Parket West-Vlaanderen - Contact

 
Hoe contact opnemen?
 

1/ De onderstaande contactgegevens dienen uitsluitend voor het bekomen van informatie

Het wordt aangeraden om steeds het notitienummer en/of systeemnummer, zoals weergegeven op het proces-verbaal of in de briefwisseling van het openbaar ministerie, bij de hand te hebben alvorens u met het Parket West-Vlaanderen contact opneemt.

Ook bij elke vorm van schriftelijke communicatie is de vermelding van het notitienummer en/of systeemnummer aangewezen.

Dit nummer is essentieel om uw dossier vlot te kunnen opzoeken en u derhalve correct te kunnen informeren. De informatieverstrekking zal echter steeds gebeuren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en is afhankelijk van het stadium van het onderzoek. Er zal nooit informatie over derden verstrekt worden.

Indien u informatie wenst in te winnen aan het loket zal daarom ook steeds om uw identiteitskaart of om een ander geldig legitimatiebewijs (bv. advocatenpas) verzocht worden.

Voorbeeld:

 • Notitienummer: BG99.XX.888888-77
  • BG: afdeling Parket (BG = Brugge, IE = Ieper, KO = Kortrijk, VU = Veurne)
  • 99: preventiecode van de aard van het misdrijf (gelijklopend voor gans België)
  • XX: code van de verbaliserende overheid - verwijst naar de politiedienst (lokaal, federaal of andere)
  • 888888: feitelijk nummer van het proces-verbaal
  • 77: jaartal van dossier (aangifte)
 • Systeemnummer: 66XX55555
  • 66: jaartal van dossier (aangifte)
  • XX: klassementscode
  • 55555: feitelijk nummer van het proces-verbaal

 

2/ Indien u een strafklacht wenst in te dienen dient u zich te wenden tot het dichtstbijzijnde politiekantoor, alwaar een proces-verbaal zal worden opgesteld (opsporingsonderzoek). De contactgegevens van de lokale politiezones en hun openingsuren kunt u terugvinden op www.politie.be.

Vergeet ook zeker uw bewijsstukken niet mee te brengen of over te maken! Het kan gaan om: foto's, (GSM-)berichten, documenten, schadebestek of factuur, bankgegevens, camerabeelden, audio-opnames (voicemail), medische attesten, e-mailheaders, getuigenverklaringen, voorwerpen van het misdrijf, login-gegevens,...

TIP: een aangifte doet u best zo spoedig mogelijk en in de politiezone waar de feiten zich hebben voorgedaan, dit in functie van een betrapping op heterdaad (het aantreffen van de dader), het buurtonderzoek (tijdsverloop), het sporenonderzoek (LTWP) en de territoriale bevoegdheid (feiten die zich hebben voorgedaan in het buitenland).

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om (straf)klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter (gerechtelijk onderzoek).

3/ Betwistingen van (verkeers)boetes kunnen worden gemeld via www.verkeersboetes.be.

Contactgegevens

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen: afdeling Brugge, afdeling Ieper, afdeling Kortrijk en afdeling Veurne.

Afdeling Brugge
 

     Kazernevest 3, 8000 Brugge

     CORRECTIONEEL PARKET

           Notitiediensten                                     050/47.35.01

           Dienst Dagvaarding                             050/47.35.71

           Dienst Strafuitvoering                          050/47.35.72

           Dienst Burgerlijke Zaken                     050/47.35.53

           Dienst Geseponeerde Zaken              050/47.36.22

           Dienst Jeugd en Gezin                        050/47.35.66

           Secretariaat Afdelingsprocureur          050/47.36.04

 

           POLITIEPARKET

           Dienst Wegverkeer                               050/47.34.80

           Dienst Aanrijdingen                              050/47.34.00

           Dienst Dagvaarding                              050/47.34.20

           Dienst Strafuitvoering                           050/47.34.30

 

    /

@   E-mailadressen Parket Brugge - correctioneel parket :
                                             
  Notitiedienst park.not.brugge@just.fgov.be
  Dienst Dagvaarding parketwvl.brugge.dagvaarding@just.fgov.be
  Dienst Strafuitvoering park.uitv.brugge@just.fgov.be
  Dienst Jeugd en gezin park.jeugd-gezin.brugge@just.fgov.be
  Dienst Burgerlijke Zaken parketwvl.brugge.burgerzaken@just.fgov.be
  Dienst Zonder Gevolg park.zg.brugge@just.fgov.be
  Secretariaat Afdelingsprocureur WVL.Parket.Secretariaat.Brugge@just.fgov.be
   
  E-mailadressen Parket Brugge - politieparket :
   
  Dienst Wegverkeer wegverkeerbrugge@just.fgov.be 
  Dienst Aanrijdingen pol.park.abvw.brugge@just.fgov.be
  Dienst Dagvaarding pol.park.dagv.brugge@just.fgov.be
  Dienst Strafuitvoering pol.park.uitv.brugge@just.fgov.be

 

Openingsuren : De parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar.

 

 

 

Afdeling Ieper
 

     Grote Markt 1, 8900 Ieper

     057/45.05.00

    /
 

@   E-mailadressen Parket Ieper - correctioneel parket :
     
  Notitiedienst notitie.ieper@just.fgov.be
  Dienst Gerechtelijk Onderzoek ger-onderzoek.ieper@just.fgov.be
  Dienst Dagvaarding parketwvl.ieper.dagvaarding@just.fgov.be
  Dienst Strafuitvoering strafuitvoering.ieper@just.fgov.be
  Dienst Jeugd/ Burgerlijke zaken jeugd.ieper@just.fgov.be
     
  E-mailadressen Parket Ieper - politieparket :
   
  Politieparket       politieparket.ieper@just.fgov.be  

 

OpeningsurenDe parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar.

 

 

Afdeling Kortrijk
 

     Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk

      056/26.93.11

    /

@   E-mailadressen Parket Kortrijk - correctioneel parket :
Algemeen                                   

WVL.Parket.Secretariaat.Kortrijk@just.fgov.be

Dienst Dagvaarding parketwvl.kortrijk.dagvaarding@just.fgov.be
Dienst Burgerlijke Zaken burg.dienst.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit A & C crim.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit B bijz.wetgev.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit E fin.sec.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit F intrafam.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Uitvoeringen uitvoering.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Jeugd jeugd.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Vertalingen vertalingen.parket.kortrijk@just.fgov.be

   

E-mailadressen Parket Kortrijk - politieparket :

Algemeen                        politieparketkortrijk@just.fgov.be
Notitiedienst notitiedienst.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Dienst Uitvoeringen uitvoeringen.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Dienst Dagvaardingen dagvaardingen.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Minnelijke schikkingen MinnelijkeSchikking.PolitieparketKortrijk@just.fgov.be

 

OpeningsurenDe parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar. 

 

 

Afdeling Veurne
 

     P.Benoitlaan 2, 8630 Veurne

      058/29.63.11

 

     Parket:                  /
           Jeugd & gezin:     /
           Politieparket:        /

@  

  E-mailadres Parket Veurne
  Notitiedienst                       parket.veurne.notitie@just.fgov.be
  Secretariaat Afdelingprocureur parketsecretariaat.veurne@just.fgov.be
  Dienst Jeugd & gezin parket.veurne.jeugdengezin@just.fgov.be
  Dienst Dagvaarding parketwvl.veurne.dagvaarding@just.fgov.be
   

E-mailadres Parket Veurne - sectie politieparket

  Politieparket parket.veurne.politieparket@just.fgov.be

 

OpeningsurenDe parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar.