AFDELING VEURNE - CORRECTIONEEL PARKET EN JEUGDPARKET

DIENST

MATERIE

MAIL

TEL

 

Notitie

 

- Strafdossiers in vooronderzoek/info

- Bemiddeling in strafzaken

- Minnelijke schikking, (enkel correctioneel)

- Uitgebreide minnelijke schikking

- Onmiddellijke minnelijke schikking

- DNA

- Geseponeerde strafdossiers

- Ecofin

 

parket.veurne.notitie@just.fgov.be

 

 

 

 

 

058/29.63.75

 

 

 

 

 

- Adviezen in dossiers zitting ondernemingsrechtbank

- Dagvaardingen in faling/ontbinding

- Sluitingen en kwijtschelding

parket.veurne.ecofin@just.fgov.be

058/29.63.76

Gerechtelijk onderzoek

- Strafdossiers in gerechtelijk onderzoek,

- Eindvorderingen

- Franchimont

- Raadkamer

- Vrijheid onder voorwaarden (VOV’s)

- Dossiers verwezen na de raadkamer

- Dossiers overmaken in beroepsorde

- Briefwisseling PG en KMO

- Alles met betrekking tot borgen

parketwvl.veurne.dagvaarding@just.fgov.be

 

058/29.63.97
058/29.63.88

Dagvaarding

- Te dagvaarden dossiers correctionele rechtbank

- Neerleggen conclusies

parketwvl.veurne.dagvaarding@just.fgov.be

 

058/29.63.88

Strafuitvoering

- Uitvoeringen (gevangenisstraffen + werkstraffen)

- Probatie

- Seiningen

- Betekenen verstekvonnissen

- Dossiers overmaken in beroepsorde

- Genade

- DNA (na vonnis)

parket.veurne.uitvoeringen@just.fgov.be

 

parket.veurne.DNA@just.fgov.be

borg.pk.veurne@just.fgov.be

058/29.63.73

 

- Europees aanhoudingsbevel

- Tussenstaatse overbrengingen,

- Uitleveringen van en naar buitenland

parket.veurne.uitvoeringen@just.fgov.be

 

058/29.63.73

- Internationale rogatoire opdrachten

- Europese onderzoeksbevelen

parket.veurne.uitvoeringen@just.fgov.be

Jeugd, Gezin en zeden

- Strafdossiers inzake minderjarigen

- Intra-familiaal geweld

- Gezinsgerelateerde dossiers

- Zeden

- Adopties minderjarigen

- Verdwijningen minderjarigen

- Burgerlijke dossiers voor zitting familierechtbank

parket.veurne.jeugdengezin@just.fgov.be

058/29.63.67

058/29.63.92

Algemene zaken

 

- Collocaties

- Burgerlijke materie (transgenders, verbetering akten burgerlijke stand)

- Adopties meerderjarigen

- Onbeheerde nalatenschappen

parket.veurne.az@just.fgov.be

058/29.63.68

058/29.63.65

Secretariaat

- Secretariaat afdelingsprocureur afd. Veurne

- Personeelsdienst

- Vervanging gerechtsdeurwaarders

- Tuchtdossiers

- Adviezen m.b.t. gerechtsdeurwaarders

- Notarissen

- Curatoren

- Plaatsvervangende rechters

- Stage studenten

- Collocaties

- Burgerlijke materie (adviezen transgenders, verbetering akten burgerlijke stand)

WVL.Parket.Secretariaat.Veurne@just.fgov.be

058/29.63.68

058/29.63.65

 

- Screenings

- Adviezen machtigingen onmiddellijke inningen

- Screening veiligheidsdiensten

- Screening politieambtenaren

parket.veurne.scr@just.fgov.be

058/29.63.65

Publications from
Flandre Occidentale