Parket West-Vlaanderen

Van harte welkom op de website van het Parket West-Vlaanderen.

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit 4 afdelingen (van links naar rechts en tevens alfabetisch): afdeling Brugge, afdeling Ieper, afdeling Kortrijk en afdeling Veurne.

   

Via de verschillende rubrieken in het keuzemenu willen we u informeren over wie we zijn, wat we zoal doen,... Op dit moment is deze informatie nog relatief beperkt, maar stelselmatig zullen we deze lokale website verder uitbouwen tot een handig instrument om u, als geïnteresseerde bezoeker, op weg te helpen om de diensten van het Parket West-Vlaanderen beter te leren kennen.

DRINGENDE MEDEDELING PARKET WEST-VLAANDEREN

Ingevolge de te nemen maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zullen de 4 afdelingen van het Parket West-Vlaanderen vanaf 16/03/2020 tot en met 15/05/2020 VOLLEDIG GESLOTEN zijn. De administratieve diensten zijn bijgevolg NIET TOEGANKELIJK voor het PUBLIEK, met de noodzakelijke uitzonderingen (tijdens de normale openingsuren en na aanmelding) van: advocaten, gerechtsdeurwaarders en politiediensten. Van deze laatsten wordt verwacht dat zij te allen tijde de algemene preventieve maatregelen en bijkomende specifieke richtlijnen in acht nemen! De volledige sluiting tot en met 15/05/2020 heeft onder meer gevolgen voor: de dossierinzages, de registraties als benadeelde, de aanvragen tot eerherstel en het bekomen van specifieke inlichtingen inzake klachten en/of andere procedures. Deze verrichtingen worden opgeschort tot na 15/05/2020.

Voor dringende zaken kunt u desgevallend telefonisch contact opnemen met de afdelingen. Er wordt (tijdens de normale openingsuren) in een minimale permanentie voorzien:

- afdeling Brugge: 050/473.501

- afdeling Ieper: 057/450.672

- afdeling Kortrijk: 056/269.311

- afdeling Veurne: 058/296.370

Elektronische communicatie blijft uiteraard steeds mogelijk en is in deze omstandigheden aan te bevelen (voor de e-mailadressen van de verschillende diensten: zie linker kolom op deze website - rubriek "contact").

Deze maatregelen worden permanent geëvalueerd.