Persberichten

De lokale politie van de zone Arro Ieper werd op 22/07/2018 verwittigd van een verdacht overlijden te Langemark-Poelkapelle. Eens ter plaatse hebben de politiediensten het levenloze lichaam aangetroffen van K.P. (°1995). Er werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd. De onderzoeksrechter en het parket zijn ter plaatse afgestapt in aanwezigheid van een afstappingsteam en het labo van de federale gerechtelijke politie, bijgestaan door een wetsgeneesheer. Er werd een autopsie en een toxicologisch onderzoek bevolen om de doodsoorzaak van het slachtoffer te kunnen achterhalen. De precieze  omstandigheden van het overlijden zijn op heden nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt en is in handen van de lokale recherchedienst van de politiezone Arro Ieper. Er werden twee personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst, zijnde L.G. (°1991) en P.P. (°1991). In de huidige stand en in het belang van het gerechtelijk onderzoek kan geen verdere commentaar geleverd worden.

27/07/18

Op 25/04/2018 werd tussen de balie(s), de zetelende magistratuur, het openbaar ministerie en de griffie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen een zittingsprotocol afgesloten inzake de afhandeling van correctionele zaken.

Bedoeling van het protocol is het verlies aan zittingscapaciteit tegen te gaan en de dienstverlening naar de burger maximaal te verbeteren. Dit op transparante en geëngageerde wijze.

Het volledige protocol vindt u terug op de website van het Parket West-Vlaanderen onder de rubriek 'in de kijker'.

04/05/18

Na maandenlang onderzoek werden op 26/03/2018 in een drugsdossier 5 simultane huiszoekingen uitgevoerd te Ieper (2), Zonnebeke, Jabbeke en Leffinge.  De verdachten situeren zich in het motormilieu (MC Red Devils) en worden verdacht van handel in verdovende middelen.      

De diverse huiszoekingen resulteerden ondermeer in de inbeslagname van een grote som geld cash geld, diverse grotere hoeveelheden marihuana, meerdere gebruikershoveelheden amfetamines en hasj, grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal en nog diverse druggerelateerde voorwerpen.  Tijdens de huiszoekingen werden 6 personen gearresteerd en verhoord.  Drie personen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst; twee personen werden onder strikte voorwaarden vrij gelaten.

Daarnaast werden meerdere vaststellingen gedaan omtrent aangetroffen 'verboden wapens' (zoals telescopische matrakken, pepperspray, boksbeugels, ...).

Het onderzoek wordt gevoerd door PZ Arro Ieper (lokale recherche); voor het uit voeren van de diverse huiszoekingen kregen ze bijstand van PZ Middelkerke, PZ Kouter en de Federale Politie West-Vlaanderen.

29/03/18