Het openbaar ministerie streeft naar een rechtvaardige en veilige samenleving met het oog op de handhaving van de democratische rechtstaat.

Hier lees je meer over wie we zijn en wat het parket West-Vlaanderen doet

Publications from
Flandre Occidentale