Persbericht - Opening Zorgcentrum na Seksueel Geweld West-Vlaanderen

Opening West-Vlaams zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld

Website ZSG

Op 8 maart 2022 wordt in Roeselare het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) West-Vlaanderen geopend. Slachtoffers van seksueel geweld uit de provincie kunnen dag en nacht in het ZSG terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en sporenonderzoek en kunnen - als ze dat willen - aangifte doen in het centrum.
Door de uitbreiding van de Zorgcentra na Seksueel geweld merken we een stijging van het aantal slachtoffers dat zijn weg naar een ZSG vindt.

Vanaf 8 maart om 14 uur staat het team van het ZSG West-Vlaanderen klaar. Het ZSG is gevestigd op de site van AZ Delta in Rumbeke.

De Zorgcentra zijn een initiatief van de federale regering, gefinancierd door de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. Naast staatssecretaris Schlitz komt ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne naar de opening.

Staatssecretaris Sarah Schlitz: “Vandaag openen we het zesde zorgcentrum in ons land. Hierna zullen er nog 4 volgen. De recente getuigenissen over seksueel geweld in de academische wereld, confronteren ons opnieuw met het feit dat er dagelijks nog te veel slachtoffers vallen. De strijd tegen seksueel geweld is dé prioriteit van de federale regering. Ik dank de vele partners die hieraan bijdragen. De zorgcentra zijn 24/7 bereikbaar, ongeacht de achtergrond van het slachtoffer. Mijn boodschap aan slachtoffers is: hier wordt naar je geluisterd, hier krijg je hulp.”

Minister Frank Vandenbroucke: “Als minister van Volksgezondheid heb ik meteen mijn steun verleend én 11,7 miljoen euro vrijgemaakt om de oprichting van deze gespecialiseerde zorgcentra mogelijk te maken in héél het land. Niet alleen om slachtoffers – vrouwen én mannen - op een laagdrempelige en toegankelijke manier de juiste zorg te bieden, maar om via deze zorgcentra ook het centrale aanspreekpunt te zijn voor alle andere hoofdrolspelers in zo’n verhaal: de politie, het parket, slachtofferhulp, de behandelende artsen, jeugdzorg, noem maar op. Zorg op maat in een veilige en geborgen omgeving, en vooral op het ritme van de slachtoffers. Dat is wat we nu doen. Niet alleen hier in Roeselare, maar ook in andere steden.”

Stijging aantal aanmeldingen ZSG in 2021

Seksueel geweld treft jaarlijks duizenden Belgen, ongeacht hun leeftijd of geslacht. Het aantal aanmeldingen van slachtoffers bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld was nog nooit zo hoog als in 2021: 1662 slachtoffers vonden in 2021 hun weg naar één van de Zorgcentra. Eén en ander is te wijten aan de versoepelde coronamaatregelen, de uitbreiding van het Zorgcentrum van Oost-Vlaanderen naar alle politiezones van de provincie Oost-Vlaanderen en de opening van twee nieuwe Zorgcentra in Antwerpen en Charleroi in november 2021.

Sinds de start van twee nieuwe Zorgcentra van Antwerpen en Charleroi, is het maandelijks gemiddelde gestegen van 128 slachtoffers tot 193 slachtoffers in de vijf Zorgcentra samen. In 2019 en 2020 was het maandelijks gemiddelde voor de Zorgcentra, die toen reeds operationeel waren, nog respectievelijk 96 en 86 slachtoffers. De stijging van het aantal aanmeldingen zet zich dus in alle Zorgcentra door.

Sinds de start van het proefproject eind 2017 tot eind 2021 ontvingen de Zorgcentra na Seksueel geweld net geen 5000 slachtoffers. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwelijk (90 procent) en de gemiddelde leeftijd is 24 jaar. In 2021 was er een significante stijging van het aantal minderjarige slachtoffers (34 % is jonger dan 18 jaar).

Allesomvattende zorg op één locatie

Slachtoffers kunnen er altijd, dag en nacht, terecht voor medische en psychische begeleiding. Door deze allesomvattende aanpak herstellen slachtoffers sneller en lopen ze minder kans om opnieuw slachtoffer te worden van seksueel geweld.
Steunfiguren zoals ouders, familieleden of vrienden, die meekomen met het slachtoffer, krijgen er ook eerste opvang, uitleg en advies.

Slachtoffers van acuut seksueel geweld (minder dan een week geleden) kunnen in het ZSG terecht voor forensisch onderzoek voor het verzamelen van bewijsmateriaal.
Het ZSG vangt uiteraard ook slachtoffers op bij wie het seksueel geweld langer dan een week geleden plaatsvond. Na 72 uur daalt echter de kans om sporen te vinden. Daarom wordt aan slachtoffers aangeraden om zo snel mogelijk na de feiten naar het ZSG te gaan.

Uniek samenwerkingsverband

In het ZSG kunnen slachtoffers rekenen op medische en psychische begeleiding door speciaal opgeleide forensisch verpleegkundigen en een medisch coördinator. 8 forensisch verpleegkundigen en 3 psychologen zijn gestart in het ZSG West-Vlaanderen. Ook artsen-specialisten als spoedartsen, gynaecologen, urologen, kinderartsen, geriaters en psychiaters zijn nauw betrokken bij het ZSG.

Dr. Lieven Wostyn, medisch coördinator:  “Ik ben heel erg verheugd dat we eindelijk in West-Vlaanderen een volledige allesomvattende aanpak kunnen aanbieden voor slachtoffers van seksueel geweld.”

Zowel het parket West-Vlaanderen met zijn 4 afdelingen Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne als de politiezones van West-Vlaanderen maken integraal deel uit van het ZSG. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt de samenleving in de rechtbank. De voornaamste taak van het Openbaar Ministerie is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten van het Openbaar Ministerie leiden het strafonderzoek, sporen de daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten.

Vice-eersteminister en minister Vincent Van Quickenborne: “Deze week wordt in de Kamer finaal gestemd over mijn voorstel voor de hervorming van het seksueel strafrecht. Daders van seksueel geweld strenger straffen is één ding. Justitie moet ook slachtoffers van seksueel geweld beter begeleiden. Vaak merken we dat slachtoffers bang zijn om klacht neer te leggen. Of ze weten niet bij wie ze terechtkunnen. Daarom zijn er onze Zorgcentra na Seksueel Geweld, een plek waar iedereen die met seksueel geweld te maken kreeg terecht kan. Daar krijgen de slachtoffers hulp op maat: van medische verzorging, psychologische bijstand tot het neerleggen van een klacht. Met dit nieuwe zorgcentrum in Roeselare zorgen we ervoor dat slachtoffers in West-Vlaanderen snel adequate hulp kunnen krijgen. Ook kan zo’n zorgcentrum sporen afnemen. Dat is cruciaal voor een snelle vergaring van bewijsmateriaal vooraleer het te laat is. Bij een bezoek aan een zorgcentrum stijgt de aangiftebereidheid bij slachtoffers met 70 %.”

Filiep Jodts procureur des Konings: “Het parket van West-Vlaanderen, verdeeld over vier afdelingen (Brugge, Veurne, Kortrijk en Ieper), is de derde partner binnen het project. Het Zorgcentrum West-Vlaanderen biedt niet alleen voor het opsporings- en gerechtelijk onderzoek een enorme meerwaarde, ook het slachtoffer verkrijgt onmiddellijk de gepaste zorg. Dit zowel op vlak van psychologische begeleiding als de nodige medische behandelingen. Op het moment van de aanmelding worden tevens alle forensische staalnames verricht door daartoe specifiek opgeleide forensische verpleegkundigen, gevolgd door een allesomvattend verhoor door de zedeninspecteur. Op die manier kunnen we de slachtoffers beter helpen, maar staan we ook sterker om de daders te vatten. Wie in het ZSG langskomt wordt goed opgevangen en wordt bovendien geïnformeerd omtrent het verdere verloop van het gerechtelijk luik.”

Klacht neerleggen

De slachtoffers van seksueel geweld, die een klacht willen neerleggen, leggen daarvoor een verklaring af bij gespecialiseerde zedeninspecteurs die daarvoor naar het ZSG komen. Het ZSG beschikt hiervoor over speciaal ingerichte lokalen. De zedeninspecteurs hebben een doorgedreven training gekregen in verhoortechnieken voor slachtoffers en werden doordrenkt van de filosofie van het ZSG en de samenwerking met de partners.

Zedeninspecteur politiezone RIHO : “Als zedeninspecteur begeleiden we slachtoffers doorheen de opstart van het strafrechtelijk onderzoek. Door dit goed af te stemmen met de medische en psychologische zorg, gebeurt deze stap wanneer het slachtoffer daar klaar voor is. Deze slachtoffers hebben immers tegen hun wil ingrijpende feiten ondergaan. Wij zijn opgeleid om een eerste kwalitatief politieverhoor af te nemen aangepast aan de noden van het slachtoffer. Door hun tempo te volgen geven we hen weer de touwtjes in handen. Als gespecialiseerd zedeninspecteur verzamelen we de elementen waarmee de politie en het parket verder onderzoek kunnen voeren.”

Voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn er 50 zedeninspecteurs opgeleid in de West-Vlaamse Politieschool. De zedeninspecteurs zijn werkzaam binnen de 19 lokale politiezones uit West-Vlaanderen en werken in een beurtrolsysteem. In de toekomst zullen er nog  zedeninspecteurs worden opgeleid. De coördinatie en de ondersteuning van de zedeninspecteurs wordt opgenomen door de Politiezone RIHO. De zedeninspecteurs worden daarnaast ondersteund vanuit de Coördinatie en Steundirectie van de Federale politie van West-Vlaanderen.

Nationaal netwerk

De federale overheid voorziet tegen 2024 in tien gespecialiseerde Zorgcentra na Seksueel Geweld om slachtoffers beter op te vangen. Hiermee wordt het model van het ZSG nationaal uitgerold. Voor elk slachtoffer van seksueel geweld zal er op maximum een uur afstand een ZSG beschikbaar zijn. Na Brussel, Gent en Luik, Charleroi en Antwerpen is ZSG West-Vlaanderen het zesde ZSG dat de deuren opent. Dit jaar zal ook het ZSG in Leuven van start gaan. Vanaf 2023 kunnen slachtoffers van seksueel geweld ook terecht in een ZSG in Limburg, Namen en Luxemburg.

 

Praktisch

Het ZSG West-Vlaanderen is gevestigd op de site van AZ Delta. Er komt een nieuw gebouw bij de spoed maar tot zolang heeft het Zorgcentrum een voorlopig onderkomen gekregen in een pand tussen RADar en het ziekenhuisgebouw (zie groenblauwe pijl op het plannetje hierbij). Het ZSG is bewegwijzerd en loopt via dezelfde route als ingang voor ingang Oost.  Slachtoffers kunnen vlakbij het ZSG parkeren.

08/03/2022

In het tweede seizoen van ‘Het Parket’, de reeks die sinds 8 september 2022 op Play4 wordt uitgezonden, werd het parket van West-Vlaanderen gevolgd. Een van de gezichten van de reeks is magistraat Frank Demeester die aan de slag is bij de afdeling Brugge en zich toelegt op mensenhandel en mensensmokkel. Hoe was het om deel te nemen aan ‘Het Parket’? Wat maakt werken bij het Openbaar Ministerie zo bijzonder? En waarom werd hij ooit magistraat? Frank vertelt het vol gedrevenheid.

Frank: “In mijn omgeving kreeg ik af en toe de vraag: ‘wat doe je nu eigenlijk bij het parket van West-Vlaanderen?’ en ‘hoe werkt zo’n parket?’. Door deel te nemen aan de reeks ‘Het Parket’ kregen we de ideale kans om de werking van het parket van West-Vlaanderen aan de buitenwereld te tonen. Net als bij de andere parketten van het land komen hier alle criminaliteitsfenomenen aan bod.”

Van A tot Z

Vooraleer Frank aan de slag ging bij het Openbaar Ministerie was hij advocaat. Het is dankzij zijn vrouw dat hij na enkele jaren de overstap maakte.

Frank: “Ik ben eerst acht jaar advocaat geweest, iets wat ik altijd heel graag heb gedaan. Als advocaat behartig je het privébelang van iemand, wat soms een beetje tegenstrijdig is aan het algemeen belang. Je moet ervoor zorgen dat je de best mogelijke situatie uit de brand sleept voor je cliënt. Toen ik advocaat was, was mijn echtgenote aan de slag als parketjuriste en later als magistraat. Ik zag waar zij mee bezig was bij het Openbaar Ministerie en hoe het er functioneerde. Op die manier had ik al een binding met het OM. Het begon me steeds meer te boeien en ik nam op een bepaald moment deel aan het examen beroepsbekwaamheid om zo magistraat te worden. Na mijn examen kon ik aan de slag bij het parket van Kortrijk en vervolgens het parket van Brugge, waar ik nog steeds werk."

“Nog een voordeel van het Openbaar Ministerie is dat we de enige zijn in die hele gerechtelijke keten die een dossier weten geboren worden en het volgen tot het einde. Je hebt de initiële vaststellers bij de politie die de vaststellingen doen, je hebt dan de rechercheurs die de vaststellingen van hun collega’s lezen en dan begint het gerechtelijk onderzoek. Iedereen ziet een stuk van het dossier voorbijkomen waarop hij onderzoek moet voeren, maar wij zijn de enige die van A tot Z het volledige dossier volgen. Daardoor voelt het echt aan als jouw dossier.”

Door advocaat te zijn geweest, beseft hij dat er soms misvattingen bestaan bij de balie over het Openbaar Ministerie.

Frank: “De mensen van de balie hebben vaak een verkeerd beeld van het Openbaar Ministerie. Ze gaan er vanuit dat we geen initiatiefmogelijkheden hebben doordat we binnen een hiërarchische structuur werken. Wat helemaal niet klopt. Ik ben al tien jaar bezig met mensenhandel en mensensmokkel en heb binnen bepaalde krijtlijnen de vrijheid om de nodige initiatieven te blijven nemen binnen dat fenomeen, dit met de steun van mijn korpsleiding. Dat geeft ook een zekere zelfstandigheid, waarbij je contacten legt met verschillende partners. Door dat gevarieerde werkveld zit ik niet vastgeroest binnen de hiërarchische structuur die de mensen denken dat het is.”

“Justitie draait voor een groot stuk op de goodwill van de mensen die er werken. Er zijn overal beperktheden aan mensen en middelen. Je moet net dan voldoende gedrevenheid hebben om toch voor dat ideaal te gaan dat je hebt uitgestippeld. Het Openbaar Ministerie moet hiervoor de juiste mensen aantrekken en hen op de juiste plaats zetten. Iemand die geïnteresseerd is in jeugddossiers, moet aan de slag kunnen binnen de jeugdafdeling van een parket. Die kan daar heel mooie dingen realiseren. Elk fenomeen vraagt een grote inzet, maar wanneer je plezier kan hebben in het werk dat je doet, zal je het beste functioneren. Hoe meer mensen op de juiste plaats, hoe beter voor je organisatie.”

 

"Je moet als magistraat geloven dat je dingen kan veranderen en mensen kan helpen." - Frank Demeester (Magistraat parket West-Vlaanderen) 

 

Een steen verleggen

Magistraten hebben niet alleen een grote gedrevenheid en wil om het verschil te maken, maar zijn ook realistisch in de fenomenen waarrond ze werken.

Frank: “Je moet realistisch zijn en je niet laten overdonderen door bepaalde fenomenen. Drugs bijvoorbeeld zullen nooit volledig verdwijnen uit onze samenleving. Denken dat je als magistraat de toevoer van drugs volledig zal kunnen droogleggen, is een illusie. Wat je wél moet doen, is proberen dat fenomeen zo veel mogelijk beheersbaar te houden en een beleid uitstippelen waarmee je het verschil kan maken. Heb je bepaalde drugs kunnen tegenhouden of terugdringen die maatschappelijk gezien enorm veel miserie veroorzaken, dan heb je toch een steen verlegd in dat verhaal. De drugslading die je onderschept hebt, werd niet door mensen geconsumeerd."

“Het zijn die kleine overwinningen die je als magistraat de kracht geven om door te zetten. Als we een bepaalde organisatie kunnen ontmantelen of mensen uit een hachelijke situatie kunnen redden, dan heb je effectief iets positiefs bereikt. Denk maar aan mensen die op het punt staan verscheept te worden met een container, kinderen die in een moeilijke thuissituatie zitten. Als je die situaties weet om te buigen, dan heb je iets betekend voor die mensen. Je moet geloven dat je dingen kan veranderen en mensen kan helpen.”

Magistraten hebben een afwisselende job: dossierwerk, zittingen, vergaderingen dag- en nachtdiensten en afstappingen.

Frank: “Je moet in onze job altijd alert blijven. Je weet nooit wat er op je afkomt. Dat maakt het net boeiend en spannend, maar is tegelijkertijd soms ook moeilijk. Gelukkig heerst er op ons parket een grote collegialiteit onder de collega’s. We kunnen altijd bij elkaar te rade gaan, wat goed is om eens een tweede idee te horen over een bepaalde situatie die zich voordoet. Hoe ga ik dit aanpakken? Hoe zou mijn collega het aanpakken? Hoe schatten we het probleem in? Welke stappen ondernemen we? Door multidisciplinair te overleggen, kom je soms tot inzichten waaraan je vanuit je eigen werkdomein niet meteen gedacht zou hebben.”

“Stel: er is een meisje uit een instelling verdwenen en twee dagen later is ze terug. Je zou als jeugdmagistraat kunnen zeggen: ‘de verdwijning is opgelost, het meisje is goed terechtgekomen, maar waar ze is geweest wil ze niet zeggen en dat zijn eigenlijk onze zaken niet’. Vanuit mijn perspectief als magistraat mensenhandel en mensensmokkel rinkelt er dan toch een belletje en denk ik ‘zouden we toch niet eens moeten kijken waar dat meisje in tussentijd geweest is?’. Voor hetzelfde geld was ze afhankelijk van iemand en kwam ze in de prostitutie terecht.”  

 

"De reddingsacties van transmigranten zijn situaties die voor altijd op mijn netvlies gebrand staan. Het gaat om mensen van vlees en bloed." - Frank Demeester (parket West-Vlaanderen)

 

Tussen leven en dood

Al tien jaar lang ligt de hoofdfocus van Frank op dossiers rond mensenhandel en mensensmokkel. Voor veel mensen lijkt het een ver-van-mijn-bedshow. Maar niet voor Frank.

Frank: “Wat bijzonder is aan mensenhandel en mensensmokkel is dat het een combinatie is van een bestuurlijke en een gerechtelijke problematiek. We werken met verschillende partners samen, waaronder politie, Dienst Vreemdelingenzaken, opvangcentra voor slachtoffers, burgemeesters, gouverneurs, enzovoort. Burgemeesters kijken op een bepaalde manier naar transmigranten en de smokkelproblematiek. De gouverneur kijkt daar dan misschien weer op een andere manier naar. Veel burgers zijn jammer genoeg niet geïnteresseerd in mensenhandel en mensensmokkel, omdat het een problematiek is die ver van hun bed lijkt te staan.”

“Mijn collega van het arbeidsauditoraat Filiep De Ketelaere en ikzelf geven af en toe lezingen over het thema mensenhandel en mensensmokkel. Daar horen we veel frustraties en vragen van burgers zoals ‘is het eigenlijk wel nuttig dat je dit werk doet?’, ‘zou je de transmigranten beter niet gewoon allemaal laten vertrekken naar Engeland?’. Laat je de problematiek begaan, dan geef je je verantwoordelijkheid uit handen. Stel dat er plots 39 doden zijn in het Verenigd Koninkrijk nadat je de transmigranten vanuit België gewoon liet vertrekken, hoe denk je dat ze in het Verenigd Koninkrijk gaan reageren? ‘Jullie werken hier niet op, dat kan niet!’. En dat kan ook niet. Het kan niet dat je toelaat dat er bepaalde gevaarsituaties gecreëerd worden onder je neus.”

“Ik probeer geregeld ter plaatse te gaan op het moment dat er bijvoorbeeld bootjes met transmigranten worden aangetroffen door de politie. Dat geeft een heel ander beeld dan dat je het dossier aan je bureau leest. Je ziet met je eigen ogen hoe die mensen aan wal worden gebracht in ons land, hoe ze zich voelen, hoe ze warmtedekens over zich heen gedrapeerd krijgen en hoe de tolken hen helpen communiceren. De reddingsacties zijn telkens weer situaties die voor altijd op mijn netvlies gebrand zullen staan. Het gaat om mensen van vlees en bloed. Sommige mensen zitten al zo lang op zee dat ze onderkoeld geraakt zijn, van zeewater zijn beginnen drinken en al dagen niets meer gegeten hebben. Je ziet ook hoeveel werk de politiediensten op zo’n moment moeten verrichten. Wanneer het dossier later op zitting komt, dan kan je daarover vertellen alsof je er zelf tussen zat, omwille van het feit dat je ter plaatse was. Je kan dat in de rechtbank dan veel levendiger brengen.”

 

"Ik heb veel begrip voor de vluchteling, maar ik heb geen begrip voor de crimineel die de situatie van deze mensen uitbuit." - Frank Demeester (parket West-Vlaanderen)

 

Begrip

Frank: “Ik begrijp de transmigranten die de Noordzee willen oversteken. Ze doen op zich niets verkeerd, ze willen alleen weg uit een bepaalde situatie, en nemen daarvoor veel risico’s. Als transmigrant kom je aan een vrachtwagen, en denk je ‘oké, ik neem het risico en ga met deze vrachtwagen mee naar Engeland’. Eens ze de deur openen, blijkt het een frigocontainer te zijn. Dan zal je transmigranten hebben die zeggen: ‘nee, dat wil ik niet’. De smokkelaars zullen hen dan onder druk zetten: ‘Luister, je bent naar hier gekomen, je hebt betaald en dit is de manier waarop je naar Engeland geraakt of je zoekt maar iemand anders’. Hetzelfde met boten. We zien soms dat transmigranten in boten worden vervoerd waarbij de schroeven van de motor kapot zijn, er te weinig brandstof is… Dat zijn hachelijke situaties waarbij de smokkelaars zich niets aantrekken van die mensen.”

“Ik heb veel begrip voor de vluchteling, maar ik heb geen begrip voor de crimineel die de situatie van deze mensen uitbuit. Deze mensen zijn gevangen in de handen van de criminelen. Ze zijn afhankelijk van hen en het vervoer dat ze krijgen. Geraken ze niet over? Dan moeten ze de crimineel misschien nóg eens betalen om hopelijk de volgende keer wél over te geraken. Als je die schrijnende situaties met eigen ogen ziet, dan weet je ‘we zijn hier met het parket terecht op aan het werken’. We moeten die criminelen aanpakken en willen vermijden dat er incidenten ontstaan of erger: doden vallen. De mensen die je redt zijn soms ontgoocheld dat ze de oversteek niet hebben gehaald. Maar als je dan ziet uit welke hachelijke situatie we hen hebben gehaald... Een situatie die vroeg of laat hun dood zou hebben betekend. Sommige mensen zitten verstopt tussen yoghurtpotjes in een koelwagen, anderen tussen kleine plastic bolletjes waarin ze kunnen stikken eens die bolletjes uitgeladen worden.”

De achterkant van de maatschappij

Frank: “Als magistraat zie je vooral de achterkant van de maatschappij. We zien situaties waarin mensen elkaar proberen uit te buiten of de kleine kantjes zoeken van iemand om die te misbruiken. De macht van de ene wordt misbruikt tegenover de andere. Dat zien we in organisaties, binnen gezinnen, tussen buren en op internationaal vlak. Er zijn nu eenmaal verhoudingen in deze wereld die ervoor zorgen dat de een boven de ander gaat staan. Het is normaal dat er machtsverhoudingen zijn, maar als je die verhoudingen begint te misbruiken door degene die minder macht heeft naar jouw hand te zetten, dan kunnen er zich problemen voordoen. Miljoenen Belgen houden zich echter wél aan de regels en komen niet met ons in aanraking. De mensen die in de gevangenis zitten, zijn slechts een fractie van de volledige bevolking van België. Er zit gelukkig dus ook veel goeds in de mensen.”

 

Hoe is parket West-Vlaanderen gestructureerd?

Het parket van West-Vlaanderen bestaat uit 4 afdelingen: Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne. In totaal werken er ongeveer 270 mensen. Het gaat daarbij om 62 magistraten, 17 juristen, 6 criminologen en 185 administratieve medewerkers. Iedere afdeling staat onder de dagelijkse leiding van de procureurs des Konings en de hoofdsecretaris, die in elke afdeling worden bijgestaan door een afdelingsprocureur en een afdelingssecretaris.

De vier afdelingen kennen fenomeengerichte teams (zoals ‘team verkeer’ en ‘team jeugd en gezin’). Sommige fenomenen zijn evenwel gecentraliseerd in één afdeling, zoals ruimtelijke ordening en leefmilieu, mensensmokkel/mensenhandel, cybercrime en volksgezondheid.

 

 

>> Alle afleveringen van de reeks 'Het Parket' zijn hier te herbekijken

 

29/10/22

Op 8 maart werd in Roeselare het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) West-Vlaanderen geopend. Slachtoffers van seksueel geweld uit de provincie kunnen dag en nacht in het ZSG terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en sporenonderzoek, en kunnen – als ze dat willen – aangifte doen in het centrum. Door de uitbreiding van de Zorgcentra na Seksueel Geweld werd in 2021 een stijging gemerkt van het aantal slachtoffers dat zijn weg naar een ZSG vindt.

Seksueel geweld treft jaarlijks duizenden Belgen, ongeacht hun leeftijd of geslacht. Het aantal aanmeldingen van slachtoffers bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld was nog nooit zo hoog als in 2021: 1662 slachtoffers vonden in 2021 hun weg naar één van de Zorgcentra. Eén en ander is te wijten aan de versoepelde coronamaatregelen, de uitbreiding van het Zorgcentrum van Oost-Vlaanderen naar alle politiezones van de provincie Oost-Vlaanderen en de opening van twee Zorgcentra in Antwerpen en Charleroi in november 2021.

Sinds de start van twee nieuwe Zorgcentra van Antwerpen en Charleroi, is het maandelijks gemiddelde gestegen van 128 slachtoffers tot 193 slachtoffers in de vijf zorgcentra samen. In 2019 en 2020 was het maandelijks gemiddelde voor de Zorgcentra, die toen reeds operationeel waren, nog respectievelijk 96 en 86 slachtoffers. De stijging van het aantal aanmeldingen zet zich dus in alle Zorgcentra door.

Sinds de start van het proefproject eind 2017 tot eind 2021 ontvingen de Zorgcentra na Seksueel Geweld net geen 5000 slachtoffers. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen (90 procent) en de gemiddelde leeftijd is 24 jaar. In 2021 was er een significante stijging van het aantal minderjarige slachtoffers (34% is jonger dan 18 jaar).

Allesomvattende zorg op één locatie

Slachtoffers kunnen bij de Zorgcentra altijd terecht (dag en nacht) voor medische en psychische begeleiding. Door deze allesomvattende aanpak herstellen slachtoffers sneller en lopen ze minder kans om opnieuw slachtoffer te worden van seksueel geweld. Steunfiguren zoals ouders, familieleden of vrienden, die meekomen met het slachtoffer, krijgen er ook eerste opvang, uitleg en advies.

Slachtoffers van acuut seksueel geweld (minder dan een week geleden) kunnen in het ZSG terecht voor forensisch onderzoek voor het verzamelen van bewijsmateriaal.

Het ZSG vangt uiteraard ook slachtoffers op bij wie het seksueel geweld langer dan een week geleden plaatsvond. Na 72 uur daalt echter de kans om sporen te vinden. Daarom wordt aan slachtoffers aangeraden om zo snel mogelijk na de feiten naar het ZSG te gaan.

Uniek samenwerkingsverband

In het ZSG kunnen slachtoffers rekenen op medische en psychische begeleiding door speciaal opgeleide forensische verpleegkundigen en een medisch coördinator. 8 forensisch verpleegkundigen en 3 psychologen zijn gestart in het ZSG West-Vlaanderen. Ook artsen-specialisten als spoedartsen, gynaecologen, urologen, kinderartsen, geriaters en psychiaters zijn nauw betrokken bij het ZSG.

Zowel het parket West-Vlaanderen met zijn 4 afdelingen (Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne) als de politiezones van West-Vlaanderen maken integraal deel uit van het ZSG. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt de samenleving in de rechtbank. De voornaamste taak van het Openbaar Ministerie is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten van het Openbaar Ministerie leiden het stafonderzoek, sporen de daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten.

Filiep Jodts, procureur des Konings:

“Het parket West-Vlaanderen, verdeeld over vier afdelingen (Brugge, Veurne, Kortrijk en Ieper), is de derde partner binnen het project. Het Zorgcentrum West-Vlaanderen biedt niet alleen voor de opsporing en het gerechtelijk onderzoek een enorme meerwaarde, ook het slachtoffer verkrijgt onmiddellijk de gepaste zorg. Dit zowel op vlak van psychologische begeleiding als de nodige medische behandelingen. Op het moment van de aanmelding worden tevens alle forensische staalafnames verricht door daartoe specifiek opgeleide forensische verpleegkundigen, gevolgd door een allesomvattend verhoor door de zedeninspecteur. Op die manier kunnen we de slachtoffers beter helpen, maar staan we ook sterker om de daders te vatten. Wie in het ZSG langskomt, wordt goed opgevangen en wordt bovendien geïnformeerd omtrent het verdere verloop van het gerechtelijk luik.”

 

Klacht neerleggen

De slachtoffers van seksueel geweld, die een klacht willen neerleggen, leggen daarvoor een verklaring af bij gespecialiseerde zedeninspecteurs die daarvoor naar het ZSG komen. Het ZSG beschikt hiervoor over speciaal ingerichte lokalen. De zedeninspecteurs hebben een doorgedreven training gekregen in verhoortechnieken voor slachtoffers en werden doordrenkt van de filosofie van het ZSG en de samenwerking met de partners.

Voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn er 50 zedeninspecteurs opgeleid in de West-Vlaamse politieschool. De zedeninspecteurs zijn werkzaam binnen de 19 lokale politiezones uit West-Vlaanderen en werken in een beurtrolsysteem. In de toekomst zullen er nog zedeninspecteurs worden opgeleid. De coördinatie en de ondersteuning van de zedeninspecteurs wordt opgenomen door de Politiezone RIHO. De zedeninspecteurs worden daarnaast ondersteund vanuit de Coördinatie en Steundirectie van de Federale politie van West-Vlaanderen.

Nationaal netwerk

De federale overheid voorziet tegen 2024 in tien gespecialiseerde Zorgcentra na Seksueel Geweld om slachtoffers op te vangen. Hiermee wordt het model van het ZSG nationaal uitgerold. Voor elk slachtoffer van seksueel geweld zal er op maximum een uur afstand een ZSG beschikbaar zijn. Na Brussel, Gent en Luik, Charleroi en Antwerpen is ZSG West-Vlaanderen het zesde ZSG dat de deuren opent. Dit jaar zal ook het ZSG in Leuven van start gaan. Vanaf 2023 kunnen slachtoffers van seksueel geweld ook terecht in een ZSG in Limburg, Namen en Luxemburg.

 

14/03/22

De lokale politie van de zone Arro Ieper werd op 22/07/2018 verwittigd van een verdacht overlijden te Langemark-Poelkapelle. Eens ter plaatse hebben de politiediensten het levenloze lichaam aangetroffen van K.P. (°1995). Er werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd. De onderzoeksrechter en het parket zijn ter plaatse afgestapt in aanwezigheid van een afstappingsteam en het labo van de federale gerechtelijke politie, bijgestaan door een wetsgeneesheer. Er werd een autopsie en een toxicologisch onderzoek bevolen om de doodsoorzaak van het slachtoffer te kunnen achterhalen. De precieze  omstandigheden van het overlijden zijn op heden nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt en is in handen van de lokale recherchedienst van de politiezone Arro Ieper. Er werden twee personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst, zijnde L.G. (°1991) en P.P. (°1991). In de huidige stand en in het belang van het gerechtelijk onderzoek kan geen verdere commentaar geleverd worden.

27/07/18

Op 25/04/2018 werd tussen de balie(s), de zetelende magistratuur, het openbaar ministerie en de griffie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen een zittingsprotocol afgesloten inzake de afhandeling van correctionele zaken.

Bedoeling van het protocol is het verlies aan zittingscapaciteit tegen te gaan en de dienstverlening naar de burger maximaal te verbeteren. Dit op transparante en geëngageerde wijze.

Het volledige protocol vindt u terug op de website van het Parket West-Vlaanderen onder de rubriek 'in de kijker'.

04/05/18

Na maandenlang onderzoek werden op 26/03/2018 in een drugsdossier 5 simultane huiszoekingen uitgevoerd te Ieper (2), Zonnebeke, Jabbeke en Leffinge.  De verdachten situeren zich in het motormilieu (MC Red Devils) en worden verdacht van handel in verdovende middelen.      

De diverse huiszoekingen resulteerden ondermeer in de inbeslagname van een grote som geld cash geld, diverse grotere hoeveelheden marihuana, meerdere gebruikershoveelheden amfetamines en hasj, grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal en nog diverse druggerelateerde voorwerpen.  Tijdens de huiszoekingen werden 6 personen gearresteerd en verhoord.  Drie personen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst; twee personen werden onder strikte voorwaarden vrij gelaten.

Daarnaast werden meerdere vaststellingen gedaan omtrent aangetroffen 'verboden wapens' (zoals telescopische matrakken, pepperspray, boksbeugels, ...).

Het onderzoek wordt gevoerd door PZ Arro Ieper (lokale recherche); voor het uit voeren van de diverse huiszoekingen kregen ze bijstand van PZ Middelkerke, PZ Kouter en de Federale Politie West-Vlaanderen.

29/03/18