Parket West-Vlaanderen

Van harte welkom op de website van het Parket West-Vlaanderen.

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit 4 afdelingen (van links naar rechts en tevens alfabetisch): afdeling Brugge, afdeling Ieper, afdeling Kortrijk en afdeling Veurne.

   

Via de verschillende rubrieken in het keuzemenu willen we u informeren over wie we zijn, wat we zoal doen,... Op dit moment is deze informatie nog relatief beperkt, maar stelselmatig zullen we deze lokale website verder uitbouwen tot een handig instrument om u, als geïnteresseerde bezoeker, op weg te helpen om de diensten van het Parket West-Vlaanderen beter te leren kennen.

DRINGENDE MEDEDELING PARKET WEST-VLAANDEREN (datum 15/05/2020)

Ingevolge de versoepeling van enkele maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zullen de 4 afdelingen van het Parket West-Vlaanderen vanaf 18/05/2020 opnieuw toegankelijk zijn voor het publiek, dit volgens de gebruikelijke openingsuren (voor de openingsuren: zie linker kolom op deze website - rubriek "contact"). Er wordt verwacht dat u tijdens de toegang tot de afdelingen te allen tijde de algemene preventieve maatregelen en bijkomende specifieke richtlijnen in acht zult nemen, zoals:

  • Houd altijd voldoende publieke afstand (min. 1,5 meter) en volg de aangegeven looplijnen.
  • Deponeer uw briefwisseling in de voorziene postbussen.
  • Verplicht gebruik van de aanwezige handgels en/of het dragen van handschoenen tijdens de dossierinzage.
  • Draag in het gerechtsgebouw altijd een mondmasker (eigen masker) of een ander mond- en neusbedekkend voorwerp (bv. sjaal).
  • Maximaal 1 persoon toegelaten per dossierinzage en/of raadpleging, met uitzondering van de eventueel noodzakelijke begeleiding.
  • Beperk uw aanwezigheid in het gerechtsgebouw tot de strikt noodzakelijke tijd. Het is vereist voorafgaandelijk een afspraak te maken met de administratieve diensten (voor de contactgegevens: zie linker kolom op deze website - rubriek "contact"), met opgave van volgende gegevens: het voorstel van gewenste datum en uur van de dossierinzage, het dossiernummer en de toelatingsbrief. Zo kan een optimale spreiding in tijd en ruimte worden gegarandeerd, kan het dossier voor u worden klaargelegd,... Indien geen afspraak wordt gemaakt of u geen bevestiging van de diensten heeft ontvangen, kan er geen dossierinzage plaatsvinden. De toegang tot de administratieve diensten zal u zonder enige uitzondering worden geweigerd. De bevestiging is ook persoonlijk. Dit in het belang van ieders veiligheid.
  • Schik u in elk geval naar de telefonische en/of schriftelijke aanwijzingen. De afspraken kunnen per afdeling eningszins verschillen in functie van de modaliteit en structuur van het gebouw, alsook de inrichting en de organisatie van de administratieve diensten. Heb hiervoor het nodige begrip!
  • Houd ook steeds uw identiteitskaart en toelatingsbrief bij de hand.
  • Indien u eveneens de toelating tot afschrift (en niet enkel tot inzage) heeft bekomen, is het toegelaten een foto of kopie te nemen van het dossier, met bv. een smartphone of een leespen. Andere hulpmiddelen (pen, papier,...) dient u ook zelf te voorzien en kunnen door de maatregelen niet ter beschikking worden gesteld.

Elektronische communicatie blijft uiteraard steeds mogelijk en is, ondanks de versoepling van de maatregelen, nog steeds aangewezen.

Deze maatregelen en richtlijnen worden permanent geëvalueerd.

***

U WERD GEDAGVAARD VOOR EEN ZITTING IN DE PERIODE VAN DE "CORONA-MAATREGELEN": WAT NU? (datum 06/04/2020)

Om uw nieuwe zittingsdatum en/of tijdstip te kennen is het aangewezen op regelmatige basis de websites te consulteren van de Hoven en Rechtbanken (pop-up). De nuttige links voor de strafrechtbanken West-Vlaanderen staan hieronder weergegeven:

- Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen -> doorklikken naar de juiste afdeling (klik: hier)

- Politierechtbank West-Vlaanderen -> doorklikken naar de juiste afdeling (klik: hier)

Deze gegevens zijn eveneens te allen tijde te consulteren via de linker kolom op deze website - rubriek "nuttige links"

Werd u gedagvaard voor een zitting van een strafrechtbank buiten West-Vlaanderen, dan kunt u terecht op de algemene website van de Hoven en Rechtbanken, om aldaar verder door te klikken op type en territoriaal bevoegde rechtbank.

De algemene link van de Hoven en Rechtbanken voor gans België vindt u hier.