Parket West-Vlaanderen

Van harte welkom op de website van het Parket West-Vlaanderen.

Het Parket van de procureur des Konings West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen.

                  Afdeling Brugge                                                                                                  Afdeling Ieper

                                  

                     Afdeling Kortrijk                                                                                             Afdeling Veurne

                               

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/PKWVL 

 

Via de verschillende rubrieken in het keuzemenu willen we u informeren over wie we zijn, wat we doen en wat u van ons mag verwachten. Op dit moment is deze informatie nog relatief beperkt, maar stelselmatig zullen we deze lokale website verder uitbouwen tot een handig instrument om u, als geïnteresseerde bezoeker, op weg te helpen om de diensten van het Parket West-Vlaanderen beter te leren kennen.

 

De vier afdelingen van het Parket West-Vlaanderen werken met gesloten deuren. Er worden geen bezoekers en/of advocaten meer toegelaten op het Parket, behoudens voor de dossierinzage in dringende gevallen en dit altijd na een voorafgaandelijke telefonische afspraak met de administratieve diensten.

De inzage kan elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur (en dus niet langer in de namiddag!) en zal steeds beperkt zijn tot één persoon. Er wordt ook niet meer dan één persoon per uur toegelaten om een dossier in te zien. De parketadministratie engageert er zich toe het dossier op het moment van de inzage al voor u klaar te leggen, teneinde de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Er wordt verwacht dat u tijdens de toegang tot de afdelingen te allen tijde de algemene preventieve maatregelen en bijkomende specifieke richtlijnen in acht zult nemen, zoals:

  • Deponeer uw briefwisseling in de voorziene postbussen.
  • Maximaal één persoon toegelaten per dossierinzage en/of raadpleging, met uitzondering van de eventueel noodzakelijke begeleiding;
  • Beperk uw aanwezigheid in het gerechtsgebouw tot de strikt noodzakelijke tijd. Het is vereist voorafgaandelijk een telefonische afspraak te maken met de administratieve diensten (voor de contactgegevens: zie linker kolom op deze website - rubriek "contact"), met opgave van volgende gegevens: het voorstel van gewenste datum en uur van de dossierinzage (tussen 09.00 uur en 12.00 uur), de reden van inzage (ter staving van het dringend karakter), het dossiernummer en de toelatingsbrief. Zo kan een optimale spreiding in tijd en ruimte worden gegarandeerd, kan het dossier voor u worden klaargelegd,... Indien geen telefonische afspraak wordt gemaakt of u geen bevestiging van de diensten heeft ontvangen, kan er geen dossierinzage plaatsvinden. De toegang tot de administratieve diensten zal u zonder enige uitzondering worden geweigerd. De bevestiging is ook persoonlijk. Dit in het belang van ieders veiligheid;
  • Schik u in elk geval naar de verdere telefonische en/of schriftelijke aanwijzingen. De afspraken kunnen per afdeling eningszins verschillen in functie van de modaliteit en structuur van het gebouw, alsook de inrichting en de organisatie van de administratieve diensten. We vragen hiervoor uw begrip. 
  • Houd ook steeds uw identiteitskaart en toelatingsbrief bij de hand;
  • Indien u eveneens de toelating tot afschrift (en niet enkel tot inzage) heeft bekomen, is het toegelaten (kosteloos) een foto of kopie te nemen van het dossier, met bv. een smartphone, een leespen of een eigen scantoestel. Andere hulpmiddelen (pen, papier,...) dient u ook zelf te voorzien en kunnen door de huidige maatregelen niet ter beschikking worden gesteld.

Elektronische communicatie blijft uiteraard steeds mogelijk en is in deze absoluut aangewezen.

Deze maatregelen en richtlijnen worden permanent geëvalueerd.