbij een helikopter en een speurhond werden ingezet. Kort daarop kon de politie, mede door de speurhond, een verdachte aantreffen en arresteren.

Een tweede verdachte kon later worden gevat in het station Brussel-Zuid.

Het parket Oost-Vlaanderen en de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen voeren een onderzoek.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/11/19

Naar aanleiding van het overlijden van een 39-jarige man in de Grote Dweersstraat in Temse, in de ochtend van vrijdag 15 november 2019, heeft het parket Oost-Vlaanderen een onderzoeksrechter gevorderd. Een wetsarts en een voertuigdeskundige werden aangesteld.

Uit de resultaten van het gevoerde onderzoek blijkt het om een accidenteel overlijden te gaan. Er zijn geen aanwijzingen van criminele tussenkomst van derden.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/11/19

De lokale politie van Ronse trof in een woning in de Georges Desmetstraat in Ronse een cannabisplantage aan, met 460 planten in volle groei.

Er werd toen één persoon aangetroffen in de woning. Deze kon aanvankelijk de vlucht nemen, doch de politie slaagde erin hem korte tijd nadien op te pakken. Het betreft een 27-jarige man van Marokkaanse nationaliteit.

De verdachte werd op donderdag 21/11/2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde die hem aangehouden heeft.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/11/19

De afgelopen weken is de lokale recherche van de politiezone Ninove tussengekomen in twee dossiers in verband met de georganiseerde verkoop van verdovende middelen (drugs).

In opdracht van de onderzoeksrechter in Dendermonde, die door het parket Oost-Vlaanderen was gevorderd, werden in totaal elf huiszoekingen uitgevoerd in de regio Ninove, Geraardsbergen, Brakel, Zottegem, Aalst en Dendermonde.

Hierbij werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen: ongeveer 3 kg amfetamines, circa 300 XTC-pillen, 4 liter GHB en meer dan 300 g cannabis.

Zes wagens die gediend hadden voor het vervoeren van de verboden middelen werden in beslag genomen. Ook legde de politie beslag op meer dan € 4000 cash.

Bij deze acties arresteerden de rechercheurs in totaal twaalf personen, van wie - na hun verhoor - acht personen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft deze acht verdachten onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/11/19

Ivm het onderzoek inzake het overlijden van een man en een vrouw in een woning gelegen aan de Staatsbaan in Zulte op maandagochtend 18 november ll., kunnen we melden dat het medisch en toxicologisch onderzoek bevestigen dat de beide personen overleden zijn tgv CO-intoxicatie.

Het verdere onderzoek naar de precieze omstandigheden van de feiten loopt nog.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/11/19

Op 20 mei 2019 werd in de Ringvaart in Lievegem het lichaam aangetroffen van een 40-jarige Albanees. Na onderzoek konden twee Albanezen opgepakt worden in Frankrijk en België. Ze werden beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.  

Op 20 mei van dit jaar alarmeerde een fietser de hulpdiensten omdat er een groot pak dreef in de Ringvaart onder de Speybrug, meer bepaald in de Neerstraat in Lievegem (Vinderhoute).

Het bleek om een overleden man te gaan, verpakt in een plastiek, plastic strips en kippengaas. 

Het parket Oost-Vlaanderen vorderde een onderzoeksrechter en stapte af ter plaatse, samen met de onderzoeksrechter en het afstappingsteam van de federale politie. Het parket vorderde ook een wetsdokter.

De autopsie op het lichaam bracht aan het licht dat het slachtoffer een Albanese man van 40 jaar was die met meerdere schotwonden om het leven werd gebracht.

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen werd belast met het onderzoek naar deze feiten.

Na intens onderzoek kwam de plaats delict in beeld, nl een gebouw in Zwalm, die gediend had als cannabisplantage. Tevens zijn de speurders erin geslaagd zicht te krijgen op twee verdachten die in aanmerking komen voor de moord.

Een eerste verdachte, een 29-jarige Albanees, verbleef in Oost-Vlaanderen maar werd op 22 juli 2019 door de Franse politie opgepakt in Clermont-Ferrand in gevolge de internationale seining. Hij werd overgeleverd aan België en door de onderzoeksrechter in Oudenaarde onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Een tweede verdachte, een 37-jarige Albanees uit Merelbeke, werd op 20 september 2019 opgepakt in Knokke. Betrokkene werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het onderzoek, onder leiding van de onderzoeksrechter in Oudenaarde, is nog lopende.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20/11/19

Gisterenmiddag werd door een politiepatrouille van PZ Ninove een man opgemerkt die zich verdacht gedroeg in het Ninia Shopping Center in Ninove.

De man werd geïnterpelleerd op het moment dat hij buiten stond met zijn boodschappentrolley.

Hij bleek een zak bij zich te dragen waarin talrijke kledingstukken zaten met de prijskaartjes er nog aan, afkomstig van kledingzaak C&A.

In zijn trolley trof men tevens goederen aan afkomstig van het Kruidvat.

Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een totale buit van om en bij de 1.200 euro.

De verdachte, een 39-jarige Macedoniër, zonder gekende woonplaats in België, legde bekentenissen af.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter besliste om te man aan te houden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20/11/19

Op zaterdag 16 november 2019 omstreeks 20u30 merkte een interventieploeg van de Lokale Politie Lokeren in de Tweebruggenstraat in Lokeren op dat de inzittenden van twee voertuigen zich verdacht gedroegen. Eén van de voertuigen werd nagereden en uit het verkeer gehaald ter controle.

Tijdens de zoeking in het voertuig trof de interventieploeg een aanzienlijke hoeveelheid geld en een beperkte hoeveelheid cannabis aan.  

De ingezette drughond duidde de vindplaats aan van enkele paxons cocaïne. De 29-jarige bestuurder en de 20-jarige vrouwelijke passagier werden gearresteerd.

Die avond werd bij een huiszoeking in Lokeren nog een grote hoeveelheid hasj aangetroffen.

Beide verdachten werden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen op zondag 17 november 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van het dealen van drugs. De onderzoeksrechter besliste de man aan te houden. De vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/11/19

Afgelopen zaterdagavond 16/11/2019 omstreeks 22u40 werd in Lochristi een man op heterdaad betrapt bij een inbraak in een woning in de Smalle Heerweg.

Toen de bewoners thuis kwamen, zagen ze een bestelwagen met Poolse nummerplaat van hun woning wegrijden. Ze vonden dit verdacht en zetten de achtervolging in terwijl ze de politie verwittigden.

De politie kon de bestelwagen klemrijden in Oostakker. In het voertuig werd allerlei materiaal aangetroffen, waaronder een aantal zaken die uit de woning van de slachtoffers en hun tuinhuis werden ontvreemd (oa werkmateriaal, visgerief en een grasmaaier). De herkomst van de andere aangetroffen goederen maakt deel uit van verder onderzoek.

De verdachte, een 29-jarige man met de Poolse nationaliteit, werd gearresteerd en werd op zondag 17/11/2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden.

Er wordt onderzocht of de verdachte in aanmerking komt voor andere inbraken in de regio.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/11/19

In een woning gelegen aan de Staatsbaan in Zulte zijn deze ochtend een man en een vrouw levenloos aangetroffen. Mogelijk zijn ze het slachtoffer van CO-intoxicatie. De vijf andere bewoners, waaronder drie kinderen, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Er is ook een wetsgeneesheer aangesteld.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bewoners zich zouden verwarmd hebben met gasvuurtjes. In de woning is een verhoogde CO-waarde vastgesteld.

De huurwoning werd verzegeld. Het onderzoek loopt volop.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/11/19

Bij een controle gisterennamiddag in de gevangenis van Beveren werd een bezoeker, een 22-jarige man uit Antwerpen, op heterdaad betrapt op het binnenbrengen van 21 gram cannabis.

De verdachte werd gearresteerd en de drugs werden in beslag genomen.

De man wordt vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

07/11/19

Recent ontvingen een aantal politiediensten klachten over een koppel dat in verschillende hotels en B&B’s gelogeerd had en vertrokken was zonder de rekening te betalen. Ze beloofden de openstaande rekeningen later te betalen, wat echter nooit gebeurde.

Het koppel kon geïdentificeerd worden. Het gaat om een 63-jarige Belgische vrouw en een 68-jarige Nederlandse man, beiden ingeschreven in Canada.

Ze worden verdacht van een 3-tal feiten van afzetterij in logies in Zottegem, Nevele en Aalter, waar zij telkens gedurende enkele nachten verbleven hadden. De feiten vonden plaats in de periode van 14 oktober 2019 tem 4 november 2019.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de twee verdachten gedagvaard in snelrecht. Ze zullen zich op 12 december 2019 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent wegens afzetterij. De man werd daarnaast ook gedagvaard voor valse naamdracht.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

31/10/19

Woensdagmorgen 30 oktober 2019 omstreeks 9u30 kregen de hulpdiensten een melding dat er rook uit een appartementsgebouw kwam in de Jacob Lacopstraat in Oudenaarde.

De politie van zone Vlaamse Ardennen en de brandweer kwamen ter plaatse. De brandweer voerde de nodige bluswerken uit. De schade bleef beperkt  tot het appartement zelf en betrof vooral rookschade. Er vielen geen slachtoffers.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.

Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat er aanwijzingen zijn dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan.

De bewoner van het appartement, een 23-jarige man, werd gearresteerd en op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting.

Info: Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

30/10/19

Het parket Oost-Vlaanderen organiseert de komende weken een aantal themazittingen met betrekking tot inbreuken op de kieswet nav de verkiezingen van 26 mei 2019.

Opgeroepen (plaatsvervangende) bijzitters of voorzitters die niet (tijdig) kwamen opdagen en evenmin een geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid konden voorleggen, ontvingen een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking van 250 euro.

De personen die niet zijn ingegaan op de door het parket voorgestelde minnelijke schikking zijn nu conform de richtlijnen van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep gedagvaard voor de correctionele rechtbank. 

Voor het arrondissement OVL gaat het in totaal om 7 themazittingen, waarbij op elke zitting enkele tientallen personen zijn gedagvaard.

De eerste (thema)zitting gaat door op maandag 4 november 2019 op de correctionele rechtbank in Oudenaarde.

De volgende zittingen vinden plaats op:

-          7 november 2019 – Gent

-          21 november 2019 – Gent

-          25 november 2019 – Dendermonde

-          28 november 2019 – Dendermonde en Gent

-          3 december 2019 – Dendermonde

In totaal zijn ongeveer 200 personen gedagvaard.

Deze personen riskeren een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

30/10/19

Maandagnamiddag 28 oktober 2019 werd de federale wegpolitie opgeroepen zich te begeven naar de parking van het tankstation langs de E40 in Drongen (richting Brussel). Een man hing er rond op de parking en vroeg meerdere mensen hem geld te willen lenen. De verdachte beweerde bestolen te zijn in Brussel en geen geld te hebben om zijn terugreis naar het Verenigd Koninkrijk te betalen.

Om te bewijzen dat hij te goeder trouw was, stelde hij de benadeelden voor om een foto van diens bankkaart te nemen om later via overschrijving het geld terug te betalen. Er was op dat ogenblik nog niemand ingegaan op zijn verzoek. De politie kon de man ter plaatse oppakken.

De verdachte, een 29-jarige man met de Ierse nationaliteit en ingeschreven in Groot-Brittannië, werd reeds gezocht voor feiten van oplichting in augustus 2017 op de snelwegparking langs de E40 in Wetteren waarbij dezelfde modus operandi alsook een valse naam werden gebruikt.

De man werd gisteren op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.

Er zijn reeds meerdere - quasi identieke - gevallen gekend van (poging tot) oplichting op snelwegparkings waarbij geregeld leden van een Ierse groepering in aanmerking komen als verdachte(n). Bij deze oplichtingen wordt soms ook gebruik gemaakt van kinderen of (zwangere) vrouwen om het verhaal een schijn van geloofwaardigheid te geven en de benadeelden onder druk te zetten om geld te overhandigen.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

30/10/19

Afgelopen nacht omstreeks 01u30 was een bankkantoor in Sint-Niklaas het doelwit van een plofkraak.

Er vielen geen gewonden.

De materiële schade is evenwel aanzienlijk. Het pand waarin het kantoor is gevestigd, werd ernstig beschadigd en ook één of meerdere voertuigen in de buurt liepen door de explosie schade op.

De lokale politie van Sint-Niklaas was snel ter plaatse. De daders zijn voorlopig spoorloos.

Het labo van de federale gerechtelijk politie van Oost-Vlaanderen voerde in opdracht van het parket OVL sporenonderzoek uit. Het onderzoek (naar verdachten, omstandigheden, eventuele buit of linken met andere feiten, enz) is volop aan de gang.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/10/19

Deze ochtend werd een inbraak vastgesteld in de kantoren van de hoofdzetel van Thomas Cook in Zwijnaarde.

Er werden meerdere zaken ontvreemd waaronder een groot aantal laptops.

De diefstal heeft vermoedelijk plaatsgevonden tussen vrijdagavond 25/10 en maandagochtend 28/10/2019.  

Het parket heeft het labo ter plaatse gevraagd voor sporenopname. Het onderzoek loopt volop.

Personen die iets verdacht hebben opgemerkt, kunnen dit melden aan de politie.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/10/19

Gisterennamiddag omstreeks 18u40 kwam de politie van Gent tussen bij een discussie tussen twee mannen in de Vlaanderenstraat in Gent. Een man zou bedreigd geweest zijn door een andere man met een mes.

De verdachte van de bedreigingen werd door de politie aan een controle onderworpen en er werd een mes op hem aangetroffen. De man bleek onder invloed van alcohol.

De man verzette hij zich hevig tegen zijn arrestatie. Tijdens de rit met de combi naar het politiecommissariaat probeerde hij een kopstoot toe te dienen aan een agent en spuwde een agent in het aangezicht.

De verdachte, een 52-jarige man verblijvende in Gent, werd door het parket in snelrecht gedagvaard voor de zitting van de correctionele rechtbank in Gent van 28 november 2019, wegens bedreigingen, verboden wapendracht en weerspannigheid.

De man is geen onbekende voor politie en gerecht.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/10/19

Ivm de gasontploffing gisterennamiddag omstreeks 16u20 in een rijwoning in de Filips van Marnixstraat in Gent, stelde het parket een branddeskundige aan.

Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat de oorzaak zou liggen aan een defect aan het gasfornuis in de keuken op het gelijkvloers. Het betreft een accidentele oorzaak.

Bij de ontploffing werden 2 personen gewond, een 46-jarige vrouw en haar moeder van 87 jaar. Beide personen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De 46-jarige vrouw liep ernstige brandwonden op en verkeerde in levensgevaar. De 87-jarige vrouw was ernstig gewond, doch verkeerde niet in  levensgevaar.

De woning is onbewoonbaar verklaard.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/10/19

Zondagnamiddag 13/10/2019 omstreeks 18u15 vond een schietincident plaats in Lievegem in Vellare en later ook in de Centrumstraat.

De politie kreeg bericht dat een schot zou afgevuurd zijn op een woning. Een raam werd door een projectiel doorboord. In de woning was een man aanwezig, doch deze werd niet gewond.

Kort nadien werd in de Centrumstraat een voertuig onder vuur genomen vanuit een ander voertuig. De ruit van het passagiersportier werd door een projectiel verbrijzeld. De passagier van het beschoten voertuig, een 74-jarige vrouw, werd gewond. Ze kreeg een projectiel in haar arm maar verkeert niet in levensgevaar.

De slachtoffers zijn resp. de vader en de moeder van een 52-jarige vrouw uit Lievegem. Deze vrouw zat aan het stuur van het beschoten voertuig, maar werd niet gewond.

Uit het onderzoek kwam vrij snel een verdachte in beeld, nl de 48-jarige ex-vriend van de 52-jarige vrouw, dochter van het koppel.

Zondagavond omstreeks middernacht werd de verdachte opgepakt in zijn woning in Wichelen (Serskamp).

De man werd verhoord en is op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden wegens poging moord en verboden wapendracht.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/10/19

De man die - op basis van telefonieonderzoek - werd geïdentificeerd en opgepakt na telefoon naar het Vlaams Parlement, mocht gisterenavond beschikken.

Uit de materiële en objectieve elementen van het grondig gevoerde onderzoek en uit de diverse verhoren, blijkt geen sprake te zijn van enige bommelding of dreiging met een aanslag.

Het gevoerde gesprek werd integraal opgenomen op de telefoon van de betrokken man, via een app die ieder telefoongesprek automatisch opneemt. Uit dat gesprek, waarbij de man van bij de aanvang zijn identiteit opgaf en in het Engels belde voor inlichtingen, blijkt dat op geen enkel ogenblik sprake is van enige dreiging. De tijdsduur van de opname stemt volledig overeen met de tijdsduur die blijkt uit de resultaten van het telefonieonderzoek verstrekt door de provider.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

09/10/19

Er kon een persoon worden geïdentificeerd, die gisteren gebeld heeft naar het Vlaams Parlement, waarna tot ontruiming werd overgegaan.

Het parket OVL voert terzake een onderzoek.

De man werd door de lokale politie van Gent opgepakt. Het onderzoek is volop lopende.

In het belang van het onderzoek, kan voorlopig geen verdere informatie worden vrijgegeven.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

08/10/19

Op woensdag 5 juni 2019 werd in Eeklo een 65-jarige vrouw uit Eeklo het slachtoffer van een diefstal met geweld.  

Het slachtoffer had net boodschappen gedaan en reed haar wagen binnen in haar garage. Op een gegeven moment werd zij aangesproken door een man met de melding dat zij met haar voertuig tegen een ander voertuig was gereden.

Bij dit afleidingsmanoeuvre nam de man hardhandig de handtas van het slachtoffer waardoor zij gewond raakte. Ze liep een breuk op aan haar duim en was een tijdlang arbeidsongeschikt. In haar handtas stak onder meer een som geld.  

Onderzoek toonde aan dat het slachtoffer tijdens het winkelen reeds gevolgd werd door de verdachte.

Ism de lokale politie van Meetjesland-Centrum en de Federale Politie werd een opsporingsbericht verspreid, samen met een foto van de verdachte en diens voertuig.

Na de uitzending in het opsporingsprogramma Faroek kwamen meerdere tips binnen over de identiteit van de verdachte en kwam het tot een doorbraak.

De verdachte kon geïdentificeerd worden en werd op 7 oktober 2019 opgepakt. Het betreft een 50-jarige man uit Assenede met de Nederlandse nationaliteit.

Hij werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/10/19

Gisterennamiddag 3 oktober 2019 omstreeks 15u30 vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de John F. Kennedylaan in Sint-Kruis-Winkel.

Bij het ongeval waren vier voertuigen betrokken, nl een vrachtwagen en drie personenwagens.

De vrachtwagen reed in op de personenwagens die op de Kennedylaan stil stonden voor het rode verkeerslicht thv het kruispunt met de Smishoekstraat.

Door de aanrijding kwam één persoon om het leven. Het gaat om een 72-jarige dame uit Terneuzen (NL).

De twee andere bestuurders van de personenwagens raakten licht gewond en werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

In opdracht van het parket werd het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder, een 44-jarige man met de Roemeense nationaliteit, met adres in Roemenië, onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

De man werd gearresteerd en wordt vandaag op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/10/19

Woensdagavond 2 oktober 2019 omstreeks 19u30 kon de politie van Gent een man vatten die gezocht werd in het kader van een reeks fietsdiefstallen. Toen de man opgepakt werd, was hij in het bezit van oa een kniptang en verschillende fietssleutels.

De verdachte komt in aanmerking voor een 10-tal fietsdiefstallen, hoofdzakelijk van duurdere modellen. Hij was meermaals op camerabeelden te zien bij diefstallen uit o.m. de fietsenstallingen onder de Sint-Michielshelling, onder de Vooruit en in de Sint-Pietersnieuwstraat.

De verdachte is een 38-jarige man met de Franse nationaliteit, zonder gekende woonplaats in België. Hij is gekend bij politie en gerecht voor gelijkaardige feiten.

Hij wordt op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

02/10/19

In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 oktober 2019 omstreeks 4u20 werd de politie van Gent verwittigd van een inbraak in de voetbalkantine gelegen aan de Boer Janssensstraat in Gentbrugge. De politie kwam ter plaatse en kon twee inbrekers op heterdaad vatten.

De verdachten waren de kantine binnengedrongen nadat ze de ruit van een deur hadden ingegooid. Bij fouille werd op de verdachten snoep en drank afkomstig uit de kantine aangetroffen, alsook de nummerplaat van een bromfiets.

De twee verdachten werden gearresteerd. Het gaat om 2 jonge mannen van 18 en 19 jaar, beiden uit Gent. Ze komen ook in aanmerking voor de diefstal van een bromfiets eerder op de nacht.

De twee verdachten worden op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt de aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/09/19

Donderdagmiddag 19 september 2019 ging een man eten in een taverne in Geraardsbergen. Hij nuttigde een maaltijd, dronk enkele biertjes en wijn en trakteerde ook nog een paar klanten.

Vervolgens verliet hij de zaak zonder af te rekenen. Een werknemer van de zaak liep de man achterna en sprak hem aan over het niet betalen waarop betrokkene het op een lopen zette. De uitbater van de taverne kon hem staande houden. De politie kwam ter plaatse en arresteerde de man.

De verdachte, een 37-jarige man uit Boussu, is gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten. Hij werd door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht en dient zich op 14 oktober 2019 te verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20/09/19

Bij een tussenkomst door PZ Dendermonde op 18 september 2019 werd een 35-jarige man uit Dendermonde gearresteerd omdat hij zich agressief en weerspannig opstelde ten overstaan van de politie. 

Een inspecteur van de PZ Dendermonde kreeg een slag toegediend door de verdachte en raakte hierdoor gewond. Zij is een week arbeidsongeschikt. 

De verdachte werd gisteren door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde die besliste hem aan te houden. 

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

17/09/19

Deze ochtend omstreeks 7u45 vond op de N42 in Zottegem een zware aanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een motorfiets.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan.

Uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige en uit getuigenverklaringen zou blijken dat de motorrijder de filevorming op de N42 richting Zottegem te laat zou opgemerkt hebben en nog geprobeerd heeft te remmen en uit te wijken. Hij zou hierbij het voertuig dat laatst in de file stond geraakt hebben, en is dan gevallen.

Motor en motorrijder gleden vervolgens verder en kwamen op het rijvak van de tegenliggers terecht waar motor en motorrijder werden aanreden door een vrachtwagen die nog trachtte uit te wijken. De vrachtwagen kon het slachtoffer echter niet meer vermijden.

De motorrijder, een 45-jarige man uit Laarne, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagenbestuurder legde een negatieve ademtest af.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

17/09/19

Deze ochtend omstreeks 7u vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Kluizen, thv het kruispunt van de Noordlaan met de Toekomststraat.

Er vond een aanrijding plaats tussen een personenwagen die op de Noordlaan in de richting van Ertvelde reed, bestuurd door een 45-jarige man uit Evergem, en een voetganger, een 14-jarige jongen uit Evergem.

De jongen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De bestuurder legde een negatieve adem- en drugstest af.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

13/09/19

Woensdag 11 september 2019 omstreeks 19u10 werd de politie van Zottegem opgeroepen naar het Stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers voor een klacht van voyeurisme.

Een vrouwelijke bezoekster had tijdens het omkleden gemerkt dat er iemand met een gsm van onder de opening van haar kleedhokje aan het filmen was.  Zij kon het gsm-toestel afnemen en de politie verwittigen.

Er werd een verdachte opgepakt. Het betreft een 39-jarige man uit Oosterzele. Hij werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht voor de zitting van 14 oktober 2019, op verdenking van voyeurisme t.a.v. meerdere slachtoffers.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/09/19

Op 26 januari 2019 werden in Sint-Martens-Latem meerdere woninginbraken vastgesteld.

Na intensief onderzoek door de politiediensten konden 4 verdachten worden geïdentificeerd en op 13 februari 2019 in Schaarbeek worden opgepakt. Bij een huiszoeking op hun verblijfplaats werden goederen aangetroffen die afkomstig waren van eerdere inbraken (o.m. uurwerken en juwelen).

De verdachten, 3 mannen van resp. 29, 30, en 32 jaar met de Albanese nationaliteit en een 32-jarige vrouw met de Roemeense nationaliteit, werden op 14 februari 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Ze werden alle vier aangehouden. Deze verdachten zitten nog steeds in voorhechtenis.

In de loop van het onderzoek konden nog 2 andere leden van de bende worden geïdentificeerd, nl een 29-jarige Albanees en een 40-jarige Albanees, beiden zonder gekende woonplaats in het Rijk.

Het onderzoek kon de verdachten linken aan een groot aantal woninginbraken en pogingen tot inbraak in de periode van november 2018 tem februari 2019. De bende werkte in wisselende samenstellingen en wordt verdacht van een 50-tal inbraken en pogingen tot inbraak in oa Destelbergen, Sint-Martens-Latem, Sint-Lievens-Houtem, Brugge, Holsbeek, Haaltert, Keerbergen, Beernem, Wingene, Aalter, Overijse, Oostkamp, Hoeilaart en Namen.

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat ze gestolen goederen (oa juwelen) te koop aanboden bij handelaars in Antwerpen. Een 62-jarige man met Israëlische nationaliteit uit Antwerpen en een 39-jarige Georgiër uit Antwerpen werden opgepakt, verhoord en in verdenking gesteld wegens heling.

De 8 verdachten werden door de raadkamer in Gent op vraag van het parket doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

6 verdachten worden vervolgd wegens diefstal met verzwarende omstandigheden, poging diefstal met verzwarende omstandigheden en het deel uitmaken van een criminele vereniging (bendevorming).

De laatste twee verdachten worden vervolgd wegens heling.

De zaak werd ingeleid op de zitting van de correctionele rechtbank in Gent van 21 augustus 2019 en wordt voortgezet op de zitting van maandag 30 september 2019.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

09/09/19

Op vrijdag 6/9/2019 werd in het kader van een onderzoek gevoerd door de politiezone Vlaamse Ardennen, in de Sint-Vedastusstraat in Oudenaarde een huiszoeking uitgevoerd. Daarbij werd een verkoopshoeveelheid cannabis en mephedrone aangetroffen. Er werd een verdachte opgepakt.

De verdachte, een 26-jarige man uit Oudenaarde, die geen onbekende is voor politie en justitie, werd op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde die hem aangehouden heeft wegens inbreuken op de drugwetgeving.

De verdachte wordt verdacht van het dealen van onder meer mephedrone.

Deze synthetische drug is niet alleen bijzonder verslavend maar veroorzaakt, zelfs bij beperkt gebruik, al op korte termijn heel wat schade aan de gezondheid, gaande van hartklachten en hoge bloeddruk tot hersenschade, depressie of mogelijk zelfs het overlijden van de gebruiker.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

05/09/19

In de nacht van 3 op 4 september 2019 omstreeks 03u25 werd de politie Vlaamse Ardennen verwittigd van een poging tot diefstal in het Industriepark De Bruwaan in Oudenaarde.

Toen de politiediensten ter plaatse kwamen, merkten zij twee mannen op die zich snel verplaatsten achter een geparkeerd voertuig.

Bij verdere controle door de politiediensten bleek het om een poging diefstal van brandstof uit vrachtwagens te gaan.

De verdachten, een 42-jarige man en een 29-jarige man, beiden van Russische nationaliteit, werden gearresteerd. Ze worden op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van poging diefstal met braak. Het parket vraagt hun aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

05/09/19

In de nacht van 3 op 4 september 2019 omstreeks 5u15 arresteerde de politie van Gent, na een oproep, aan het Woodrow Wilsonplein in Gent een man die in het bezit was van een handvuurwapen.

De verdachte betreft een 28-jarige man uit Gent en is van Joegoslavische nationaliteit.

Hij werd door het parket OVL gedagvaard in snelrecht en zal zich op 10 oktober 2019 voor de correctionele rechtbank in Gent moeten verantwoorden voor het dragen van een wapen zonder in het bezit te zijn van een vergunning hiervoor.

Betrokkene is geen onbekende voor het gerecht.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

03/09/19

Beste allen,

Het parket van de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde heeft het genoegen ter gelegenheid van openmonumentendag uit te nodigen in haar gebouw op zondag 8 september 2019 tussen 10 uur en 18uur.

Openmonumentendag Kunstproject parket Oost-Vlaanderen - 8 september 2019

Ons parket schreef in samenspraak met de eigenaar van het gebouw, Group De Palmenaer te Gent en het kunstcentrum vzw id+Art Gent, een onderwijsproject uit om eigentijdse kunst te integreren in ons parketgebouw. Aan kunstenaars van de academies van Dendermonde, Sint-Niklaas, Waasmunster en Hamme werd gevraagd hun visie op het Openbaar Ministerie om te zetten in kunst.

Ontdek ons parket door de ogen van deze kunstenaars.

          

Komt u graag eens een kijkje nemen op ons parket terwijl u kennis maakt met dit innovatieve project?

Dan bent u op zondag 8 september 2019 tussen 10u en 18u van harte welkom in de Zwarte Zustersstraat 2-4-6 in 9200 Dendermonde.

 

01/09/19

Gisterennamiddag werd het levenloze lichaam van een 40-jarige vrouw aangetroffen in haar woning gelegen in de Hippoliet Van Peenestraat in Kaprijke.

Het parket Oost-Vlaanderen is ter plaatse gegaan samen met de door het parket aangestelde onderzoeksrechter, wetsgeneesheer, het labo en het afstappingsteam van FGP OVL.

Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een verdacht overlijden.

Een verdachte, een 46-jarige man, werd gearresteerd en deze voormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van moord. Hij werd aangehouden.

Gelet op het geheim van het onderzoek, wordt in huidig stadium geen verdere informatie verstrekt.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket OVL

29/08/19

In de nacht van 21 op 22 augustus vond een grootscheepse politieactie plaats om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E17 in Kalken aan te pakken. Deze actie vormde het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, een grondige controle door Lokale en Federale Politie op de parking van Kalken en huiszoekingen te Schaarbeek en in repatriëringscentrum 127bis, konden vijf vermoedelijke bendeleden opgepakt worden. Vier van hen werden door de onderzoeksrechter in Dendermonde onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Daarnaast werden er 33 transmigranten opgepakt die zich in vrachtwagens verscholen hadden.

Intensief onderzoek naar bende mensensmokkelaars

Aangezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de snelwegparking langs de E17 in Kalken, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen een onderzoek in opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende er voornamelijk transmigranten uit Eritrea en Ethiopië smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket van Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

Het gerechtelijk onderzoek was gericht op het blootleggen van de organisatie die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon de Federale Politie, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld brengen.

De bendeleden verbleven in het Brusselse en brachten de transmigranten met de trein vanuit Brussel naar onder andere het station van Beervelde. Van daaruit gingen ze naar de parking in Kalken, waar vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk werden opengebroken en de transmigranten zich tussen de lading dienden te verbergen. De slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen en tieners uit Eritrea en Ethiopië.

Arrestatie van de bendeleden

In de nacht van 21 op 22 augustus werd er een grootscheepse politieactie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de Federale politiediensten en de Lokale Politie Regio Puyenbroeck, die regelmatig geconfronteerd wordt met overlast veroorzaakt door transmigranten, konden zowel bendeleden als transmigranten worden opgepakt.

Twee vermoedelijke bendeleden werden ter plaatse gearresteerd met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie. Vervolgens voerden de Lokale en Federale Politie, bijgestaan door een politiehelikopter en speurhonden, een grondige controle uit op en rond de parking te Kalken (‘Transpark’-actie). Daarbij werden 33 transmigranten, die in de ladingruimte van drie vrachtwagens verborgen zaten, opgepakt.

Naast de actie in Kalken vonden er ook twee huiszoekingen plaats in Schaarbeek, waar de bendeleden verbleven. Op deze locatie werd een derde verdachte opgepakt. Bij de huiszoekingen werden ook aanzienlijke bedragen cash geld (meer dan 10 000 euro) aangetroffen en in beslag genomen.

Twee verdachten in dit dossier werden eerder reeds door andere politiediensten opgepakt wegens illegaal verblijf, en waren opgesloten in het repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel. Op 27 augustus werden beide verdachten er opgehaald en werd hun verblijf daar doorzocht. Op dinsdag 28 augustus werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die één van hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst heeft. De andere verdachte werd teruggebracht naar het centrum 127bis, met het oog op repatriëring naar Noorwegen.

In totaal werden bij deze actie dus vijf verdachten van Eritrese en Ethiopische nationaliteit opgepakt. Ze werden voor de onderzoeksrechter te Dendermonde voorgeleid. Deze besliste vier verdachten onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, de vijfde wordt gerepatrieerd naar Noorwegen.

Mensensmokkel langs de E17

België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook in Oost-Vlaanderen worden snelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. De politiediensten, zowel lokaal als federaal, organiseren regelmatig acties ter bestrijding van deze problematiek en er is ook de frequente inzet van de bewakingsploegen op de parkings.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

29/08/19

Gisterenavond omstreeks 22u15 kwam op de Elyzeese Velden in Gent een personenwagen terecht tegen de gevel van een woning.

De bestuurder, een 73-jarige man uit Gent, zat levenloos achter het stuur. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben nog gepoogd de man te reanimeren, maar tevergeefs. De man overleed ter plaatse.

Er zijn aanwijzingen dat het gaat om een natuurlijk overlijden: volgens de eerste vaststellingen zou de man mogelijk onwel geworden zijn, de controle over zijn voertuig verloren hebben en tegen lage snelheid tegen de gevel terecht gekomen zijn.

De schade aan het voertuig en de woning was gering.

Katrien Borms, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/08/19

Donderdagvoormiddag 22 augustus 2019 werd een man op heterdaad betrapt bij een diefstal in de school Heilige Harten in Ninove.

Een leerkracht van de school had de man in de gebouwen van de school aangetroffen. De man zette het op een lopen en liet een rugzak achter waarin zich een 25-tal tablets bevonden die afkomstig waren van de school. De leraar zette de achtervolging in. Hij verwittigde de politie en kon een goede persoonsbeschrijving van de verdachte doorgeven.

De verdachte kon kort na de feiten geïntercepteerd worden door de interventieploegen van PZ Ninove.
De verdachte, een 36-jarige man met de Servische nationaliteit, zonder gekende woonplaats, bekende de feiten en werd vrijdag 23 augustus 2019 op vraag van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd aangehouden.

Op dinsdag 27 augustus 2019 besliste de raadkamer in Dendermonde om de aanhouding van de man te handhaven.
De verdachte was reeds gekend bij politie en gerecht voor gelijkaardige feiten.

Katrien Borms, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

27/08/19

Zaterdagvoormiddag 24 augustus 2019 vond een inbraak plaats in een woning gelegen in Wallebeekpark in Deinze.

Tijdens de korte afwezigheid van de bewoners werd de woning betreden via een schuifraam. De woning werd volledig doorzocht en er werden juwelen gestolen.

Kort daarvoor had de politie van Deinze melding gekregen van een verdacht voertuig in de Wallebeekstraat, waarbij twee mannen waren uitgestapt en te voet verdergegaan. Ondanks uitgebreide patrouille door diverse ploegen werden de mannen en het voertuig niet meer aangetroffen.

Rond de middag kwam er echter vanuit het buurtinformatienetwerk (BIN), dat was opgestart nav de verdachte handelingen, een nieuwe melding binnen inzake twee verdachte personen die ter hoogte van de Hubo in de Emiel Clauslaan liepen. De politie kon de twee mannen oppakken. Zij bleken in het bezit te zijn van de juwelen die kort daarvoor gestolen waren uit de woning in het Wallebeekpark.

De verdachten, resp. 25 en 29 jaar, beiden met de Servische nationaliteit en zonder gekende woonplaats in België, werden zondag 25/8/2019 op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Ze werden door de onderzoeksrechter aangehouden.

De raadkamer in Gent besliste vandaag dat beide verdachten aangehouden blijven.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

19/08/19

Voorbije nacht omstreeks 01u40 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken. Een bestuurder, een 18-jarige man afkomstig uit Aalst, verloor de controle over het stuur en belandde tegen een geparkeerde trekker met oplegger.

Een passagier, een 14-jarige meisje uit Asse overleefde de klap niet. De bestuurder, alsook een 18-jarige passagier werden zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Een derde passagier, een 16-jarige jongeman, raakte licht gewond ingevolge het ongeval.

Het parket Oost-Vlaanderen stapte ter plaatse af, samen met de aangestelde verkeersdeskundige en de wetsgeneesheer. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de 18-jarige bestuurder beschikt over een voorlopig rijbewijs. Dit impliceert dat het niet toegelaten was om op het tijdstip van het ongeval te rijden, alsook niet toegelaten was om personen te vervoeren die niet voldoen aan de wettelijke criteria om als passagier mee te rijden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

09/08/19

Het openbaar ministerie heeft nood aan administratieve medewerkers. Gelet op de federale besparingsmaatregelen worden de personeelskaders van het parket voorlopig niet ingevuld. In overleg met de Minister van Justitie, kunnen de kaders wél tijdelijk worden ingevuld met contractuele medewerkers waarvoor niveaus A, B en C in aanmerking komen.

Het parket Oost-Vlaanderen is op zoek naar geïnteresseerde kandidaten die in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:

rechten,  criminologie, bestuurskunde en publiek management, economie, handelswetenschappen, (politieke en) sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, journalistiek, IT, informatica, (bedrijfs- of) office management, human resources management.

De contracten zijn voor beperkte duur en kunnen worden ingevuld in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde van het parket Oost-Vlaanderen in de periode vanaf 01.10.2019.

Personen die geïnteresseerd zijn in een functie bij het parket Oost-Vlaanderen en voldoen aan het juiste profiel (alle personen die in aanmerking komen voor een niveau A,B en C), kunnen contact opnemen met waarnemend hoofdsecretaris Chris Van Berlo (Chris.vanberlo@just.fgov.be).

06/08/19

Gisterenavond omstreeks 21u40 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in de Buissestraat in Kluisbergen. Ter hoogte van het rondpunt verloor de bestuurder de controle over het stuur van zijn personenwagen en belandde tegen de gevel van een woning.

De bestuurder, een 58-jarige man uit Kluisbergen, overleed ter plaatse. In het voertuig zat ook de 11-jarige neef van de man. De jongen werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

De aangereden woning werd door de brandweer onbewoonbaar verklaard.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

29/07/19

Afgelopen weekend werden op de Gentse Feesten twee gauwdieven gevat door de Gentse politie. Bij fouille bleken ze in het bezit te zijn van meerdere gestolen gsm’s.

De verdachten, een 25-jarige man met de Algerijnse nationaliteit en een 49-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit, beiden ingeschreven in Frankrijk maar verblijvende in Groot-Brittannië, werden in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juli 2019 omstreeks 5u in de buurt van de Oude Beestenmarkt gevat.

Uit het onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de twee verdachten samenwerkten. De gsm’s in hun bezit waren afkomstig van gauwdiefstallen die gepleegd werden in de feestzone van de Gentse Feesten (oa Vlasmarkt).

Bij een zoeking in de wagen met Britse nummerplaat waarmee ze naar Gent gekomen waren, werden nog een aantal gestolen gsm’s aangetroffen. In totaal gaat het om een 12-tal gsm’s.

De verdachten werden op zondag 28 juli 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent die hen beiden onder aanhoudingsmandaat plaatste. Morgen dienen zij voor de raadkamer in Gent te verschijnen, die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/07/19

Omstreeks 11u10 deze voormiddag heeft een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden op de E40 richting Gent, ter hoogte van Nevele. Een vrachtwagen raakte in aanrijding met een personenwagen. De inzittenden van de personenwagen, een 71-jarige vrouw en een 75-jarige man, afkomstig uit Kluisbergen, overleefden de klap niet. Volgens de eerste vaststellingen was de personenwagen in panne gevallen op een rijstrook van de E40. De vrachtwagen is dan ingereden op de auto. De bestuurder van de vrachtwagen, een 25-jarige man afkomstig uit Nederland, blies safe. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Info: Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/07/19

Afgelopen zaterdagnacht 20 juli 2019 werd de politie van Sint-Niklaas gealarmeerd door een buurtbewoner die 3 inbrekers had gezien in de school VTS in de Breedstraat.

De politie ging ter plaatse en kon één verdachte aantreffen die de buit, gestolen laptops, bij zich had.  De verdachte is goed gekend bij politie en justitie en komt mogelijks in aanmerking voor nog 2 diefstallen uit een voertuig eveneens gepleegd die nacht. De andere verdachten konden niet meer worden aangetroffen en worden opgespoord. 

De verdachte, een 43-jarige man uit Brussel, werd gearresteerd door de politie en is ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

10/07/19

De 20-jarige bestuurder, afkomstig uit Hamme, wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen morgenvoormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt de aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/07/19

Deze morgen omstreeks 7u is er een aanrijding geweest tussen een trein en een lichte vrachtwagen aan de spooroverweg in Zele. Volgens de eerste vaststellingen heeft de bestuurder van het voertuig type lichte vracht – niettegenstaande de slagbomen omlaag waren – geslalomd tussen de slagbomen door en zo in botsing gekomen zijn met een aankomende trein. In het voertuig waren naast de bestuurder, drie passagiers aanwezig die in kritieke toestand afgevoerd zijn naar het ziekenhuis. De toestand van twee van de drie passagiers is ondertussen stabiel. De bestuurder raakte lichtgewond. De bestuurder beschikte niet over een rijbewijs. Hij werd – na verzorging in het ziekenhuis – meegenomen voor verhoor. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/07/19

Op dinsdag 2 juli 2019 omstreeks 12u05 werd de politiezone Gent verwittigd om zich te begeven naar het kruispunt Maïsstraat en Hakkeneistraat te Gent. Twee vrouwen werden daar aangevallen door een man toen zij deze voorbij fietsten.

Van het eerste slachtoffer, een 31-jarige vrouw uit Gent, werd de fiets beschadigd. Het tweede slachtoffer, een 23-jarige vrouw uit Wetteren, werd geslagen en haar zonnebril werd ontvreemd uit haar tas.

Na enig speurwerk kon de verdachte door de politie worden opgepakt.

De 41-jarige man, afkomstig uit Gent werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem aangehouden heeft op verdenking van diefstal met geweld en poging diefstal met geweld.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02/07/19

Naar aanleiding van een tussenkomst deze ochtend omstreeks 5u30 heeft de politie thv de Wondelgemstraat in Gent schoten gelost op een rijdend voertuig. Naderhand heeft het voertuig de vlucht genomen en is verderop in aanrijding gekomen met een ander voertuig. De bestuurder van het aanrijdend voertuig heeft dan zijn vlucht te voet verder gezet.

Zoals de standaardprocedure voorziet, loopt er enerzijds een onderzoek naar de feiten die het voorwerp uitmaakten van de tussenkomst van de politie, en anderzijds een onderzoek naar het schietincident.

Het labo en de wapendeskundige zijn ter plaatse gegaan om de sporen in kaart te brengen.

Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen gewonden.

Momenteel zijn er drie personen gearresteerd.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

19/06/19

In het kader van een gerechtelijk onderzoek gevorderd door het parket Oost-Vlaanderen inzake drughandel in de Waaslandhaven, heeft de federale gerechtelijke politie Antwerpen, in opdracht van de onderzoeksrechter in Dendermonde, gisteren een aantal huiszoekingen uitgevoerd in Beveren, Lokeren en Sint-Gillis-Waas.

Er werd in totaal 1.228.000 euro aan cash geld in beslag genomen.

4 personen werden gearresteerd. Ze werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft hen alle 4 aangehouden.

Mensen die anoniem informatie willen delen over druggerelateerde feiten in de Waaslandhaven kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/06/19

Après un reportage TV (Pano) sur Schild & Vrienden diffusé le 5 septembre 2018, le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête pénale pour vérifier si cette association a commis des faits punissables et, le cas échéant, pour en déterminer le ou les auteur(s).

Le parquet a requis un juge d'instruction à charge de Dries V.L.

Auparavant, plusieurs perquisitions ont été effectuées dans le cadre de l’instruction, notamment au domicile de Dries V.L. Différents éléments ont ainsi été saisis, comme du matériel informatique. Les enquêteurs de la Police judiciaire fédérale de Flandre orientale ont ensuite analysé méthodiquement la majeure partie des biens saisis. Une fois ces analyses terminées, l’enquête est entrée dans une nouvelle phase de sorte que le juge d’instruction a procédé à l’audition de plusieurs personnes.

Le 17.06, les enquêteurs ont entendu Dries V.L. qui a ensuite comparu devant le juge d’instruction de Gand. Dries V.L. était déjà (implicitement) inculpé à l’entame de l’enquête.

Le 17.06, le juge d'instruction l’a formellement inculpé, notamment d'infractions à la loi sur le racisme, à la loi réprimant les faits de négationnisme, ainsi qu'à celle portant sur les armes.

Après comparution de Dries V.L., le juge d'instruction a décidé de le laisser en liberté sous conditions. L'une d'entre elles le contraint à réaliser une visite guidée de la caserne Dossin.

L’enquête se trouve désormais dans sa phase finale. Une fois l'enquête terminée, le juge d'instruction transmettra le dossier au ministère public, qui établira un réquisitoire sur la base de tous les éléments du dossier pénal, après quoi l'affaire sera portée devant la chambre du conseil de Gand. Les parties ont éventuellement le droit de demander une enquête complémentaire. La chambre du conseil décidera en dernier ressort s’il existe des indices de culpabilité à charge de certaines personnes et, le cas échéant, jugera qui devra être renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Comme l’enquête a été ouverte au moment où Dries V.L. était encore un citoyen ordinaire (en septembre 2018), il n’est pas question d'immunité parlementaire. Ceci est d'autant plus vrai que l'instruction demandée a été menée de manière nominative à sa charge.

L’intéressé pourrait demander au parlement une suspension des poursuites. La Chambre devrait alors ensuite se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

 

Ceci est un résumé du communiqué de presse publié le 17/06/2019 par le parquet de Flandre occidentale. Consultez le communiqué original pour la version intégrale (NL). 

An Schoonjans, magistrat de presse du parquet de Flandre orientale

17/06/19

Na een tv-reportage (Pano) op 5 september 2018 over Schild & Vrienden, opende het parket Oost-Vlaanderen een strafonderzoek om na te gaan of door deze organisatie strafbare feiten zijn gepleegd, en door wie die desgevallend zijn gepleegd.

Het parket vorderde lastens Dries V.L. een onderzoeksrechter.

Een onderzoeksrechter is een rechter en maakt geen deel uit van het parket. De onderzoeksrechter heeft vanaf dat ogenblik de exclusieve leiding over het gerechtelijk onderzoek en bepaalt het verdere verloop ervan. Communicatie over dat onderzoek, gebeurt dan weer exclusief door het parket, weliswaar steeds met instemming van de onderzoeksrechter, zoals wettelijk voorzien.

 

In het kader van het gerechtelijk onderzoek zijn eerder diverse huiszoekingen uitgevoerd, waaronder bij Dries V.L.

Daarbij werden verschillende zaken in beslag genomen, zoals computermateriaal.

De grote hoeveel aan materiaal werd onderworpen aan een grondige analyse door speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen.

Deze analyses konden worden afgerond, waardoor het onderzoek in een volgende fase is beland en waarbij de onderzoeksrechter thans is overgegaan tot het verhoor van diverse personen.

 

Daarbij werd vandaag Dries V.L. onderworpen aan een grondig verhoor door de speurders en werd hij nadien voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

Reeds van bij de aanvang van het onderzoek was Dries V.L. (impliciet) inverdenkinggesteld.*

De onderzoeksrechter stelde betrokkene vandaag ook formeel in verdenking. Hij wordt onder meer verdacht van inbreuken op de racismewet, de negationismewet, de wapenwet,…

Een inverdenkingstelling (impliciete of formele) betekent dat er aanwijzingen van schuld zijn, doch niet dat bepaalde strafrechterlijke feiten lastens iemand reeds effectief bewezen zouden zijn. Een inverdenkingstelling zorgt er verder voor dat de verdachte over bijkomende rechten beschikt.

De onderzoeksrechter besliste na de voorleiding om Dries V.L. vrij te laten onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden die is opgelegd, is een geleid bezoek aan de Dossin kazerne.

 

Het onderzoek zit in een eindfase. Van zodra het onderzoek is afgerond, maakt de onderzoeksrechter het dossier over aan het parket, die op basis van alle elementen in het strafdossier een eindvordering opmaakt, waarna de zaak voor de raadkamer in Gent zal komen. Partijen hebben hierbij het recht eventueel aanvullend onderzoek te vragen. De raadkamer zal finaal beslissen of er aanwijzingen van schuld zijn lastens bepaalde personen en zal oordelen wie desgevallend dient verwezen te worden naar de correctionele rechtbank.

 

Parlementaire onschendbaarheid:

Gezien het onderzoek werd aangevat op een ogenblik dat Dries V.L. gewone burger was (nl in september 2018), is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid. Dit is des te meer het geval omdat het gevorderde gerechtelijk onderzoek nominatief lastens hem werd ingesteld.

Betrokkene kan bij het parlement zelf wel schorsing van de vervolging vragen, waarvoor de Kamer hiertoe met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen dient te beslissen.

Zie hiervoor art. 59 van de Grondwet én de gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal, nr. COL 6/97**

 

*

1. Inverdenkingstelling:

1.1. Wetgeving

Artikel 61bis van het Wetboek van strafvordering bepaalt:

“De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Deze inverdenkingstelling vindt plaats ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene.

Dezelfde rechten als de inverdenkinggestelde geniet eenieder tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

 

1.2. Rechtsleer

Uit artikel 61bis Sv. volgt dus dat er twee soorten inverdenkingstellingen zijn nl.

De inverdenkingstelling waarbij de onderzoeksrechter formeel vaststelt dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan ten laste van een bepaalde persoon

De inverdenkingstelling waarbij het parket of een burgerlijke partij nominatief de strafvordering instelt door een gerechtelijk onderzoek te vorderen

De eerste inverdenkingstelling wordt in de rechtsleer doorgaans de “formele inverdenkingstelling” genoemd, de tweede inverdenkingstelling wordt in de rechtsleer alsook doorgaans de “impliciete inverdenkingstelling” genoemd, (zie oa de basishandboeken of standaardwerken Strafrecht en Strafprocesrecht, onder andere van Hoogleraar en rechter bij het Internationaal Strafhof Chris Van Den Wyngaert en van wijlen dr. Raoul Declercq, emeritus buitengewoon hoogleraar en emeritus advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie):

Zie bijvoorbeeld:

R. DECLERCQ, “Beginselen van strafrechtspleging”, Kluwer, 2014, 555: over de twee betekenissen van inverdenkingstelling.

Zie bijvoorbeeld ook verder over de impliciete inverdenkingstelling:

C. VAN DEN WYNGAERT, “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen”, Maklu uitgevers, 2017, 984 en 1045: “Indien de vordering tot onderzoek op naam van een concrete verdachte is gesteld of in een klacht met burgerlijke partijstelling een verdachte met naam is genoemd, dan vloeit hieruit echter een inverdenkingstelling voort (impliciete inverdenkingstelling).”

S. VANDROMME, “Op zoek naar een Effectief Rechtsmiddel om reeds tijdens het Vooronderzoek de Overschrijding van de Redelijke Termijn te doen vaststellen, P&B 2003, 194, randnummer 24).

Onder impliciete inverdenkingstelling wordt soms ook de situatie begrepen waarbij, zonder dat er een nominatieve vordering door het OM of de burgerlijke partij bestaat, een aantal onderzoeksdaden bevolen door de onderzoeksrechter erop wijzen dat de strafvordering weldegelijk gericht is tegen een welbepaalde persoon (bv. door een huiszoeking).

Zie bijvoorbeeld

C. VAN DEN WYNGAERT, “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen”, Maklu uitgevers, 2017, 984 en 1045:  “Een impliciete inverdenkingstelling kan ook voortvloeien uit een onderzoeksdaad waaruit blijkt dat t.a.v. een bepaald persoon ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.”

G. MAES, “Onderzoeksdaden – Het verzoek bijkomende onderzoeksdaden te verrichten” in X, Comm.Straf., Kluwer, Mechelen, 2005,  randnr. 17).

 

1.3. Richtlijnen College van Procureurs-generaal

Ook het College van Procureurs-generaal bespreekt en preciseert in de Omzendbrief nr. COL 12/98 nav de Wet Franchimont op pagina 60 enerzijds “De formele toekenning of kennisgeving” en anderzijds “De impliciete inverdenkingstelling”:

“De impliciete inverdenkingstelling:

Elke persoon die nominatief genoemd wordt in:

Een vordering van de procureur des Konings (inleidende, uitbreidende of aanvullende vordering)

Een akte van stelling als burgerlijke partij,

Een onderzoekshandeling waaruit zou blijken dat de onderzoeksrechter meent dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan tegen deze persoon.”

Artikel 61 bis WSV preciseert echter niet dat de onderzoeksrechter zou verplicht zijn een persoon in verdenking te stellen wanneer tegen deze de strafvordering reeds werd ingesteld omdat hij nominatief werd aangeduid door de vordering van de procureur des Konings, of de akte van stelling als burgerlijke partij.”

(Zie in dat verband ook R. VERSTRAETEN, “Handboek strafvordering”, Maklu Uitgevers, 2012, 808)

“De formele toekenning of kennisgeving:

De inverdenkingstelling kan formeel plaats vinden bij gelegenheid van het verhoor door de onderzoeksrechter.

Ze kan ook volgen uit een formele kennisgeving aan de betrokken persoon door de onderzoeksrechter langs eender welke andere weg, vermits de wet slechts van een kennisgeving gewag maakt.”

 

1.4. Rechtspraak

Daarnaast krijgt iedere persoon de hoedanigheid van inverdenkinggestelde wanneer er ten laste van die persoon in de vordering tot regeling van de rechtspleging door het OM bepaalde misdrijven worden ten laste gelegd, zelfs wanneer er nooit een formele inverdenkingstelling gebeurde of er een nominatieve vordering van het parket of een burgerlijke partij bestond voor de vordering tot regeling van de rechtspleging  (zie. Cass. 23 maart 2011, T.Straf. 2013/1, 30-31 en Cass. 23 oktober 2002, P.02.1088.F/6)

De formele inverdenkingstelling en de impliciete inverdenkingstelling verlenen de  persoon die er het voorwerp van uitmaakt dezelfde rechten (vb. recht om  inzage/afschrift van het strafdossier te vragen, recht om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen, recht om teruggave van in beslag genomen stukken te vragen…), waarover hij als gewone verdachte niet zou beschikken, mocht hij bijvoorbeeld niet nominatief genoemd zijn in de vordering van het parket.

De rechtspraak maakt meestal geen gebruik van de term impliciete inverdenkingstelling. In de rechtspraak heeft men het meestal over “inverdenkingstelling” (zie vb. Cass. 23 maart 2011, P.10.1757.F, T.Straf. 2013/1, 30-31, met noot B. Meganck).”

 

**

2.Uittreksel uit de gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal, nr. COL 6/97 van 15 september 1997:

"C. Buiten de zitting van zijn parlementaire instelling:

Zo het onderzoek (informatie-onderzoek door de procureur des Konings of gerechtelijk onderzoek door de geadieerde onderzoeksrechter) ten laste van een parlementslid reeds werd ingesteld buiten de zitting of voordat de betrokkene verkozen werd, geniet hij tijdens de daaropvolgende zitting geen enkele immuniteit wat die eerder ingestelde en nog lopende vervolging betreft. Hij kan in die strafzaak worden verwezen naar het bevoegde strafgerecht, worden gedagvaard voor een hof of een rechtbank en zelfs worden aangehouden door de onderzoeksrechter, zonder verlof van de wetgevende vergadering waarvan hij nadien deel uitmaakt. De bijzondere procedure met betrekking tot de dwangmaatregelen waarvoor het optreden van een rechter vereist is, met name de tussenkomst van de eerste voorzitter van het hof van beroep, is evenmin van toepassing.

Buiten de zitting kan de vervolging ook worden ingesteld ingevolge een burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of inmiddels een rechtstreekse dagvaarding door een particulier of een rechtspersoon.

Kortom, buiten de zittijd is een parlementslid een gewoon burger."

 

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

14/06/19

Deze voormiddag werd de brandweer opgeroepen voor een zware woningbrand in de Rijkestraat in Zottegem (Strijpen).

Twee bewoners, namelijk een 65-jarige vrouw en een 62-jarige man, geraakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw verkeert in levensgevaar.

De woning liep zware schade op.

Het labo en de branddeskundige, aangesteld door het parket, zijn ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14/06/19

Deze voormiddag brak brand uit aan een woning gelegen langs de Steenweg-Deinze in Nazareth.

Er raakte niemand gewond.

De woning liep ingevolge de brand zware schade op.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14/06/19

Deze ochtend werd een zwaargewonde man aangetroffen in een appartement in de Kikvorsstraat in Gent. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar het slachtoffer overleed ter plaatse.

Het parket Oost-Vlaanderen is ter plaatse gegaan samen met de door het parket aangestelde onderzoeksrechter, wetsgeneesheer, het labo en het afstappingsteam van FGP OVL.

Inmiddels kon een verdachte gearresteerd worden.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van deze feiten is volop aan de gang.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14/06/19

Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de vondst van een partij cocaïne in de Waaslandhaven begin juni.

De drugs, verdeeld over 538 pakken en met een totaal gewicht van 617 kilo, werden op 3 juni 2019 gevonden in een container met blikken tonijn.

De container werd gelost van een schip afkomstig van Ecuador op kaai 1742.

FGP Antwerpen voert het verdere onderzoek onder leiding van het parket van Oost-Vlaanderen.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

07/06/19

BLOEDINZAMELING NIEUW GERECHTSGEBOUW GENT – Donderdag 13 juni 2019

U bent van harte welkom op de bloedinzameling van het Rode Kruis die voor de 11de keer doorgaat in het gerechtsgebouw in Gent aan de Opgeëistenlaan 401.

Voor het 11de jaar op rij organiseert Rotaryclub Gent Noord in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen een bloedinzameling in het nieuw gerechtsgebouw in Gent.

Donderdag 13 juni 2018  tussen 10u00 en 13u00 kan iedereen terecht in de polyvalente vergaderzalen op de -1 verdieping van het gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 in Gent, waar de gespecialiseerde verpleegkundigen van het Rode Kruis de bloedafnames doen onder leiding van meerdere artsen.

Zoals de 10 vorige keren wordt heel graag opnieuw beroep gedaan op jullie steun en medewerking voor het welslagen van dit event.

Vorig jaar waren er 102 donoren!

Dit jaar wordt gestreefd naar 125 bloedgevers!

Jullie medewerking kan levens redden!

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

03/06/19

In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juni 2019 omstreeks 3 uur brak er brand uit in een magazijn gelegen in de Moerlandstraat in Sint-Niklaas.

De schade bleef beperkt tot het magazijn. Er werd niemand gewond.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen.

Uit de eerste bevindingen van de branddeskundige blijkt dat het zou gaan om een opzettelijke brandstichting.

Politie en parket voeren een onderzoek.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/06/19

Afgelopen zaterdag 1 juni 2019 omstreeks 20u werd de politie van Aalst opgeroepen nadat een getuige 2 luide bonken had gehoord in een magazijn gelegen aan het Wijngaardveld in Aalst. Ondertussen was ook het alarm in werking getreden.

De politiediensten die ter plekke kwamen, merkten bij de rondgang een geur op die wees op recente slijpwerken. Aan de inkompoort van het gebouw lagen tevens gestripte koperkabels klaar voor transport.

De politie kon even later 2 verdachten intercepteren. Zij waren kennelijk op de vlucht geslagen nadat het alarm was afgegaan.

De verdachten, 2 Roemenen van respectievelijk 43 en 44 jaar en zonder gekende verblijfplaats, werden vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De onderzoeksrechter besliste om hen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

31/05/19

De federale gerechtelijke politie Antwerpen heeft in samenwerking met de douanediensten en de scheepvaartpolitie afgelopen week verschillende Albanese uithalers opgepakt aan kaai 1642 in de Waaslandhaven. In totaal werd ook 180 kilogram cocaïne onderschept.

In de nacht van 25 op 26 mei 2019 werden drie Albanezen van 30, 35 en 40 jaar gearresteerd ter hoogte van koelcontainers van een firma in de Waaslandhaven. Dat was het resultaat van de alerte houding van de bewakingsdienst van de betrokken firma. Op dat moment werden ook 2 sporttassen met in totaal 42,8 kilogram cocaïne, een sporttas met werkgereedschap en enkele lege sporttassen aangetroffen.

De drie verdachten werden op maandag 27 mei 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden allen aangehouden. Vandaag besliste de raadkamer in Dendermonde dat ze aangehouden blijven.

In de nacht van 27 op 28 mei 2019  konden twee uithalers, opnieuw Albanezen, gearresteerd worden op dezelfde locatie. Er werd een speurhond ingezet en die vond aan het water nog een lege sportzak. Tijdens het verdere onderzoek van de koelcontainers door de douanediensten werd een partij van 138 kilogram cocaïne ontdekt.

De twee verdachten van 24 en 32 jaar werden op woensdag 29 mei 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Zij werden eveneens aangehouden. De raadkamer in Dendermonde heeft vandaag hun aanhouding bevestigd.

De parketten van Antwerpen en Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over  gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

29/05/19

Vrijdag 24 mei 2019 werd een fietsdief door een Gentse politiepatrouille opgepakt in Gewad in Gent. De man, gekend als druggebruiker, werd door de politie gezocht als verdachte van meerdere fietsdiefstallen in de fietsenstalling onder de Sint-Michielsbrug in het centrum van Gent.

De man werd meegenomen voor verhoor en bekende aan de politie 11 fietsdiefstallen, gepleegd in de periode april 2018 - mei 2019.

De verdachte, een 27-jarige man met de Slovaakse nationaliteit en verblijvende in Gent, werd vrijdagavond 24/5 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

De Raadkamer besliste vandaag om de aanhouding te handhaven.

De man werd in het verleden reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/05/19

Afgelopen nacht omstreeks middernacht werd de politie van Gent opgeroepen ivm schoten die zouden zijn afgevuurd op een geparkeerde wagen in de Edmond Ronsestraat in Oostakker.

De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de achterruit en de zijruit aan de bestuurderskant van een personenwagen werden vernield. Er raakte niemand gewond.

Het labo kwam ter plaatse om de nodige sporen op te nemen.

Er werden een aantal projectielen aangetroffen. Het zou gaan om plastic bolletjes.

Het voertuig werd getakeld voor verder sporenonderzoek.

Politie en parket voeren een onderzoek.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/05/19

Gisteren omstreeks 18u werd in de buurt van het station van Denderleeuw een jongeman van 17 jaar uit Roosdaal beroofd door twee mannen.

Ze duwden het slachtoffer tegen een betonnen omheining en onder bedreiging van een mes diende hij zijn geld af te geven.

De politie werd verwittigd en kon ter plaatse een verdachte vatten.

De tweede verdachte had inmiddels de vlucht genomen.

Dankzij intensief onderzoek door de politie van PZ Denderleeuw/Haaltert kon de tweede verdachte later op de avond gearresteerd worden.

De verdachten zijn twee mannen van respectievelijk 20 en 23 jaar, beiden uit Denderleeuw.

Ze worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Het parket vraagt hun aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

27/05/19

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 mei 2019 omstreeks 4 uur hield een politiepatrouille van de PZ Sint-Niklaas toezicht aan de discotheek EXO ter hoogte van de Heidebaan in Sint-Niklaas.

Op een bepaald moment werden ze ingelicht van een vechtpartij. Samen met een ander ploeg begaven ze zich naar de plaats van de vechtpartij.

Eén van de partijen van de vechtpartij was gewond en onder invloed van alcohol. Hij gedroeg zich weerspannig en toen hij eindelijk aangaf zich rustiger te houden, gaf hij alsnog een vuistslag in het gezicht van tussenkomende politie-inspecteur. De inspecteur was hierdoor 1 dag arbeidsongeschikt.

De verdachte werd gearresteerd en door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht voor feiten van slagen en verwondingen ten aanzien van een drager van de openbare macht en weerspannigheid.

Hij zal zich op 26 juni 2019 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. 

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26/05/19

In Oosterzele is vrijdagavond een man opgepakt die ambulanciers bedreigd had met een vuurwapen. Achteraf bleek het te gaan om een nepwapen, een luchtdrukpistool met lange loop.

De feiten zijn gebeurd nadat de hulpdiensten waren opgeroepen voor een tussenkomst in een woning bij een onwel geworden man. Die tussenkomst verliep aanvankelijk vlot. Plots keerde de man zich tegen de ambulanciers en bedreigde hen met het wapen. Niemand raakte gewond.

De lokale politie van de Regio Rhode & Schelde pakte de 61-jarige man op en nam hem mee voor verhoor. Het parket OVL dagvaardde de man in snelrecht. Hij dient zich voor deze feiten te verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent op 13 juni 2019.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26/05/19

De lokale politie van Aalst pakte in de nacht van vrijdag op zaterdag twee verdachten op voor feiten van afpersing.

De arrestatie volgde nadat twee personen eerder die nacht ingesloten werden door de twee verdachten op straat in Aalst. De twee slachtoffers dienden onder bedreiging geld af te geven. Om hun dreiging kracht bij te zetten, lieten de twee verdachten verstaan dat ze over wapens beschikten. De beide slachtoffers overhandigden geld aan de verdachten, waarna laatstgenoemden het op een lopen zetten.

Mede dankzij camerabeelden konden de verdachten worden gelokaliseerd en opgepakt.

Het gaat om twee jongemannen die wonen in Aalst. Ze zijn allebei 21 jaar. Eén van hen is van Tanzaniaanse nationaliteit, de andere verdachte beschikt over de Nederlandse nationaliteit.

Het parket OVL bevestigde hun arrestatie en vorderde de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hen allebei onder aanhoudingsmandaat plaatste.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25/05/19

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, en een paar opgeroepen voorzitters kwamen bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 niet (tijdig) opdagen en konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen allemaal een minnelijke schikking toegestuurd.

 

Minnelijke schikkingen:

206 personen betaalden de minnelijke schikking van 250 euro.

 

Dagvaardingen:

170 personen die de minnelijke schikking niet betaalden, werden door het parket OVL gedagvaard op 7 themazittingen voor de correctionele rechtbank OVL, in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde tussen 18 februari en 4 april 2019.

De wet voorziet voor deze inbreuken een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

 

Uitgesproken straffen:

139 personen werden veroordeeld tot een geldboete (meest uitgesproken geldboetes: 50, 75 en 100 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen = x 8, dus 400, 600 en 800 euro) of (enkelen) tot een werkstraf + de gerechtskosten

5 personen kregen opschorting van straf (feiten bewezen maar geen straf opgelegd)

16 personen werden vrijgesproken (rechter oordeelde dat afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was)

7 beklaagden konden op zitting bewijzen dat de minnelijke schikking toch tijdig was betaald

Voor 3 zaken volgt uitspraak op latere datum:

afdeling Gent: 1 zaak voor uitspraak op 27/6/2019

afdeling Oudenaarde:  2 zaken voor uitspraak op resp. 3/6/2019 en 17/6/2019

 

Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het College van procureurs-generaal (Omzendbrief COL 12/2018 dd. 11 oktober 2018) mbt het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

 

Ook voor de verkiezingen van 26 mei 2019, heeft het College van procureurs-generaal de richtlijnen van vervolgingsbeleid bepaald die door de parketten dienen te worden toegepast ten aanzien van kiezers en personen die zijn opgeroepen om te zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau en die afwezig zijn zonder geldige reden. https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-vervolgingsbeleid-voor-verkiezingen-op-26052019

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

24/05/19

Deze ochtend omstreeks 8u30 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Eeklo op de E34 richting Antwerpen, ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de brug over het Leopoldkanaal.

Volgens de eerste vaststellingen door de politie zou een bestelwagen door de signalisatie van de werken hebben gereden. Daarbij is een werknemer op de werf door het voertuig geraakt. Het voertuig is tot stilstand gekomen tegen een hoop stenen.

De werknemer, een 48-jarige man met de Roemeense nationaliteit, is ter plaatse overleden.

De bestuurder van de bestelwagen, een 61-jarige man uit Maldegem, werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kon nog niet verhoord worden.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het parket heeft tevens de onderzoeksrechter gevorderd.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

24/05/19

Deze voormiddag besliste de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) in Gent dat de levenslange veroordeling van Kim De Gelder, uitgesproken door het Hof van Assisen in Gent op 22.03.2013, dient te worden omgezet in een internering.

De internering is een veiligheidsmaatregel die er tegelijk toe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist.

Mocht de geestesstoornis van Kim De Gelder in de toekomst toch terug verbeteren, kan het  interneringsstatuut worden opgeheven en komt zijn levenslange gevangenisstraf opnieuw in uitvoering  (zoals voorzien door de interneringswet).

 

De procedure werd gestart na neerlegging van een verzoekschrift tot internering door de directie van de gevangenis van Oudenaarde in maart 2017. De KBM stelde een college van 5 deskundigen aan. Na een onderzoek van 2 jaar kwam het college unaniem tot de vaststelling dat Kim De Gelder op vandaag een ernstige geestesstoornis vertoont en behandeld dient te worden in de hoogst beveiligde instelling van ons land.

 

Het openbaar ministerie adviseerde, op basis van de huidige elementen in het dossier, dat betrokkene levenslang onder toezicht dient behandeld te worden om tegemoet te komen aan het hoge recidiverisico.

De veiligheid van de samenleving staat centraal en is van primordiaal belang. Het openbaar ministerie blijft dit zeer strikt opvolgen.

 

De huidige procedure betrof de omzetting van een veroordeling in een internering. De wet voorziet tijdens deze procedure geen tussenkomst van de burgerlijke partijen.

Van zodra het vonnis definitief is, d.w.z. wanneer de beroepstermijn verstreken is, zal betrokkene binnen de 3 maanden opnieuw moeten verschijnen voor de KBM. Dit betreft een eerste interneringszitting. Daar komen alle partijen (apart) aan het woord, dus ook de slachtoffers.

 

Aan de slachtoffers wordt vandaag nog een nieuwsbrief verstuurd met extra toelichting. De slachtoffers zullen via de dienst Slachtofferonthaal van Dendermonde eerstdaags uitgenodigd worden op een informatiemoment om hun volledige rechten te kennen tijdens de interneringsprocedure. Ook het parket Oost-Vlaanderen zal er toelichting verstrekken aan slachtoffers en nabestaanden.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/05/19

Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voerde de recherche van PZ Buggenhout/Lebbeke een onderzoek naar mogelijke kweek van cannabis in een loods in Wieze.
Op donderdag 16 mei 2019 werd in opdracht van de inmiddels gevorderde onderzoeksrechter in Dendermonde door de recherche een huiszoeking uitgevoerd op het betrokken adres. Bij de huiszoeking werd in de loods een actieve cannabisplantage met een 200-tal planten aangetroffen. Tevens werd diefstal van elektriciteit vastgesteld. Twee personen werden gearresteerd en verhoord.

Eén van de verdachten, een man uit Lebbeke, werd op woensdag 22 mei 2019 aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

23/05/19

Woensdagochtend 15 mei 2019 stelden medewerkers van jeugdhuis Move, gelegen aan de Ouburg in Oudegem (Dendermonde) vast dat er werd ingebroken in het jeugdhuis.

De dieven raakten binnen via een opengebroken raam en namen oa de inhoud van de kassa mee, een mengpaneel,…

Enkele medewerkers ontdekten dat het mengpaneel op een tweedehandssite te koop werd aangeboden.

Ze maakten een afspraak met de aanbieders van het gestolen mengpaneel. De politie werd verwittigd.

Toen twee “verkopers”, twee mannen van respectievelijk 21 en 18 jaar uit Asse en Sint-Agatha-Berchem, naar de plaats van de afspraak kwamen, werden ze door de politie van Dendermonde gearresteerd. 

De 18-jarige verdachte mocht na verhoor beschikken.

De 21-jarige verdachte uit Asse werd op donderdag 16 mei 2019 voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

Hij bekende ook nog een andere diefstal in een jeugdhuis in Opwijk.

Op dinsdag 21 mei 2019 besliste de raadkamer in Dendermonde dat de verdachte aangehouden blijft.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/05/19

Vrijdag 17 mei 2019 werd tijdens een verkeerscontrole in Zaffelare (Lochristi) door PZ Puyenbroek een bestuurder opgemerkt die naar aanleiding van zijn rijgedrag uit het verkeer werd gehaald.

Tijdens de controle van de bestuurder en het voertuig werden verschillende verboden wapens, drugs en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld aangetroffen.

Bij de daaropvolgende huiszoeking op het adres van de verdachte werden toebehoren voor het kweken van cannabis en een geweer teruggevonden.

De verdachte, een 40 jarige man uit Stekene, werd gearresteerd en op vordering van het parket Oost-Vlaanderen op zondag 19 mei 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/05/19

Op woensdag 15 mei 2019 kon de federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen in samenwerking met de Scheepvaartpolitie een 30-jarige havenarbeider uit Borgerhout arresteren in de haven van Antwerpen.
De man wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Het zou gaan om meerdere honderden kilo's cocaïne.

In zijn functie zou hij containers met cocaïne hebben verplaatst, zodat kompanen de drugs er uit konden halen.

Tijdens de arrestatie werd ook een aanzienlijke som cash geld aangetroffen.

De feiten kwamen mede aan het licht dankzij de actieve medewerking van het management van de betrokken containerterminal. 

De verdachte werd op donderdag 16 mei 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd aangehouden.

De raadkamer in Dendermonde besliste op dinsdag 21 mei 2019 dat hij aangehouden blijft.

Het Openbaar Ministerie en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.Onzehavendrugsvrij.be.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/05/19

Naar aanleiding van een oproep inzake verdachte handelingen, kwam de lokale politie van Ninove gisterenavond omstreeks 18u tussen aan de stationsbuurt in Ninove.

De politie ging daarbij over tot de controle van een voertuig met 4 inzittenden, die zij herkenden als overlastplegers. Eén van de inzittenden weigerde iedere medewerking en haalde zowel verbaal als fysiek uit naar de politiemensen. Eén politieman raakte hierbij gewond, nadat hij gebeten was door de verdachte.

De verdachte, een 18-jarige man uit Ninove, werd gearresteerd. Hij wordt vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voor feiten van slagen en verwondingen aan een drager van het openbaar gezag, smaad én ongewapende weerspannigheid voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/05/19

Afgelopen zondag 19 mei omstreeks 18u was er een inbraak in een brillenzaak in Ninove, waarbij een paar tiental brillen werd ontvreemd.

De feiten werden vastgelegd op camerabeelden; de verdachte, een 27-jarige man uit Denderleeuw kon worden geïdentificeerd en opgepakt.

Hij wordt vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/05/19

Zondagnamiddag 28 april 2019 werden de hulpdiensten opgeroepen naar een adres aan het Groenplein in Zelzate waar een 18-jarige jongeman het bewustzijn was verloren, vermoedelijk na inname van één of meerdere XTC-pillen.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, kon enkel het overlijden van de jongeman worden vastgesteld.

Zeven personen die aanwezig waren in de woning werden gearresteerd.

Het labo en een wetsdokter, aangesteld door het parket, kwamen ter plaatse.

Het parket vorderde daarop een onderzoeksrechter.

Vier personen werden op maandag 29 april 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Een 20-jarige man uit Zelzate werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De drie andere personen mochten na verhoor door de onderzoeksrechter beschikken.

Uit de autopsie en het toxicologisch onderzoek, blijken dat het overlijden te wijten is aan een overdosis drugs.

De 20-jarige verdachte die maandag werd aangehouden, diende vandaag voor de raadkamer in Gent te verschijnen. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25/04/19

Op dinsdag 23 april 2019 omstreeks 09u36 brak brand uit in een pittazaak gelegen in de Hoogstraat in Oudenaarde. De brandweer van Oudenaarde kwam onmiddellijk ter plaatse.

De pittazaak op de gelijkvloerse verdieping leed zware brand- en rookschade. Er waren geen gewonden. De appartementen, gevestigd op de eerste en tweede verdieping, bleven gespaard.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan. Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat de brand zou aangestoken zijn.

De uitbater, een 40-jarige man van Syrische nationaliteit uit Oudenaarde, werd door de politie gearresteerd.

Hij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die hem aangehouden heeft.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

24/04/19

Deze ochtend vond omstreeks 7u15 in de Aaigembergstraat in Aaigem (Erpe-Mere) een home-invasion plaats. 3 personen drongen een woning binnen en gebruikten ernstig geweld ten aanzien van de bewoners, een vrouw van 90 jaar en haar 2 zonen van 57 en 58 jaar. De verdachten namen geld en juwelen mee.

De verdachten vluchtten nadien weg in twee wagens: de wagen waarmee ze gekomen waren, een Mercedes, en de wagen van de bewoners, een Toyota.

De politie werd verwittigd en zette de achtervolging in.

Ter hoogte van de oprit van de E40 in Aalst kwam één van de wagens, de Toyota, terecht tegen een vrachtwagen.

Eén inzittende werd ter plaatse opgepakt. Het betreft een minderjarige man. Twee anderen konden wegvluchten.

Het andere gevluchte voertuig werd aangetroffen in Essene (Affligem). In een bosje in de buurt van het voertuig kon een tweede (meerderjarige) verdachte gevat worden. 

De meerderjarige verdachte zal op vordering van het parket Oost-Vlaanderen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De minderjarige verdachte zal ter beschikking worden gesteld van het parket van zijn woonplaats.

In het belang van het onderzoek kan momenteel nog niet meer informatie worden verstrekt.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

24/04/19

Zaterdagnamiddag 13 april 2019 omstreeks 15u30 werd een man opgemerkt bij het buitenkomen uit een leegstaande woning in de Callemansputte in Zelzate. Hij was in het bezit van koperen leidingen. Een burger verwittigde de politie omdat hij dit verdacht vond.

De lokale politie van PZ Puyenbroeck kon de man identificeren en oppakken. Het betreft een 34-jarige man zonder vaste woonplaats.

De politie van Assenede-Evergem had in de weken voordien reeds meerdere meldingen ontvangen van koperdiefstallen in woningen in Doornzele, Kerkbrugge en Evergem en had deze feiten ook gesignaleerd aan de andere politiezones.

De politie Assenede-Evergem voerde het verdere onderzoek en inmiddels konden een 12-tal feiten van koper- en metaaldiefstallen worden toegeschreven aan deze verdachte. Van nog andere feiten, oa in Melle en Gentbrugge, wordt nog onderzocht of de verdachte hiervoor in aanmerking komt.

De verdachte, die zich verplaatste met een fiets met een aanhangwagentje, viseerde vooral leegstaande woningen of woningen in renovatie om koperen leidingen uit te verwijderen en mee te nemen. Het koper bood hij dan aan bij een schroothandelaar.

De verdachte werd op zondag 14 april 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft de verdachte aangehouden. De raadkamer in Gent bevestigde op 17 april 2019 zijn aanhouding.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

19/04/19

Op vrijdag 5 april 2019 omstreeks 21 uur werd in de Stadstuin in Ronse een minderjarige jongen het slachtoffer van een diefstal met geweld van een fotolens en een poging diefstal met geweld van zijn rugzak en portefeuille.

Na onderzoek door de politie van Ronse konden twee verdachten worden geïdentificeerd en opgepakt.

De eerste verdachte, een minderjarige jongen uit Ronse, werd voorgeleid voor de jeugdrechter in Oudenaarde. Hij werd overgebracht naar de gesloten jeugdinstelling in Everberg.

De tweede verdachte, een 19-jarige jongeman uit Ronse - ondanks zijn jeugdige leeftijd reeds goed gekend bij politie en justitie voor gelijkaardige feiten - werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Hij werd aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/04/19

Dinsdagnamiddag 16 april 2019 omstreeks 16u30 diende de politie van Dendermonde de achtervolging in te zetten nadat zij een voertuig en de inzittenden wilden controleren op het vermoeden van dealen van drugs.

Een aantal ploegen van de naburige politiezone Buggenhout/Lebbeke kwamen in bijstand. Tijdens de achtervolging beging het voertuig verschillende verkeersinbreuken. Hiervoor werd PV opgesteld.

Ter hoogte van de Kerkstraat in Buggenhout veroorzaakte het achtervolgde voertuig een aanrijding met een tegenligger. Hierdoor kwam het voertuig tot stilstand. De inzittenden van het tegenliggend voertuig geraakten licht gewond door deze aanrijding.

Na de aanrijding zag de politie drie mannen uit het vluchtend voertuig klimmen en te voet wegvluchten. Eén man kon onmiddellijk geïntercepteerd worden.

In de nabije omgeving van het ongeval werden korte tijd later twee mannen weerhouden. Uiteindelijk bleken deze mannen niets met de feiten te maken te hebben en mochten zij na verhoor beschikken.

De man die onmiddellijk na het ongeval gevat werd, een 23-jarige man met de Nederlandse nationaliteit, werd gisterennamiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van het dealen van drugs. Hij werd aangehouden.

De twee andere personen die uit het voertuig konden wegvluchten worden opgespoord.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/04/19

Het Parket Oost-Vlaanderen is in samenwerking met de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart naar frauduleuze SMS berichten die sinds deze ochtend in naam van AXA worden verstuurd vanuit het verkort nummer 8128.

In een eerste bericht wordt een link gegeven om te voorkomen dat jouw rekening wordt opgeschort. Klik je op deze link, dan vragen ze om jouw kaartnummer en codes in te geven.

Ga hier zeker niet op in! Met deze gegevens wordt jouw rekening leeggehaald!

Een bank vraagt nooit vertrouwelijke gegevens via SMS bericht.

Heb je de link toch al geopend en jouw gegevens ingegeven, contacteer dan zo snel mogelijk jouw bank of laat jouw bankkaart blokkeren via card stop op 070/344.344.

Heb je financieel nadeel, dan kan je klacht neerleggen bij de politie.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/04/19

Het Parket Oost-Vlaanderen heeft via de media kennis gekregen dat er tal van bestuurders tijdens de werkzaamheden op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster oneigenlijk gebruik maken van de pechstrook.

De voorhanden zijnde dashcambeelden zullen worden geanalyseerd ter identificatie van de bestuurders met  het oog op vervolging.

De Wegverkeerspolitie zal tevens verhoogde controles uitvoeren.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/04/19

Afgelopen nacht werd de politie van Evergem opgeroepen voor een tussenkomst. Bij aankomst van de politie was de verdachte evenwel reeds verdwenen. Kort nadien zag men de verdachte met de auto wegvluchten waarop de politie een achtervolging inzette. Een aantal naburige politiezones dienden hiertoe bijstand te verlenen. Tijdens deze achtervolging reed de verdachte twee politievoertuigen aan. Bij de tweede aanrijding verloor de bestuurder de controle over het stuur en kwam de auto tot stilstand.

De verdachte, een 37-jarige man afkomstig uit Evergem, wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/04/19

Gisterenavond vond omstreeks 21u een dodelijk verkeersongeval plaats op de gewestweg in Wachtebeke. Volgens de eerste vaststellingen verloor de bestuurder door overdreven snelheid de controle over het stuur en kwam daarbij met zijn voertuig tegen een boom terecht. Door de impact van het ongeval werd de 43-jarige bestuurder afkomstig uit Zaffelare, uit de wagen geslingerd en kwam daarbij om het leven. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/04/19

Maandagavond 8 april 2019 werd omstreeks 20u een man gearresteerd in de Gheeststraat in Aalst. De verdachte, een 27-jarige man van Algerijnse nationaliteit zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werd opgemerkt toen hij zwalpend over de rijbaan liep.  Hij bleek een hoeveelheid drugs bij zich te hebben. Verdachte zal vandaag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van het dealen van drugs. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, vraagt zijn aanhouding.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/04/19

Gisterenavond omstreeks 21 uur controleerde Politie Waasland-Noord een 6-tal jongeren aan de terreinen van de Sportstek in Stekene. Bij twee jongeren werd een hoeveelheid cannabis aangetroffen.

Bij een derde jongere werden een mes, een grote hoeveelheid cash geld en druggerelateerde zaken teruggevonden.

Deze verdachte, een minderjarige uit Sint-Gillis-Waas, werd gearresteerd en wordt op verdenking van drugshandel voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/04/19

Gisterennamiddag bood de lokale politie van Denderleeuw/Haaltert zich op vraag van het parket Oost-Vlaanderen aan bij een man aan zijn woning in de Veldstraat in Denderleeuw; hij moest worden verhoord in een familiaal dossier.

De 44-jarige man weigerde echter alle medewerking en sloot zich samen met één van zijn zonen op in de woning.

De Speciale Eenheden en het bijstandsteam van de PZ Aalst werden eveneens ter plaatse geroepen.

Uiteindelijk kon de man worden gearresteerd. Er werden geen vuurwapens gevonden in de woning.

Zijn 14-jarige zoon die eveneens aanwezig was in de woning werd ongedeerd overgebracht naar zijn moeder.

Op vordering van het parket Oost-Vlaanderen zal de man worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens gewapende weerspannigheid.

De situatie met betrekking tot de kinderen van de man wordt verder opgevolgd door de jeugdrechtbank.

Gelet op het lopend onderzoek wordt er geen verdere informatie verstrekt.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/04/19

Maandagmiddag 1 april 2019 omstreeks 12u50 vond in de Weststraat in Sleidinge een geval van verkeersagressie plaats waarbij de bestuurder van een personenwagen opzettelijk een fietser zou hebben aangereden.

Voorafgaand aan de feiten zou de fietser eerst licht geraakt zijn aan het stuur door de achteruitkijkspiegel van de voorbijrijdende personenwagen. Er was een korte woordenwisseling tussen de fietser en de autobestuurder, maar beide partijen reden verder. Even verder moest de fietser bruusk stoppen door een maneuver van dezelfde personenwagen. Er ontstond een verbale discussie tussen de fietser en de autobestuurder, waarbij de bestuurder van de personenwagen uitgestapt is. Een andere fietser kwam tussenbeide en kon de partijen bedaren.  

Beide fietsers zetten nadien hun weg verder maar de bestuurder van de personenwagen zou dan achter ingereden zijn op de fietser waarmee hij eerder de discussie had. De fietser, een 43-jarige man uit Lievegem, kwam hierbij ten val. De bestuurder van de personenwagen reed door.

De fietser, die op weg was naar zijn werk, werd ingevolge de val gewond. Zijn kledij en fiets werden beschadigd. De man diende zich bij de dokter te laten verzorgen en is 4 dagen arbeidsongeschikt. Er waren getuigen van de feiten.

De bestuurder van de wagen, een 30-jarige man uit Evergem, bood zich maandagnamiddag vrijwillig aan bij een verkeersploeg van PZ Assenede-Evergem. Hij werd gearresteerd.

Hij werd gisterennamiddag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid, en kwaadwillige belemmering van het verkeer.

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

29/03/19

Gisterenavond omstreeks 19u30 werd de politie van Geraardsbergen/Lierde opgeroepen ivm een vechtpartij in een café gelegen aan het Stationsplein in Geraardsbergen. Een klant zou een slag gekregen hebben van een andere persoon (de verdachte).

De politie kwam ter plaatse en de verdachte werd aan een identiteitscontrole onderworpen. Hij bleek geen geldige verblijfsdocumenten te kunnen voorleggen. De politie besliste om de man mee te nemen naar het politiebureel.

In het politiebureel weigerde de man iedere medewerking, werd hij agressief tegenover de politiemensen. Daarop werd beslist om de man tijdelijk onder te brengen in een cel. In de cel spuwde de verdachte in de richting van een politieman die hem begeleidde. Er kwam speeksel terecht in de mond van de politieman. Twee collega’s kwamen bijstand leveren; de verdachte slaagde er evenwel nog in om in de buik van de eerste politieman te schoppen. Uiteindelijk kon de deur van de cel gesloten worden.

De feiten werden vastgelegd op camerabeelden.

Aangezien de verdachte, een 46-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit, gekend is als druggebruiker, zal de politieman die spuwsel in de mond kreeg zich moeten laten controleren op mogelijke infecties.

De verdachte wordt vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde wegens “geweld tegen ministeriële ambtenaren en agenten die dragers zijn van het openbaar gezag of van de openbare macht, in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van hun bediening”. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het parket OVL hanteert een nultolerantie wat betreft geweld tegen politie.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/03/19

Dinsdagnamiddag 26 maart 2019 werd in een filiaal van TORFS gelegen aan de Centrumlaan in Ninove een winkeldief op heterdaad betrapt bij een poging diefstal.

Een klant zag hoe de verdachte met een kniptang de beveiliging van een handtas losknipte. Toen de security erbij werd geroepen, toonde de verdachte spontaan een magneet, kniptang en lampje. Hij bekende de feiten. 

De verdachte, een 54-jarige man zonder gekende verblijfplaats, reeds gekend bij politie en justitie voor winkeldiefstallen en heling, werd gisteren op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoekrechter in Dendermonde.

De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/03/19

Ivm het gewelddadig overlijden van een 36-jarige Afghaanse man die op zaterdag 23 maart 2019 levenloos werd aangetroffen in een pand in de Baudelostraat in Gent, kon een verdachte worden geïdentificeerd en opgepakt.

Het gaat om een 19-jarige man met de Afghaanse nationaliteit, zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk.

Hij werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van moord. Hij werd aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

27/03/19

Op maandag 25 maart 2019 omstreeks 10u30 werd een verdachte gevat n.a.v. een diefstal van geld en gsm’s op een school in het centrum van Wetteren.

De afgelopen weken waren enkele scholen en een rusthuis meermaals het doelwit van een dief die steeds wist te ontkomen. Na een oproep van een alerte schoolmedewerker en de doortastende aanpak van de lokale politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen kon een verdachte worden gevat.

Uit verder onderzoek zal moeten blijken of deze verdachte in aanmerking komt voor alle gelijkaardige feiten van de afgelopen weken.

De verdachte, een 36-jarige man uit Wetteren, werd op dinsdag 26 maart 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden. Hij werd naar de gevangenis overgebracht.

In het kader van het lopend gerechtelijk onderzoek kan geen verdere informatie worden meegedeeld.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25/03/19

Gisteren omstreeks 19u45 werd de politie van Aalst opgeroepen voor een 15-tal rondhangende jongeren die ter hoogte van de watertoren in de Sint-Kamielstraat in Aalst voor overlast zorgden en het verkeer hinderden.

Toen bij de controle door de politie één van de jonge mannen halsstarrig bleef weigeren zijn identiteitskaart te tonen en geen enkele medewerking wenste te verlenen, werd hij bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd.

Hierop viel zijn broer de tussenkomende politie-inspecteur aan en ontstond een schermutseling met nog een derde persoon. Daarbij raakten uiteindelijk 4 politiemensen gewond. Eén van hen is voor minstens 12 dagen arbeidsongeschikt.

De drie verdachten uit Aalst, respectievelijk 20, 21 en 22 jaar, werden gearresteerd. Ze worden vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voor feiten van slagen en verwondingen én ongewapende weerspannigheid voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25/03/19

In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 maart 2019 omstreeks 5 uur trachtte een politiepatrouille van de PZ Sint-Niklaas een voertuig te controleren ter hoogte van de Nieuwkerkenstraat in Sint-Niklaas.

Op het moment dat de bestuurder werd gevraagd zijn identiteitskaart, rijbewijs en boorddocumenten te tonen, gaf hij plankgas en nam hij met zijn voertuig de vlucht. Hierbij moesten zowel de inspecteur als verschillende omstaanders wegspringen.

Ondanks de achtervolging kon de verdachte niet meer worden aangetroffen. Zondagmorgen omstreeks 8u bood de verdachte, een 20-jarige man uit Hamme, zichzelf aan bij de politiediensten. 

De verdachte werd door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard in snelrecht voor feiten van gewapende weerspannigheid; hij zal zich op 29 mei 2019 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

24/03/19

De drie personen die in het kader van het onderzoek werden weerhouden, zijn ondertussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Er zijn geen aanwijzingen die hen linken aan de feiten.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

24/03/19

Gisterennamiddag omstreeks 15u werd in een pand in de Baudelostraat in Gent het levenloos lichaam aangetroffen van een 36-jarige bewoner met de Afghaanse nationaliteit. Het parket vorderde een onderzoeksrechter, die samen met de onderzoeksrechter, het labo, wetsgeneesheer en afstappingsteam van de Federale Gerechtelijke Politie ter plaatse is gegaan. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de man op gewelddadige wijze om het leven is gebracht. Een verdachte nam daarbij de vlucht. Deze persoon kon tot op heden nog niet gevat worden. Alles wordt in het werk gesteld om deze persoon op te sporen en te arresteren.

Ter plaatse werden drie personen aangetroffen. Zij werden in het kader van het onderzoek weerhouden en worden momenteel verhoord.

In het belang van het onderzoek kan er in huidig stadium geen verdere info gegeven worden.  

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23/03/19

Afgelopen nacht ontstond een brand in een bedrijfspand in de industrieweg in Erpe-Mere.

Er zijn geen gewonden. De schade is aanzienlijk. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan. De deskundige zal vandaag, na de bluswerken, ter plaatse gaan om de precieze omstandigheden van de brand na te gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

22/03/19

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen heeft, onder leiding van de onderzoeksrechter in Gent en ism het parket OVL, een bende opgepakt die een cannabisplantage opgezet had in Sint-Martens-Latem. Bij de actie werd een plantage van 500 planten aangetroffen en 8 bendeleden aangehouden.

Op maandag 18-03-2019 in de vroege ochtend zijn er door de speciale eenheden van de federale politie 8 verdachten opgepakt bij een transactie van drugs op de parking van de Carrefour in Sint-Denijs-Westrem.

Bij een navolgende huiszoeking in een woning te Sint-Martens-Latem werd nog een verdachte opgepakt en werd er een plantage aangetroffen van ongeveer 500 planten, goed voor ruim 11 kg zuiver geknipte cannabis. Deze werd aangetroffen in één van de wagens die op de parking van de Carrefour geïntercepteerd werden.

De organisatie die verantwoordelijk was voor het opzetten van de plantage, komt voornamelijk uit het Bulgaars milieu uit Bergen-op-Zoom in Nederland. Enkele Bulgaren waren woonachtig in de woning zelf.

De verdachten werden voor de onderzoeksrechter geleid waarna 8 bendeleden werden aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. De verdachte die in de woning werd aangetroffen werd na verhoor vrijgelaten.

De plantage werd ondertussen ontmanteld.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

21/03/19

Op dinsdag 19 maart 2019 werd door de lokale recherche van politiezone Geraardsbergen/Lierde een cannabisplantage opgerold in een woning in de Hoge Buizemont in Geraardsbergen.

Het gaat om een professioneel ingerichte cannabisplantage met ruim 1200 cannabisplanten verspreid over de 4 verdiepingen van de woning. Er werden 2 personen opgepakt en er werden 2 auto’s in beslag genomen. Op de woonplaats van de verdachten werden eveneens huiszoekingen verricht.

De verdachten, twee mannen van resp. 32 en 34 jaar, beiden uit het Brusselse, werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Ze zijn allebei aangehouden.

De plantage werd inmiddels volledig ontmanteld.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/03/19

Gisterenavond omstreeks 20u brak brand uit in een woning in de Fiertelmeers in Ronse.

Bij aankomst van de brandweer werd vastgesteld dat de brand woedde aan de achterzijde van het gebouw en er hevige rookontwikkeling was op de eerste en tweede verdieping.

Er vielen geen gewonden.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen van de deskundige zouden er geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/03/19

Dinsdagvoormiddag 19 maart 2019 omstreeks 11u00 werd een inbreker in Drongen op heterdaad betrapt toen de bewoner van een woning in de Heilighuisdreef thuis kwam.

De bewoner werd in de hal geconfronteerd met de verdachte. De verdachte bedreigde de bewoner met een stok en kon wegvluchten. Het slachtoffer verwittigde onmiddellijk de politie. De verdachte kon zeer snel worden gevat door een politiepatrouille die in de buurt was.

De verdachte, een 37-jarige man met de Tunesische nationaliteit, zonder gekende woonplaats, was in het bezit van een rugzak. Daarin werden meerdere zaken aangetroffen afkomstig uit de woning waar hij betrapt werd (oa. juwelen, een fototoestel en enkele andere waardevolle zaken).

De man is gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent die hem heeft aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/03/19

Zaterdag 16 maart 2019 werden twee vrouwen gearresteerd naar aanleiding van feiten van shouldersurfing in het Sint-Pietersstation in Gent.

Ze hanteerden telkens dezelfde modus waarbij één iemand de pincode aflas en één iemand de bankkaart of portefeuille ontvreemdde waarop ze nadien grote bedragen afhaalden of voor grote bedragen aankopen deden in verscheidene winkels.

De vrouwen konden ook gelinkt worden aan een reeks andere feiten van shouldersurfing gepleegd in Brugge, Mechelen en Veurne.

De twee verdachten, een 29-jarige vrouw met de Franse nationaliteit en een 22-jarige vrouw afkomstig uit Bosnië-Herzegovina, beiden zonder gekende woonplaats, werden op zondag 17 maart 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Ze werden alletwee aangehouden.

De raadkamer in Gent heeft gisteren de aanhouding van de twee vrouwen gehandhaafd.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/03/19

Op donderdag 14 maart 2019 werden in het kader van een onderzoek naar verdovende middelen huiszoekingen uitgevoerd op een adres in de wijk “Witheren” en in de buurt van het station van Ninove.

Bij deze huiszoekingen werden bezwarende elementen aangetroffen die wijzen op de verkoop van verdovende middelen.

Twee verdachten, een 29-jarige man met de Belgische nationaliteit en een 33-jarige vrouw met de Nederlandse nationaliteit, werden gearresteerd.

De verkoop van verdovende middelen die voornamelijk plaatsvond in de wijk, zorgde voor heel wat overlast voor de omwonenden.

Beide verdachten werden op 15 maart 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hen beiden onder aanhoudingsmandaat plaatste.

De raadkamer in Dendermonde besliste op dinsdag 19 maart 2019 dat beide verdachten aangehouden blijven.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

19/03/19

Eind 2000 werd in Sint-Niklaas het levenloze lichaam van Jens De Block (29 jaar) aangetroffen. Gisteren werd in Buggenhout een verdachte opgepakt.

Op zondagochtend 22/10/2000 om 06.40 uur werd in Sint-Niklaas Houtbriel, op de achterliggende parking van het Gemeentekrediet, het levenloze lichaam aangetroffen van de 29-jarige DE BLOCK Jens. Zijn lichaam vertoonde sporen van bruut geweld en meerdere messteken.

De (toenmalige) Federale Gerechtelijke Politie Dendermonde werd belast met het onderzoek. Ondanks grondig onderzoek konden toen geen verdachten opgepakt worden.

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft, samen met het parket OVL, dit dossier opnieuw onderzocht en kon door middel van moderne technieken tot een doorbraak komen. Daarbij is een verdachte geïdentificeerd. Dit heeft ertoe geleid dat op 18/03/2019, een 43-jarige verdachte in Buggenhout kon worden opgepakt.

De man wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die zal beslissen over zijn aanhouding.

Het onderzoek naar eventuele mededaders loopt ondertussen verder.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/03/19

Op 14 maart 2019 werden bij een controle van een verdacht voertuig door de politie van Zottegem twee personen opgepakt die gelinkt konden worden aan een diefstal met braak gepleegd in een woning in de Heldenlaan in Zottegem op 28 januari 2019.

Eén van die personen kon eveneens gelinkt worden aan een poging diefstal in Asse gepleegd op 14 december 2016.

De verdachten, twee vrouwen van resp. 33 en 29 jaar, beiden zonder gekende woonst in het Rijk, worden op vraag van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van diefstal met braak, poging diefstal en bendevorming. Het parket vraagt hun aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/03/19

Bij de controle van een schip geladen met fruitsap heeft de Douane 1375 kg cocaïne aangetroffen. Het schip was afkomstig uit Brazilië. Het onderzoek is lopende.

Op 14 maart 2019 heeft de Douane een controle uitgevoerd van een schip dat fruitsap vervoert van Brazilië naar België, meer bepaald naar de North Sea Port. Op basis van een risico-analyse aangevuld met informatie uit Brazilië werd beslist tot de controle van het schip.

In containers op het dek werden meerdere sporttassen gevuld met cocaïne  aangetroffen. In totaal werd er 1375 kg cocaïne aangetroffen.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen belast met het verder onderzoek naar deze vangst. Het onderzoek is ondertussen lopende. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

In het belang van het onderzoek kan er geen bijkomende informatie verstrekt worden.

Sarah Demeyer, persmagistraat Oost-Vlaanderen

14/03/19

Op donderdag 28 februari 2019 in de namiddag merkte een medewerker van het ziekenhuis AZ Glorieux in Ronse een man op die bakken leeggoed aan het ontvreemden was aan de achterzijde van het gebouw.

De politie van Ronse werd verwittigd en na onderzoek werd vastgesteld dat vermoedelijk gedurende de ganse maand februari 2019 soortgelijke feiten werden gepleegd op deze plaats.

Twee verdachten konden door de politie geïdentificeerd en opgepakt worden. Het gaat om twee 36-jarige mannen uit Ronse. Ze zijn gekend voor analoge feiten.

Het parket heeft de beide personen gedagvaard in snelrecht voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Ze zullen zich op 1 april 2019 moeten verantwoorden voor deze feiten.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14/03/19

Gisterenmiddag omstreeks 12u20 brak brand uit in een appartementsgebouw aan de Burgschelde in Oudenaarde. De brandweer van Oudenaarde kwam onmiddellijk ter plaatse.

De brand heeft gewoed in de kelder van  het appartementsgebouw, waardoor het appartementsgebouw onbewoonbaar werd verklaard wegens het gevaar op CO-intoxicatie.

Er werd niemand gewond. De bewoners werden opgevangen door de stadsdiensten en het OCMW.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van deze brand te onderzoeken.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

11/03/19

Gisterenavond omstreeks 18h00  begaf de lokale politie Vlaamse Ardennen zich naar de Winston Churchillstraat in Kruishoutem naar aanleiding van een binnengekomen oproep over een man die op straat liep met messen.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat de verdachte, een 39-jarige man uit Kruishoutem, een buurtbewoner met de messen had aangevallen. Het slachtoffer, een 34-jarige man uit de buurt, werd geraakt in de hals; hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie werd ter plaatse geconfronteerd met een verdachte die gewapend was met 3 messen.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat ondanks herhaaldelijke aanmaningen om de messen neer te leggen, en vervolgens na een waarschuwingsschot in de lucht en in een volgende fase een schot in het been, de verdachte de politie dreigend bleef toestappen met de messen ter hand. De man werd uiteindelijk dodelijk getroffen.

Het parket OVL en de onderzoeksrechter uit Oudenaarde zijn ter plaatse afgestapt, samen met een wetsgeneesheer en wapendeskundige.

Zoals de standaardprocedure voorziet, loopt er enerzijds een onderzoek naar de feiten die het voorwerp uitmaakten van de tussenkomst van de politie, en anderzijds een onderzoek naar het schietincident.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

08/03/19

Voorbije nacht omstreeks 01u15 werd een gewapende overval gepleegd op een nachtwinkel gelegen in Brugsken in Sint-Niklaas.

Twee mannen stapten de winkel binnen; één van hen bedreigde de uitbater met een groot mes en vroeg hem naar geld. Er ontstond een schermutseling waarbij de nachtwinkeluitbater gewond geraakte. De twee verdachten konden rookwaren en een beperkte som geld buit maken. Ze vluchtten weg, samen met een derde persoon die op de uitkijk stond. De feiten werden gefilmd door bewakingscamera’s.

Op basis van deze camerabeelden werden vier personen kort na de feiten opgepakt. Het gaat om twee minderjarigen uit Sint-Niklaas en Antwerpen en om twee jonge mannen van 18 jaar uit Antwerpen.

Eén van deze meerderjarigen kon beschikken. De andere 18-jarige verdachte zal in de loop van de dag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

De minderjarige verdachte uit Sint-Niklaas wordt vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde. De minderjarige verdachte uit Antwerpen is, gelet op zijn woonplaats, ter beschikking gesteld van het Antwerpse parket (woonplaatsbevoegdheid).

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

08/03/19

Woensdagavond 6 maart 2019 omstreeks 22u30 merkte de bewakingsagent van de camping Blaarmeersen gelegen aan de Zuiderlaan in Gent enkele jongeren op die met een zaklamp rondliepen op de camping en zich verdacht gedroegen ter hoogte van een caravan. Toen ze de bewaker opmerkten, vluchtten ze weg in de struiken. De bewaker verwittigde de politie.

Er werd vastgesteld dat in vijf caravans effectief werd ingebroken. Twee andere caravans waren het voorwerp van een poging tot inbraak.

In de buurt werd inbrekersmateriaal aangetroffen (hamer, koevoet, gereedschapskist).

Kort na de feiten kon de politie in de buurt van de camping twee jonge mannen oppakken. Een derde verdachte werd later op de dag opgepakt.

Vandaag werden twee minderjarigen op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent. De jeugdrechter legde hen alvast strikte voorwaarden op (o.m. huisarrest).

De derde minderjarige werd, gelet op zijn woonplaats, ter beschikking gesteld van het parket West-Vlaanderen (woonplaatsbevoegdheid).

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

08/03/19

Gisterenavond omstreeks 21u ontstond brand in een alleenstaande woning in de Brugstraat in Assenede. Het betrof een uitslaande brand.

In de woning verbleven 2 Poolse arbeiders. Zij raakten bevangen door de rook en werden overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. Ze waren niet gewond.

De benedenverdieping van de woning werd volledig vernield. De woning is voorlopig niet meer bewoonbaar.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat het om een accidentele brand zou gaan, ontstaan in de living van de woning. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

07/03/19

Op zaterdag 2 maart 2019 heeft de politie van Ninove, tijdens het toezicht op het veilige verloop van de evenementen inzake de omloop in het centrum van Ninove, een man kunnen vatten die ervan verdacht werd meerdere fietsdiefstallen te hebben gepleegd, waaronder drie feiten in de maand september 2018 in Ninove.

De man bleek eveneens in aanmerking te komen voor twee feiten in Mechelen en één feit in Aalst. Van de verdachte werden camerabeelden genomen.

Aandachtige inspecteurs op het terrein herkenden zaterdag de verdachte en konden hem arresteren in de zone van de standplaats van de bussen. Bij fouille bleek hij in het bezit te zijn van enkele kniptangen.

De verdachte, een 37-jarige man uit Brussel, werd op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/03/19

Gisterenavond omstreeks 18u45 reed een auto zonder nummerplaten de feestzone in.

Uit de eerste vaststellingen blijkt het volgende:

Kort nadat de wagen zich in de feestzone begaf, ontstond een schermutseling tussen de bestuurder van de auto en enkele omstaanders. De bestuurder van de wagen stapte hieropvolgend uit zijn wagen. Op een gegeven moment gaat de bestuurder terug naar zijn wagen, en neemt hij een baseball knuppel uit zijn wagen. Volgens enkele getuigen zwaaide de man met deze baseball bat. Kort nadien kon hij door enkele omstaanders tegengehouden worden, en vervolgens gearresteerd worden door de politie. Niemand heeft verwondingen opgelopen ingevolge de feiten.

De man, een 50-jarige man afkomstig uit Aalst, verzette zich tevens tegen zijn arrestatie. Bij de fouille op het commissariaat bleek de man in het bezit te zijn van een scheermesje. Na ontnuchtering, kon de man deze voormiddag verhoord worden. De man is gekend bij politie en justitie. De verdachte wordt op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. 

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

01/03/19

Deze namiddag omstreeks 14u30 werd een kledingzaak in de Phoenixstraat in Gent overvallen door een gewapende man. Hij eiste geld van de winkelierster. Hij kon door omstaanders worden weerhouden tot de politie ter plaatse kwam. De man werd gearresteerd.

Dezelfde man zou kort voordien ook een apotheek in de Noordstraat in Gent hebben overvallen onder bedreiging van een vuurwapen. Hij vluchtte er zonder buit.

Er wordt onderzocht of hij in aanmerking komt voor nog andere (recente) feiten in het Gentse.

De verdachte, een 30-jarige man, zal op vordering van het parket worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25/02/19

Deze namiddag omstreeks 14u vond een overval plaats op een Proxy-Delhaize aan de Brugsesteenweg in Mariakerke (Gent).

Een man met een kap over het hoofd kwam de winkel binnen en bedreigde de winkelbediende achter de kassa met een wapen. De verdachte nam de inhoud van de kassa en vluchtte weg op de fiets. Er zijn geen gewonden.

De verdachte werd gefilmd door de bewakingscamera’s van de winkel.

Hij wordt actief opgespoord.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/02/19

De man die ervan verdacht wordt zijn partner om het leven te hebben gebracht, werd afgelopen nacht dood aangetroffen in zijn cel in de gevangenis in Dendermonde.

Het parket, de door het parket gevorderde onderzoeksrechter, wetsgeneesheer, labo en afstappingsteam zijn deze nacht ter plaatse gegaan. Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een wanhoopsdaad.

De dienst slachtofferbejegening levert bijstand aan de familie.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20/02/19

Afgelopen nacht werd het lichaam aangetroffen van een 33-jarige vrouw in haar woning in Oordegem. Er zijn aanwijzingen dat de vrouw op een gewelddadige wijze om het leven is gekomen.

Het was de verdachte zelf die de hulpdiensten had gecontacteerd. Hij is de partner van het slachtoffer.  

Het afstappingsteam, het gerechtelijk labo, de wetsgeneesheer, de door het parket gevorderde onderzoeksrechter en het parket zelf kwamen ter plaatse.

De 35-jarige verdachte werd gearresteerd en deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van moord. Hij werd aangehouden.

Gelet op de familiale context waarbinnen de feiten zich zouden hebben voorgedaan, wordt geen verdere informatie verstrekt.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20/02/19

Iets voor 18u gisterenavond werd in de Geldmunt in Gent een apotheek overvallen. De verdachte heeft onder vertoon van een wapen de inhoud van de kassa meegenomen en is daarop gevlucht.

Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Politie en parket stellen alles in het werk om de verdachte zo snel mogelijk te identificeren en te vatten.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

19/02/19

Bij een controle afgelopen zondag in de gevangenis in Beveren werd een bezoeker, namelijk een 22-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit en woonachtig in Mechelen, op heterdaad betrapt op het binnenbrengen van 10 gram cannabis in de gevangenis met als doel om dit te kunnen bezorgen aan een gedetineerde.

De verdachte werd gearresteerd en wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/02/19

Omstreeks 6u in de ochtend van 27 januari 2019 werd een 31-jarige man uit Dendermonde onwel in de Gentse Kompass Klub en verloor nadien het bewustzijn. Hij werd overgebracht naar het UZ Gent waar hij kort nadien overleed. Het parket stelde een wetsdokter aan die instond voor de uitwendige schouwing en het nemen van bloed-en urinestalen.

Uit het opsporingsonderzoek is gebleken dat het om een druggerelateerd overlijden gaat. De beschikbare informatie wijst op een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een mogelijk vooraf bestaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis. XTC-pillen met dergelijke hooggedoseerde MDMA circuleren momenteel op de Gentse drugsmarkt.

 

Tijdens dezelfde nacht van 26 op 27 januari 2019 werden twee drugdealers afkomstig uit Brugge op heterdaad betrapt in respectievelijk de Kompass Klub en de Art Cube in Gent. Zij werden door het parket allebei gedagvaard in snelrecht en dienen op 26/02/2019 te verschijnen voor de correctionele rechtbank in Gent. Zij waren onder meer in het bezit van XTC-pillen met een dergelijke hoge dosering MDMA.

 

De hoge dosering van XTC-pillen (meer dan 200 mg MDMA/pil) is een recente, gevaarlijke trend op de Belgische drugsmarkt, waarvoor het ‘Belgian Early Warning System on Drugs’ van Sciensano (voorheen: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) (02/642.54.20) eerder waarschuwingen (zogenaamde “alerts”) heeft verspreid in het kader van de Volksgezondheid.

 

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

16/02/19

Afgelopen nacht omstreeks 00u30 gebeurde een dodelijk verkeersongeval in de Stationsstraat in Eeklo. Een voetganger, een 76-jarige man afkomstig uit Ronsele, werd, toen hij de rijbaan wou oversteken, aangereden door een personenwagen die in de richting van Maldegem reed. Voor de voetganger kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. De bestuurder van de personenwagen, een 65-jarige man afkomstig uit Maldegem, legde een negatieve ademtest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige, alsook een wetsarts aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden na te gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15/02/19

Het parket Oost-Vlaanderen organiseert de komende weken een aantal themazittingen met betrekking tot inbreuken op de kieswet (artikelen 44, 45, 46, 47 lid 1, 48, 49, 50 lid 1, en 240 Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011) nav de verkiezingen van 14 oktober 2018.

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, en een paar opgeroepen voorzitters kwamen niet (tijdig) opdagen en konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen.

De personen die niet ingingen op de door het parket voorgestelde minnelijke schikking van 250 euro, dienen te verschijnen voor de correctionele rechtbank. 

Het gaat in totaal om 7 themazittingen, waarbij op elke zitting een paar tiental personen is gedagvaard.

De eerste (thema)zitting gaat door op maandag 18 februari 2019 op de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Voor deze zitting werden door het parket OVL 30 personen gedagvaard.

De volgende zittingen vinden plaats op:

-          25 februari 2019 – Dendermonde

-          4 maart 2019 – Dendermonde

-          7 maart 2019 – Gent

-          11 maart 2019 –Dendermonde

-          25 maart 2019 – Gent

-          4 april 2019 – Oudenaarde

Deze personen riskeren een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 => van 400 tot 1.600 euro).

Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijn van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep (Omzendbrief Col. 12/2018 dd. 11 oktober 2018).

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

13/02/19

Deze ochtend omstreeks 8u45 vond aan de Corneel Heymanslaan in Gent een incident plaats ter hoogte van een stakingspiket.

Uit de eerste vaststellingen en verhoren blijkt het volgende:

Het stakingspiket stond over de gehele lengte van de rijbaan opgesteld. Bij mondjesmaat werden bestuurders doorgelaten, in die zin dat de nadars af en toe opzij werden gezet om het verkeer door te laten.

Zo werd ook een voertuig Mercedes door een staker doorgelaten. Een politieman was getuige hoe dat voertuig daarop traag door het piket reed. Op een bepaald moment is blijkbaar verwarring en tumult ontstaan tussen de stakers over het al dan niet doorlaten van die autobestuurder. Daarop keerden de stakers zich tegen de bestuurder.

Op een gegeven moment zou laatstgenoemde door het open raam van zijn wagen fysiek zijn belaagd. Daarop nam één van de stakers het deurportier vast en hield hij zich met de andere hand vast aan het open raam. De bestuurder verklaarde door het tumult in paniek te zijn geraakt en in een reflex te zijn doorgereden.

De politie heeft de wagen doen stoppen (op 39 meter van het stakerspiket). De staker die zich aan de wagen vastgeklemd had, is op de grond terecht gekomen. De staker werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up. De stakers die rond het voertuig bleven staan en zich tegen de bestuurder keerden, werden weggeleid door de politie.

De bestuurder van de wagen werd meegenomen voor verhoor en kon na zijn verhoor beschikken.

De precieze omstandigheden van het incident worden nog verder onderzocht.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/02/19

Gisterenavond omstreeks 21u20 kwam bij de lokale politie van Gent een oproep binnen van een persoon met de mededeling dat hij meerdere geweerschoten zou gehoord hebben in het clublokaal van de Hells Angels gelegen aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge. Er zou volgens de melding een ruzie gaande zijn en enkele personen zouden het lokaal uitgevlucht zijn.

De politie kwam onmiddellijk ter plaatse. Alle aanwezige personen dienden het lokaal te verlaten en de politie voerde een zoeking uit. Er werd niets verdacht aangetroffen. De aanwezige personen (11) werden door de politie meegenomen voor verhoor.

De oproeper kon inmiddels geïdentificeerd en opgepakt worden door de politie. Tijdens zijn verhoor afgelopen nacht bekende hij dat de oproep vals was en dat hij de feiten verzonnen heeft.

De persoon die de valse oproep deed, een 44-jarige man uit Gent, is geen onbekende voor politie en gerecht. Hij zal door het parket strafrechtelijk vervolgd worden.

Alle andere opgepakte personen mochten na verhoor terug naar huis.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

07/02/19

Op vrijdagavond 1/2/2019 werden twee verdachte voertuigen opgemerkt in de omgeving van de rotonde De Haring in Aalst. Bij controle door de politie van de voertuigen en de inzittenden werd een aanzienlijke som geld en 50 gram cocaïne aangetroffen. Tijdens de daaropvolgende huiszoekingen werden nog meer verdovende middelen aangetroffen.

3 verdachten werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van drughandel. De onderzoeksrechter plaatste twee mannen onder aanhoudingsmandaat, een man van 19 jaar uit Denderleeuw en een man van 20 jaar uit Antwerpen. De derde verdachte, een 23-jarige man uit Aalst, werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

Uit navolgend onderzoek bleek dat een deel van de verdovende middelen bestemd waren voor een horecazaak gelegen aan het Vredeplein in Aalst. Op dinsdag 5/2/2019 werd naar aanleiding van bijkomende huiszoekingen nog een vierde verdachte, een 39-jarige man uit Liedekerke, gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter besliste om de vierde verdachte aan te houden.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/02/19

Zondagmorgen 3/2/2019 omstreeks 9u werd een man opgemerkt tijdens het uitvoeren van verdachte handelingen in het centrum van Aalst.

Hij werd gecontroleerd door de politie en bij fouille bleek hij in het bezit te zijn van 15 Xtc-pillen, 128 gram speed en een som geld.

Tijdens de daaropvolgende huiszoeking in zijn woning werden bijkomend materiaal aangetroffen dat wees op drughandel. De man werd gearresteerd.

De verdachte, een 25-jarige man uit Aalst, goed gekend bij politie en justitie, werd vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van handel in drugs.

De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

01/02/19

Gisterenavond omstreeks 22u30 werd een nachtwinkel in Bevere overvallen door twee personen.

De uitbater van de winkel diende onder bedreiging van een wapen de kassa te openen. Een tweede persoon hield de wacht aan de deur. De twee verdachten vluchtten te voet weg.

Politie en parket stellen alles in het werk om de verdachten op te sporen.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

01/02/19

Gisterenavond werd tijdens een verkeerscontrole in Beervelde een 39-jarige man uit Lochristi in het bezit gevonden van 9 gripzakjes cannabis.

Tijdens de daaropvolgende huiszoeking in zijn woning werd bijkomend een kilo cannabis aangetroffen. De man werd gearresteerd.

De verdachte wordt vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van handel in drugs. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

30/01/19

Naar aanleiding van een verkeerscontrole op zondag 27/01/2019, hield de verkeersdienst van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde een voertuig staande op de N8 ter hoogte van het station Lierde. Nadat het voertuig in het verkeersdispositief werd geleid, ging de politie over tot controle van de bestuurder en zijn passagier.

In het voertuig werd op de achterbank een rugzak aangetroffen met 235 gram speed. Bij een latere huiszoeking werd tevens cannabis en een grote som cash geld gevonden. De aangetroffen verdovende middelen en het cash geld, alsook de gsm-toestellen van de verdachten en hun voertuig werden op vraag van het parket in beslag genomen.

De verdachten, een 41-jarige man met de Russische nationaliteit uit Denderleeuw en een 52-jarige man met de Belgische nationaliteit uit Lede, werden gearresteerd.

Deze laatste werd op maandag 28/01/2019 voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/01/19

Afgelopen zaterdagnamiddag werd de politie opgeroepen naar kledingszaak ZEB in de Wallekensstraat in Sint-Denijs-Westrem voor een winkeldiefstal. De vermoedelijke daders waren weggevlucht. Even later kon de politie de verdachten intercepteren in een Frans voertuig verderop aan de Kortrijksesteenweg. Bij nazicht van hun voertuig werden twee zakken met kleren aangetroffen die ze hadden kunnen ontvreemden door middel van een dieventas in de ZEB in Gent en de ZEB in Deinze. Er werden drie verdachten opgepakt, een 21-jarige man, een 31-jarige man en een 27-jarige man die mogelijk nog gelinkt kunnen worden aan een reeks van drie andere winkeldiefstallen. Twee verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden. Een derde verdachte mocht beschikken.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/01/19

Vrijdagavond 25/01/2019 omstreeks 21.32 uur brak brand uit in een alleenstaande woning gelegen te Aalst.

Naar aanleiding van de woningbrand werd een professioneel opgebouwde cannabisplantage aangetroffen op de eerste verdieping, waarvoor op illegale wijze elektriciteit van het net genomen werd.

De politie arresteerde de twee bewoners, die beiden goed gekend zijn bij politie en justitie.

De verdachten werden op vraag van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde.

Een 62-jarige man werd aangehouden. Een 57-jarige vrouw werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25/01/19

Gisteren werd in Sint-Niklaas, op het kruispunt van de Koningin Elisabethlaan met de Antwerpse Steenweg, een man op heterdaad betrapt tijdens het dealen van cannabis.

Bij een huiszoeking werd een grote hoeveelheid drugs gevonden alsook materiaal dat wijst op drughandel. In de woning bevond zich ook een tweede verdachte.

Beide verdachten, 2 mannen van respectievelijk 23 en 22 jaar, uit Sint-Niklaas, bekenden de feiten. Ze werden gearresteerd en worden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van drughandel. Het parket vraagt hun aanhouding.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25/01/19

Gisteren ontving de politiezone Erpe-Mere/Lede twee aangiftes van diefstal van handtassen in twee verschillende woningen.

De feiten zouden eerder die dag gepleegd zijn door een buurman van de slachtoffers, met het gebruik van een list.

Bij een huiszoeking bij de verdachte, een 27-jarige man uit Erpe-Mere, vonden de politiediensten één gestolen handtas terug. 

De verdachte, goed gekend bij politie en justitie, bekende de feiten.

Hij wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voor beide feiten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/01/19

Naar aanleiding van een huiszoeking uitgevoerd op maandag 21 januari 2019 in de Aatstraat in Ronse trof de politie van Ronse een hoeveelheid drugs aan (marihuana en hasj) waarbij er aanwijzingen waren dat deze bestemd waren voor verkoop.

De verdachte, een 29-jarige man uit Ronse en geen onbekende voor politie en gerecht, werd op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van bezit en verkoop van verdovende middelen.

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/01/19

Tijdens de actie GOLIATH van de federale en lokale politiediensten van Oost-Vlaanderen werd gisterenavond in Aalst een man opgepakt op verdenking van het dealen van drugs.

De verdachte, een 45-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit met verblijfplaats in Olen, werd in het centrum van Aalst aan een controle onderworpen omdat zijn voertuig gesignaleerd stond ivm eerdere druggerelateerde feiten.

De man bleek in het bezit te zijn van een aantal verkoopsklare gebruikershoeveelheden heroïne en cocaïne.

De verdachte wordt deze namiddag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/01/19

Sinds begin november 2018 werden meerdere – meestal oudere mensen – het slachtoffer van een man die hun geld ontvreemdde door middel van een list.

Hij sprak zijn slachtoffers aan en vroeg de weg of wisselgeld voor de parkeermeter. Vervolgens zorgde hij voor verwarring bij zijn slachtoffers en maakte hiervan gebruik om geld te stelen uit hun portefeuille.

Het gaat om minstens vijf feiten in Ninove. Van deze feiten waren camerabeelden, zowel van de verdachte als van de wagen waarmee de verdachte zich mogelijk zou verplaatsen. Die wagen werd geseind.

Gisterennamiddag werd het voertuig gecapteerd door de ANPR-camera van de politie in Mechelen. De verdachte kon geïntercepteerd worden.

Het gaat om een 30-jarige Roemeense man, zonder gekende woonplaats in België. Hij komt in aanmerking voor de feiten in Ninove, maar ook voor meerdere pogingen.

De verdachte wordt op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23/01/19

Gisterennamiddag omstreeks 14u werd een 23-jarige vrouw met de Nederlandse nationaliteit uit Aalst betrapt bij het plegen van een diefstal in de winkel ICI Paris XL in de Nieuwstraat in Aalst. Zij ontvreemdde voor meer dan 400 euro aan cosmeticaproducten en maakte hierbij gebruik van een professionele dieventas. De politie kon de vrouw intercepteren in het centrum van Aalst op basis van de persoonsbeschrijving.

De verdachte was er in tussentijd ook nog in geslaagd om een handtas ter waarde van 320 euro te ontvreemden in een winkel op het Keizersplein. De handtas werd bij de arrestatie bij haar aangetroffen. Bij een huiszoeking op haar adres werd door de politie bovendien een grote hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen.

De vrouw bekende beide feiten alsook nog een derde diefstal. Ze wordt in de loop van de dag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt haar aanhouding. 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/01/19

Deze ochtend omstreeks 6u werd de politie van Erpe-Mere/Lede gecontacteerd naar aanleiding van een foutief geparkeerd voertuig in de Nieuwstraat in Lede. Nadat de eigenaar weigerde het voertuig te verplaatsen, besloot de politie de overtreding te verbaliseren.

De overtreder werd hierop verbaal agressief naar de politiediensten toe en verstoorde de openbare orde. Toen de politie hem bestuurlijk wilde weerhouden, werd de man ook fysiek agressief.

Een van de politie-inspecteurs werd hierop onmiddellijk aangevallen door de verdachte en kreeg onder meer een vuistslag toegediend. De inspecteur werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep een arbeidsongeschiktheid op van 5 dagen.

De verdachte, een 23-jarige man uit Denderleeuw, werd gearresteerd en door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard. Hij zal zich op 27 februari 2019 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde. 

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/01/19

Ivm het verdacht overlijden van een 61-jarige man uit Zottegem, waarvan het parket op zondagavond 20 januari 2019 werd ingelicht, werden gisteren twee personen gearresteerd: de echtgenote van het slachtoffer en zijn dochter.

De dochter mocht na verhoor beschikken. De echtgenote, een 57-jarige vrouw uit Zottegem, werd op vordering van het parket deze voormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van moord. De vrouw werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/01/19

Zondag 20 januari 2019 omstreeks 17u werd in Lokeren ter hoogte van de Uebergdreef een 23-jarige man gearresteerd die in het bezit was meerdere verkoopklare hoeveelheden cocaïne en hasj. 

De man, van Marokkaanse nationaliteit zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van handel in drugs. De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/01/19

Op vrijdag 18 januari 2019 werd door de PZ Regio Puyenbroeck een 58-jarige man uit Lochristi op heterdaad betrapt in de Ommegangstraat in Lochristi bij het dealen van cannabis vanuit zijn woning.

De man werd een tweetal weken eerder reeds gearresteerd door de PZ Regio Puyenbroeck voor dezelfde feiten. Hij werd toen op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket vroeg de aanhouding van de verdachte. De onderzoeksrechter besliste om de man onder strikte voorwaarden vrij te laten.

De verdachte werd op 20 januari 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen opnieuw voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/01/19

Gisterenavond rond 23u werden de hulpdiensten ter plaatse geroepen naar een woning in de Mijnwerkersstraat in Zottegem. Daar werd het overlijden vastgesteld van een bewoner, namelijk een 61-jarige man. Het parket vorderde de onderzoeksrechter. Het afstappingsteam, het labo, de wetsgeneesheer, de onderzoeksrechter en het parket stapten ter plaatse af.

Volgens de eerste vaststellingen blijkt dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. De feiten kaderen volgens de eerste vaststellingen binnen feiten van intrafamiliaal geweld.

Inmiddels zijn twee personen gearresteerd. Zij worden op dit moment verhoord.

Gelet op het geheim van het onderzoek, wordt in huidig stadium geen verdere informatie vrijgegeven.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

18/01/19

Woensdagnamiddag 16 januari 2019 omstreeks 17u werden twee mannen door het winkelpersoneel van warenhuis AD Delhaize in Deinze herkend als zijnde de daders van een eerdere winkeldiefstal in het AD Delhaize-filiaal in Lochristi. Het personeel was hierdoor extra waakzaam.

De twee mannen poogden deze keer meerdere flessen wodka te ontvreemden uit de winkel maar toen ze opmerkten dat ze in de gaten werden gehouden, kwamen ze op hun stappen terug. Ze werden staande gehouden door het winkelpersoneel.

Eén verdachte poogde te vluchten maar kon op de openbare weg worden tegengehouden door het winkelpersoneel. Op dat moment kwamen de interventieploegen van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem ter plaatse. De twee verdachten werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Het parket bevestigde hun arrestatie.

Uit verder onderzoek bleek dat de verdachten in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten in Lier en mogelijk ook in andere filialen van Delhaize elders in het land.

De verdachten, twee mannen van resp 26 en 49 jaar met de Franse nationaliteit werden vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens diefstal, poging diefstal en het deel uitmaken van een criminele organisatie. De onderzoeksrechter heeft beide verdachten aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/01/19

Gisterenavond omstreeks 19u00 ontstond brand in een appartementsgebouw in de Godveerdegemstraat in Zottegem.

Het betrof een uitslaande brand op de derde verdieping van het gebouw. De brandweer van Zottegem kwam onmiddellijk ter plaatse.

Het appartement waar de brand ontstond, is volledig verwoest en een deel van het appartementsgebouw is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De bewoner van het appartement waar de brand ontstond was niet aanwezig.

Vier bewoners van andere appartementen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische check-up.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/01/19

De vrouw die werd opgepakt mbt de brandstichting van zondagavond in de Klaproosstraat in Oudenaarde, werd deze voormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Ze is aangehouden.

De onderzoeksrechter stelde een gerechtspsychiater aan om de geestestoestand van de vrouw te onderzoeken.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14/01/19

Gisterenavond omstreeks 22u45 ontstond brand aan een voertuig dat geparkeerd stond in de carport van een woning in de Klaproosstraat in Oudenaarde.

Het voertuig brandde volledig uit, de carport werd zwaar beschadigd en de woning liep eveneens schade op. Op het ogenblik van de feiten waren de bewoners in hun woning aanwezig.

De politie Vlaamse Ardennen kon een verdachte oppakken. Het betreft een 51-jarige vrouw uit Oudenaarde.

Zij wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van opzettelijke brandstichting. Het parket vraagt haar aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

11/01/19

Gisterenavond omstreeks 23u35 werd de lokale politie van Gent ingelicht van een inbraak in een boekenwinkel in de Hoveniersstraat in Ledeberg. Een raam van de winkel werd stukgeslagen met een baseball bat en er werden een aantal zaken ontvreemd, onder meer een kassa.

Kort nadien kon in de buurt een verdachte, die een bloedende wonde had aan de rechterhand, worden opgepakt. In zijn onmiddellijk omgeving werden zaken teruggevonden die uit de winkel afkomstig waren (oa de kassa en boekenbons). Een ambulance kwam ter plaatse om de man te verzorgen. De verdachte werd gearresteerd.

De man komt ook in aanmerking voor een poging diefstal van een jas in een kledingwinkel gelegen in Dok-Noord in Gent, gisterennamiddag omstreeks 18u00. De winkeluitbater had een man op heterdaad betrapt toen hij bezig was het beveiligingslabel van een jas te verwijderen. Toen de man betrapt werd, gooide hij de jas naar de uitbater en liep weg.

De verdachte, een 31-jarige man met de Poolse nationaliteit en zonder gekend adres in België, werd vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/01/19

Onderzoek:

Zoals eerder gemeld is het parket OVL in september 2018 een onderzoek gestart lastens Schild & Vrienden nav een TV reportage.

Het parket heeft daarbij een onderzoeksrechter gevorderd.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek zijn diverse huiszoekingen uitgevoerd, waaronder bij Dries V.L.

Daarbij werden verschillende zaken in beslag genomen, zoals computermateriaal, dat aan een grondige analyse onderworpen wordt.

Het onderzoek dat, zoals de wet voorziet, geheim is, is volop aan de gang. Over de inhoud ervan kan actueel geen informatie worden verstrekt.

 

Inverdenkingstelling:

Door het parket OVL werd in de vordering tot gerechtelijk onderzoek nominatief lastens Dries V.L. een onderzoek gevorderd, zodat op dat moment lastens hem een strafvordering werd ingesteld. Hieruit vloeit een inverdenkingstelling voort (impliciete inverdenkingstelling) (Wet Franchimont van 12 maart 1998).

Een ‘impliciete inverdenkingstelling’, wordt gelijkgesteld met een ‘formele inverdenkingstelling’ door de onderzoeksrechter (art. 61bis, al. 1 van het Wetboek van strafvordering). Dit heeft voor de verdachte het voordeel dat hij een reeks rechten verwerft, die hij als gewone verdachte niet kan laten gelden (zoals bv. verzoek tot inzage in het strafdossier, vordering tot bijkomend onderzoek,…).

Dries V.L. heeft reeds gebruikt gemaakt van deze bijkomende rechten die hem toekomen, door onder meer een formeel verzoek tot inzage in het strafdossier in te dienen bij de onderzoeksrechter, hetgeen door laatstgenoemde werd afgewezen.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/01/19

Het parket Oost-Vlaanderen heeft twee personen die verdacht worden van een groot aantal oplichtingen gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Gent. De zaak wordt op 7 januari 2019 ingeleid. Eén van de verdachten is aangehouden.

Een eerste aangifte dateert van juni 2017. Een persoon uit Gent die het slachtoffer geworden was van de oplichtingspraktijken van de twee verdachten, was naar de politie gestapt. Naderhand kwamen verschillende andere aangiftes binnen over gelijkaardige feiten. Het parket Oost-Vlaanderen vorderde een gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter.

De verdachten hanteerden steeds dezelfde handelswijze. Ze contacteerden de slachtoffers nav een zoekertje op een tweedehandssite. Er werd telefonisch een afspraak gemaakt en de verdachten kwamen de goederen bij de slachtoffers thuis betalen en ophalen.

De betalingen gebeurden steeds via een betalingsapp op de gsm van de hoofdverdachte, waardoor de slachtoffers de indruk hadden dat de betaling effectief gebeurd was. Hij kon het vertrouwen van de verkopers winnen door zijn naam of een kopie van zijn identiteitsdocument achter te laten. Het geld bleek echter nooit op de rekening van de slachtoffers te komen.

De goederen werden nadien door de verdachten te koop aangeboden in tweedehandswinkels.

Er kwamen in de periode van juni 2017 tot april 2018 een 40-tal klachten binnen voor een totaal nadeel van ongeveer 70.000 euro. De goederen die door de verdachten werden ontvreemd zijn voornamelijk computers, laptops, dure gsm’s en fototoestellen.

De feiten vonden plaats over heel het land oa in Antwerpen, Hoeselt, Heusden-Zolder, Gent, Huldenberg, Begijnendijk, Sint-Truiden, Brugge, Sambreville, Hasselt, Lierde, Essen, Oostende, Poperinge, St-Katelijne-Waver, Bierbeek, Elsene, Leuven, Beringen, Tongeren, Ranst, Mechelen, Kuurne, Knokke, Tessenderlo, Asse, Waregem, Brasschaat, Aalst, Ronse, Boortmeerbeek, Borsbeek, Pittem en Waver.

De hoofdverdachte, een 21-jarige man uit Middelburg (Nederland), werd op verzoek van de onderzoeksrechter in Gent door de Nederlands autoriteiten gevat en uitgeleverd. Hij werd op 8 november 2018 aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. Zijn kompaan, een 23-jarige man uit Rotterdam die als chauffeur optrad, werd eveneens gedagvaard. Hij zit momenteel in de cel in Nederland wegens andere feiten.

De hoofdverdachte werd in Nederland reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De zaak wordt ingeleid voor de correctionele rechtbank in Gent op maandag 7 januari 2019 om 9u. De zitting gaat door in zaal 1.3 van de gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/01/19

In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 januari 2019 werd de politie van Zottegem verwittigd van een poging inbraak in een voertuig in de Leonce Roelsstraat in Zottegem.

Bij aankomst van de politiediensten sloegen twee mannen op de vlucht. Ze konden later in de Gustaaf Schockaertstraat door de politie worden gevat.

De verdachten, een 21-jarige man van Libische nationaliteit en een 29-jarige man van Marokkaanse nationaliteit, werden gearresteerd en op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde, op verdenking van poging diefstal met braak en bendevorming.

Beide verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

03/01/19

Gisteren omstreeks 15u30 kwam bij de politie van PZ Berlare/Zele een melding binnen ivm een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaat in de omgeving van de Eikenlaan in Zele. De politie was snel ter plaatse en ging over tot controle van het voertuig. 

Bij het parkeren liet de bestuurder een zak met 15-tal gripzakjes met heroïne, in totaal een 14-tal gram, uit het voertuig vallen. 

De bestuurder nam hierna de vlucht, aanvankelijk met het voertuig, naderhand te voet. De PZ Berlare/Zele kon hem snel inrekenen en bij fouille werden een grote hoeveelheid cash geld en druggerelateerde zaken teruggevonden.

De verdachte, een 18-jarige Nederlander uit Rotterdam, werd gearresteerd en op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, op verdenking van drugshandel.

De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/12/18

Afgelopen woensdag 26 december omstreeks 19u30 werden de politiediensten opgeroepen voor een vechtpartij vlakbij de ijspiste aan de Stationsstraat in Lebbeke.  Toen de politiediensten arriveerden, troffen ze een gewonde man aan op het voetpad.  Getuigen zagen hoe verschillende jongeren het slachtoffer op de grond hadden geduwd en vervolgens stampten en sloegen. Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Lebbeke, werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.  Drie verdachten, allen 15 jaar, konden ondertussen worden geïdentificeerd.  In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen werden twee minderjarigen, woonachtig in Lebbeke en Dendermonde, voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde.  De derde minderjarige, woonachtig in Opwijk, werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Brussel.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/12/18

De afgelopen twee maanden werden een viertal inbraken gepleegd in Buggenhout, onder meer in een voetbalkantine in Opdorp.

Telkens werden drank en levenswaren meegenomen en werd materiële schade aangericht.

Uit onderzoek van de lokale recherche van de politiezone Buggenhout/Lebbeke is gebleken dat het gaat om minderjarige verdachten uit de omgeving.

Dezelfde jongeren komen ook in aanmerking voor een inbraak in een scoutslokaal in Dendermonde en mogelijk kunnen ze ook gelinkt worden aan andere inbraken.

In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen werden deze week twee minderjarigen voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde.

Het onderzoek naar eventuele medeverdachten loopt nog.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20/12/18

Woensdagmiddag 19/12/2018 omstreeks 12u vond in Haaltert een verkeersongeval plaats op het kruispunt van de N45 met de Eigenstraat. Het betreft een kruispunt met verkeerslichten.

Een personenwagen en een vrachtwagen kwamen met elkaar in aanrijding. De personenwagen kwam hierbij in de berm terecht.

De bestuurster van het voertuig Volkswagen Polo, een 21-jarige vrouw uit Haaltert, geraakte zwaar gewond. Zij verkeert in levensgevaar.

De bestuurder van de vrachtwagen, een 48-jarige man uit Binche, erkende dat hij het rode verkeerslicht had genegeerd. 

Zijn rijbewijs werd door het parket onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20/12/18

De afgelopen weken werden op diverse locaties in Sint-Niklaas meerdere diefstallen van fietsen en elektrische fietsen vastgesteld.

Op 17 december 2018  kon door de politie een verdachte worden opgepakt.

Uit verder onderzoek blijkt dat de verdachte, een 26-jarige man zonder gekende woonst, eveneens in aanmerking komt voor andere feiten van diefstal en informaticafraude (gebruik van een gestolen bankkaart) gepleegd tussen 1 november 2018 en 14 november 2018 in Sint-Niklaas.

De verdachte is geen onbekende voor politie en gerecht.

Hij werd op vordering van het parket OVL op 19 december 2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/12/18

In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 december 2018 omstreeks 1u30 werd op de Buke in Zottegem door een politiepatrouille van de politiezone Zottegem een voertuig aangetroffen in verdachte omstandigheden. In het voertuig zaten twee mannen. Bij controle van het voertuig bleken ze in het bezit te zijn van inbrekersmateriaal.

De inzittenden, een 29-jarige man van Moldavische nationaliteit en een 36-jarige man van Roemeense nationaliteit, werden gearresteerd.

Ze werden maandag 17/12/2018 op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde wegens deelname aan een vereniging van misdadigers. De onderzoeksrechter heeft beiden aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

17/12/18

Op donderdag 6 december 2018 werd door de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen een huiszoeking uitgevoerd in een aardbeienkwekerij in Beveren.

Er werden twee druglabo’s, een opslagplaats voor producten en vaten met afvalproducten van drugsproductie aangetroffen.

Het C.R.U (Clan Lab Response Unit) was aanwezig bij de huiszoeking. In het labo werd een grondstof voor amfetamines geproduceerd. Volgens het C.R.U. gaat het om een groot labo met een productie van enkele honderden liters per dag.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft het aanwezige fruit en groenten onder bewarend beslag geplaatst met het oog op vernietiging.

De eigenaar van de kwekerij, een 52-jarige man uit Beveren, werd opgepakt en op 6 december 2018 door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

Op 7 december 2018 werden door de Civiele Bescherming 11 vrachtwagens met producten en materiaal afgevoerd naar een afvalverwerkend bedrijf, waar het werd vernietigd. Ook het inbeslaggenomen fruit en de groeten werden inmiddels vernietigd.

De raadkamer in Dendermonde heeft op dinsdag 11 december 2018 de aanhouding van de verdachte bevestigd.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14/12/18

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen en de politiezone Aalter/Knesselare zijn erin geslaagd 10 drugplantages op te rollen waarvan 8 in Oost-Vlaanderen en 2 in West-Vlaanderen. Tevens werden 10 verdachten opgepakt. Opvallend is dat de bende ook gebruik maakt van mobiele plantages in grote koeltrailers. 

ONDERZOEK FGP OOST-VLAANDEREN

In maart 2018 is de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart naar een goed georganiseerde vereniging die zich inlaat met het opzetten van industriële cannabisplantages.

In de loop van het onderzoek heeft het parket de onderzoeksrechter in Gent gevorderd om het onderzoek verder te zetten. Het onderzoek wees in de richting van een plantage in Merendree. Op 12 september is de politie op dit adres binnengevallen en werden er meer dan 5000 planten aangetroffen.

ONDERZOEK PZ AALTER/KNESSELARE

Het rechercheteam van de lokale politie Aalter/Knesselare had in diezelfde periode een onderzoek lopen naar een plantage in Aalter. Hun grondig recherchewerk leidde ertoe dat er op 10 oktober op 3 locaties plantages werden ontdekt: een plantage in Aalter die niet meer actief was maar waar nog wel 27 kg cannabis van een eerdere oogst werd gevonden; een loods in Aalter waarin 5 koeltrailers stonden die ingericht waren als plantage maar op dat moment niet in gebruik; en een derde kleine plantage van 150 planten in Nazareth.

Verder onderzoek gaf aan dat de bende opslagruimte huurde in Gent. Bij een zoeking in 2 boxen ontdekten de speurders materiaal om een plantage op te zetten, zakken met cannabis, alarmpistolen en een vuurwapen, nummerplaten, alsook meer dan 400.000 euro cash.

Tevens bleek dat er in Vinkt (Deinze) ook nog een kleine plantage van 120 planten aanwezig was.

LINKEN TUSSEN DE DOSSIERS

Verbanden tussen de beide onderzoeken gaven aan dat het mogelijk over dezelfde bende ging. Hierop heeft het parket Oost-Vlaanderen beslist beide dossiers samen te brengen bij eenzelfde onderzoeksrechter en het onderzoek te laten verderzetten door de FGP Oost-Vlaanderen in nauwe samenwerking met de PZ Aalter/Knesselare.

Het verder gezamenlijk onderzoek leidde nog tot de ontmanteling van :

een plantage in Oostakker 

een plantage in Deinze (500 planten)

een loods in Wetteren, waarin 5 koeltrailers met elk een actieve plantage (200 per trailer; 1000 in totaal)

een plantage in Gullegem, met 1500 planten en 9 kg verwerkte planten van een eerdere oogst

een plantage in opbouw in Gistel

VERDACHTEN OPGEPAKT

In de loop van het onderzoek werden 10 verdachten opgepakt.

De onderzoeksrechter in Gent plaatste 3 personen onder aanhoudingsmandaat : drie Duitsers van respectievelijk 47, 54 en 57 jaar. Vijf verdachten werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden (3 Belgen, 1 Duitser, 1 Armeniër). Eén Litouwse verdachte werd niet aangehouden maar blijft wel in verdenking gesteld.

Een Europees Aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd voor een 46-jarige Belg die een hoofdrol vervult in de bende. Deze werd in opdracht van de onderzoeksrechter in Gent door de politie in Portugal opgepakt en op 13/12/2018 door de FGP overgebracht naar België. Betrokkene wordt vrijdag 14/12/2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

13/12/18

Op maandagavond 10 december 2018 werd het parket OVL ingelicht van een verdacht overlijden van een 93-jarige vrouw in een rusthuis in Eke. De vrouw bleek met geweld om het leven te zijn gekomen. 

De verdachte van de feiten is een bejaarde vrouw die in het rusthuis op dezelfde afdeling als het slachtoffer verbleef. Ze werd op dinsdag 11 december 2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

De vrouw werd aangehouden en is overgebracht naar een gespecialiseerde afdeling van de gevangenis, waar ze de nodige medische zorgen zal krijgen.

De onderzoeksrechter stelde een college van deskundigen aan om haar geestestoestand te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/12/18

In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 december 2018 omstreeks middernacht waren passanten op de Korenmarkt in Gent getuige van een ruzie tussen een man en een vrouw. De vrouw kreeg vuistslagen toegediend door de man.

Vier passanten kwamen tussenbeide en de man keerde zich tegen hen. Ze kregen op hun beurt slagen van de man.

Tijdens de schermutseling viel de handtas van één van de slachtoffers op de grond. De verdachte nam ze op en liep er mee weg.

De politie werd verwittigd en kon de verdachte kort nadien oppakken. Hij was nog in het bezit van de handtas.

Bij zijn arrestatie was de man weerspannig en beledigde hij de agenten.

2 van de 4 passanten zijn door de slagen enkele dagen arbeidsongeschikt. De vrouw aan wie hij vuistslagen gaf, liep een neusbreuk op.

De verdachte, een 22-jarige man uit Antwerpen, werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal met geweld, weerspannigheid en smaad. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/12/18

Afgelopen maanden werden in Ninove, Haaltert (voornamelijk in deelgemeente Denderhoutem), Denderleeuw, Liedekerke en andere omliggende gemeenten, meer dan tachtig feiten van vandalisme gepleegd.

Daarbij werden vooral autoruiten van voertuigen vernield maar ook het glas van bushokjes en vensters van woningen, winkels en horecazaken.

Door een intensieve samenwerking van de politiezones Ninove, Denderleeuw/Haaltert en TARL (Teralfene, Affligem, Roosdaal en Liedekerke), en na doorgedreven onderzoek, konden op dinsdag 11 december 2018 twee verdachten worden gearresteerd naar aanleiding van een aantal huiszoekingen in Ninove.

De verdachten, een 26-jarige man en een 27-jarige man, beiden uit Ninove, werden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. 

De 26-jarige man werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De 27-jarige man werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/12/18

Gisterenavond omstreeks 19u20 werd een nachtwinkel in de Heerweg-Noord in Zwijnaarde overvallen door twee gemaskerde personen.

De vrouw die achter de toonbank stond, diende onder bedreiging van een mes de kassa te openen. De twee verdachten, beiden met een bivakmuts over het hoofd, ontvreemdden geld uit de kassa en vluchtten te voet weg. Een klant was getuige van de feiten. Er werd niemand gewond.

De politie kon kort nadien thv de Nieuwescheldestraat in Zwijnaarde twee verdachten onderscheppen. Ze werden beiden gearresteerd. Ze bleken minderjarig te zijn.

Beide verdachten komen mogelijk ook nog in aanmerking voor andere feiten.

Ze worden vandaag in de loop van de dag op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/12/18

Gisterenavond voerde de politie drugscontroles uit aan de Ghelamco-arena, kort voor de aanvang van de voetbalmatch KAA Gent – KAS Eupen.

Deze drugscontroles kaderen in het ‘Keep The Stadium Clean’-project, een samenwerking tussen KAA Gent, de politie van Gent en het parket Oost-Vlaanderen, waarbij op geregelde tijdstippen zowel preventieve als bestuurlijke en gerechtelijke acties worden verricht om drugs uit het stadion te weren.

Deze keer betrof het een kleinschalige actie waarbij zowel aan de hoofdingang als aan de ingang Ottergemsesteenweg bezoekers werden gecontroleerd op het bezit van drugs. Hierbij werd een drughond ingezet.

Een 200-tal bezoekers werden gecontroleerd in een line-up van telkens 4 tot 6 personen. De drughond kon 11 personen aanduiden die in het bezit waren van drugs of die kort voordien drugs gebruikt hadden.

De personen bij wie effectief drugs werden aangetroffen, dienden onmiddellijk een boete te betalen (‘onmiddellijke minnelijke schikking’).

De club, de politie en het parket willen met deze acties een sterk signaal geven dat druggebruik in een stadion met een familiale sfeer niet getolereerd wordt.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

06/12/18

Deze ochtend omstreeks 8u30 vond in de Kanunnik Colinetstraat, een doodlopend zijstraatje van de Kalfstraat in Aalst, een verkeersongeval plaats waarbij een 88-jarige vrouw uit Aalst om het leven kwam.

Een lichte vrachtwagen van Stad Aalst diende achteruit de straat uit te rijden. Tijdens dit maneuver werd de vrouw aangereden. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis en overleed kort nadien aan haar verwondingen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Het rijbewijs van de bestuurder van de lichte vrachtwagen, een 27-jarige man uit Baardegem, werd door het parket onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

05/12/18

In de nacht van 3 op 4 december 2018 omstreeks 3u30 werden de uitbaters van een krantenwinkel in de Oudstrijdersstraat in Oudenaarde gewekt door lawaai in hun zaak. Zij verwittigden de politie Vlaamse Ardennen die bij aankomst een voertuig snel zag wegrijden.

De lokale politie van de Vlaamse Ardennen slaagde er in het voertuig te onderscheppen en de 2 inzittenden op te pakken.

Het gaat om een 27-jarige man van Albanese nationaliteit en een 39-jarige man van Kosovaarse nationaliteit, beiden zonder gekende woon- of verblijfplaats in België.

De verdachten worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt hun aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

05/12/18

Gisterenmiddag omstreeks 12u00 werd de politie van Ninove opgeroepen voor een agressieve man in een winkel gelegen aan de Vuurkruisenstraat in Ninove. De man stelde zich agressief op ten aanzien van het winkelpersoneel en wenste de zaak niet te verlaten. 

Bij tussenkomst werd de verdachte eveneens weerspannig naar de politiediensten toe. Toen ze hem naar buiten wilden begeleiden, ontstond er een schermutseling waarbij één van de politie-inspecteurs gewond raakte, waardoor laatstgenoemde 3 dagen arbeidsongeschikt raakte.

De verdachte, een 29-jarige man uit Ninove, werd weerhouden en door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard. Hij zal zich op 30 januari 2019 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. 

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

05/12/18

Vrijdagmiddag 30 november 2018 omstreeks 12u15 werd een gewapende overval gepleegd op de shop van een tankstation gelegen aan de Vlaamse Kaai in Gent.

Een man stapte de shop binnen en bedreigde 2 werknemers met een wapen. Ze dienden het geld uit de kassa in een plastieken zak te steken. De dader vluchtte daarop te voet weg, met de buit. De feiten werden gefilmd door de bewakingscamera’s.

Maandag 3 december jl. kon de politie van Gent een verdachte oppakken. Het gaat om een 20-jarige man uit Gent.

Hij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om hem aan te houden.

Vrijdag 7/12/2018 beslist de raadkamer in Gent over zijn verdere aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/12/18

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 december jl. werd in Dendermonde een man door de politie gecontroleerd nadat hij zich verdacht gedroeg.

Bij fouille bleek hij in het bezit te zijn van 38 XTC-pillen en een hoeveelheid cannabis, cocaïne en ketamine.

Het betreft een 37-jarige man uit Lokeren zonder wettelijke verblijfplaats en goed gekend bij politie en justitie. 

De man werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van handel in drugs. De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/11/18

Op donderdag 29 november 2018 organiseert het parket Oost-Vlaanderen een themazitting in het kader van ‘geweld tegen politieambtenaren’.

27 personen (in 20 verschillende dossiers) werden door het parket gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Gent wegens geweld of agressie tegen politiemensen.

In 7 dossiers, waarin 8 personen werden gedagvaard, gaat het om het toebrengen van slagen aan een politieambtenaar. 13 dossiers, waarin 19 personen werden gedagvaard, gaan over weerspannigheid. Eén van deze verdachten werd ook gedagvaard wegens bedreigingen ten aanzien van een politieambtenaar.

Het parket Oost-Vlaanderen hanteert een nultolerantie voor wat betreft geweld tegen mensen die een openbare dienst of een functie van algemeen belang vervullen. Bij de uitoefening van hun opdracht worden deze personen sterk blootgesteld aan risico’s van geweld.

Het gaat daarbij onder meer om politiemensen, chauffeurs, controleurs en ander personeel van het openbaar vervoer, personeelsleden tewerkgesteld in penitentiaire inrichtingen of binnen het veiligheidskorps, postbodes, brandweerlieden, leden van de civiele bescherming, ambulanciers, artsen, apothekers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leraars en personeelsleden van scholen en opvoeders in medisch-pedagogische instituten. Ook parkeerwachters worden tot deze groep gerekend.

De zitting vindt plaats in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/11/18

Gisteren, dinsdag 27 november 2018, werd een industriële cannabisplantage opgerold door de PZ Vlaamse Ardennen. De plantage was ingericht in een loods in Wortegem-Petegem. Er werden meer dan 2000 planten aangetroffen in verschillende groeifases.

Er werden 4 personen gearresteerd die vandaag voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het gaat om 4 personen met de Franse nationaliteit, een man van 52 jaar, zijn vrouw van 47 jaar, hun zoon van 22 jaar en diens vriendin van 19 jaar. Het parket vraagt hun aanhouding.

Er werden tevens 2 voertuigen in beslag genomen.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/11/18

Gisterennamiddag ontstond brand in een appartementsgebouw in Dobbelslot in Gent. Een appartement gelegen op de derde verdieping brandde volledig uit. Er was niemand in dit appartement aanwezig. Er vielen geen gewonden.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt het om een accidentele brand te gaan, ontstaan door een technisch defect aan een tv-toestel.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/11/18

Vrijdagavond 23 november 2018 werd een 22-jarige man uit Zelzate opgepakt op verdenking van drugdealen.

Bij een huiszoeking op zijn adres in Zelzate werd een hoeveelheid cocaïne en weed aangetroffen en inbeslaggenomen. Er werd ook een som geld, een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal inbeslaggenomen.

De verdachte, zelf een druggebruiker, bekende dat hij sinds enige tijd drugs dealt.

De man werd zondag 25 november 2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden.

Vandaag besliste de raadkamer in Gent dat hij verder aangehouden blijft.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/11/18

Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 november 2018, voerde de lokale politie van Gent drugcontroles uit in de omgeving van de Ottergemsesteenweg Zuid en op de parking van de Kompass Klub. Hierbij werd een drughond ingezet.

8 personen die in het bezit waren van verdovende middelen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) aangeboden. Er werd in totaal 2200 euro geïnd. De inbeslaggenomen drugs waren cocaïne, XTC, speed en marihuana. Er werd ook een busje pepperspray inbeslaggenomen.

Bij een drugcontrole aan het Sint-Pietersstation zaterdagavond, waar eveneens een drughond werd ingezet, werd een man opgepakt die in het bezit was van een 40-tal paxons ketamine.

De verdachte, een 20-jarige man uit Namen, werd zondag op verdenking van drughandel, op vordering van het parket OVL, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26/11/18

Zaterdagavond omstreeks 19u45 werd in Sint-Niklaas een 39-jarige man gearresteerd die in het bezit was van 10 paxons cocaïne, een som geld en 2 GSM-toestellen. 

De man, van Marokkaanse nationaliteit zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, is (onder meerdere aliassen) goed gekend bij justitie en politie.

Hij wordt ervan verdacht drugs te verhandelen in de stadskern van Sint-Niklaas en wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket Oost-Vlaanderen vraagt zijn aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26/11/18

Afgelopen zaterdag 24 november 2018 omstreeks 23u30 merkte de lokale politie van Sint-Niklaas aan de Callaertstraat en de Entrepotstraat een verdachte situatie op waarbij een personenwagen én een bestelwagen, beide met Franse nummerplaat, betrokken waren.

Bij interceptie trof de politie in de bestelwagen een grote hoeveelheid koperkabels aan. Deze bleken afkomstig van diefstal ten nadele van een nabij gelegen drukkerij.  

Een verdachte, een 31-jarige Roemeen zonder gekende verblijfplaats, wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket Oost-Vlaanderen vraagt zijn aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/11/18

Een jaar geleden werden in België drie Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) geopend: 1 in Gent (UZ Gent), 1 in Brussel en 1 in Luik.

Ook het parket Oost-Vlaanderen participeert aan dit pilootproject. 

Het unieke aan het concept van het ZSG is de holistische zorg die aan slachtoffers van seksuele delicten op 1 locatie, binnen een gespecialiseerd zorgcentrum wordt geboden.

Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Het centrum biedt slachtoffers alle mogelijke bijstand, en dit dus op één locatie: medische en psychische zorg, het verzamelen van bewijsmateriaal dmv een onderzoek aan het lichaam, maar ook het eerste verhoor van het slachtoffer.

Deze werkwijze betekent in de eerste plaats een meerwaarde voor het slachtoffer, dat onmiddellijk op multidisciplinaire wijze wordt bijgestaan op één locatie. Maar ook voor  politie en parket betekent deze nieuwe manier van werken een grote meerwaarde.

Zo bijvoorbeeld kan een DNA onderzoek in betere omstandigheden plaatsvinden, waardoor de kans om de dader te identificeren en te vervolgen groter is.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

22/11/18

Gisteren kon de lokale politie van Gent een man vatten die verdacht wordt van 5 diefstallen met geweld, gepleegd tussen 8 en 16 november 2018 in Gent, ten aanzien van 5 kwetsbare personen (4 vrouwen tussen 79 en 93 jaar oud en één mindervalide, slechtziende man).

De slachtoffers werden door de verdachte op straat benaderd en van hun handtas, portefeuille of gsm beroofd. In twee gevallen kregen de slachtoffers een duw in de rug waardoor ze op de grond vielen. 1 slachtoffer liep hierbij een heupbreuk op.

De verdachte kon geïdentificeerd worden en werd gisteren opgepakt.

De verdachte, een 35-jarige man met de Tsjechische nationaliteit en ingeschreven in Dendermonde, werd vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om hem aan te houden.

Maandag 26/11/2018 beslist de raadkamer in Gent over zijn verder aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/11/18

Gisterenavond omstreeks 21u30 werd de politie van Lokeren opgeroepen voor een vechtpartij op de trein richting Antwerpen die halt had gehouden in Lokeren. 

Toen de politiemensen op het perron kwamen, zagen ze een dronken man aan de deuropening van de trein staan die verbaal agressief was naar de treinconducteur. 

De politie kwam tussen, waarna de verdachte, een 38-jarige man uit Sint-Gillis-Waas, zich tegen hen keerde. 

Nadat ze hem tevergeefs sommeerden de trein te verlaten, werd de man weerspannig en gaf hij één van de politiemensen een zware slag in het aangezicht. De politieman moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De verdachte werd gearresteerd.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de man onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. Hij zal zich op 28 november 2018 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. 

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20/11/18

Gisterenmiddag omstreeks 14u vond in Hoeksken in Evergem een geval van verkeersagressie plaats.

Een 29-jarige man uit Evergem die als passagier uit een geparkeerd voertuig stapte, werd op de parkeerplaats plots aangevallen door een man. Het slachtoffer viel door de slagen bewusteloos op de grond.

De verdachte die daarop met zijn wagen de plaats van de feiten verliet, kon later opgepakt worden. Het betreft een 20-jarige man uit Gent.

Het slachtoffer werd gewond in het aangezicht en diende voor verzorging overgebracht te worden naar het ziekenhuis.

Voorafgaand aan de feiten zou er een incident geweest zijn, eveneens in Hoeksken, waarbij de verdachte in het midden van de straat zou zijn gestopt om een passagier te laten uitstappen, waarop de inzittenden van de wagen waar het slachtoffer passagier was, zouden gereageerd hebben door middel van handgebaren.

De 20-jarige verdachte werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank in Gent op 18 december 2018.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

19/11/18

Zondagmorgen 18 november 2018 omstreeks 6u30 werd de politie opgeroepen door een man die thv het Sint-Annaplein bedreigd werd door een onbekende man met een moersleutel. De hond van het slachtoffer zou een slag met de moersleutel gekregen hebben.

De politie kwam ter plaatse en trof de verdachte aan op de passagierszetel van een personenwagen. Het voertuig vertoonde braaksporen. De verdachte, een 36-jarige man uit Gent, verzette zich tegen zijn arrestatie en bedreigde de politiemensen met de moersleutel. Hij kon geboeid worden.

Aan andere voertuigen die in de omgeving van het voertuig waarin verdachte werd aangetroffen geparkeerd stonden, werden braaksporen en beschadigingen vastgesteld. Uit enkele voertuigen waren goederen ontvreemd.

De verdachte, geen onbekende voor politie en gerecht, wordt vandaag in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

19/11/18

Afgelopen weekend, in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 november 2018, werd in Gent een fietsdief op heterdaad betrapt.

Een politiepatrouille merkte omstreeks middernacht een persoon op die een garage van een appartementsgebouw in de Guldenspoorstraat binnenging. Even later kwam hij met een fiets buitengereden. De man werd gecontroleerd. De fiets bleek gestolen.

De verdachte, een 34-jarige man uit Gent en geen onbekende voor politie en gerecht, werd gearresteerd.

Uit verder onderzoek blijkt dat de verdachte ook in aanmerking komt voor een aantal diefstallen met braak, gewone diefstallen en fietsdiefstallen gepleegd in de periode van juli 2018 tot begin november 2018.

Hij werd zaterdag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om hem aan te houden.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/11/18

Sinds de inwerkingtreding op 16 november 2017 van de wet van 18/10/2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (kraakwet), nu exact 1 jaar geleden, zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen 29 klachten binnengekomen (9 in 2017 + 20 in 2018). Alle panden werden ontruimd.

Het gaat om 22 panden die in Gent zijn gekraakt en om 7 panden respectievelijk in Evergem, Sint-Niklaas, Gavere, Lokeren, Zelzate, Wachtebeke en Deinze.

 

In 3 gevallen gaat het om een bewoond pand:

- deze drie panden (waarvan twee in Gent en één in Wachtebeke) werden onmiddellijk ontruimd; de onrechtmatige bewoners werden gearresteerd

- in twee van deze zaken (bewoond pand in Gent en in Wachtebeke) werd door het parket gedagvaard in snelrecht

- in het derde dossier (pand in Gent) werd een onderzoeksrechter gevorderd

- de drie dossiers kwamen inmiddels op zitting voor de correctionele rechtbank in Gent; in twee van de drie dossiers werden de krakers veroordeeld tot   gevangenisstraffen en geldboetes

 

In 26 gevallen gaat het om een onbewoond pand:

- bij 7 van deze panden hebben de krakers bij tussenkomst van de politie het pand onmiddellijk verlaten

- sommige andere panden waren reeds verlaten nog voor tussenkomst van de politie

- bij 2 gekraakte panden werden de krakers gearresteerd en kon het pand ook onmiddellijk ontruimd worden

- voor 14 gekraakte panden (die niet onmiddellijk ontruimd werden) heeft het parket OVL een bevel tot ontruiming (BTO) opgemaakt en laten betekenen door de politie

- in 4 dossiers werd tegen dit BTO hoger beroep aangetekend

- de 4 hogere beroepen werden telkens door de vrederechter ongegrond verklaard

- alle panden zijn ontruimd

 

 An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

15/11/18

Op maandagnamiddag 12 november 2018 werd door de lokale politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen een grote cannabisplantage ontdekt in de Lambroekstraat in Massemen (Wetteren).

Vier verdachten, allen meerderjarige mannen zonder inschrijvingsadres in België, werden op vordering van het parket door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden.

In het kader van het lopend gerechtelijk onderzoek kan voorlopig geen verdere informatie worden meegedeeld.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15/11/18

De afgelopen weken waren er verschillende fietsdiefstallen aan het station van Denderleeuw en aan verschillende scholen in Denderleeuw.

De politie pakte afgelopen dinsdag 13 november 2018 een verdachte op die verschillende diefstallen bekende.

Hij pleegde in het verleden ook al gelijkaardige feiten.

De 18-jarige verdachte, verblijvende in Denderleeuw, werd op vordering van het parket door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

13/11/18

In de nacht van zondag 11 op maandag 12 november ll ontstond brand in een huurwoning in de Rozenstraat in Maarkedal. In dezelfde woning was er reeds een kleine brand geweest op zaterdag 10/11/2018.

Het parket stelde een branddeskundige aan die vaststelde dat de brand werd aangestoken.

De bewoners van de woning, een man en een vrouw, werden beiden gearresteerd.

De 33-jarige bewoonster, die de feiten intussen bekende, wordt deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde wegens opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand. Het parket vordert haar aanhouding.

De man mocht na verhoor beschikken.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/11/18

In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 november 2018 voerde de lokale politie van Gent opnieuw drugcontroles uit.

Een eerste controle vond plaats aan het Sint-Pietersstation. 25 personen werden aangetroffen in het bezit van drugs.

Van deze 25 personen kregen er 21 een onmiddellijk minnelijke schikking (OMS) aangeboden.

3 personen worden, gelet op de hoeveelheid drugs die ze bij zich hadden (ketamine en XTC), verdacht van drugshandel. Deze personen, afkomstig uit Kortrijk en Poperinge, werden ter beschikking gesteld van het parket West-Vlaanderen.

1 persoon die in het bezit was van een aantal zakjes ketamine werd onmiddellijk gedagvaard voor de zitting van de correctionele rechtbank in Gent op 13/12/2018.

1 persoon die de voorgestelde minnelijke schikking niet kon betalen, werd eveneens onmiddellijk gedagvaard voor dezelfde zitting.

Een tweede controle vond plaats aan de Ottergemsesteenweg Zuid. Hier kregen 24 personen bij wie drugs werden aangetroffen een onmiddellijk minnelijke schikking aangeboden.

Er werd door het toepassen van de onmiddellijke minnelijke schikkingen in totaal 7.995 euro geïnd.

De inbeslaggenomen drugs betreffen weed, joints, hasj, XTC, MDMA, ketamine, cocaïne en speed. Er werden ook 2 messen in beslag genomen.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/11/18

Vrijdagochtend 9 november 2018 werd in het NH Hotel Gent Belfort een persoon betrapt in verdachte omstandigheden.

Hij bleek geen klant van het hotel te zijn maar had wel gebruik gemaakt van de sportruimte, jacuzzi en douches. Toen hij ’s ochtends ook een ontbijt wou nuttigen, ontstonden er moeilijkheden met het personeel. De man was agressief en kon weerhouden worden tot de komst van de politie.

Er werd in het hotel een rugzak aangetroffen die van de verdachte bleek te zijn. In deze rugzak bleken bij nazicht enkele zaken te zitten die afkomstig waren van het hotel (oa. een kabel, schorten, schoonmaakhandschoenen, werkhandschoenen) en 2 kredietkaarten die afkomstig waren van een diefstal van een handtas in een café in Gent donderdagavond 8/11/2018. De handtas werd door het slachtoffer op straat teruggevonden. Haar gsm en portefeuille ontbreken nog.

De verdachte, een 26-jarige man met de Tunesische nationaliteit, zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werd onmiddellijk gedagvaard voor de zitting van de correctionele rechtbank in Gent op 13 december 2018.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

09/11/18

Na intensief speurwerk en doorgedreven onderzoek door de lokale recherche van de PZ Denderleeuw werd op woensdag 7 november ll. in een loods in Rabatten in Denderleeuw een professionele cannabisplantage ontdekt.

Er werden meer dan 3000 cannabisplanten aangetroffen die op een uiterst vakkundige wijze werden geteeld.

Bij deze zoeking werden eveneens drie verdachten gearresteerd. Het gaat om een vader van 57 jaar uit Meise en diens zoon van 34 jaar uit Merchtem, beiden goed gekend door politie en gerecht. De derde verdachte betreft een 34-jarige man zonder een gekende woonplaats in het Rijk.

De drie mannen werden gisterenmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om de drie verdachten aan te houden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

08/11/18

Gisterennamiddag werd een 28-jarige man op heterdaad betrapt bij diefstal van roltabak in een filiaal van winkelketen Colruyt in Evergem.

De politie kwam ter plaatse en bij het fouilleren werden ook drugs en een springmes bij de verdachte aangetroffen. De man gedroeg zich weerspannig waardoor een aantal politiemensen gewond raakte.

Via camerabeelden kon de man gelinkt worden aan eerdere diefstallen in de Colruytfilialen in Evergem en Zelzate.

De verdachte, die gekend is als veelpleger, werd door het parket OVL onmiddellijk gedagvaard en zal zich op 13 december 2018 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent. Hij wordt vervolgd voor 8 winkeldiefstallen in de periode van 6 oktober 2018 tot 7 november 2018, voor het bezit van drugs, voor verboden wapendracht en voor weerspannigheid.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

07/11/18

Op 24 september ll. werd door de Grensinspectiepost Linkeroever (Dienst Douane en Accijnzen van FOD Financiën) in Kallo een partij cocaïne ontdekt.

In een scheepscontainer afkomstig van Argentinië zaten 280 pakken cocaïne met een gewicht van 324,730 kg, verstopt tussen een lading zakken met kikkererwten.

De drugs werden in beslag genomen in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, dat met betrekking tot deze feiten een onderzoek voert.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

02/11/18

In de nacht van woensdag 31 oktober 2018 op donderdag 1 november 2018 voerde de lokale politie van Gent op een aantal locaties in Gent drugscontroles uit.

De actie richtte zich op het vatten van occasionele druggebruikers, gewoontegebruikers en dealers die zouden afzakken naar of aanwezig waren op evenementen in de ArtCube (Hurstweg) en de Kompass Klub (Ottergemsesteenweg Zuid). Er gebeurden ook controles aan het Sint-Pietersstation. De lokale politie werd bijgestaan door de hondenbrigade van de federale politie.

Bij deze controles werden bij 90 personen drugs aangetroffen. 2 personen waren in het bezit van een verboden wapen.

De aangetroffen drugs werden in beslag genomen. Het gaat om o.a. cocaïne, speed, weed, hasj, XTC-pillen, joints, ketamine en MDMA. Er werden 2 messen in beslag genomen.

Van de 90 personen werden 4 personen gerechtelijk gearresteerd. 3 van hen werden onmiddellijk gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Gent voor de zittingen van respectievelijk 22 en 27 november 2018, op verdenking van handel in verdovende middelen.

1 van hen stond geseind voor de uitvoering van een gevangenisstraf. Deze persoon werd overgebracht naar de gevangenis.

Van de 90 personen kregen er 46 een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden. Deze minnelijke schikkingen leverden in totaal 7.640 euro op.

Katrien Borms, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

02/11/18

Eergisteren, donderdag 31 oktober 2018, kon in Gent een fietsendief gevat worden. De eigenaar had de verdachte zien rijden met zijn gestolen elektrische fiets. De politie werd verwittigd en kon de verdachte arresteren.

De fiets werd teruggegeven aan de eigenaar.

Uit verder onderzoek blijkt dat de verdachte, een 36-jarige man met de Kosovaarse nationaliteit en verblijvende in Gent, eveneens in aanmerking komt voor een 6-tal andere fietsdiefstallen, hoofdzakelijk van dure fietsen (o.a. koersfietsen), gepleegd tussen 2 april 2018 en 31 oktober 2018 in Gent.

De man werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om hem aan te houden.

Katrien Borms, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

29/10/18

In de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober jl., onttrok een voertuig Audi zich aan een controle door de politie van PZ Denderleeuw/Haaltert. Het voertuig nam de vlucht. Daaropvolgend zette de politie de achtervolging in.

Tijdens de vlucht beging het vluchtend voertuig diverse verkeersinbreuken (gaande van overdreven snelheid tot het negeren van diverse verkeersborden).

Ter hoogte van de Hoogstraat in Haaltert, verloor de bestuurder van de Audi de controle over het stuur en belandde tegen een gevel van een woning. De bewoners van deze woning raakten niet gewond. Ingevolge de klap is de woning onbewoonbaar.

Ter plaatse bleek dat de inzittenden van het voertuig de vlucht hadden genomen.

Inmiddels konden de bestuurder, alsook de passagier geïdentificeerd en weerhouden worden. De bestuurder bleek geen houder te zijn van een rijbewijs.

Deze man, 22 jaar, met de Nederlandse nationaliteit en wonend in Erpe-Mere, werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die besliste om de man aan te houden.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

29/10/18

Zondagavond omstreeks 21u kwamen in de Moorselbaan in Aalst twee personenwagens, een Skoda en een Volkswagen, met elkaar in botsing.

De inzittenden (bestuurder en twee passagiers) van het voertuig Skoda geraakten zwaar gewond. Het levensgevaar is inmiddels geweken.

De bestuurder van de Volkswagen raakte licht gekwetst ingevolge de klap.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Het rijbewijs van de bestuurder van het voertuig Skoda, een man van 19 jaar uit Aalst, werd ingetrokken voor 15 dagen.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26/10/18

Gisteren, donderdag 25 oktober 2018, werd een 33-jarige vrouw uit Kruishoutem op heterdaad betrapt bij het plegen van een diefstal in een winkel in de Zuidlaan in Zwalm.

Op het ogenblik dat de vrouw de winkel verliet, ging het alarm af. De vrouw kon door de winkelbediende staande gehouden worden.

De verdachte werd door de politie van Brakel gearresteerd en bleek in het bezit te zijn van verschillende gestolen kledingstukken.

De verdachte die gekend is voor gelijkaardige feiten werd vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde die besliste haar aan te houden.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26/10/18

Gisterenavond rond 17u zijn een bestuurder van een personenwagen en een vrachtwagenchauffeur van een trekker en aanhangwagen slaags geraakt op de pechstrook van de E17 richting Kortrijk, aan de afrit Sint-Niklaas.

De bestuurder van de personenwagen, een man van 32 jaar uit Wachtebeke, beet hierbij een stuk uit het oor van de vrachtwagenchauffeur, een man van 50 jaar uit Houthulst.

Ze staakten daarop hun gevecht en de vrachtwagenchauffeur belde de politie.

De verkeerspolitie van Wetteren kwam ter plaatse. In opdracht van het parket werden de beide mannen gearresteerd.

De vrachtwagenchauffeur werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas.

De twee mannen worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer en voor de bestuurder van de personenwagen eveneens voor opzettelijke slagen met arbeidsongeschiktheid.

Het parket vraagt hun aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26/10/18

“1 DAG NIET” – Nationale actiedag tegen woninginbraken – vrijdag 26 oktober 2018

Vandaag, vrijdag 26 oktober 2018, vindt de vijfde Belgische editie van ‘1 dag niet’ plaats, de nationale actiedag tegen woninginbraken. Verschillende politiekorpsen doen hieraan mee en organiseren preventieve en repressieve acties.

Het doel van deze actie is: één dag zonder woninginbraken. Dit wil men bereiken door het sensibiliseren van de burger en diens mogelijkheden om woninginbraken te voorkomen (preventie), door politioneel ontradend aanwezig zijn op het terrein, en door het opsporen van de daders van woninginbraken.

Het parket Oost-Vlaanderen steunt deze actie voor 100% en geeft, zoals steeds, aan alle feiten van woninginbraken en pogingen daartoe het gepaste gevolg.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22/10/18

Afgelopen nacht werd een ramkraak gepleegd op een juwelierszaak in de Kortedagsteeg in Gent. Een wagen ramde de voorzijde van de winkel, waarna vier verdachten het pand binnendrongen en er met een nog niet nader gekende buit vandoor gingen.

Politie en parket stellen alles in het werk om de daders te identificeren en te vatten.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

19/10/18

Voor het derde jaar op rij, vindt - dit jaar van 22 tot 28 oktober 2018 - de week van de veiligheid plaats.

Het gaat om een sensibiliseringscampagne die Comeos (de federatie van de handel en diensten) organiseert ism met de FOD Binnenlandse Zaken. De campagne is bedoeld om de verschillende vormen van criminaliteit in winkels onder de aandacht te brengen door het organiseren van allerlei acties.

Het parket OVL werkt ook dit jaar terug mee aan deze dit initiatief en organiseert komende week vier thematische zittingen rond deze problematiek.

 

DENDERMONDE : themazittingen op dinsdag 23 en woensdag 24 oktober 2018

Op de zitting van 23/10/2018 (16de kamer) worden 11 dossiers inzake winkeldiefstallen behandeld.

Op 24/10/2018 (17de kamer) worden 10 dossiers inzake winkeldiefstallen behandeld.

 

GENT : themazitting op maandag 22 oktober 2018

18 personen werden op deze zitting (G34D – zaal 2.5) gedagvaard. Het gaat om diverse winkeldiefstallen, hoofdzakelijk in warenhuizen en winkelketens (drank, etenswaren, kledij, parfum, tabak, multimedia, inktpatronen,…), een diefstal met geweld en een loonbediendediefstal.

 

OUDENAARDE : themazitting op donderdag 25 oktober 2018

Op deze zitting (9de kamer) worden, naast andere zaken, 5 dossiers inzake winkeldiefstallen behandeld.

 

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/10/18

Woensdagmorgen 17/10/2018 omstreeks 7u25 werd de politie opgeroepen naar een werf in de Filaturestraat in Gent. Een dakloze man zou liggen te slapen op een palet in een leegstaande ruimte.

De politie kwam ter plaatse en vroeg de man  mee te komen naar het politiebureel. Hierop reageerde de man zeer agressief. Tijdens zijn arrestatie en overbrenging naar het politiebureel gedroeg hij zich weerspannig en verwondde hij twee politiemensen. 1 van hen geraakte hierdoor enkele dagen werkongeschikt.

De verdachte, een 29-jarige man met de Egyptische nationaliteit en zonder gekende woon- of verblijfplaats in ons land, werd gedagvaard in snelrecht voor de zitting van 22 november 2018 van de correctionele rechtbank in Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18/10/18

Afgelopen nacht omstreeks 3u40 ontstond een uitslaande brand in een woning in de Leernsesteenweg in Sint-Martens-Leerne.

De brandweer haalde de 2 bewoners uit de woning, doch één van hen, een 80-jarige man, overleed ter plaatse. Zijn 90-jarige echtgenote werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket stelde een branddeskundige en een wetsdokter aan.

Uit de eerste bevindingen van de branddeskundige zou het gaan om een accidentele brand, ontstaan door een geïmplodeerde beeldbuis van een televisietoestel.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/10/18

Gisterenavond omstreeks 19u30 vond in de Groenstraat in Ninove (Nederhasselt) een schietincident plaats.

Een 47-jarige man die met zijn vrachtwagen een weide gelegen aan de Groenstraat was opgereden om een aantal kratten uit te laden, werd geraakt door één of meerdere projectielen. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Er werd gisterenavond een verdachte opgepakt. Er werd tevens een wapen in beslag genomen.

Het parket stelde een wetsdokter en een wapendeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

De verdachte, een 50-jarige man uit Ninove, wordt morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens poging doodslag.

Gelet op het lopend onderzoek, wordt er op dit moment geen verdere informatie verstrekt.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15/10/18

Deze voormiddag omstreeks 9u30 vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de E40 richting Brussel in Drongen.

Een vrachtwagen geladen met auto’s reed er in op een file.

De bestuurder van het voertuig dat laatst in de file stond, een 65-jarige man uit Gavere, overleed ter plaatse.

De bestuurder van de vrachtwagen, een 34-jarige man uit Zinnik, werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder werd door het parket ingetrokken voor de periode van 15 dagen.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14/10/18

Deze namiddag werden 4 enveloppen met een verdacht wit poeder aangetroffen in een kiesbureau gelegen aan de Frans Van Ryhovelaan in Gent.  Deze enveloppen werden door de Civiele Bescherming meegenomen voor onderzoek.  Dit onderzoek is inmiddels afgerond.  Het witte poeder blijkt na analyse een onschadelijke substantie te zijn.  De stembrieven die werden meegenomen uit het getroffen kiesbureau worden nu zo snel mogelijk terug overgebracht naar Gent met het oog op telling.  Het parket Oost-Vlaanderen voert een opsporingsonderzoek om de dader of daders van deze feiten te identificeren.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

12/10/18

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft beslist om de 18-jarige man afkomstig uit Temse aan te houden en de 20-jarige man afkomstig uit Kampenhout vrij te laten onder strenge voorwaarden.

Gelet op het geheim van het onderzoek, wordt er geen verdere informatie over de zaak verstrekt.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/10/18

In de periode van augustus 2018 - 10 oktober 2018 vonden in de regio Temse en Kampenhout een aantal gevallen van brandstichting plaats van onder meer houten speeltuigen, een chalet en een tuinhuis. Hierbij geraakte niemand gewond.

Op basis van doorgedreven speurwerk door de politie konden twee verdachten geïdentificeerd worden.

De verdachten zijn twee mannen, respectievelijk een 18-jarige man uit Temse en een 20-jarige man uit Kampenhout.

De twee verdachten worden vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van opzettelijke brandstichting.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/10/18

Maandagavond 8/10/2018 omstreeks 23u45 is de lokale politie van Gent tussengekomen naar aanleiding van feiten van verkeersagressie op de Wiedauwkaai in Gent.

Er ontstond een discussie tussen de bestuurders van een personenwagen Audi en een personenwagen Volvo nav het rijgedrag van de bestuurder van de Volvo.

Ter hoogte van het kruispunt met Buitensingel kwam het tot een confrontatie tussen de partijen toen ze beiden voor het rode licht stonden.

De bestuurder en de passagier van de Volvo stapten uit en belaagden de bestuurder van de Audi. Er werd gepoogd om met een brandblusapparaat de voorruit van de Audi in te gooien. Met het brandblusapparaat werd dan een zijruit ingeslagen. Nadien namen de verdachten een betonsteen waarmee ze het zijraam van het voertuig ingooiden.

De bestuurder van de Audi, een 43-jarige man uit Gent, die in zijn wagen was blijven zitten, werd licht gewond door de glasscherven.

Ter hoogte van Einde Were kon de politie de 2 belagers intercepteren. Het gaat om mannen van resp. 28 jaar (bestuurder) en 25 jaar (passagier), beiden uit Gent.

Het parket besliste om de 2 verdachten voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer, vernielingen van een voertuig en opzettelijke slagen en verwondingen.

De onderzoeksrechter heeft beide verdachten aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

08/10/18

Op 2 juli 2018 werden bij een bedrijf in Oordegem een 20-tal springkastelen gestolen uit een loods.

Een paar weken later werd vastgesteld dat de springkastelen te huur werden aangeboden op een Litouwse tweedehandssite.

Eerder op 8 juni 2018 werden bij een garage, eveneens gelegen in Oordegem, 8 wielensets (telkens 4 banden op velg) gestolen.

Eveneens werd op 2 oktober 2018 een andere diefstal gepleegd op een parking in Machelen waarbij een 20-tal wielensets konden ontvreemd worden.

Doorgedreven onderzoek toonde linken aan tussen de verschillende feiten.

Op zaterdag 6 oktober 2018 konden in het kader van het onderzoek twee verdachten gearresteerd worden op een vrachtwagenparking in Hoogstraten.

Het gaat om twee mannen van respectievelijk 42 en 44 jaar met de Litouwse nationaliteit en zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk.

Zij werden door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De onderzoeksrechter besliste om beide mannen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

05/10/18

In de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 oktober 2018 omstreeks 2u45 werd aan een frituur gelegen op het Statieplein in Dendermonde brand gesticht.

Een getuige had glasgerinkel gehoord en zag enkele mannen lopen op de parking van het station.

De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat een raam van het frietkraam werd ingeslagen met stoelen die zich aan het frietkraam bevonden. Er werd eveneens gepoogd om brand te stichten door servetten en gordijnen in brand te steken. De brandweer kon het vuur doven.

Kort na de feiten kon de politie in de onmiddellijk omgeving 2 personen vatten die mogelijk met de feiten konden gelinkt worden. Ze boden hevig weerstand bij hun arrestatie maar konden toch in de boeien geslagen worden.

Het gaat om een 23-jarige man uit Buggenhout en een 25-jarige man uit Dendermonde. Beiden zijn geen onbekenden voor politie en gerecht.

De kassa van het frietkraam werd leeg teruggevonden aan de achterkant van de frituur.

De 23-jarige verdachte werd deze ochtend voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd aangehouden.

De andere verdachte mocht na verhoor beschikken.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04/10/18

Deze ochtend omstreeks 5u15 vond in Gentbrugge een verkeersongeval plaats op het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Burvenichstraat. Het betreft een kruispunt met verkeerslichten.

Een wagen die op de Brusselsesteenweg reed in de richting van Melle kwam ter hoogte van het kruispunt in aanrijding met een wagen die uit de Burvenichstraat kwam.

In de eerste wagen zaten twee mannen: de bestuurder, een 27-jarige man uit Gent en zijn passagier, eveneens een 27-jarige man uit Gent. De andere wagen werd bestuurd door een 46-jarige man uit Gent.

De 3 personen raakten allen zwaar gewond en werden in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Het levensgevaar is inmiddels voor alle betrokkenen geweken.

Volgens getuigen zou de bestuurder van het eerste voertuig het rode licht genegeerd hebben. Hij zou een wagen die voor het rode licht stond, links zijn voorbijgereden en zo in aanrijding gekomen zijn met de wagen die uit de Burvenichstraat kwam.

Het parket kwam ter plaatse met een verkeersdeskundige.

Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat de bestuurder van het eerste voertuig het rode licht negeerde. Hij zou ook sneller gereden hebben dan toegelaten.

De 27-jarige bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

02/10/18

Het parket OVL is ambtshalve een onderzoek gestart naar aanleiding van de uitzending van een VRT-reportage gisterenavond over mogelijke strafbare inbreuken op de wooncode bij sociale huisvesting in Gent. Het parket onderzoekt of woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn, toch worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

27/09/18

Gisterennamiddag werd in Maarkedal, langs de Rijksweg, een persoon levenloos aangetroffen op zijn veld door een buurtbewoner.

Het slachtoffer, een 60-jarige man uit Maarkedal, zat geklemd zat tussen zijn tractor en een werktuig.

De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse maar konden enkel het overlijden vaststellen.

Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde heeft een wetsgeneesheer en een technisch deskundige aangesteld teneinde de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

27/09/18

Morgen, vrijdag 28 september 2018, vindt opnieuw een themazitting wapens plaats in de correctionele rechtbank afdeling Gent.

Sinds maart 2011 voert het parket Oost-Vlaanderen een nultolerantiebeleid voor het bezitten of dragen van verboden wapens, of van wapens zonder vergunning.

Er wordt namelijk vastgesteld dat nog steeds (te) veel mensen rondlopen met verboden wapens, waarbij het gevaar bestaat dat bij conflicten te snel naar die wapens gegrepen wordt, met soms bijzonder ernstige gevolgen.

16 personen werden gedagvaard om zich op de zitting van vrijdag a.s. te verantwoorden wegens bezit en/of dracht van een verboden wapen. Deze keer gaat het om bezit of dracht van oa. vuurwapens, wapenstokken, een boksbeugel, een nunchaku, keukenmessen, springmessen, een alarmpistool en een kapmes.

De zitting gaat door in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25/09/18

Het openbaar ministerie heeft dringend nood aan administratieve medewerkers. Gelet op de federale besparingsmaatregelen worden de personeelskaders van het parket voorlopig niet ingevuld. In overleg met de Minister van Justitie, kunnen de kaders wél tijdelijk worden ingevuld met contractuele medewerkers waarvoor niveau A, B en C in aanmerking komen.

Voor niveau A en B zijn kandidaten bij voorkeur in het bezit van één van de volgende diploma’s: rechten,  criminologie, bestuurskunde en publiek management, economie, handelswetenschappen, (politieke en) sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, journalistiek, IT, informatica, (bedrijfs- of) office management, human resources management.

De contracten zijn voor beperkte duur en kunnen worden ingevuld in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde van het parket Oost-Vlaanderen in de periode vanaf 01.10.2018.

Verdere informatie hierover is te verkrijgen via waarnemend hoofdsecretaris mevrouw Chris Van Berlo:  Chris.Vanberlo@just.fgov.be

24/09/18

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die verdacht wordt van grootschalige productie van synthetische drugs (speed). Hun professioneel labo werd ontmanteld en bij 15 huiszoekingen werden 15 verdachten opgepakt. De onderzoeksrechter in Dendermonde plaatste 10 personen onder aanhoudingsmandaat. 

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen voert onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde een onderzoek naar de producenten en dealers van synthetische drugs.

Na uitgebreid en grondig onderzoek zijn de speurders erin geslaagd  de bende in beeld te krijgen. De bende, onder leiding van een familie bestaande uit drie broers en de ouders, heeft een labo opgericht om speedolie te maken. Door het samenbrengen van verschillende producten en een aantal chemische verwerkingen, konden ze speedolie aanmaken, die dan op een andere locatie verder omgezet werd naar speed.

Dit labo bevond zich in Orp-Jauche, een gemeente in het oosten van de provincie Waals-Brabant, in een gehuurd pand. Tevens zorgde de bende voor de verdeling van de drugs. Ze gebruikten hiervoor vaak gehuurde bestelwagens en motorfietsen met valse of vervalste nummerplaten.

Op 18 september werden 15 huiszoekingen uitgevoerd oa in Orp-Jauche, Aalter (2), Denderleeuw (3), Antwerpen (3), Berlare (2), De Pinte en Ninove, alsook in enkele garageboxen te Antwerpen.

Bij de actie werden 15 verdachten opgepakt. Eén verdachte werd door de onderzoeksrechter in het ziekenhuis onder aanhoudingsmandaat geplaatst, waar hij sinds de week voordien verbleef na een zwaar verkeersongeval.

De onderzoeksrechter in Dendermonde liet 14 andere verdachten in zijn kabinet voorleiden. In totaal werden er 10 onder aanhoudingsmandaat geplaatst en 5 onder strenge voorwaarden vrijgelaten.

Bij de huiszoekingen werden het labo en oa 5 kg speed en aanmaakproducten aangetroffen. Er werden 5 wagens, 2 motorfietsen en ongeveer 35.000 euro in beslag genomen.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/09/18

De raadkamer in Dendermonde handhaafde vandaag 21/9/2018 de voorlopige hechtenis van de 21-jarige bestuurder die op 21 augustus 2018 door de onderzoeksrechter werd aangehouden in het kader van het dodelijk verkeersongeval dat plaats vond op maandag 20/08/2018 op de Antwerpsesteenweg in Sint-Niklaas, waarbij een 5-jarig meisje het leven liet en waarbij haar zusje (8j) en mama (42j) zwaar gewond raakten.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21/09/18

De intrekking van het rijbewijs van de 27-jarige bestuurder, die het verkeersongeval veroorzaakte op 31 augustus ll. in de Koolputten in Waasmunster, waarbij 3 fietsers werden aangereden en zwaar gewond raakten (een 42-jarige vrouw uit Temse en haar 2 kinderen van 9 en 6 jaar oud) werd voor drie maanden verlengd.

De politierechtbank in Dendermonde nam deze beslissing op 14 september ll. op vordering van het openbaar ministerie.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

13/09/18

Gisterennamiddag omstreeks 16u30 werd in een filiaal van Dreamland in Lede een winkeldief op heterdaad betrapt.

Een 34-jarige man van Georgische afkomst verstopte 4 videospelletjes in een professionele dieventas. Een winkeldetective betrapte de dief en verwittigde hierop de politiediensten.

De politie merkte ook nog twee kompanen van de winkeldief op. Zij zaten de eerste verdachte op te wachten in een auto. Het gaat om twee mannen van respectievelijk 43 en 46 jaar, eveneens van Georgische afkomst.

De drie verdachten werden gearresteerd en door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht voor de zitting van 26 september 2018 van de correctionele rechtbank in Dendermonde.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12/09/18

Afgelopen nacht omstreeks 01u00 werd op de snelwegparking van de E40 in Wetteren richting kust een man met verschillende messteken aangetroffen. 

Het slachtoffer, een 24-jarige man van vermoedelijk Eritrese afkomst, overleed kort na de aankomst van de MUG-diensten.

Het parket Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse, samen met de onderzoeksrechter uit Dendermonde, het labo en de wetgeneesheer. 

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10/09/18

Afgelopen zaterdagochtend 8 september 2018 werd de man aangetroffen die kan worden gelinkt aan de diefstallenplaag die sinds juli verschillende bedrijven en handelszaken teisterde in Dendermonde en Lokeren.

Dankzij het doorgedreven speurwerk van de lokale recherche werd een nauwkeurig daderprofiel opgesteld op basis waarvan er gerichte acties werden georganiseerd. 

Tijdens een van deze gerichte politieacties heeft de lokale politie van Dendermonde met de steun van de helikopter van de federale politie afgelopen zaterdag de verdachte kunnen vatten.

Dankzij het gebruik van de warmtecamera van de helikopter kon de verdachte snel worden opgemerkt en kon de bemanning van de helikopter de politiemensen op de grond aansturen.

De verdachte, een 58-jarige man uit Hamme, werd opgepakt en door het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

06/09/18

Het parket OVL heeft kennis genomen van de inhoud van de reportage van Pano (VRT) gisterenavond en heeft dit ondertussen verregaand geanalyseerd.

Er is een onderzoek gestart om te bepalen of en door wie strafbare feiten zijn gepleegd.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

05/09/18

Gisterenochtend omstreeks 7u49 probeerde een 35-jarige man uit Dendermonde een fiets te stelen op de oprit van een woning in de Elsbosstraat in Dendermonde.

De eigenaar van de fiets kon de man op heterdaad betrappen. De verdachte probeerde de vlucht te nemen, doch het slachtoffer slaagde er in hem staande te houden.

De verdachte kon zich evenwel losrukken, waardoor het slachtoffer licht gewond raakte. De politie kon de verdachte iets verderop weerhouden.

Hij werd gearresteerd en wordt deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraag zijn aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

02/09/18

De 27-jarige bestuurder die gisteren naar aanleiding van het verkeersongeval in Waasmunster werd gearresteerd, werd deze middag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Deze besliste na verhoor van betrokkene, en op basis van de elementen uit het onderzoek tot op heden, om de man vrij te laten onder strikte voorwaarden.

De minderjarige slachtoffers zijn buiten levensgevaar.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

01/09/18

Gisterenavond omstreeks 20h vond in de Koolputten in Waasmunster een verkeersongeval plaats waarbij een bestuurder drie fietsers heeft aangereden. De slachtoffers zijn een moeder van 42 jaar en haar twee kinderen van 9 en 6 jaar oud uit Temse. De moeder en de 2  kinderen werden met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder verkeert momenteel buiten levensgevaar, maar de toestand van de kinderen is nog steeds kritiek.

 

Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de precieze omstandigheden van het ongeval verder zal onderzoeken. De bestuurder, een 27-jarige man uit Sint-Niklaas, was onder invloed van alcohol. Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

 

De bestuurder zal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van onopzettelijke slagen en verwondingen en sturen onder invloed . Het parket vraagt zijn aanhouding.

 

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

31/08/18

Gisterennamiddag 30/8/2018 omstreeks 15u30 vond een verkeersongeval plaats op de Wilfordkaai in Temse.

De bestuurder van een personenwagen BMW werd vermoedelijk onwel achter het stuur en reed in op het terras van het café ‘De Kaailopers’.

Bij de aanrijding raakten twee klanten van het café, een 55-jarige vrouw en een 61-jarige man uit Temse, zwaar gewond. De man verkeert momenteel nog steeds in levensgevaar. Ook de cafébazin werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

In de personenwagen zaten eveneens de twee kleinkinderen van de bestuurder. Deze bleven ongedeerd.

De bestuurder betreft een 67-jarige man uit Waasmunster. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

30/08/18

Gisterenavond omstreeks 20u45 drongen twee gemaskerde mannen via de achterdeur een woning binnen in de Nijverheidsstraat in Temse.

De bewoner en een vriend die ook aanwezig was, dienden onder bedreiging van een handvuurwapen en een mes die de daders bij zich hadden op de grond te gaan liggen. Ze werden geslagen en hun handen en voeten werden met tape vastgebonden.

De verdachten verlieten met een buit de woning.

Een getuige kon de Nederlandse nummerplaat noteren van de vluchtwagen, een grijze Golf Polo.

Het voertuig werd opgemerkt op de E17 richting Antwerpen en anoniem achtervolgd.

Dankzij een samenwerking tussen PZ Kruibeke/Temse, PZ Wano en het Snelle Respons Team (SRT) van de lokale politie van Antwerpen ism met de diensten van de federale politie, kon het voertuig veilig worden geïntercepteerd op de E19/A1 richting Nederland.

De twee verdachten, een 30-jarige man uit Temse en een 31-jarige man uit Nederland, werden gearresteerd.

Zij worden morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Beide slachtoffers liepen verwondingen op en zijn arbeidsongeschikt.

De buit werd in het vluchtvoertuig teruggevonden.

Katrien Borms, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

29/08/18

Afgelopen nacht omstreeks 4u30 werd aangebeld aan een woning in de Tweede-Gidsenlaan in Zelzate. Toen de bewoner de deur opende, stond hij oog in oog met 3 personen, gewapend en allen drager van een bivakmuts. De bewoner sloot daarop onmiddellijk de voordeur, waarop één van de verdachten het glas van de deur stuk sloeg. Daarop namen ze de vlucht.

De politie werd verwittigd, die de 3 verdachten in de buurt kon oppakken. Het gaat om minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud.

Ze werden gearresteerd en worden op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.

Katrien Borms, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28/08/18

Zondagnamiddag 26 augustus 2018 werd een 33-jarige vrouw uit Kruishoutem opgepakt voor diefstallen in de winkels JBC en ZEB in Deinze.

De vrouw paste kledij, haalde de labels eraf en verliet de winkels zonder te betalen. Een winkelbediende stelde de diefstal vast en verwittigde de politiediensten.

De verdachte, heel goed gekend voor gelijkaardige feiten bij politie en gerecht, bekende de feiten.

Het parket dagvaardde de vrouw in snelrecht. Zij dient zich op 11 oktober 2018 te verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

24/08/18

Deze ochtend vond er in de Kloosterstraat in Huise, op de helling voorbij het dal, een dodelijk verkeersongeval plaats.

Het slachtoffer, een 42-jarige man uit Zingem, kwam met zijn voertuig tegen een boom terecht en overleed ter plaatse.

Een automobiliste merkte het geaccidenteerde voertuig op en verwittigde de hulpdiensten.

Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aan om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.

Uit de eerste vaststellingen van de deskundige blijkt dat er geen derden betrokken zijn.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

24/08/18

De raadkamer in Dendermonde heeft beslist de hechtenis van de verdachte in het kader van het dodelijk verkeersongeval op maandag 20/08/2018 in Sint-Niklaas te handhaven.

De aangereden moeder verkeert nog steeds in levensgevaar. Bij haar 8-jarig dochtertje, dat eveneens in het ziekenhuis verblijft, is het levensgevaar geweken.

Info: Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23/08/18

Afgelopen nacht was er een grootscheepse politieactie om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E40 in Wetteren aan te pakken. Het was het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars.

Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, een grondige controle door lokale en federale politie op de parking van Wetteren, en een reeks huiszoekingen in het Antwerpse en Mechelen, konden er in totaal 10 bendeleden opgepakt worden. Tevens werden er 27 transmigranten aangetroffen die door de bende gesmokkeld werden.  

Mensensmokkel langs de E40
België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook binnen Oost-Vlaanderen worden autosnelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. De politiediensten, zowel lokaal als federaal, organiseren regelmatig acties ter bestrijding van deze problematiek en er is ook de frequente inzet van de bewakingsploegen op de parkings.

Onderzoek naar bende
Naar aanleiding van een aanhoudende en hardnekkige mensensmokkelproblematiek vanaf de E40-autosnelwegparking van Wetteren en de daarbij veroorzaakte overlast, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen in opdracht van het Parket Oost-Vlaanderen een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Eritrea smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de Onderzoeksrechter te Dendermonde.
Het gerechtelijk onderzoek had tot doel het blootleggen van de organisatie die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld worden gebracht.
De bendeleden, hoofdzakelijk van Zwart-Afrikaanse afkomst en verblijvende in het Antwerpse en Mechelen, gebruikten exclusief de E40-autosnelwegparking van Wetteren om de transmigranten, voornamelijk uit de Brusselse regio, te smokkelen.
De slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen en kinderen tot baby’s toe. De meesten van hen zijn afkomstig van Eritrea, Soedan en Ethiopië.
Uit het onderzoek blijkt dat de bende ook gebruik maakte van een clandestien pand in Kwatrecht waar de transmigranten werden ondergebracht in afwachting van de tocht naar de parking. Tevens zorgden deze transmigranten voor overlast  op de weg naar en in de omgeving van de parking.

Oppakken van de bende
In de nacht van 21 op 22 augustus 2018 werd er een grootscheepse actie op het getouw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten.
Bij deze actie was het de bedoeling zowel de bendeleden alsook de transmigranten op te pakken, wat een bundeling der krachten noodzaakte van de politiediensten. Eerst werden de smokkelaars door de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd; ter plaatse werden er 5 opgepakt. Vervolgens voerden de lokale en federale politie samen een grondige controle uit op de parking en omgeving te Wetteren (‘Transpark’-actie) waarbij 23 transmigranten werden aangetroffen in vrachtwagens en 3 in het clandestiene pand.
Tevens hadden er 4 huiszoekingen plaats in het Antwerpse en Mechelen, waarbij nog eens 5 verdachten van mensensmokkel werden opgepakt. Bij een huiszoeking in Antwerpen werd ook een transmigrant aangetroffen.

Dankzij de gebundelde krachten van de politiediensten (zie lager) konden in totaal opgepakt worden :
a)    10 verdachten van mensensmokkel
-    Deze zijn van Zwart-Afrikaanse afkomst (Eritrea, Soedan, Ethiopie)
-    De verdachten worden op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Dendermonde die zal beslissen over hun aanhouding. Deze voorleidingen zijn momenteel lopende.

b)    27 transmigranten  
-    23 meerderjarigen en 4 minderjarigen
-    Afkomstig van Eritrea, Soedan en Ethiopië
-    8 mochten van DVZ beschikken omdat ze over recente documenten beschikken; 1 vrouw wordt overgebracht naar het gesloten centrum te Brugge; de anderen kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Samenwerking politiedienstenInfo
Deze grootscheepse actie onder regie van de Federale Politie (FGP en CSD) Oost-Vlaanderen werd ondersteund door:
- de Lokale politie Wetteren-Laarne-Wichelen;
- de Lokale politie Hamme/Waasmunster;
-  de Wegpolitie Oost-Vlaanderen;
- de Speciale Eenheden van de Federale Politie;
- de Lucht- en Hondensteun;
- de FGP van Antwerpen;
- het interventiekorps Oost-Vlaanderen;
- de Lokale politie Antwerpen;
- de Lokale politie MEWI (Mechelen);
- de MATTA-teams (Mobiel Afhandelingsteam van de federale politie).

Info: Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23/08/18

Gisterenavond omstreeks 22u merkte een bewoonster uit de Vierhekkens in Landegem dat haar elektrische grasmaaier werd ontvreemd vanonder de carport naast de woning. Zij had een kleine bestelwagen met twee inzittenden de wijk zien uitrijden. Ze kon een deel van nummerplaat noteren en de politie werd verwittigd.

Kort na middernacht kon de politie de twee verdachten vatten in hun woning in Gent. De gestolen grasmaaier werd aangetroffen in de woning.

De verdachten, een 54-jarige man en een 30-jarige vrouw, beiden uit Gent, werden gearresteerd. Beiden zijn gekend bij politie en gerecht.

Uit verder onderzoek blijkt dat beiden ook in aanmerking komen voor de inbraak in een reptielenwinkel in Waarschoot op 20 april 2018.

Ze worden vandaag in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt hun aanhouding

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23/08/18

Gisteren werd kort voor de middag in het Waasland Shopping Center (WaSC) in Sint-Niklaas een winkeldief gevat die in het bezit was van een dieventas.

Een winkelbediende van de winkelketen INNO, gelegen in het WaSC, had een persoon opgemerkt die verdachte handelingen stelde. Toen de man een paskamer verliet zonder zichtbaar kledingstukken bij zich, werd de security ingeschakeld. De verdachte man werd buiten het gebouw staande gehouden. Hij heeft zich hierbij een paar keer verzet en trachtte weg te lopen.

De politie stelde vast dat de man een tas bij zich had die hij had aangepast om kledingstukken te stelen. In de tas zat kledij ter waarde van 650 euro afkomstig uit een filiaal van de winkelketen INNO.

De man, een Pool van 32 jaar zonder gekende woonplaats, werd gedagvaard in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank in Dendermonde op 26 september 2018.

Info: Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23/08/18

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft een drugtransport onderschept in de Gentse haven. In drie containers werd in totaal bijna 2 ton cocaïne aangetroffen, verborgen in een lading tegels. Het gaat om een  straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro.

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen voert onder leiding van de onderzoeksrechter in Gent een onderzoek naar een drugtransport van Brazilië naar België.

Op 21/08/18 zijn in de Gentse haven drie containers aangetroffen waarin een lading tegels zat. Bij verder onderzoek in samenwerking met de Douane, Civiele bescherming en Scheepvaartpolitie zijn er verschillende pakketten aangetroffen die verborgen zaten tussen de tegels. Deze pakketten zijn stevig verpakt.

In totaal zijn meer dan 1900 pakketten aangetroffen met een vermoedelijk totaal gewicht van bijna 2 ton.

Uit een eerste analyse blijkt het om cocaïne te gaan, die via schip overgebracht werd vanuit Brazilië.

De marktwaarde als groothandel  wordt geschat op 56 miljoen euro; de straatwaarde op 100 miljoen euro.

Het onderzoek naar de organisatie achter dit transport is lopende. In het belang van het onderzoek kan hierover geen verdere informatie gegeven worden.

Info: Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

22/08/18

Afgelopen nacht omstreeks 02u00 vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de Kennedylaan in Gent.

Een voertuig, komende uit de richting van Zelzate begon om een nog onbekende reden te slippen en reed frontaal in op een stapel betonblokken. Door de impact is het motorcompartiment opengebroken en heeft het voertuig onmiddellijk vuur gevat. De wagen brandde daarop volledig uit. Voor de bestuurder kon geen enkele hulp meer baten.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat geen andere partijen betrokken waren bij het ongeval.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

21/08/18

De bestuurder, een 21-jarige man uit Sint-Niklaas werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, sturen zonder geldig rijbewijs en vluchtmisdrijf. De onderzoeksrechter besliste om de man onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. In het belang van het onderzoek zal er geen verdere informatie worden verschaft.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

21/08/18

Gisterennamiddag omstreeks 16u16 vond op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas een verkeersongeval plaats waarbij een bestuurder de controle verloor over zijn voertuig en hierbij drie voetgangers heeft aangereden. De slachtoffers zijn een moeder van 42 jaar en haar twee dochters van 8 en 5 jaar oud uit Sint-Niklaas. Het 5-jarig meisje overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De andere twee slachtoffers werden met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is nog steeds kritiek.

De bestuurder van het voertuig nam na de aanrijding te voet de vlucht maar keerde kort erna terug waar hij gearresteerd werd.

In het voertuig zaten naast de bestuurder nog twee passagiers. De 24-jarige  vrouwelijke passagier uit Waasmunster raakte zwaar gewond en werd door de andere passagier, een 21-jarige man uit Waasmunster overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket,  een verkeersdeskundige alsook het labo kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige ligt een onaangepaste snelheid aan de basis van het ongeval.

De bestuurder, een 21-jarige man uit Sint-Niklaas zal deze namiddag voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, sturen zonder geldig rijbewijs en vluchtmisdrijf . Het parket vraagt zijn aanhouding.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

17/08/18

Op 14 augustus ll. omstreeks 17u werd de politie van Aalst opgeroepen om zich te begeven naar het café Den Den te Aalst aangezien een man was neergestoken. Een ruzie tussen 2 mannen van Syrische nationaliteit is ontaard in een steekpartij. Er vielen eerst wederzijdse slagen waarna de verdachte (27 jaar oud) de andere persoon (25 jaar oud) is gevolgd naar het café en hem vervolgens in de rug heeft gestoken. De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is intussen stabiel.

De verdachte die de messteken toebracht werd door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en werd aangehouden voor poging moord. De andere man werd gisteren eveneens aangehouden door de onderzoeksrechter omwille van zijn aandeel in de vechtpartij die aan de feiten voorafging. Hij werd overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

14/08/18

Gisterennamiddag omstreeks 13u30 werd een persoon gearresteerd die in de speeltuin in de Frans Van Cauwelaertlaan in Sint-Niklaas twee kinderen had beschoten met een luchtdrukgeweer. De verdachte, een 19-jarige man uit Sint-Niklaas, werd door de grootvader van de kinderen betrapt. De grootvader verwittigde hierop de politiediensten. De verdachte werd gearresteerd en zijn luchtdrukwapen werd in beslag genomen. Één van de kinderen raakte door het incident licht gewond. De verdachte werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

13/08/18

Gisterennamiddag omstreeks 14u30 vond een verkeersongeval met dodelijke afloop plaats in de Gentstraat in Sint-Niklaas. Bij het ongeval waren twee personenwagens betrokken. Een personenwagen Peugeot bestuurd door een 28-jarige man uit Waasmunster kwam om een nog onbekende reden op het vak voor het tegenliggend verkeer terecht en veroorzaakte een aanrijding  met een personenwagen Toyota bestuurd door een 74-jarige vrouw uit Hamme. De passagier van het voertuig Peugeot, een 25-jarige vrouw uit Beveren, werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis waar zij in de loop van de nacht aan haar verwondingen overleed. De bestuurster van het voertuig Toyota raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

13/08/18

Deze morgen werd een persoon gearresteerd die ervan verdacht werd opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan een minderjarige. De feiten deden zich voor omstreeks 2u30 op de Grote Kaai  tijdens de Lokerse Feesten. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar. De verdachte, een 21-jarige man uit Temse, wordt morgenvoormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

08/08/18

De twee personen die verdacht worden van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan twee mannen in de Scandinaviëstraat in Gent, maandagnamiddag 6 augustus 2018, werden deze voormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

De onderzoeksrechter besliste om de 23-jarige man uit Gent aan te houden.

De 21-jarige vrouw werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

07/08/18

Gisterennamiddag omstreeks 16u gebeurde in de Scandinaviëstraat in Gent een incident waarbij 4 personen betrokken geraakten.

Twee mannen, een 59-jarige man met de Belgische nationaliteit en een 46-jarige man met de Italiaanse nationaliteit, allebei ingeschreven in Gent, werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De precieze aanleiding van de feiten, alsook de precieze omstandigheden van de feiten, zijn op dit moment nog onduidelijk.

Op basis van de eerste verklaringen van de slachtoffers, konden de verdachten geïdentificeerd worden. De verdachten werden actief opgespoord en konden deze voormiddag gearresteerd worden.

Het betreft een 23-jarige man met de Bulgaarse nationaliteit ingeschreven in Gent en een 21-jarige vrouw met de Kroatische nationaliteit die verblijft in Gent. Ze worden deze namiddag verhoord.

Gelet op het geheim van het gerechtelijk onderzoek, kan er in huidig stadium geen verdere info verstrekt worden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

03/08/18

Gisterenmorgen 2 augustus 2018 omstreeks 8u vond een geval van zware verkeersagressie plaats in de Brugstraat in Berlare.

Een autobestuurder negeerde het rode verkeerslicht ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Toen arbeiders de bestuurder attent wilden maken op zijn rijgedrag werden de bestuurder en diens passagier verbaal agressief tegenover de arbeiders. Hierop reed de autobestuurder één van de arbeiders aan. Na de aanrijding namen de bestuurder en diens inzittende de vlucht.

De arbeider, een  46-jarige man uit Beveren, raakte door de aanrijding gewond met een arbeidsongeschiktheid van 8 dagen tot gevolg.

De autobestuurder, een 22-jarige man met de Servische nationaliteit uit Aalst, en diens inzittende, een 47-jarige man met de ex-Joegoslavische nationaliteit uit Aalst, werden door de politie actief opgespoord en konden gisterennamiddag gearresteerd worden. Beide verdachten zijn geen onbekenden voor politie en parket.

Ze worden in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt hun aanhouding wegens poging doodslag.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02/08/18

Op dinsdag 31 juli 2018 werden na een periode van intensief onderzoek door de lokale recherche van PZ Denderleeuw/Haaltert bij twee huiszoekingen in Haaltert twee personen gearresteerd die verdacht worden van drugshandel.

Bij de huiszoekingen werden meer dan 1 kg speed, XTC, marihuana en anabole middelen aangetroffen.

De verdachten, twee mannen van resp. 38 en 41 jaar uit Haaltert, werden op woensdag 1 augustus 2018 voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden. Beiden kwamen reeds veelvuldig in contact met politie en gerecht.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

01/08/18

De 27-jarige vrachtwagenbestuurder die gisteren nav het dodelijk verkeersongeval in Maldegem werd gearresteerd, werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

Deze besliste na verhoor van betrokkene, en op basis van de elementen uit het onderzoek tot op heden, om de man vrij te laten onder strikte voorwaarden.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

01/08/18

De 27-jarige vrachtwagenbestuurder die gisteren nav het dodelijk verkeersongeval in Maldegem werd gearresteerd, wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Hij wordt verdacht van bij een verkeersongeval onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt van de vier inzittenden van het aangereden voertuig, en van bij datzelfde verkeersongeval onopzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan een aantal andere personen betrokken in de kettingbotsing.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

31/07/18

Deze voormiddag vond omstreeks 11u een zware aanrijding plaats thv het kruispunt van de E34/N49 met de Celieplas in Adegem.

Een vrachtwagen die op de N49 reed in de richting van Knokke, reed om nog ongekende redenen in op een rij voertuigen die stilstond aan de verkeerslichten.

De vrachtwagen kwam gedeeltelijk terecht boven op het voertuig dat als laatste in de file stond. Alle inzittenden van dit voertuig (4) overleefden de klap niet.

Het gaat om 2 vrouwen en 2 kinderen, nl een 37-jarige vrouw uit Kaprijke (bestuurster), met naast haar haar 60-jarige moeder uit Assenede. Op de achterbank zaten haar 3-jarig zoontje en een 3-jarige nichtje uit Eeklo.

Door de impact van de aanrijding werden nog 5 andere voertuigen betrokken in de botsing. In één van deze voertuigen geraakten nog 2 personen licht gewond.  Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Andere slachtoffers waren in shock en werden ter plaatse verzorgd.

Het parket stapte ter plaatse af met een verkeersdeskundige.

De vrachtwagenbestuurder, een 27-jarige man uit Lokeren, legde een negatieve ademtest af en testte ook negatief op drugs.

Het parket trok zijn rijbewijs in voor 15 dagen. Hij werd eveneens van zijn vrijheid beroofd.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

31/07/18

In de nacht van 21 op 22 juli 2018 om 2u30 vond een diefstal met geweld plaats te Maarkedal in de Fonteinweg.

De bewoner, een 57-jarige man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De buit bedroeg een gsm en een kleine som geld.

In de nacht van 29 op 30 juli 2018 werd terug een diefstal met geweld gepleegd te Maarkedal maar nu in de Ommegangstraat.

De bewoners, een 77-jarige man en een 74-jarige vrouw, werden gewond.

De daders konden ontkomen met 2 gsm’s en juwelen.

De daders zijn tot op heden nog steeds spoorloos maar het onderzoek is volop aan de gang.

De politie doet een oproep aan de buurtbewoners om bij het waarnemen van verdachte gedragingen onmiddellijk de 101 te bellen.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

31/07/18

Maandagvoormiddag 30/7/2018 deed zich in Beveren-Waas op de Sint Antoniusweg ter hoogte van afrit 2 een zwaar verkeersongeval voor.

Een vrachtwagen kwam in aanrijding met een personenwagen met 3 inzittenden.

Twee inzittenden van de personenwagen geraakten zwaargewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis, de derde inzittende overleed.

Het parket stelde een wetsgeneesheer en een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

24/07/18

Voorbije nacht om 00.30 uur merkte een buurtbewoner een brand op in het chirolokaal aan de Ottergemsesteenweg te Gent. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de houten chalet volledig werd verwoest.

Op het ogenblik van de brand was er niemand in het lokaal aanwezig.

Het parket stelde een deskundige aan om de precieze  omstandigheden van deze brand te onderzoeken.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

19/07/18

Op 17/07/2018 kort voor middernacht werd door de Lokale Recherche van de politiezone Geraardsbergen-Lierde een voertuig onderschept. Bij controle werd 1,1 kilogram marihuana en een som cash geld aangetroffen. De verdachten, een 24-jarige man, afkomstig uit Geraardsbergen en 20-jarige man uit Haaltert, beiden geen onbekenden voor het gerecht voor druggerelateerde feiten, werden nog in het bezit gevonden van kleine hoeveelheden marihuana. De verdachten werden op 19/07/2018 voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het onderschepte voertuig werd in beslag genomen.

Geert Merchiers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

19/07/18

Deze namiddag om 14u deed zich te Wortegem-Petegem op het kruispunt van de Anzegemseweg en de Bouvelostraat een zwaar verkeersongeval voor.  Een personenauto kwam er in aanrijding met een quad.  De bestuurder van de quad, een jongeman uit Anzegem,  werd met  levensgevaarlijke  verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. De bestuurder van de personenwagen betreft een man uit Oudenaarde.  De oorzaak van het ongeval is nog niet gekend.  Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de precieze oorzaak van het ongeval verder zal onderzoeken.

Geert Merchiers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

17/07/18

Afgelopen nacht werd een jongeman die stond te urineren aan het Grootkanonplein in Gent onderworpen aan een identiteitscontrole.  Bij fouille bleek hij in het bezit te zijn van 32 XTC-pillen.  De verdachte, een 21-jarige man uit Gent, werd voor de verkoop en het bezit van drugs door het Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, gedagvaard in snelrecht. Hij zal zich op 9 augustus 2018 voor deze feiten moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent. 

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

16/07/18

Gisterennamiddag werd in een sportclub gelegen aan de Zavelput in Sint-Amandsberg (Gent) een man op heterdaad betrapt toen die geld uit een kassa trachtte te ontvreemden.  De verdachte, een 34-jarige man uit Gent bekende de feiten. Hij had bovendien een tas mee waarin inbrekersmateriaal werd aangetroffen.  De verdachte is gekend voor verschillende feiten en werd op vordering van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent.  Het parket vraagt zijn aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

16/07/18

Afgelopen zaterdag werd een 31-jarige vrouw uit Ronse op heterdaad betrapt bij een fouille toen zij als bezoeker cannabis trachtte binnen te smokkelen in de gevangenis te Oudenaarde.

Bij huiszoeking in haar woonst werd eveneens een partij drugs aangetroffen. De verdachte werd gearresteerd en op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid op verdenking van drugshandel bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde die haar heeft aangehouden.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

 

16/07/18

Op 13 juli omstreeks 4 uur ‘s ochtends trof de bewoner van een woning gelegen in de Winkelstraat te Kruishoutem een persoon aan in zijn garage waarop deze de vlucht nam. De politiediensten van de PZ Vlaamse Ardennen kwamen onmiddellijk ter plaatse en konden één verdachte arresteren. Het betreft een 30-jarige man van Bulgaarse nationaliteit. Hij is geen onbekende voor politie en gerecht.

Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Oudenaarde en aangehouden.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

16/07/18

Afgelopen zaterdag werd op de Grote Markt in Aalst een 59-jarige Roemeense vrouw op heterdaad betrapt toen zij uit een handtas geld probeerde te stelen.  De vrouw komt in aanmerking voor gelijkaardige feiten gepleegd op 9 juli 2018 in Dendermonde. 

De verdachte werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voor beide feiten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde die besliste haar aan te houden.

 

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

13/07/18

Gisterennamiddag vond op de N8 in Lierde ter hoogte van kilometerpaal 37.9 een dodelijk verkeersongeval plaats.

Een inhalende bestuurder van een personenwagen BMW kwam er frontaal in aanrijding met een motorrijder. De motorrijder, een 41-jarige man uit Okegem (Ninove), overleed ter plaatse.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Het rijbewijs van de bestuurder van de personenwagen, een 20-jarige man uit Schaarbeek, werd voor 15 dagen ingetrokken.

 

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen.

12/07/18

Gisteren omstreeks 17u15 vond er een verkeersongeval plaats op het kruispunt van de Keizersvest en de Brusselsesteenweg in Gent. Een 17- jarige fietster kwam daarbij onder de trekker van een vrachtwagen terecht. De 60- jarige vrachtwagenbestuurder komende van de Brusselsesteenweg wou rechts afslaan naar de Keizersvest en reed daarbij het slachtoffer aan. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis maar het levensgevaar is ondertussen geweken. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

11/07/18

Toen de eigenares van een woning gelegen in de Perstraat in Haasdonk gisterenavond thuis kwam, zag ze twee mannen uit haar woning lopen en een derde verdachte persoon verderop in de straat. Ze merkte tegelijk op dat een raam van de woning was ingeslagen. Een van de verdachten begon met een steen op het voertuig van het slachtoffer te kloppen. De politie werd verwittigd en de mannen namen de vlucht, één richting centrum Haasdonk en de andere twee in een maïsveld.

In de woning werden alle kamers doorzocht en stonden laden en kasten open, maar er werd niets ontvreemd. Er is schade aan een raam, aan het slot van de achterdeur en aan de wagen van het slachtoffer.

De man die richting centrum liep kon door de PZ WANO worden gevat. Het betreft een Fransman van 27 jaar.

Er werd een zoektocht met speurhond opgezet voor de twee andere verdachten, zonder resultaat.

De verdachte zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Katrien Borms, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

11/07/18

Een dame die vannacht op vermaaksuitstap was in café Oxygene in Aalst had even haar handtas uit het oog verloren. Ze stelde nadien vast dat haar identiteitskaart, haar rijbewijs en haar geld waren verdwenen. Toen ze drie personen aansprak in de nabijheid van de handtas werden deze agressief. Enkele klanten en de uitbater van de zaak kwamen tussenbeide.

Met name de uitbater kreeg hierbij slagen van twee van de verdachten. Een voetpatrouille van de politie van Aalst zag de vechtpartij gebeuren en kon twee van de drie mannen arresteren.

Het betreft een Equadoriaan van 31 uit Liedekerke en een 18-jarige Dominicaan woonachtig in Aalst.

Deze laatste bleek de documenten van het slachtoffer op zich te dragen.

Beide verdachten worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt hun aanhouding.

Katrien Borms, persmagistraat parket PK Oost-Vlaanderen

09/07/18

Ivm de woningbrand van maandagavond 2 juli ll in de Poelstraat in Deinze, waarbij de bewoner kwam te overlijden, kunnen we meedelen dat er in de huidige stand van het onderzoek geen aanwijzingen zijn van betrokkenheid van derden, noch dat het zou gaan om een wanhoopsdaad. Er zijn wel aanwijzingen in de richting van een accidentele brand door kortsluiting.

Gelet op het lopende gerechtelijk onderzoek kan er momenteel geen verdere info worden gegeven.          

Katrien Borms, persmagistraat parket OVL

09/07/18

Omstreeks de middag werd een juwelier in Oostakker overvallen door 2 mannen. Bij de vlucht werd er geschoten waardoor 1 van de overvallers om het leven is gekomen. De andere overvaller is nog steeds op de vlucht. De politie zet alle mogelijke middelen in om deze persoon zo vlug mogelijk te kunnen vatten.

Het afstappingsteam, labo, de wetsgeneesheer en de wapendeskundige werden gevorderd. Deze namiddag zal ook de onderzoeksrechter samen met het parket op afstapping gaan.

In het belang van het onderzoek kan momenteel geen verdere informatie worden gegeven. Na de afstapping zal een update worden gegeven.

Eva Brantegem, persmagistraat parket OVL

03/07/18

Gisteren brak er brand uit in een woning gelegen in de Guido Gezellelaan in Sint-Niklaas. De brand ontstond op de benedenverdieping van het pand bestaande uit 2 verdiepingen. Bij tussenkomst van de brandweer konden de op dat moment aanwezige bewoners worden geëvacueerd. Zij werden niet gewond, maar moesten de nacht elders doorbrengen omwille van de te hoge CO-waarden in het gebouw. De brandweerofficier stelde 2 brandhaarden vast. De 2 geëvacueerde bewoners, 2 mannen van respectievelijk 61 en 38 jaar, duidden hun medebewoner, een 20-jarige man die vlak voor de brand wegvluchtte, aan als dader van de brandstichting. Het parket stelde een branddeskundige aan om de juiste oorzaak van de brand te achterhalen. De verdachte wordt vandaag nog voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Katrien Borms, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02/07/18

Zondagmorgen 1 juli 2018 omstreeks 05u45 werden de bewoners van een woning gelegen in de Groenstraat in Laarne gewekt tijdens een inbraak in hun woning.

Wanneer de verdachten opgemerkt worden, nemen zij de vlucht met hun voertuig maar botsen even verder in Destelbergen tegen een woning.

Zij pogen te voet hun vlucht verder te zetten, maar worden snel door een ploeg van PZ Wetteren-Laarne-Wichelen gevat.

De verdachten, een 21-jarige man en een 24-jarige man, beiden van Franse nationaliteit, zonder gekende verblijfplaats in België, werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter besliste om beide mannen aan te houden.

Of zij in aanmerking komen voor andere feiten wordt verder onderzocht.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02/07/18

Afgelopen weekend (29 juni 2018 - 1 juli 2018) vond in Zottegem aan De Bevegemse Vijvers het muziekfestival Rock Zottegem plaats.

Door de politiediensten werden een aantal controles uitgevoerd met volgend resultaat:

bij 16 personen zijn kleine gebruikershoeveelheden drugs aangetroffen (cannabis, joints, cocaïne en speed).

In totaal werd 26 gram cannabis, 18 joints, 0,50 gram cocaïne en 2 gram speed in beslag genomen en werd 2.100,00 EUR. geïnd aan onmiddellijke minnelijke schikkingen.

De betrokken personen dienden ook onmiddellijk de festivalweide te verlaten.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

01/07/18

Afgelopen nacht omstreeks 3 uur vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de E17 rijrichting Kortrijk, ter hoogte van Kruishoutem. Een personenwagen kwam in aanrijding met een vrachtwagen. De bestuurder van de personenwagen, een 40-jarige man, overleefde de klap niet. De 21-jarige Poolse chauffeur van de vrachtwagen legde een negatieve ademtest af. Het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder werd ingetrokken. Het parket stelde een wetsarts, alsook een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden te onderzoeken. In huidig stadium wordt er geen verdere informatie verstrekt.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28/06/18

In de nacht van 8 op 9 juni 2018 werden een 20-tal voertuigen beschadigd in het centrum van Zottegem. Banden werden plat gestoken, spiegels afgebroken en het koetswerk beschadigd. Tussen 6 juni en 9 juni werden eveneens een aantal brom- en motorfietsen gestolen.

In nauwe samenwerking met de interventiedienst en de wijkwerking van PZ Zottegem kon de recherche na verder onderzoek 6 verdachten identificeren.

Het betreft 2 meerderjarigen van resp. 19 en 20 jaar en 4 minderjarigen uit Zottegem en omliggende gemeenten. De meerderjarigen zijn vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Na verhoor zijn beide verdachten door de onderzoeksrechter aangehouden.

Twee minderjarigen dienden gisteren reeds voor de jeugdrechter te verschijnen en kregen maatregelen opgelegd.

Het aandeel in de feiten van de andere 2 minderjarigen wordt nog verder onderzocht.

Er wordt nagegaan of nog andere strafbare feiten kunnen worden toegeschreven aan deze verdachten.       

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28/06/18

Omstreeks 9u20 deze ochtend vond op de N9 in Eeklo een aanrijding plaats tussen een fietser en een vrachtwagen, waarbij de fietser het leven liet.

De vrachtwagen reed op de N9 thv het Koningin Astridplein en sloeg rechts af naar de Oostveldstraat. De fietser reed op de N9 in dezelfde richting van de vrachtwagen.

De fietser, een 81-jarige man uit Waarschoot, kwam terecht onder de vrachtwagen en overleed ter plaatse.

De vrachtwagenbestuurder, een 40-jarige man uit Maldegem, legde een negatieve ademtest af.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28/06/18

Op basis van ernstige aanwijzingen van drughandel in en rond een café in de Majoor Claserstraat in Aalst, voerden rechercheurs van de PZ Aalst een doorgedreven onderzoek.

In het kader van dit onderzoek vonden op 26 juni 2018 verschillende huiszoekingen en arrestaties plaats. Diverse hoeveelheden drugs, geld en twee auto’s werden in beslag genomen.

Vijf personen werden opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om drie personen aan te houden.

Het gaat om een 23-jarige man met de Nederlandse nationaliteit verblijvende in Denderleeuw, een 30-jarige man met de Nederlandse nationaliteit zonder gekende verblijfplaats, en een 42-jarige vrouw verblijvende in Aalst. De twee andere verdachten werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

Gelet op het geheim van het onderzoek, kan er geen verdere info over de zaak verstrekt worden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

27/06/18

Gisterenmiddag vond een verkeersongeval plaats in Oudenaarde op het kruispunt Doornikse Heerweg – Wortegemstraat tussen een personenauto en een fietster.

De fietster, een 77-jarige vrouw uit Oudenaarde, kwam hierbij ten val en werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

22/06/18

Afgelopen nacht werd rookontwikkeling vastgesteld in de MIK fabriek in Kruishoutem.

De brandweer kwam vlug ter plaatse zodat de schade kon beperkt worden.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

21/06/18

Gisterenavond omstreeks 20u30 heeft zich een ontploffing voorgedaan aan een poolhouse van een woning in Oostakker. Daarbij is een 10-jarige jongen om het leven gekomen.

Het parket onderzoekt samen met de lokale politie van Gent de precieze omstandigheden van deze feiten. Er werden een branddeskundige en wetgeneesheer aangesteld. Ook het labo van de federale politie kwam ter plekke.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat een gaslek aan de oorsprong zou liggen van de explosie. Volgens de branddeskundige was er een lek aan de terrasverwarmer die stond opgesteld in het poolhouse. Door de explosie is het gebouw in elkaar gestort en is daarbij een zware betonblok terecht gekomen op het slachtoffer die in de tuin aan het spelen was. Voor de jongen kon geen enkele hulp meer baten.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

20/06/18

Afgelopen nacht omstreeks 01u00 werden de hulpdiensten opgeroepen voor een drenkeling in het water van de Watersportbaan in Gent.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de drenkeling, een 30-jarige man uit Gent, uit het water halen. Na reanimatiepogingen werd de man overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

Het parket onderzoekt de feiten en stelde een wetsgeneesheer aan.

Volgens de eerste vaststellingen zou het om een spijtig ongeval gaan.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

19/06/18

In het kader van een gerechtelijk onderzoek met betrekking tot de verdwijning van Jean Vercarre uit Wetteren, worden morgen, woensdag 20/06/2018, door de recherche van de lokale politie van Wetteren/Laarne/Wichelen, in samenwerking met de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie, zoekacties in Wallonië georganiseerd. Elementen in het dossier leiden de onderzoekers naar de Ardennen met het oog op huiszoekingen en het doorkammen van bossen en vijvers.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

19/06/18

Sinds de inwerkingtreding op 16 november 2017 van de wet van 18/10/2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (kraakwet), zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen tot op heden 20 klachten binnengekomen (9 in 2017 + 11 in 2018). Alle panden werden ontruimd.

Het gaat om 15 panden die in Gent zijn gekraakt en om 5 panden respectievelijk in Evergem, Sint-Niklaas, Gavere, Lokeren, Zelzate.

In 2 gevallen gaat het om een bewoond pand:

- deze beide panden (in Gent) werden onmiddellijk ontruimd; de onrechtmatige bewoners werden gearresteerd

- in het eerste dossier werd gedagvaard in snelrecht en werden de twee krakers correctioneel veroordeeld

- voor het tweede dossier werd een onderzoeksrechter gevorderd; het gerechtelijk onderzoek zit in de finale fase waarbij het parket de eindvordering heeft gemaakt en de verwijzing vordert van de krakers naar de correctionele rechtbank.

In 18 gevallen gaat het om een onbewoond pand:

- bij 5 van deze panden hebben de krakers bij tussenkomst van de politie het pand onmiddellijk verlaten

- bij 2 gekraakte panden werden de krakers gearresteerd en kon het pand onmiddellijk ontruimd worden

- voor 11 gekraakte panden heeft het parket OVL een bevel tot ontruiming (BTO) opgemaakt en laten betekenen door de politie

- in 3 dossiers werd tegen dit BTO hoger beroep aangetekend

- deze 3 hogere beroepen werden door de vrederechter telkens ongegrond verklaard

- al deze panden zijn ontruimd.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

 

 

14/06/18

Deze voormiddag omstreeks 10u40 vond in Wachtebeke, op het kruispunt van de Walderdonk met de Melkerijstraat, een ongeval plaats waarbij een vrachtwagen en een fietsster betrokken waren.

De fietsster, een 70-jarige vrouw uit Wachtebeke, overleed ter plaatse.

De vrachtwagen reed in de Walderdonk, in de richting van Zelzate. De fietsster kwam uit de Melkerijstraat.

De vrachtwagenbestuurder, een 36-jarige man uit Lokeren, legde een negatieve ademtest af.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

11/06/18

In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juni 2018, omstreeks half vijf, merkten de bewoners van een woning gelegen in de Ganzendries in Gent twee mannen op aan hun woning.

In hun woning bleek te zijn ingebroken en er was onder meer multimediamateriaal en geld gestolen. 

De politie kon een kwartier later de twee verdachten oppakken. Ze waren in het bezit van de buit uit de betreffende woning. Op hen werden eveneens goederen aangetroffen die afkomstig zijn van andere vermogensdelicten. Hun mogelijke betrokkenheid hierbij maakt het voorwerp uit van verder onderzoek.

De verdachten betreffen een 19-jarige man van Franse nationaliteit, zonder gekende verblijfplaats in België, alsook een minderjarige man. 

De meerderjarige verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden.

De minderjarige werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Hij werd in opdracht van de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

08/06/18

In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 juni 2018 werden in Brakel twee diefstallen uit voertuigen gepleegd, respectievelijk in de Ruiterij en de Groenstraat.

Bij deze diefstallen werden oa. een laptop met toebehoren en een portefeuille met inhoud ontvreemd.

De politiediensten van de politiezone Brakel konden gisteren in de loop van de dag twee verdachten vatten.

Het betreft een 36-jarige man en een 36-jarige vrouw, beiden wonende in Brakel en geen onbekenden voor het gerecht.

Zij werden door het parket gedagvaard in snelrecht en dienen zich voor deze feiten op 26 juli 2018 te verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

08/06/18

Beste allen,

U bent van harte welkom op de bloedinzameling van het Rode Kruis die voor de 10de keer doorgaat in het gerechtsgebouw in Gent aan de Opgeëistenlaan 401.

BLOEDINZAMELING NIEUW GERECHTSGEBOUW GENT – Donderdag 14 juni 2018

Voor het 10de jaar op rij organiseert Rotaryclub Gent Noord in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen een bloedinzameling in het nieuw gerechtsgebouw in Gent.

Donderdag 14 juni 2018  tussen 10u00 en 13u30 kan iedereen terecht in de polyvalente vergaderzalen op de -1 verdieping van het gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 in Gent, waar de gespecialiseerde verpleegkundigen van het Rode Kruis de bloedafnames doen onder leiding van meerdere artsen.

Zoals de 9 vorige keren wordt heel graag opnieuw beroep gedaan op jullie steun en medewerking voor het welslagen van dit JUBILEUM event.

Vorig jaar waren er 95 donoren! Dit jaar wordt gestreefd naar 125 bloedgevers!

Jullie medewerking kan levens redden!

 

Alvast hartelijk dank om deze actie te willen steunen en om dit event kenbaar te maken!

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

06/06/18

Deze ochtend omstreeks 7u30 vond in de Vrombautstraat ter hoogte van de Windgatstraat in Lembeke een aanrijding plaats tussen een personenwagen en een fietsster.

De fietsster, een 16-jarig meisje uit Lembeke, die uit de Windgatstraat kwam gereden, werd gegrepen door een personenwagen die op de Vrombautstraat reed.

Het meisje werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.

De bestuurder van de personenwagen, een 59-jarige man uit Knokke-Heist, legde een negatieve ademtest af.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de deskundige reed de bestuurder niet te snel.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

05/06/18

Gisterenavond omstreeks 18u50 ontving de politie een paar oproepen ivm een agressieve man ter hoogte van de Citadellaan/Heuvelpoort in Gent. Hij zou er meerdere mensen bedreigen met een mes, in een wagen gestapt zijn en de bestuurster van de wagen eveneens bedreigen met een mes.

De lokale politie van Gent kon het voertuig lokaliseren en zette de achtervolging in.

De wagen hield halt aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg met de Edelsteenstraat. Aan het stuur zat een vrouw, met daarnaast de verdachte. Twee politiemensen stapten uit hun voertuig en kwamen tussen.

Daarop is een schietincident ontstaan.

De verdachte raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij werd geopereerd. Het aanvankelijk levensgevaar is inmiddels geweken.

Het gaat om een 33-jarige man met de Nigeriaanse nationaliteit, die woont in Gent.

De verdachte en de vrouw aan het stuur zouden elkaar kennen.

Parket, labo, wapendeskundige, politie (lokale, federale en Comité P) gingen ter plekke. Er werd eveneens een wetsdokter aangesteld.

Zoals de standaardprocedure voorziet, werden 2 onderzoeken opgestart. Eén naar de feiten die de aanleiding hebben gegeven tot de tussenkomst van de politie en één naar het schietincident. De beide onderzoeken zijn volop aan de gang.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

05/06/18

Op donderdag 31/05/2018 ontving een Amerikaans bedrijf een verontrustend chatbericht in verband met een mogelijke schoolshooting in België.

Dit bericht bereikte via de FBI razendsnel onze politiediensten en veiligheidsdiensten, die alles in het werk stelden om de verzender van het bericht te kunnen opsporen.

Dankzij deze snelle interventie en vlotte samenwerking tussen veiligheidsdiensten, federale en lokale politiediensten en parket OVL kon een minderjarige verdachte geïdentificeerd worden. Deze werd opgepakt en verhoord.

In zijn verhoor geeft hij te kennen dat hij geen kwaadwillige intenties had en de consequenties van zijn handelingen niet had ingeschat.

Hij werd gisteren op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de Jeugdrechter in Dendermonde. Deze heeft ten aanzien van de minderjarige een aantal maatregelen opgelegd.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

03/06/18

Gisterenavond gebeurde een verkeersongeval in de Klakvijverstraat in Geraardsbergen. Twee personenwagens, een BMW en een Citroën, kwamen in aanrijding. Beide chauffeurs, twee mannen van respectievelijk 33 jaar en 23 jaar, werden in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Inmiddels in het levensgevaar geweken. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

31/05/18

Op donderdag 24 mei 2018 werd een overval gepleegd op een apotheek in de Denderhoutembaan in Ninove.

Dankzij doorgedreven speurwerk werd een eerste verdachte geïdentificeerd door rechercheurs bij PZ Denderleeuw/Haaltert, en naderhand gearresteerd door de recherche van PZ Ninove.

Deze verdachte, een 27-jarige man uit Denderleeuw, werd verhoord en daarna op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter plaatste deze man onder aanhoudingsmandaat.

Naderhand kon een tweede verdachte gearresteerd worden. Ook deze verdachte, een 31-jarige man uit Denderleeuw, werd na verhoor voor de onderzoeksrechter voorgeleid. Hij werd door de onderzoeksrechter onder strenge voorwaarden in vrijheid gesteld.

Gelet op het geheim van het onderzoek, kan er geen verdere info over de zaak verstrekt worden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

31/05/18

Gisterenvoormiddag werden in een filiaal van AD Delhaize gelegen aan de Dompelstraat in Aalst twee winkeldieven op heterdaad betrapt bij een poging diefstal. 

Een koppel kwam de winkel binnen en verborg verschillende flessen alcohol onder hun kledij. De verdachten begaven zich naar de kassa zonder iets anders uit de rekken te nemen. Vlak voor de kassa beslisten ze alsnog de verborgen flessen opnieuw in een rek te zetten en verlieten ze de zaak. 

De eerste verdachte, een 22-jarige vrouw afkomstig uit Temse kon worden weerhouden. De tweede verdachte, een 38-jarige man uit Aalst, nam de vlucht maar kon later worden gearresteerd.

Camerabeelden van de winkel legden vast hoe het duo ook op 28 mei 2018 flessen alcohol en rookwaren uit de winkel ontvreemdde.

Beiden zijn gekend bij justitie en politie en werden gisteren voorgeleid bij de onderzoekrechter in Dendermonde. De eerste verdachte werd onder voorwaarden vrijgelaten, de tweede verdachte werd aangehouden.

Kort na haar vrijlating pleegde de vrouw opnieuw een diefstal, ditmaal in een filiaal van de Carrefour in Dendermonde. Zij wordt deze namiddag opnieuw voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

31/05/18

Gisterennamiddag omstreeks 13u45 vond er een dodelijke aanrijding plaats op het kruispunt van de Avil Geerincklaan en de Elststraat in Zele, waarbij een vrachtwagen en een fietser betrokken waren.

De fietser, een 84-jarige man uit Zele, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden te achterhalen.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

29/05/18

Deze ochtend omstreeks 05u40 vond op het kruispunt van de Grotesteenweg Zuid (N60) en de Klossestraat in Zwijnaarde een zwaar verkeersongeval plaats.

Een 78-jarige fietser uit Zwijnaarde werd, toen hij de N60 overstak ter hoogte van de verkeerslichten, aangereden door een personenwagen die op de N60 reed en uit de richting van Gent kwam. De fietser raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij diende met spoed geopereerd te worden.

De bestuurder van de personenwagen reed na de aanrijding door. Hij kon omstreeks 6u15 in Gent worden geïntercepteerd. Het betreft een 31-jarige man uit Oudenaarde.

De man legde een positieve ademtest af. In opdracht van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen.

Hij werd gearresteerd en wordt in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28/05/18

Zondagmiddag 27/5/2018 werd de politie van PZ Regio Rhode & Schelde opgeroepen nav verdachte handelingen in Park ter Linden in Melle. Er zou daar een inbreker betrapt geweest zijn en hij zou gevlucht zijn. Dezelfde man zou ook nog op een paar andere plaatsen in Melle gezien zijn.

De politie kon de verdachte aantreffen in een tuinhuisje in de Koningin Fabiolalaan in Melle. Hij werd gearresteerd. Het betreft een 22-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek.

De man wordt verdacht van een woninginbraak in de Jules Vitslaan in Melle en twee pogingen tot inbraak in de Klein-Begijnhofstraat en Park ter Linden in Melle.

Op de verdachte werd een deel van de buit van de woninginbraak in de Jules Vitslaan aangetroffen.

De man werd vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent die besliste hem aan te houden.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28/05/18

Gisterennamiddag omstreeks 16u kreeg de politie van Dendermonde de melding om zich te begeven naar de Hoofdstraat in Appels. Daar was een schoolfeest aan de gang en een dronken persoon verstoorde de festiviteiten.

De tumultmaker, een 32-jarige man uit Dendermonde, wou niet vrijwillig met de politiediensten meegaan. Gelet op zijn agressiviteit besliste de politie om de man te arresteren. Hierop werd de man fysiek en verbaal agressief tegenover de politiediensten.

Tijdens de interventie geraakten vier agenten gewond met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

De verdachte wordt vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

24/05/18

Op 11 februari 2017 ontving de politie verschillende meldingen inzake een huwelijksstoet gevormd door 20-tal voertuigen met daarbij verkeersonveilig en -gevaarlijk gedrag. De stoet situeerde zich op de E17 ter hoogte van Lokeren (richting Kortrijk), en zette zich voort op de R4 richting Terneuzen.

De politie kon de stoet intercepteren.

Het verkeersonveilig gedrag bestond uit onder meer: draaien/keren op de snelweg, rijden op de pechstrook, met de vier richtingsaanwijzers in werking rijden, uit het voertuig hangen, verkeer tot stilstand brengen, filmen, uitstappen… enz.

Door interventie van de politie werd de stoet uit het verkeer gehaald en de verdachten werden geïdentificeerd. Het gaat in totaal om 18 verdachten.

Op de inleidingszitting van 4 mei 2018 van de politierechtbank van Dendermonde werd de zaak uitgesteld naar 25 mei 2018 (morgen) voor behandeling van de zaak ten gronde.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

24/05/18

Gisterennamiddag omstreeks 16u15 vond in Gent een zwaar verkeersongeval plaats op de Europaweg (Watersportbaan) waarbij 3 personenwagens betrokken waren.

Een personenwagen Citroën C5 komend uit de richting van de R4 kwam frontaal in aanrijding met een personenwagen Opel Adam die uit de tegenovergestelde richting kwam. Een 61-jarige vrouw raakte hierbij zwaar gewond en verkeert nog steeds in levensgevaar. Een 3de personenwagen, een Toyota Corolla, raakte beschadigd. De bestuurder, een 40-jarige man uit Gent, bleef ongedeerd.

De bestuurder van de personenwagen Citroën week om een nog ongekende reden af van zijn rijvak en raakte eerst de Toyota Corolla ter hoogte van de achteruitkijkspiegel. De wagen Opel Adam die achter laatstgenoemd voertuig reed, bestuurd door een 61-jarige vrouw uit Gent, werd wel volop geraakt.

De personenwagen Citroën ging overkop. De bestuurder, een 76-jarige man uit Gent, raakte licht gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De 61-jarge vrouw in de aangereden Opel Adam raakte zwaar gewond en verkeert tot op heden nog in levensgevaar.

De 76-jarige bestuurder legde een negatieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er werd eveneens een wetsdokter aangesteld in hoofde van de bestuurder van het aanrijdend voertuig.

Door het ongeval was er tijdens de avondspits grote verkeershinder in de ruime omgeving van de watersportbaan.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23/05/18

Op 16/12/2017 drongen drie personen een woning binnen in Herzele. Op dat ogenblik kwam de bewoonster thuis samen met haar twee minderjarige kinderen. Twee van de drie verdachten verlieten hierop de woning maar één persoon richtte een vuurwapen op de vrouw en hield haar en haar twee kinderen gegijzeld. Hij verplichtte haar geld af te geven in de woning en reed met de slachtoffers vervolgens naar een bank waar zij geld diende af te halen. Daarop werd de vrouw gedwongen de verdachte naar Brussel te brengen.

Deze feiten werd op 1 mei 2018 toegelicht in het opsporingsprogramma Faroek aangezien de verdachten nog niet konden geïdentificeerd worden.

Dankzij verschillende tips na de uitzending, konden de drie verdachten geïdentificeerd en opgepakt worden.

Het gaat om drie minderjarigen uit Brussel. Ze werden allemaal voorgeleid voor de jeugdrechter. De gijzelnemer werd geplaatst in een gesloten instelling.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

17/05/18

Vandaag is het de internationale dag tegen homofobie en transfobie.

De datum van 17 mei is ingegeven door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening te boek (bron: Wikipedia).

Op deze dag wordt bijzondere aandacht gevraagd voor homo- en transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Het parket OVL is één van de ondertekenaars van de regenboogverklaring, waarmee een basis wordt gelegd voor een geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in de stad Gent.

Uit solidariteit met al wie geconfronteerd wordt met holebi- of transfobie, hangt het parket OVL de regenboogvlag uit in Dendermonde, Gent en Oudenaarde.

 

 

16/05/18

Na doorgedreven speurwerk konden door de PZ Ninove, met bijstand van de PZ Brakel, op dinsdag 15 mei 2018 zeven personen gearresteerd worden die ervan verdacht worden de afgelopen maanden drugs te hebben gedeald. Een achtste verdachte kon door de PZ Aalst gevat worden.

De feiten van handel in drugs situeren zich voornamelijk in de regio’s Ninove, Aalst, Ronse en Brakel.

Zes verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om hen aan te houden.
Het gaat om drie mannen van respectievelijk 28, 32 en 37 jaar en twee vrouwen van respectievelijk 35 en 36 jaar, allen uit Ninove, en een 32-jarige vrouw uit Brakel.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

16/05/18

Op vrijdag 11 mei 2018 werd bij de politiezone Buggenhout/Lebbeke melding gemaakt van een inbraak in de lokalen van een jeugdbeweging gelegen in Lebbeke. Bij deze inbraak werd onder meer een bromfiets gestolen.

Twee verdachten, een 19-jarige man uit Lebbeke en een minderjarige, konden in de nacht van vrijdag 11 mei op zaterdag 12 mei door de politie betrapt worden met de gestolen bromfiets. Ze werden verhoord door de lokale recherche en legden bekentenissen af.

De meerderjarige verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om de man onder strenge voorwaarden vrij te laten.

De minderjarige verdachte werd voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

16/05/18

Gisterenvoormiddag omstreeks 10u30 werden twee inbrekers op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een woning in de Brugstraat in Lebbeke.

De eerste verdachte, een 24-jarige man uit Lebbeke, kon door de politie onmiddellijk gevat worden. De tweede verdachte, een 21-jarige man uit Dendermonde, nam initieel de vlucht maar kon naderhand gearresteerd worden.

Beiden worden vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt hun aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

16/05/18

Afgelopen nacht omstreeks 03u00 brak brand uit in een drankgelegenheid aan de Oudenaardsesteenweg in Kruishoutem.

Het pand werd volledig vernield. Op het moment van de feiten was niemand in de zaak aanwezig.

Op vordering van het parket kwam een branddeskundige ter plaatse. Volgens zijn eerste bevindingen zijn er aanwijzingen van opzettelijke brandstichting.

Parket en politie voeren verder onderzoek.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15/05/18

Zaterdagnamiddag 12/05/2018 werd een verdachte opgepakt nav een grijpdiefstal in de Stationsstraat in Wetteren.

Omstreeks 16u00 werd een jonge vrouw overvallen door de verdachte. Hij probeerde haar handtas en winkeltas van haar schouder te trekken. De vrouw heeft zich verweerd, is hierbij op de grond gevallen en werd ter hulp gesneld door een getuige. Deze kon samen met een andere passant de verdachte onder bedwang houden tot de politie ter plaatse is gekomen.

De verdachte, een man van 27 jaar uit Wetteren, werd op maandag 14/05/2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15/05/18

Gisterennamiddag 14/05/2018 omstreeks 15u werden 2 winkeldieven op heterdaad betrapt in kledingzaak Primark in de Langemunt in Gent.

De verdachten - 2 vrouwen - verlieten de winkel met een 5-tal zakken zonder de koopwaar (kledingstukken en accessoires twv 930 euro) aan de kassa aan te bieden.

De dames hadden de goederen in zakken met opschrift van Primark gestopt met de bedoeling zo ongemerkt de winkel te kunnen verlaten. Ze werden echter opgemerkt en staande gehouden door de winkeldetective. Beide verdachten bekenden onmiddellijk de feiten.

De vrouwen waren in het gezelschap van een 5-jarig kind.

Het gaat om twee vrouwen van 27 en 35 jaar, met de Franse nationaliteit, wonende in Noord-Frankrijk.

Ze werden door het parket gedagvaard in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank in Gent op 28 juni 2018.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15/05/18

Zaterdagnamiddag 12/05/2018 werden twee verdachten opgepakt nav een inbraak in een woning gelegen in de Bredadreef in Sint-Niklaas.

Omstreeks 17u00 werden 2 verdachten op heterdaad betrapt toen ze de woning aan het doorzoeken waren. Ze hadden inbrekersmateriaal bij zich en de gestolen goederen zaten reeds in hun tas.

De verdachten, een man en vrouw van respectievelijk 26 en 41 jaar, beiden met de Chileense nationaliteit en zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werden op maandag 14/05/2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden aangehouden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

11/05/18

Op donderdag 10 mei 2018 omstreeks 13u30 werden 5 personen gevat die verdacht worden van een woninginbraak in de Bakkerstraat in Lokeren.

Een getuige had kort na de middag opgemerkt dat in de straat een wagen met Franse nummerplaat stond geparkeerd met 2 personen aan boord, en met draaiende motor. Op een bepaald moment kwamen 3 personen van de oprit van een woning in de Bakkerstraat gelopen met goederen in hun handen. Ze stapten in de wagen die daarop onmiddellijk vertrok.

De getuige verwittigde de politie die de wagen kon intercepteren op de E17 richting Gent thv de oprit Beervelde. In het voertuig zaten 5 personen.

Ondertussen had de bewoner van de woning in de Bakkerstraat bij zijn thuiskomst vastgesteld dat er ingebroken was en dat een aantal goederen (waaronder elektronica) waren ontvreemd.

In het voertuig van de verdachten werd een groot deel van de buit aangetroffen, maar ook andere goederen die mogelijk van andere diefstallen afkomstig zijn (gsm’s, gps-toestellen, laptops, enz).

De 5 personen werden gearresteerd. Het betreft 4 meerderjarige mannen en één minderjarige.

De meerderjarigen, 4 mannen van respectievelijk 18, 21, 23 en 35 jaar, allen met de Roemeense nationaliteit en zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die besliste om hen alle 4 aan te gehouden.

De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde en werd op bevel van de jeugdrechter overgebracht naar een gesloten jeugdinstelling.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

11/05/18

Donderdagnamiddag 10 mei 2018 werd een man gevat die verdacht wordt van de diefstal van bankkaarten in een hostellerie in Moorsel, en van poging tot geldafhaling met deze gestolen bankkaarten (informaticafraude).

De man werd donderdag omstreeks 16u30 door de uitbater betrapt toen hij zich in de burelen van de hostellerie bevond. Hij was de dag voordien ook al opgemerkt in de hostellerie. De diefstal door de verdachte van deze bankkaarten op woensdag 9/5/2018 werd vastgelegd op een bewakingscamera.

De politie kon de man, die werd weerhouden door de uitbater, arresteren. Bij fouille bleek hij ook een mes bij zich te hebben.

De verdachte, een 41-jarige man uit Moorsel, wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

11/05/18

Gisterenvoormiddag, donderdag 10 mei 2018, omstreeks 11u00 werd een winkeldief op heterdaad betrapt bij de diefstal van een polsuurwerk in een winkel in de Stationsstraat in Sint-Niklaas.

De verdachte, een 19-jarige Roemeen, zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werd betrapt door de winkelbediende die gezien had dat de man een horloge onder zijn kledij had verstopt en hiermee de winkel had verlaten zonder te betalen. De man werd door de winkelbediende staande gehouden tot de komst van de politie. Hij bekende de diefstal van het horloge.

De man werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank in Dendermonde op 20 juni 2018.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

09/05/18

Op dinsdag 8 mei 2018 heeft de politie van Ninove drie personen opgepakt die ervan verdacht worden de afgelopen maanden verschillende feiten van bedreiging, diefstal met geweld, afpersing en slagen en verwondingen gepleegd te hebben in Ninove.  

Het gaat om twee meerderjarigen van 18 en 19 jaar afkomstig uit Ninove en één minderjarige. Zij worden ervan verdacht lid te zijn van een groep jongeren die criminele feiten pleegden aan de Kuip, het treinstation en het stadspark van Ninove. 

De slachtoffers waren voornamelijk minderjarigen uit Ninove en omgeving. 

De meerderjarige verdachten werden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om hen aan te houden.    

De minderjarige verdachte werd voorgeleid voor de jeugdrechter en werd onder strenge voorwaarden in vrijheid gesteld.  

De actie kaderde in het aanpakken van jongeren die ervan verdacht worden deel uit te maken van een lokale jongerenbende.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

09/05/18

Dinsdagochtend 8/5/2018 omstreeks 7u00 werden twee verdachten opgepakt nav een inbraak in een woning aan de Antwerpsesteenweg in Lochristi.

Een eerste verdachte kon kort na de inbraak worden gevat. Hij werd aangetroffen in het bezit van juwelen en oud geld, afkomstig uit de woning.

Een tweede verdachte werd opgemerkt aan een voertuig en geïntercepteerd. Op beelden van de ANPR werd gezien dat beide verdachten samen in hetzelfde voertuig met Franse nummerplaat zaten toen ze de politiezone binnenreden en gecapteerd werden door de ANPR-camera.

De verdachten, twee mannen van 25 en 39 jaar, beiden met de Algerijnse nationaliteit en zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Ze werden beiden aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

03/05/18

Afgelopen dinsdag 1 mei werd een 73-jarige vrouw slachtoffer van een grijpdiefstal. Omstreeks 17u werd zij op een begraafplaats in Ninove beroofd van haar handtas. Het slachtoffer raakte licht gewond. Kort na de feiten konden drie minderjarige verdachten, waarvan twee afkomstig uit Ninove en één afkomstig uit Geraardsbergen, gevat worden. Twee minderjarige verdachten werden inmiddels voorgeleid voor de Jeugdrechter in Dendermonde.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

03/05/18

Gisterennamiddag omstreeks 17u23 was er een dodelijk verkeersongeval op de E17 in Temse (richting Antwerpen) ter hoogte van kilometerpaal 84.7. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. Een bestelwagen merkte de file te laat op en kwam in aanrijding met een voorliggende vrachtwagen bestuurd door een Portugese chauffeur van 47 jaar. De bestuurder van de bestelwagen, een 38-jarige man uit Mortsel, kwam hierbij om het leven.

Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02/05/18

Afgelopen nacht werd door een alerte getuige een man op heterdaad betrapt terwijl hij een diefstal pleegde in een woning aan de Provinciebaan in Herzele.

De verdachte, een 37- jarige man uit Haaltert, kon door de politie gearresteerd worden.

Zijn voertuig werd in beslag genomen.

De verdachte, die gekend is bij het gerecht, zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

Het parket vraagt zijn aanhouding.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02/05/18

Gisteren werd door een aandachtige buurtbewoner een man opgemerkt op een werf in de Heurnestraat in Oudenaarde bij het plegen van een diefstal.

De verdachte bracht werfmateriaal naar zijn bromfiets dat afkomstig was uit een gestalde container.

De politie werd verwittigd en kon de verdachte, een 33-jarige man uit Zingem op heterdaad betrappen.

Zijn bromfiets werd in beslag genomen.

De verdachte is gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten.

De man zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

Het parket vraagt zijn aanhouding.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02/05/18

Op maandag 5 maart 2018 omstreeks 20.14 uur hebben twee mannen ingebroken langs de achterzijde van een optiekzaak gelegen op het Gemeenteplein in Melle.

De daders hebben een grote hoeveelheid dure brillen gestolen. Een opmerkzame getuige is gestopt waarna de verdachten zijn gevlucht.

Naar aanleiding van een opsporingsbericht in het programma Faroek gisterenavond, konden de twee verdachten geïdentificeerd worden.

Politie en parket voeren verder onderzoek in deze zaak.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

30/04/18

Gisterenavond omstreeks 22u30 ontstond er een brand aan een rij geparkeerde opleggers op een bedrijventerrein gelegen in de Nieuwstraat in Stekene. Bij de brand raakte niemand gewond , maar zes opleggers werden zwaar beschadigd. Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

27/04/18

Woensdagnamiddag 25 april 2018 omstreeks 14u30 werden 4 personen gevat na een diefstal in een kledingzaak in de Lostraat in Aalter.

De uitbaatster van de winkel had opgemerkt dat 4 personen (3 vrouwen en 1 man) een tijdje in de winkel hadden rondgelopen en waren vertrokken zonder iets te kopen. Ze stelde nadien vast dat er meerdere kledingstukken verdwenen waren.

De politie werd verwittigd en kon de 4 verdachten vatten. In hun voertuig werd een groot aantal gestolen kledingstukken (hoofdzakelijk dameskledij) aangetroffen, afkomstig van de winkel in de Lostraat en van kledingzaken JBC en Bel & Bo. Er werden ook verzorgingsproducten aangetroffen, gestolen in het Kruidvat in Aalter.

De verdachten werden gearresteerd en meegenomen naar het politiecommissariaat. Er zijn aanwijzingen dat het gaat om een georganiseerde bende.

De verdachten, 3 vrouwen van resp. 46, 55 en 59 jaar en een 44-jarige man, allen met de Congolese nationaliteit en ingeschreven in het Brusselse, werden donderdag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die ze alle 4 heeft aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

25/04/18

Deze ochtend omstreeks 06u00 vond op de Rooigemlaan in Gent, thv het kruispunt met de Gaaipersstraat, een aanrijding plaats tussen een voetganger en een personenwagen.

De voetganger, een 29-jarige man uit Gent, werd, toen hij de Rooigemlaan wou oversteken, aangereden door een voertuig dat in de richting van Ekkergem reed. Hij raakte zwaar gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de wagen, een 43-jarige man uit Gent, legde een negatieve ademtest af.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

24/04/18

Op zondag 22 april 2018 omstreeks 17u40 werd door de lokale politie van Wetteren-Laarne-Wichelen een voertuig onderschept langs de Zuidlaan in Wetteren. In het voertuig werd een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aangetroffen.

De bestuurder, een 42-jarige man uit Erpe-Mere, en de passagier, een 23-jarige man uit Ninove, worden er van verdacht om in drugs te handelen. Beide personen werden gearresteerd en op vordering van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De eerste verdachte (de bestuurder) werd vrijgelaten onder voorwaarden en de tweede verdachte (de passagier) werd aangehouden.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23/04/18

Gisterenochtend omstreeks 5u45 werden in Sint-Niklaas 2 jongemannen opgepakt nadat ze zich uiterst weerspannig gedroegen tegen de politie.

De politiediensten intercepteerden hun voertuig na onverantwoord rijgedrag op de Heidebaan in Sint-Niklaas. De inzittenden van het voertuig, twee 22-jarige mannen afkomstig uit Stekene en Sint-Niklaas, dienden hun documenten voor te leggen.

Ze werden, gelet op de vastgestelde alcohol- en cannabisgeur, tevens onderworpen aan een ademtest. Beiden weigerden medewerking en waren verbaal agressief. Die verbale agressie escaleerde in fysieke agressie, waarbij beide verdachten vuistslagen uitdeelden aan de tussenkomende politiemensen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

De verdachten werden gearresteerd en vervolgens door het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde gedagvaard in snelrecht. Ze zullen zich op 30 mei 2018 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23/04/18

Afgelopen donderdag 19 april 2018 werden in de elektrozaak KRËFEL gelegen aan de Mechelsesteenweg in Dendermonde twee winkeldieven op heterdaad betrapt.

Een 38-jarige man en een 31-jarige vrouw, beiden met de Franse nationaliteit en wonende in Frankrijk, ontvreemdden een aanzienlijke hoeveelheid geld uit de kassa. Beiden hadden eerst een rondgang gedaan in de winkel, waarna de vrouw terug buiten ging om in het vluchtvoertuig plaats te nemen. De man wachtte tot de kassa van de winkel onbemand was en sloop vervolgens gehurkt richting kassa om er zo het geld uit te nemen.

Beide daders namen de vlucht en konden even later worden geïntercepteerd. Na onderzoek bleken beiden ook nog in aanmerking te komen voor twee winkeldiefstallen eerder die dag gepleegd in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.

De verdachten werden gearresteerd en vervolgens door het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde gedagvaard in snelrecht. Ze zullen zich voor deze drie feiten op 30 mei 2018 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

22/04/18

Gisterenmiddag werd een man op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in een Brantano winkelfiliaal in Gent.

De verdachte liep voorbij de kassa met gestolen goederen en zette het op een lopen. Hij vluchtte met de wagen, doch de politie kon hem in Evergem onderscheppen.

De verdachte betreft een 28-jarige man die in Evergem verblijft.

Het parket dagvaardde de man onmiddellijk voor de diefstal van schoenen, een rugzak en ondergoed. Hij dient zich voor deze feiten te verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent op 14/06/2018.

An Schoonjans, persmagistraat PK OVL

 

22/04/18

Gisterenmiddag omstreeks 14u beroofden twee mannen in de Gentsestraat in Aalst een 74-jarige dame van haar gouden halsketting. Ze vluchtten daarop te voet weg. Een getuige holde hen nog achterna maar verloor hen uit het oog. Aan de hand van de beschrijving gegeven door het slachtoffer en twee getuigen, konden de verdachten snel worden opgemerkt en gearresteerd door de politie. Bij fouille werd de halsketting aangetroffen.

De verdachten betreffen twee mannen van respectievelijk 26 en 18 jaar, allebei van Roemeense nationaliteit. Eén van hen verblijft in Schaarbeek, de andere verdachte heeft geen gekende woonst in België.

Het parket dagvaardde betrokkenen onmiddellijk om te verschijnen voor de correctionele rechtbank in Dendermonde op 20/06/2018.

An Schoonjans, persmagistraat PK OVL

19/04/18

Deze middag omstreeks 13 uur vond een kettingbotsing plaats op de N60 in Nazareth richting Gent.

Volgens de eerste vaststellingen reed een 49-jarige bestuurster van een tankwagen in op een file die voor het rode licht stond te wachten. Bij het ongeval raakten 15 voertuigen betrokken.

Acht personen werden overgebracht naar nabij gelegen ziekenhuizen maar niemand verkeert in levensgevaar.

Het parket ging ter plaatse, samen met een verkeersdeskundige die werd aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

19/04/18

Gisterenavond omstreeks 21u was er een schietincident op het stationsplein in Aalst. Daarbij raakte één persoon gewond.

Naar aanleiding van een melding over een gewapend persoon, kwam de politie van Aalst onmiddellijk ter plaatse en heeft de man met het mes onmiddellijk aangetroffen. De melding was afkomstig van de gewapende persoon zelf.

De verdachte werd door de tussenkomende politiemensen gewaarschuwd. Bijkomend werd door de man een voorwerp bovengehaald dat niet te onderscheiden valt van een echt vuurwapen. Daaropvolgend werd door de politie gevuurd en raakte de man gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel; hij zal in de loop van de dag geopereerd worden.

Het parket voert een onderzoek samen met de lokale politie van Aalst, de federale gerechtelijke politie van OVL en het Comité P.

Er werden een wapendeskundige en wetsgeneesheer aangesteld.

De verdachte betreft een 34-jarige man uit Denderleeuw die bij politie en justitie zeer goed gekend is.

Het onderzoek loopt volop.

Van zodra zijn medische toestand het toelaat, zal de verdachte worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Uit het onderzoek van afgelopen nacht blijken momenteel geen aanwijzingen zijn van terreur, doch wel dat de man kampt met psychische problemen.

Er lopen 2 onderzoeken zoals de standaardprocedure voorziet. Eén onderzoek naar de feiten die door de man gepleegd werden, en een onderzoek naar het schietincident.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

18/04/18

Gisterenochtend dinsdag 17 april 2018 omstreeks 8u50 vond er een dodelijk verkeersongeval plaats op de E34 in Stekene (richting Antwerpen) ter hoogte van kilometerpaal 22.8.

Bij het ongeval waren twee vrachtwagens betrokken. Een vrachtwagen, bestuurd door een 50-jarige man van Griekse nationaliteit en wonende in Nederland, kwam in aanrijding met een voorliggende vrachtwagen bestuurd door een Duitse chauffeur van 64 jaar.

Voor de Griekse chauffeur kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. De Duitse vrachtwagenchauffeur raakte door de aanrijding licht gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

18/04/18

De 41-jarige man die op 13 maart 2018 werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van feiten van voyeurisme in de HoGent, werd vandaag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

17/04/18

 

In de vroege ochtend brak brand uit in een woning in de Nederhasseltstraat in Ninove. Een 67-jarige bewoner kwam daarbij om het leven.

Een wetsgeneesheer, een branddeskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie werden door het parket aangesteld om de precieze omstandigheden van de brand en van het overlijden te onderzoeken.

Gelet op het geheim van het onderzoek, kan er in huidig stadium geen verdere informatie verstrekt worden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

16/04/18

Deze ochtend omstreeks 3.30 uur werd een man in de Fietelstraat in Oudenaarde door de broer van een slachtoffer op heterdaad betrapt bij een poging tot diefstal van een voertuig door middel van valse sleutels.

Deze getuige heeft de verdachte gevraagd het voertuig te verlaten en hem te volgen naar zijn woning waarna hij de politie verwittigde.

De verdachte, een 67-jarige man van Poolse nationaliteit maar zonder gekende woon- of verblijfplaats in België noch in het buitenland, werd gearresteerd.

Hij wordt deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

Het parket vraagt zijn aanhouding.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen