Actualités

10/08/22 - Parket Leuven

Op maandag 8 augustus 2022 omstreeks 16u30 vond een verkeersongeval plaats op de E40 richting Luik, ter hoogte van parking Everberg.

Een bestuurder, een man van 61 jaar oud, week daarbij plots af van de rijstrook, reed tegen de middenberm en ging over de vangrail. Een getuige kon dit waarnemen. De bestuurder werd vermoedelijk plots onwel achter het stuur. Hij werd ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, hij verkeerde in levensgevaar.

09/08/22 - Parket Antwerpen

In de Generaal De Wetstraat, in de buurt van het Krugerplein in Borgerhout, hebben gisterennacht en vannacht twee ontploffingen plaatsgevonden. Beide ontploffingen hadden enkel materiële schade tot gevolg. Er vielen geen gewonden.

Gisterennacht kwamen bij PZ Antwerpen verschillende meldingen van een luide knal binnen. Het bleek om een ontploffing te gaan waarbij een appartementsgebouw in de Generaal De Wetstraat beschadigd raakte. Het parket van Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter voor vernieling, inbreuk op de wapenwet en criminele organisatie. Zowel de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) als de Lokale Recherche van Antwerpen en het gerechtelijk labo stapten af ter plaatse. In de buurt kon meteen na de feiten een 24-jarige Boliviaanse man uit Kapellen gearresteerd worden. Hij mocht na verhoor beschikken.

Bij een tweede ontploffing op dit adres werd hetzelfde appartementsgebouw vannacht opnieuw het doelwit. Onder meer de brievenbussen, de inkomhal en vensters van het gebouw raakten deze keer beschadigd. Ook voor deze feiten, die gekwalificeerd worden als vernieling, inbreuk op de wapenwet en criminele organisatie, vorderde het parket van Antwerpen een onderzoeksrechter. Het gerechtelijk labo, de Lokale Recherche en FGP Antwerpen kwamen ook deze nacht ter plaatse.

Het onderzoek naar de feiten wordt verdergezet door de FGP van Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter. Ook een eventuele link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

07/08/22 -

7 augustus 2022. Internationale Transgenderrechtendag. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de rechten van transgenders. In de praktijk worden transgenders echter nog regelmatig geconfronteerd met discriminatie, belediging, bedreiging en geweld. Hoe pakt het Openbaar Ministerie discriminatie aan (zowel tegenover transgenders als in het algemeen)? Wat zijn de motieven van een dader om te discrimineren? En welke rol speelt sociale media? Alexandre François, substituut-procureur des Konings en referentiemagistraat discriminatie en huiselijk geweld bij parket Luik, vertelt er alles over.

 

Nultolerantie

De strijd tegen discriminatie en geweld tegen transgenders maakt deel uit van de algemene strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven, waarbij het Openbaar Ministerie een nultolerantie hanteert.

Alexandre François: “Het Openbaar Ministerie past een nultolerantie toe, wat betekent dat er een systematische strafreactie is in alle dossiers die verschillende vormen kan aannemen, waaronder herinnering aan de wet, strafbemiddeling, dagvaarding van de dader voor de correctionele rechtbank, vorderen van een onderzoeksrechter met het oog op het uitvaardigen van een arrestatiebevel enz. We baseren ons hiervoor op de antiracismewet, de antidiscriminatiewet, de genderwet, de negationismewet, de wet ter bestrijding van seksisme en de omzendbrief COL 13/2013 van het College van procureurs-generaal waarin het opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie voor haatmisdrijven en discriminatie werd vastgelegd.”

Als referentiemagistraat discriminatie behandelt Alexandre een verscheidenheid aan zaken. Hij identificeert daarbij drie soorten motieven die daders drijven om over te gaan tot discriminatie, al dan niet gepaard met geweld.

Alexandre: “Een eerste motief dat iemand kan hebben, is het ‘motief van de haat’. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een burenconflict, waarbij er beledigingen van racistische aard geuit worden. We vervolgen daarbij op basis van het motief van de haat, maar we zijn ons ervan bewust dat dit voor de dader vermoedelijk niet het enige motief is. Vaak hangt er een volledige context aan vast die verklaart waarom de dader in dit geval overging tot de daden.”

“Een tweede geval is wat ik noem de ‘gratuite agressie’. Even geleden hadden we een dossier waarbij de slachtoffers en de dader allen aanwezig waren op dezelfde bruiloft. Gedurende die avond zijn er verschillende woorden en beledigingen geweest. Op het einde van de avond werden de slachtoffers op de parking aan de trouwzaal aangevallen door de dader die homofobe uitspraken deed, en daarbij zware klappen uitdeelde. De enige verklaring die de dader gaf was ‘Ik was dronken, ik werd kwaad en beging de daden in een vlaag van woede’. Dit soort type daders komen we helaas heel vaak tegen.”

“Het derde geval is de dader die een diepgewortelde mening heeft over bijvoorbeeld mensen met een andere afkomst of mensen die niet dezelfde seksuele geaardheid hebben. Het gaat om een dader die echt een fundamenteel probleem heeft over de manier waarop hij de samenleving ziet, en met verbaal en/of fysiek geweld zal uiten wat hij denkt.”

 

 

"Uiteraard heeft iedereen baat bij vrije meningsuiting, maar het is niet omdat je achter een computerscherm zit dat je zomaar mag zeggen wat je wil. Er is een rode lijn die niet overschreden mag worden." - Alexandre François - Substituut-procureur des Konings (Parket Luik)

 

Sociale media: vloek en zegen

Discriminatie en haat komen ook steeds meer voor op sociale media. Vanuit het Openbaar Ministerie is hier een bijzondere aandacht voor.

Alexandre: “Ik ben zelf actief op sociale media en merk uiteraard de voordelen. De andere kant van de medaille is echter dat zaken snel kunnen ontaarden op sociale media. Er heerst een grote vrijheid van meningsuiting waarbij bepaalde meningen sneller en makkelijker geuit worden via sociale media dan in het ‘echte’ leven. Je hebt daarbij twee grote groepen van mensen. Eerst en vooral heb je mensen die opvattingen verkondigen die strijdig zijn met de democratie en de rechtstaat. Het is één ding om die opvattingen te hebben, maar die dan ook nog uiten en aanzetten tot geweld, haat en/of discriminatie is dan weer iets anders. De tweede groep zijn mensen die een opmerking plaatsen bij berichten die ze op sociale media zien voorbijkomen. Ze voelen zich aangetrokken tot bepaalde meningen en reageren via een opmerking of delen het problematische bericht, wat onder het strafrecht kan vallen. De meeste mensen die wij zien in dit soort van dossiers, vallen onder deze categorie.”

“Die uitgesproken meningen op sociale media boezemen me soms toch wel angst in, omdat het gezond verstand verloren gaat. Soms heb ik schrik dat de haatgevoelens niet afnemen zodra de mensen hun GSM of computer uitzetten, dat ze een steeds radicalere manier van denken ontwikkelen en steeds meer vasthouden aan hun extremere standpunten. Deze bijzonder extreme standpunten kunnen uiteindelijk leiden tot geweld. Uiteraard heeft iedereen baat bij vrije meningsuiting, maar het is niet omdat je achter een computerscherm zit dat je zomaar mag zeggen wat je wil. Er is een rode lijn die niet overschreden mag worden.”

“Voor de daders die geen gewelddaden hebben gepleegd, maar op sociale media hebben aangezet tot haat, is er sinds kort een samenwerking gestart tussen parket Antwerpen en Kazerne Dossin in Mechelen. Een boeiend project dat heel effectief is. De daders volgen er een cursus die hen toont dat de woorden, beledigingen en haat die zij verspreid hebben op sociale media een grote impact hebben en mee bijdragen tot het geweld dat dagelijks in onze samenleving voorkomt, en waardoor zaken soms enorm escaleren. Wanneer bepaalde woorden herhaaldelijk worden neergepend op sociale media lijkt het op een zeker moment normaal te worden wat er gezegd wordt, waardoor andere mensen dit misschien zullen overnemen in het echte leven of ernaar zullen handelen.”

Naast het Openbaar Ministerie spelen ook de sociale media platformen zelf een belangrijke rol in de strijd tegen haat en discriminatie.

Alexandre: “De meeste sociale media kanalen vallen onder het Amerikaanse recht. Het is niet evident om hen te laten inzien dat aanzetten tot haat of geweld bestaat op sociale media en er een probleem is met bepaalde profielen. De Verenigde Staten beperken de vrijheid van meningsuiting niet op dezelfde manier als onze landen. Binnenkort zal de Europese Unie normaal gezien met een richtlijn moeten komen die de relatie tussen Justitie en de sociale netwerken meer en beter regelt, en de aanpak in alle lidstaten harmoniseert. Een punt van zorg daarbij is dat sociale netwerken zichzelf het recht toekennen om bepaalde extreme accounts of opmerkingen te verwijderen zonder rechterlijke beslissing. Gebruikers van sociale media kunnen vandaag namelijk problematische profielen melden, wat een goede zaak is. Maar nadien bepalen de sociale netwerken zelf of de melding geldig is of niet. Voor de meeste zaken zal dit vlot en correct verlopen volgens een vastgelegd gebruikersbeleid met bepaalde criteria. Bij extreme accounts lijken er nu echter te veel willekeurige schorsingen te gebeuren. Een tussenkomst van een magistraat, op verzoek van de politie, kan in dit geval helpen.”

Slachtoffers beschermen

Alexandre: “Een dag als Internationale Transgenderrechtendag is belangrijk om mensen eraan te herinneren dat transgenders deel uitmaken van onze samenleving. Helaas zijn er anno 2022 nog steeds mensen die transgenders niet (willen) erkennen, hen afwijzen, discrimineren of zelfs geweld gebruiken tegen hen. We merken dat er hierover weinig klachten bij ons binnenkomen en vermoeden dat onze huidige statistieken lager liggen dan de werkelijke cijfers. We vrezen dat er misschien een angst of wantrouwen heerst bij slachtoffers tegenover de politie en de rechterlijke macht. Ik begrijp dat het een grote stap is, maar wil graag een warme oproep doen aan slachtoffers om die stap te nemen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er een strafrechtelijk gevolg kan gegeven worden om de daders te arresteren en te voorkomen dat zich nog meer – wellicht ernstigere – feiten voordoen.”

“Samen met de politie hebben we een bijzondere aandacht voor de slachtoffers. Vanuit mijn ervaringen bij het parket van Luik weet ik dat er bij de politie van mijn gerechtelijk arrondissement referentieagenten werkzaam zijn die gespecialiseerd zijn in de materie en die specifieke opleidingen hebben gevolgd. Dit is normaal het geval voor alle politiediensten in ons land. Slachtoffers staan bovendien in nauw contact met de justitieassistenten die hen op de hoogte houden van de evoluties van het onderzoek. Daarnaast kunnen ze ook in contact gebracht worden met organisaties zoals la Maison Arc-en-Ciel. Kortom we doen er alles aan om slachtoffers zo goed mogelijk op te vangen, hen te beschermen en de daders te vervolgen.”

 

30/07/22 -

Seksuele uitbuiting, slavernij, gedwongen huwelijken… Het zijn slechts enkele van de misdrijven gerelateerd aan mensenhandel. En die afbreuk doen aan belangrijke principes van onze samenleving. Maar hoe zit het vandaag met mensenhandel? Welke vormen komen het meeste voor? En hoe pakt het Openbaar Ministerie dit aan? Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur bij het Arbeidsauditoraat van Henegouwen, geeft duiding bij dit onderwerp.

Charles-Eric Clesse: “Mensenhandel is een van de drie belangrijkste misdrijven ter wereld, samen met drugshandel en wapenhandel. In 1995 legde België hierover een wetgeving vast die onder meer definieert wat mensenhandel is. Daarmee waren we een van de eerste landen ter wereld die hierover een wetgeving hadden, terwijl mensenhandel internationaal tot de topmisdaden behoort. In ons land zijn er 5 vormen: uitbuiting van prostitutie, werk en diensten in strijd met de menselijke waardigheid, uitbuiting van bedelarij, orgaanverwijdering en ten slotte iemand dwingen om misdaden te plegen, bijvoorbeeld iemand dwingen om te stelen of drugs te verhandelen. Om strafbaar te zijn in ons land, volstaat het dat er een ‘handeling’ is, dit wil zeggen: ronselen, vervoeren, huisvesten, controleren enz. en een doel. België gaat daarin veel verder en ruimer dan de internationale wetgevingen, waardoor we meer veroordelen.”

Gedreven door geld

Mensenhandel wordt om economische redenen bedreven. Het is een misdaad die overal ter wereld enorm veel geld oplevert.

Charles-Eric: “Mensenhandel staat in de top drie van de meest winstgevende misdaden in de wereld. Het gaat wereldwijd om miljarden dollars winst. Wanneer je ziet hoeveel winst de uitbuiting van één persoon kan opleveren… Zo was er in Frankrijk een zaak waarbij jonge meisjes en jongens door verschillende mannelijke leden van hun Romaclan uitgebuit en gedwongen werden om te stelen in de metro. Een van de meisjes slaagde er in om bijna 15.000 euro per dag op te brengen. Het ging daarbij niet alleen om geld, maar ook om goederen zoals handtassen van Chanel of Hermès. Een ander voorbeeld uit eigen land waarbij economische uitbuiting en geldbelangen voorop stonden, was een zaak rond een Pakistaan in een nachtwinkel. De man moest 24 uur per dag aanwezig zijn in de winkel. Er werd een stuk matras in de toonbank gelegd zodat hij daar overdag kon slapen en ’s avonds de winkel kon openhouden. Hij hield de winkel dus ’s nachts open en verkocht overdag en ’s avonds. Wanneer je twee personen moet aannemen om de winkel te bewaken en te verkopen, zijn de sociale lasten erg hoog en wordt de winst dus minder.”

 

“Veel mensen denken bij mensenhandel aan internationale netwerken met buitenlandse slachtoffers, terwijl mensenhandel net zo goed in België gebeurt door Belgen én met Belgische slachtoffers.” - Charles-Eric Clesse (arbeidsauditeur - arbeidsauditoraat Henegouwen)

 

Moderne slavernij

In België zijn ongeveer 23.000 mensen slachtoffer van mensenhandel. De gevolgen voor de slachtoffers zijn niet te overzien.

Charles-Eric: “Mensenhandel vormt een aanslag op de menselijke waardigheid. Slachtoffers kennen vaak een fysieke impact van de uitbuiting. We hebben al zaken gehad waarbij slachtoffers van ernstige ongevallen door hun werkgever voor de deur van het ziekenhuis gegooid werden. De werkgever slaat dan vervolgens op de vlucht, omdat hun werknemers niet correct zijn aangegeven en geen verzekering hebben. Daarnaast zijn er ook de psychologische problemen die ontstaan. Tot slot zijn er ook financiële problemen, want vaak werken de slachtoffers gratis. Ze krijgen geen loon voor het geleverde werk en hebben vaak ook nog eens geen (officieel) onderdak.”

Er zijn heel veel slachtoffers in ons land, maar toch blijft het probleem nog te veel onder de radar bij de brede bevolking.

Charles-Eric: “De bevolking begrijpt nog niet helemaal wat mensenhandel juist inhoudt, omdat er nog te weinig over het onderwerp wordt gesproken. De meeste mensen denken dat het om grote internationale netwerken draait waarbij het slachtoffer sowieso uit het buitenland komt, terwijl het net evengoed om je buurman kan gaan. Mensenhandel is dichterbij dan je denkt en gebeurt ook in België door Belgen. Zo was er bijvoorbeeld de zaak van een 65-jarige Belgische grootmoeder die in ons land een taverne uitbaatte. Ze liet twee 80-jarigen, ook Belgen, zonder loon werken, in onhygiënische caravans wonen en stal hun pensioenen. Haar 13-jarige kleinzoon mocht niet naar school en moest elke dag in de taverne werken, kranten bezorgen en 's avonds groenten verkopen. Als hij niet volgzaam genoeg was, sloeg zijn grootmoeder hem of gooide ze conservenblikken in zijn gezicht, waardoor hij tot twee keer toe een gebroken neus had."

“Door die verhalen van dichtbij mee te maken, besef je dat niet alleen buitenlanders slachtoffer zijn. Wanneer we over slavernij of uitbuiting praten, denken we aan de 16de, 17de of 18de eeuw. Wel, de slavernij die we eeuwenlang gekend hebben vroeger bestaat vandaag nog steeds in álle landen van de wereld. Het is een moderne misdaad die vele vormen aanneemt.”

“Ik zou dan ook aan iedereen een oproep willen doen om verdachte zaken die kunnen wijzen op mensenhandel aan te geven bij de politie of te melden bij de verschillende online meldpunten (www.meldpuntsocialefraude.belgie.be en het recent opgerichte: www.stophumantrafficking.be). Veel mensen durven die stap niet zetten, omdat ze angst hebben dat het hen problemen zal opleveren wanneer ze een uitbuiter aanklagen. Weet dat wanneer je feiten van sociaal strafrecht, van zwartwerk en dus van mensenhandel aanklaagt bij de arbeidsinspectie, jouw anonimiteit verzekerd is.”

Strijd voeren

Mensenhandel is een van de materies die voornamelijk naar voren komt bij de arbeidsauditoraten van ons land, gezien hun expertise en specialisatie in sociaal recht. Zo ook bij het arbeidsauditoraat van Henegouwen waar Charles-Eric Clesse aan de slag is.

Charles-Eric: “Een arbeidsauditoraat is een parket dat gespecialiseerd is in sociaal recht. Wij hebben eigenlijk twee ‘petten’ op: een burgerlijke en een strafrechtelijke. Het burgerlijke houdt in dat we klachten ontvangen van verzekerden tegen een administratie. Ze zijn niet akkoord met een beslissing die ze ontvangen hebben over bijvoorbeeld de RVA, de pensioenen, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en vragen aan Justitie om de beslissing te herzien. We vragen daarop aan alle sociale zekerheidsinstellingen de dossiers op, en verzamelen informatie via de politie, de sociale inspectie, de werkgevers, buren enz. Zodra we het dossier, samen met ons advies hebben samengesteld, wordt het overgedragen aan de arbeidsrechtbank waar ze beslissen of ze ons advies volgen of niet. Onze rol bestaat dus in na te gaan of de wetgeving wordt gerespecteerd.”

“Het tweede deel van ons werk is het strafrechtelijk deel waarbij we nagaan of met name werkgevers de sociale wetten naleven. Daarvoor beschikken we over de hulp van de sociale inspectiediensten en de politie die controles uitvoert bij bedrijven en werkgevers. Ze gaan onder meer na of de werknemers correct zijn aangegeven, een ongevallenverzekering hebben, niet illegaal werken enz. Mensenhandel valt onder dit deel van ons werk.”

Wat vaststaat, is dat België het voortouw zal blijven nemen in de strijd tegen mensenhandel.

Charles-Eric: “Het beleid van het Openbaar Ministerie wordt bepaald door een omzendbrief van het College van procureurs-generaal. Het harmoniseert het strafrechtelijk beleid voor zowel de parketten van de procureurs des Konings als de arbeidsauditoraten. Het is onze plicht om te vervolgen en geen compromissen te sluiten met de daders. Het gaat om misdrijven die ingaan tegen de waardigheid van de mens. Er worden dan ook zware straffen uitgesproken tegen de daders. België heeft op vlak van mensenhandel heel wat bij te dragen in Europa en de rest van de wereld. Verschillende Belgische deskundigen worden regelmatig in het buitenland gevraagd om hun kennis en expertise te delen.”

 

 

29/07/22 -

Drie weekends lang is parket Antwerpen tijdens de maand juli aanwezig op het allerbekendste festival van ons land, en misschien zelfs in de wereld: Tomorrowland in Boom. Maar wat is nu de link tussen Tomorrowland en parket Antwerpen? Nina Delbecke, criminologe bij parket Antwerpen, vertelt er alles over.

Nina: “Parket Antwerpen is sinds de editie van 2018 aanwezig op Tomorrowland in het kader van een snelle afhandeling van drugsinbreuken. De drugsproblematiek op zo’n festival is acuut, en werd steeds groter. De noodzaak groeide dan ook om snel en meteen een gevolg te kunnen geven aan drugsdelicten. We werken daarbij telkens nauw samen met de federale politie en de lokale politiezones die ook ter plaatse aanwezig zijn. De politie focust vooral op de veiligheid in en rond de festivalsite. In eerste instantie hebben ze een grote aandacht voor de mobiliteit in Boom, Rumst en op alle toegangswegen. Op het festivalterrein zelf doen ze controles die zichtbaar zijn, maar wordt er ook met anonieme teams gewerkt, waarbij de nadruk ligt op diefstallen en drugsfeiten.”

Door hun aanwezigheid kan parket Antwerpen kort op de bal spelen en door de snelle afhandeling van de drugsfeiten geeft het een sterk signaal naar de festivalgangers dat drugs niet getolereerd worden.

Nina: “Door onze aanwezigheid op het terrein en de samenwerking met de politie kan alles sneller afgehandeld worden daar ter plaatse. Een snelle afhandeling heeft drie voordelen. Politie- en justitiecapaciteit kan efficiënt worden ingezet, bij een heterdaadbetrapping kan het verdere onderzoek beperkt blijven, en op het evenement kan sneller gewerkt worden aangezien de administratieve afhandeling vlotter kan verlopen.”

Boete betalen en naar de rechter

Eens drugsgebruikers en drugsdealers op het festivalterrein betrapt worden, start een vaste procedure.

Nina: “Het drugsondersteuningsteam van PZ Antwerpen verspreidt zich elke dag tussen de massa op het festivalterrein om drugsdealers op heterdaad te proberen betrappen. De betrapte festivalgangers worden gearresteerd door de politie en naar het politiedorp gebracht. Het politiedorp is een tijdelijke omgeving, een mobiel dorp op de festivalsite zelf, met drie verhoorlokalen waarbij onder meer de fouilleringen plaatsvinden, de drugs getest worden, de onmiddellijke minnelijke schikkingen betaald worden enzovoort. In dat politiedorp is naast de politie ook ons parket aanwezig. Dagelijks vormen één magistraat en een jurist of criminoloog, zoals mezelf, één team. De magistraat zal de arrestatie mondeling bevestigen aan de politie, waarna het papierwerk begint.”

“De politie start daarbij met het opstellen van een proces-verbaal, doet drugstesten en een fouillering. De magistraat kan dan onmiddellijk de dagvaarding ter plaatse opmaken als het gaat om drugsdealen, de betekening als opdracht geven aan de politie en de vordering voor het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) opstellen om de drugs te laten testen. De betrapte festivalganger verliest meteen zijn toegangsbandje en wordt onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd. Het is een duidelijk signaal dat drugsdealers nu al weten dat ze in oktober of november voor de rechter moeten verschijnen. Daarnaast gebruikt de politie ook het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking, de zogenaamde OMS-Fest, ten aanzien van druggebruikers.”

Dat die aanpak van parket Antwerpen loont, blijkt alvast uit de cijfers van de eerste twee weekends.

Nina: “Tijdens het eerste festivalweekend (15 tot en met 17 juli 2022) werden 116 festivalgangers betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Ze kregen een onmiddellijke minnelijke schikking van ons aangeboden: 75 euro voor softdrugs, 150 euro voor harddrugs. In totaal gaat het om 14.475 euro. Tijdens het tweede festivalweekend (22 juli tot en met 24 juli 2022) werden 246 festivalgangers betrapt. In totaal gaat het om 31.800 euro.”

“Verder werden in het eerste weekend 16 mensen betrapt op het dealen van drugs. Zij kregen een rechtstreekse dagvaarding voor een themazitting op 26 oktober 2022. Zo’n themazitting is een reguliere zitting die rond één thema werkt. In dit geval komen alle dealers die gevat zijn op Tomorrowland samen in dezelfde zitting. Het gaat om vijf Belgen, vier Nederlanders, een Duitser, een Portugees, een Slowaak en een Pool. Verder kregen drie Italianen een dagvaarding voor oplichting voor de verkoop van nepdrugs. Ze verkochten zogenaamde ‘farina’, terwijl het eigenlijk gewoon om bloem ging. Alle inbeslaggenomen drugs worden geanalyseerd in samenwerking met het NICC en Belgian Early Warning System Drugs (BEWSD) van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP).”

“In het tweede weekend werden 17 mensen betrapt op het dealen van drugs, waarna ze een rechtstreekse dagvaarding kregen voor een themazitting op 23 november 2022. Het gaat om vier mensen uit het Verenigd Koninkrijk, drie Belgen, drie Nederlanders, twee Spanjaarden, een Tunesiër, een Marokkaan, een Australiër, een Italiaan en een Algerijn. In drie dossiers gaat het om oplichting.”

“Parket en politie treden op bij vaststellingen rond drugsbezit of -handel met een eerder repressieve insteek. We beseffen dat het onmogelijk is om iedereen te controleren en te verbaliseren. Politie en parket kunnen het drugprobleem op festivals niet alleen oplossen. We zijn slechts onderdeel in een keten van verschillende stakeholders die samenwerken op het festival. Elke partner dient zijn rol op te nemen in de aanpak van de drugproblematiek op festivals. Samenwerking tussen de verschillende partners is uitermate belangrijk. En met onze acties willen we wel een signaal geven.”

 

 

Door onze aanwezigheid op Tomorrowland zorgen we voor een snelle afhandeling van drugsdelicten en geven we een sterk signaal dat drugs niet getolereerd worden. - Nina Delbecke (Parketcriminologe - Parket Antwerpen)

 

Intensieve voorbereiding

Voor Nina was het de eerste keer dat ze vanuit haar functie als criminoloog aanwezig was op Tomorrowland. Een hoogtepunt na een maandenlange voorbereiding.

Nina: “Er komt in de maanden voor Tomorrowland heel wat voorbereiding kijken. Het is namelijk belangrijk dat alle mogelijke procedures uitgeschreven zijn en op punt staan. Voor deze editie vonden de eerste gesprekken plaats in december 2021. We bekijken dan welke procedures we zullen toepassen op het festival. Het gaat daarbij onder meer over het testen van drugs. Hoe en op welke manier testen we de drugs? Wie moet er verwittigd worden bij hoge doseringen? Hoe verloopt de samenwerking met onze partners zoals de politie, het labo, Scienscano…? Samen met politiediensten zetten we volledige procedures mee op punt om op alles zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de werkprocessen rond het testen van inbeslaggenomen drugs, maar ook bijvoorbeeld een verdacht overlijden. Daarin beklemtonen we onder meer dat er een goede communicatie moet zijn met het ziekenhuis.”

“Tijdens Tomorrowland zelf is het uiteraard hard werken en zijn het best wel pittige shiften van een 12 à 14 uren. We zijn al aanwezig in het politiedorp voor het festival start en gaan pas naar huis nadat het festival na middernacht gedaan is. Als criminoloog is het in mijn functie wel uniek en atypisch om aanwezig te mogen zijn op zo’n groot evenement dat wereldwijd bekend is. Het is een aangename afwisseling.”

 

>> Benieuwd naar alle cijfers achter het werk van parket Antwerpen en de politie? Dat lees je hier (festivalweekend 1) en hier (festivalweekend 2).

 

08/07/22 - Parket Antwerpen

Er hebben zich opnieuw twee schietincidenten voorgedaan in Antwerpen. Er vielen geen gewonden.

Het eerste schietincident vond plaats in de Sint-Rochusstraat in Deurne. PZ Antwerpen kreeg gisterenavond rond 20 uur melding dat er een carwash beschoten zou zijn. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze één kogelinslag aan in het raam. Het parket van Antwerpen heeft voor deze feiten een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling van afsluiting en inbreuken op de wapenwet. Het onderzoek loopt.

Vannacht werd ook een handelspand ter hoogte van de Stenenbrug in Borgerhout beschoten. Dankzij het goede werk van PZ Antwerpen konden onmiddellijk na deze feiten twee verdachten, een man van 18 uit Sint-Niklaas en een Nederlandse man van 24, in de omgeving worden opgepakt door het snelleresponsteam van PZ Antwerpen. Ook het wapen kon worden aangetroffen. Het parket van Antwerpen vorderde ook hier een onderzoeksrechter voor feiten van vernieling van afsluiting en inbreuken op de wapenwet. De onderzoeksrechter is samen met het parket, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en het labo vannacht nog ter plaatse afgestapt in Borgerhout.

De verdachten van de schietpartij in Borgerhout werden in de loop van de namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Antwerpen, die besliste om de twee mannen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Ze verschijnen woensdag voor de raadkamer. De onderzoeken lopen nu verder onder leiding van de onderzoeksrechter in samenwerking met FGP Antwerpen. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen beide feiten. Ook een mogelijk link met eerdere feiten die recent plaatsvonden in de buurt van Antwerpen en een eventueel verband met het drugsmilieu wordt onderzocht.

08/07/22 - Parket Leuven

Op donderdag 7 juli 2022 ging een patrouille van PZ Leuven over tot de controle van een voertuig welke reeds politioneel gekend was voor drugshandel. Het voertuig werd doorzocht door een drugshond, die positief reageerde op een doosje in het handschoenkastje. In het doosje konden geen drugs meer worden aangetroffen, wel zat er een aanzienlijke geldsom in.

In zijn verhoor geeft de verdachte, een man van 21 jaar oud en Algerijnse afkomst, toe dat hij cannabis moest verkopen voor iemand anders. De wagen had hij gehuurd van een kennis. Het aangetroffen geld zou deels afkomstig zijn van de verkoop van cannabis.

Het parket van Leuven heeft de gsm, de gelden en het voertuig in beslag laten nemen met het oog op een verbeurdverklaring.  De verdachte werd gedagvaard volgens de procedure van het snelrecht en moet zich begin augustus komen verantwoorden bij de correctionele rechtbank voor bezit en verkoop van cannabis.  

04/07/22 - Parket Leuven

2 juli 2022 - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man slachtoffer geworden van een diefstal met geweld in het centrum van Leuven. Omstreeks 3h00 geraakte hij aan de praat met een groepje jongeren, waarna hij  zijn weg verder zette samen met een van hen. Een eerste verdachte, een man van 19 jaar uit Leuven, greep de portefeuille van het slachtoffer en liep hiermee weg. Het slachtoffer achtervolgde de verdachte en werd op zijn beurt gevolgd door 2 andere jongeren.

Enkele minuten later trof een politiepatrouille het slachtoffer op de grond aan, terwijl een tweede verdachte hem op het hoofd stampte en een derde verdachte diens zakken aan het doorzoeken was.  Nadat de agenten zich kenbaar hadden gemaakt, zetten de verdachten het op een lopen. De tweede verdachte, een man van 18 jaar uit Leuven, deelde in zijn vlucht een vuistslag uit in het gezicht van de agent. De tweede verdachte kon niet veel later worden gevat.

Het slachtoffer kon zich weinig herinneren van het voorval en werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek. Bij nazicht werden bij hem zijn portefeuille met geld, iPhone en een Rolex gestolen. Deze kon door onderzoek van de recherche worden aangetroffen.

Het parket van Leuven heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor diefstal met geweld en voor slagen aan een persoon bekleed met een openbare hoedanigheid. Door het gerechtelijk onderzoek kon de derde verdachte eveneens worden geïdentificeerd, het betrof een man van 18 jaar oud uit Tielt-Winge. De drie verdachten werden reeds voorgeleid en door de onderzoeksrechter aangehouden. In hun verhoor gingen ze gedeeltelijk over tot bekentenissen, maar werd ook een deel betwist. Het onderzoek zal worden verder gezet onder leiding van de onderzoeksrechter. 

 

04/07/22 - Parket Leuven

Op vrijdag 1 juli 2022 vond rond 16u20 een verkeerongeval plaats op de Plankenbrug. Een man van 74 jaar uit Begijnendijk week daarbij plots uit naar de andere rijstrook, waarbij hij inreed op een voertuig dat van de tegenovergestelde richting kwam. De man verloor daarbij even het bewustzijn, maar kon ter plekke worden gereanimeerd door omstaanders. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is komen te overlijden, vermoedelijk door inwendige verwondingen. Het is onduidelijk waarom de man van zijn rijstrook is afgeweken.  

De inzittenden van het andere voertuig werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis maar liepen geen ernstige verwondingen op.

01/07/22 - Parket Antwerpen

Het parket van Antwerpen geeft naar aanleiding van het deskundigenonderzoek dat verricht werd in het gerechtelijk onderzoek naar het prikincident tijdens een voetbalwedstrijd in het stadion van KV Mechelen graag een stand van zaken.

Bij een incident tijdens de wedstrijd KV Mechelen tegen KRC Genk werden eind mei veertien personen onwel. Acht van hen moesten even naar het ziekenhuis. Verschillende slachtoffers verklaarden een prik gevoeld te hebben. Het parket vorderde daarop de onderzoeksrechter om niets aan het toeval over te laten. De onderzoeksrechter heeft opdracht gegeven tot uitvoerige medische onderzoeken, zoals een toxicologisch onderzoek en een onderzoek door een wetsdokter, en een grondig politioneel onderzoek van onder meer het beschikbaar beeldmateriaal van het stadion. In deze fase van het gerechtelijk onderzoek konden er door de deskundigen geen prikletsels of tekens van vergiftiging worden vastgesteld. Sommige vaststellingen van priksporen konden ook een andere oorzaak hebben, bijvoorbeeld een insectenbeet. Er zijn tot nu toe dan ook nog geen objectieve elementen gevonden die in verband kunnen worden gebracht met het prikken met een spuit en/of het toedienen van stoffen.

Het onderzoek wordt nog verdergezet, onder meer met een doorgedreven toxicologisch onderzoek waarvan de resultaten later deze maand verwacht worden.

28/06/22 - Parket Antwerpen

In Herselt is gisterenavond een 64-jarige man op een gewelddadige manier om het leven gebracht.

Rond kwart voor elf gisterenavond ontving PZ Zuiderkempen de melding van een luide ruzie tussen een man en een vrouw in Dooiewerf in Herselt. Wanneer de politie arriveerde, trof zij een man aan die vermoedelijk met een mes om het leven was gebracht. In de directe omgeving van het huis kon een verdachte, een vrouw van 46 jaar, worden gearresteerd. Zij zal later nog worden verhoord.

Het parket van Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter voor moord, die het onderzoek door de recherche van PZ Zuiderkempen naar de feiten en precieze omstandigheden zal leiden. Ook het labo kwam ter plaatse. Vannacht werd nog een afstapping georganiseerd.

24/06/22 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media over aangiftes door de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel bij het parket van Brussel met betrekking tot mogelijke strafbare feiten van samenspanning van ambtenaren in het kader van het opvangrecht van asielzoekers, heeft de procureur des Konings van Brussel een opsporingsonderzoek tegen onbekenden (ambtenaren van FEDASIL) geopend.

Na juridische analyse, en na overleg met de procureur-generaal van Brussel wat de bevoegde staatssecretaris betreft, werd dit afgehandeld zonder strafvervolging wegens geen misdrijf.

‘Concreet betekent dit dat er geen sprake is van strafbare feiten en dat het dossier werd afgesloten’, aldus Tim De Wolf, procureur des Konings te Brussel.

 

15/06/22 - College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft kennis genomen van het plan van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de federale gerechtelijke politie te versterken.

Het College is tevreden dat zijn noodkreet in het Parlement duidelijk werd gehoord en door de volksvertegenwoordigers unaniem werd overgenomen en nu ook door de Regering wordt opgepikt.

Het College verwelkomt de versterking en in het bijzonder het vrijmaken van een budget om vanaf 1.01.2022 (tot eind 2024) 195 gespecialiseerde speurders te kunnen rekruteren, naast de vervanging van elke politieman van DGJ die de federale gerechtelijke politie (de zogenaamde regel “1 op 1”) verlaat.

Vandaag is zeker een stap in de goede richting. De komende jaren zal echter moeten blijken of deze herfinanciering van de federale gerechtelijke politie inderdaad zal toelaten, zoals de Regering het vooropstelt, om uitvoering te geven aan het strategische plan van de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie (de zogenaamde projecten DGJ 3.0 en Digital Investigations) en om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op een meer efficiënte, effectieve en eigentijdse wijze te voeren.  

Het College van procureurs-generaal zal dit van nabij blijven opvolgen en is daarom ook vragende partij, naast het reeds bestaande overleg met de minister van Justitie, voor een geregeld overleg hierover tussen de minister van Binnenlandse Zaken, het College van procureurs-generaal, de federale procureur en de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie.

 

 

10/06/22 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft gisteren in drie verschillende onderzoeken verdachten verwezen.

In de nacht van 6 juli 2020 raakte een 45-jarige Dominicaan zwaargewond bij een steekpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Enkele dagen later kon de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen de verdachte, een toen 26-jarige Dominicaan, arresteren. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verscheen vandaag voor de raadkamer in Antwerpen, die besliste het dossier over te maken aan het parket-generaal met het oog op een verwijzing naar het hof van assisen.

Op 16 februari 2021 sloegen drie verdachten de achterruit van een geparkeerde wagen op de parking van de Carrefour in Aartselaar in. Ze stelen een grote partij juwelen uit de wagen en vluchtten weg. De eigenaar van de auto is een vertegenwoordiger van een bedrijf dat juwelen aanbiedt. Uit het onderzoek bleek dat de verdachten het slachtoffer al eerder in de gaten hielden. In het onderzoek kwamen uiteindelijk zeven beklaagden, mannen van Colombiaanse en Argentijnse afkomst, naar voren. De feiten zijn gekwalificeerd als zware diefstal en bendevorming. De raadkamer verwees gisteren alle zeven verdachten door naar de correctionele rechtbank.

In de nacht van 30 september op 1 oktober 2020 reden een vijftal mannen de wagen van een toen 31-jarige havenarbeider uit Antwerpen klem op een parking in Kontich. Ze probeerden de wagen van het slachtoffer te openen en deden zich voor als politiemannen. Hierbij werd het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. In het gerechtelijk onderzoek werden vier verdachten, twee twintigers en twee dertigers, aangehouden op verdenking van inbreuk op de wapenwetgeving, belaging, criminele organisatie en bedreigingen. De raadkamer in Antwerpen besliste gisteren alle vier de verdachten naar de correctionele rechtbank te verwijzen.

09/06/22 - Parket Antwerpen

Het parket van Antwerpen en PZ Voorkempen zijn op zoek naar getuigen van feiten die 5 juni 2022 hebben plaatsgevonden in en rond dancing "The Missing Link" in Malle.

Het betreft een onderzoek naar een grote vechtpartij die op 5 juni iets na 1 uur is ontstaan en die zich ook op de openbare weg heeft verdergezet. Politie en parket zijn dan ook dringend op zoek naar omstaanders die op dat moment in de buurt van de dancing aanwezig waren en dus mogelijks getuigen waren van de feiten die die nacht hebben plaatsgevonden. We weten dat enkele automobilisten op de Antwerpsesteenweg moesten stoppen voor de vechtpartij. Ook aan mensen die beschikken over relevante camerabeelden of filmopnames van die avond, wordt gevraagd zich in het belang van het onderzoek aan te melden bij PZ Voorkempen.

Dat kan per mail op pz.voorkempen.recherche@police.belgium.eu en op het telefoonnummer 03/210.41.40.

09/06/22 - College van het openbaar ministerie

Het College van het openbaar ministerie publiceert vandaag de jaarstatistieken 2021 van de correctionele parketten en van de jeugdparketten. U kan de cijfers terugvinden op de website van het Openbaar Ministerie via de link www.om-mp.be/stat.

 

Correctionele zaken

Instroom/Uitstroom

Binnen het Openbaar Ministerie is de instroom van nieuwe en heropende strafzaken op de correctionele parketten tussen 2020 en 2021 met ongeveer 4% gedaald, van 641.682 naar 613.026 zaken. De stijging die werd vastgesteld tussen 2019 en 2020 (+12%) is voornamelijk gelinkt aan het vervolgingsbeleid dat door het Openbaar Ministerie werd gevoerd in het kader van de COVID-19-pandemie. Op de parketten stroomden in 2020 namelijk 121.309 en in 2021 85.088 COVID-19-zaken binnen.

Het aantal strafzaken dat door de correctionele parketten werd afgesloten, steeg tussen 2020 en 2021 (+4%), van 599.840 zaken naar 621.717.

De zowel in 2020 als in 2021 vastgestelde stijging van vooral de betaalde minnelijke schikkingen en rechtstreekse dagvaardingen kan grotendeels worden toegeschreven aan de richtlijnen die werden vastgelegd in omzendbrief COL nr. 06/2020 om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. In deze omzendbrief wordt namelijk gesensibiliseerd om COVID-19-dossiers af te handelen aan de hand van deze twee soorten beslissingen.

De parketten sloten in 2020 81.609 en in 2021 97.737 dossiers over COVID-19-inbreuken af.

 

Geregistreerde Misdrijven

Zoals verwacht toont de instroom van zaken rond COVID-19-inbreuken (volksgezondheid) in 2021 een daling ten opzichte van 2020 (-27%). Het aantal zaken vermenigvuldigde immers met 12 tussen 2019 en 2020, wat het gevolg was van de zaken gelinkt aan COVID-19-inbreuken in 2020.

Naast deze eerste vaststelling lijkt de pandemie eveneens een - weliswaar mindere -  impact te hebben op de evolutie van bepaalde tenlasteleggingen in 2021 dan in 2020.

Daar waar men in 2021 een afname vaststelt van het aantal zaken rond diefstal en afpersing (-10% tussen 2020 et 2021), is deze daling echter minder sterk dan deze die werd vastgesteld in het jaar 2020 (-21% ten opzichte van 2019). Dit komt neer op een daling van 28% in twee jaar tijd.

Algemene financiële zaken en economische aangelegenheden kennen een daling met respectievelijk 14% en 11% tussen 2020 en 2021; deze afname is vooral uitgesproken bij de financiële zaken tussen 2019 en 2020 (-29%).

Daarnaast zien we dat de stijgingen in bepaalde misdrijffenomenen, die werden vastgesteld tussen 2019 en 2020, zich nog steeds voordoen, zij het dan wel in mindere mate.

Tussen 2020 en 2021 registreerden de parketten een stijging van het aantal zaken rond informaticabedrog (+4%) terwijl de toename tussen 2019 en 2020 32% bedroeg. In twee jaar tijd, namelijk van 2019 tot 2021, steeg het aantal dossiers van informaticabedrog dus met 37%.

De zaken van heling & witwassen namen opnieuw toe (+37%), hoewel de stijging meer uitgesproken was tussen 2019 en 2020 (+54%).

De zaken van intrafamiliaal geweld stegen zowel tussen 2019 en 2020 (+6%) als tussen 2020 en 2021 (+9%), wat dus neerkomt op een stijging van 15% sinds het begin van de coronapandemie.

De zaken van aanranding en verkrachting, stegen in 2021 in vergelijking met 2020 (+17%), ook al was er een lichte daling tussen 2019 en 2020 (-4%). 

Opvallend is ook de sterke toename van de zaken rond ontucht en seksuele uitbuiting tussen 2019 en 2020 (+34%). Tussen 2020 en 2021 was er een stijging van 3%.

 

Justitiële afhandeling

Een opvallende stijging stellen we vast bij de zaken afgesloten via een rechtstreekse dagvaarding (+26% tussen 2020 en 2021). Deze stijging was nog meer uitgesproken tussen 2019 en 2020 (+50%).

Het aantal pretoriaanse probaties bleef ook in 2021 stijgen met 20% terwijl de stijging tussen 2019 en 2020 ongeveer 17% bedroeg.

De zaken afgesloten via een betaalde minnelijke schikking waren geëxplodeerd tussen 2019 en 2020 (+224%) en bleven stijgen tussen 2020 en 2021 (+15%). Dat had vooral te maken met de geïnde coronaboetes.

De gelukte bemiddelingen en maatregelen die tussen 2019 en 2020 met 5% waren gedaald, stegen in 2021 opnieuw (+6% ten opzichte van 2020).

Daarnaast blijft het aantal zaken afgesloten met een afhandeling zonder strafvervolging stabiel (met 341.840 in 2020 en 341.720 zaken in 2021).

Daarentegen daalde de laatste 10 jaar (evolutie 2012-2021) het aantal uitgestroomde zaken met 14%. Tegelijk steeg de uitstroom van zaken via een betaalde minnelijke schikking (+709%), een pretoriaanse probatie (+328%) en een rechtstreekse dagvaarding (+94%). Sinds een aantal jaar wordt bij de uitgestroomde zaken een verschuiving vastgesteld van de traditionele wijze van strafrechtelijke vervolging (gerechtelijk onderzoek en rechtstreekse dagvaarding) naar de alternatieve maatregelen.

De zowel in 2020 als in 2021 vastgestelde stijging van het aantal betaalde minnelijke schikkingen en rechtstreekse dagvaardingen kan evenwel grotendeels worden toegeschreven aan de vastgelegde richtlijnen in omzendbrief COL 06/2020. Op basis daarvan wordt er gesensibiliseerd om COVID-19-dossiers af te handelen via deze twee soorten beslissingen.

Ten slotte nam het aantal zaken waaraan de parketten gevolg hebben gegeven (vervolging of alternatieve maatregelen) aanzienlijk toe tussen 2019 en 2020 (+50%). Deze toename zette zich voort tussen 2020 en 2021 (+15%). Dit heeft vooral te maken met het grote aantal COVID-19-zaken die in 2020 en 2021 werden afgehandeld via een betaalde minnelijke schikking of een rechtstreekse dagvaarding.

 

Jeugdbeschermingszaken (MOF en VOS)

In 2021 registreerden de jeugdparketten 163.193 nieuwe jeugdbeschermingszaken, dit is iets meer dan in 2020 en in 2019, toen er respectievelijk 161.177 en 161.515 zaken werden geregistreerd.

Een opsplitsing van deze jeugdbeschermingszaken toont dat in 2021 de als misdrijf omschreven feiten (MOF) met 6% daalden t.o.v. 2020 (van 69.779 in 2020 naar 65.377 in 2021), terwijl de verontrustende situaties (VOS) met 7% stegen (van 91.398 in 2020 naar 97.816 in 2021). Het jaar ervoor zagen we nog de omgekeerde beweging: het aantal MOF-zaken steeg toen met 12% t.o.v. 2019, terwijl de VOS-zaken met 8% daalden. Deze evoluties zijn onlosmakelijk verbonden met het verloop van de coronapandemie: de toename van de MOF-zaken in 2020 was voornamelijk toe te schrijven aan de plotse, ongeziene instroom van zaken in relatie tot COVID-19. Na het crisisjaar 2020 leidde de versoepeling van de coronamaatregelen in 2021 tot een sterk verminderde instroom van coronadossiers (-46%, van 17.243 zaken in 2020 naar 9.361 zaken in 2021).

Welke als misdrijf omschreven feiten (MOF)?

Ook op de verdere samenstelling van de MOF-instroom lijkt het verloop van de coronapandemie een impact te hebben. Zo zien we voor de grootste tenlasteleggingsgroepen in 2021 opnieuw een stijgende trend t.o.v. 2020. Een opvallende toename manifesteert zich bij de persoonsdelicten (+20%); een lichtere stijging bij de zaken met inbreuken tegen de familie en publieke moraal (+10%), inbreuken tegen de openbare orde en veiligheid (+9%), inbreuken tegen de openbare overlast en verkeer (+5%) en de eigendomsdelicten (+3%). Alleen bij de drugsdelicten (-7%) en de inbreuken tegen de volksgezondheid (o.a. COVID-19-inbreuken) stellen we een daling vast (-45%).

De cijfers geven dus in 2021 een heel ander beeld van de samenstelling van de instroom dan in het 'crisisjaar' 2020: toen was er in vergelijking met 2019 - naast de enorme stijging van inbreuken tegen de volksgezondheid - enkel een stijging van zaken rond familie en publieke moraal (+9%), terwijl er zich in alle andere grote tenlasteleggingsgroepen een dalende trend manifesteerde: eigendomsdelicten (-21%), persoonsdelicten (-20%), inbreuken tegen de openbare orde en veiligheid (-16%), drugsdelicten (-10%) en inbreuken tegen de openbare overlast en verkeer (-8%).

Wanneer we voor de voorbije twee 'coronajaren' (2020 en 2021) de coronadossiers wegfilteren uit de instroom van de MOF-zaken, zien we dat de overige MOF-zaken na een forse daling in 2020 opnieuw stijgen in 2021. 

Tot slot merken we op dat binnen de MOF-zaken in 2021 de verhouding jongens/meisjes 81/19 bedraagt. Meisjes maken dus amper een vijfde uit van de minderjarigen betrokken in een MOF-zaak. In iets meer dan de helft van de MOF-zaken gaat het om een minderjarige tussen 16 en 18 jaar.

Verontrustende situaties (VOS)

In 2021 steeg het aantal geregistreerde VOS-zaken* met 7% (van 91.398 in 2020 naar 97.816 zaken in 2021).

Bij deze VOS-zaken waren er evenveel aanmeldingen voor jongens als voor meisjes (50/50) en in meer dan de helft van de gevallen voor kinderen onder de 12 jaar (53%).

* Bij een VOS-zaak worden er op zich geen feiten ten laste gelegd aan de minderjarige, maar opent het jeugdparket een dossier omdat het verontrustende informatie ontvangt over de situatie van de minderjarige of zijn/haar gezin. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om verwaarlozing, mishandeling, misbruik, weglopers en spijbelaars.

Het College van het openbaar ministerie benadrukt dat de cijfers van 2021 toch enige nuance behoeven. Daarom is het voor een correcte interpretatie en contextualisering nodig om ze tegen het licht van de evolutie van de laatste tien jaar te houden. Een samenvatting van de belangrijkste vaststellingen van de afgelopen tien kalenderjaren (2012-2021) over de algemene trends en evoluties bij de correctionele parketten en de jeugdparketten kan u hieronder downloaden:

 

 
09/06/22 - Parket Leuven

In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 juni 2022 hield een team van de PZ Leuven een patrouille in de uitgaansbuurt van Leuven. Rond middernacht merkten zij twee jongemannen op die elk een joint aan het roken waren in de Kiekenstraat. De patrouille ging over tot de controle van beide mannen. Eén van hen had een joint en een XTC-pil op zak. Bij de andere verdachte, een man van 22 jaar oud, werden verschillende hoeveelheden XTC, MDMA, cannabis, ketamine en clonazepam aangetroffen. Hij had ook 260 euro op zak.

De man werd gearresteerd op verdenking van het verkopen van verdovende middelen.

Tijdens de huiszoeking bij de verdachte in Pelt werd eveneens cannabis, hasj, XTC, MDMA, codeïne, zware medicatie en flacons met vloeistof gevonden, net als 1665 euro cash, gripzakjes en een precisieweegschaal. Tijdens zijn verhoor ontkende de verdachte de drugs te verkopen, hij gaf wel toe een problematische gebruiker te zijn.

Het parket van Leuven heeft de onderzoeksrechter gevorderd, die de verdachte heeft aangehouden. Op woensdag 8 juni 2022 moest de verdachte verschijnen voor de raadkamer, die zijn aanhouding heeft verlengd.  

Het onderzoek loopt nu verder onder leiding van de onderzoeksrechter.

07/06/22 - Parket Leuven

In de nacht van zondag op maandag 6 juni 2022 werd omstreeks 4u15 de bewoner van een chalet gewekt door een luide knal. Wanneer hij ging kijken van waar deze kwam, merkte hij op dat er rook in de woning hing en er veel licht van onder een deur kwam. Hij verliet zijn woning meteen en verwittigde de hulpdiensten.

De brandweer had het vuur snel onder controle, de chalet was echter volledig uitgebrand. De chalet ernaast werd eveneens beschadigd aan het dak en de zijgevel, de brand kon hier snel worden tegen gehouden. Er vielen geen gewonden.

Op dinsdag 7 juni 2022 kwam een branddeskundige ter plaatse. Er konden geen aanwijzingen gevonden worden voor opzettelijke brandstichting. Alles wees richting een accidentele brand, het is echter nog niet duidelijk hoe deze ontstaan is.

07/06/22 - Parket Leuven

Op maandag 6 juni 2022 hield een team van de PZ Leuven een patrouille in het Sint Donatuspark nadat zij informatie hadden verkregen over een drugsdealer die hier actief zou zijn. Zij konden een verdachte aantreffen die aan de beschrijving voldeed en hielden deze 31-jarige man verder in het oog. Daarbij merkten ze op dat een tweede persoon, een man van 30 jaar oud, de verdachte benaderde en er een  uitwisseling tussen de twee mannen plaats vond. De man van 30 jaar oud kon wat verder worden tegengehouden voor een controle. Daarbij werden 2 gebruikershoeveelheden van cannabis aangetroffen. Hij bevestigde dat hij deze net had gekocht bij de verdachte.

Daarna kon de patrouille de 31-jarige verdachte eveneens onderscheppen voor een controle. In zijn rugzak werden nog 31 verpakkingen met verkopershoeveelheden cannabis gevonden, net als het geld van de eerdere deal. De verdachte werd gearresteerd voor verder onderzoek. Er konden tijdens de huiszoeking in Huldenberg bij de verdachte nog gripzakjes en een precisieweegschaal gevonden worden. Tijdens zijn verhoor gaf de verdachte mee dat de cannabis voor eigen gebruik is, hij ontkende dat hij deze verkoopt. Enkel de verkoop die de politiediensten konden waarnemen, gaf hij uiteindelijk toe.

Het parket van Leuven heeft beslist de verdachte te dagvaarden volgens de procedure van snelrecht. De verdachte moet zich begin juli verantwoorden bij de correctionele rechtbank voor bezit en verkoop van cannabis.

07/06/22 - Parket Leuven

In de ochtend van zondag 5 juni 2022 omstreeks 8u40 merkte een winkelbediende van de Spar in Diest een vrouw op die met een winkeltas langs de kassa wilde gaan zonder deze spullen af te rekenen. De winkelbediende hield de 53-jarige vrouw tegen en controleerde de tas. Daarin kon ze verschillende voedingswaren en 2 flessen sterke drank ter waarde van 76 euro aantreffen. De PZ Demerdal werd verwittigd en kwam ter plaatse.

De verdachte werd overgebracht naar het bureel. Zij weigerde echter een verklaring af te leggen. De vrouw bleek van Nederlandse afkomst te zijn zonder wettelijke woonplaats in België. Het parket van Leuven heeft beslist de verdachte te dagvaarden volgens de procedure van het snelrecht. Zij moet zich begin juli verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor winkeldiefstal.

07/06/22 - Parket Leuven

In de nacht van vrijdag op zaterdag 4 juni 2022 vond omstreeks middernacht een verkeersongeval plaats in Leuven. De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen. Een bestuurder die betrokken was bij het ongeval, een man van 34 jaar oud uit Leuven, weigerde een ademtest af te leggen. Volgens de politie was de man echter duidelijk onder invloed van alcohol. Wanneer de politiedienst nogmaals vroeg om een ademtest af te leggen, stelde de man zich zowel verbaal als fysiek agressief op naar de agenten toe. Er volgenden enkele mondelinge bedreigingen, schoppen en vuistslagen wanneer de agenten de verdachte probeerden te boeien voor overbrenging. Ze konden de verdachte overmeesteren en veilig overbrengen naar het commissariaat. Bij deze weerspannigheid geraakten drie agenten licht gewond, ook de verdachte liep enkele verwondingen op.

In de namiddag van 4 juni kon de verdachte worden verhoord. Hij herinnerde zich bijna niets van de  avond voordien, maar stelde dat hij niet gedronken had en dus niet onder invloed van alcohol was. Hij ontkende de weerspannigheid en de slagen aan de agenten,  maar herinnerde zich wel een schermutseling met de agenten.

Het parket van Leuven heeft beslist de verdachte te dagvaarden volgens de procedure van het snelrecht. De man moet zich begin juli verantwoorden voor de correctionele rechtbank wegens weerspannigheid. 

02/06/22 - College van procureurs-generaal

Ignacio de la Serna, procureur-generaal van Bergen en voorzitter van het College van procureurs-generaal en van het College van het openbaar ministerie, legde vandaag de eed af als raadsheer bij het Hof van Cassatie. Procureur-generaal Pierre Vanderheyden (Luik) neemt de fakkel over als voorzitter van het College voor de rest van het gerechtelijk jaar. Eerste advocaat-generaal Jean-Paul Lété wordt waarnemend procureur-generaal van Bergen. We danken Ignacio voor zijn bijzonder grote inzet en zijn engagement voor het Openbaar Ministerie en wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe functie!

De vijf procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. Het College van procureurs-generaal is het hoogste orgaan binnen het Openbaar Ministerie. Elke procureur-generaal is om de beurt (jaarlijks) voorzitter van het College van procureurs-generaal. De voorzitter van het College van procureurs-generaal (beleidsmatige zaken) is tevens voorzitter van het College van het openbaar ministerie (beheersmatige zaken).

Het College van procureurs-generaal stuurt het Openbaar Ministerie aan en heeft als voornaamste taak een coherent en uniform strafrechtelijk beleid uit te werken. Het kan hiertoe richtlijnen nemen die bindend zijn voor de procureurs-generaal, de federale procureur, de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en alle leden van het Openbaar Ministerie die onder hun toezicht en leiding staan. Deze richtlijnen worden doorgaans in een omzendbrief gegoten. Het heeft ook als taak de minister van Justitie te adviseren over alle zaken die verband houden met het Openbaar Ministerie.

Voor de uitvoering van zijn opdrachten vergadert het College van procureurs-generaal wekelijks. Er vinden ook overlegvergaderingen plaats met de minister van Justitie en met de andere stakeholders van Justitie.

 

01/06/22 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter heeft intussen drie aanhoudingen verricht in gerechtelijke onderzoeken naar druggerelateerde geweldsdelicten in Berchem en Deurne vorige maand.

Op 13 mei 2022 werden rond 22.27 uur twee explosieven vanuit een voorbijrijdende auto gegooid naar de gevel van een woning in de De Gilmanstraat in Deurne. Via camerabeelden en getuigenissen kreeg de politie een auto met Nederlandse nummerplaten in beeld. Via een samenwerking met PZ Antwerpen, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en Nederlandse politiediensten konden na een achtervolging tot in Nederland twee mannen gearresteerd worden. De Nederlanders van 19 en 21 werden intussen uitgeleverd aan ons land en de onderzoeksrechter heeft hen gisteren aangehouden voor beschadiging of vernieling van roerende goederen bij nacht, inbreuken op de springstofwetgeving en deelname aan een criminele organisatie.

In de nacht van 24 mei 2022 werden rond 2.52 uur schoten afgevoerd op de gevel van twee panden aan Baron De Catersstraat in Berchem. Het onderzoek leidde ook daar naar een auto. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen kon een 25-jarige man in Vorst arresteren. Afgelopen weekend werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

De geboekte resultaten kunnen gerealiseerd worden dankzij een maximale samenwerking tussen lokale en federale politie Antwerpen.

Het Openbaar Ministerie neemt deze druggerelateerde misdrijven zeer ernstig. Er werd meteen een onderzoeksrechter aangesteld die 24/7 beschikbaar is. Zo is vannacht de onderzoeksrechter ook ter plaatse geweest voor de feiten in Borgerhout en Merksem. Twee onderzoeksrechters zijn aangeduid voor deze dossiers en ze volgen elkaars dossiers ook op, zodat mogelijk linken snel gelegd kunnen worden. De afdeling Agressie van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voert steeds de onderzoeken. Via de maatschappelijke assistenten van PZ Antwerpen en de Federale Politie krijgen betrokken buurtbewoners ook steeds een brief met informatie rond slachtofferzorg en waar ze terecht kunnen met hun vragen.

01/06/22 - Parket Antwerpen

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft vandaag een 8-tal huiszoekingen uitgevoerd op adressen in de provincies Antwerpen en Namen in een onderzoek naar een grootschalige fraude met paarden en met bedreigde diersoorten.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter loopt al enige tijd en richt zich op meerdere bedrijven en hun zaakvoerders die zich op grote schaal bezighouden met de import en export van paarden, maar ook paardachtigen zoals bijvoorbeeld ezels. Naast die activiteiten fungeren de firma's ook als  groothandel in levende dieren, landbouwproducten en textielgrondstoffen.

Dat resulteerde in het verleden al in verschillende controles van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Inspectie Dierenwelzijn. Daaruit bleek dat er systematisch geknoeid werd met paspoorten en microchips van dieren en dat er inbreuken waren tegen de registratieplicht. Het gaat niet enkel om de fraudeleuze handel in paarden, maar ook om exotische en beschermde dieren die op de CITES-lijst staan. CITES staat voor "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora". Alle dier- en plantensoorten die beschermd worden door CITES, ongeveer 5 000 dieren en 30 000 planten, zijn opgenomen in drie lijsten of bijlagen.

Uit het verdere onderzoek komt aan het licht dat aan dieren, voornamelijk paarden, een nieuwe identiteit wordt gegeven om hen als slachtpaarden of als hobbypaard te kunnen verkopen. Op die manier wordt er een financieel voordeel uitgehaald, maar bestaat er mogelijk een risico voor de volksgezondheid en wordt geen rekening gehouden met het welzijn van de dieren.

De verdachten handelen als een criminele organisatie die mogelijk ook internationaal vertakt is. Daarom zijn Europol en SEPRONA, een natuurbeschermingsdienst van de Spaanse Guarda Civil, ook betrokken.

De onderzoeksrechter heeft opdracht tot huiszoeking gegeven voor adressen in Arendonk, Berlaar en Duffel en in de provincie Namen (Mettet, Jemeppe-sur-Sambre en Couvin). De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen werkte samen met FGP Namen, lokale politiezones Kempen Noord-Oost, Regio Turnhout, Entre Sambre-Et-Meuse, het FAVV, Inspectie Dierenwelzijn, Dienst Inspectie consumptiegoederen en CITES en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Vier mannen tussen 26 en 55 jaar samen met een vrouw van 55 jaar met de Belgische nationaliteit en een Spanjaard van 29 werden gearresteerd en zullen verhoord worden.  Daarna zal de onderzoeksrechter beslissen over hun voorleiding en eventuele aanhouding.

Bij de huiszoekingen werden onder meer paardenpaspoorten, gezondheidscertificaten, verdovingsproducten, hormonale producten, 9 voertuigen, cash gelden en een wapen in beslag genomen. Er zijn contacten met FAVV en inspectiediensten voor de opvang van de aangetroffen paarden.

20/05/22 - Parket Leuven

Op 14/04/2022 omstreeks 7u52 verwittigde een 63-jarige man uit Kortenberg de hulpdiensten, nadat hij het slachtoffer werd van een diefstal met geweld. Het slachtoffer had op de website 2dehands.be een uurwerk met een waarde van 25.000 euro te koop aangeboden. Een kandidaat-koper kwam op afspraak naar zijn woning. Na een gesprek in de woning toonde het slachtoffer het uurwerk. Daarop werd hij geslagen en heeft de kandidaat-koper de vlucht genomen met het uurwerk. Het Parket van Leuven werd verwittigd en het labo kwam ter plaatse. Het verder onderzoek werd gevoerd door de politie van PZ HerKo.

Aanvulling dd. 20/05/2022: 

Na een intensief politioneel onderzoek kwam er een verdachte in het vizier. Het gaat om een man van 21 jaar oud uit Aalst. Op 10 mei 2022 heeft het parket van Leuven de onderzoeksrechter gevorderd. Op 16 mei 2022 kon de verdachte worden gearresteerd, waarna hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Daar bekende de verdachte de feiten. De verdachte werd aangehouden en moest vandaag, op 20 mei 2022, verschijnen voor de raadkamer. Deze besloot de voorlopige hechtenis van de verdachte te verlengen.

Het onderzoek zal nu worden verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

17/05/22 - Parket Leuven

Op maandag 16 mei 2022 rond 13u ging de PZ LRH over tot een controle van twee personen aan het station van Hasselt. Het betroffen een man van 20 jaar uit Diest en een minderjarige jongen uit Limburg. Tijdens de controle namen de inspecteurs een geur van cannabis waar. Gezien de verdachten reeds gekend waren bij het gerecht, ging de patrouille over tot een fouillering van de verdachten.

Doordat de meerderjarige verdachte niet wilde meewerken, probeerde een agent de verdachte te boeien. Daarbij stelde de verdachte zich weerspannig op naar de agent toe. Er volgde heel wat duw- en trekwerk, waarbij een agent uiteindelijk samen met de verdachte op de grond belandde. Uiteindelijk konden de agenten de verdachte toch boeien. Door de weerspannigheid werden enkele spullen van de agenten beschadigd. Een agent geraakte ook lichamelijk gekwetst, waardoor deze vijf dagen arbeidsongeschikt werd verklaard.

In zijn verhoor gaf de verdachte mee dat hij niet geduwd zou hebben, hij zou zich enkel weggetrokken hebben.

Het parket van Leuven heeft beslist de meerderjarige verdachte te dagvaarden volgens de procedure van snelrecht. Hij moet zich in juli komen verantwoorden bij de correctionele rechtbank te Leuven voor weerspannigheid.

17/05/22 - Parket Leuven

Op vrijdag 13 mei 2022 omstreeks 13u merkte een winkelbediende van de Carrefour in Boortmeerbeek een man op die vertrok zonder te betalen. Toen zij deze wilde aanspreken, gaf hij aan niets gekocht te hebben. De winkelbediende besloot de man tegen te houden en trof in totaal 7 flessen whisky aan, die de verdachte verstopt had in zijn jas en broek. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse.

De verdachte betrof een man van 45 jaar oud, afkomstig uit Georgië. Hij heeft in België een asielaanvraag lopende. Wegens gebrek aan een tolk, kon de man nog niet verhoord worden. Wel werden er camerabeelden gevonden die de feiten bevestigden.

Het parket van Leuven heeft beslist de verdachte te dagvaarden volgens de procedure van snelrecht. Hij moet zich begin juli komen verantwoorden bij de correctionele rechtbank te Leuven voor winkeldiefstal.

17/05/22 - Collège des procureurs généraux

Het College van procureurs-generaal vraagt om heel dringend een ‘Marshallplan’ op te stellen voor de Federale Gerechtelijke Politie. “Er is dringend nood aan een crisisplan op maat, want we dreigen de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit te verliezen”, klinkt het met één stem. ​

Het Openbaar Ministerie (OM) staat in voor de handhaving van de democratische rechtsstaat en de verdediging van het algemeen belang. Aan elk vastgesteld misdrijf geeft het OM een proportionele en maatschappelijk relevante reactie binnen een aanvaardbare termijn. Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van de slachtoffers.

Dat is onze missie, maar ze komt in gevaar.

Er is een acuut en groot gebrek aan gespecialiseerde onderzoekers en materiële middelen bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) om de opdrachten van het Openbaar Ministerie en van de onderzoeksrechters uit te voeren. Onderzoeken kunnen niet of niet voldoende snel en efficiënt meer worden gevoerd. Een kwaliteitsvolle, volledige en actuele beeldvorming van de diverse vormen van georganiseerde criminaliteit en terrorisme is al lang geruime tijd niet meer beschikbaar. We hebben te kampen met nooit eerder geziene extreem gewelddadige criminele feiten.

Om deze dramatische situatie te keren is een belangrijke budgettaire injectie in de Federale Gerechtelijke Politie absoluut nodig.

In het verleden heeft het OM al meermaals aan de alarmbel getrokken. Hoewel de minister van Justitie hier oor naar heeft, bleef dit op niveau van de Regering op heden zonder merkbaar concreet of significant resultaat. De uitdagingen waar we in ons land vandaag en in de toekomst voor staan zijn nochtans enorm.

In een recente brief vroeg het College van procureurs-generaal om gehoord te worden in de verenigde commissies Binnenlandse Zaken en Justitie van het Parlement om de noodkreet van de FGP kracht bij te zetten.

Het is een uitzonderlijke vraag van de top van het Openbaar Ministerie, hetgeen de ernst en de zwaarwichtigheid van de situatie aantoont. Zowel vorige woensdag als vandaag werd het OM samen met de directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie en de commissaris-generaal door de commissies gehoord.

De boodschap is duidelijk. We voeren elke dag strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, zoals in het SKY ECC dossier. We beschikken in dat dossier over een nooit eerder geziene massa aan informatie waarmee we de georganiseerde criminaliteit een stevige klap kunnen toebrengen en kunnen voorkomen dat zij de legale economie verdringen. Maar dat gaat niet zonder (voldoende) onderzoekers en zonder middelen.

Die strijd dreigen we dus te verliezen. We moeten ongeziene en ongehoorde keuzes maken over welke onderzoeken we nog kunnen opstarten. Dat is onverantwoord en ondermijnt de stabiliteit, veiligheid en zekerheid in dit land. Stap voor stap infiltreert de georganiseerde criminaliteit in ons socio-economisch weefsel en in onze maatschappelijke instellingen.

Het tij moet keren. Veiligheid is niet gratis. Daarvoor wordt een crisisplan op maat voorgesteld met een extra financiële injectie voor de FGP van 35 miljoen euro dit jaar, 42 miljoen in 2023, 44 in 2024, 51 in 2025 en tot slot 55 miljoen euro in 2026.

Daarmee kunnen alvast in het eerste jaar 260 extra onderzoekers worden aangetrokken, het stokoude voertuigenpark worden vervangen en modern en aangepast (digitaal) onderzoeksmateriaal worden aangeschaft.

Het is een win-win situatie. Investeren in criminele en financiële onderzoeken brengt op, zowel op het gebied van meer veiligheid en stabiliteit als door de recuperatie van wederrechtelijk verkregen vermogens. En daar heeft niet enkel de Staat, maar iedere burger belang bij.

Het Openbaar Ministerie en de federale gerechtelijke politie danken het Parlement voor zijn luisterbereidheid, engagement en steun. Het is nu te hopen dat ook de Regering de boodschap ter harte neemt, niet straks, maar nu.

16/05/22 - Parket Leuven

Op zaterdag 14 mei 2022 rond 16u merkte een voorbijganger een motorfiets op die in een veld naast de weg lag. Wanneer hij ging kijken, hoorde hij een persoon zwaar ademen. Hij vond het slachtoffer, een man van 56 jaar oud, op ongeveer 15 meter van zijn motorfiets. Het slachtoffer was nog bij bewustzijn maar kon niet spreken. De man verwittigde meteen de hulpdiensten.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het UZ Gasthuisberg overgebracht, hij verkeert in levensgevaar.

Er waren geen getuigen van het ongeval zelf. Het parket van Leuven heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste bevindingen zou de bestuurder de bocht niet gevolgd hebben en zou hij zo van de baan afgeweken zijn. De oorzaak hiervan blijft onduidelijk.

 

09/05/22 - Parket Oost-Vlaanderen

De laatste jaren is het gebruik van mobiele toestellen tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen. Uit een Europese enquête blijkt dat één op vier Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden en dat één op zes nog steeds niet handenvrij belt achter het stuur. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik aan het stuur is een van de grote “killers” in het verkeer.

Volgens Vias Institute houdt acht procent van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur, wat naar schatting zou leiden tot een vijftigtal doden en een 4500 gewonden per jaar. Naast de gsm of smartphone zijn er tegenwoordig echter tal van andere apparaten met een scherm die bestuurders kunnen afleiden en daardoor het risico op ongevallen aanzienlijk kunnen verhogen.

Momenteel is de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe grootschalige campagne gestart om bestuurders te overtuigen om in “automodus” te gaan en zo afleiding in het verkeer tot een minimum te beperken.

Parket Oost-Vlaanderen neemt ook deel aan deze actie. Wie een mobiel apparaat gebruikt tijdens het rijden, zonder dat het in een daartoe bestemde houder bevestigd is, riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06/05/22 - Parket Leuven

Op donderdag 5 mei 2022 omstreeks 14u30 merkte een treinreiziger op dat zijn rugzak met tablet, die naast hem stond, verdwenen was. De reiziger deed rondvraag bij andere reizigers, enkele getuigen verklaarden dat ze een man de rugzak hadden zien meenemen. Het slachtoffer sprak de treinbegeleider aan. Deze liet de trein stoppen in het station van Leuven en waarschuwde Securail.

Getuigen konden de verdachte herkennen en aanduiden. Na een fouillering door de politiediensten konden verschillende voorwerpen worden teruggevonden. Het betrof een tablet, cameratas en een laptop. Even later meldde zich nog een tweede slachtoffer, zij had opgemerkt dat haar laptop werd ontvreemd. De omschrijving kwam overeen met de gevonden laptop bij de verdachte.

De verdachte, een man van 21 jaar oud met Algerijnse nationaliteit, werd gearresteerd. In zijn verhoor ontkende hij de feiten. Hij gaf aan dat een vriend de spullen aan hem had gegeven, hij zou niet weten waar ze vandaan kwamen.

Het parket van Leuven heeft beslist om de verdachte te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. Hij zal zich in juni voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor beide diefstallen en zijn illegale verblijf in België.

04/05/22 - Parket Leuven

Op dinsdag 3 mei 2022 omstreeks 19u50 merkten twee getuigen twee brandende voertuigen op bij de terreinen van de oude Ford garage in Diest. Ze zagen eveneens vier jongeren weglopen van het terrein. Zij hebben onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd.

De brandweer en de PZ Demerdal kwamen snel ter plaatse. Naast de twee wrakken werd ook de omliggende bebossing mee beschadigd door de vlammen. Er geraakte niemand gewond bij deze feiten. Het parket van Leuven heeft een branddeskundige aangesteld. Volgens de eerste bevindingen van de deskundige werd de brand aangestoken en werden er brandversnellers gebruikt.

De twee ooggetuigen spraken van vier verdachten, vermoedelijk tussen 16 en 20 jaar oud. De PZ Demerdal voert verder onderzoek naar deze feiten.

 

03/05/22 - Parket Leuven

In de nacht van zaterdag op zondag 1 mei 2022 stelde een bejaard koppel rond 3u vast dat er werd ingebroken in hun woning. In verschillende ruimtes werden de kasten open getrokken en doorzocht, ook in de wagen en de aanpalende schuur zochten de daders naar waardevolle spullen. Uiteindelijk gingen de daders aan de haal met ongeveer 500 euro cash geld en enkele sieraden.

PZ Getevallei kwam ter plaatse en startte een onderzoek. Na een patrouille in de buurt konden er omstreeks 5u20 drie verdachte personen worden geïntercepteerd. Het gaat om drie mannen met een Albanese nationaliteit van 28, 40 en 55 jaar oud. De drie mannen konden geen duidelijke reden geven waarom ze tijdens de nacht in Landen vertoefden. Bij alle drie werd er modder op de schoenen en natte broekspijpen opgemerkt. Bij een fouillering werd er meer dan duizend euro aan cash geld teruggevonden, net als verschillende sieraden. Het slachtoffer herkende enkele van de sieraden als haar eigendom. De drie verdachten werden gearresteerd.

De drie verdachten verklaarden dat ze in Landen waren om te gaan werken op een werf, meer informatie konden ze niet geven. Ze ontkennen voorlopig elke betrokkenheid.

Het parket van Leuven heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor diefstal met braak en vereniging van misdadigers. De verdachten werden reeds voorgeleid en blijven verder aangehouden. Op vrijdag moeten ze opnieuw verschijnen voor de raadkamer. Het onderzoek zal nu verder gevoerd worden onder leiding van de onderzoeksrechter.

25/04/22 - Parket Leuven

 

Vandaag legde Hans Van Espen zijn eed af als procureur des Konings van Leuven. #volvooreenveiligesamenleving. 

11/04/22 - Parket Antwerpen

Het parket van Antwerpen zal morgen de aanhouding vragen van de 35-jarige chauffeur met Franse nationaliteit die zondagmiddag betrokken was bij het dodelijke busongeval op de E19 in Schoten. De feiten zijn gekwalificeerd als onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig.

Op zondagmiddag 10 april botste een Franse reisbus op de E19 ter hoogte van Schoten richting Nederland om een nog onduidelijke reden op de betonnen vangrail. Volgens getuigen en op basis van de camerabeelden van het Vlaams Verkeerscentrum week de bus geleidelijk aan af en waren er geen andere voertuigen betrokken. Na de klap kantelde de bus en belandde dwars over de snelweg.

Bij het ongeval hebben twee mensen het leven gelaten. Het gaat om een Colombiaanse man van 29 jaar en een 17-jarige vrouw met de Franse nationaliteit. Er zijn op dit moment in totaal nog 13 mensen opgenomen in verschillende ziekenhuizen in de ruime regio. Vijf van hen verkeren nog steeds in levensgevaar, vijf hebben zware verwondingen. Drie anderen, waaronder de chauffeur, geraakten lichtgewond.

Op de bus zaten in totaal 30 buitenlandse reizigers tussen de 16 en 39 jaar waaronder zeventien Fransen, drie Amerikanen, twee Duitsers, twee Colombianen, twee Mexicanen, twee Canadezen, een Italiaan en een Kroaat.

De gemeente Schoten en PZ Schoten zorgden voor de eerste opvang van de betrokkenen. De verdere nazorg zal gebeuren door de gespecialiseerde diensten van onder andere de federale politie.

De 35-jarige busbestuurder met de Franse nationaliteit legde na het ongeval een positieve speekseltest af. Een verdere analyse van bloed en speeksel moet nu meer zekerheid verschaffen of hij onder invloed reed. Hij zal in de loop van deze namiddag nog verhoord worden door de federale wegpolitie.

Het parket Antwerpen is gisteren ter plaatse afgestapt en had een verkeersdeskundige aangesteld. Het dossier zal nu verder vervolledigd worden met de eerste resultaten van verschillende onderzoeken.

11/04/22 - College van procureurs-generaal

De scheiding van de machten is één van de pijlers van onze democratische rechtstaat. In dat licht heeft het College van procureurs-generaal zijn grote bezorgdheid aan de federale minister van Justitie kenbaar gemaakt over de tweet van de Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir.

 

Mijnheer de minister,

Het College van procureurs-generaal schrijft u aan in het kader van een uitspraak van de Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir.

Mevrouw Zuhal Demir plaatste op 4 april 2022 deze tweet:

 

 

De context van deze tweet is u genoegzaam bekend en gaf reeds aanleiding tot niet mis te verstane reacties van de Orde van Vlaamse balies, het College van de hoven en rechtbanken en de Hoge Raad voor de Justitie.

Het College van procureurs-generaal heeft deze tweet van de Vlaamse minister van Justitie besproken op zijn vergadering van 7 april 2022.

Het principe van de scheiding van de machten is één van de pijlers van onze democratische Rechtstaat.

Mevrouw Zuhal Demir is Vlaams minister van Justitie.

Het College acht deze tweet, gezien de functie van mevrouw Zuhal Demir en in het licht van het principe van de scheiding van de machten, een schending van dit principe en derhalve onaanvaardbaar.

Het College van procureurs-generaal zou u, als federale minister van Justitie, dank weten deze brief aan de minister-president van de Vlaamse Regering en aan de Vlaamse minister van Justitie te willen overmaken.

 

Met gans bijzondere hoogachting,

 

Ignacio de la Serna

Voorzitter van het College van procureurs-generaal

 

 

 

08/04/22 - Parket Leuven

Op donderdag 7 april 2022 werd rond 20u een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaat uit het verkeer gehaald door PZ Demerdal. Het voertuig maakte vreemde rijbewegingen, waardoor de agenten overgingen tot controle.

In het voertuig was enkel de bestuurder aanwezig, het betrof een Nederlander van 26 jaar oud. Zowel het voertuig als de bestuurder werden grondig gecontroleerd.

Bij de fouillering van de wagen werd een flesje met een onbekende vloeistof en enkele verpakkingen met wit poeder aangetroffen. Verder werden er op de verdachte zelf nog verschillende verpakkingen met drugs gevonden, die verstopt zaten in zijn jas.

De verdachte werd gearresteerd voor verder onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat de verdachte in het bezit was van GHB, cocaïne, speed, XTC, crystal meth en ketamine, telkens verpakt in kleinere hoeveelheden.

Tijdens zijn verhoor heeft de man toegegeven de drugs die dag bewust te vervoeren voor aflevering in België.

Het parket van Leuven heeft beslist de verdachte te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. Hij werd gedagvaard voor invoer, verkoop en bezit van verdovende middelen.
Zijn voertuig werd tevens in beslag genomen, het is aan de rechter om te bepalen wat hiermee verder moet gebeuren. De verdachte moet zich in mei gaan verantwoorden voor de rechtbank.

 

 

08/04/22 - Parket Leuven

In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 april 2022 werd in Kortenberg een diefstal gepleegd uit een geparkeerd voertuig op de Elisabethlaan. De ruit werd ingeslagen, waarna er een rugzak met laptop en bijbehorende spullen werden gestolen. Het slachtoffer merkte dit op in de ochtend van donderdag 7 april, waarna hij de politie contacteerde.

In diezelfde nacht werd er op een parking in Zaventem eveneens ingebroken in een geparkeerd voertuig. Ook hier werd de ruit ingeslagen en kon een portefeuille worden ontvreemd.

Op 7 april omstreeks 5u in de ochtend heeft een patrouille van PZ Montgomery in Sint-Lambrechts-Woluwe drie mannen opgemerkt die aan de portieren van geparkeerde wagens trokken, vermoedelijk een poging om deze te openen. De agenten gingen over tot de controle van de drie mannen, waaruit bleek dat zij geen wettige verblijfsvergunning hebben in België. Het betreffen twee meerderjarigen (vermoedelijk 21 en 31 jaar oud) en één minderjarige (vermoedelijk 15 jaar oud).  Ze werden gearresteerd voor poging tot diefstal uit een voertuig.

Bij de fouillering van de drie verdachten werden zowel de rugzak met laptop als de VISA-kaart van de eerder vermelde diefstallen teruggevonden. De verdachten ontkennen echter alle feiten.

Het parket van Leuven heeft beslist zowel de twee meerderjarigen als de minderjarige verdachten te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. De meerderjarigen verschijnen in mei voor de correctionele rechter, de minderjarige moet zich in juni gaan verantwoorden voor de jeugdrechter.

04/04/22 - Parket Leuven

Op zondag 3 april 2022 omstreeks 23u10 merkte een patrouille van PZ Getevallei in Tienen een auto met Franse nummerplaat met twee inzittenden op. Toen de politie het voertuig wilde intercepteren voor controle, zette de bestuurder van het voertuig het op de vlucht. De politie ging over tot een achtervolging die iets minder dan een half uur duurde. In totaal werden drie interventieploegen van de PZ Getevallei ingezet in deze achtervolging. De verdachten legden een traject af tussen Tienen, Boutersem en Bierbeek, waarbij ze onder andere gebruik maakten van de E40 richting Brussel.
 

Tijdens deze achtervolging stelden de verdachten erg verkeersonveilig gedrag, zoals tal van snelheidsovertredingen, het negeren van een rood licht en spookrijden. Ze trachtten tevens in te rijden op de politie. Uiteindelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur op de Waversesteenweg in Bierbeek, nadat deze aan een hoge snelheid een wegversmalling inreed. Het voertuig begon te slippen, kwam in aanrijding met een brievenbus, belandde in gracht en eindigde op zijn dak terug op de rijbaan.

De verdachten, 2 mannen van 48 en 36 jaar oud, werden overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeren niet in levensgevaar. Ze zijn op dit moment gearresteerd. In de wagen werden verschillende lege bidons aangetroffen, net als materiaal om brandstof over te pompen. Verder werd er ook pepperspray gevonden.

Ondertussen werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd wegens gewapende weerspannigheid in bende, inbreuken op de wapenwetgeving, vereniging van misdadigers en poging tot gewone diefstal. De onderzoeksrechter zal het onderzoek nu verder leiden.

04/04/22 - Parket Leuven

Op donderdag 31 maart 2022 omstreeks 8u43 trof de politie in de Stationsstraat te Leuven op een bus van De Lijn 3 mannen aan die in het bezit werden gevonden van een aantal gestolen voorwerpen (gsm's, geld, kledij, ...) en verdovende middelen.

Het gaat om twee meerderjarige mannen en een minderjarige jongen. Zij beschikken over geen officiële documenten maar zouden van Marokkaanse afkomst zijn.

Op de verdachten werden o.a. 2 gsm's aangetroffen die in de nacht van 30 op 31 maart gestolen werden van een 20-jarige man uit Kortenberg en van een 22-jarige man uit Sint-Truiden, alsook een gsm gestolen van een 53-jarige man uit Leuven op 31 maart. Al deze feiten situeerden zich in Leuven.

Het parket heeft voor de 2 meerderjarige verdachten een gerechtelijk onderzoek gevorderd wegens vereniging van misdadigers met het oog op het plegen van diefstallen, diefstal met geweld en gewone diefstal. De onderzoeksrechter heeft beide verdachten aangehouden en zij moeten op 5 april 2022 verschijnen voor de raadkamer. De meerderjarige verdachten ontkennen voorlopig alle betrokkenheid. Het onderzoek zal verder gezet worden onder leiding van de onderzoeksrechter.

Het dossier van de minderjarige verdachte zal worden opgevolgd door de jeugdrechtbank.

16/03/22 - Parket Antwerpen

Een Antwerps drugsonderzoek leidde vanmorgen tot de arrestatie van 28 personen die worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie die zich bezighoudt met het opzetten van cannabisplantages. De verdachten werden opgepakt tijdens simultane huiszoekingen op 38 locaties in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel en Namen. Naast zes actieve plantages werden er ook massa’s drugs, geld en wapens aangetroffen.

Het gerechtelijk onderzoek naar de bende nam meer dan zes maanden in beslag. Daaruit bleek dat de organisatie in Antwerpen was verankerd, maar dat haar activiteiten zich over het hele land uitstrekten. Het speurwerk van de dienst drugs van de Antwerpse lokale recherche bracht een volledig netwerk aan het licht: verantwoordelijken, transporteurs, onderhoudsmannen, bewakers en leveranciers.

Omvangrijke actie

Bij de omvangrijke actie vanmorgen kon Politie Antwerpen rekenen op de ondersteuning van 4 lokale politiezones, 6 FGP’s en in totaal 10 Antwerpse en federale drugshonden. Er werden ook tal van speciale eenheden en bijstandsploegen bij betrokken. In totaal werden er om en bij de 350 personeelsleden ingezet. De actie werd ook gecoördineerd vanuit de lucht. Naast de politiehelikopter werden er ook drones ingezet.

Arrestaties & inbeslagnames

De resultaten van de actie zijn dan ook op zijn minst aanzienlijk. In totaal 28 personen, allemaal ouder dan 30 jaar, werden gearresteerd. Nog eens 3 anderen werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd. De speurders troffen 6 cannabisplantages aan. Werden verder nog in beslag genomen:

 • 6 401 cannabisplanten
 • 23,115 kg cannabis
 • Gebruikershoeveelheden cocaïne
 • 188 907 euro
 • 1 geldtelmachine
 • 1 kluis
 • 3 verboden messen
 • 1 boksbeugel
 • 2 alarmpistolen (waarvan 1 met patronen)
 • Een lader met 5 patronen
 • 5 voertuigen, waaronder een Porsche en een BMW

Gelinkte dossiers

In de aanloop naar de actie van vandaag werden in gelinkte dossiers reeds 8 huiszoekingen verricht, waarbij in totaal 12 verdachten werden gearresteerd. Hierbij werden ook al zes plantages ontdekt, samen goed voor 4 187 planten en 2,165 kg cannabis.

15/03/22 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de 37-jarige man die afgelopen zondag werd opgepakt, vandaag aangehouden voor de moord op Juf Mieke.

De man uit Berchem die verdacht wordt van de moord op juf Mieke, Maria Verlinden uit Noorderwijk, is vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout verschenen. De man stond in het kader van het gerechtelijk onderzoek op de lijst om een DNA-staal af te geven, maar legde dit gedetailleerde weekend verklaringen af bij de politie. Het DNA-staal matcht met dat van het profiel dat op de plaats van de feiten werd aangetroffen. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

15/03/22 - Parket Antwerpen

In een lopend gerechtelijk onderzoek zijn in opdracht van de onderzoeksrechter vandaag 8 mannen gearresteerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen. Ze zouden betrokken zijn bij de invoer van ruim 11 ton cocaïne. De vereniging werd mogelijk aangestuurd vanuit Dubai.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Op die manier is een vereniging in beeld gekomen die betrokken zou zijn bij de invoer van verdovende middelen, waarbij de switch-methode werd gebruikt. Dat betekent dat de partij drugs vanuit een container uit Zuid-Amerika werd overgeladen naar een Europese container. De hulp van havenarbeiders is daarbij cruciaal.

In het onderzoek konden twee ladingen cocaïne (404,5kg en 461,95kg) onderschept worden, maar leek het topje van de ijsberg. Er konden nog 12 bijkomende feiten gelinkt worden aan deze groep, waarbij ten minste 4.954kg verdovende middelen de haven werd buiten gebracht en nog eens in totaal 5.400kg onderschept werd. Bij een deel van deze feiten konden betrokken havenarbeiders geïdentificeerd worden.

De feiten zouden vanuit Dubai georganiseerd worden, waarbij een 34-jarige man de touwtjes in handen zou hebben.

Vandaag werd een 15-tal huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden 8 mannen gearresteerd tussen 28 en 51 jaar uit Antwerpen, Geel, Kontich, Rumst en Stekene. De onderzoeksrechter zal beslissen over hun aanhouding.

Het parket van Antwerpen en van Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.Onzehavendrugsvrij.be.

14/03/22 - Parket West-Vlaanderen

Op 8 maart werd in Roeselare het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) West-Vlaanderen geopend. Slachtoffers van seksueel geweld uit de provincie kunnen dag en nacht in het ZSG terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en sporenonderzoek, en kunnen – als ze dat willen – aangifte doen in het centrum. Door de uitbreiding van de Zorgcentra na Seksueel Geweld werd in 2021 een stijging gemerkt van het aantal slachtoffers dat zijn weg naar een ZSG vindt.

Seksueel geweld treft jaarlijks duizenden Belgen, ongeacht hun leeftijd of geslacht. Het aantal aanmeldingen van slachtoffers bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld was nog nooit zo hoog als in 2021: 1662 slachtoffers vonden in 2021 hun weg naar één van de Zorgcentra. Eén en ander is te wijten aan de versoepelde coronamaatregelen, de uitbreiding van het Zorgcentrum van Oost-Vlaanderen naar alle politiezones van de provincie Oost-Vlaanderen en de opening van twee Zorgcentra in Antwerpen en Charleroi in november 2021.

Sinds de start van twee nieuwe Zorgcentra van Antwerpen en Charleroi, is het maandelijks gemiddelde gestegen van 128 slachtoffers tot 193 slachtoffers in de vijf zorgcentra samen. In 2019 en 2020 was het maandelijks gemiddelde voor de Zorgcentra, die toen reeds operationeel waren, nog respectievelijk 96 en 86 slachtoffers. De stijging van het aantal aanmeldingen zet zich dus in alle Zorgcentra door.

Sinds de start van het proefproject eind 2017 tot eind 2021 ontvingen de Zorgcentra na Seksueel Geweld net geen 5000 slachtoffers. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen (90 procent) en de gemiddelde leeftijd is 24 jaar. In 2021 was er een significante stijging van het aantal minderjarige slachtoffers (34% is jonger dan 18 jaar).

Allesomvattende zorg op één locatie

Slachtoffers kunnen bij de Zorgcentra altijd terecht (dag en nacht) voor medische en psychische begeleiding. Door deze allesomvattende aanpak herstellen slachtoffers sneller en lopen ze minder kans om opnieuw slachtoffer te worden van seksueel geweld. Steunfiguren zoals ouders, familieleden of vrienden, die meekomen met het slachtoffer, krijgen er ook eerste opvang, uitleg en advies.

Slachtoffers van acuut seksueel geweld (minder dan een week geleden) kunnen in het ZSG terecht voor forensisch onderzoek voor het verzamelen van bewijsmateriaal.

Het ZSG vangt uiteraard ook slachtoffers op bij wie het seksueel geweld langer dan een week geleden plaatsvond. Na 72 uur daalt echter de kans om sporen te vinden. Daarom wordt aan slachtoffers aangeraden om zo snel mogelijk na de feiten naar het ZSG te gaan.

Uniek samenwerkingsverband

In het ZSG kunnen slachtoffers rekenen op medische en psychische begeleiding door speciaal opgeleide forensische verpleegkundigen en een medisch coördinator. 8 forensisch verpleegkundigen en 3 psychologen zijn gestart in het ZSG West-Vlaanderen. Ook artsen-specialisten als spoedartsen, gynaecologen, urologen, kinderartsen, geriaters en psychiaters zijn nauw betrokken bij het ZSG.

Zowel het parket West-Vlaanderen met zijn 4 afdelingen (Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne) als de politiezones van West-Vlaanderen maken integraal deel uit van het ZSG. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt de samenleving in de rechtbank. De voornaamste taak van het Openbaar Ministerie is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten van het Openbaar Ministerie leiden het stafonderzoek, sporen de daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten.

Filiep Jodts, procureur des Konings:

“Het parket West-Vlaanderen, verdeeld over vier afdelingen (Brugge, Veurne, Kortrijk en Ieper), is de derde partner binnen het project. Het Zorgcentrum West-Vlaanderen biedt niet alleen voor de opsporing en het gerechtelijk onderzoek een enorme meerwaarde, ook het slachtoffer verkrijgt onmiddellijk de gepaste zorg. Dit zowel op vlak van psychologische begeleiding als de nodige medische behandelingen. Op het moment van de aanmelding worden tevens alle forensische staalafnames verricht door daartoe specifiek opgeleide forensische verpleegkundigen, gevolgd door een allesomvattend verhoor door de zedeninspecteur. Op die manier kunnen we de slachtoffers beter helpen, maar staan we ook sterker om de daders te vatten. Wie in het ZSG langskomt, wordt goed opgevangen en wordt bovendien geïnformeerd omtrent het verdere verloop van het gerechtelijk luik.”

 

Klacht neerleggen

De slachtoffers van seksueel geweld, die een klacht willen neerleggen, leggen daarvoor een verklaring af bij gespecialiseerde zedeninspecteurs die daarvoor naar het ZSG komen. Het ZSG beschikt hiervoor over speciaal ingerichte lokalen. De zedeninspecteurs hebben een doorgedreven training gekregen in verhoortechnieken voor slachtoffers en werden doordrenkt van de filosofie van het ZSG en de samenwerking met de partners.

Voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn er 50 zedeninspecteurs opgeleid in de West-Vlaamse politieschool. De zedeninspecteurs zijn werkzaam binnen de 19 lokale politiezones uit West-Vlaanderen en werken in een beurtrolsysteem. In de toekomst zullen er nog zedeninspecteurs worden opgeleid. De coördinatie en de ondersteuning van de zedeninspecteurs wordt opgenomen door de Politiezone RIHO. De zedeninspecteurs worden daarnaast ondersteund vanuit de Coördinatie en Steundirectie van de Federale politie van West-Vlaanderen.

Nationaal netwerk

De federale overheid voorziet tegen 2024 in tien gespecialiseerde Zorgcentra na Seksueel Geweld om slachtoffers op te vangen. Hiermee wordt het model van het ZSG nationaal uitgerold. Voor elk slachtoffer van seksueel geweld zal er op maximum een uur afstand een ZSG beschikbaar zijn. Na Brussel, Gent en Luik, Charleroi en Antwerpen is ZSG West-Vlaanderen het zesde ZSG dat de deuren opent. Dit jaar zal ook het ZSG in Leuven van start gaan. Vanaf 2023 kunnen slachtoffers van seksueel geweld ook terecht in een ZSG in Limburg, Namen en Luxemburg.

 

11/03/22 - Parket Antwerpen

In het kader van een lopende gerechtelijk onderzoek werd een groot drugsnetwerk aangepakt. Zeven personen werden gearresteerd bij een reeks huiszoekingen in België en Nederland.

De recherche van PZ Lier kwam twee jaar geleden een grote cannabisplantage in opbouw op het spoor. In de Mechelsestraat in Lier vond de politie alle benodigdheden om een grote plantage op te richten. De plantage werd afgebroken en al het materiaal werd in beslag genomen. Uit verder onderzoek bleek dat de plantage vermoedelijk een onderdeel was van een veel groter geheel. In het verdere onderzoek konden de speurders een groot netwerk in kaart brengen dat zich zou bezighouden met de inrichting en het beheer van cannabisplantages en de in- en uitvoer van cannabisproducten. Er werden gehuurde mobilehomes gebruikt om cannabisproducten in te voeren vanuit Spanje.

Op dinsdag 8 maart werden er in opdracht van de onderzoeksrechter 12 huiszoekingen uitgevoerd: negen daarvan vonden plaats in Schoten, Schilde, Berchem, Mortsel, Wommelgem, Hulshout en Brasschaat. In Nederland vonden er 3 huiszoekingen plaats in Axel en Hoofddorp. 

De spil van deze organisatie zou een koppel uit Schoten zijn. In totaal werden 7 personen opgepakt. De onderzoeksrechter in Mechelen heeft 5 mensen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer in Mechelen bevestigde hun aanhouding.

De Belgische en Nederlandse politie behaalden het volgend resultaat:

•          100 000 euro cash

•          12,6 kilo cocaïne

•          6794 Xtc-pillen

•          Meer dan 2 kilo Crystal meth

•          +/- 40 kilo cannabis

•          6,8 gram heroïne

•          3,8 kilo cannabispasta

•          1 kilo speed

•          1 kilo Hasjiesj

•          4,8 kilo Hasjiesjblokken

•          4 voertuigen waarvan 1 met Spaanse nummerplaat

•          2 vuurwapens met munitie

•          grote hoeveelheid materialen om plantages op te zetten

•          grote hoeveelheid materialen om drugs verkoop klaar te zetten

In totaal werden er 45 Belgische politiemensen ingezet uit de politiezones Lier, Minos, Brasschaat, Schoten, Zuiderkempen en Voorkempen en werd er samengewerkt met de Federale politie en de Nederlandse collega's.

08/03/22 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft een en 35-jarige man en een 69-jarige vrouw verwezen naar de correctionele rechtbank in een dossier rond emotiefraude.

Dit onderzoek is begin juli 2020 opgestart.  De vrouw uit Kapellen had de man, die zich voordeed als een commandant van het Amerikaanse leger, via sociale media leren kennen. Hij overhaalde de vrouw om geld over te schrijven naar verschillende buitenlandse rekeningen. Omdat de man steeds meer geld nodig had, beraamden ze met twee een plan om de echtgenoot van de vrouw te vergiftigen.

De politie kon een 34-jarige Nederlander identificeren. Hij werd in Nederland opgepakt en aan ons land uitgeleverd. In het verdere onderzoek kwamen nog twee andere vrouwen als slachtoffer van oplichtingspraktijken naar voren.

Gisteren heeft de raadkamer in Antwerpen de 35-jarige man en de 69-jarige vrouw verwezen naar de correctionele rechtbank.

03/03/22 - College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft beslist de internationale samenwerking in strafzaken met de Russische Federatie op te schorten, met inbegrip van de uitlevering van Russische onderdanen naar Rusland.

Dat heeft het College van procureurs-generaal vandaag in een brief aan de minister van Justitie laten weten.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het federaal parket en het parket-generaal van de Russische Federatie van 29.10.2013 wordt eveneens opgeschort.                                                                                                                                                        

Tegelijk zal het College van procureurs-generaal de internationale rechtshulp in strafzaken met Oekraïne, met alle beschikbare middelen pogen in stand te houden.

Het College PG steunt de beslissing van de procureur van het Internationaal Strafhof om een onderzoek te openen naar eventuele inbreuken op het internationaal humanitair recht, gepleegd in Oekraïne door de Russische autoriteiten. Het verbindt er zich toe een bijdrage te leveren aan de strafonderzoeken inzake oorlogsmisdaden tegen de bevolking van Oekraïne door onder meer het inzamelen en veilig stellen van het beschikbaar bewijsmateriaal.

 

Procureur-generaal Ignacio de la Serna,

Voorzitter van het College van procureurs-generaal

 

 

26/02/22 -

Pesten. Het kan overal voorkomen: op school, op het werk, in de vrije tijd, maar ook online. Eén ding hebben die verschillende vormen van pesten gemeen: het heeft vaak een grote impact op het leven van het slachtoffer. Welke rol kan het Openbaar Ministerie spelen tegen pesten? Welke stappen worden ondernomen? En is pesten effectief strafbaar? Liselotte Coninx, parketcriminologe bij het parket van Limburg, geeft tijdens deze Week tegen Pesten meer duiding.

Liselotte: “Sinds 2006 ben ik aan de slag als parketcriminoloog, eerst op de parketten van Mechelen en Turnhout en sinds 2018 bij het parket van Limburg. Wat doet een parketcriminoloog? We nemen zelf geen beslissingen, maar bereiden de dossiers voor de parketmagistraten voor. We kijken of er navolgend onderzoek moet gebeuren, waarna we advies verlenen aan de magistraten. Mijn focus ligt daarbij vooral op de jeugddossiers en de dossiers van intrafamiliaal geweld.”

De laatste jaren krijgt Liselotte steeds meer dossiers over pesten. Vooral cyberpesten, of online pesten, komt daarbij regelmatig aan bod.

Liselotte: “Wanneer we naar de recentere pestdossiers kijken, dan gaat het vaak over cyberpesten. Cyberpesten lijkt daarbij meer voor te komen bij meisjes vanaf 12, 13, 14, 15 jaar of soms zelfs al vroeger. Bij jongens merken we dat ze, sneller dan meisjes, zullen overschakelen op fysiek geweld, en op de vuist gaan. Voor slachtoffers kan online pesten nóg heftiger zijn dan het fysieke pesten. Online pesten kan 7 dagen op 7, 24 uur op 24 doorgaan. Zelfs thuis voelen slachtoffers zich niet meer veilig, want het pesten dringt letterlijk hun huis én leefwereld binnen. Op elk moment van de dag kunnen ze geconfronteerd worden met hun pester(s).”

Luisteren naar ieders verhaal

Wanneer Liselotte pestdossiers ontvangt, zal ze niet alleen luisteren naar het verhaal van de dader en het slachtoffer, maar ook naar die van de school.

Liselotte: “Zo’n dossier kan vandaag bij het parket terechtkomen zonder officiële klacht of aangifte via de politie. We moeten uiteraard op de hoogte gebracht worden van de situatie, bijvoorbeeld door een bezorgde ouder of een bezorgde medeleerling, maar het is geen officieel klachtmisdrijf. Het eerste wat we dan doen, is de feiten in kaart brengen. Wie is het slachtoffer? Wat is er gebeurd? Wie is de dader? We verhoren daarbij zowel de dader als het slachtoffer, maar we doen ook navraag bij de school. Het is namelijk hun taak om pesten snel en adequaat aan te pakken en te reageren wanneer een jongere zich niet goed voelt. Hoe is het op school? Werden er eerder al maatregelen getroffen door de school? Is er een herstelgericht groepsgesprek geweest? Hoe is de situatie ondertussen geëvolueerd?”

Er wordt dus in eerste instantie geluisterd naar ieders verhaal, waarna het parket een stap verder gaat.

Liselotte: “We kijken verder dan enkel en alleen het bewijsbare dat voor onze neus ligt, en het verhaal van dader en slachtoffer. We gaan na of er alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Kunnen we hulpverlening inschakelen? Of hebben we te maken met een verontrustende opvoedingssituatie? We treden dus niet repressief op, maar kijken hoe we de relatie kunnen herstellen, en vormen daarbij de brug tussen Justitie en hulpverlening. Zo kan er enerzijds aan herstelbemiddeling gedaan worden, waarbij de partijen rond de tafel gezet worden. Het parket is hier niet bij aanwezig. Anderzijds kan er ook gekozen worden voor een oproeping op het parket, waarbij de jongere en zijn ouders uitgenodigd worden op het parket voor een gesprek met een magistraat of een parketcriminoloog. In dat gesprek proberen we de minderjarige te doen inzien wat de zwaarte van de feiten is, en geven hem/haar ook de kans om eventuele voorwaarden te volbrengen. Dat kan gaan over een leerproject over het inzien wat dit soort feiten betekenen voor een slachtoffer of een leerproject over sociale vaardigheden en zich niet laten leiden door groepsdruk. Vaak zegt de dader in zo’n gesprek met ons: ‘het was maar om te lachen’. Als parket laten we de jongere inzien dat pesten niet iets is waar mee gelachen moet worden. Jongeren beseffen soms totaal niet wat voor leed en pijn ze veroorzaken bij het slachtoffer, en op diens denk- en leefwereld. Je beschadigt iemands leven hé. “

Dé hamvraag daarbij is nu: is pesten strafbaar?

Liselotte: “Pesten kan in extreme gevallen strafbaar zijn. Pesten op zich is geen misdrijf, dus we moeten altijd kijken of er zaken aan gekoppeld zijn die wél in strijd zijn met de wet en dus wél strafbaar zijn. Denk maar aan slagen en verwondingen, belaging, stalking, laster en eerroof, maar ook bedreigingen waarbij er bijvoorbeeld gezegd wordt: ‘Ik ga je slaan, daar op die plaats op dat moment van de dag’. Maar het kan ook gaan om het verspreiden van naaktfoto’s bijvoorbeeld, wat gekwalificeerd wordt als het bezit en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Kortom: minderjarigen moeten erop gewezen worden dat we als maatschappij dit soort gedrag écht niet tolereren en dat daar zeer zware straffen tegenover staan.”

 

 

 

 Als parket laten we de jongere inzien dat pesten niet iets is waar mee gelachen moet worden.  - Liselotte Coninx (Parketcriminologe - Parket Limburg)

 

Menselijkheid

Achter ieder dossier zit een mens. En achter iedere parketcriminoloog schuilt óók een mens van vlees en bloed. Liselotte is daar geen uitzondering in. Wanneer ze pestdossiers ontvangt, dan laten die haar niet koud. Integendeel.

Liselotte: “Het is algemeen geweten dat pesten het zelfbeeld kan beschadigen, er een grotere kans is op depressies, eenzaamheid en sociale angsten, en zelfs een verhoogd risico op suïcide. Ik heb zelf drie kinderen: een zoon van 7 jaar en twee dochters van 12 en 14 jaar. Zij zitten middenin die leeftijd waarbij pesten voorkomt. Toen ik jong was, werd mijn broer heel zwaar gepest. Ik heb toen ondervonden wat voor een impact pesten heeft op een kind, op een jongere. School dat is het leven van een kind hé. Gaat het goed op school, dan gaat het goed met het kind of de jongere. Gaat het slecht op school, worden ze niet aanvaard, of worden ze gepest, dan kan dat hun leven zo ontzettend hard kapot maken. Wij, als volwassene, denken misschien al snel ‘goh, het is toch máár school? En thuis is alles toch leuk en fijn?!’. Nee, dat is het niet. Die schoolperiode is een tijd waarin ze zichzelf als persoon helemaal aan het ontwikkelen zijn. Een periode waarin het belangrijk is dat ze zich aanvaard en geliefd voelen.”

“Mijn broer draagt gelukkig vandaag geen gevolgen meer met zich mee van het pesten uit zijn jeugd. Een bijzonder moment was toen hij onlangs op de werkvloer een van zijn vroegere pesters opnieuw tegenkwam. Die man had het daar enorm moeilijk mee en is op een bepaald moment naar mijn broer toegegaan. ‘Kunnen we even babbelen?’, vroeg hij. ‘Ik heb zo’n spijt van wat ik je vroeger heb aangedaan. Ik heb nu zelf kinderen en weet hoe het is wanneer iemand gepest wordt, en wat je er iemand anders mee aandoet. En daar voel ik me zo rot over’. Gelukkig heeft mijn broer daar geen last meer van, en kon hij hem vergeven. Ik denk dat die man die hem vroeger pestte, nu wel een prachtige boodschap kan meegeven aan zijn kinderen om nooit te pesten, én op te komen voor wie gepest wordt. Want als slachtoffer kan je je soms heel alleen voelen tegen zo’n grote groep.”

 

15/02/22 - Parket Halle-Vilvoorde

In april 2021 werd door het parket en de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde een onderzoek naar drughandel geopend na de onderschepping van twee postzendingen door de douane op de luchthaven van Zaventem.

De postzendingen waren bestemd voor Australië en bevatten kledij en schilderijen. Bij een nadere controle bleek elke zending echter 4,8 kilogram ketamine te bevatten. Onderzoek bracht aan het licht dat er ook gelijkaardige pakketten verzonden waren naar Amerika, waar vier zendingen konden onderschept worden die eveneens ketamine bevatten (Ketamine is een verdovingsmiddel dat hallucinaties kan veroorzaken en als partydrug gebruikt wordt).

 

Op donderdag 10 februari 2022 werden in het kader van dit onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde twee huiszoekingen verricht te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) en te Laken. Bij de huiszoeking te Ruisbroek werden grote hoeveelheden materiaal gevonden om gelijkaardige zendingen aan te maken. Het betreft onder andere kartons, plastieken holle beschermingsplaten, lege flacons van verzorgingsproducten en leeggemaakte verpakkingen van koffiebonen die opgevuld worden met drugs, evenals een vacuümmachine om deze producten luchtdicht te trekken zodat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van de oorspronkelijke producten. Het verpakkingsmateriaal werd in beslag genomen en zal verder onderzocht worden. Daarnaast werden drie grote postzendingen aangetroffen die klaar stonden om verstuurd te worden. Bij het opensnijden van deze zendingen werd in een dubbele wand een poederige substantie aangetroffen die na verder onderzoek MDMA bleek te zijn (MDMA is een chemische stofnaam en is een stimulerend middel dat gebruikt wordt als basisproduct voor de aanmaak van XTC-pillen). 

Verder werden bij de huiszoeking ook 65 gram van een onbekende poedervormige substantie aangetroffen en 130 gram Crystal Meth (Crystal Meth is een harddrug, een zwaar verslavende amfetamine die een sterke werking op het centrale zenuwstelsel heeft en grote risico’s inhoudt voor de gezondheid).

 

Bij de huiszoeking te Laken werd een koppel van Chinese origine opgepakt. De 39-jarige man en 41-jarige vrouw uit Ruisbroek werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel, die hen vervolgens onder aanhoudingsmandaat plaatste. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer te Brussel die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

 

30/12/21 - Parket Antwerpen

In het onderzoek naar de twee ontploffingen in de Jules Steursstraat in Deurne zijn deze week vier verdachten voor de Antwerpse onderzoeks- en jeugdrechter verschenen.

Op 25 november 2021 brachten onbekenden een zwaar cobravuurwerk tot ontploffing aan een leegstaande woning in de Jules Steursstraat in Deurne. Ook op 10 november 2021 gebeurde er een gelijkaardige aanslag op dat adres. De voordeur werd telkens zwaar beschadigd maar er vielen geen slachtoffers.

Na een gerechtelijk onderzoek van de afdeling agressie van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter werd eerder deze week overgegaan tot de arrestatie van vijf vermoedelijke uitvoerders van de feiten. Het gaat om vijf mannen tussen 17 en 28 jaar oud. Een 19-jarige man uit Borgerhout werd na verhoor vrijgelaten.

De andere vier mannen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en de jeugdrechter in Antwerpen. Een 20-jarige man uit Mechelen zou de huurauto die uit het onderzoek naar voren kwam gehuurd hebben. Hij werd vorige week donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die besliste de man vrij te laten onder strikte voorwaarden. De tweede verdachte, een 28-jarige man uit Brasschaat, werd deze week aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer. De twee andere verdachten zijn minderjarig en werden eerder deze week voorgeleid bij de jeugdrechter en overgebracht naar een gemeenschapsinstelling.

Het gerechtelijk onderzoek wordt nu verdergezet. De feiten zijn gekwalificeerd als vernieling door ontploffing en deelname aan een criminele organisatie.

29/12/21 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag een 57-jarige man die verantwoordelijk is voor de moord op vier vrouwen in de jaren negentig, overgemaakt aan het parket-generaal. 

De man uit Deurne kwam een eerste keer in beeld toen een DNA-match de doorbraak in een moorddossier uit 1992 betekende. De 30-jarige Ariane Mazijn werd in juni 1992 dood aangetroffen door haar vriend in een studio in Antwerpen. Het slachtoffer werd gewurgd en had verschillende steek- en snijwonden. Ondanks dat het labo alle sporen had onderzocht, liep het onderzoek naar de mogelijke dader muurvast. Tot op het moment dat in mei 2017 een DNA-spoor overeenkwam met dat van de man. Zijn DNA werd opgenomen in de databank nadat hij veroordeeld werd wegens poging diefstal. Na verder onderzoek en het inwinnen van advies van een forensisch adviseur bij het NICC, werd het gerechtelijk onderzoek in augustus 2018 heropend. 

In april 2019 heropende het Antwerpse parket, opnieuw geadviseerd door het NICC, nog een oude zaak. Dit keer ging het om een zogenaamde 'cold case' uit 1997, waarbij het levenloze lichaam van de 38-jarige Eve Poppe werd gevonden. Het slachtoffer bleek gewurgd te zijn met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek. Door het gebruik van nieuwe technieken kwam ook in dit dossier de man in beeld. Tijdens een verhoor bij de onderzoeksrechter bekende hij naast de moord op Eve Poppe ook nog twee andere feiten uit die periode. Het parket breidde de vordering uit met de nieuwe feiten en zette het onderzoek verder.

Vandaag besliste de raadkamer in Antwerpen om het volledige dossier over te maken aan het parket-generaal, zodat het later door het Hof van Assisen behandeld kan worden.

02/12/21 - Parket Brussel

In de loop van de maand januari 2020 heeft het parket van Brussel een aangifte ontvangen van de administratieve diensten van de gemeente Anderlecht over een handel in valse documenten die door gemeenteambtenaren zou zijn opgezet. Het ging enerzijds om valse 19 bis-bijlagen waarmee buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning konden krijgen en anderzijds om valse rijbewijzen.

Na een intern onderzoek werden de vermoedelijke betrokken gemeenteambtenaren geschorst.

De gemeente Anderlecht heeft het dossier vervolgens overgemaakt aan het parket van Brussel, dat een opsporingsonderzoek heeft geopend en het CDBC met het onderzoek belastte.

De eerste elementen van het onderzoek brachten een omvangrijke handel in valse documenten aan het licht.

 

19 bis-bijlagen

Op 29 oktober jongstleden werd het onderzoek versneld door het feit dat een ambtenaar van de gemeente Anderlecht op heterdaad, getuige was van valsheid in geschrifte en gebruik ervan aan het loket. De politiediensten grepen snel in en arresteerden de persoon die zich met de valse documenten aan het loket had gemeld.

Tijdens de huiszoeking in haar woning ontdekten de onderzoekers een groot aantal vervalste documenten.

Tijdens haar verhoor zou de aangehouden persoon verschillende ambtenaren genoemd die werkzaam zijn bij de administratieve diensten van de gemeente Anderlecht.

Het parket van Brussel heeft vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van openbare omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik ervan, criminele organisatie en witwassen van geld.

De persoon is door de onderzoeksrechter verhoord, in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens valsheid in geschrifte en gebruik ervan.

Het onderzoek werd voortgezet en twee verdachte gemeenteambtenaren werden snel onderschept. Zij bekenden dat zij het maken van afspraken voor de afgifte van de 19bis-bijlagen hadden vergemakkelijkt. Ze werden in verdenking gesteld van openbare omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik ervan en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens de eerste getuigenissen van buiten de gemeente zouden de vervalsers, die al minstens drie jaar actief waren, tussen 1200 en 1800 euro per vals document ontvangen hebben.

De twee aangehouden ambtenaren werden door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

De gemeente Anderlecht raamt het aantal door dit netwerk afgegeven valse 19bis-bijlagen momenteel op ongeveer 1900 per jaar.

 

Rijbewijs

Het onderzoek richtte zich vervolgens op de afgifte van valse rijbewijzen.

De modus operandi zou als volgt zijn: gemeenteambtenaren openden een dossier om een rijbewijs toe te wijzen aan een persoon van buitenlandse herkomst zonder dat die persoon aanspraak kon maken op een rijbewijs in zijn of haar land van herkomst.

Uit het bankonderzoek zou blijken dat er contant geld was gestort op de bankrekening van een gemeenteambtenaar.

Uit het onderzoek is gebleken dat twee ambtenaren betrokken zouden zijn bij de handel in valse rijbewijzen. Een van hen, thans ambtenaar bij de gemeente Ninove, wordt er ook van verdacht binnen de gemeente Ninove een handel in valse identiteitskaarten te hebben opgezet.

De twee ambtenaren werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, criminele organisatie, openbare omkoping en, voor een van hen, het witwassen van geld. 

De gemeente Anderlecht schat het aantal valse rijbewijzen op meer dan honderd in één jaar.

**

*

Gezien de ernst van de gemelde feiten wordt deze zaak met voorrang behandeld door de Ecofin-pool van het Hof van Beroep te Brussel, een groep van gespecialiseerde magistraten.

Deze feiten zijn zeer schadelijk voor de openbare veiligheid.

Zo heeft elke persoon die een valse 19bis-bijlage heeft gekregen, kunnen genieten van sociale rechten (gezinshereniging, werkloosheidsuitkering, sociale uitkeringen, enz.), hetgeen, gezien de hoeveelheid valse documenten die zijn geïdentificeerd, zou kunnen leiden tot een tekort van verscheidene miljoenen euro's.

Bovendien houdt de afgifte van valse rijbewijzen aan personen die nooit een bekwaamheidsexamen hebben afgelegd en dus vrachtwagens, opleggers en andere voertuigen mogen besturen, een duidelijk gevaar in voor het wegverkeer.

**

*

In dit stadium van het onderzoek moet nog worden vastgesteld in welke mate de tussenpersonen, tussen de cliënten en de ambtenaren, die de overdracht van vervalste documenten mogelijk maakten, hierbij betrokken waren.

 

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

26/11/21 - Parket Brussel

Gevolggeving van de operatie die op woensdag 24 november 2021 door de politiezone Zuid is uitgevoerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de verkoop van verdovende middelen, in vereniging

Ter herinnering: op woensdag 24 november 2021 heeft de politiezone Zuid, in samenwerking met andere Brusselse politiezones en met de steun van de speciale eenheden van de federale politie, in totaal drieëntwintig huiszoekingen verricht in het kader van een dossier betreffende feiten van verkoop van verdovende middelen, in vereniging.

Daarbij werd met name 9,230 kilo cannabis, 435 gram cocaïne en een geldsom van minstens 180 000 euro in beslag genomen.

In totaal werden zevenentwintig personen van hun vrijheid beroofd.

Dertien van hen werden in verdenking gesteld wegens verkoop van verdovende middelen, in vereniging, en onder aanhoudingsbevel geplaatst door de onderzoeksrechter.

Twee inverdenkinggestelden kregen de hoedanigheid van leider van een vereniging.

De raadkamer zal binnen een termijn van vijf dagen beslissen over het behoud van deze voorlopige hechtenis.

 

 

Martin François

Substituut-procureur des Konings – woordvoerder

23/11/21 - Parket-generaal en Auditoraat-generaal Brussel

Opheffing immuniteit Europees parlementslid voor mogelijkheid tot vervolging voor overdreven snelheid

Het Europees Parlement heeft op 11.11.2021 op verzoek van het parket-generaal van Brussel de opheffing van de immuniteit van een Europees Parlementslid toegestaan, zodat hij kan vervolgd worden voor de politierechtbank wegens overdreven snelheid.

Op 25 oktober 2020 stelde de politie op de autosnelweg E411 een snelheidsovertreding vast waarbij de bestuurder 179 km/uur reed in plaats van de maximumsnelheid van 120 km/uur. Aangezien de bestuurder lid is van het Europees Parlement verzocht de procureur-generaal van Brussel het Europees parlement de immuniteit van het parlementslid op te heffen. Dit werd door het Europees Parlement toegestaan op 11 november 2021.

Hierdoor kan de procureur des Konings van Waals-Brabant de bestuurder vervolgen voor de politierechtbank, dit conform de interne richtlijnen van het Openbaar Ministerie.

Het betreft het derde verzoek tot opheffing van een parlementaire immuniteit dat de procureur-generaal van Brussel de voorbije twee jaar voor mogelijke verkeersmisdrijven aan het Europees Parlement richtte. Deze verzoeken werden telkens ingewilligd.

 

16/11/21 - Parket-generaal en Auditoraat-generaal Brussel

Het hof van beroep in Brussel sprak op 04.11.2021, celstraffen uit van 6 jaar tot 9 jaar voor 5 leden van een criminele organisatie die zich van juli 2019 tot maart 2020 inlieten met de productie van cocaïne in labo’s, de verkoop ervan en met verboden wapenbezit.

Het gaat om feiten van georganiseerde en internationale criminaliteit waarmee groot geldgewin gepaard gaat.

De feiten kwamen aan het licht toen de organisatie onder valse vennootschappen grote hoeveelheden aceton aankocht.

In de cocaïnelabo’s werd de basiscoke vermengd met aceton en andere chemische middelen waarna het gedroogd en geperst werd in blokken zuivere cocaïne, om deze vervolgens op de markt te brengen. Het productieproces werd minutieus bijgehouden. Huurwoningen werden ingericht als cocaïnelabo’s of als stockageplaats voor de cocaïne. De bende deinsde er niet voor terug geweld te gebruiken of bedreigingen te uiten.

De beklaagden leefden voornamelijk van de opbrengsten van de drughandel.

Naast de effectieve celstraffen, sprak het hof van beroep op vordering van het parket-generaal, de verbeurdverklaring uit van een vermogensvoordeel van bijna 700.000 euro, van verschillende voertuigen, van 5 handvuurwapens en van de in beslag genomen drugs (+/- 800 kg cocaïne + verscheidene zakken met onversneden cocaïne).

Het produceren en verhandelen van cocaïne vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en voor de veiligheid voor de samenleving. Het is bovendien zeer ontwrichtend voor de legale economie. Het Openbaar Ministerie is daarom zeer streng en onwrikbaar in de vervolging en in zijn vordering tot bestraffing van dergelijke feiten.

 

 

09/11/21 - College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft nieuwe nationale richtlijnen1 uitgevaardigd naar aanleiding van het KB van 28/10/2021 ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 Pandemie. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht. Het College vestigt daarbij in het bijzonder de aandacht op de strenge gerechtelijke aanpak van de inbreuken op het gebruik van de COVID Safe Tickets én bij valse COVID documenten.

De omzendbrief COL 6/2020 van het College van procureurs-generaal regelt sinds het begin van de coronapandemie en de coronamaatregelen in maart 2020 het nationale opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie in deze materie. De omzendbrief werd telkens aangepast aan de nieuwe door de overheid genomen maatregelen.

Het College van procureurs-generaal heeft opnieuw de richtlijnen inzake de opsporing en vervolging van corona inbreuken aangepast aan het nieuwe Koninklijk Besluit van 28/10/2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken.

 

Inbreuken op COVID Safe Tickets

Wat het toezicht op de naleving van de regels inzake COVID Safe Tickets betreft, zal de focus gelegd worden op de organisatoren en uitbaters van evenementen en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de horeca of de fitnesscentra. De politie krijgt de richtlijn er op toe te zien dat de organisatoren en uitbaters wel degelijk verifiëren dat hun bezoekers over een COVID Safe Ticket beschikken, in de gevallen waarin het gebruik ervan verplicht is. Elke procureur des Konings zal, in overleg met de politiediensten, de modaliteiten en het soort evenementen en voorzieningen bepalen waarop de politie zijn aandacht in het bijzonder zal richten, rekening houdende met de specificiteit van zijn arrondissement en de voorhanden zijnde onderzoekscapaciteit bij de geïntegreerde politie. Een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro zal worden opgelegd aan de organisatoren en uitbaters die deze wettelijke verplichting met de voeten treden.

 

Valse COVID Safe Tickets

Er zal bijzonder streng worden opgetreden tegen personen die verdacht worden van vervalsing en/of het gebruik van vervalste documenten gelinkt aan de handhaving van de coronabeschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het maken en/of gebruiken van een vals COVID Safe Ticket (vaccinatiecertificaat, herstelcertificaat of testcertificaat) of een vals Passagier Lokalisatie Formulier.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken aangezien het gezondheidsbeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten zullen deze personen onmiddellijke voor de correctionele rechtbank worden gedagvaard.

Uitzonderlijk, rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement, kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook tot dagvaarding worden overgegaan.

 

Mondmaskers op openbaar vervoer

Er zal verder streng worden toegezien op het correct gebruik van mondmaskers, in het bijzonder op het openbaar vervoer. Wie verzuimt of weigert een mondmasker te gebruiken, zal een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 250 euro worden opgelegd.

 

“Het maatschappelijk belang van de naleving van de coronamaatregelen is niet te onderschatten. Iedere burger draagt een belangrijke verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we er voor zorgen het virus verder onder controle te houden. Wie manifest de maatregelen probeert te omzeilen, zoals bij het gebruik van de COVID Safe Tickets, zal de dans niet ontspringen en riskeert een ernstige straf”, benadrukt Ignacio de la Serna, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

 

[1] Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van procureurs-generaal, herziene versie van 05.11.2021

 

Perscontact

An Schoonjans

Nationaal woordvoerder van het Openbaar Ministerie

an.schoonjans@just.fgov.be

sdaomp-press@just.fgov.be

T: +32 (0)2 508 66 52

M: +32 (0)475 700 510

www.om-mp.be

08/11/21 - Parket Antwerpen

Zaterdagmiddag werd een babylichaampje aangetroffen in een vijver van het Broek in Blaasveld (Willebroek). Het was een wandelaar die het lichaam had opgemerkt en de politiediensten hierop heeft verwittigd, dewelke zelf de diensten van het parket verwittigden. Door het Parket werd onmiddellijk het Labo ter plaatse gestuurd om de nodige vaststellingen te doen en werd ook een wetsdokter aangesteld. Vermits de feiten bleken te kaderen in een lopend gerechtelijk onderzoek van de onderzoeksrechter te Mechelen werd deze verder met het onderzoek naar het verdacht overlijden van de baby gelast.

Blijkens de eerste bevindingen van het Labo en de wetsdokter zou het gaan om een volgroeide pasgeboren baby die al enige tijd in het water zou gelegen hebben. Deze bevindingen konden inmiddels bevestigd worden aan de hand van een uitgevoerde autopsie.

Omwille van het gerechtelijk onderzoek dat reeds enige tijd liep, kon er vrij vlug tot identificatie van de moeder overgegaan worden. Het parket kan thans bevestigen dat het hier om een minderjarige gaat.

Omtrent de precieze omstandigheden van de feiten, waaronder de precieze oorzaak van overlijden is het onderzoek nog volop aan de gang. Het zou in elk geval wel om een levensvatbare baby gegaan hebben, dewelke mogelijk overleed ingevolge onderkoeling. Een aantal in de loop van het onderzoek afgelegde verklaringen lijken echter niet overeenstemming te zijn met de vaststellingen zoals deze naar aanleiding van het overlijden van de baby naar voor komen.

Wat betreft de minderjarige die van de baby bevallen is, kan bevestigd worden dat zij gisteren in het kader van het onderzoek van haar vrijheid werd beroofd en vandaag grondig wordt herverhoord. Voor wat betreft eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van de minderjarige zal het Jeugdparket de nodige vorderingen nemen.

Op vraag van de onderzoeksrechter wordt in het belang van het onderzoek geen bijkomende informatie verschaft.

05/11/21 - Parket-generaal en Auditoraat-generaal Brussel

Strafverzwaring voor jongeman die politiemensen bestookte met stenen, een dienstwapen ontvreemdde en er meerdere keren mee schoot tijdens rellen in Anderlecht, dit tijdens volle lockdown.

               

Het Brusselse hof van beroep heeft op 04.11.2021 een 20-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek veroordeeld tot een effectieve celstraf van 30 maanden en 5 jaar ontzetting uit zijn burgerlijke en politieke rechten voor zijn deelname aan de rellen in Anderlecht op 11 april 2020.

 

Op zaterdag 11 april 2020 ontstonden in Anderlecht rellen nadat een 19-jarige jongen om het leven kwam bij een politieachtervolging. Relschoppers gooiden met stenen, waardoor politiemensen gewond raakten en politievoertuigen beschadigd werden.

 

Tijdens deze rellen ontvreemdde de beklaagde, toen 19 jaar oud, het dienstwapen van één van de politiemensen, vuurde er meerdere keren mee in de wijk Kuregem en vluchtte met het wapen dat pas enkele weken later werd teruggevonden.

 

De jongeman kon later worden geïdentificeerd en gearresteerd.

 

Het parket van Brussel dagvaardde de man voor de correctionele rechtbank die hem op 28.09.2020 veroordeelde tot een werkstraf van 200 uren.

 

Het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis.

 

Voor het hof van beroep van Brussel eiste het parket-generaal een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar gelet op de ernst van de door hem gepleegde strafbare feiten, zijn strafverleden en de vele kansen die de beklaagde in het verleden al had gekregen.

 

Het hof besloot hem te veroordelen tot een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden en sprak ook de ontzetting uit zijn burgerlijke en politieke rechten uit voor een periode van 5 jaar.

 

Geweld tegen politie kan niet getolereerd worden. Het Openbaar Ministerie zal tegenover dergelijke feiten ook altijd streng en prioritair reageren.

 

Bovendien werden de feiten gepleegd in volle lockdown.

 

 

 

20/10/21 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de berichten die de voorbije weken zijn verschenen op sociale media wilt het parket van Brussel benadrukken dat elke klacht betreffende zedenfeiten zeer ernstig genomen wordt.

Gezien de specifieke aard van dergelijke dossiers, voert het Parket een grondig en zorgvuldig onderzoek.

Naast het verzamelen van materiele bewijzen, zoals biologische sporen en camerabeelden, worden er ook zoveel mogelijke getuigen geïdentificeerd en verhoord teneinde een sluitend dossier te kunnen samenstellen en de verdachte, op het geschikte tijdstip, te confronteren met deze elementen.

Voor een vlot verloop van het onderzoek is het belangrijk dat dit allemaal in een serene context kan gebeuren.

Bovendien wenst het Parket te herhalen dat elke persoon van het vermoeden van onschuld geniet.

Met betrekking tot de feiten in Elsene kunnen we, gelet op het geheim van het onderzoek, geen verdere details meedelen.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder 

20/10/21 - College van het openbaar ministerie

Precies 25 jaar geleden, op 20 oktober 1996, na de arrestatie van Marc Dutroux, verzamelden meer dan 300.000 mensen in Brussel met een duidelijke boodschap: solidariteit met de slachtoffers en een oproep voor een betere bescherming van kinderen. Al wie op straat kwam, droeg een witte bloem, ballon, lint… wit als teken van hoop en als symbool voor de onschuld van de vermiste en vermoorde kinderen. “De Witte mars” was ook de aanzet voor allerlei initiatieven die bijdragen tot een betere werking van politie en justitie.

 

Een boodschap van respect en hoop

De vraag van de burger een kwarteeuw geleden stemt overeen met de waarden en de missie van het Openbaar Ministerie (OM). Door aanwezig te zijn op de herdenkingsplechtigheid wil het hele OM haar respect betuigen aan de ouders van vermiste en vermoorde kinderen.

Het OM wil ook de boodschap van hoop mee ondersteunen. Tot op vandaag wordt gewerkt aan het herstel van het vertrouwen van de burger in justitie door de belangen van slachtoffers centraal te blijven stellen en aandacht te besteden aan een transparante en heldere communicatie. De oproep van 25 jaar geleden is niet in dovenmansoren gevallen.

 

Justitie in evolutie

Sinds die 20ste oktober 1996 zijn, naast de politiehervorming,  heel wat hervormingen doorgevoerd binnen justitie.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is “de wet Franchimont” die sinds 1998 van kracht is en die de positie van slachtoffers evenals de erkenning van hun belangen in het strafonderzoek enorm versterkt heeft. In de procedure is aan hen een formele positie toegekend, met onder meer de mogelijkheid tot inzage van het strafdossier.

Naar aanleiding van andere markante feiten die onze samenleving beroerd hebben, zoals de aanslagen van 22 maart 2016, werden hier nog verdere stappen in gezet zoals de oprichting van een uniek slachtofferloket op het niveau van het federaal parket.

In 1999 werd de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) opgericht, met als doel om het vertrouwen van de burger in de Belgische justitie te versterken. De organisatie van de Hoge Raad voor de Justitie werd verankerd in de Grondwet. De HRJ moet zorgen voor een objectieve benoeming en opleiding van de magistraten,  adviezen verstrekken voor een betere werking van justitie en controle uitoefenen op de werking van justitie.

In 2000 werd artikel 22bis verankerd in de Belgische grondwet, dat in hoofdzaak bepaalt dat elk kind recht heeft op de eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.

Alle actoren van justitie werken ook actief mee aan de strijd tegen de uitbuiting en mishandeling van kinderen. Verschillende omzendbrieven van het College van procureurs-generaal voorzien richtlijnen voor de opsporing van vermiste kinderen, het beschermen van kwetsbare groepen zoals kinderen in zedenzaken of dossiers van intra-familiaal geweld. De speciale techniek van het audiovisueel verhoor van minderjarigen werd ontwikkeld. Het verhoor van een minderjarig slachtoffer wordt sindsdien opgenomen. Zo dienen ze hun relaas slechts één keer te brengen. Sinds enkele jaren wordt de techniek van het kinderverhoor overigens niet alleen gebruikt voor het verhoor van minderjarige slachtoffers van zedenfeiten, maar doorgaans ook wanneer minderjarigen het slachtoffer zijn geworden van andere ingrijpende feiten, zoals intra-familiaal geweld.   

Dergelijk verhoor is een belangrijke manier om de rechten van minderjarigen maximaal te garanderen.

Tenslotte zijn ook de strafuitvoeringsrechtbanken ontstaan en in 2007 in werking gesteld. Zij moeten waken over de uitvoering van straffen die werden uitgesproken door de rechtbanken en hoven. Zij onderzoeken ook de aanvragen tot vervroegde vrijlating.

 

Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie aanwezig op de plechtigheid:

Ignacio de la Serna, Procureur-generaal van Bergen en voorzitter van het College van het openbaar ministerie

Frédéric Van Leeuw, Federaal Procureur

Ine Van Wymersch, procureur des Konings Halle-Vilvoorde, vertegenwoordiger van de Raad van procureurs

 

Perscontact

An Schoonjans

Nationaal woordvoerder van het Openbaar Ministerie

an.schoonjans@just.fgov.be

sdaomp-press@just.fgov.be

T: +32 (0)2 508 66 52

M: +32 (0)475 700 510

www.om-mp.be

 

19/10/21 - College van het openbaar ministerie

Als essentiële schakel van de democratische rechtsstaat wil het Openbaar Ministerie op een transparante wijze verantwoording afleggen over het gevoerde strafrechtelijk beleid. Communicatie is één van de kernaspecten van dit optreden, en dit is dan ook de reden waarom het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie ervoor geopteerd hebben om mevrouw An Schoonjans, gedelegeerd substituut-procureur-generaal bij het parket-generaal Brussel, aan te wijzen als nationaal persmagistraat. Zij zal, samen met de lokale woordvoerders van de parketten(-generaal), auditoraten(-generaal) en het federaal parket, optreden als tussenschakel voor de contacten tussen de media en alle instanties die deel uitmaken van het Openbaar Ministerie.

De nationale woordvoerder van het Openbaar Ministerie en de leden van het bureau Communicatie van de Steundienst van het Openbaar Ministerie staan in voor de communicatie over algemene aangelegenheden betreffende het Openbaar Ministerie in zijn geheel, zoals het strafrechtelijk beleid, de statistieken, de gerechtelijke organisatie, enzovoort, maar spreken zich daarentegen niet uit over specifieke dossiers, hoewel zij occasioneel ondersteuning kunnen bieden aan de Nederlands- en Franstalige woordvoerders van alle entiteiten van het Openbaar Ministerie, van wie de contactgegevens geraadpleegd kunnen worden op de perspagina van de website van het Openbaar Ministerie om-mp.be/nl/pers.

An Schoonjans is gedelegeerd substituut-procureur-generaal en persmagistraat op het parket-generaal Brussel. Zij begon haar loopbaan in de advocatuur en werd vervolgens substituut-procureur des Konings op het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, waar zij bovendien gedurende 13 jaar de rol van persmagistraat op zich nam. Zij was eveneens coördinator van de cel Communicatie van het parket Oost-Vlaanderen en werkte tot slot ook mee aan de redactie van omzendbrief COL OMP 01/2019 die de communicatie van het Openbaar Ministerie met de pers organiseert.

Sinds november 2020 is An Schoonjans persmagistraat van het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie en draagt zij zo bij aan de uitbouw en de ontwikkeling van de nationale communicatie van het Openbaar Ministerie. Het College bevestigde haar recent in deze functie. Op grond van haar expertise werd zij aangewezen om de nationale communicatie uit te tekenen en te concretiseren, onder andere op de sociale media. Zij zal eveneens instaan voor de coördinatie van de nationaal afgesloten protocollen betreffende algemene TV-producties over Justitie en zal de selectiecommissie voorzitten die de verspreiding van opsporingsberichten valideert.

Contact Pers

An Schoonjans

Woordvoerder van het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie

an.schoonjans@just.fgov.be

sdaomp-press@just.fgov.be

T +32 (0)2 508 66 52

Gsm +32 (0)475 700 510

www.om-mp.be

 

 

21/09/21 - Parket Brussel

Op 20 september 2021 omstreeks 10u, is een motorbrigade overgegaan tot een verkeerscontrole van een voertuig die fout geparkeerd stond op de Gentsesteenweg te Sint-Jans-Molenbeek. Tijdens de controle bleek dat de boorddocumenten van het voertuig niet in orde waren. De bestuurder van het voertuig weigerde om mee te werken. 

De politieagent vroeg bijstand aan andere ploegen.

Bij de aankomst van de andere patrouilles stelde de bestuurder zich zeer agressief op. Hij gaf verscheidene schoppen aan de betrokkene politieagenten en nam de vlucht.

De anti-overval brigade die voor versterking werd opgeroepen heeft de bestuurder een beetje verder uiteindelijk kunnen intercepteren, op de Gentsesteenweg, richting Zwarte vijvers.

Drie politieagenten werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Na verzorging hebben ze het ziekenhuis mogen verlaten. Twee andere politieagenten werden eveneens lichtgewond.

Ten gevolge van deze gewelddadige feiten zijn de politieagenten arbeidsongeschikt.

De bestuurder van het voertuig werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

Op 21 september 2021 heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid ten aanzien van politieambtenaren, ongewapende weerspannigheid, bedreigingen door gebaren of zinnebeelden met een aanslag op personen waarop een criminele straf is gesteld.

De onderzoeksrechter beschikt over een termijn van 48u na de vrijheidsberoving om een beslissing te nemen betreffende de verdachte.

 

10/09/21 - Parket Brussel

Dinsdag 7 september 2021 om 19 uur ontstond er een vechtpartij in de Aarschotstraat te Sint-Joos-Ten-Node. Deze vechtpartij begon naar aanleiding van een diefstal met geweld of bedreigingen. Tijdens de vechtpartij werden twee wapenschotten afgevuurd. Een persoon die zich in de buurt bevond, en die klaarblijkelijk niets te maken heeft met de feiten, werd gewond. Het slachtoffer werd in een geruststellende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De vechtpartij heeft zich daarna verplaats naar de tunnel van de Quatrechtsstraat. De politie is tussengekomen en heeft vijf mensen van hun vrijheid beroofd.

De vermeende dader van diefstal met geweld die de aanleiding vormde voor de vechtpartij werd na zijn verhoor door de politiediensten vrijgelaten. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor de andere vier vermeende daders. Twee van de vermeende daders werden onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Een van hen werd in verdenking gesteld van poging doodslag. De andere werd in verdenking gesteld van opzettelijk slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid en van dragen van een vergunningdplichtige wapen, zonder vergunning. Twee andere vermoedelijke daders werden vrij gelaten door de onderzoeksrechter en werden tot hier toe niet in verdenking gesteld.

Het onderzoek is lopend en in het belang van het onderzoek zal het parket geen andere commentaar geven.

 

08/09/21 - Parket-generaal en Auditoraat-generaal Brussel

In een dossier van grootschalige internationale drugsmokkel werden op 6 september 2021  door het hof van beroep in Brussel zware straffen uitgesproken.

Zes beklaagden werden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen tussen 30 maanden en 12 jaar

De beklaagden zijn veroordeeld om gedurende een periode van resp. 6 jaar (2014-2019) en 2 jaar (2018-2019)  drugstransporten van cannabis, cocaïne en heroïne te hebben opgezet  vanuit Latijns-Amerika en deze te hebben ingevoerd via de zeehavens van Le Havre en Antwerpen alsook via de luchthaven van Zaventem. Er waren ook smokkelroutes vanuit Marokko via Spanje naar België, en vanuit Turkije. Eenmaal in België werden de verdovende middelen verder doorgestuurd naar andere landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er waren ook pogingen om een route naar Noorwegen op te zetten.

 

Op de luchthaven van Zaventem gebruikten de criminele organisaties een bedrijf voor invoer van exotische groenten en fruit om de cocaïne vanuit Latijns-Amerika te kunnen invoeren. De zaakvoerder van dat bedrijf had verschillende invoerlijnen van verdovende middelen opgezet en zich laten inschakelen door criminele organisaties uit Kortrijk en Nederland. Hij zette hiervoor ook verschillende werknemers van zijn bedrijf op de luchthaven in.

 

Op 2 en 10 juli 2019 vonden verschillende arrestaties en huiszoekingen plaats. Ook in Frankrijk, Kroatië, Nederland en Spanje werden personen gearresteerd en overgeleverd aan België. De hoofdverdachten in het onderzoek zaten verschillende maanden in voorlopige hechtenis.

 

De in eerste aanleg opgelopen straffen werden door het hof van beroep in Brussel aanzienlijk verhoogd. Bovendien werd een beklaagde die in eerste aanleg was vrijgesproken, alsnog veroordeeld in hoger beroep.

 

De resultaten in dit dossier zijn mede mogelijk gemaakt dankzij intense samenwerking met, en grondig onderzoek door, de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde en Kortrijk, de douane op de luchthaven van Zaventem, onderzoeksrechters in Brussel en Kortrijk en de parketten Halle-Vilvoorde en West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

 

Het hof van beroep van Brussel heeft voor een groot deel de vorderingen van het parket-generaal Brussel gevolgd en heeft aanzienlijk zwaardere straffen uitgesproken.

 

Een van de kopstukken van de bende werd veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 12 jaar (8 jaar in eerste aanleg), hij is momenteel voortvluchtig en wordt opgespoord. Een ander kopstuk tot 8 jaar (5 jaar in eerste aanleg) en twee kompanen tot elk 7 jaar (respectievelijk 3 en 5 jaar in eerste aanleg). Nog een andere beklaagde werd veroordeeld tot 4 jaar celstraf en tot slot werd ook één van de beklaagden veroordeeld tot 30 maanden cel (vrijspraak in eerste aanleg).

 

Alle gevangenisstraffen zijn effectief (in eerste aanleg werden sommige met uitstel uitgesproken). Naast de uitgesproken gevangenisstraffen werden ook aanzienlijke geldboetes uitgesproken en verbeurdverklaringen, waaronder 1 miljoen euro lastens het grote kopstuk.

Twee verdachten die in eerste aanleg werden vrijgesproken, zagen de vrijspraak bevestigd.

 

De impact van dergelijke grootschalige illegale drughandel op de volksgezondheid en op de samenleving is enorm. Het Openbaar Ministerie blijft, in samenwerking met de verschillende diensten, maximaal inzetten op de opsporing en vervolging ervan.

25/08/21 - Parket Brussel

Maandag 23 augustus 2021 werd de politie opgeroepen voor een moord in een rusthuis in Anderlecht. Het slachtoffer is een vrouw van 85 jaar en is bewoonster van het rusthuis.

Het parket heeft onmiddellijk een onderzoeksrechter gevorderd als ook het labo en de wetsdokter, die ter plaatse zijn afgestapt.

Meerdere onderzoeksdaden zijn lopende, er zal onder andere nog een autopsie worden uitgevoerd.

In het belang van het onderzoek kunnen we momenteel geen verdere informatie geven.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

17/08/21 - Parket Limburg

Een korte update mbt de aanrijding in Beringen (zie ons persbericht van voormiddag):

Een onderzoeksrechter werd namiddag gevat wegens ‘poging doodslag en intoxicatie’.

De verdachte, die vandaag een heelkundige ingreep heeft moeten ondergaan, zal morgen voorgeleid worden.

17/08/21 - Parket Limburg

“Gisterenavond 16 augustus 2021 omstreeks 20.50u werden twee voetgangers (mannen, 17j en 18j, Beringen)  op de Gaston Oomslaan in Beringen aangereden door een voertuig, waarvan de bestuurder (man, 44j, Leopoldsburg) na de aanrijding de vlucht had genomen.

De slachtoffers werden meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Één van de slachtoffers was ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Zijn medische situatie wordt verder opgevolgd. Het andere slachtoffer heeft het ziekenhuis reeds mogen verlaten.

De politie Beringen-Ham-Tessenderlo heeft de 44-jarige bestuurder van het aanrijdende voertuig omstreeks 22.30u gearresteerd. Hij legde een positieve ademtest af.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden op dit ogenblik verder onderzocht.

"Indien mogelijk, wordt er later meer gecommuniceerd.”

 

17/08/21 - Parket Limburg

In het kader van een gerechtelijk onderzoek, uitgevoerd door politie Lanaken-Maasmechelen, werd op dinsdag 10 augustus een verdachte (26 jaar) gearresteerd aan boord van zijn voertuig. Nadien werden er enkele huiszoekingen uitgevoerd en werd een tweede verdachte (40 jaar) gearresteerd. In de woning van deze tweede verdachte aan de Jagerslaan in Maasmechelen, werd een actieve cannabisplantage aangetroffen van ongeveer 600 planten. Er zijn tevens aanwijzingen dat er reeds meerdere oogsten zijn geweest. Na verder onderzoek werd nog een derde verdachte, een vrouw van 52 jaar, gearresteerd.

De drie verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren op woensdag 11 augustus, allen werden aangehouden. Na verder onderzoek werd op donderdag 12 augustus nog een vierde verdachte gearresteerd, een vrouw van 45 jaar uit Maasmechelen. In haar woning aan het Leopoldplein in Maasmechelen kon de politie een knip- en droogruimte voor de cannabis ontdekken. De onderzoeksrechter heeft deze verdachte vandaag eveneens aangehouden.

Het verder onderzoek loopt nog, bijkomende aanhoudingen zijn niet uit te sluiten.

17/08/21 - Parket Limburg

Op 12.08.2021 om 16.56 uur wordt politiezone HANO op de hoogte gebracht dat een man ter hoogte van het Jaagpad, langs het kanaal Bocholt – Herentals in het kanaal in onbekende omstandigheden is terechtgekomen.

De man, een 86-jarige inwoner van Lommel werd door een voorbijganger uit het water gehaald.

Hij werd gereanimeerd en andere voorbijgangers verwittigen de hulpdiensten.

De hulpdiensten komen in bijstand en de man wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar na wat later overlijdt.

De standaardprocedure ‘Ongewoon Sterfgeval’ werd vervolgens opgestart, dit om een antwoorden te kunnen bieden aan de vragen van de mensen die nauw verband zijn met het slachtoffer.

14/07/21 - Parket Halle-Vilvoorde

Persbericht van het College van procureurs-generaal en het parket Halle-Vilvoorde.

Het College van procureurs-generaal heeft haar omzendbrief 06/2020 herzien. Dit is de omzendbrief met richtlijnen voor de parketten en arbeidsauditoraten over de gerechtelijke handhaving van de naleving van de ministeriële besluiten met dringende maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken.

Uitgelicht: prioritaire controle op vervoerders

Een belangrijk punt in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus is het grondig controleren van reizigers die ons land verlaten en binnen komen. in de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid bij elke reiziger zelf om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de nodige documenten correct in te vullen en bij zich te hebben.

Ook de vervoerders dragen een belangrijke verantwoordelijkheid in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Het ministerieel besluit voorziet dat de vervoerders de verplichting hebben om te controleren of de reizigers die ze vervoeren met bepaalde documenten die gelinkt zijn aan het indijken van het Corona-virus in orde zijn.

Uit controleacties is gebleken dat de overgrote meerderheid van de duizenden reizigers die bijvoorbeeld dagelijks de luchthaven van Zaventem gebruiken, perfect in orde is en alles in het werk stelt om op een veilige manier te reizen. We stellen evenwel vast dat een aantal vervoerders weinig tot geen controles uitvoeren en hierdoor hun verplichtingen opgelegd door het ministerieel besluit niet nakomen. Hier wenst de herziene omzendbrief van het College van procureurs-generaal paal en perk aan te stellen.

Een voorbeeld:

Een concreet voorbeeld: wanneer je als inwoner van België, uit Spanje met het vliegtuig terugkeert naar België, moet je ondermeer een correct ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) hebben. De luchtvaartmaatschappij moet dit controleren voor het boarden en opnieuw bij aankomst in België. Je mag niet inschepen als je het PLF niet correct hebt ingevuld. Wanneer de politie op de luchthaven vaststelt dat reizigers niet in het bezit zijn van het correct ingevulde PLF, zullen er twee dingen gebeuren:

De reiziger die niet in orde is, zal de mogelijkheid hebben een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro te betalen. Indien deze betaling geweigerd wordt of de inbreuk ten onrechte betwist wordt, zal de reiziger door het parket gedagvaard worden voor de politierechtbank. Als we vaststellen dat het PLF vervalst werd, dan maakt men zich schuldig aan een zwaardere inbreuk “valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken” en wordt er een onmiddellijke minnelijke schikking van 750 euro voorgesteld. Bij niet betaling of betwisting, zal er een dagvaarding voor de correctionele rechtbank volgen.

De luchtvaartmaatschappij die nagelaten heeft te controleren en de toegang tot het vliegtuig te weigeren, zal gedagvaard worden voor de politierechtbank.  De inbreuk op het ministerieel besluit is strafbaar met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of één van die straffen alleen. Wanneer het om een misdrijf gaat dat gepleegd wordt door een rechtspersoon, kan die geldboete in werkelijkheid oplopen tot 48.000 euro. 

De omzendbrief voorziet geen waarschuwingen meer, aangezien het nu al lange tijd duidelijk is dat er verplichtingen verbonden zijn aan reizen. De overheid stelt ook via verschillende kanalen informatie beschikbaar aan de reizigers. “Op reis gaan vraagt in Corona-tijden meer voorbereiding en naleven van striktere regels dan anders, dat weet inmiddels iedereen.”

Handhavingsbeleid van het parket Halle-Vilvoorde

Het parket van Halle-Vilvoorde zal in uitvoering van de omzendbrief samen met de politie van de luchthaven gerichte acties doen op de luchthaven van Zaventem om zowel de reizigers als de vervoersmaatschappijen te controleren. Indien verschillende reizigers van een bepaalde vlucht niet beschikken over de verplichte attesten en formulieren, kan dit erop wijzen dat de luchtvaartmaatschappij geen controle van de documenten heeft gedaan of minstens reizigers heeft laten inschepen die niet aan de voorwaarden voldoen.

Het doel van deze acties is duidelijk: er mee toe bijdragen dat reizen in veilige omstandigheden kan gebeuren en de Corona-crisis ook in België onder controle blijft.

Wanneer we vaststellen dat luchtvaartmaatschappijen nalaten de verplichte controles uit te voeren, zal een vertegenwoordiger van deze maatschappij verhoord worden en zal er een proces-verbaal worden overgemaakt aan het parket. Het parket zal deze dossiers prioritair behandelen. Wanneer het parket van oordeel is dat er een inbreuk gepleegd is, zal er overgegaan worden tot dagvaarding van de vervoersmaatschappij voor de politierechtbank. Hier riskeert de vervoersmaatschappij veroordeeld te worden tot het betalen van hoge boetes.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen kreeg de afgelopen maanden al een waarschuwing en werd stellig aangemaand om zich in regel te stellen en de nodige controles daadwerkelijk uit te voeren. Het College van procureurs-generaal is vandaag van oordeel dat de tijd van waarschuwen voorbij is.

Wanneer we vandaag deze acties aankondigen en transparant communiceren over het handhavings- en vervolgingsbeleid, trekken we ook als gerechtelijke overheid de kaart van de sensibilisering en preventie, in de hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en verbaliseren en vervolgen niet nodig zal zijn.

“Een verantwoord reiziger en vervoerder, zijn een veilige vakantie waard”.

Een nationaal coherent handhavingsbeleid

Alle parketten zullen een gelijkaardig handhavingsbeleid uitwerken, in functie van hun lokale realiteit. (aanwezigheid van treinstations met internationale verbindingen, landsgrenzen met internationaal scheepvaartverkeer of busvervoer.)

“Corona-vrij, over de grenzen heen”.

Ine Van Wymersch

Procureur des Konings

Parket Halle-Vilvoorde

0478472061

Deze communicatie is ook namens het College van procureurs-generaal.

Achtergrondinformatie: de relevante passages uit de omzendbrief en het MB

Vervoerders bedoeld in artikel 21 MB 28.10.2020

De vraag stelt zich naar de gerechtelijke reactie ten aanzien van vervoerders, bedoeld in artikel 1, 4° en 21 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, die de verplichtingen hen opgelegd bij dit artikel 21 niet naleven.

Inbreuken op artikel 21 zijn strafbaar gesteld krachtens artikel 26 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en worden beteugeld met de straffen voorzien in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met name een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of één van die straffen alleen.

De (onmiddellijke) minnelijke schikking zal niet worden toegepast.

Er wordt een proces-verbaal opgesteld dat onverwijld aan de procureur des Konings wordt bezorgd. Deze laat een vertegenwoordiger in België van de maatschappij verhoren en gaat, desgevallend, prioritair tot rechtstreekse dagvaarding over. Aangezien de regelgeving voldoende bij alle vervoerders gekend is, wordt er geen waarschuwing meer gegeven.

Relevante tekst artikel 21 MB 28.10.2020:

 § 1. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.

(…)

Voor de overeenkomstig het tweede lid toegelaten reizen is de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. (…)

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het derde lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

(…)

§ 1bis. De maatregelen vervat in § 1 zijn niet van toepassing op reizigers die voor aankomst op het grondgebied met een vaccinatiecertificaat een volledige vaccinatie kunnen aantonen.
Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat. Bij gebrek aan dit vaccinatiecertificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

(…)

Onverminderd paragrafen 1 en 1bis is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op  het grondgebied van een land dat op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als zone met heel hoog risico is aangemerkt bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:

(…).

§ 3. Voor de reizen naar België vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Schengenzone is de reiziger er toe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.

(…)

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek aan dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.

(…)

§ 4. In geval van een reis naar België vanuit een gebied in de Schengenzone is de reiziger ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.

Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, is hij ertoe gehouden het papieren Passagier Lokalisatie Formulier bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan de vervoerder. De vervoerder is ertoe gehouden deze verklaring onverwijld te bezorgen aan Saniport.

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek van dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.

§ 5, 5bis en 6 (…)

§ 7. In geval van een reis bedoeld in de paragrafen 3, 4 en 5 dient eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een grondgebied dat op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als rode zone is aangemerkt, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, te beschikken over een negatief testresultaat van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd afgenomen of over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat of een erkend vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat of een erkend vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

§ 8 (…)

 

16/06/21 - College van het openbaar ministerie

Deze versterking van Justitie is een hoopvolle en belangrijke stap voorwaarts

 

Maatschappelijke taak.

Dagelijks staan in ons land 838 parketmagistraten met veel inzet en gedrevenheid in voor de vele taken van het Openbaar Ministerie en dit in vele domeinen waaronder de opsporing van misdrijven en de vervolging van hun daders.

De magistraten worden hierin bijgestaan door 2134 geëngageerde parketmedewerkers.

Om de enorme toevloed aan dossiers het hoofd te kunnen bieden en de maatschappelijke taak van het Openbaar Ministerie naar behoren te kunnen uitoefenen, zijn mensen en middelen nodig.

Deze verhoging van het budget van Justitie is alvast een lang verwachte en belangrijke stap in de goede richting voor het Openbaar Ministerie, voor Justitie en voor de rechtzoekende en de samenleving.

De toegekende middelen situeren zich vooral in de domeinen die in het Regeerakkoord en in de beleidsnota van de minister van Justitie zijn opgenomen, maar komen tegelijk tegemoet aan specifieke noden en prioriteiten van het Openbaar Ministerie.

 

Verdeling van de middelen. Concrete doelstellingen.

Voor het Openbaar Ministerie wordt voorzien in de aanwerving dit jaar en volgend jaar van in totaal 30 magistraten. Daarnaast zijn ook 106 parketjuristen, 36 criminologen en 187 medewerkers (niveau A, B en C) toegekend. In totaal gaat het dus om 359 magistraten en ondersteunende personeelsleden voor het Openbaar Ministerie.

Het College van het openbaar ministerie heeft een aantal doelstellingen geformuleerd voor de realisatie waarvan thans middelen zijn toegekend. Deze zullen onder meer ingezet worden als volgt:

1. Verkeer en COVID: 56 extra medewerkers worden voorzien op de verkeersunits van de parketten die geconfronteerd worden met een aanzienlijk stijgende werklast. Dit is te wijten aan, enerzijds, de spectaculaire toename van het aantal verkeerscamera’s die verkeersmisdrijven registreren en, anderzijds, aan de enorme instroom van de COVID-gerelateerde inbreuken.

2. Aanpak op maat: Strafrecht is maatwerk. Tegenover elk misdrijf hoort een aanpak op maat te staan. Het bepalen van de passende gerechtelijke reactie voor elke zaak is een permanente uitdaging voor het Openbaar Ministerie. Hierbij kan de focus ook worden gelegd op een lik-op-stuk-beleid, waarbij snel en accuraat wordt tussengekomen en het risico op recidive worden verminderd. De afgelopen jaren werden in de schoot van het Openbaar Ministerie en in samenwerking met de ketenpartners, een aantal proefprojecten opgezet, zoals de drugbehandelingskamer, het project M en meer toepassingen van snelrecht,… Met de thans toegekende middelen zullen op termijn 70 extra medewerkers, waaronder 21 juristen en 21 parketcriminologen, kunnen worden ingezet voor de verdere uitrol van dergelijke projecten.

3. Cybercrime: 7 gespecialiseerde cybercrime magistraten en 26 medewerkers zijn de komende jaren voorzien om mee hun schouders te zetten onder de bestrijding van dit fenomeen dat de afgelopen 5 jaar (waaronder ook het afgelopen jaar tijdens de corona-pandemie) met 68% toenam.  Ook het federaal dossier SKY heeft genoegzaam aangetoond hoe belangrijk het is dat ook het Openbaar Ministerie voldoende gespecialiseerde magistraten en gespecialiseerd personeel in zijn rangen telt om dit fenomeen de baas te kunnen. De bekomen magistraten zullen worden ingezet op federaal (federaal parket) en ressortelijk (5 grootste parketten van de ressorten) niveau om, enerzijds, de vereiste specialisatie en efficiëntie te garanderen en, anderzijds, deze investering ten goede te kunnen laten komen aan alle geledingen van het Openbaar Ministerie. Ze zullen dus werken in gans het ressort. Het hoeft geen betoog dat dit gepaard moet gaan met een investering in materiële middelen, opleiding en vorming van deze magistraten. Bovendien kan dit slechts een eerste stap zijn. Het College benadrukt dat in de toekomst elk parket en parket-generaal over gespecialiseerde magistraten en personeelsleden moet kunnen beschikken, wil het met gelijke wapens de strijd met de georganiseerde criminaliteit kunnen aangaan.

4. Strafuitvoeringsonderzoeken (SUO): 6 magistraten, en voor het eerst ook boekhouders, zullen bijkomend kunnen worden ingezet voor de strafuitvoeringsonderzoeken. Straffen zijn inderdaad pas effectief wanneer ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie wenst al lang meer in te zetten op dergelijke vermogensonderzoeken en buitgerichte aanpak, ook na veroordeling. De strafuitvoeringsonderzoeken zijn een op dit ogenblik onderbenut wettelijk instrument, bij gebrek aan personele middelen, waaraan hopelijk nu meer aandacht zal kunnen worden besteed. Ook hier zullen deze magistraten ressortelijk worden ingeplant en actief zijn in gans het ressort .

5. Intrafamiliaal geweld (IFG): de aanwerving van 15 criminologen zal een nuttig ondersteuning kunnen bieden aan de noodzakelijke multidisciplinaire aanpak (politie, parket, hulpverlening) van het intrafamiliaal geweld.

 

Waakzaam. Hoopvol.

De verhoging van het budget van Justitie voor de realisatie door het Openbaar Ministerie van deze en andere doelstellingen, zoals het luchthavenplan en het Stroomplan,  is evident goed nieuws, waarvoor het College van het openbaar ministerie de minister van Justitie en de Regering dankt.

Het College hoopt thans uiteraard dat de toegekende middelen zo snel mogelijk ook effectief ter beschikking zullen worden gesteld en dat de magistraten en parketmedewerkers zo snel mogelijk zullen kunnen worden aangeworven.

De realiteit op het terrein noopt op dat punt tot enige voorzichtigheid. Het aantal kandidaat-magistraten is nog steeds onvoldoende om de uitstroom van magistraten op te vangen en de  selectie van nieuwe magistraten en medewerkers is arbeidsintensief en duurt lang.

“ Belangrijk en hoopvol is echter dat met deze beslissing van de minister van Justitie en van de Regering een sterk signaal wordt gegeven dat men opnieuw in Justitie wil investeren, wat sterk gewaardeerd wordt en alleen maar toegejuicht kan worden. Het is trouwens mijn overtuiging dat op die manier een nieuwe dynamiek wordt gelanceerd die niet alleen motiverend zal werken voor alle magistraten en personeelsleden van het Openbaar Ministerie om elk dag weer het beste van zichzelf te geven, maar die ook wervend zal werken om net afgestudeerde juristen en criminologen en beginnende advocaten de stap naar het Openbaar Ministerie te doen zetten. “

Johan Delmulle – procureur-generaal van Brussel en voorzitter van het College van het openbaar ministerie

 

 

 

10/06/21 - College van procureurs-generaal

Tot en met 6 juni werden er reeds 240.598 verdachten in het kader van corona-inbreuken geregistreerd in dossiers geopend op het niveau van de correctionele parketten (212.859), de jeugdparketten (25.593) en de arbeidsauditoraten (2.146).

 

Download het rapport (update van 06/06/2021)

 

 

 

09/06/21 - Parquet de Bruxelles

Op 31 mei 2021 werd een verdachte door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en onder aanhoudingsmandaat geplaatst op grond van ernstige aanwijzingen van schuld die op dat ogenblik voorhanden waren. Zijn aanhouding werd op 4 juni verlengd door de raadkamer.

Vandaag heeft de onderzoeksrechter beslist om het aanhoudingsmandaat voor die verdachte op te heffen en hem vrij te laten. Uit het onderzoek is gebleken dat de eerste aanwijzingen van schuld ten aanzien van deze verdachte niet bevestigd konden worden en dat er geen reden is om hem nog langer als verdachte te beschouwen.

Vrijdag 4 juni 2021 werd een andere persoon in verdenking gesteld en onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens doodslag. De raadkamer heeft vandaag de aanhouding verlengd.

In het belang van het verdere onderzoek zal het parket geen bijkomende informatie geven.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

 

01/06/21 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de feiten gepleegd te Evere op zondag 30/05/2021 kan het parket van Brussel het volgende bevestigen :

De verdachte die op 30/05/2021 in de loop van de avond werd geïnterpelleerd is vandaag gehoord geweest door de onderzoeksrechter. De persoon werd in verdenking gesteld van doodslag en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het onderzoek is lopend en in het belang van het onderzoek zal het parket hier niet verder over communiceren.

 

Martin François

substituut van de procureur des Konings – perswoordvoerder

 

31/05/21 - Parket Brussel

Op zondag 30/05/2021 rond 19u40 werd een vrouw van 36 jaar die op straat aan het wandelen was met haar baby in een buggy gestoken met een snijdend voorwerp ter hoogte van de nek. Dit ter hoogte van de splitsing van de Twee Huizenstraat en de Kerkhof van Brussellaan te Evere

Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. De baby werd niet gewond. De familie werd opgevangen door slachtofferhulp.

Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag en is ter plaatse afgestapt. Het labo van de federale politie is tevens ter plaatste afgestapt.

Verschillende onderzoeksdaden zijn lopende ten einde de exacte omstandigheden van de feiten te achterhalen.

Een verdachte werd in de loop van de avond geïnterpelleerd en van zijn vrijheid beroofd. Hij zal door de onderzoeksrechter gehoord worden binnen het wettelijk termijn van 48 uur.

 

Martin François

substituut van de procureur des Konings – perswoordvoerder

 

 

07/05/21 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen inzake het Europese aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Griekse justitie tegen I.L., kan het Brusselse parket het volgende bevestigen:

 

De Raadkamer van de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel sprak zich vandaag uit over het Europees aanhoudingsbevel inzake I.L.: het Europees aanhoudingsbevel werd uitvoerbaar verklaard.

De beroepstermijn loopt nog tot en met maandag.

Om evidente veiligheidsredenen kan nooit gecommuniceerd worden over de datum van overlevering.  

 

 

Sarah Durant

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

03/05/21 - Parket Halle-Vilvoorde

Deze namiddag heeft zich een dodelijk verkeersongeval voorgedaan op de buitenring ter hoogte van Zaventem. Drie voertuigen waren betrokken bij het ongeval, zijnde een personenwagen en twee vrachtwagens. Het parket heeft een verkeersdeskundige, een wetsarts en het labo ter plaatse gestuurd.

Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat een vrachtwagen, bestuurd door een 37-jarige man van Nederlandse nationaliteit, met grote impact is ingereden op zijn voorganger (tevens een vrachtwagen) die stil stond in een file. Deze vrachtwagen heeft op zijn beurt een personenvoertuig aangetikt na de aanrijding. Voor de 37-jarige bestuurder kwam alle hulp te laat. Op vraag van het parket zal een autopsie en toxicologisch onderzoek op het lichaam worden uitgevoerd. De vrachtwagen werd in beslag genomen met oog op verder onderzoek door de verkeersdeskundige.

De plaats van het ongeval werd ondertussen opnieuw vrijgegeven.

30/04/21 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media inzake het evenement “La Boum 2”, dat plaats zou vinden op zaterdag 1 mei in het Ter Kamerenbos, wensen de burgemeester van de Stad Brussel, het parket van Brussel en de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene het volgende gezamenlijke persbericht te verspreiden.

“Er werd geen toelating gegeven voor het evenement “La Boum 2”, aangekondigd op sociale media, dat zou plaatsvinden in het Ter Kamerenbos. De politie zal hierop toezien en haar aanwezigheid verscherpen.

We raden dus iedereen af om hieraan deel te nemen. Het is belangrijk om de sanitaire maatregelen te blijven respecteren.

Indien nodig zal de politie ingrijpen. Men riskeert dus een boete of een administratieve aanhouding.

Het parket van Brussel wenst iedereen eraan te herinneren dat elke persoon die tijdens deze bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de COVID-maatregelen vervolgd zal worden conform de huidige geldende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.”

28/04/21 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen inzake het Europese aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Griekse justitie tegen I.L. en de ontvangst hiervan door de Belgische justitie, kan het Brusselse parket het volgende bevestigen:

Op 27 april 2021 werd I.L. gearresteerd te Brussel in het kader van dit Europees aanhoudingsbevel, ter uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep te Athene daterend van oktober 2020.

Zoals de procedure voorziet, heeft het parket van Brussel vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd om over te gaan tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel.

Betrokkene werd  op 28 april 2021 in de loop van de voormiddag verhoord door een onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank te Brussel, belast met deze zaak.

I.L. is niet akkoord gegaan met zijn overlevering aan de Griekse autoriteiten. De onderzoeksrechter besliste om betrokkene aan te houden.

De raadkamer van Brussel zal binnen de 15 dagen een beslissing nemen over de uitvoering van dit Europees aanhoudingsbevel. De datum van de zitting van de raadkamer is nog niet gekend, dit zal later worden meegedeeld.

 

Katrien Meulemans

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

27/04/21 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media inzake het evenement “La Boum 2”, die plaats zou vinden op zaterdag 1 mei in het Ter Kamerenbos wenst het parket van Brussel het volgende te bevestigen:

In het kader van het onderzoek naar de organisatoren van het evenement “La Boum 2” werd de beheerder van de Facebookpagina “L’Abîme” die het evenement aankondigde deze ochtend geïnterpelleerd met het oog op verhoor.

De verdachte werd na verhoor vrijgelaten.

Indien uit het onderzoek zijn betrokkenheid bij strafbare feiten komt vast te staan zal het Parket van Brussel, overeenkomstig de van kracht zijnde richtlijnen strafrechtelijk beleid, bepalen welk gevolg aan deze feiten zal worden verleend.

Het parket van Brussel wenst iedereen er aan te herinneren dat elk persoon die tijdens deze bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de COVID-maatregelen vervolgd zal worden conform de huidige geldende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.

 

Katrien Meulemans

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

26/04/21 - College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft aanvullende richtlijnen[1]  uitgevaardigd waarbij vervolging voorzien wordt bij het vervalsen en gebruiken van vervalste COVID documenten.

Personen die in het kader van de coronamaatregelen valse documenten aanmaken of gebruiken, riskeren een onmiddellijke dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Concreet betekent dit dat van zodra een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem) vermoedt dat een persoon een vals COVID document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID19-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier.

Deze stukken worden in beslag genomen en de verdachte zal op dat ogenblik niet verder kunnen reizen.

Gelet op de bijzondere ernst van deze – met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan.

“Geen open grenzen voor wie reist met valse corona-documenten. Wie een vervalst COVID19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen”. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

 

[1] Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van procureurs-generaal, herziene versie van 26.04.2021

 

 

 

21/04/21 - College van procureurs-generaal

Tot en met 18 april werden er reeds 222.158 verdachten in het kader van corona-inbreuken geregistreerd in dossiers geopend op het niveau van de correctionele parketten (196.405), de jeugdparketten (23.901) en de arbeidsauditoraten (1.852). De cumulatieve aantallen in onderstaande grafiek tonen de evolutie van de instroom vanaf het begin van de corona-crisis tot en met 18 april .  

 

Download het rapport (update van 18/04/2021)

 

 

 

20/04/21 - College van procureurs-generaal

Christian De Valkeneer heeft zijn mandaat beëindigd als procureur-generaal van Luik, ambt dat hij sinds 2012 uitoefende. Hij legde vandaag dinsdag de eed af als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Namen.

Pierre Vanderheyden, eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep van Luik, zal zijn taken overnemen tot de aanwijzing van de nieuwe procureur-generaal van Luik door de Hoge Raad voor de Justitie.

Het College van Procureurs-generaal wenst de heer De Valkeneer veel succes toe in zijn nieuwe functie.

 

15/04/21 - College van procureurs-generaal

Gelet op de geruchten die circuleren dat bepaalde horecazaken op 1 mei 2021 zouden worden heropend, in strijd met de beslissingen van het Overlegcomité van 14 april 2021, wenst het College van procureurs-generaal eraan te herinneren dat de wet het Openbaar Ministerie heeft belast met de opsporing en vervolging van de misdrijven, met inbegrip van de inbreuken op de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

Het College van procureurs-generaal heeft kennis genomen van de maatregelen die werden beslist door het Overlegcomité van 14 april 2021 in het kader van de bestrijding van de coronapandemie.

Het College is op de hoogte van de intentie van sommige horeca-uitbaters om hun zaak te heropenen vanaf 1 mei 2021, d.w.z. vóór de door het Overlegcomité vastgelegde datum, enerzijds, en van de verklaringen van sommige burgemeesters om geen maatregelen te zullen nemen om de wet binnen dit kader te doen naleven, anderzijds.

Het College van procureurs-generaal wenst er bij deze gelegenheid aan te herinneren dat de wet de opsporing en vervolging van misdrijven aan de gerechtelijke autoriteiten, m.a.w. het Openbaar Ministerie, heeft toevertrouwd, en niet aan de bestuurlijke autoriteiten.

Bij het begin van de coronacrisis heeft het College een duidelijke en krachtige richtlijn van strafrechtelijk beleid opgesteld, waarbij aan de handelaren, de uitbaters en de organisatoren van een activiteit een minnelijke schikking van 750 euro zal worden voorgesteld bij een eerste vaststelling van een inbreuk op de in het ministerieel besluit vermelde sluitingsmaatregel van de horecazaken. 

Het College zal de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de politiediensten verzoeken om dit strafrechtelijk beleid strikt te blijven toepassen.

Procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal, benadrukt: “Het is belangrijk dat de bestrijding van de pandemie en de naleving van de maatregelen door de ganse bevolking een prioriteit blijven in ieders belang. De personen die ze duidelijk en opzettelijk schenden, mogen zich aan een passende gerechtelijke reactie verwachten.

 

Contact

Bureau Communicatie - Steundienst OM

sdaomp-press@just.fgov.be

 

13/04/21 - Parket Halle-Vilvoorde

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de nationale luchthaven van Zaventem, heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde vandaag verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Sint-Agatha-Berchem, Bierbeek, Kraainem, Machelen, Zaventem en Antwerpen. Hierbij werd een hoeveelheid van 70 kilogram cocaïne en een bedrag van 200.000 EUR cash geld aangetroffen en in beslag genomen. Zes verdachten werden van hun vrijheid beroofd, het gaat om mannen van Belgische nationaliteit tussen de 30 en 40 jaar oud. De onderzoeksrechter te Brussel zal later vandaag oordelen over hun verdere aanhouding.

De actie werd uitgevoerd door 45 speurders van de FGP Halle-Vilvoorde, met ondersteuning van federale drugshonden.

02/04/21 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de incidenten die zich op 1 april in het Terkamerenbos hebben voorgedaan, kan het parket van Brussel het volgende bevestigen.

Vier personen werden gerechtelijk aangehouden wegens weerspannigheid, slagen en verwondingen tegen politieagenten en het niet naleven van de Covid-maatregelen.

Eén persoon is ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Deze zal zich op 22 april voor de Correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor feiten van slagen en verwondingen tegen politieagenten met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Dit is een voorlopige stand van zaken die nog verder kan evolueren. De analyse van de beelden is nog volop aan de gang.

Wij zullen in dit stadium geen commentaar geven op specifieke incidenten.

Het parket van Brussel herinnert eraan dat eenieder die zich slachtoffer voelt van een strafbaar feit hiervoor klacht kan indienen.

 

 

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

31/03/21 - Parquet de Bruxelles

Nep bijeenkomst “La Boum” Ter Kamerenbos op 1 april 2021.

Naar aanleiding van verschillende aankondigingen op sociale media inzake de nep bijeenkomst “La Boum”, die plaats lijkt te vinden op donderdag 1 april in het Ter Kamerenbos wenst het parket van Brussel het volgende te verklaren:

Zoals de politiezone Brussel Hoofdstad –Elsene reeds heeft opgemerkt gaat het hier om een nep bijeenkomst. Hetzelfde geldt ook voor het zogezegd evenement die op vrijdag 2 april in het jubelpark zou plaats vinden.

Gezien de risico’s die zulke grote bijeenkomsten met zich meebrengen, binnen het kader van de huidige COVID-maatregelen zullen de politiediensten ter plaatsten aanwezig zijn om de situatie te controleren en eventuele inbreuken vast te stellen.

Het parket van Brussel wenst iedereen er aan te herinneren dat elk persoon die tijdens deze bijeenkomsten aanwezig is en de COVID maatregelen niet naleeft vervolgd zou kunnen worden overeenkomstig de van kracht zijnde richtlijnen strafrechtelijk beleid.

Wat betreft de organisatoren van deze nep bijeenkomsten is er een onderzoek lopende teneinde deze te identificeren.

 

Martin François

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

17/03/21 - Parquet de Bruxelles

Generalisering van de Stad 30 in Brussel

 

Naar aanleiding van verschillende vragen van de media, kan het parket van Brussel het onderstaande bevestigen.

Sinds 1 januari 2021 wordt de maximumsnelheid op de openbare wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tot 30 km/u, behalve op bepaalde openbare wegen waar een afwijkende maximumsnelheid is opgelegd of toegestaan.

In een omzendbrief van 2 februari 2021 heeft de procureur des Konings van Brussel het vervolgingsbeleid gepreciseerd voor snelheidsovertredingen die worden begaan in de Stad 30.

Deze omzendbrief heeft tot doel de verschillende praktijken te uniformiseren die in de zes politiezones van het gewest gelden en zal worden geëvalueerd met alle betrokken actoren.

Het parket wil zijn rol bij de toepassing en de handhaving van de nieuwe verkeersregels volledig vervullen, met name via deze omzendbrief die het ook mogelijk maakt om het vervolgingsbeleid voor snelheidsovertredingen aan te passen in functie van de omgeving in kwestie, een bepaalde problematiek, specifieke omstandigheden, enzovoort.

Het parket van Brussel herinnert er ook aan dat de beslissing om bepaalde inbreuken al dan niet te vervolgen voor de rechtbank het voorwerp uitmaakt van een individueel onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval, en dat elke overtreder op basis van deze beginselen strafrechtelijk kan worden vervolgd.

 

Martin François

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

26/02/21 - Parket Brussel

Gevolgen van de betoging van 13 januari 2021

Op 13 januari 2021 brak er na een betoging onrust uit in de gemeenten Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek. Om de daders van de vernielingen en feiten gepleegd tijdens deze incidenten te identificeren, werd er onmiddellijk een taskforce opgericht die werd samengesteld uit de 6 Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel.

Op basis van het onderzoekswerk van deze taskforce heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd voor opzettelijke brandstichting ’s nachts in een bewoond gebouw, voor weerspannigheid in bende met wapens en voorafgaand overleg en voor schade aan gebouwen en voertuigen. Een eerste operatie op 10 februari 2021 leidde tot de aanhouding van 14 verdachten.

Op 23 en 25 februari 2021 werden twee andere operaties uitgevoerd.

Op dinsdag 23 februari werden drie huiszoekingen bevolen door de onderzoeksrechter in het arrondissement van Brussel. Deze huiszoekingen waren meer bepaald gericht op drie verdachten die werden geïdentificeerd in het kader van de feiten van weerspannigheid in bende met wapens en voorafgaand overleg, en slagen toegebracht aan de politieagenten in de Kwatrechtstraat tijdens het tumult. Tijdens deze huiszoekingen werden de gsm’s van de verdachten in beslag genomen en de verdachten werden opgeroepen voor een verhoor op een latere datum.

Op dinsdag 23 en donderdag 25 februari heeft het parket van Brussel de lokale politie van Brussel-Noord bevolen om zeven andere verdachten aan te houden die door de taskforce zijn geïdentificeerd en ervan worden verdacht te hebben deelgenomen aan het tumult en de vernielingen op 13 januari.

Vier verdachten (2 volwassenen en 2 minderjarigen) konden zo worden aangehouden. De twee meerderjarige verdachten werden door het parket van Brussel opgeroepen om te verschijnen voor de correctionele rechtbank. Drie andere verdachten werden geseind ter opsporing door de verschillende politiediensten.

In totaal zijn er een maand na het tumult 18 verdachten aangehouden door de politiediensten van de zone Brussel-Noord.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet om andere daders van het tumult en de vernielingen te identificeren.

 

Martin François

Woordvoerder

 

11/02/21 - Parket Brussel

Op 13 januari 2021 brak er na een betoging onrust uit in de gemeenten Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek. Om de daders van de vernielingen te identificeren en de strafrechtelijke inbreuken die tijdens deze incidenten werden gepleegd in kaart te brengen werd er  onmiddellijk een taskforce opgericht waarin de 6 Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel hebben samengewerkt. 

Op basis van het onderzoekswerk van deze task force heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van opzettelijke brandstichting ’s nachts in een bewoond gebouw, gewapende weerspannigheid door verscheidene personen met voorafgaande afspraak, beschadiging van onroerende goederen en beschadiging van voertuigen.

Deze woensdag, 10 februari 2021, hebben de politiediensten 15 huiszoekingsbevelen uitgevoerd, die door de onderzoeksrechter waren uitgevaardigd, in verschillende gemeenten van het land. Deze huiszoekingen vonden plaats in Schaarbeek (1), Aalst (1), Verviers (1), Sint-Pieters-Leeuw (1), Beersel (1) en in gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Brussel (10).

Voor de uitvoering van deze huiszoekingen werden 100 politieagenten uit de politiezone Brussel-Noord ingezet. Er werden geen incidenten gemeld tijdens de uitvoering van deze huiszoekingen.

Deze huiszoekingen hebben geleid tot de arrestatie van 14 door de Task Force geïdentificeerde verdachten.

Meer bepaald werden 7 meerderjarige verdachten ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. 5 werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en 2 werden inverdenkinggesteld en weer vrijgelaten. Het onderzoek naar hen is nog lopend.

Bovendien werden 7 minderjarige verdachten ter beschikking gesteld van de magistraten van de jeugdafdelingen van de parketten van Brussel, Halle-Vilvoorde, Namen en Verviers, met het oog op een voorleiding bij de jeugdrechters. 

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet om andere daders van de ordeverstoringen en vernielingen te identificeren.

 

Martin François

Woordvoerder

11/02/21 - Parket Halle-Vilvoorde

Begin 2020 werd door enkele politiezones de vraag gesteld om de bestaande beleidslijnen van het Parket om te zetten naar een werkbaar instrument voor de politie. De veelheid aan wetgeving, omzendbrieven en andere richtlijnen maken het niet altijd evident om op het terrein het bos door de bomen te blijven zien. Het is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig te weten of een slachtoffer in bepaalde gevallen dadelijk moet verhoord worden of kan uitgenodigd worden voor een verhoor op een later tijdstip, dat hangt van richtlijnen, het type feiten en heel wat concrete omstandigheden af.

Om een concreet en duidelijk antwoord te geven op al de vragen waarmee de politiediensten geconfronteerd worden, werd PHARA in het leven geroepen. PHARA staat voor “Politie & parket Algemene Richtlijnen van het Arrondissement”. Voor deze online praktijkgids haalden we de mosterd bij het parket van Limburg, waar ze al enkele jaren werken met hun “Junglebook”. De principes van het Limburgse Junglebook werden door het parket Halle Vilvoorde samen met alle lokale politiezones en de federale politie, onder de loep genomen en aangepast aan de lokale gebruiken en richtlijnen van het arrondissement Halle-Vilvoorde.

De praktijkgids PHARA heeft een luik “gemeen recht”, een luik “procedure” en een luik “verkeer” en is online consulteerbaar voor alle politiediensten en magistraten via laptop of smartphone. Een gemengde werkgroep zorgt dat PHARA up to date blijft en aangepast is aan de meeste recente wetgeving en richtlijnen. Met dit project wil het parket Halle-Vilvoorde de politiediensten ondersteunen bij hun onderzoek en interventies op het terrein. Door maximaal gebruik te maken van PHARA zal de kwaliteit van de vaststellingen, de opbouw van dossiers en het opsporen en vervolgen van misdrijven en daders geoptimaliseerd worden. Het symbool van PHARA is niet voor niets een “vuurtoren”, een lichtend baken …

02/02/21 - College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft vandaag aanvullende richtlijnen [COL 06/2020, herziene versie van 02.02.2021] uitgevaardigd waarbij vervolging voorzien wordt bij niet-naleving van het verbod op niet-essentiële reizen.

Personen die een inbreuk plegen op het verbod op niet-essentiële reizen, zoals voorzien in artikel 21 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 (laatst gewijzigd op 26 en 29 januari 2021), riskeren voortaan een bedrag te moeten betalen van 250 euro.

In geval van recidive worden zij rechtstreeks gedagvaard voor de politierechtbank.

“Het blijft van cruciaal belang voor de volksgezondheid en dus van iedereen, dat de door de overheid opgelegde coronamaatregelen strikt worden nageleefd”, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

 

 

01/02/21 - Parket Brussel

Op maandag 1 februari 2021 werd het parket van Brussel op de hoogte gebracht van een aanval met een mes in het metrostation Weststation in Sint-Jans-Molenbeek.

De feiten hebben betrekking tot de privésfeer en vonden plaats in een metrotrein. Een vrouw raakte ernstig gewond en een zwangere vrouw in de trein werd naar vermoeden door de dader geduwd toen hij vluchtte.

Meerdere jongeren volgden de vluchtende dader en zorgden ervoor dat hij door de politie kon worden gearresteerd.

Naar aanleiding van deze feiten heeft het parket van Brussel de ontruiming van de bewuste metrotrein bevolen teneinde het station vrij te maken en het LABO van de FGP in de mogelijkheid te stellen in de metrotrein af te stappen.  Het parket heeft tevens verzocht de videobeelden in beslag te nemen en een wetsdokter aangesteld.

UPDATE 2/2/2021

Na verhoor van de verdachte door de politiediensten heeft het parket van Brussel en onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord.

De verdachte zal in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter voorgeleid worden.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende en in het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

 

22/01/21 - Parket Brussel

Op 12 januari 2021 heeft de 36e kamer van de Politierechtbank een vonnis uitgesproken waarbij een verdachte werd vrijgesproken wegens het niet dragen van een mondmasker.

Het parket van Brussel, dat de redenering van de rechtbank niet deelt, heeft besloten tegen deze beslissing in beroep te gaan. Dit vonnis is bijgevolg nog niet definitief.

Het is nu aan de Correctionele rechtbank te Brussel om zich over deze kwestie uit te spreken.

Het parket wil er ook op wijzen dat de vervolgingen voor het niet naleven van het dragen van een mondmaskers zullen blijven gebeuren zolang dat er geen vaste en definitieve rechtspraak de geldigheid van de vervolgingen in het gedrang zou brengen.

 

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

20/01/21 - Parket Brussel

Deze dinsdag 19 januari, werd het parket van Brussel ingelicht door de politiezone POLBRU inzake het overlijden van een man, °1991 in een cel, die de dag daarvoor geïnterpelleerd werd om administratieve reden voor illegaal verblijf op het Belgisch grondgebied.

Geadviseerd inzake deze feiten, heeft het parket van Brussel onmiddellijk diverse onderzoeksopdrachten bevolen, o.a., vorderde het Comité P voor onmiddellijke opname van het onderzoek, vorderde de inbeslagname van de bewakingsbeelden van het cellencomplex alsook van de vrijheidsberoving van de man.

Een magistraat van het parket, de wetsgeneesheer en het Comité P zijn ter plaatste afgestapt.

Deze ochtend heeft de wetsgeneesheer een autopsie uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen sporen zijn van tussenkomst van derden en er geen zichtbare sporen van geweld werden vastgesteld.

De analyses inzake het toxicologisch onderzoek zijn nog steeds lopende.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

 

19/01/21 - College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft vandaag aanvullende richtlijnen[1]  [zie link]  uitgevaardigd waarbij vervolging voorzien wordt  bij niet-naleving van verplichte testing of verplichte quarantaine.

 

Personen die uit een hoogrisicogebied komen, zijn verplicht zich bij terugkeer in het België onmiddellijk te laten testen.

Wanneer zij deze verplichting niet naleven, of wanneer zij dit weigeren, riskeren zij een boete van 250 euro.

 

Personen die op de hoogte zijn gebracht van het feit dat zij een verhoogd risico hebben, dienen zich eveneens onmiddellijk te laten testen.

Bij niet-naleving hiervan riskeren zij een boete van 250 euro.

 

Wanneer er, in beide gevallen, sprake is van recidive worden zij rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

 

De strafrechtelijke reactie voor deze misdrijven is dus dezelfde als deze voor de inbreuken op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

 

Naast een verplichte testing, dienen personen die uit een hoogrisicogebied komen en personen die op de hoogte zijn gebracht dat ze een verhoogd risico hebben, onmiddellijk in quarantaine te gaan.

Bij niet-naleving van de quarantaineverplichting, stellen zij zich ook bloot aan strafvervolging.

 

“Het is in ieders belang en in het belang van de volksgezondheid dat de door de overheid opgelegde coronamaatregelen strikt worden nageleefd. Sommige individuele initiatieven brengen verhoogde risico’s voor ons allen mee. Het is dan ook maar normaal dat daartegenover passende maatregelen worden geplaatst ter bescherming van het algemeen belang en van zij die zich wel scrupuleus aan de regels houden.”, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

 

[1] Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van procureurs-generaal, herziene versie van 19.01.2021

 

 

15/01/21 - Parket Brussel

Ter herinnering: op woensdag 13 januari 2021 vonden er vier gerechtelijke aanhoudingen plaats naar aanleiding van de incidenten die zich voordeden aan het einde van de betoging voor het politiebureau van de politiezone Brussel-Noord.

De twee belangrijkste verdachten die van hun vrijheid werden beroofd en van opzettelijke brandstichting werden verdacht, werden vrijgelaten bij gebrek aan voldoende bewijs tegen hen in dit stadium van het onderzoek. Het parket van Brussel kan geen verdere informatie verstrekken over de minderjarige verdachte die voor dezelfde feiten van zijn vrijheid is beroofd, aangezien hij onder de bevoegdheid van het parket van Verviers valt.

Wat betreft de minderjarige verdachte die van zijn vrijheid is beroofd wegens weerspannigheid, heeft het parket van Brussel een jeugdrechter gevorderd en een plaatsingsmaatregel gevraagd in een gesloten omgeving. Nadat hij werd verhoord door de rechter, werd hij vrijgelaten onder de voorwaarden dat hij het ouderlijk gezag respecteert, geen nieuwe inbreuken pleegt, regelmatig naar school gaat en een prestatie van algemeen nut van 30 uur volbrengt. 

 

Het onderzoek wordt voortgezet om zoveel mogelijk daders te identificeren.

 

Martin François

Woordvoerder

 

14/01/21 - Parket Brussel

Op woensdag 13 januari vonden er incidenten plaats na een betoging voor het politiebureau van de politiezone Brussel-Noord naar aanleiding van het overlijden van de jonge I.B. op 9 januari 2021.

Een groep mensen bleef na de betoging ter plaatse en veroorzaakte diverse incidenten en schade. Het politiebureau op het Liedtsplein werd in brand gestoken.

Drie personen (twee volwassenen en een minderjarige) zijn gerechtelijk aangehouden voor deze feiten van opzettelijke brandstichting. Het labo en een branddeskundige zijn ter plaatse gegaan, en de kleding en mobiele telefoons van de verdachten werden in beslag genomen.

De vrijheidsberoving van deze drie verdachten is bevestigd door het parket en er worden verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Het parket zal binnen de vrijheidsberovingstermijn van 48 uur een beslissing nemen voor deze verdachten op basis van de resultaten van het verdere onderzoek.

Er is ook een minderjarige ter beschikking gesteld van het parket wegens feiten van weerspannigheid.

In dit stadium is dit de voorlopige stand van zaken die nog kan veranderen. Het onderzoek wordt voortgezet en er zal een taskforce worden opgericht samengesteld uit leden van de zes Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel om zoveel mogelijk daders te identificeren.

 

Martin François

Woordvoerder

 

13/01/21 - Parket Brussel

Deze maandag 12 januari 2021, heeft het Brussels parket een onderzoeksrechter gevorderd om het onderzoek voort te zetten wegens onopzettelijke doodslag na het overlijden van I.B. laatste zaterdag 9 januari 2021. 

Het gezin van de overleden jonge man en zijn raadsman hebben de Procureur des Konings te Brussel deze morgen ontmoet om antwoorden te verkrijgen op een aantal van hun vragen en hen te verzekeren dat alle middelen worden en zullen worden ingezet om duidelijkheid te scheppen over wat er is gebeurd.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

13/01/21 - College van procureurs-generaal

Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020, en tot en met 10 januari 2021 werden lastens 159.917 verdachten inbreuken op de Coronawetgeving geregistreerd

In totaal gaat het om

 • 140.903 verdachten betrokken in correctionele dossiers
 • 18.006 minderjarigen betrokken in jeugddossiers
 • 1.008 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten

 

Correctioneel

Lastens 83.048 verdachten (59%) werd een (onmiddellijke) minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels 53 % van de verdachten over tot betaling. Het gaat om 25.785 minnelijke schikkingen en 18.527 in MaCH geregistreerde onmiddellijke minnelijke schikkingen die werden betaald.

In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket.

Voor 24.008 verdachten (ongeveer 17%) werd het dossier zonder gevolg geklasseerd wegens (voornamelijk) onvoldoende bewijzen of wanneer er geen sprake was van een misdrijf.

In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers is er sprake van een opportuniteitssepot (2.754 op 140.903).

Personen die hun minnelijke schikking niet betaalden werden gedagvaard.

In totaal werden in de afgelopen 10 maanden door de correctionele parketten 16.012 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor 8.729 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld.

Van de 140.903 verdachten betrokken in correctionele dossiers, zijn er actueel 88.710 verdachten (63%) waarvoor het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank.

 

Jeugddossiers

Lastens 18.006 minderjarigen werd een dossier geopend.  

Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kan een waarschuwingsbrief worden verzonden naar de minderjarige, een herinnering aan de wet, een oproeping op het parket voor verval van de strafvordering na uitvoering van voorwaarden of voor positief project (in het Nederlandse taalgebied) of een vordering van de jeugdrechter.

Er zijn op dit ogenblik nog geen verdere gedetailleerde cijfers beschikbaar.

 

Beleid

“Sinds het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een strikt en uniform strafrechtelijk beleid gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving.

Ook in 2021 zullen we, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, deze misdrijven prioritair behandelen, in het belang van iedereen” aldus procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

 

Op de website van het Openbaar Ministerie zijn de cijfers inzake corona inbreuken en de gerechtelijke afhandeling te raadplegen.

11/01/21 - Parket Brussel

Deze zaterdag 9 januari 2021 iets voor 19u, zijn politie-inspecteurs van de politiezone Brussel Noord overgegaan tot het controleren van een groep personen die zich hadden verzameld aan het Noordplein niettegenstaande de huidige COVID-maatregelen van kracht zijn.

Een jonge man die tijdens de controle ter plaatste was zal te voet wegvluchten maar werd deze na achtervolging geïntercepteerd door de politiediensten.

De jonge man werd van zijn vrijheid beroofd waarna hij werd overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. Bij aankomst op het commissariaat verliest I.B het bewust zijn en de aanwezige politie inspecteurs verwittigen de hulpdiensten. Een ziekenwagen en de MUG komen ter plaatste. I.B wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overlijdt in het ziekenhuis om 20u22.

Het parket van Brussel werd hiervan ingelicht en heeft onmiddellijk diverse onderzoeksopdrachten bevolen

 • Een perimeter van gerechtelijke uitsluiting ingesteld
 • Onderzoek onmiddellijk opgenomen door het Comité P en afstapping ter plaatste van het Comité P
 • Aanstelling van een wetsgeneesheer om autopsie uit te voeren als ook een toxicologisch onderzoek
 • Inbeslagname en analyse van de bewakingsbeelden zowel in het commissariaat als op de plaats van de interpellatie

Het onderzoek is lopende om de juiste oorzaak van de feiten te achter halen die geleid hebben tot het overlijden van deze jonge man

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

10/01/21 - Parket Brussel

Op 10 januari 2020, rond 5 uur, heeft een man zich voorgesteld bij een buurtbewoner op de Edingensesteenweg en zei dat hij in Anderlecht zaterdag avond werd ontvoerd. De lokale politie werd op de hoogte gebracht en de speciale eenheden van de Federal Gerechtelijk politie ook.

Een veiligheidsperimeter werd ingesteld en de speciale eenheden zijn in een gebouw in Halle binnengedrongen. Vier personen werden van hun vrijheid beroofd.

Het onderzoek is nu volop lopende.

In het belang van het onderzoek, gaan we vandaag niet verder communiceren.

UPDATE 

Op 11/01/2021, heeft het parket van Brussel de onderzoeksrechter gevorderd, dit naar aanleiding van de feiten die zich hebben voor gedaan te Anderlecht daarna te Halle tijdens de nacht van 9 op 10 januari 2021, voor poging afpersing in bende, tijdens de nacht met wapens, willekeurige  hechtenis met bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid.

Het parket heeft vier aanhoudingsmandaten gevorderd ten aanzien van de vier personen die gisterenmorgen van hun vrijheid werden beroofd

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

 

 

04/01/21 - College van procureurs-generaal

 

Correctionele dossiers

Instroom/Uitstroom

Het Openbaar Ministerie kende in 2019 een instroom van 575.170 correctionele dossiers[1] (een stijging van 5% tegenover 2018). Daartegenover staat een uitstroom van 567.113 dossiers (een stijging van 6% tegenover 2018).

Misdrijven[2]

Tegenover 2018 is er vooral een aanzienlijke stijging waar te nemen bij feiten van informaticabedrog (+33%) en heling & witwassen (+25%). Het aantal geregistreerde dossiers van verkrachting & aanranding kende eveneens een stijging (+10%); alsook drugs & doping (+7%).

De afgelopen 10 jaar (2010-2019) blijkt er een markante daling van diefstal en afpersing (-41%) met een opmerkelijke daling van de zware diefstallen (-53%). Milieumisdrijven en stedenbouwzaken daalden met 31%.

Tegelijk valt een toename van zaken met een hogere graad van complexiteit op, zoals volksgezondheid (+63%), informaticabedrog (+54%) en aanranding en verkrachting (+16%).

 

Justitiële afhandeling

Het aantal zaken waaraan de parketten gevolg hebben gegeven, steeg de afgelopen 10 jaar met 29%.

Er is een verschuiving van de traditionele vervolgingsmethode (via rechtstreekse dagvaarding of vaststellingen voor de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging) naar alternatieve maatregelen.

De sepotgraad is in 10 jaar gedaald, zowel voor de technische sepots (-30%) als de opportuniteitssepots (-28%)[3].

 

Jeugdbeschermingsdossiers

Instroom: MOF en VOS

In 2019 registreerden de jeugdparketten 161.817 jeugdbeschermingszaken, dit is het hoogste instroomcijfer van de voorbije 10 jaar (globaal +4 %) of 8% meer dan in 2018.

Daarbij gaat het om 99.513 VOS[4] zaken en 62.304 MOF[5] zaken.

De verhouding MOF -VOS zaken is de afgelopen 10 jaar geëvolueerd: het aandeel VOS zaken groeide van 47% in 2010 naar 61% in 2019; het aandeel MOF zaken verminderde daarentegen van 53% in 2010 naar 39% in 2019.

 

VOS

De stijging van het aantal jeugdbeschermingszaken de afgelopen 10 jaar is voornamelijk toe te schrijven aan een toegenomen instroom van VOS zaken (+36%).

In 2019 waren er bij de verontrustende situaties iets meer aanmeldingen voor jongens (52%) dan voor meisjes (48%) en had meer dan de helft van de VOS-zaken betrekking op een minderjarige jonger dan 12 jaar.

 

MOF

De MOF dossiers zijn de afgelopen 10 jaar met 25% afgenomen.

Hoewel zaken met betrekking tot eigendomsdelicten (o.a. diefstal en afpersing) met 45% zijn afgenomen, maken ze nog steeds het grootste deel uit van de MOF dossiers (37%).

Bij de persoonsdelicten is het aantal dossiers van opzettelijke slagen en verwondingen gedaald (-20%), terwijl de belagingsdossiers een stijging kenden van 133%.

Binnen de categorie openbare veiligheid en openbare orde, is wapenbezit gestegen met 27% en onwettig verblijf met 130%. De MOF zaken betreffende bedreigingen zijn gedaald met 21%.

 

***

 

De statistieken correctionele dossiers en jeugdparketten en bijgaande duiding over de correctionele dossiers en de jeugdbeschermingsdossiers zijn te raadplegen op de website van het openbaar ministerie.

 

 
 1. Strafzaken maken doorgaans het voorwerp uit van een opsporingsonderzoek waarbij de procureur des Konings de leiding heeft over het onderzoek. In sommige zaken heeft de onderzoeksrechter de leiding over het onderzoek (bv. in geval van een aanhoudingsbevel, huiszoekingbevel, telefoontap), in dat geval spreken we van een gerechtelijk onderzoek (minder dan 4% van de strafdossiers).

[2] Op het parket geregistreerde misdrijven.

[3] Er bestaan twee soorten sepots/zondergevolgstelling: technisch sepot en opportuniteitssepot:

Een technisch sepot dringt zich op wanneer het Openbaar Ministerie geen mogelijkheid heeft tot het instellen van een vervolging, namelijk wanneer de dader onbekend is, of de feiten niet bewezen zijn, de feiten verjaard zijn, de verdachte overleden is,…

Een opportuniteitssepot kan genomen worden wanneer de feiten wel bewezen zijn, maar een vervolging niet opportuun wordt geacht, bijvoorbeeld omdat het om zeer geringe feiten gaat, er geen nadeel is of een gering nadeel, de schade vergoed is, omwille van de specifieke omstandigheden, het blanco strafverleden van de verdachte, onvoldoende recherchecapaciteit, andere prioriteiten in de opsporing of vervolging, enzovoort.

Een beslissing tot seponering heeft steeds een voorlopig karakter. Zolang de strafvordering nog toelaatbaar is, kan het dossier steeds heropend worden en alsnog beslist worden om tot vervolging over te gaan.

[4] VOS = verontrustende situatie

[5] MOF = als misdrijf omschreven feiten

 

 

 

24/12/20 - College van procureurs-generaal

Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020, en tot en met 20 december 2020 werden lastens 147.969 verdachten inbreuken op de Coronawetgeving geregistreerd

In totaal gaat het om

 • 130.376 verdachten betrokken in correctionele dossiers
 • 16.672 minderjarigen betrokken in jeugddossiers
 • 921 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten

 

Correctioneel

Lastens 77.325 verdachten (59%) werd een (onmiddellijke) minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels 52 % van de verdachten over tot betaling. Het gaat om 23.800 minnelijke schikkingen en 16.515 in MaCH geregistreerde onmiddellijke minnelijke schikkingen die werden betaald.

In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket.

Voor 22.963 verdachten (ongeveer 18%) werd het dossier zonder gevolg geklasseerd wegens (voornamelijk) onvoldoende bewijzen of wanneer er geen sprake was van een misdrijf.

In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers is er sprake van een opportuniteitssepot (2.647 op 130.376).

Personen die hun minnelijke schikking niet betaalden werden gedagvaard.

In totaal werden in de afgelopen 9 maanden door de correctionele parketten 14.838 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor 8.183 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld.

Van de 130.376 verdachten betrokken in correctionele dossiers, zijn er actueel 82.580 verdachten (63%) waarvoor het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank.

 

Jeugddossiers

Lastens 16.672 minderjarigen werd een dossier geopend.  

Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kan een waarschuwingsbrief worden verzonden naar de minderjarige, een herinnering aan de wet, een oproeping op het parket voor verval van de strafvordering na uitvoering van voorwaarden of voor positief project (in het Nederlandse taalgebied) of een vordering van de jeugdrechter.

Er zijn op dit ogenblik nog geen verdere gedetailleerde cijfers beschikbaar.

 

Beleid

“Sinds het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een strikt en uniform strafrechtelijk beleid gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving. Gelet op de bijzondere impact van deze crisis op vele vlakken in de samenleving, worden deze misdrijven prioritair behandeld door de parketten en arbeidsauditoraten, zoals onder meer blijkt uit de statistieken die vandaag zijn gepubliceerd. De inspanning die daarvoor door de parketmagistraten en het ondersteunend personeel wordt geleverd, is echt wel aanzienlijk. De wijze waarop zij deze inspanning aanhouden, dwingt respect af. Zij vormen, in de tweede lijn, een essentiële schakel in de rechtshandhaving in Corona-tijden, wat toch ook eens mag worden onderstreept.”, zegt procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

We blijven waakzaam en zullen in het belang van ons allen en zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, doorgaan met het opsporen en vervolgen van verdachten die de wet overtreden.

Op de website van het Openbaar Ministerie zijn de cijfers inzake corona inbreuken en de gerechtelijke afhandeling te raadplegen.

 

 

15/12/20 - College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal vaardigt vandaag in een aangepaste omzendbrief1  [Omzendbrief COL 06/2020 van het College van procureurs-generaal, herziene versie van 15.12.2020] bijkomende nationale richtlijnen uit voor een strengere aanpak van illegale feesten (de zogenaamde lockdownparty’s), over de afbakening van het gebruik van drones én over de woonstbetreding bij inbreuken op de coronawetgeving. 

Sinds het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een strikt en uniform strafrechtelijk beleid gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving. Gelet op de bijzondere impact van deze crisis op onze samenleving, worden deze misdrijven prioritair behandeld door de parketten en arbeidsauditoraten. 

De evolutie van deze crisis is van die aard dat strengere maatregelen zich opdringen bij niet-naleving van de door de overheid opgelegde maatregelen, zoals in geval van illegale feesten.  

 

Illegale feesten (de zogenaamde Lockdownparty’s) 

Ingeval van illegale feesten kan de procureur des Konings voortaan aan iedere deelnemer een boete opleggen van 750 euro (voorheen 250 euro) en aan de organisator(en) een boete van 4.000 euro (voorheen 750 euro). Het parket kan ook beslissen de verdachten rechtstreeks te dagvaarden voor de rechtbank.  

Hiermee worden de samenscholingen geviseerd die door hun aard (bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en muziek, of een vooraf georganiseerde gebeurtenis), het groot aantal deelnemers en de ingesteldheid van de deelnemers, blijk geven van een manifeste wil tot het negeren van de corona-maatregelen.  

De procureur des Konings zal in dat geval, in hoofde van de organisatoren en van degenen die hen bijstand hebben verleend, de inbeslagneming bevelen van de materiële middelen die hebben gediend voor het organiseren van het illegale feest (bijvoorbeeld de muziekinstallatie, de tapinstallatie, voertuigen, GSM, …), alsmede van de opbrengsten van het evenement. 

Wanneer echt nodig zal de procureur des Konings nog verder kunnen gaan en ook beslissen om de voertuigen van de deelnemers die hebben gediend voor de verplaatsing naar de feestlocatie in beslag te nemen. 

Wanneer men door zijn houding in groep een duidelijk misprijzen laat blijken voor de inspanningen van de bevolking, de zorgsector en de politiediensten om de corona-epidemie de baas te kunnen en men een uitbreiding van de epidemie bewust in de hand werkt, moet men van de maatschappij weinig mededogen verwachten”, zegt Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal. 

 

Drones en woonstbetreding 

Het College van procureurs-generaal brengt in de aangepaste omzendbrief ook duidelijkheid in verband met de inzet van drones en de woonstbetreding. 

“De opsporing door de politiediensten om inbreuken vast te stellen op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 inzake de Corona-maatregelen heeft een gerechtelijke finaliteit en wordt beheerst door de specifieke regels van het wetboek van strafvordering en niet door een aantal algemene artikelen van bestuurlijke politie die we terugvinden in bijvoorbeeld de Gemeentewet.  Deze regels zijn terecht zeer streng wat de bescherming van de woning en de aanhorigheden ervan betreft en vereisen een voortdurende balans van het politioneel optreden met de individuele rechten en vrijheden”, aldus Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.  

 

Drones 

Het College van procureurs-generaal acht het gebruik van drones voor gerechtelijke doeleinden in het kader van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, met name om inbreuken op de coronamaatregelen vast te stellen, niet-proportioneel ten aanzien van de ernst van de op te sporen misdrijven (de inbreuken op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en met een geldboete van 26 euro tot 500 euro, of met één van die straffen alleen) en de schending van de individuele rechten en vrijheden. 

De politiediensten kunnen bijgevolg geen gebruik maken van drones voor de opsporing en vaststelling van inbreuken op de coronawetgeving. Vaststellingen waarvan het gebruik van een drone aan de basis ligt en die afwijken van dit principe, kunnen geen aanleiding geven tot een boete of tot vervolging voor de rechtbank. De eventueel opgestelde processen-verbaal zullen zonder gevolg worden geklasseerd. 

Het College van procureurs-generaal is overigens van oordeel dat, in het kader van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, het gebruik van drones om zicht te verwerven in een private plaats (“een niet voor het publiek toegankelijke plaats”), wat ook de finaliteit is (gerechtelijk of bestuurlijk), niet toelaatbaar is. 

De inzet van drones blijft uiteraard wel mogelijk voor bestuurlijke doeleinden, om bijvoorbeeld zicht te krijgen op het aantal mensen op de zeedijk of in winkelstraten om daar dan eventuele veiligheidsmaatregelen aan te koppelen. 

 

Woonstbetreding 

Het College van procureurs-generaal is van oordeel dat de bestuurlijke doorzoeking van een private plaats op basis van artikel 27 van de wet op het politieambt, niet toelaatbaar is met het oog op de opsporing en de vaststelling van inbreuken op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020. 

De opsporing en de vaststelling van inbreuken op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 in een private plaats (“een voor het publiek niet toegankelijke plaats”) hebben een gerechtelijke finaliteit en worden geregeld door het Wetboek van Strafvordering en door de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht. 

Onverminderd de bevoegdheden van de onderzoeksrechter, kunnen de opsporing en de huiszoeking in een private plaats, zowel ’s nachts als overdag, gebeuren: 

 • mits de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de persoon die het wettelijk genot heeft van de plaats; of 
 • wanneer het misdrijf op heterdaad wordt vastgesteld. 

In het kader van de opsporing en  de vaststelling van inbreuken op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, kunnen de bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en de wet van 7 juni 1969 op grond waarvan in geval van heterdaad een private plaats kan betreden worden, niet toegepast worden zonder het expliciete en voorafgaande akkoord van de procureur des Konings. Het in casu toepassen van deze bepalingen voldoet in principe immers niet aan de proportionaliteitsvereisten waaraan elke inmenging in het privéleven dient te beantwoorden waardoor een appreciatie door de parketmagistraat geboden is. Deze laatste zal onder meer nagaan of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat een inbreuk op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 wordt gepleegd.  

Vaststellingen van inbreuken op het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 die niet conform zijn met wat voorafgaat, kunnen geen aanleiding geven tot een voorstel van  (onmiddellijke) minnelijke schikking of tot vervolging. De eventueel opgestelde processen-verbaal zullen zonder gevolg worden geklasseerd. 

Zeker ook de naleving van het samenscholingsverbod en de avondklok is essentieel om het corona virus - samen - onder controle te krijgen. Het is onze maatschappelijke taak en plicht daar verder strikt op toe te zien, in het belang van iedereen en uit respect voor allen die de regels wel naleven”, besluit Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal. 

 

 

11/12/20 - College van procureurs-generaal

De strijd tegen intrafamiliaal geweld1 is één van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie (OM).  

Tijdens de huidige - langdurige – coronacrisis en de opeenvolgende lockdownmaatregelen is het OM extra alert voor dergelijke feiten. Situaties dienen strikt opgevolgd te worden en slachtoffers moeten de weg kunnen blijven vinden naar de hulpverlening. 

Naast de reeds bestaande richtlijnen inzake beteugeling van intrafamiliaal geweld (met bijzondere aandacht voor feiten van seksueel geweld binnen het gezin), heeft het College van procureurs-generaal bijkomende richtlijnen2 uitgevaardigd die extra garanties moeten inbouwen om slachtoffers (volwassenen en kinderen) te beschermen.  

“De goede praktijk van het herbezoek aan het slachtoffer dat reeds werd toegepast door enkele politiezones, wordt nu veralgemeend: ieder slachtoffer zal  (eventueel op discrete wijze) gehercontacteerd worden door de politie om de evolutie van de situatie te kunnen inschatten en te beoordelen”, aldus Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal. “Naast eventuele bijkomende maatregelen, wordt aan slachtoffers op dat ogenblik ook nog eens ter kennis gebracht dat de politiediensten en de hulpverleningssector permanent beschikbaar blijven, ook tijdens de coronacrisis”.  

 

De nieuwe richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht. U kunt ze hieronder terugvinden.

COL 20/2020

 

 

 

__________

1 Intrafamiliaal geweld in de ruime zin van het woord: partnergeweld, met inbegrip van seksueel geweld, mishandeling van minderjarigen, eveneens met inbegrip van seksueel geweld, of andere vormen van geweld gepleegd binnen het gezin. 

Omzendbrief nr. 20/2020 van het College van procureurs-generaal van 3 december 2020. 

 

 

07/12/20 - College van procureurs-generaal

Tot en met 6 december werden er reeds 140.534 verdachten in het kader van corona-inbreuken geregistreerd in dossiers geopend op het niveau van de correctionele parketten (124.313), de jeugdparketten (15.455) en de arbeidsauditoraten (766).

 

Download het rapport (update van 6/12/2020)

 

 

 

07/12/20 - College van procureurs-generaal

Nu het proces van de vermoedelijke daders van de aanslagen van 22 maart dichterbij komt, is het oude debat over de afschaffing van het hof van assisen weer opgeflakkerd. Het gebeurt niet vaak dat een procureur een open brief publiceert. Hoewel de beslissing over de assisenkwestie zonder enige twijfel door de politieke wereld moet worden genomen, leek het me nuttig uit te leggen waarom ik er al lang van overtuigd ben dat de assisenprocedure moet worden afgeschaft.

Ook het voltallige College van Procureurs-Generaal, dat het geheel van het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt, heeft vorig jaar, in een brief aan de toenmalige minister van Justitie gevraagd de assisenprocedure te laten verdwijnen.

Nu we het aantal uitgestelde assisenprocessen niet meer kunnen bijhouden, omdat ze in de huidige gezondheidscrisis onmogelijk georganiseerd kunnen worden, is het meer dan ooit nodig de argumenten ten gronde te analyseren. Het is mijn bedoeling bij te dragen aan een debat dat niet tot een louter emotionele discussie mag worden beperkt. Het zou te gemakkelijk zijn het debat af te doen als een zoveelste aanval van magistraten die vanuit hun ivoren toren met lede ogen de inmenging van ‘gelegenheidsrechters’ in hun pretoriaanse functie zouden aanzien.

Dat het niet goed zou zijn om voor één enkel proces een procedure te wijzigen, is een perfect legitiem argument, maar moet men daarom suggereren dat het onmogelijk zou zijn de procedure nog te wijzigen vóór het proces over de aanslagen van 22 maart, en dit enkel en alleen om een status quo te rechtvaardigen? De hele samenleving evolueert in de loop der tijd. Wetten vloeien soms voort uit markante gebeurtenissen, die een aanleiding vormden om noodzakelijke veranderingen door te drukken. Hoeveel wetsbepalingen werden er niet gewijzigd na de zaak-Dutroux? Was dat in sommige gevallen niet beter gebeurd vóór een dergelijke catastrofe kon plaatsgrijpen? Want het ís mogelijk wetten te stemmen die anticiperen op de problemen.

De volksjury werd in het leven geroepen in een tijd dat men niet alleen twijfelde aan de billijkheid van de rechters, maar ook bang was dat die de macht zouden grijpen. Daarvoor hoeven we nu niet meer te vrezen. Dat dacht ik tenminste, tot ik onlangs een parlementslid hoorde verklaren dat het hof van assisen in elk geval moest blijven bestaan ‘om de waarheid te garanderen en de slachtoffers te beschermen’. Dat is een bijzonder lichtvaardig oordeel over het werk van rechters, die jaarlijks anderhalf miljoen vonnissen en arresten uitspreken in strafzaken zonder jury. Want de arresten van de hoven van assisen vertegenwoordigen in feite maar 0,007 procent van alle strafrechtelijke besluiten die door rechtbanken en hoven worden genomen. Als ik de redenering van de bewuste volksvertegenwoordiger doortrek, dan zou de overgrote meerderheid van de gerechtelijke uitspraken geen enkele garantie bieden op het achterhalen van de waarheid en zich niet om de slachtoffers bekommeren?

Ik heb het altijd een vreemd idee gevonden om uitgelote burgers te laten oordelen over de ernstigste strafrechtelijke vergrijpen. In de praktijk is al vaker gebleken dat dit systeem, vanwege de technische aard van sommige zaken, onwerkbaar wordt, zowel voor de magistraten als voor de leden van de jury. In een recent verleden (tussen 2007 en 2011) heeft het op federaal niveau gevoerde proces-Habran, waarin een complexe, extreem gewelddadige criminele organisatie terechtstond, duidelijk aangetoond hoe moeilijk het is om zulke feiten voor te leggen aan een volksjury. Men heeft de rechtszaak tot driemaal toe moeten herbeginnen. Het eerste proces heeft zes lange maanden geduurd. Het was een heel complexe zaak, zowel voor de jury als voor alle anderen – het Openbaar Ministerie, de rechters en de verdediging, die dat grif hebben toegegeven. Dat eerste proces werd twee keer overgedaan, en nadien volgden nog evenveel cassatieprocedures. Het proces over de aanslagen in Brussel zal ook bijzonder complex zijn. Wie kan voorspellen waartoe het zal leiden? Zullen we het, als er procedurekwesties opduiken, dan ook twee- of drie keer opnieuw moeten doen?

De ervaring leert dat heel wat zaken, die op moreel vlak als ‘ernstiger’ kunnen worden beschouwd, in de praktijk aan assisen ontsnappen – verkrachtingszaken, bijvoorbeeld. Om de publiciteit eromheen te vermijden en de slachtoffers te beschermen, moeten het Openbaar Ministerie en de onderzoeksrechtbanken oplossingen vinden, waardoor de zaak naar de correctionele rechtbank kan worden verwezen. Daartoe worden dan zogeheten ‘verzachtende omstandigheden’ ingeroepen – ondraaglijke woorden voor de slachtoffers, maar voor juristen een louter technische term die het mogelijk maakt de zaak bij een correctionele rechtbank in te leiden. Het is zeer de vraag of slachtoffers dat begrijpen. Vormt het voor hen geen bijkomend trauma?

In werkelijkheid worden de meeste misdaden vrijwel systematisch naar de correctionele rechtbank verwezen. Deze beslissing wordt genomen door de raadkamer. Het betreft een soort gerechtelijk bandwerk dat perfect te vermijden is. Maar voor de samenleving heeft het grote gevolgen: het strafwetboek bepaalt dat bij een ‘lagere rechtbank, een lagere straf en een kortere verjaringstermijn’ horen. Kun je justitie redelijkerwijs als laks bestempelen, als het systeem zelf een systematische strafvermindering oplegt?

Zo bijvoorbeeld wordt de meerderheid van de Belgische jihadisten die naar Syrië of Irak zijn getrokken, doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Het systeem zou het niet aankunnen mochten ze allemaal voor assisen verschijnen. Ze worden dus naar de correctionele rechtbank verwezen, maar dat heeft dan als gevolg dat de maximumstraf waartoe ze veroordeeld kunnen worden, lager is dan de straf die door de wetgever werd voorzien. Zoiets kun je maar moeilijk uitleggen aan buitenlandse magistraten: ‘Onze wetgeving voorziet voor die bepaalde misdaad een maximumstraf van tien jaar, maar in werkelijkheid worden dat er vijf.’ Het leidt ertoe dat onze strafwetgeving onleesbaar wordt, maar België is nu eenmaal het land van het surrealisme. Daarom ook zijn het vaak níét de zwaarste vergrijpen die door een hof van assisen worden beoordeeld, maar kunnen ze wél de strengste straffen opgelegd krijgen. Deze realiteit is des te onrechtvaardiger omdat bij ons, in tegenstelling tot in Frankrijk, geen beroep mogelijk is bij het hof van assisen.

En dat is niet het enige onrecht: de procedure is zo zwaar dat het voor een hof van beroep haast onmogelijk is om meer dan een vijftiental assisenprocessen per jaar te organiseren. Inzake ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, zoals de Rwandese genocide bijvoorbeeld, is het een illusie te denken dat alle nog bij het federaal Openbaar Ministerie openstaande dossiers kunnen worden opgelost voordat de verdachten of hoofdgetuigen overleden zijn. De straffeloosheid zal dus zegevieren ... Dat gebeurde een paar jaar geleden al, toen een man, die ervan beschuldigd werd aan de genocide te hebben deelgenomen, naar assisen werd verwezen, maar stierf voordat het proces van start kon gaan. Dergelijke misdrijven kunnen weliswaar niet verjaren, maar de vermoedelijke daders zijn niet onsterfelijk.

Laten we, als u nog niet overtuigd bent van de onrechtvaardigheid van assisen, even kijken naar de buitensporige middelen die een assisenproces vereist. Het is interessant het assisenproces van Mehdi Nemmouche voor de aanslag op het Joods Museum te vergelijken met het correctionele proces van Salah Abdeslam en Sofien Ayari voor de schietpartij van maart 2016 in Vorst. In beide processen stonden beschuldigden terecht voor wie uitermate strenge veiligheidsmaatregelen werden genomen. Technisch gezien waren de hun ten laste gelegde feiten sterk met elkaar verwant: schietpartijen met automatische wapens, aan de ene kant vier doden, aan de andere kant verschillende gewonde Belgische en Franse politieagenten (onder wie één zwaargewond), voortvluchtige daders die na een paar dagen werden gevonden, DNA-sporen op de wapens, telefoonverkeer en dies meer. Het assisenproces van Nemmouche heeft negen weken geduurd, het correctionele proces van Salah Abdeslam en Sofien Ayari slechts vier dagen, uitspraak inbegrepen. Toch heeft niemand geschreeuwd dat het om een snel afgehaspelde rechtszaak zou zijn gegaan. De veiligheidsmaatregelen waren identiek, u mag dus raden hoezeer de kostprijs van beide processen verschilde, alleen al op het vlak van de politiediensten … (Voor het proces over de Brusselse aanslagen zullen behalve de federale politie ook verschillende lokale politieagenten worden ingeschakeld.) En dan zwijg ik nog over de problemen die dat met zich meebracht voor de andere processen die op hetzelfde moment in het Brusselse Justitiepaleis werden gevoerd.

Het hof van assisen weegt loodzwaar op het hele rechtssysteem. Het maakt de duur van het onderzoek, dat op een welbepaalde manier moet worden gevoerd, aanmerkelijk langer. Maanden aan één stuk legt het beslag op de magistraten van parket en rechtbank, evenals op de onderzoekers die meestal niet kunnen worden vervangen en al hun andere taken moeten laten vallen om zich voor te bereiden. Voor het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 moet het aantal magistraten zelfs worden verdubbeld: dit om te vermijden dat het hele proces zou worden onderbroken als een van hen intussen een probleem zou krijgen (dat gebeurde tijdens het tweede Habran-proces, dat vanwege de ziekte van een rechter wekenlang moest worden stilgelegd).

Niet alleen voor de magistraten, ook voor de politie brengt dit alles een grote hoeveelheid extra werk met zich mee – denk maar aan de beveiliging en de voorbereiding van de getuigenissen. Ook mag men niet vergeten dat er, om over voldoende juryleden te beschikken, soms meer dan honderd mensen worden uitgeloot. De lokale politie moet dan onderzoek voeren naar ieder van de potentiële juryleden …

Het recente assisenproces van Mehdi Nemmouche heeft ook aangetoond hoe lastig het voor een jury is om een langdurig proces vol te houden: in negen weken tijd hebben zeven juryleden zich om diverse redenen teruggetrokken. Gelukkig had men twaalf plaatsvervangende juryleden opgeroepen. In het eerste Habran-assisenproces waren er op het moment van de uitspraak nog maar dertien juryleden over. Maar als hun aantal onder de twaalf zakt, moet het hele proces worden overgedaan. Wat staat er ons dus te wachten op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016, waarvan de duur geschat wordt op zowat een volledig gerechtelijk jaar?

Zoals er tegenwoordig allerhande ballonnetjes opgelaten worden over politieke vernieuwing, hoor je als argument pro assisen vaak dat het de burger en justitie dichter bij elkaar zou brengen. Alleen vergeet men dat juryleden niet uit vrije wil aan een assisenproces deelnemen. Wie niet werd gewraakt, is verplicht aanwezig te zijn. Hoe interessant ook, vaak wordt de ervaring als traumatiserend aangevoeld. Een kennis van me, die een paar jaar geleden in een jury zat, zei me achteraf dat ze wekenlang niet had kunnen slapen. Niet alleen is het een zware verantwoordelijkheid een arrest te moeten vellen, daarenboven moet het jurylid zich helemaal verdiepen in vaak smerige dossiers, waarin alles tot in de kleinste details beschreven staat. De recente verklaringen op Facebook van een jurylid na de uitspraak op een assisenproces in Leuven bewijzen zonder meer dat de emotionele last heel zwaar om dragen is: ‘… echt kapot ben ik ervan, gebroken…’ Hoe langer het proces, hoe groter het gevaar dat juryleden een fout begaan. Bovendien worden ook zij aan een groot gevaar blootgesteld. Volgens de huidige wet is vanaf de aanvang van het proces de naam van de juryleden (en zelfs hun adres) bekend en staat die onder de veroordeling vermeld.

Wanneer het proces langer dan vijf werkdagen duurt, moet de staat de juryleden vergoeden. Een jurylid met het statuut van zelfstandige ontvangt een vergoeding die overeenstemt met 1/220ste van het netto beroepsinkomen dat hij of zij het jaar voordien heeft aangegeven. In tegenstelling tot het ideaal dat de verdedigers van het assisensysteem ons voorhouden, bestaat het gevaar dus wel degelijk dat jury’s niet langer een afspiegeling van de samenleving in al haar diversiteit vormen.

Als je een zware chirurgische ingreep moet laten uitvoeren, geef je niet zomaar een scalpel aan twaalf mensen die je toevallig op straat bent tegengekomen. Deze boutade heeft niets te maken met de zogenaamd neerbuigende houding van een magistraat die vanaf zijn voetstuk naar het gewone volk zou kijken. Om de feiten te kunnen evalueren heb je juridische kennis en technieken nodig, waarover juryleden in vele gevallen niet beschikken. Al die zaken moeten tijdens de hoorzitting worden uitgelegd, en dat vergt enorm veel tijd. Voor de jury is alles nieuw. Vooraf heeft zij geen toegang tot het dossier, want om dat te lezen, zou ze de hulp moeten krijgen van verschillende magistraten. Om alle voor het proces nuttige elementen te leren kennen, moet alles haar tot in de kleinste details worden uitgelegd. Het gaat over autopsies, verslagen van experts, diverse getuigenissen enzovoort. De impact van al die elementen op de getuigen, en vanzelfsprekend ook op de slachtoffers, mag geenszins onderschat worden. Uit recente processen is gebleken dat die vaak aangevoeld wordt als een bijkomend lijden en als een ondraaglijke aanslag op hun privéleven.

In het toekomstige proces zou de procedure weleens tot absurde situaties kunnen leiden. Niet alleen zullen de uitgelote burgers gedurende acht à negen maanden worden gegijzeld, ook hun werkgevers zullen hiervan automatisch het slachtoffer worden. Omdat de jury niet vertrouwd is met de logica van een arrest of met de gebruikte techniek, voorziet het assisensysteem dat de voorzitter een reeks vragen opstelt. Die vragen moet de jury met ja of nee beantwoorden om uiteindelijk tot een uitspraak te komen over de schuld. Voor elke beschuldigde moet een aparte vraag worden gesteld, voor elk feit dat hem ten laste wordt gelegd, voor elk element waaruit het bestaat en voor elk slachtoffer. Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen op het proces van de Brusselse aanslagen uiteindelijk als slachtoffer zullen worden beschouwd. In Frankrijk wordt men met hetzelfde probleem geconfronteerd voor de aanslagen van Nice en Parijs. Over de overledenen kan helaas geen discussie meer worden gevoerd. Maar wie wordt als slachtoffer van een terroristische moordaanslag bestempeld? Al wie zich op dat moment in de vertrekhal bevond? Alleen wie in de buurt van de kamikazes stond? Wie meteen na de feiten het luchthavengebouw binnenkwam en de gruwel met eigen ogen heeft aanschouwd? De getraumatiseerde hulpverleners?

Het hof moet bepalen wie wel of geen slachtoffer is. Dat verklaart waarom men niet één enkele vraag tot de juryleden kan richten over het feit of X een terroristische moordaanslag heeft willen plegen op 900 mensen. Als achteraf uit de debatten zou blijken dat er in werkelijkheid maar 895 slachtoffers waren, of eigenlijk 905, dan zou de jury de vraag met ‘nee’ moeten beantwoorden. Daarom laat het gerecht in principe één vraag stellen per beschuldigde en per slachtoffer. Als je al die vragen vermenigvuldigt met het aantal beschuldigden, met het aantal erkende slachtoffers en met de elementen van de inbreuk die in de akte van beschuldiging werden opgenomen, leidt dat tot tienduizenden vragen voor de jury. Het hof kan uiteraard beslissen een aantal van die vragen niet te stellen, maar dat houdt een risico in. Hoeveel tijd zal de voorzitter van het hof besteden aan het opstellen ervan? Hoelang zal het duren voor de jury erop heeft geantwoord? Hoeveel tijd zal de uitspraak in beslag nemen?

Om de vermoedelijke daders van de Brusselse aanslagen te berechten is er momenteel geen alternatief voor een assisenproces, maar de ongeziene omvang ervan laat heel wat twijfels rijzen over de vraag of het überhaupt haalbaar is. Mijn collega-magistraten en ik zijn professionals. We doen ons uiterste best om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar de inzet van dit proces is ontzettend hoog: voor de daders, voor de slachtoffers en hun familie, en ook voor onze samenleving als geheel. Het biedt een kans te achterhalen wat die voornamelijk Europese jongeren ertoe heeft aangezet om zo’n destructief ideaal te omarmen. Bijgevolg is het heel belangrijk dat dit voor onze democratie cruciale debat niet wordt verdoezeld door een ongeschikte procedure.

Tot slot mag het verzoek om de volksjury af te schaffen niet worden verward met de vraag het mondelinge karakter van de debatten te behouden, wat onder meer inhoudt dat bepaalde getuigen moeten worden gehoord. Op die manier kan iedereen de kwaliteit van het werk van onderzoekers en magistraten beoordelen en kennismaken met de menselijke context van de feiten. Dat mondelinge karakter zal geenszins verdwijnen als het proces voor beroepsrechters wordt gevoerd. En samen met de uitgespaarde tijd en middelen die de afschaffing van assisen met zich meebrengt, zal die procedure zorgen voor een toenadering tussen de burger en justitie. Zodat justitie nog efficiënter en menselijker kan worden dan nu het geval is.

 

Frédéric Van Leeuw

Federaal procureur

 

27/11/20 - College van procureurs-generaal

Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020, en tot 22 november 2020 werden lastens 131.400 verdachten inbreuken op de Coronawetgeving geregistreerd

In totaal gaat het om

 • 116.568 verdachten betrokken in correctionele dossiers
 • 14.138 minderjarigen betrokken in jeugddossiers
 • 694 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten

 

Correctioneel

Lastens 69.853 verdachten (60%) werd een (onmiddellijke) minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels 52 % van de verdachten over tot betaling. Het gaat om 21.409 minnelijke schikkingen en 15.094 in MaCH geregistreerde onmiddellijke minnelijke schikkingen die werden betaald.

In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket.

Voor 21.367 verdachten (ongeveer 18%) werd het dossier zonder gevolg geklasseerd wegens (voornamelijk) onvoldoende bewijzen of wanneer er geen sprake was van een misdrijf.

In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers is er sprake van een opportuniteitssepot (2.382 op 116.568).

Personen die hun minnelijke schikking niet betaalden werden gedagvaard.

In totaal werden in de afgelopen 8 maanden door de correctionele parketten 12.605 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor  6.137 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld.

Van de 116.568 verdachten betrokken in correctionele dossiers, zijn er actueel 74.413 verdachten (64%) waarvoor het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank.

 

Jeugddossiers

Lastens 14.138 minderjarigen werd een dossier geopend.  

Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kan een waarschuwingsbrief worden verzonden naar de minderjarige, een herinnering aan de wet, een oproeping op het parket voor verval van de strafvordering na uitvoering van voorwaarden of voor positief project (in het Nederlandse taalgebied) of een vordering van de jeugdrechter.

Er zijn op dit ogenblik nog geen verdere gedetailleerde cijfers beschikbaar.

 

Beleid

“Sinds het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een strikt en uniform strafrechtelijk beleid gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving. Gelet op de bijzondere impact van deze crisis op vele vlakken in de samenleving, worden deze misdrijven prioritair behandeld door de parketten en arbeidsauditoraten, zoals onder meer blijkt uit de statistieken die vandaag zijn gepubliceerd. De inspanning die daarvoor door de parketmagistraten en het ondersteunend personeel wordt geleverd, is echt wel aanzienlijk. De wijze waarop zij deze inspanning aanhouden, dwingt respect af. Zij vormen, in de tweede lijn, een essentiële schakel in de rechtshandhaving in Corona-tijden, wat toch ook eens mag worden onderstreept.”, zegt procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

We blijven waakzaam en zullen in het belang van ons allen en zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, doorgaan met het opsporen en vervolgen van verdachten die de wet overtreden.

De naleving van het samenscholingsverbod, de avondklok, de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, de sluiting van eet- en drankgelegenheden, … is essentieel om het corona virus - samen - onder controle te krijgen. We hebben geen andere keuze en we zullen daar verder strikt op toezien”.

 

Download hier de cijfers inzake corona inbreuken en de gerechtelijke afhandeling.

 

26/11/20 - Parket Brussel

Het parket van Brussel wenst de volgende elementen mee te delen naar aanleiding van een dodelijk ongeval dat zich op vrijdag 10 april 2020 heeft voorgedaan te Anderlecht, en waarbij een jongeman op een scooter en een voertuig van de politiezone Brussel Zuid betrokken waren. 

Naar aanleiding van dit tragisch ongeval op 10 april heeft het parket van Brussel een opsporingsonderzoek opgestart ten einde de exacte omstandigheden van de feiten te achterhalen.

Op 14 april 2020 werd een onderzoeksrechter gevorderd voor onvrijwillige doodslag.

Uit het onafhankelijk onderzoek geleid door de onderzoeksrechter blijken onder meer volgende elementen:

Op 10 april 2020, rond 21u00, werd de aandacht getrokken van de politiediensten door twee bromfietsen die aan hoge snelheid in meerdere straten in Anderlecht rond reden. Wanneer ze tot een controle willen overgaan, versnelt één van de bromfietsen en neemt de vlucht. De politie zet een achtervolging in. Aangekomen op het Dokter De Meersmanplein, rijdt de bromfiets het plein op. De paaltjes op het plein laten de politiediensten niet toe om de bromfiets te volgen. Zijn positie wordt meegedeeld aan andere ploegen die voor versterking zijn opgeroepen. Een politievoertuig komt dan de bromfietser op de Nijverheidskaai in tegenovergestelde richting tegemoet. Op dat ogenblik rijdt de bromfietser achter een bestelwagen. Wanneer deze bestelwagen het politievoertuig kruist, komt de bromfietser van achter de bestelwagen tevoorschijn en raakt hij de linker voorzijde van het politievoertuig frontaal.

Het verslag van de verkeersdeskundige bevestigt dat:

 • Het ongeval zich heeft voorgedaan op de helft van de steenweg voorbehouden voor de gebruikers die zich begeven richting Jules Ruhlstraat; zijnde het rijvak waarop het politievoertuig zich bevond.
 • Het politievoertuig, dat de omgeving afspeurde op zoek naar de bromfiets, met lage snelheid reed en een residuele snelheid had tussen 17km/u en 25km/u op het moment van de impact.
 • De bromfiets op het ogenblik van de impact een residuele snelheid had tussen 57,6km/u en 70,4km/u. Deze snelheid was hoger dan de toegestane snelheid, ongeschikt voor het remvermogen van een opgedreven bromfiets en onaangepast voor de plaatselijke omstandigheden.
 • Uit het verslag van de verkeersdeskundige blijkt eveneens dat het slachtoffer zijn valhelm niet op een correcte manier droeg. Volgens de verkeersdeskundige is deze bevinding niet zonder invloed op de dramatische gevolgen van dit ongeval.

De analyse van de opnames van de radiocommunicaties tussen de verschillende interventieploegen en de dispatching bevestigt dat de tussenkomende politieagenten de hulpdiensten onmiddellijk verwittigd hebben. Dit blijkt eveneens uit de verhoren van de getuigen.

Deze opnames wijzen daarenboven, dat er niet kan aangetoond worden dat er een eventueel overleg tussen de politieagenten zou plaatsgevonden hebben.

Naar aanleiding van al deze verzamelde elementen heeft de onderzoeksrechter besloten om in dit dossier niemand in beschuldiging te stellen wat wil zeggen dat er geen ernstige aanwijzingen kunnen weerhouden worden die wijzen op het bestaan van een strafrechtelijke inbreuk.

Het onderzoeksdossier werd opnieuw overgemaakt aan het parket van Brussel dat een eindvordering tot buitenvolgingstelling heeft opgesteld wegens onvoldoende aanwijzingen ten aanzien van de protagonisten van dit dossier, onder meer ten aanzien van de bestuurder van de politiewagen.

Het parket van Brussel wenst er aan te herinneren dat de partijen nog bijkomende onderzoeksdaden kunnen vragen aan de onderzoeksrechter indien zij oordelen dat het dossier onvolledig is.

De raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel zal in fine uitspraak doen inzake de al dan niet bestaande tenlasteleggingen. De datum van de zitting zal meegedeeld worden zodra deze gekend is.

 

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

24/11/20 - College van procureurs-generaal

Het Openbaar Ministerie hanteert een strikt opsporings- en vervolgingsbeleid inzake geweld tegen politie.

Voor de gerechtelijke afhandeling van de gevallen waarin geweld werd gebruikt tegen politiemensen zijn er concrete dwingende richtlijnen die gelden over het ganse land en die zijn opgenomen in een nationale omzendbrief (COL 10/2017) van het College van procureurs-generaal.

De richtlijnen in deze omzendbrief zijn nu nog scherper gesteld, meldt procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Op die manier wenst het College van procureurs-generaal een duidelijk signaal te geven dat de maat nu echt wel vol is en dat personen waarvan bewezen is dat zij geweld gebruikten tegen politieambtenaren correct maar streng zullen worden aangepakt.”

De omzendbrief regelt tegelijk ook de gerechtelijke reactie in geval van geweld gepleegd door politiemensen tijdens de uitoefening van hun dienst. Dit kan evenmin getolereerd worden.

Wettelijk kader – geweld tegen politie

De wetgever heeft een duidelijk signaal gegeven door een strengere bestraffing in te voeren wanneer iemand opzettelijk lichamelijke letsels toebrengt aan een politieman in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten.

De wet voorziet inderdaad in strafverhogingen voor dergelijke feiten (artikel 280 e.v. Strafwetboek).

Verdachten riskeren, afhankelijk van de inbreuk, celstraffen tot 5 jaar (of zelfs 20 jaar) en boetes tot 4.000 euro.

Strikt vervolgingsbeleid – geweld tegen politie

Het is de taak van het Openbaar Ministerie om toe te zien op naleving van de wet. De nationale omzendbrief voorziet daarom in een strenge gerechtelijke reactie.

Dit strenge vervolgingsbeleid is er gekomen in het licht van onder meer de terrorismedreiging en de potentiële doelwitten die politiemensen zijn (geworden), maar ook als antwoord op de toenemende daden van agressie ten aanzien van onze politiemensen.

De procureurs-generaal waken over de toepassing en naleving van deze nationale richtlijnen, onder meer door middel van de aanstelling van een referentiemagistraat per ressort die tegelijk ook fungeert als contactpunt voor de politiediensten.

Het College van procureurs-generaal heeft vandaag de omzendbrief gewijzigd en daarin bijkomende dwingende richtlijnen opgenomen inzake de gerechtelijke afhandeling van feiten van ernstig fysiek geweld tegen politieambtenaren.

Wat verandert er concreet?

Bestaande richtlijnen

Voor ieder feit van geweld tegen de politie opent het Openbaar Ministerie steeds een strafonderzoek.

1/ Feiten waarbij een lid van de politiediensten een arbeidsongeschiktheid van meer dan 4 maanden heeft opgelopen of die hebben geleid tot diens overlijden, worden steeds voor de rechtbank gebracht.

2/ Feiten van fysiek geweld die hebben geleid tot een arbeidsongeschiktheid van 4 maanden of minder, of fysiek geweld zonder arbeidsongeschiktheid, of weerspannigheid, smaad en bedreigingen, worden vervolgd in functie van de zwaarwichtigheid. Voor ernstige of herhaalde feiten wordt de verdachte gedagvaard. In andere gevallen kan worden geopteerd voor een alternatieve afhandelingswijze, zoals bemiddeling en het opleggen van maatregelen, een minnelijke schikking, pretoriaanse probatie,… doch enkel in zoverre deze een ernstig, efficiënt en passend antwoord bieden op de gepleegde feiten.

Bijkomende richtlijnen

De volgende dwingende richtlijnen werden aan de bestaande omzendbrief toegevoegd, legt procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal, uit:

 • wie verdacht wordt van opzettelijke slagen of verwondingen op politieambtenaren met ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge, of erger, en van zijn vrijheid is beroofd, zal voortaan in principe steeds voor de parketmagistraat moeten verschijnen en door hem verhoord worden alvorens die zijn beslissing tot invrijheidstelling of voorleiding voor de onderzoeksrechter met het oog op verdere aanhouding neemt. De parketmagistraat kan ook beslissen onmiddellijk de verdachte voor de onderzoeksrechter te laten voorleiden.
 • Een dossier lastens een verdachte van opzettelijke slagen of verwondingen op politieambtenaren met ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge, zal niet meer zonder gevolg kunnen worden geklasseerd om opportuniteitsredenen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met de gespecialiseerde referentiemagistraat op het niveau van het parket-generaal die nu al in elk ressort de naleving van deze omzendbrief bewaakt.”

Lik-op-stukbeleid – geweld tegen politie

Het Openbaar Ministerie zet met deze bijkomende richtlijnen ook extra in op onmiddellijke bestraffing. Zo voorzag de omzendbrief reeds dat de zaak ook bij feiten van fysiek geweld die hebben geleid tot een arbeidsongeschiktheid van 4 maanden of minder, of fysiek geweld zonder arbeidsongeschiktheid, of weerspannigheid, smaad en bedreigingen, aan de rechtbank zal worden voorgelegd wanneer de feiten ernstig of repetitief zijn, of  wanneer de dader geen medewerking verleent aan de maatregel die aanvankelijk door de magistraat werd vooropgesteld. Daar wordt nu aan toegevoegd dat in die gevallen de zaak bij voorkeur bij de rechtbank aangebracht wordt met toepassing van het snelrecht. Het College rekent hierbij op de Regering om, waar nodig, voor het Openbaar Ministerie en de rechtbanken extra personeel te voorzien om dit mogelijk te maken, zoals in het Regeerakkoord en de beleidsnota van de minister van Justitie worden beloofd.

Sommige parketten organiseren overigens nu al themazittingen ‘geweld tegen politie’, waarbij een bundeling van dergelijke dossiers/feiten gebeurt door meerdere zaken op één zitting te dagvaarden, waarmee het Openbaar Ministerie een duidelijk signaal wenst te geven dat dergelijke feiten niet getolereerd worden en steeds het nodige en passende gevolg krijgen.

Bovendien zal een dossier lastens een verdachte van opzettelijke slagen of verwondingen op politieambtenaren met ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge, niet meer zonder gevolg kunnen worden geklasseerd om opportuniteitsredenen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met de gespecialiseerde referentiemagistraat op het niveau van het parket-generaal die nu al in elk ressort de naleving van deze omzendbrief bewaakt.[1]

Het Openbaar Ministerie is er zich ten volle van bewust dat het een maatschappelijke taak te vervullen heeft, waarvoor het zich ook engageert en binnen het kader waarvan de huidige verstrenging van de gerechtelijke aanpak inzake geweld tegen politie dient te worden gezien. Tegelijkertijd is het Openbaar Ministerie de eerste hoeder van de wet waarvoor het garant moet staan. In dat licht dient ieder feit afzonderlijk te worden beoordeeld, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de ernst van de feiten, de gevolgen, de specifieke omstandigheden, het strafverleden van de verdachte, enzovoort. Met andere woorden, de gerechtelijke afhandeling van elk feit maakt het voorwerp uit van maatwerk en is steeds persoons- en feitgebonden. Dit is één van de pijlers van ons strafrecht. Dit zal ook hier verder het geval blijven.

Binnen de bestaande nationale richtlijnen voeren de parketten in alle onafhankelijkheid en objectiviteit de onderzoeken die tot hun bevoegdheid behoren. Dat betekent dat in sommige gevallen verdachten inderdaad onmiddellijk van hun vrijheid zullen worden beroofd en voorgeleid voor de parketmagistraat of de onderzoeksrechter (of de jeugdrechter) en aangehouden zullen blijven, maar dat in andere gevallen - ook na dit verhoor - verder onderzoek zal nodig zijn om de juiste of volledige toedracht van de feiten uit te klaren of te bepalen wie voor welke feiten in aanmerking komt. Wanneer een verdachte voor de duur van dit verder onderzoek in vrijheid wordt gesteld, betekent dit niet dat er hem geen straf boven het hoofd hangt, indien de feiten en zijn betrokkenheid bij de feiten bewezen voorkomen. De eventuele bestraffing situeert zich in een latere fase, met name na het beëindigen van het onderzoek.

“Een vrijlating door het parket of door een onderzoeksrechter in de fase van het onderzoek staat dus absoluut niet gelijk met straffeloosheid, beklemtoont procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.”

Geweld door politie

In dezelfde omzendbrief is ook de gerechtelijke afhandeling van het gebruik van geweld door leden van de politie voorzien.

Politiemensen beschikken over een geweldsmonopolie. Het is de taak van het Openbaar Ministerie om na te gaan of hiermee correct wordt omgegaan, en of het gebruik van geweld in de gegeven omstandigheden verantwoord was.

Wanneer een lid van de politie geweld gebruikt dat ernstige fysieke letsels of zelfs het overlijden van een persoon tot gevolg heeft, worden steeds twee afzonderlijke onderzoeken opgestart: een onderzoek naar de feiten die aanleiding gaven tot het gebruik van geweld en één met betrekking tot het geweld zelf. De onderzoeksopdrachten met betrekking tot de feiten gepleegd door de politieambtenaren worden trouwens steeds uitgevoerd door een onafhankelijke politiedienst, doorgaans de dienst onderzoek van het Vast Comité P.

“Het voeren van twee onderscheiden onderzoeken, waarvan één doorgaans door het Vast Comité P, moet een gelijkwaardig, objectief en onafhankelijk onderzoek van beide feiten door het Openbaar Ministerie en desgevallend de onderzoeksrechter garanderen, zo stelt procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.”

Statistieken geweld tegen politie

De afgelopen 10 jaar (van 2010 tot 2020) daalde de instroom van het aantal zaken van geweld tegen de politie op de parketten met 21%.

Tegelijk verminderde het aantal sepots met 42%, waarbij vooral de opportuniteitssepots sterk zijn gedaald (met 49%).

In 2019 registreerde het Openbaar Ministerie 7.083 gevallen van geweld tegen de politie.

Meer dan de helft van deze dossiers hebben betrekking op weerspannigheid (53%). Andere zaken hebben betrekking op smaad (35%) en geweld (9%).

In 51% van deze dossiers werd inmiddels vervolging ingesteld, hetzij door een dagvaarding, hetzij door een alternatieve bestraffing (minnelijke schikking, bemiddeling en maatregelen, pretoriaanse probatie,..).

In ongeveer 10% van deze zaken zijn de onderzoeken nog hangende.

24% van de dossiers van slagen aan politie, werd in 2019 zonder gevolg geklasseerd om opportuniteitsredenen.

 

[1] Er bestaan twee soorten sepots/zondergevolgstelling: technisch sepot en opportuniteitssepot:

Een technisch sepot dringt zich op wanneer het Openbaar Ministerie geen mogelijkheid heeft tot het instellen van een vervolging, namelijk wanneer de dader onbekend is, of de feiten niet bewezen zijn, de feiten verjaard zijn, de verdachte overleden is,…

Een opportuniteitssepot kan genomen worden wanneer de feiten wel bewezen zijn, maar een vervolging niet opportuun wordt geacht, bijvoorbeeld omdat het om zeer geringe feiten gaat, er geen nadeel is of een gering nadeel, de schade vergoed is, omwille van de specifieke omstandigheden, het blanco strafverleden van de verdachte, onvoldoende recherchecapaciteit, andere prioriteiten in de opsporing of vervolging, enzovoort.

Een beslissing tot seponering heeft steeds een voorlopig karakter. Zolang de strafvordering nog toelaatbaar is, kan het dossier steeds heropend worden en alsnog beslist worden om tot vervolging over te gaan.

21/11/20 - Parket Brussel

Op 21/11/2020 rond 11u20 heeft een politie-inspecteur van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene een persoon willen controleren die geen mondmasker droeg. De verdachte vluchtte in eerste instantie weg, maar de politieman heeft hem kunnen interpelleren in de inkomhal van een gebouw. Daar is het tot een schermutseling gekomen, waarbij beide personen ten val zijn gekomen. Bij deze val is de verdachte met zijn volle gewicht op de borst van de politieman terecht gekomen, waardoor de politieman gewond is geraakt. Een interventieploeg die ter versterking was geroepen heeft de verdachte kunnen arresteren.

De politie-inspecteur heeft een arbeidsongeschiktheid van 8 dagen.
Er werd een pv opgesteld voor feiten van ongewapende weerspannigheid (niet voor opzettelijke slagen en verwondingen).

De verdachte werd verhoord en werd na het verhoor vrijgelaten. Het parket benadrukt dat deze vrijlating geen straffeloosheid impliceert.

Het onderzoek wordt verder gezet en er kan later nog altijd een streng gevolg gegeven worden aan deze feiten.

In dit kader willen we ter info ook nog even de verschillende mogelijkheden van het parket in herinnering brengen wanneer een verdachte onmiddellijk na de feiten wordt gearresteerd:

 1. een verdachte kan na verhoor door de politie worden vrijgelaten, dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er onvoldoende elementen uit het onderzoek naar voor gekomen zijn om in die stand van het onderzoek verder gevolg te geven aan de feiten. Het onderzoek wordt wel verder gezet.
 2. Een verdachte kan ter beschikking gesteld worden van het parket. In dat geval zijn er 3 mogelijkheden:

a.           De verdachte wordt door de procureur des Konings verhoord en na verhoor vrijgelaten. Dit kan verschillende redenen hebben:

i.  er onvoldoende bewijs is, maar het onderzoek wordt verdergezet en mogelijks volgt er een dagvaarding op een latere datum.

ii. de verdachte werd herinnerd aan de wet en de procureur beslist om het hierbij te laten.

iii. er bemiddeling in strafzaken werd opgestart of een minnelijke schikking voorgesteld.

b.           De verdachte wordt via de procedure van snelrecht op korte termijn gedagvaard voor de correctionele rechtbank. In dat geval is het dossier volledig en kan de procureur op basis van dit dossier een dagvaarding opstellen waarbij concrete feiten ten laste gelegd worden aan de verdachte. De verdachte verlaat in dat geval het parketgebouw met een concrete datum waarop hij zich voor de correctionele rechter moet verantwoorden.

c.            Het parket kan ook van oordeel zijn dat er elementen in het dossier zijn die het aanstellen van een onderzoeksrechter en het vragen van een aanhoudingsmandaat verantwoorden. Het gaat dan enerzijds om de ernst van de feiten en anderzijds het risico op vlucht-, recidive- of collusiegevaar. De onderzoeksrechter zal dan oordelen of een aanhoudingsmandaat, een vrijlating onder voorwaarden of een vrijlating zonder meer aangewezen is.

Wanneer niet onmiddellijk een gevolg werd gegeven aan de feiten, zal het parket na het beëindigen van het onderzoek en wanneer de feiten bewezen zijn, geval per geval beslissen welk strafrechtelijk gevolg het meest passend is. Ook hier zijn er nog meerdere mogelijkheden zoals onder andere bemiddeling in strafzaken, een minnelijke schikking of dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

 

Willemien Baert

Woordvoerder

 

16/11/20 - Parket Brussel

Op 14.11.2020 om 17h, werden er drie politieagenten gekwetst naar aanleiding van een COVID-controle van een groep personen in Elsene. Drie verdachten werden aangehouden.

De verklaringen van de drie verdachten en van de politie over de omstandigheden van de interventie komen niet overeen. Er bestaan beelden van de interventie.

Het onderzoek is volop lopende en zal prioritair worden verder gezet teneinde de volledige toedracht van de feiten aan het licht te brengen. Het onderzoek is er trouwens ook op gericht andere verdachten te identificeren.

Inmiddels werden de drie verdachten inderdaad vrijgelaten. Dat wil echter niet zeggen dat zij straffeloos zullen blijven indien uit het onderzoek hun betrokkenheid bij deze strafbare feiten is komen vast te staan. Op het einde van het onderzoek zal het parket bepalen, binnen het kader van de richtlijnen van strafrechtelijk beleid, welk strafrechtelijk gevolg aan de gepleegde strafbare feiten zal worden verleend. Hierbij zal rekening worden gehouden met de zwaarwichtigheid van de feiten en met de context ervan, meer bepaald dat de feiten werden gepleegd in bende tegen politie naar aanleiding van een controle door de politiediensten van de naleving van de Corona-maatregelen.

 

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

04/11/20 - College van procureurs-generaal

Op 1 november werd er reeds voor 109.133 verdachten een dossier geopend op het niveau van de correctionele parketten (en voor 633 verdachten een dossier op het niveau van de auditoraten).

Grafiek 1: Aantal verdachten verbonden aan dossiers ingestroomd op het correctioneel parket, naargelang ze al dan niet een voorstel tot (onmiddellijke) minnelijke schikking kregen (n)

Voor verdachten geregistreerd in de MaCH-applicatie kregen er 25.043 een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) en 41.117 een voorstel tot minnelijke schikking (MS). Voor 31.958 verdachten werd een andere richtinggevende beslissing genomen. In deze andere richtinggevende beslissingen zitten onder meer rechtstreekse dagvaardingen (waarin al dan niet reeds een vonnis werd uitgesproken), gevoegde dossiers waarvoor de verdere behandeling volgt in de moederzaak,… .

Bij de 25.043 verdachten die een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking kregen, dienen er nog 3.132 verdachten bijgeteld te worden welke reeds een dergelijk voorstel hebben gekregen door de politiediensten maar die nog niet in de MaCH-applicatie als dusdanig werden geregistreerd. In totaal werden dus al 28.175 onmiddellijke minnelijke schikkingen voorgesteld[1].

Momenteel helt de afhandeling dus nog over naar een minnelijke schikking voorgesteld door het parket, maar de laatste weken worden er opnieuw meer onmiddellijke minnelijke schikkingen voorgesteld door de politiediensten. Dit blijkt uit vaststellingen uit de cross-covid applicatie die de politie dient te gebruiken op het terrein om covid-inbreuken vast te stellen[2].

Voor 64% van het totaal aantal geregistreerde verdachten of 69.845 verdachten werd het dossier afgesloten op het niveau van het correctionele parket. Onderstaande grafiek presenteert de laatste vooruitgangsstaat voor verdachten waarvoor het dossier werd afgesloten.

Grafiek 2: Laatste vooruitgangsstaat voor verdachten verbonden aan dossiers ingestroomd op het correctioneel parket en waarvoor het dossier reeds een afsluitende beslissing kreeg (n)[3]

Van alle verdachten waarvoor het dossier werd afgesloten en als dusdanig werd geregistreerd in de MaCH-applicatie, gebeurde dit in de helft van de gevallen omwille van een betaalde (onmiddellijke) minnelijke schikking (34.713 of 50%)[4]. Voor 20.522 verdachten werd de zaak zonder gevolg gesteld. In de overgrote meerderheid van deze gevallen gaat het om een technisch sepot omwille van het motief ‘onvoldoende bewijzen’ (14.995 verdachten) of het motief ‘geen misdrijf’ (2.408 verdachten). Aan 2.671 verdachten werd een (gemeentelijke) administratieve sanctie voorgesteld en in 1.489 gevallen was er sprake van een pretoriaanse probatie. Voor 4.511 verdachten werd reeds een vonnis geveld, hetzij na een rechtstreekse dagvaarding of na het niet betalen van een (onmiddellijke) minnelijke schikking.

Voor 39.288 verdachten staat het dossier nog open op het niveau van het correctionele parket. Aan 68% werd reeds een richtinggevende beslissing gegeven door hetzij de politiediensten op het terrein hetzij door het correctionele parket. Onderstaande grafiek presenteert de laatste vooruitgangsstaat voor verdachten waarvoor het dossier nog niet afgesloten is.

Grafiek 3: Laatste vooruitgangsstaat voor verdachten verbonden aan dossiers ingestroomd op het correctioneel parket en waarvoor het dossier nog geen afsluitende beslissing kreeg (n)

Voor de verdachten waarvoor het dossier nog openstaat werd reeds voor 6.270 verdachten de beslissing genomen om te dagvaarden, hetzij rechtstreeks, hetzij na het niet betalen van een (onmiddellijke) minnelijke schikking. Dit aantal zal de komende dagen en weken hoogstwaarschijnlijk nog verder stijgen aangezien er nog 9.494 minnelijke schikkingen in de status onbetaald staan. Tevens is voor 10.976 overtreders de betaaltermijn voor de (onmiddellijke) minnelijke schikking nog niet verlopen.

______________________________

[1] Het gaat hier enkel om de aantallen onmiddellijke minnelijke schikking die in de cross-covid applicatie werden geregistreerd. In realiteit zal het aantal nog hoger liggen aangezien niet alle politiediensten registreren in deze applicatie.

[2] In de cross-covid applicatie werden in de eerste week van oktober (5-11 oktober) 71 voorstellen onmiddellijke minnelijke schikking geregistreerd. In de laatste week (26 oktober – 1 november) werden er in deze applicatie 1.209 voorstellen geregistreerd. Dit is een onderschatting van de realiteit aangezien nog niet alle politiediensten op het terrein gebruik maken van deze applicatie. De stijging is enerzijds te wijten aan de frequentere toepassing van de onmiddellijke minnelijke schikking en anderzijds aan de sensibilisering bij de politiediensten rond het gebruik van deze applicatie. Om op het niveau van het parket/auditoraat een volledig beeld te krijgen van de voorgestelde onmiddellijke minnelijke schikkingen op het terrein dient aldus gewacht te worden op de registratie van het proces-verbaal in het informaticasysteem van de parketten/auditoraten (na visering in de Algemene Nationale Gegevensbank).

[3] Voor 3 verdachten werd de zaak geseponeerd met een onbekend motief.

[4] In realiteit zullen er reeds meer voorstellen (onmiddellijke) minnelijke schikking betaald zijn, maar nog niet als dusdanig geregistreerd in de applicatie (bijvoorbeeld ter plaatse betaalde onmiddellijke minnelijke schikkingen).

28/10/20 - Parket Brussel

In de nacht van 27 oktober 2020 werd een persoon geïntercepteerd voor het centraal commissariaat van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Daar de avondklok van toepassing is, gaat men de persoon controleren op diens aanwezigheid op straat. Meerdere wapens werden op hem aangetroffen.

De persoon werd aangehouden voor verboden wapenbezit. Deze moet nog verhoord worden.

Meerderde onderzoeksdaden zijn lopende en moeten ervoor zorgen om de juiste omstandigheden van de feiten te achterhalen.

 

Update 28/10/2020

De persoon die geïntercepteerd werd op 27 oktober 2020 voor het centraal commissariaat van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene werd gehoord door de politiediensten en werd ter beschikking gesteld van het parket Brussel. Een onderzoeksrechter werd gevorderd. Deze heeft de persoon in verdenking gesteld van verboden wapendracht en hem onder aanhoudingsbevel geplaatst.

In deze fase van het onderzoek laat niets toe om te beweren dat de feiten zich afspeelde binnen een context van het plegen van een aanslag.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende en in het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

15/10/20 - Parket Brussel

Ingevolge verschillende berichten in de media met betrekking tot de opvolging van de “covid-dossiers”, wenst het parket van Brussel de volgende informatie mee te delen:

Na de eerste fase van maatregelen m.o.o. het respecteren van de regels m.b.t. de lock-down opgelegd door de ministeriële besluiten, had het parket van Brussel in juni 2020 een eerste balans opgemaakt:

 • Iets meer dan 6000 processen-verbaal inzake inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen werden overgemaakt aan het parket van Brussel.
 • Ongeveer een kwart van de dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van een minnelijke schikking. 28 dossiers werden gedurende de maanden mei en juni 2020 via het snelrecht afgehandeld voor de correctionele rechtbank en ongeveer 800 dossiers werden vastgesteld voor de politierechtbank in de maanden juli en augustus 2020.

Na drie maanden opvolging van de geschillen door de politierechtbank van Brussel, kan het parket van Brussel actueel meedelen dat 1.157 ‘covid-dossiers’ werden vastgesteld voor de Politierechtbank met als resultaat 708 veroordelingen en 449 vrijspraken.

Daar bovenop heeft het parket in totaal 4.154 minnelijke schikkingen voorgesteld aan overtreders, die systematisch vervolgd worden voor de politierechtbank ingeval de minnelijke schikking niet betaald wordt.

Het parket van Brussel herhaalt ook dat de bewijslast voor de overtredingen bij het parket ligt, waardoor bepaalde processen-verbaal zonder gevolg geklasseerd worden in die mate dat de constitutieve elementen van de geviseerde overtreding niet voldoende blijken naar recht. Zowel de correctionele rechtbank als de politierechtbank van Brussel hebben er reeds meermaals op gewezen dat bepaalde subjectieve vaststellingen of beoordelingen niet voldoende waren. Er moeten objectieve elementen opgenomen worden in het proces-verbaal.

Het parket van Brussel zal de ‘covid-dossiers’ de komende weken met dezelfde aandacht en waakzaamheid als de voorbije maanden opvolgen en dit in het algemeen belang.

 

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

 

08/10/20 - Parket Brussel

Het parket van Brussel wenst de volgende elementen mee te delen dit naar aanleiding van een ongeval waarbij een jonge man van 17 op de avond van 20 augustus 2019 in de Kantersteenstraat in het centrum van Brussel om het leven is gekomen.

Naar aanleiding van dit tragisch ongeval op 20 augustus heeft het parket van Brussel een opsporingsonderzoek opgestart ten einde de exacte omstandigheden van de feiten te achterhalen. Op 17 september 2019 werd een onderzoeksrechter gelast voor onvrijwillige doodslag na klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd door één van de familieleden van het slachtoffer van het ongeval

Uit het onafhankelijk onderzoek geleid door de onderzoeksrechter blijken onder meer volgende elementen:

 • Bij een politiecontrole in het kader van een drugsverkoop heeft een achtervolging te voet plaats gevonden tussen de politiediensten en de verdachte (slachtoffer van het ongeval), deze laatste heeft geweigerd te gehoorzamen aan de bevelen van de politiediensten; bij het verlaten van de galerie Ravenstein begeeft het slachtoffer zich richting Kantersteenstraat waar hij via het zebrapad al lopend de rijweg over steekt dit tussen een bestelwagen en een vrachtwagen van Net Brussel die in dubbele file stond en werd hierbij aangereden door een politiewagen opgeroepen voor een andere missie.
 • Uit de verklaringen blijkt dat de verkeerslichten voor de wagens op groen stond en op rood voor de voetgangers. De beelden van de bewakingscamera’s onthullen bovendien dat de lichten al op groen stonden wanneer politiewagen het vorige kruispunt overstak.
 • Uit de analyse van de zwarte doos van de wagen blijkt dat de zwaailichten van het politievoertuig in werking waren, maar niet de sirenes.
 • Een autodeskundige schat de residuele snelheid van de wagen op het moment van impact met het slachtoffer op 95km/u, hij stelt verder dat het slachtoffer maar zichtbaar was over een afstand van 2,5 meters en besluit hieruit dat zelfs indien de politiewagen aan 50km/uur reed de bestuurder van de wagen de aanrijding met de voetganger niet had kunnen voorkomen.

Naar aanleiding van al deze verzamelde elementen heeft de onderzoeksrechter besloten om in dit dossier niemand in beschuldiging te stellen wat wil zeggen dat er geen ernstige aanwijzingen kunnen weerhouden worden die wijzen op het bestaan van een strafrechtelijke inbreuk.

Het onderzoeksdossier werd opnieuw overgemaakt aan het parket van Brussel dat een eindvordering tot buitenvolgingstelling heeft opgesteld wegens onvoldoende aanwijzingen ten aanzien van de protagonisten van dit dossier, onder meer ten aanzien van de bestuurder van de politiewagen.

Het parket van Brussel wenst er aan te herinneren dat de partijen nog bijkomende onderzoeksdaden kunnen vragen aan de onderzoeksrechter indien zij oordelen dat het dossier onvolledig is.

De raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel zal in fine uitspraak doen inzake de al dan niet bestaande tenlasteleggingen. De datum van de zitting zal meegedeeld worden zodra deze gekend is.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

07/10/20 - Parket Brussel

In het kader van een dossier inzake verspreiding van seksueel getinte foto’s van een Nederlandstalige gemediatiseerd persoon kan het parket van Brussel het volgende meedelen:

In het kader van een gerechtelijk onderzoek geopend op 10 september 2020 heeft de onderzoeksrechter te Brussel het RCCU (computer crime unit van de federale politie)  aangesteld teneinde een digitaal onderzoek te voeren met het oog op de daders te identificeren die deze beelden hebben verspreid.

Door de snelle en efficiënte werking van het RCCU werden er twee verdachten geïdentificeerd. Het betreft twee jonge mannen die de feiten erkennen.

Eén van hen werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst, de andere werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten

Het gerechtelijk onderzoek is lopende, in het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

01/10/20 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van een dossier van het federaal parket vond er op maandag 28 september 2020 en vandaag 1 oktober 2020 een gecoördineerde actie plaats, onder leiding van een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement van Limburg.

Dit onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie Limburg, waarvan 8 leden permanent deel uitmaakten van de onderzoeksploeg, en betreft een criminele organisatie die zich inlaat met de invoer en handel in verdovende middelen, voornamelijk cocaïne. Het dossier werd opgestart naar aanleiding van de inbeslagname eind 2019 van ca. 2.800 kg cocaïne in een container bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen.

Gezien de omvang van de partij en de entiteiten die hierbij op korte termijn in beeld werden gebracht, werd beslist om doorgedreven onderzoek te voeren naar de structuur en werking van de organisatie die deze partij verdovende middelen invoerde.

Op maandag 28 september 2020 en donderdag 1 oktober 2020, werden er in België 54 huiszoekingen uitgevoerd, verspreid over Limburg (19), Antwerpen (33) en Oost-Vlaanderen (2). Simultaan werden er eveneens meerdere huiszoekingen uitgevoerd in Nederland (7), Spanje (3) en het Verenigd Koninkrijk (3).

Er werden 29 verdachten van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor verhoor.

 • 16 personen werden aangehouden door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld van o.a. invoer van verdovende middelen, witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie.
 • 1 persoon werd door de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld onder voorwaarden.
 • 2 personen mochten beschikken na verhoor.

De onderzoeksrechter zal later beslissen wat er met de andere personen zal gebeuren.

Voor deze gecoördineerde actie kon FGP Limburg rekenen op de steun van FGP Antwerpen, de gespecialiseerde eenheden van de federale gerechtelijke politie, de steundiensten van de federale politie en collega’s van verschillende politiezones.

Vandaag geeft het onderzoek een zicht op een internationale, goed gestructureerde, criminele organisatie die in staat zou zijn om op zeer regelmatige basis grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België te verschepen en die over een arsenaal aan technieken & tactieken zou beschikken om de partijen na aankomst uit de containers te halen. 

Uit het onderzoek is ook duidelijk de grote verwevenheid gebleken tussen de diverse organisaties die actief zijn in Limburg en Antwerpen.

Het is een feit dat de laatste jaren beide gerechtelijke arrondissementen te maken hebben met professionele criminele organisaties die zich niet alleen bezig houden met de invoer van grote ladingen drugs maar ook op grote schaal de opbrengsten van deze activiteiten proberen wit te wassen.

Zoals algemeen geweten, wordt hierbij regelmatig zwaar geweld niet geschuwd.

Er werd vastgesteld dat deze organisatie ook zou samenwerken met andere criminele organisaties, enerzijds voor de uithalingen en anderzijds voor de verdeling van de ingevoerde cocaïne.  Er is in dit onderzoek geen sprake van rivaliserende groeperingen maar wel van samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties die mekaar zouden versterken doordat ze samen over een groter netwerk en meer middelen beschikken.

Iedere schakel in de organisatie zou een rol toebedeeld gekregen hebben en lijkt te worden aangestuurd vanuit een beperkte top.  Slechts enkelingen binnen de organisatie zouden zicht hebben op het geheel van de operaties. 

De organisatie lijkt sterke vertakkingen in de bovenwereld te hebben. Zo zouden medewerkers en/of zaakvoerders van o.a. expeditiekantoren, warehouses en transportfirma’s ten dienste staan van de criminele organisatie en zouden zij riant vergoed worden voor hun dienstverlening.

In de firma’s die ze in eigen beheer hebben zou beroep worden gedaan op stromannen zodat de leden van de organisatie zelf uit beeld blijven en achter de schermen kunnen opereren.  Dit alles lijkt zich af te spelen in een internationale context met linken naar verschillende Europese landen.

Doordat de organisatie daarnaast ook maximaal gebruik maakte van contrastrategieën, zoals geëncrypteerde telefoons en inzet van tegenobservaties, was het geen evidente opdracht om de structuur en werking van de organisatie in kaart te brengen. Eurojust heeft ook steun verleend in het dossier.

De grote verdienste van dit onderzoek is dat het zich niet heeft beperkt tot de verantwoordelijken voor de invoer en uithalingen maar eveneens een beeld geeft van de verantwoordelijken voor de diverse witwasstructuren en de manier waarop crimineel geld uiteindelijk in onze maatschappij wordt geïnjecteerd.

Er kan vandaag al een duidelijk beeld worden geschetst van de verschillende actoren en hun aandeel in de feiten. 

Naast de inbeslagname van de ca. 2800 kg cocaïne werd er in de loop van het onderzoek nog een partij van ca. 650 kg in beslag genomen en de 4 verdachten die daarbij betrokken waren, werden aangehouden.

Tijdens de actie van maandag werd er in totaal 1,3 miljoen euro cash geld in beslag genomen, 700.000 euro giraal geld evenals aandelen ter waarde van 62.000 euro, wapens en een 40 tal voertuigen. Uit het onderzoek is gebleken dat de organisatie, naast de 2 in beslag genomen ladingen van 2.800 en 650 kg, lijkt ingestaan te hebben voor de invoer van 10 partijen cocaïne.

In Nederland werden drie personen van hun vrijheid beroofd met het oog op hun uitlevering naar België en werd er 66.850 euro cash en 9 geweren in beslag genomen.

In Spanje werd er 1 persoon aangehouden en 35.000 euro cash geld, 1 wapen en een vijftal voertuigen in beslag genomen.

Uitgaande van de minimumhoeveelheid van 650 kg per transport betekent dit een totaal van tenminste 6500 kg gerealiseerde omzet van tenminste 195.000.000 euro. De straatwaarde van tenminste 325.000.000 euro.

>> Download de persmap

 

Tekst van de Procureur des Konings van Limburg

Wederom stellen we vast dat Limburgse criminelen en organisaties een prominente en leidinggevende rol spelen in de internationale cocaïnehandel.

Dit dossier is gestart met de inbeslagname van bijna drie ton cocaïne bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen.

De afgelopen jaren werden in Limburg meerdere van dergelijke internationale drugsnetwerken blootgelegd waarbij de drugs meestal via de haven van Antwerpen binnenkwam maar de financiering of de organisatie gebeurde vanuit Limburg.

De aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit in Limburg heeft zware gevolgen voor onze samenleving. Het misdaadgeld ondermijnt onze economie en we worden in Limburg jaarlijks geconfronteerd met meer dan dertig afrekeningen die kunnen gelinkt worden aan de georganiseerde criminaliteit, soms met dodelijke afloop (folteringen, gijzelingen, granaataanslagen, brandstichtingen, beschietingen, molotovcocktails, …).

De aanpak van deze georganiseerde misdaad is dan ook een prioriteit voor het parket Limburg. Dit dossier toont nogmaals aan dat we de top van een criminele organisatie kunnen oppakken. We zetten hier dan ook sterk op in en werken hiervoor, zoals in dit dossier, vaak en nauw samen met andere diensten. Criminele netwerken strekken zich immers vaak uit over de grenzen van arrondissementen (en specifiek in Limburg vaak over de landsgrenzen). Om onze rol effectief en succesvol te kunnen vervullen is, gelet op de ernst van de georganiseerde criminaliteit in Limburg, het noodzakelijk dat het parket en de politie over voldoende slagkracht beschikken. Een bijkomende investering in de Limburgse politie en justitie is hiervoor noodzakelijk.

Contactpersonen:

Guido Vermeiren, procureur des Konings Limburg

Pieter Strauven, persmagistraat parket Limburg

 

Tekst van de Procureur des Konings van Antwerpen

De omvang van dit dossier toont nog maar eens aan dat de rol van de haven in de internationaal georganiseerde drugscriminaliteit geen louter Antwerps verhaal is. Het is ook een Belgisch verhaal én het is uiteraard ook een mondiaal verhaal.

De haven in en rondom Antwerpen is dé levensader van de Belgische economie. Niet enkel de brave burger verdient zijn brood dankzij de haven, maar ook voor criminelen is de haven bijzonder lucratief. Om die criminelen een halt toe te roepen, moet het ganse land zich aangesproken voelen. Dit kan door dit bijzondere zorggebied ook op nationaal vlak te aanzien als een veiligheidsprioriteit en het in te schrijven in het volgende nationaal veiligheidsplan.

Er is daarbij nood aan een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak door diverse diensten en inspecties, waarbij parketten, politie en onder meer fiscale diensten onderling, op eenvoudige en efficiënte wijze informatie kunnen uitwisselen. Vandaag laat onze wetgeving dat niet of nauwelijks toe. Dat moet ons meer kans op succes geven om achter het geld aan te gaan in deze miljoenen-business. Follow the money ook tot in het buitenland.

Franky De Keyzer

 

 

Tekst van de Federale Procureur

Dames en heren,

U heeft kunnen luisteren naar de feitelijke gegevens welke wij over deze zaak kunnen meedelen, en dewelke ook deze zaak persconferentie-waardig maken.

Inderdaad hebben wij u niet uitgenodigd naar aanleiding van ‘een drugsdossier’ waarin stevig werd samengewerkt en gerechercheerd, maar ook om een aantal zaken duidelijk te kaderen.

1. Het dossier is het waard om met een duidelijk voorbeeld weer te geven dat de strijd tegen de drugsproblematiek meerdere facetten kent. Het meest aanwijsbare en het meest spectaculaire ook zijn de maatregelen welke zichtbaar zijn in de straten van Antwerpen, en dewelke van groot belang zijn met betrekking tot de veiligheidsproblematiek van de burgers en zelfs het crimineel milieu.

2. Daarnaast echter moet Justitie aandacht hebben voor het ondermijnend karakter van dit criminaliteitsfenomeen. Het is zeer verontrustend vast te stellen hoe criminelen doordringen in de hogere regionen en trachten de legale wereld en de bovenbouw van onze maatschappij te bezoedelen met gelden van criminele oorsprong.

3. Het probleem van de Haven van Antwerpen en meer bepaald de drugstrafiek is geen Antwerps probleem. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Het is een probleem dat dit arrondissement per definitie overstijgt en eigenlijk een nationale probleemsituatie uitmaakt, met een prominent aanwezig internationaal aspect.

4. U heeft geluisterd naar de tussenkomsten van de procureurs des Konings van Limburg en Antwerpen.

Wel, het is een nationale première dat dit op deze wijze gebeurt.

U heeft geluisterd naar de moeilijkheden dewelke zij beiden in de aanpak van dit misdaadfenomeen ondervinden, en dewelke zij ook eerder reeds hebben aangekaart wanneer hun daartoe een forum werd aangereikt. Hetzelfde is ook van toepassing voor de Procureur van Oost-Vlaanderen.

Het is effectief nodig dat het Openbaar Ministerie en de federale politie daarover zich openlijk uitspreken.

De actuele middelen zijn manifest onvoldoende.

5. Het antwoord dat wij daarop thans openlijk formuleren en kenbaar maken is te vatten in 1 woord: Synergie tussen de lokale parketten en het federaal parket, het Openbaar Ministerie dat één en verenigd op creatieve wijze oplossingen tracht te formuleren en ruimte vrij te maken om moeilijke diepgaande onderzoeken te voeren.

Het is echter duidelijk dat elke creativiteit zijn limieten kent. Er moet structureel en qua mensen en middelen een injectie komen om deze kanker te bestrijden.

Het is onze plicht erop te wijzen dat niet enkel cocaïne wordt ingevoerd. Ook de criminele organisaties hierachter begeleiden de vrachten, nestelen zich in ons land en brengen hun eigen gewelddadige niets ontziende methodes met zich mee.

Wij hebben kunnen aanschouwen tot wat dit in Zuid-Amerikaanse landen leidt, wij zien ook wat er in Nederland gebeurt in verband met toenemend geweld en liquidatiemoorden.

Het is ook deze boodschap dewelke wij kernachtig willen brengen. Wij hopen dat zij gehoord wordt waar zij moet gehoord worden en staan uiteraard open om daarover verder constructief in dialoog te gaan.

25/09/20 - Parket Brussel

Op donderdag 24 september 2020 werd het parket in de vroege namiddag geïnformeerd inzake een verdacht overlijden dat plaats heeft gevonden in een carrosserie te Ukkel, SintJobsesteenweg

Het parket heeft verschillende onderzoeksopdrachten bevolen waaronder de aanstelling van een wetsdokter, de afstapping van het labo van de federale politie, het verhoor van verschillende getuigen, enz…

Uit de resultaten van de eerste onderzoeksopdrachten blijkt dat, het slachtoffer een man geboren in 1962, meerdere keren met een puntig voorwerp in de borst werd gestoken. Derhalve heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter aangesteld voor doodslag. De onderzoeksrechter en de procureur des Konings zijn ter plaatste afgestapt in de loop van de avond.

Het parket van Brussel kan ook bevestigen dat er een verdachte werd geïnterpelleerd op de plaats van de feiten. Het betreft een man geboren in 1972 en tewerkgesteld binnen de carrosserie samen met het slachtoffer.

Hij werd van zijn vrijheid beroofd en zal in een termijn van 48u voor de onderzoeksrechter verschijnen. Deze laatste zal beslissen of hij de betrokkene onder aanhoudingsmandaat zal plaatsten.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

17/09/20 - Parket Brussel

Sinds de maand juli 2020 zijn er binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel 604 personen veroordeeld door de rechtbank voor inbreuken op de COVID-maatregelen. Deze inbreuken hebben betrekking op samenscholingen of niet toegelaten verplaatsingen, privé-feestjes (“lock down party’s”) of het niet dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer of publieke plaatsen. De personen die vervolgd werden zijn diegenen die meerdere gelijkaardige inbreuken hebben gepleegd of diegenen die niet ingegaan zijn op het voorstel tot het betalen van een minnelijke schikking.  De komende weken zijn er nog zittingen voorzien voor met betrekking tot deze dossiers.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

16/09/20 - College van procureurs-generaal

Op 16 september 2020 heeft het voltallige College van procureurs-generaal, zijnde de vijf procureurs-generaal, een overleg gehad met de commissie Justitie naar aanleiding van het strafonderzoek naar het overlijden van de heer Chovanec.  Dit overleg kwam er op vraag van het College van procureurs-generaal dat kennis had genomen van de uitnodiging van de procureur-generaal van Bergen en de procureur des Konings van Charleroi door de commissie Justitie teneinde hen te horen over het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden van de heer Chovanec.

Het Openbaar Ministerie betuigde zijn diepe medeleven aan de familie van het slachtoffer en uitte de uitdrukkelijke wens dat de volledige waarheid aan het licht zou komen. Het beklemtoonde dat er geen sprake is van een doofpotoperatie. Zo werden de camerabeelden gevrijwaard, is het gerechtelijk onderzoek volop bezig en is de dienst enquêtes van het Vast Comité P belast met de onderzoeksdaden.

Het College onderstreepte in de commissie dat de omstandigheden die hebben geleid tot het overlijden van de heer Chovanec het voorwerp uitmaken van een lopend gerechtelijk onderzoek, onder de leiding en het gezag van een onderzoeksrechter, die het onderzoek voert in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid, à charge en à décharge, en naar alle elementen die dienstig kunnen zijn om de waarheid aan het licht te brengen.

Het College herinnerde hierbij aan enkele belangrijke rechtsprincipes, zoals de rechten van verdediging, het recht op een eerlijk proces, het vermoeden van onschuld, en het geheim van het strafonderzoek. Het waarschuwde tegen  publieke uitspraken met onvoldoende inhoudelijke kennis van het dossier en waarbij de indruk wordt gewekt dat het proces al gevoerd is en de personen  die bij de feiten zijn betrokken al bij voorbaat schuldig zijn, terwijl het onderzoek nog bezig is en niet alle elementen van dat onderzoek, ten laste en ten ontlaste, gekend zijn.

Het College van procureurs-generaal uitte verder zijn bezorgdheid over de interferentie van de werkzaamheden van de commissie Justitie en/of Binnenlandse Zaken van het Parlement met dit lopend gerechtelijk onderzoek. Het wees erop dat de bevoegdheden van de commissie Justitie en/of Binnenlandse Zaken beperkt zijn en dat deze geen parlementaire onderzoekscommissie is. Het College wenst aldus te voorkomen dat de werkzaamheden van de commissie in de plaats zouden treden van het gerechtelijk onderzoek en dit in gevaar zouden brengen.

Tegelijkertijd wees het College op het bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie dat thans volop bezig is. Het verzocht de commissie Justitie het resultaat van dit bijzonder onderzoek, waarvoor het Parlement nog recent de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Justitie gevoelig heeft uitgebreid, af te wachten. Het bepleitte tevens om de resultaten van het toezichtsonderzoek van het Vast Comité P af te wachten. Het College van procureurs-generaal verklaarde zich bereid om nadien, desgevallend samen met de Hoge Raad voor de Justitie, met de parlementairen in debat te gaan over de vaststellingen en aanbevelingen van deze rapporten.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal vroeg tijdens zijn tussenkomst ook uitdrukkelijk dat het Parlement en de Regering vaker hun vertrouwen zouden uitspreken in de rechterlijke macht en in de vele andere actoren van Justitie die, vaak in de schaduw van het geheim van het onderzoek, alle dagen hun werk meer dan naar behoren doen.

Maar bovenal vroeg het College van procureurs-generaal dat de onderzoeksrechter en de procureur des Konings zich in het gerechtelijk onderzoek verder voluit zouden kunnen concentreren op het achterhalen van de waarheid en de exacte oorzaak van het zeer betreurenswaardige overlijden van de heer Chovanec.

 

De integrale tekst van de tussenkomst van de voorzitter van het college van procureurs-generaal is als bijlage gevoegd.

 

09/09/20 - Parket Brussel

In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 september 2020 vonden er incidenten plaats in de Marollenwijk. Twee minderjarigen werden op 5 september ter beschikking gesteld van het parket en een jeugdrechter werd gevorderd wegens gewapende weerspannigheid en verboden wapendracht.

Deze twee minderjarigen zijn niet gekend bij het gerecht. In dit stadium ontkennen ze niet dat ze op de plaats aanwezig waren, maar ze ontkennen dat ze projectielen hebben gegooid. De jeugdrechter heeft beslist om ze onder begeleiding van de dienst voor jeugdbescherming en onder voorwaarden bij hun familie te houden.

Er was ook sprake van verschillende branden, beschadigingen en gewapende weerspannigheid tegen de ordediensten, meer bepaald tegen brandweerlieden, op de avonden van zondag 6, maandag 7 en dinsdag 8 september.

Na op de hoogte te zijn gebracht van deze feiten, heeft het parket van Brussel verschillende onderzoeksopdrachten bevolen, zoals de analyse van de camerabeelden, het verslag van het laboratorium van de federale politie dat ter plaatse is geweest en een buurtonderzoek.

Op woensdag 9 september ontdekte de politie ook stenen en projectielen in de buurt van het Krakeelplein. Er zijn verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd (vingerafdrukanalyse, buurtonderzoek, analyse van camerabeelden, enz.).

De verschillende onderzoeken worden actief voortgezet om de verdachten te identificeren en de precieze omstandigheden van deze feiten te achterhalen.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings – woordvoerder

 

28/08/20 - Parket Oost-Vlaanderen

Bij het begin van de zomer vonden in het stadspark van Ninove een reeks criminele feiten plaats, gaande van afpersingen, diefstallen met geweld, bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen. Na analyse van de stadscamera’s en het voeren van een uitgebreid onderzoek door de speurders van de PZ Ninove kwam aan het licht dat de feiten gepleegd werden door verschillende jongeren, zowel minderjarigen als meerderjarigen.

Er bleek een link te zijn met de stadsbende ‘Squad94’. De bende maakte slachtoffers zaken afhandig terwijl ze hen slagen toedienden. De slachtoffers waren zowel minder- als meerderjarigen.

Doorgedreven onderzoek en een strikte opvolging van het jeugdparket van Dendermonde en Halle-Vilvoorde resulteerde tot op heden in de arrestatie van zeven minderjarigen, waarvan er door de respectievelijke jeugdparketten vier en twee voor de jeugdrechter werden gebracht. Twee minderjarige hoofdverdachten werden na hun voorleiding initieel in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, de andere verdachten kregen een aantal voorwaarden opgelegd waaronder een plaatsverbod voor het park van Ninove. De verdachten die geen inwoners van de stad Ninove zijn, kregen een verbod om het grondgebied van Ninove te betreden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

21/08/20 - Parket Brussel

Gisteren, 20 augustus 2020 rond 14u, werden meerdere schoten gelost te 1050 Elsene, Auguste Rodinlaan.

Twee personen raakten hierbij gewond: één persoon is gisteren overleden in het ziekenhuis (man °1996), de tweede persoon werd verzorgd maar verkeert niet in levensgevaar (man °1993).

Het parket van Brussel werd ingelicht en heeft de nodige onderzoeksdaden bevolen. Het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan, samen met het labo van de federale gerechtelijk politie en een wapendeskundige.

In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

15/08/20 - Parket Brussel

Gisterenavond rond 22.45u, werd een politiepatrouille tijdens het vaststellen van een verkeersinbreuk uitgedaagd door een jongeman. Hierop wilden ze de identiteit van die persoon controleren, die zich hiertegen verzette, zich agressief opstelde en omstaanders opriep om hem te helpen.

Uiteindelijk is het de politie gelukt om de persoon te arresteren, hierbij werden 2 agenten gewond.

De verdachte betreft een 17-jarige minderjarige die eveneens betrokken was bij de feiten in Blankenberge het voorbije weekend. De minderjarige moet vandaag voor de jeugdrechter verschijnen wegens feiten van smaad, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan agent van de politie.

De jeugdrechter heeft beslist om de minderjarige te plaatsen in een open instelling.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

15/08/20 - Parket Brussel

Op 14.08.2020 rond 22.45u, werd een politiepatrouille tijdens het vaststellen van een verkeersinbreuk uitgedaagd door een jongeman. Hierop wilden ze de identiteit van die persoon controleren, die zich hiertegen verzette, zich agressief opstelde en omstaanders opriep om hem te helpen.

Uiteindelijk is het de politie gelukt om de persoon te arresteren, hierbij werden 2 agenten gewond.

De verdachte betreft een 17-jarige minderjarige die eveneens betrokken was bij de feiten in Blankenberge het voorbije weekend. De minderjarige moet vandaag voor de jeugdrechter verschijnen wegens feiten van smaad, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan agent van de politie.

De jeugdrechter heeft beslist om de minderjarige te plaatsen in een open instelling.

 

Willemien BAERT
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

14/08/20 - Parket Brussel

Op 13 augustus rond 16u werden de politiediensten verwittigd betreffende de verdrinking van een kind te 1070 Anderlecht, Vaartdijk 10. Ter plaats stellen de politiediensten vast dat een kind van 12 jaar in het kanaal is gesprongen. Een duiker van de brandweer heeft het slachtoffer uit het water gehaald en is hem beginnen te reanimeren. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. In de loop van de avond is het slachtoffer overleden.

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft een wetsgeneesheer aangesteld. Het onderzoek zal moeten uitwijzen in welke omstandigheden het voorval zich heeft voorgedaan.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

14/08/20 - Parket Brussel

Le 13 août, vers 16h les services de police ont été informés de la noyade d’un enfant à 1070 Anderlecht, Digue du canal 10. Sur place les intervenants constatent qu’un enfant de 12 ans a bien sauté dans l’eau du pont du canal. Un plongeur pompier sort la victime hors de l’eau et tente de la réanimer. L’enfant est transporté vers l’hôpital. Dans le courant de la soirée, la victime est décédée.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a requis un médecin légiste. L’enquête doit déterminer les circonstances des faits.

 

Willemien BAERT

Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

 

12/08/20 - Parket Brussel

Deze ochtend rond 00u45 werden meerdere schoten gelost te 1050 Elsene, Adolphe Mathieustraat. Een slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging maar verkeert niet meer in levensgevaar.

Het parket van Brussel werd ingelicht en heeft de nodige onderzoeksdaden bevolen. Het labo van de federale gerechtelijk politie en de wapendeskundige zijn ter plaatse afgestapt. In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

28/07/20 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen gesteld in verschillende media over het incident dat plaatsvond op maandag 27 juli 2020 voor het federaal parlement, kan het Brusselse parket het volgende bevestigen.

Rond 13.30 u verscheen een 36-jarige man uit Limburg met een verdachte houding voor de poorten van het parlement. Een politiepatrouille kwam tussenbeide toen het individu op het punt stond een brandbaar voorwerp van het type molotovcocktail naar het parlement te gooien.

Er zijn geen gewonden, alleen lichte schade aan de openbare weg.

Het parket van Brussel is op de hoogte gebracht van de feiten en heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd, waaronder de volgende:

 • een huiszoeking in het huis van de verdachte;
 • onderzoek van het laboratorium met de steun van de ontmijningsdienst in het voertuig van de verdachte dat in de buurt van het parlementsgebouw was geparkeerd;
 • onderzoek van de bewakingscamera's;
 • verhoor van de verdachte.

De eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat er geen voorwerpen zijn gevonden in bezit van de verdachte die gevaarlijk zijn voor de openbare veiligheid.

In dit stadium van het onderzoek zijn er weliswaar enkele documenten gevonden in het bezit van de verdachte die erop wijzen dat hij extreme overtuigingen zou hebben, maar er is geen objectief bewijs dat de feiten met een bepaalde politieke overtuiging in verband brengt.

Tijdens zijn verhoor heeft de verdachte niet gezegd te hebben gehandeld in naam van een bepaalde ideologie, maar wel als vergelding tegen de politieke wereld, die volgens hem verantwoordelijk is voor het wanbeheer van de huidige gezondheidscrisis.

De verdachte werd deze ochtend ter beschikking gesteld van het parket van Brussel en een onderzoeksrechter zal in de loop van de dag worden gevorderd om een aanhoudingsbevel te verkrijgen ten laste van de betrokkene.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

15/07/20 - Parket Brussel

Bij vordering tot instelling van een gerechtelijk onderzoek opgesteld door het Openbaar Ministerie op 10 september 2019 wegens misbruik van voorkennis, heeft het parket een onderzoeksrechter verzocht om een onderzoek in te stellen naar de volgende feiten: D.L. heeft 10.840 aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht PROXIMUS (KBO 0202.239.951), beursgenoteerd op EURONEXT BRUSSELS, voor haar rekening verkocht tegen een prijs van 26,32 euro per aandeel (d.w.z. een totaal bedrag van 285.342,40 euro) terwijl de betrokkene bevoorrechte informatie zou hebben gehad met betrekking tot de vennootschap PROXIMUS, namelijk het bestaan van vergevorderde onderhandelingen met de vennootschap naar Nederlands recht KPN B.V. over haar engagement als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap naar Nederlands recht KPN B.V.

Aan het einde van dit gerechtelijk onderzoek werd D.L. op 12 mei 2020 door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld.

Het parket van Brussel heeft beslist om een uitgebreide minnelijke schikking te treffen met D.L. in de zin van artikel 216 bis van het Wetboek van Strafvordering. Het doel van deze minnelijke schikking is het verval van de strafvordering mits betaling van een bedrag, in dit geval het totale bedrag van 107.841,01 euro.

Een minnelijke schikking biedt het voordeel van een zeker, onmiddellijk en definitief strafrechtelijk antwoord. Het is geen schuldbekentenis voor de inverdenkinggestelde.

Overeenkomstig artikel 216 bis van het Wetboek van Strafvordering is dit gesloten akkoord voorgelegd aan de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, zodat de wettigheid ervan kan worden gecontroleerd, met name of het door de partijen vastgestelde bedrag voldoet aan het criterium van evenredigheid met de ernst van de feiten en de persoonlijkheid van de verdachte.

Bij beschikking van vandaag heeft de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de verruimde minnelijke schikking goedgekeurd en definitief een punt gezet achter de vervolging.

 

05/07/20 - Parquet de Bruxelles

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media kan het parket van Brussel bevestigen dat in de nacht van zaterdag tot zondag rond middernacht verschillende schoten werden gelost op de Orbanplein te Vorst.

Een man in 1997 geboren is ter plaats overleden. Twee anderen werden gewond door de schoten, de twee slachtoffers zijn in 2001 en 2003 geboren.

Het parket werd informeert inzake deze feiten en heeft de onderzoeksrechter gevorderd op grond van moord en pogin tot moord. De procureur en de onderzoeksrechter zijn deze nacht ter plaats afgestapt in aanwezigheid van de wetsdochter en de balistiekdeskundige. 

In deze fase van het onderzoek werd geen enkele verdachte aangehouden.

Een mogelijke piste zou kunnen wijze op een afrekening binnen het drugsmilieu.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

03/07/20 - Parket Oost-Vlaanderen

Op 24 juni 2020 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen zes verdachten van mensensmokkel opgepakt. Vijf Bulgaren en een Irakees worden ervan verdacht Irakezen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld te hebben met behulp van originele identiteitskaarten, waarbij de gesmokkelde persoon gelijkenissen vertoont met de pasfoto. De slachtoffers werden zo met regulier vervoer overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk.

Mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk

De mensensmokkel langs de autosnelwegparkings E17/E40 in België is een gekend fenomeen. Er werden al meerdere bendes opgepakt door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen.

Een minder zichtbaar, maar evenzeer ernstig fenomeen is mensensmokkel waarbij de bestuurder meewerkt met de organisatie. Dit gebeurt op verschillende manieren - bijvoorbeeld in wagens met speciale bergplaatsen, door verberging in de koffer van een auto of in de cabine van een vrachtwagen, of met frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten.

Onderzoek naar mensensmokkel

In 2019 heeft het parket van Oost-Vlaanderen de FGP belast met het onderzoek naar een bende die zich zou bezighouden met mensensmokkel vanuit Gent naar het Verenigd Koninkrijk. Deze bende zou mensen in illegaal verblijf naar het Verenigd Koninkrijk smokkelen aan de hand van originele identiteitsdocumenten, waarbij de gesmokkelde persoon sterke gelijkenissen vertoont met de pasfoto op het originele document. De smokkel gebeurt dan via legaal transport, bijvoorbeeld per trein of met een taxi.
De bende zorgde ervoor dat de gesmokkelden fysiek gelijkend waren op de foto’s, door bijvoorbeeld hun haartooi aan te passen. De gesmokkelden zijn voornamelijk van Iraakse afkomst.
Grondig speurwerk leidde tot de identificatie van een aantal verdachten. Het parket besliste om de onderzoeksrechter te Gent te vorderen voor het verdere onderzoek.

Oppakken van de mensensmokkelaars

Op 24 juni heeft de FGP Oost-Vlaanderen, met de steun van de Lokale Politie van Gent en steundiensten van de Federale Politie, zes verdachten kunnen oppakken. Er werden ook zeven huiszoekingen uitgevoerd, allemaal in het Gentse.

De verdachten zijn twee vrouwen van respectievelijk 24 en 26 jaar oud, drie mannen van respectievelijk 23, 26, en 28 jaar oud, allen van Bulgaarse nationaliteit, en een 38-jarige Irakees.
Op 24 en 25 juni werden deze verdachten voor de onderzoeksrechter in Gent geleid, die drie van hen onder aanhoudingsmandaat plaatste. Het betreft de 38-jarige Irakees en de Bulgaarse mannen van 23 en 26 jaar oud. Ze verschenen deze week voor de Raadkamer, die hun aanhouding verlengd heeft.

15/06/20 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media kan het parket van Brussel bevestigen dat het onderzoek naar de feiten, dit naar aanleiding van de manifestatie van 7 juni, nog steeds actief lopende is.

 

Meerdere identificaties zijn aan de gang. In het kader hiervan werd een meisje van 17 jaar deze morgen van haar vrijheid beroofd. Zij wordt er van verdacht om een diefstal met braak in de food corner op de Elsensesteenweg te hebben gepleegd. Zij erkent de feiten tijdens haar politieverhoor en werd hiervoor ter beschikking gesteld van de procureur des Konings.

Deze zal de jeugdrechter vorderen met de vraag om tot plaatsing over te gaan inzake deze jonge dame. Deze laatste is gekend door de politiediensten maar heeft geen gerechtelijk verleden.

 

Denis GOEMAN

Woordvoerder

11/06/20 - Parket Brussel

Het parket van Brussel heeft een eerste balans opgemaakt betreffende de Brusselse dossiers inzake het niet respecteren van de COVID-regels. 

In dit stadium werden er iets meer dan 6000 processen-verbaal overgemaakt aan het parket van Brussel inzake inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen.

Ongeveer een kwart van de dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van een minnelijke schikking. 28 dossiers werden gedurende de twee laatste maanden via het snelrecht afgehandeld voor de correctionele rechtbank. De andere processen verbaal zijn in onderzoek.

Het parket zal voor elk dossier nagaan of de bestanddelen van de inbreuk verenigd zijn (voorbeeld: aantonen dat de verdachte de sociale afstand van 1m50 niet respecteert), de bewijslast ligt bij ons.

De wet voorziet nu dat, wat betreft deze inbreuken, de politierechtbank voortaan deze dossiers afhandelt.

In samenspraak met de rechtbank van eerste aanleg te Brussel kan het parket van Brussel u meedelen dat er tijdens de komende maanden juli en augustus ongeveer 800 dossiers voor de politierechtbank zullen vastgesteld worden zal er één zitting per dag aan worden gewijd zodat een honderdtal dossiers per week kunnen behandeld worden. 

Het parket van Brussel verduidelijkt dat op deze zittingen bij voorrang dossiers zullen vastgesteld worden inzake niet betaalde minnelijke schikkingen en personen die recidiveren 

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

 

 

19/05/20 - Parket Brussel

Op 18 mei 2020 vroeg in de ochtend zijn de speciale eenheden van de federale politie op de vroeg markt binnen gevallen. Dit naar aanleiding van verschillende onderzoeksopdrachten die uitgevoerd werden door de federale gerechtelijk politie onder leiding van een onderzoeksrechter in een drugsdossier. De politiediensten hebben de hand kunnen leggen op een container die 11,5 ton cannabis bevatte met een straatwaarde van ongeveer 114 miljoen euro’s. In het kader van deze operatie werden 6 personen geïnterpelleerd en van hun vrijheid beroofd. Zij werden gisteren door de federale gerechtelijke politie gehoord. 

De onderzoeksrechter beschikt over 48 uur om de verdachten te verhoren en hen eventueel onder aanhoudingsmandaat te plaatsten.

In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden in dit dossier

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

14/05/20 - Parket Brussel

In de maand september 2019 werd een gerechtelijk onderzoek geopend lastens D.L. De onderzoeksrechter heeft in dat kader talrijke onderzoeksdaden uitgevoerd, gevolgd door het verhoor van D.L. op 12 mei 2020.

Na afloop van dit verhoor werd betrokkene in verdenking gesteld wegens feiten van handel met voorkennis, te Brussel, tussen 24 juli 2019 en 2 augustus 2019, namelijk door te zijn overgegaan tot de verkoop van 10.840 aandelen van PROXIMUS, terwijl de betrokkene voorkennis had die de koers van het aandeel van PROXIMUS waarschijnlijk aanzienlijk zou beïnvloeden, te weten haar vermoedelijke overstap als CEO naar de onderneming KPN en daarmee samenhangend het niet-vernieuwen van haar mandaat als CEO bij PROXIMUS.

Zodra het gerechtelijk onderzoek wordt afgesloten, zal de onderzoeksrechter het dossier overmaken aan de procureur des Konings, die vervolgens standpunt zal innemen.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

29/04/20 - College van het openbaar ministerie

Het project Crossborder is in 2017 begonnen met de digitalisering en automatisatie van alle processen omtrent verkeersboetes. Het project heeft zijn succes bewezen en zal nu ook de processen van de strafrechtelijke boetes optimaliseren.

Strafrechtelijke boetes

Iemand kan een strafrechtelijke boete krijgen voor bv. een winkeldiefstal of een inbreuk op de wapenwetgeving. Momenteel behandelt het correctioneel parket deze boetes, ook wel ‘correctionele minnelijke schikkingen’ genoemd, ongeveer 50.000 in totaal tussen 2017 en 2019. Dit gebeurt hoofdzakelijk manueel, van aanmaak tot afhandeling van het dossier.

Het doel van het project is om het proces van strafrechtelijke boetes te optimaliseren door zo veel mogelijk stappen te automatiseren bij politie en op het digitaal boeteplatform van justitie ‘MaCH’. Door de samenwerking tussen politie en justitie is er een volledig digitale keten die start met de vaststelling bij politie, over justitie tot bij financiën. Zo ontstaat er niet alleen tijdswinst, maar zullen ook de werkprocessen binnen politie en parket versimpelen.

Door de automatisering en digitalisering streven we naar een hogere invorderingsgraad van de boetes. Dit doen we door in te zetten op:

 • heldere brieven voor de burger;
 • een callcenter;
 • nieuwe betaalmogelijkheden;
 • een website met informatie en FAQ.

Coronaboetes

De strafrechtelijke boetes omvatten onder andere de nieuwe coronaboete. We spreken momenteel al van meer dan 57 000 processen-verbaal die zijn opgesteld door de politie waarvan 30 000 dossiers zijn verwerkt door het parket sinds 19 maart.

Om deze strafrechtelijke boetes efficiënt af te handelen, heeft het College van procureurs-generaal beslist om de coronaboete mee op te nemen in de scope van het project Crossborder. Het digitaal boeteplatform ‘MaCH’ zal het hele traject die een coronaboete volgt, van de verzending van de minnelijke schikking tot de betaling, beheren. De boetes zullen ook sneller verwerkt worden door justitie.

Nieuwe website

Om de burger te ondersteunen, is er een nieuwe website www.uwboete.be (externe link) beschikbaar in vier talen. Via de website kan de burger zijn boete betalen, de FAQ raadplegen en een verkeerde betaling rechtzetten. Verder kan hij bij vragen ook steeds telefonisch contact opnemen met het callcenter.

Erwin Dernicourt, voorzitter van het College van procureurs-generaal

Enerzijds zal dit project op korte termijn capaciteit vrijmaken binnen de parketten voor andere kerntaken en toelaten efficiënter gebruik te maken van de correctionele minnelijke schikking, zodat sneller en doeltreffender kan worden opgetreden tegen strafrechtelijke feiten. Anderzijds zal dit project in de nabije toekomst toelaten om tot een betere digitale gegevensuitwisseling te komen met de politie en op die manier bijdragen tot de realisatie van het broodnodige digitale strafdossier voor het Openbaar Ministerie.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens

Net zoals bij de verkeersboetes, zorgen we nu ook voor een vlottere inning van de andere boetes. Of het nu over winkeldiefstal, smaad, of milieumisdrijven gaat: de overheid zorgt voor een goede strafuitvoering door politie, justitie en financiën verder met elkaar te linken. Het is de taak van de overheid om de betaling van een boete zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten verlopen en er voor te zorgen dat wie een boete krijgt, deze ook effectief op tijd betaalt. Dat doen we door het opsturen van de brieven te automatiseren, nieuwe betaalmogelijkheden te installeren en een helpdesk voor de burger aan te bieden.

Meer informatie

De boetebrief die een burger ontvangt is nu ook visueler. Dankzij iconen en kleurblokken wordt alle informatie zo eenvoudig mogelijk voorgesteld.

Contact

Openbaar Ministerie: sdaomp-press@just.fgov.be

FOD Justitie: press@just.fgov.be

14/04/20 - Parket Brussel

Feiten : onvrijwillige doodslag (verkeersongeval)

Datum en plaats : vrijdag 10 april 2020 te Anderlecht

Verdachte : X

Slachtoffer : man geboren in 2000

 

Inzake het dodelijk ongeval dat zich op vrijdag 10 april 2020 heeft voorgedaan te Anderlecht, en waarbij een jongeman op een scooter en een voertuig van de politiezone Brussel Zuid betrokken waren, werd vandaag een onderzoeksrechter gevorderd door het parket van Brussel, wegens feiten van onvrijwillige doodslag (verkeersongeval).

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

 

 

10/04/20 - College van procureurs-generaal

Gelet op de publicatie van het koninklijk besluit van 6 april 2020 dat de gemeenten toelaat de niet-naleving van de beperkende maatregelen opgelegd door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met administratieve sancties te beteugelen, heeft het College van procureurs-generaal zijn omzendbrief COL 6/2020 van 25 maart 2020 aangepast.

De herziene versie van de omzendbrief COL 6/2020 werd op 7 april 2020 uitgebracht en bevat twee groepen van richtlijnen :

 • deze betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ( = de toepassing van strafrechtelijke sancties bij niet naleving van dit ministerieel besluit);
 • deze betreffende de toepassing van het voormeld koninklijk besluit van 6 april 2020 ( = de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties bij niet-naleving van dit ministerieel besluit).

Het College van procureurs-generaal heeft op die manier een standpunt ingenomen dat een afhandeling via administratieve sancties toelaat maar tegelijkertijd een goede afstemming met de strafrechtelijke aanpak garandeert.

 

Enerzijds, is de strafrechtelijke reactie opgebouwd rond drie grote beginselen:

 • de systematische verbalisering van elke inbreuk, behalve wanneer er duidelijk sprake is van goede trouw bij de betrokken personen ;
 • het onmiddellijk betalen, de overhandiging of toezending van een voorstel tot minnelijke schikking vanaf de eerste vaststelling;
 • de rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank bij niet-betaling of in geval van recidive.

Het College van procureurs-generaal, die krachtens de wet garant staat voor de coherente uitwerking en de coördinatie van het strafrechtelijk beleid in het ganse land, onderlijnt het belang dat de parketten, de arbeidsauditoraten en de politiediensten er over waken dat de beperkende maatregelen strikt worden toegepast, maar dat dit tegelijkertijd bedachtzaam en rechtvaardig moet gebeuren teneinde te vermijden dat er een gevoel van onrechtvaardigheid bij de bevolking zou ontstaan.

 

Anderzijds, wat de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties betreft, zal het openbaar ministerie geen vervolging instellen wanneer een gemeente ervoor kiest een reglement aan te nemen dat toelaat de niet-naleving van de beperkende maatregelen administratief te sanctioneren, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • in geval van samenloop, wanneer de inbreuk op de artikelen 1, 5 of 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 wordt gepleegd met een andere inbreuk die niet met een administratieve sanctie  kan worden gesanctioneerd.
  Bijvoorbeeld, iemand gebruikt drugs terwijl hij deelneemt aan een samenscholing. Of, iemand doet een verboden verplaatsing en, bij zijn interpellatie door de politie, spuwt naar een politieagent;
 • ingeval van herhaling, waar ook de inbreuk in België werd gepleegd.
  Er is herhaling wanneer de verdachte voor de tweede maal (of meer) wordt geverbaliseerd wegens een inbreuk op de artikelen 1, 5 of 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 of wanneer hij wordt geverbaliseerd wegens een inbreuk op de artikelen 1, 5 of 8 nadat hij voorheen reeds werd geverbaliseerd wegens een gemeenrechtelijk misdrijf gelinkt aan de context van de pandemie COVID-19;
 • in geval het een minderjarige betreft;
 • wanneer de gepleegde inbreuk een andere inbreuk is dan deze die gesanctioneerd worden via het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Indien de gemeente geen gemeentelijk reglement aanneemt waarbij de niet-naleving van de beperkende maatregelen met een administratieve sanctie wordt beteugeld, behouden de inbreuken hun uitsluitend strafrechtelijke karakter en zal het openbaar ministerie voor de strafrechtelijke reactie instaan.

 

➡️ Download de COL 06/2020 herziene versie

 

 

31/03/20 - College van procureurs-generaal

Het College is de mening toegedaan dat de lokale initiatieven waarbij de inbreuken op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 aan de hand van administratieve geldboetes worden bestraft, in strijd zijn met de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

In de huidige stand van het recht kunnen de inbreuken op het voornoemde ministerieel besluit enkel strafrechtelijk worden afgehandeld.

Het College is overigens van mening dat de strafrechtelijke weg de meeste garanties op een uniforme, zekere, rechtvaardige en coherente beteugeling van deze inbreuken biedt. Het College van procureurs-generaal heeft vandaag haar bezorgdheid hierover in een brief aan de minister van Justitie uitgedrukt.

Op 25 maart 2020 heeft het College van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk beleid aangenomen over de opsporing en vervolging van inbreuken op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 24 maart 2020.  Het is de bedoeling van deze richtlijnen om te komen tot een strikte toepassing van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Met als uitgangspunt een coherente en uniforme aanpak , spitst de strafrechtelijke reactie zich toe op drie grote beginselen: de systematische verbalisering van elke inbreuk, de overhandiging of toezending van een voorstel tot minnelijke schikking reeds bij  de eerste vaststelling, en vervolgingen in geval van nieuwe vaststellingen of niet-betaling van het voorstel tot minnelijke schikking.

 

31/03/20 - Parket Brussel

Het parket van Brussel kan bevestigen dat op 29 maart 2020 twee personen van hun vrijheid werden beroofd dit in het kader van de niet naleving van de regels inzake de lockdown.

- de eerste persoon, een man van 23 jaar begaf zich op de openbare weg te Sint Jans Molenbeek met een niet familielid zonder de opgelegde afstand van 1,50m te respecteren. Wanneer hij door de politiediensten hierop werd terechtgewezen heeft de betrokken persoon de personen rondom hem aangezet om op te treden tegen deze agenten. De persoon is zeer goed gekend bij de politiediensten in die zin dat hij de dagen voordien al 4 maal werd gecontroleerd voor het niet naleven van de regels van inzake de lockdown. Hij werd hiervoor reeds beboet

Overeenkomstig de graduele aanpak opgelegd door de gerechtelijke overheden, werd deze van zijn vrijheid beroofd en verhoord door de procureur des Konings op 30 maart. Na afloop van dit verhoor werd hem meegedeeld dat hij op 10 april 2020 voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen in het kader van de procedure snelrecht.

- de tweede persoon een minderjarige van 17 jaar bevond zich op de openbare weg te Sint Jans Molenbeek met een niet familielid zonder de opgelegde afstand van 1,50 m te respecteren.  Sinds zijn vrijlating uit de gesloten instelling op 20 maart 2020  werd hij reeds 6 maal gecontroleerd voor het niet naleven van de regels met betrekking tot de lockdown.

Rekening houdend met de graduele aanpak werd de betrokken persoon van zijn vrijheid beroofd en is hij deze maandag 30 maart voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Deze laatste heeft hem dezelfde dag in een gesloten instelling geplaatst.

 

Denis Goeman

substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

25/03/20 - College van procureurs-generaal

Op 25 maart 2020 heeft het College van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk beleid aangenomen over de opsporing en vervolging van inbreuken op het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Deze richtlijnen, die uniform zijn voor het ganse openbaar ministerie en de politiediensten, moeten leiden tot een strikte toepassing van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, en meer in het bijzonder wat betreft de naleving van de beperkingen op de opening van winkels, samenscholingen en verplaatsingen. De gerechtelijke aanpak is complementair aan de bestuurlijke politieaanpak en zal deze versterken.

Met dit strenge en uniforme strafrechtelijk beleid ontwikkeld in deze omzendbrief, herinnert het College van Procureurs-generaal iedereen eraan hoe belangrijk en essentieel het is dat iedereen zich strikt houdt aan de inperkende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen en om zo snel mogelijk een einde te kunnen maken aan de gezondheidscrisis die we doormaken.

Overtreders van de inperkende maatregelen zullen zwaar worden gestraft.

U vindt de omzendbrief op onze website.

 

Meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 te beperken: www.info-coronavirus.be/nl/ 

14/03/20 - College van het openbaar ministerie

Om de door de regering genomen maatregelen en de richtlijnen van de FOD Justitie betreffende de aanpak van de aan het coronavirus gerelateerde crisis na te kunnen leven, geeft het College OM de volgende instructies om de gezondheid van de personeelsleden en hun familie te vrijwaren, de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dijken en tegelijkertijd een minimale continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Voorlopig zijn deze nieuwe richtlijnen in werking van 18 maart tot en met 5 april 2020.

 

Organisatie van de zittingen

Het College van hoven en rechtbanken heeft op 16 maart 2020  en 18 maart 2020 een aantal nieuwe aanbevelingen gedaan aan de verschillende rechtscolleges ingevolge het coronavirus. Raadpleeg de websites van de verschillende rechtscolleges voor meer nieuws over de verschillende maatregelen die genomen worden. Naar gelang van de noodwendigheden, zullen de teksten voortdurend worden aangepast.

 

Aangepast werkregime

De dwingende richtlijnen zijn te vinden in de omzendbrief COL OMP 02/2020 (blz. 8 en volgende) en het addendum 1 (18.03.2020). 

 

 

25/02/20 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de publicatie van bedreigingen en andere berichten op sociale media waarin werd opgeroepen  om misdaden of wanbedrijven te plegen ten aanzien van de heer Michel Lelièvre (voorwaardelijk vrij), heeft het parket van Brussel op 26 december 2019 een opsporingsonderzoek geopend.

Het onderzoek heeft geleid tot de identificatie van een verdachte: S.V., geboren in 1988, gekend bij de gerechtelijke autoriteiten wegens verkeerszaken en verboden wapendracht.

Deze ochtend, op 24 februari 2020, werd S.V. overgebracht naar het politiecommissariaat te Waterloo, nadat de politie hem thuis is gaan ophalen.

Betrokkene werd van zijn vrijheid beroofd en werd na de middag ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

De procureur des Konings heeft, na verhoor van S.V., beslist om hem te dagvaarden voor de zitting van de correctionele rechtbank te Brussel op 3 april 2020, in het kader van een snelrechtprocedure, waar hij zich moet verantwoorden voor verschillende inbreuken:

 • Aanzetten tot het plegen van misdaden of wanbedrijven
 • Schriftelijke bedreigingen
 • Belaging
 • Belaging door middel van elektronische communicatie

De straffen voorzien voor deze inbreuken kunnen oplopen tot 3 jaar gevangenisstraf en 24.000 euro boete.

Men dient er echter op te wijzen dat S.V. geacht wordt onschuldig te zijn totdat hij hiervoor veroordeeld wordt.

24/02/20 - Parquet de Bruxelles

Gisterenavond, op 24 februari 2020, heeft het parket  van Brussel kennis gekregen van een artikel gepubliceerd op de website van VRT Nieuws met betrekking tot het dossier over de zogenaamde ‘Fuel Gang’. De inhoud van dit artikel werd door andere media overgenomen.

 

Het parket van Brussel stelt vast dat de VRT terug komt op een parlementaire vraag gesteld door het Vlaams Belang waarop de minister van Justitie destijds reeds heeft geantwoord.

 

Er werden 2 dossiers geopend op het parket van Brussel met betrekking gelijkaardige feiten.

 

- In de maand augustus 2019, werd een dossier geopend ingevolge politionele informatie dat één of meerdere jonge meisjes zich zouden prostitueren in een woning. Vanaf dan werden meerdere onderzoeksdaden uitgevoerd die deze informatie echter niet konden objectiveren vóór oktober 2019. Het onderzoek was nog steeds lopende  wanneer begin oktober 2019 nieuwe politionele informatie m.b.t. gelijkaardige feiten het parket van Brussel bereikt heeft, met onder andere een ander, nieuw adres waar jonge meisjes zich zouden prostitueren.

Gezien er daardoor objectieve linken gelegd kon worden tussen de beide informaties, heeft de procureur des Konings onmiddellijk een onderzoeksrechter gevat en onder andere een bevel tot medebrenging ten aanzien van een verdachte gevorderd.

Vanaf dan neemt de onderzoeksrechter de leiding van het onderzoek over.

 

- in de maand december 2019 werd een nieuw opsporingsonderzoek geopend, in het kader van de verdwijning van een Frans meisje, dat zich in België bleek te prostitueren volgens dezelfde modus operandi als in het voorgaande dossier.

Ook hier werd onmiddellijk een onderzoeksrechter gevorderd.

De twee gerechtelijke onderzoeken werden gevoegd gezien het mogelijks om dezelfde verdachten zou gaan.

 

Gezien het onderzoek met betrekking tot het hoger aangehaalde dossier momenteel nog steeds lopende is, kunnen we geen verdere informatie geven op dit moment.

 

Tot slot is het verbijsterend te moeten vaststellen dat, hoewel er in het artikel meerdere verwijzingen zijn naar de rol van het parket, noch de VRT, noch de andere media die de inhoud van het artikel hebben overgenomen, het nuttig hebben geacht om het parket te contacteren voor de publicatie van hun artikel.

 

Het parket van Brussel bevestigt met klem dat de strijd tegen mensenhandel en zedenzaken een absolute prioriteit is en dat het welzijn van de slachtoffers hiervan een grote bekommernis is van het parket.

 

Willemien BAERT

Woordvoerder

03/02/20 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen gekregen van de media’s, het Brussels parket kan het volgende bevestigen: deze ochtend, rond 5u16, een dodelijke verkeersongeval heeft plaatsgevonden rond de Philippe Werrieplein te Jette. Een voetganger werd aangereden door een auto met twee inzittende. De voetganger is ter plaatse overleden en de passagier van de auto was ook gewond door het ongeval. De bestuurder heeft de vlucht genomen.

Het Parket werd gecontacteerd en heeft het labo van de federale gerechtelijke politie en een verkeersdeskundige gevorderd. Ze zijn ter plaats gegaan.

Ondertussen, een verdachte wordt geïdentificeerd en van zijn vrijheid beroofd: hij moet nog verhoord zijn door de politiediensten.

Een onderzoek is lopende om de precieze omstandigheden van het ongeval te verduidelijken.

 

Stéphanie Lagasse
Woordvoerder

28/01/20 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen van divers media kan het parket van Brussel het volgende bevestigen :

Op 24 januari 2020 rond 12u15 hield de politie een controle ter hoogte van de Kruisstraat te Elsene. Tijdens deze controle weigerde de bestuurder van een scooter en diens passagier te stoppen en werd een politieagent per fiets aangereden.

De passagier van de scooter werd geïnterpelleerd en op 25 januari 2020 onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het onderzoek werd voortgezet ten einde de gevluchte bestuurder van de scooter te identificeren.

Deze laatste werd op 26 januari 2020 geïnterpelleerd en  van zijn vrijheid beroofd. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

 

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

15/01/20 - Parket Brussel

Naar aanleiding van diverse vragen van de media, bevestigt het parket van Brussel dat er sinds begin 2020 een gerechtelijk onderzoek lopende is te Brussel naar aanleiding van de verdwijning van een minderjarige in Frankrijk die onder dwang zich diende te prostitueren in België. 

Wij kunnen bevestigen dat het onderzoek, geleid door de sectie ‘CRIME’ van de politiezone ZUID, heel snel heeft geleid tot het terugvinden van het minderjarig meisje en de aanhoudingen van verschillende verdachten.

In het kader van dit gerechtelijk onderzoek werden 7 verdachten geïnterpelleerd  waaronder de organisator van de prostitutie van het minderjarige meisje. De verdachten werden allen onder aanhoudingsmandaat geplaatst met als kwalificatie uitbuiting van prostitutie van een minderjarige ouder dan 16 jaar met als omstandigheid dat het hier gaat om een hoofdactiviteit van een vereniging en mensenhandel.

Uit het dossier zou blijken dat nog andere jonge meisjes, van Franse nationaliteit,  slachtoffer zouden zijn geweest van zulke feiten. Het onderzoek is nog steeds lopende teneinde deze laatste te kunnen identificeren.

 

Willemien BAERT
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

06/12/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : Verdacht overlijden

Datum en plaats : In de nacht van 4 op 5 december 2019

Verdachte : /

Slachtoffer : /

Naar aanleiding van verschillende vragen van de media, kan het Parket van Brussel het volgende bevestigen : een man, gedetineerd in de gevangenis van Sint-Gillis, is overleden in zijn cel in de loop van de nacht van 4 op 5 december 2019.

De politiediensten werden op 5 december gecontacteerd door de gevangenis en zijn ter plaats gegaan. Het Parket werd nadien op de hoogte gebracht en heeft een gerechtelijk uitsluitingsperimeter gevorderd.  Het labo van de FGP en de wetsdokter zijn ter plaats afgestapt.

Gezien het hier om een verdacht overlijden gaat, heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd en is de onderzoeksrechter samen met het Parket op 5 december in de loop van de namiddag ter plaats afgestapt.

Een autopsie werd gevorderd door de onderzoeksrechter. Het onderzoek is lopende om de omstandigheden van het overlijden te verduidelijken. 

In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Stéphanie Lagasse

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

04/12/19 - Parket Brussel

Op dinsdag 3 december 2019 rond 15u30, heeft er zich, ter hoogte van het kruispunt Congolaan en Terkamerenboslaan te Elsene, een verkeersongeluk voorgedaan tussen een lichte bestelwagen en een voetganger, een jongen van 10 jaar. Deze laatste is overleden als gevolg van de impact met het voertuig. De bestuurder van de lichte bestelwagen, een man van, 27 jaar werd in shocktoestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Deze verkeerde niet onder invloed van alcohol als ook andere verboden substanties. Hij is niet gekend bij justitie.

Het parket van Brussel dat over deze feiten wed ingelicht heeft meerdere onderzoeksopdrachten bevolen waaronder het verhoor van getuigen, nagaan of er camerabeelden beschikbaar zijn en de aanstelling van een verkeersdeskundige die op de plaats der feiten is afgestapt.

Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek heeft het jonge slachtoffer de straat over gestoken op ongeveer 6 meter afstand van het zebrapad terwijl het voor hem rood was. De lichte bestelwagen die hem aangereden heeft reed ongeveer 40km/u.

Het onderzoek is lopende ten einde alle elementen te verzamelen die ons in staat moeten stellen om dit tragisch ongeval op te helderen.

 

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

22/11/19 - College van procureurs-generaal

Het College van Procureurs-generaal heeft op 22 november 2019 de jaarstatistieken 2016, 2017 en 2018 van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de jeugdparketten en van het Federaal Parket voorgesteld. De procureurs-generaal hebben toelichting verschaffen bij de meest opvallende tendensen die zich de drie afgelopen jaren bij de activiteiten van het openbaar ministerie en het strafrechtelijk beleid hebben afgetekend. U kan de jaarstatistieken raadplegen op www.om-mp.be/stat.

 

Correctionele parketten

Tussen 2009 en 2018 daalde de instroom van de strafzaken op de correctionele parketten met 25%. De meest markante daling heeft betrekking op de misdrijven ‘diefstal en afpersing’ (-41%), die ongeveer, naargelang van het betrokken jaar, een kwart van het instroomvolume uitmaken. Niettemin laat deze tendens zich ook opmerken in ‘financiële zaken’, ‘economische aangelegenheden’, ‘openbare orde en openbare veiligheid’, ‘milieu en stedenbouw’, ‘slagen en verwondingen’ en ‘openbare trouw’. In tegenstelling tot deze daling vertoont de instroom in een aantal specifieke materies, zoals ‘mensenhandel’, ‘volksgezondheid’, ‘georganiseerde misdaad’, ‘informaticabedrog’, ‘witwassen’, ‘ontucht en seksuele uitbuiting’, ‘landbouw, jacht, visvangst en dierenbescherming’, of ‘aanranding en verkrachting’ dan weer een stijgende tendens.

Het aantal door de correctionele parketten tussen 2009 en 2018 afgesloten zaken kende net als de instroom een daling van 28%. Deze evolutie doet zich niet alleen voor wat het aantal door een zondergevolgstelling afgesloten zaken betreft (-33%), maar ook op het vlak van de rechtstreekse dagvaardingen (-14%) en de inonderzoekstellingen afgesloten door een vaststelling van de zaak voor de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging (-22%). Het aantal betaalde minnelijke schikkingen en succesvol voltooide bemiddelingen in strafzaken kent een stijging vanaf 2012 (ook al was er een daling in 2015). Het aantal pretoriaanse probaties is verdubbeld tussen 2016 en 2018.

Eind 2018 was er tot slot 4% hangende zaken (stock) minder bij de correctionele parketten in vergelijking met 2009.

De aanzienlijke daling van de instroom en de uitstroom wordt in belangrijke mate verklaard door wijzigingen in de werkprocessen, al kan evengoed een daling van het aantal door de politie opgestelde processen-verbaal vastgesteld worden. De op het niveau van de correctionele parketten vastgestelde daling hield evenwel geen vermindering van de werklast in, want, eerst en vooral, zijn de materies waarin het aantal zaken toeneemt doorgaans diegene met verhoudingsgewijs een hogere graad van complexiteit en soms een internationaal aspect (zoals cybercriminaliteit, zedenzaken en volksgezondheid, georganiseerde misdaad, mensensmokkel…). Daarnaast nam het aantal zaken waaraan de parketten gevolg hebben gegeven (vervolging of alternatieve maatregelen) aanzienlijk toe (+28% tussen 2009 en 2018). Tot slot moesten de verschillende geledingen van het Openbaar Ministerie functioneren met een verminderde bezettingsgraad en middelen.

Download het dossier "College van het Openbaar Ministerie stelt de jaarstatistieken 2016, 2017 en 2018 van de correctionele parketten voor" 

 

Federaal parket

De instroom op het federaal parket kende een stijging van 881 zaken in 2009 naar 2.163 zaken in 2018. Dit betreft een toename van 146% die in grote mate toe te schrijven is aan een stijging van 81% tussen 2017 en 2018.
De proportie terrorismezaken kende natuurlijk een belangrijke piek in 2015 en 2016 met een hoogtepunt van 242 zaken in 2016. In 2018 daalde het aantal nieuwe zaken tot 137 (zijnde 6% van de instroom op het federaal parket).

Download het dossier "College van het Openbaar Ministerie stelt de jaarstatistieken 2016, 2017 en 2018 van het Federaal Parket voor "

 

Jeugdparketten

De jeugdparketten registreerden de voorbije drie jaar, na een jarenlange daling, opnieuw meer protectionele zaken. Niettemin zitten we in 2018 met 149.606 protectionele zaken nog steeds op een lager niveau (-4%) dan in het jaar 2010, toen er 156.281 protectionele zaken instroomden op de jeugdparketten.
De protectionele zaken, die door de jeugdparketten worden aangemaakt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, omvatten zowel de als misdrijf omschreven feiten (MOF) als de verontrustende situaties (VOS). Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de toename van de protectionele zaken in de afgelopen drie jaar voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van het aantal VOS-zaken met 21%. Het aantal MOF-zaken steeg in die periode met 2%.

Download het dossier "College van het Openbaar Ministerie stelt de jaarstatistieken 2016, 2017 en 2018 van de jeugdparketten voor"

 

12/11/19 - Parquet de Bruxelles

Deze morgen werden 14 huiszoekingen uitgevoerd in meerdere Brusselse gemeenten als ook Wezembeek-Oppem en Terhulpen, in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Aan deze actie hebben 180 politieagenten van verschillende Brusselse zones en de federale politie deelgenomen.

Tijdens de huiszoekingen werden 7 cannabisplantages ontdekt en 2586 cannabisplanten werden in beslag genomen. Daarnaast werd er 14 kg cannabis aangetroffen klaar voor verkoop. 4 wagens als ook een grote som geld werden eveneens in beslag genomen. 

15 personen werden van hun vrijheid beroofd en zullen in de loop van de namiddag verhoord worden door de politiediensten. Na verhoor zal de onderzoeksrechter oordelen over hun eventuele verdere aanhouding.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

08/11/19 - Parket Brussel

Dankzij de klacht voor zedenfeiten neergelegd door een jonge vrouw deze zondag 3 november 2019 te Brussel en de efficiënte samenwerking tussen de federale gerechtelijke politie te Bergen en de politiezone van Brussel-Hoofdstad Elsene werd de verdachte van de feiten snel geïdentificeerd, dewelke gezocht werd voor andere feiten van zelfde aard en gepleegd in de loop van 2019. 

Het Brusselse parket bevestigd de aanhouding van een man, B.Y., geboren in 1975, die geen gerechtelijke antecedenten heeft anderen dan verkeersinbreuken. 

Hij wordt ervan verdacht meerdere zedenfeiten gedurende 2019 gepleegd hebben te Brussel door de zelfde modus operandi te gebruiken. Dit door jonge vrouwelijke studenten die op wandel waren tijdens de nacht aan te spreken aan de haltes van “Collecto diensten”. 

In deze fase van het onderzoek is er geen enkel aanwijzing om aan te nemen dat de verdachte voor een taxi maatschappij werkt. 

B.Y. werd deze morgen in Elsene opgepakt en ter beschikking gesteld van de Procureur des Konings die een onderzoeksrechter heeft gevorderd voor feiten van verkrachting op meerderjarigen met wapen et aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging met wapen. Het parket heeft een aanhoudingsbevel gevraagd ten aanzien van de verdachte. 

Heden werden drie andere dossiers gevoegd aan het dossier van deze zondag 3 november 2019. 

De onderzoeksrechter zal een beslissing nemen ten aanzien van de verdachte binnen een termijn van 48 uur. 

Stéphanie LAGASSE
Woordvoerder

Denis GOEMAN
Woordvoerder

 

08/11/19 - Parket Brussel

De procedure ingevolge op de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel lastens L. Puig en T. Comín is verder gezet.

Op 7 november hebben L. Puig en T. Comín zich vrijwillig aangeboden bij de federale gerechtelijke politie van Brussel. Zij werden van hun vrijheid beroofd.

In aanwezigheid van hun advocaat werd hen het Europees aanhoudingsbevel betekend.

Zoals de procedure voorziet, heeft het parket van Brussel vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd om uitvoering te geven aan het Europees aanhoudingsbevel.

Betrokkenen werden op 7 november in de loop van de namiddag verhoord door een Brusselse onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank te Brussel, belast met deze zaak.

L. Puig en T. Comín zijn niet akkoord gegaan met hun overlevering aan de Spaanse autoriteiten.

Ze werden beiden vrijgelaten door de onderzoeksrechter en dit onder voorwaarden, o.a. hij mag het land niet verlaten en moet bereikbaar zijn in ieder geval.

De zitting van de raadkamer van Brussel is vastgesteld op 15 november 2019, die bevoegd is om een beslissing te nemen over de uitvoering van dit Europees aanhoudingsbevel.

Stéphanie LAGASSE
Woordvoerder

 

04/11/19 - Collège du ministère public

Een delegatie van het Marokkaanse openbaar ministerie onder leiding van M. Abdenabaoui, procureur-generaal en voorzitter van het openbaar ministerie van het Koninkrijk Marokko, zal van 3 tot 7 november 2019 door de Belgische ambtgenoten van het College van Procureurs-generaal worden ontvangen.

De werking, het beheer en het specifieke karakter van het Belgische openbaar ministerie zullen tijdens dit werkbezoek worden toegelicht aan de Marokkaanse delegatie.

De recente hervormingen van justitie en de invoering van de beheersautonomie bij de Belgische gerechtelijke instanties zijn sterk vergelijkbaar met de moderniseringsdynamiek die zich sinds verscheidene jaren binnen de Marokkaanse justitie doorzet. De hoofdrolspelers van de gerechtelijke wereld van beide landen hebben vanuit deze invalshoek sinds 2017 de initiatieven tot overleg, communicatie en samenwerking opgedreven. 

Een bezoek aan het Federaal Parket, de voorstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) en het overleg in witwasdossiers zullen de eerste dag afsluiten. De tweede dag van het bezoek zal eveneens een zeer druk programma kennen aangezien de delegatie door minister van Justitie K. Geens en vervolgens door de korpschefs van het Hof van Cassatie zal worden ontvangen. De laatste dag zal worden gewijd aan de technische aspecten inzake het beheer van het openbaar ministerie, namelijk de statistieken, de werklastmeting en het allocatiemodel.

18/10/19 - Parket Brussel

De procedure ingevolge op de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel lastens C. Puigdemont is verder gezet. De noodzakelijke vertalingen zijn sneller ontvangen dan de termijn die oorspronkelijk was voorzien.

Op 17 oktober s ’morgens heeft C. Puigdemont zich vrijwillig aangeboden bij de federale gerechtelijke politie van Brussel. Hij werd van zijn vrijheid beroofd.

In aanwezigheid van zijn advocaat werd hem het Europees aanhoudingsbevel betekend.

Zoals de procedure voorziet, heeft het parket van Brussel vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd om uitvoering te geven aan het Europees aanhoudingsbevel.

Betrokkene werd op 17 oktober in de loop van de namiddag verhoord door een Brusselse onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank te Brussel, belast met deze zaak. Het verhoor van C. Puigdemont werd geschorst om sommige verificaties uit te voeren.

C. Puigdemont is niet akkoord gegaan met zijn overlevering aan de Spaanse autoriteiten.

Ter informatie, de onderzoeksrechter heeft verschillende mogelijkheden. Hij kan weigeren om het Europees aanhoudingsbevel uit te voeren, hij kan de personen aanhouden, hij kan hen vrijlaten onder voorwaarden of onder borgstelling.

C. Puigdemont wordt vrijgelaten door de onderzoeksrechter en dit onder voorwaarden, o.a. hij mag het land niet verlaten en moet bereikbaar zijn in ieder geval.

De zitting van de raadkamer van Brussel is vastgesteld op 29 oktober 2019, die bevoegd is om een beslissing te nemen over de uitvoering van dit Europees aanhoudingsbevel.

Stephanie Lagasse
Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

Denis GOEMAN
Substitut-procureur du Roi – Woordvoerder

30/09/19 - Parket Brussel

Het  Brusselse parket kan bevestigen dat de strafuitvoeringsrechtbank vandaag een vonnis heeft uitgesproken waarbij de voorwaardelijke vrijlating van Michel Lelièvre wordt toegekend, dit onder strikte voorwaarden.

Er werd onder andere een opschortende voorwaarde voorzien dat het vonnis pas uitvoerbaar wordt wanneer Michel Lelièvre er in slaagt om een woonst te vinden binnen de 6 maanden. Slaagt hij hier niet in, vervalt de maatregel tot voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Het parket had een negatief advies geformuleerd betreffende deze vrijlating.

Na analyse van het vonnis, heeft het Brusselse parket beslist om geen cassatieberoep aan te tekenen, aangezien er geen elementen voorhanden zijn die dit rechtsmiddel toelaten.

Het parket wenst in herinnering te brengen dat

 • tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank geen hoger beroep mogelijk is. Het enige rechtsmiddel dat open staat is een cassatieberoep, waarbij de rechter niet opnieuw beslist over de feiten maar enkel oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissing.
 • het einde van de straf voorzien was op 4 oktober 2023, wanneer Michel Lelièvre zou vrijkomen zonder enige voorwaarde.

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

13/09/19 - Parket Brussel

Maandagochtend 9 september werd een politieman van de interventiedienst van de politiezone Luik zwaargewond nadat hij was neergeschoten tijdens een controle. Verschillende media hebben hierover bericht in de loop van de dag, stellende dat hij hersendood was. Deze informatie bleek echter niet te kloppen.

Om 15u heeft de federale gerechtelijke politie via sociale media een printscreen ontvangen waaruit bleek dat een persoon die het pseudoniem H.B. gebruikte, verschillende beledigende berichten had geplaatst ten aanzien van de politie: zo liet hij blijken dat hij blij was dat de Luikse politieman overleden was en uitte hij beledigingen aan het adres van de politie. H.B. heeft zo meerdere berichten geplaatst op 9 september 2019.

Het parket van Brussel heeft een opsporingsonderzoek geopend wegens feiten van laster ten aanzien van een gesteld lichaam, zoals voorzien in artikel 446 Strafwetboek. Ingevolge dit onderzoek is de gebruiker van het pseudoniem H.B. geïdentificeerd kunnen worden als O.E.B., een man van 20 jaar, geboren in 1990.

O.E.B. werd op 10 september 2019 van zijn vrijheid beroofd. Hij werd verhoord door de politie én door de procureur des Konings.

Hij werd onmiddellijk gedagvaard om te verschijnen voor de correctionele rechtbank te Brussel op 1 oktober 2019.

Het is belangrijk erop te wijzen dat gedragingen op sociale netwerken even verwerpelijk kunnen zijn als gedragingen in het echte leven.

 

Willemien BAERT
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

05/09/19 - Parket Brussel

Woensdagmorgen 4/09/2019 werd het levenloze lichaam van een vrouw, geboren in 1968, aangetroffen in haar woning te Sint Jans Molenbeek. Volgens de eerste vaststellingen gaat het hier om een verdacht overlijden. Hierop heeft het parket van Brussel het labo van de federale gerechtelijk politie en een wetsdokter aangesteld die afgestapt zijn op de plaats der feiten.

Volgens de eerste vaststellingen van deze laatste zou het overlijden te wijten zijn aan tussenkomst van derden. Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter aangesteld voor doodslag en zijn beiden ter plaatste afgestapt. Verschillende onderzoeksopdrachten werden opgedragen waaronder een autopsie op het lichaam van het slachtoffer.

Een verdachte, een man geboren in 1972 werd op 4/09/2019 laat op de avond geïnterpelleerd en van zijn vrijheid beroofd. Hij zal in de loop van de dag door de onderzoeksrechter gehoord worden.

 

Denis GOEMAN

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

02/09/19 - Service d'appui du ministère public

De traditie wil dat de procureurs-generaal op de plechtige openingszitting bij aanvang van het gerechtelijk jaar een openingsrede uitspreken, waarin zij de balans opmaken van de manier waarop in hun rechtsgebied recht gesproken wordt. Hierin komen ook de statistische tendensen voor de gerechtelijke activiteit gedurende het afgelopen jaar aan bod.

De procureurs-generaal kunnen hierbij eveneens een deel van hun uiteenzetting wijden aan een relevant onderwerp. Volgende thema’s worden aangekaart bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar:

 

Rechtsgebied Brussel

Dhr. Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel, zal zijn openingsrede van het hof van beroep te Brussel uitspreken op 2 september 2019, met als onderwerp “Voorstellen om de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit en tegen de fiscale en sociale fraude efficiënter te voeren.”

Op 3 september 2019 wordt de openingsrede van het arbeidshof te Brussel uitgesproken. Dit gebeurt dit jaar in het Nederlands door dhr. Willem Debeuckelaere, ere-raadsheer van het hof van beroep Gent, gastprofessor bij de Universiteit Gent, voormalig voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit en ondervoorzitter van de EDPB (European Data Protection Board), met als onderwerp: “Privacy en gegevensbescherming op de werkvloer: theorie, praktijk en werkelijkheid.”

> Lees meer

 

Rechtsgebied Luik

Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik, zal het in zijn openingsrede hebben over de “magistratenblues”. Als bevoorrecht getuige van de evolutie van het ambt van magistraat gedurende de afgelopen 30 jaar zal hij een aantal oorzaken bespreken die tot een zekere ‘ambtsmoeheid’ geleid hebben, namelijk de hoge werklast, het personeelstekort en het gebrek aan respect en erkenning vanuit de maatschappij. Desalniettemin zal hij ook een aantal pistes naar voor schuiven om deze situatie ten goede te keren.

> Lees meer

 

Rechtsgebied Gent

Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent, nodigde Dirk Heirbaut als spreker uit, die het zal hebben over de grote veranderingen waarmee de Belgische justitie de afgelopen vijf jaar geconfronteerd werd, en die van een ongeziene omvang zijn sinds de napoleontische tijd en dus sinds het ontstaan van België. Aan de hand van hink-stap-sprong: wat na de landing?” zal dhr. Heirbaut een balans opmaken van het beleid van minister van Justitie Koen Geens, die zelf voor deze discipline uit de atletiek koos om zijn hervormingsprogramma te illustreren.

> Lees meer

> Reportage over de plechtige Openingszitting te Gent | advocatennet.be

 

Rechtsgebied Antwerpen

Op 2 september 2019 zal Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen, terugkeren naar het begin van de strafrechtsketen, met name het ogenblik dat de door de politie vastgestelde strafbare feiten worden overgemaakt aan het parket, en de mogelijkheden die het parket heeft om deze feiten buitengerechtelijk af te handelen of de strafrechtelijke afhandeling te versnellen in het belang van een goede rechtsbedeling, efficiëntie en effectiviteit.

Dhr. Vandenbruwaene zal dit illustreren aan de hand van een aantal initiatieven of best practices, bijvoorbeeld het Project M te Limburg, waarin sinds eind 2017 het parket Limburg, de politiezone CARMA en de justitiehuizen van Tongeren en Hasselt instapten vanuit de nood om op een snelle en meer adequate manier een antwoord te bieden op veelvoorkomende lokale criminaliteit.

> Lees meer

> Reportage over de plechtige Openingszitting te Antwerpen | advocatennet.be

 

Rechtgebied Bergen

Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen, zal op 2 september om 15 uur volgend thema aansnijden: “De opgang van de bestuurlijke rechtshandhaving: maatschappelijke voor- of achteruitgang ?”

> Lees meer​

02/09/19 - Parquet de Bruxelles

In het kader van een opsporingsbericht dat op verzoek van het parket van Brussel werd verspreid en op vrijdag 23 augustus is verschenen in de pers, heeft de politie op zondag 1 september een verdachte kunnen identificeren en arresteren.               

Het onderzoek betreft een tiental feiten die zich tussen 9 juli en 1 september 2019 hebben voorgedaan in de politiezones Ukkel/W.-B./Oudergem en Montgomery. Het betreft inbraken en meerdere home invasions. Er werd voor het dossier een gerechtelijk onderzoek ingesteld.

Gezien het aantal en de ernst van de feiten had de politiezone van Ukkel/W.-B./Oudergem een taskforce opgericht specifiek om deze verdachte aan te houden. De verdachte respecteerde zijn voorwaarden van elektronisch toezicht niet meer en wordt deze sinds 7 augustus aanzien als voortvluchtige, wat het bijzonder moeilijk maakte om hem te onderscheppen.

Het was een patrouille van deze specifieke taskforce die de verdachte zondag in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe op heterdaad arresteerde. 

Het is vooral dankzij de uitstekende samenwerking tussen de zes Brusselse politiezones, zowel op het vlak van informatieverspreiding, betrokkenheid bij de opsporing van de verdachte en gestolen voertuigen als op het vlak van de verschillende huiszoekingen, dat deze verdachte kon worden aangehouden en geïdentificeerd.

Hij werd vandaag verhoord door de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Veel slachtoffers zijn zeer geschokt door de feiten en zijn opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie.

 

Stéphanie Lagasse

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

27/08/19 - Parket Brussel

Omstreeks 5u vanochtend 27/08/2019, heeft een politiepatrouille getracht om een voertuig met twee inzittende te controleren in de Diksmuidelaan te Brussel, omwille van een verkeersovertreding. De bestuurder van het voertuig weigerde om de bevelen van de politie op te volgen en heeft de vlucht genomen. De politie heeft het voertuig achtervolgd en is erin geslaagd om het voertuig te doen stoppen op de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van het Weststation.

Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt dat de bestuurder van het voertuig in de richting zou gereden zijn van een politieagent die over wilde gaan tot controle.

Ten gevolge van dit incident, zou de politieagent éénmaal het vuur geopend hebben, in de richting van het voertuig. De bestuurder zou hierdoor zwaar gewond zijn geraakt. Deze persoon zou, het voertuig 300 m verder tot stilstand hebben gebracht. In afwachting van de komst van de hulpdiensten, heeft de politie heeft getracht om de persoon te reanimeren via een hartmassage. Het slachtoffer een fransman in 1990 geboren is echter overleden in de ziekenwagen, dat op weg was naar het ziekenhuis.

Het parket van Brussel werd ingelicht over deze feiten heeft onder andere volgende onderzoeksopdrachten bevolen: 

 • instelling van een gerechtelijke perimeter
 • aanstelling van een ballistische deskundige
 • aanstelling van een wetsgeneesheer
 • vordering van het labo van de federale politie
 • nazicht van de bewakingscamera’s.
 • aanstelling van het comite P om een onderzoek in te stellen
 • verhoor van de passagier van het voertuig die van zijn vrijheid werd beroofd, hij is door justitie goed gekend

De procureur des Konings heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg en is in de vroege ochtend samen met de onderzoeksrechter op de plaats van de feiten afgestapt.

De onderzoeksrechter heeft vervolgens diverse onderzoeksopdrachten bevolen om na te gaan wat de precieze omstandigheden van het incident zijn.

Tegelijkertijd werd door het parket van Brussel een opsporingsonderzoek geopend voor feiten van gewapende weerspannigheid.

 

Denis GOEMAN
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

21/08/19 - Parket Brussel

Op dinsdag 20 augustus, rond 23u45, voerde de politie van de zone Brussel-Hoofdstad – Elsene een controle uit op de Kunstberg, gelet op een toename van verkoop van verdovende middelen in het park. Tijdens deze actie wilde de politie overgaan tot controle van een jongeman geboren in 2002. Deze laatste vluchtte te voet en werd achtervolgd door twee politiemannen, eveneens te voet.

Tijdens zijn vlucht, neemt de jongeman de Ravensteinstraat en rent de Ravensteingalerij in. De achtervolging gaat verder door de galerij en de jongeman neemt bij het verlaten van de galerij de Cantersteen. Op hetzelfde ogenblik is een voertuig van de anti-agressie brigade (BAA) opgeroepen voor een diefstal op heterdaad. Zij rijden op de Cantersteen. De jongeman is aangereden door dit voertuig en is ter plaatse overleden.

Ingevolge dit ongeval is de politie van de zone Brussel Noord ter plaatse geroepen om de nodige vaststellingen ter plaatse te doen, alsook om het verder onderzoek te doen. Het parket van Brussel werd op de hoogte gesteld van deze feiten en heeft het labo van de federale gerechtelijke politie, een wetsdokter en een verkeersdeskundige ter plaatse gevraagd.

Daarnaast zijn nog verschillende onderzoeksdaden lopende, zoals de analyse van camerabeelden, verhoor van aanwezige getuigen en de gerechtelijke takeling van het betrokken voertuig.

Het onderzoek is lopende om de exacte omstandigheden van de feiten te bepalen.

19/08/19 - Parket Brussel

Feiten : verdacht overlijden

Datum en plaats : 19/08/2019 – Elsene Campus Solbosch

Verdachte : /

Slachtoffer : Vrouw geboren in 1995

 

Op 19/08/2019, rond 12u20, werd de politie van de zone Brussel-Hoofdstad – Elsene op de hoogte gebracht dat het lichaam van een vrouw was gevonden in een gebouw van de campus Solbosch (ULB).

Gezien het slachtoffer werd teruggevonden in een gebouw toegankelijk voor het publiek, heeft het parket een wetsdokter gevorderd alsook het labo van de federale politie teneinde ter plaatse de nodige vaststellingen te kunnen doen. Volgens hen kan worden uitgegaan van de hypothese van zelfmoord. Het parket heeft desondanks toch een autopsie bevolen teneinde de exacte oorzaak van het overlijden te bepalen.

08/08/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : dodelijk verkeersongeval

Datum en plaats : 8 augustus 2019 – Anderlecht (Ring)

Verdachte : /

Slachtoffer : G.D. geboren in 1976

 

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media, kan het Brusselse parket het volgende bevestigen.  Deze nacht, rond 3u30, werd de politie van Anderlecht gecontacteerd voor een gewonde persoon op de openbare weg, op het kruispunt van de Lenniksebaan. Ter plaatse heeft de politie contact gehad met een lichtgewonde man die duidelijk onder invloed van alcohol was. Hij werd door een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De man beweerde gevallen te zijn op de openbare weg.

Om 5u30 werd de wegpolitie van de Federale politie gecontacteerd voor een ongeval op de ring in Anderlecht ter hoogte van km 55.

Een wagen had een voetganger op de ring aangereden. De bestuurder van de wagen was lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De voetganger is ter plaatse overleden en bleek dezelfde persoon te zijn die eerder al werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het Brussels parket werd gecontacteerd en heeft een onderzoek geopend om te verduidelijken in welke omstandigheden de voetganger is overleden. Verschillende onderzoeksdaden zijn lopend, zoals het verhoor van getuigen, onder andere om het traject van het slachtoffer te verduidelijken en zijn staat van dronkenschap. Er werd eveneens een wetsdokter aangesteld door het parket.

De ring werd opnieuw geopend om 9u45 en het onderzoek is lopend om de precieze omstandigheden van het ongeval te verduidelijken.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

06/08/19 - Parket Brussel

In het kader van een onderzoek naar HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) is het parket van Brussel met de verdachten tot een minnelijke schikking gekomen van 294,4 miljoen euro. Naast dit bedrag werd de Belgische Staat ook al vergoed voor zijn burgerrechtelijke (niet-fiscale) nadeel voor een totaal bedrag van 400.000 euro.

Er zij aan herinnerd dat deze overeenkomst is gesloten tussen het parket en de verdachten en dat, overeenkomstig artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, deze overeenkomst zowel qua vorm als qua inhoud moet worden gecontroleerd door de raadkamer, die deze minnelijke schikking al dan niet zal goedkeuren. Dit dossier zou hiervoor in de loop van september 2019 vastgesteld moeten kunnen worden voor de raadkamer.

HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) werd in 2014 door een onderzoeksrechter in verdenking gesteld van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, witwassen en illegale uitoefening van de functie van financiële tussenpersoon, en heeft gemeld dat ze belangrijke maatregelen heeft genomen om haar structuren, controles en procedures volledig te herzien om haar risicoprofiel aan te passen. In dit verband beweert de HSBC onder meer hervormingen te hebben doorgevoerd om een grotere transparantie te garanderen:

 • Er zijn nieuwe algemeen directeuren, een nieuwe directeur voor de naleving van de regelgeving en een nieuwe directeur voor de strijd tegen financiële criminaliteit aangeworven.
 • De bank heeft bepaalde diensten stopgezet, zoals bepaalde diensten met betrekking tot offshorebedrijven.
 • HSBC heeft zich losgemaakt van vele markten en klanten en heeft een beleid van fiscale transparantie naar bestaande klanten toe ingevoerd.

Gezien de aard van de feiten in kwestie, de wijziging van het beheerbeleid van vermogens binnen HSBC en de burgerlijke minnelijke schikking die werd overeengekomen tussen HSBC en de Belgische Staat, heeft het parket van Brussel beslist om de procedure door middel van de "verruimde strafrechtelijke minnelijke schikking", af te ronden met een financiële sanctie van 294,4 miljoen euro. Ter herinnering, de " verruimde strafrechtelijke minnelijke schikking" maakt een snellere vergoeding van het slachtoffer (of de slachtoffers) – in dit geval de Belgische Staat - en een beter verzekerde terugbetaling van fiscale en/of sociale schulden mogelijk. Dit type minnelijke schikking bespaart ook tijd en geld door het vermijden van dure en vaak complexe procedures.
 

Samenvatting van de feiten

Het onderzoek naar HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) begon in maart 2013 en leidde in oktober van datzelfde jaar tot huiszoekingen bij de bank. De onderzoeksrechter CLAISE, die samenwerkte met de leden van de OA4, de financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van Brussel, heeft de bank HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) in november 2014 in verdenking gesteld van de bovengenoemde misdrijven.

De vermoedens tegen HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) hebben in eerste instantie betrekking op haar aanwezigheid en haar jarenlange illegale interventie in België met het oog op het aantrekken en beheren van de vermogens van een zeer welgestelde clientèle, in het bijzonder uit de Antwerpse diamantindustrie.

De Zwitserse bank wordt er ook van verdacht bewust belastingontduiking te hebben bevorderd en zelfs te hebben aangemoedigd door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van een aantal van haar bevoorrechte klanten, met name in Panama en op de Maagdeneilanden, die geen economische activiteit hebben en die uitsluitend tot doel hebben de vermogens van hun klanten te verbergen. In dit verband zou HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) offshorebedrijven aan een aantal van haar klanten hebben verkocht om de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden te omzeilen, die de lidstaten toestond belasting te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs wanneer deze in een andere EU-lidstaat zijn verkregen.

Zwitserland moest meewerken met deze richtlijn na een bilaterale overeenkomst die in 2004 door Zwitserland en de Europese Unie werd ondertekend. Zo dienden bepaalde inkomsten uit spaargelden die in Zwitserland werden verworven door Belgische belastingplichtigen, onderworpen te worden aan een bronbelasting van 15% vanaf 1 juli 2005 en 35% vanaf 2011.

Deze maatregel was meer in het bijzonder gericht op fraudebestrijding.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken kunnen zijn voor bedragen die enkele miljarden dollars zouden bedragen die tussen 2003 en vandaag zijn geïnvesteerd, beheerd en/of overgemaakt.

Deze praktijken hebben de Belgische Staat nadeel berokkend (zie hierboven). Er kunnen ook grote hoeveelheden geld zijn witgewassen. Er dient opgemerkt te worden dat de betrokken belastingplichtigen zowel klanten zijn die de FOD Financiën niet hebben laten weten dat zij over vermogen in het buitenland beschikken als klanten die fiscale regularisaties (EBA) en fiscale overeenkomsten hebben ondertekend.

03/08/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : Dodelijk ongeval

Datum en plaats : 3 augustus 2019 – Lambermontstraat 1000 Brussel

Verdachte : /

Slachtoffer : /

 

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media, het Brusselse Parket kan bevestigen dat een dodelijke ongeval deze nacht rond 4 uur heeft plaatsgevonden, Lambermontstraat te 1000 Brussel. De bestuurder van een scooter, geboren in 1994, is ter plaatste overleden. Voor het ongeval, de bestuurder heeft geweigerd zich te onderwerpen aan de bevelen van de politie.

Het Parket van Brussel wordt gecontacteerd en heeft een verkeersdeskundige gevorderd en het labo van de federale politie is ook ter plaats gegaan. De exploitatie van de camerabeelden en een autopsie worden ook gevorderd door het Parket.

Het onderzoek is lopend om de omstandigheden van het ongeval te verduidelijken.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

17/07/19 - Service d'appui du ministère public

De Gemeenschappelijke steundienst bij het College van Procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie zoekt een attaché Strafrechtelijk beleid. Je hebt een masterdiploma. Solliciteer tot en met 5 augustus via Selor. 

De steundienst van het openbaarbaar ministerie zoekt een attaché Strafrechtelijk beleid. Je hebt een masterdiploma. Solliciteer tot en met 5 augustus via Selor. Je speelt vooral een cruciale ondersteunende rol binnen de expertisenetwerken bij de voorbereiding, de uitwerking, de opvolging en de evaluatie van het strafrechtelijk beleid. 

 

Jobinhoud

Binnen de functie van attaché strafrechtelijk beleid organiseer en ondersteun je de activiteiten van expertisenetwerken en de binnen deze netwerken opgerichte werkgroepen. Je speelt vooral een cruciale ondersteunende rol binnen de expertisenetwerken bij de voorbereiding, de uitwerking, de opvolging en de evaluatie van het strafrechtelijk beleid. 

Je redigeert documenten ter voorbereiding van het strafrechtelijk beleid (verzameling en analyse van gegevens, verkennende vragenlijsten, criminologische interpretaties, historische analyse, studie van de buitenlandse ervaringen, definitie van de evaluatiecriteria, enz.) en ontwerpadviezen gericht aan de minister van Justitie of de bevoegde ministers van de deelstaten. 

Je voert studies uit over de misdrijffenomenen en beantwoordt de vragen van de gerechtelijke entiteiten van het openbaar ministerie om de evolutie van een misdrijffenomeen te objectiveren, en je contextualiseert de analyses van de statistisch analisten van het College van Procureurs-generaal. 

 

Profiel

Diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (bv. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (bv. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde)

Een relevante professionele ervaring van minstens één jaar in het domein van humane en sociale wetenschappen, verdeeld over ten minste 2 van de 5 onderstaande taken:

 • kwalitatieve onderzoeksgegevens verzamelen door middel van interviews, enquêtes, focusgroepen, procesevaluaties, verkennende vragenlijsten ; 
 • definiëren van evaluatiecriteria ; 
 • data-analyse ; 
 • interpretatie en contextualiseren van de analyses ; 
 • het opstellen van het evaluatieverslag met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.

 

Competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je geeft advies aan uw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van uw expertise. 
 • Je beschikt over een goede kennis van de jobinhoud en de werkomgeving.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden
 • Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
 • Niet vereist, wel een troef : Kennis van het Frans

 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: 37.787,35 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot thuiswerk 3 dagen per maand
 • u geniet van 26 dagen jaarlijks vakantieverlof
 • Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteren

Alle info over de procedure op de website van Selor.

Solliciteren kan tot en met 5 augustus 2019. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

 

Contact 

Contactpersoon Selor

Quinten Ouvry
Tel.: 02.557.42.16
 quinten.ouvry@just.fgov.be

Meer informatie over de jobinhoud? 

Jessica Kremers – Jurist/Coördinatrice  bij de Steundienst van het Openbaar Ministerie. 
Tel.: 02/557.42.15 
Jessica.Kremers@just.fgov.be 

 

17/07/19 -

Op 30 juli 2019 is het de Werelddag tegen Mensenhandel. Het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC) lanceert daarom in de ganse maand juli de campagne Blue Heart om de publieke opinie bewust te maken van mensenhandel en de gevolgen ervan voor de samenleving.

Mensenhandel is één van de meest lucratieve misdrijven in de wereld waarvan België natuurlijk niet gespaard blijft. De strijd tegen deze wanpraktijken is één van de prioriteiten voor het openbaar ministerie. 

Seksuele uitbuiting, seksuele slavernij, gedwongen huwelijken en dwangarbeid, enz. zijn ook misdrijffenomenen die gerelateerd zijn aan mensenhandel en die afbreuk doen aan de hoekstenen van onze samenleving. Het openbaar ministerie ondersteunt bijgevolg de campagne Blue Heart van UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime #Endhumantrafficking 

Een blauw hart zal prijken op onze communicatiekanalen om de publieke opinie in juli te sensibiliseren voor de strijd tegen mensenhandel.

Meer info www.unodc.org/endht en https://twitter.com/UNODC

16/07/19 - Parket Brussel

De onderzoeksrechter heeft, in de loop van de namiddag, A.M. verhoord en heeft besloten om hem in vrijheid te stellen onder de volgende voorwaarden :

 • zijn woning niet verlaten tussen 22u en 6u
 • een opleiding volgen nabij het VIAS instituut
 • niet meer rijden en rijbewijs binnen de 24 u overhandigen op het   commissariaat
 • psychologische opvolging

Het gerechtelijk onderzoek is, voor de rest, nog steeds lopende

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

15/07/19 - Parket Brussel

Deze zondag, 14 juli 2019, rond 4u45, werd een man dodelijk aangereden op de kruidtuinlaan door een personenwagen komende van het centrum.

Een vooronderzoek werd geopend teneinde het slachtoffer als ook de bestuurder van de wagen te identificeren. Het parket van Brussel is afgestapt op de plaats der feiten en heeft een wetsdokter en verkeersdeskundige aangesteld als ook het labo van de federale politie.

Op maandag 15 juli kan het parket van Brussel u de identiteit van het slachtoffer meedelen. Het betreft een man van 21 jaar oud, B.I.P., van Roemeense afkomst. Zijn familie werd door de politiediensten op de hoogte gesteld van het tragisch ongeval.

Het onderzoek omtrent de bewakingsbeelden heeft toegelaten om het verdachte voertuig, op de late namiddag, te lokaliseren op de helihavenlaan te Brussel. De nummerplaat als ook de schade aan de wagen komen overeen met het verdachte voertuig.

Deze middag is de verdachte, A.M. geboren in 1995, zich komen aangeven bij de Brusselse politiediensten. Hij werd door de procureur des Konings van zijn vrijheid beroofd en wordt op ditzelfde ogenblik verhoord door de Brusselse politiediensten. Hij is gekend bij de politiediensten en justitie maar verkeert niet in recidivestatus.

Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor:

 • Onopzettelijke doodslag
 • Vluchtmisdrijf
 • In gevaar brengen van voetgangers

De onderzoeksrechter beschikt over 48 uur om de verdachte te verhoren en om deze wel of niet onder aanhoudingsmandaat te plaatsten.

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

17/06/19 - Parket Oost-Vlaanderen

Na een tv-reportage (Pano) op 5 september 2018 over Schild & Vrienden, opende het parket Oost-Vlaanderen een strafonderzoek om na te gaan of door deze organisatie strafbare feiten zijn gepleegd, en door wie die desgevallend zijn gepleegd.

Het parket vorderde lastens Dries V.L. een onderzoeksrechter.

Een onderzoeksrechter is een rechter en maakt geen deel uit van het parket. De onderzoeksrechter heeft vanaf dat ogenblik de exclusieve leiding over het gerechtelijk onderzoek en bepaalt het verdere verloop ervan. Communicatie over dat onderzoek, gebeurt dan weer exclusief door het parket, weliswaar steeds met instemming van de onderzoeksrechter, zoals wettelijk voorzien.

 

In het kader van het gerechtelijk onderzoek zijn eerder diverse huiszoekingen uitgevoerd, waaronder bij Dries V.L.

Daarbij werden verschillende zaken in beslag genomen, zoals computermateriaal.

De grote hoeveel aan materiaal werd onderworpen aan een grondige analyse door speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen.

Deze analyses konden worden afgerond, waardoor het onderzoek in een volgende fase is beland en waarbij de onderzoeksrechter thans is overgegaan tot het verhoor van diverse personen.

 

Daarbij werd vandaag Dries V.L. onderworpen aan een grondig verhoor door de speurders en werd hij nadien voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

Reeds van bij de aanvang van het onderzoek was Dries V.L. (impliciet) inverdenkinggesteld.*

De onderzoeksrechter stelde betrokkene vandaag ook formeel in verdenking. Hij wordt onder meer verdacht van inbreuken op de racismewet, de negationismewet, de wapenwet,…

Een inverdenkingstelling (impliciete of formele) betekent dat er aanwijzingen van schuld zijn, doch niet dat bepaalde strafrechterlijke feiten lastens iemand reeds effectief bewezen zouden zijn. Een inverdenkingstelling zorgt er verder voor dat de verdachte over bijkomende rechten beschikt.

De onderzoeksrechter besliste na de voorleiding om Dries V.L. vrij te laten onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden die is opgelegd, is een geleid bezoek aan de Dossin kazerne.

 

Het onderzoek zit in een eindfase. Van zodra het onderzoek is afgerond, maakt de onderzoeksrechter het dossier over aan het parket, die op basis van alle elementen in het strafdossier een eindvordering opmaakt, waarna de zaak voor de raadkamer in Gent zal komen. Partijen hebben hierbij het recht eventueel aanvullend onderzoek te vragen. De raadkamer zal finaal beslissen of er aanwijzingen van schuld zijn lastens bepaalde personen en zal oordelen wie desgevallend dient verwezen te worden naar de correctionele rechtbank.

 

Parlementaire onschendbaarheid:

Gezien het onderzoek werd aangevat op een ogenblik dat Dries V.L. gewone burger was (nl in september 2018), is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid. Dit is des te meer het geval omdat het gevorderde gerechtelijk onderzoek nominatief lastens hem werd ingesteld.

Betrokkene kan bij het parlement zelf wel schorsing van de vervolging vragen, waarvoor de Kamer hiertoe met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen dient te beslissen.

Zie hiervoor art. 59 van de Grondwet én de gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal, nr. COL 6/97**

 

*

1. Inverdenkingstelling:

1.1. Wetgeving

Artikel 61bis van het Wetboek van strafvordering bepaalt:

“De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Deze inverdenkingstelling vindt plaats ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene.

Dezelfde rechten als de inverdenkinggestelde geniet eenieder tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

 

1.2. Rechtsleer

Uit artikel 61bis Sv. volgt dus dat er twee soorten inverdenkingstellingen zijn nl.

De inverdenkingstelling waarbij de onderzoeksrechter formeel vaststelt dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan ten laste van een bepaalde persoon

De inverdenkingstelling waarbij het parket of een burgerlijke partij nominatief de strafvordering instelt door een gerechtelijk onderzoek te vorderen

De eerste inverdenkingstelling wordt in de rechtsleer doorgaans de “formele inverdenkingstelling” genoemd, de tweede inverdenkingstelling wordt in de rechtsleer alsook doorgaans de “impliciete inverdenkingstelling” genoemd, (zie oa de basishandboeken of standaardwerken Strafrecht en Strafprocesrecht, onder andere van Hoogleraar en rechter bij het Internationaal Strafhof Chris Van Den Wyngaert en van wijlen dr. Raoul Declercq, emeritus buitengewoon hoogleraar en emeritus advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie):

Zie bijvoorbeeld:

R. DECLERCQ, “Beginselen van strafrechtspleging”, Kluwer, 2014, 555: over de twee betekenissen van inverdenkingstelling.

Zie bijvoorbeeld ook verder over de impliciete inverdenkingstelling:

C. VAN DEN WYNGAERT, “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen”, Maklu uitgevers, 2017, 984 en 1045: “Indien de vordering tot onderzoek op naam van een concrete verdachte is gesteld of in een klacht met burgerlijke partijstelling een verdachte met naam is genoemd, dan vloeit hieruit echter een inverdenkingstelling voort (impliciete inverdenkingstelling).”

S. VANDROMME, “Op zoek naar een Effectief Rechtsmiddel om reeds tijdens het Vooronderzoek de Overschrijding van de Redelijke Termijn te doen vaststellen, P&B 2003, 194, randnummer 24).

Onder impliciete inverdenkingstelling wordt soms ook de situatie begrepen waarbij, zonder dat er een nominatieve vordering door het OM of de burgerlijke partij bestaat, een aantal onderzoeksdaden bevolen door de onderzoeksrechter erop wijzen dat de strafvordering weldegelijk gericht is tegen een welbepaalde persoon (bv. door een huiszoeking).

Zie bijvoorbeeld

C. VAN DEN WYNGAERT, “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen”, Maklu uitgevers, 2017, 984 en 1045:  “Een impliciete inverdenkingstelling kan ook voortvloeien uit een onderzoeksdaad waaruit blijkt dat t.a.v. een bepaald persoon ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.”

G. MAES, “Onderzoeksdaden – Het verzoek bijkomende onderzoeksdaden te verrichten” in X, Comm.Straf., Kluwer, Mechelen, 2005,  randnr. 17).

 

1.3. Richtlijnen College van Procureurs-generaal

Ook het College van Procureurs-generaal bespreekt en preciseert in de Omzendbrief nr. COL 12/98 nav de Wet Franchimont op pagina 60 enerzijds “De formele toekenning of kennisgeving” en anderzijds “De impliciete inverdenkingstelling”:

“De impliciete inverdenkingstelling:

Elke persoon die nominatief genoemd wordt in:

Een vordering van de procureur des Konings (inleidende, uitbreidende of aanvullende vordering)

Een akte van stelling als burgerlijke partij,

Een onderzoekshandeling waaruit zou blijken dat de onderzoeksrechter meent dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan tegen deze persoon.”

Artikel 61 bis WSV preciseert echter niet dat de onderzoeksrechter zou verplicht zijn een persoon in verdenking te stellen wanneer tegen deze de strafvordering reeds werd ingesteld omdat hij nominatief werd aangeduid door de vordering van de procureur des Konings, of de akte van stelling als burgerlijke partij.”

(Zie in dat verband ook R. VERSTRAETEN, “Handboek strafvordering”, Maklu Uitgevers, 2012, 808)

“De formele toekenning of kennisgeving:

De inverdenkingstelling kan formeel plaats vinden bij gelegenheid van het verhoor door de onderzoeksrechter.

Ze kan ook volgen uit een formele kennisgeving aan de betrokken persoon door de onderzoeksrechter langs eender welke andere weg, vermits de wet slechts van een kennisgeving gewag maakt.”

 

1.4. Rechtspraak

Daarnaast krijgt iedere persoon de hoedanigheid van inverdenkinggestelde wanneer er ten laste van die persoon in de vordering tot regeling van de rechtspleging door het OM bepaalde misdrijven worden ten laste gelegd, zelfs wanneer er nooit een formele inverdenkingstelling gebeurde of er een nominatieve vordering van het parket of een burgerlijke partij bestond voor de vordering tot regeling van de rechtspleging  (zie. Cass. 23 maart 2011, T.Straf. 2013/1, 30-31 en Cass. 23 oktober 2002, P.02.1088.F/6)

De formele inverdenkingstelling en de impliciete inverdenkingstelling verlenen de  persoon die er het voorwerp van uitmaakt dezelfde rechten (vb. recht om  inzage/afschrift van het strafdossier te vragen, recht om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen, recht om teruggave van in beslag genomen stukken te vragen…), waarover hij als gewone verdachte niet zou beschikken, mocht hij bijvoorbeeld niet nominatief genoemd zijn in de vordering van het parket.

De rechtspraak maakt meestal geen gebruik van de term impliciete inverdenkingstelling. In de rechtspraak heeft men het meestal over “inverdenkingstelling” (zie vb. Cass. 23 maart 2011, P.10.1757.F, T.Straf. 2013/1, 30-31, met noot B. Meganck).”

 

**

2.Uittreksel uit de gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal, nr. COL 6/97 van 15 september 1997:

"C. Buiten de zitting van zijn parlementaire instelling:

Zo het onderzoek (informatie-onderzoek door de procureur des Konings of gerechtelijk onderzoek door de geadieerde onderzoeksrechter) ten laste van een parlementslid reeds werd ingesteld buiten de zitting of voordat de betrokkene verkozen werd, geniet hij tijdens de daaropvolgende zitting geen enkele immuniteit wat die eerder ingestelde en nog lopende vervolging betreft. Hij kan in die strafzaak worden verwezen naar het bevoegde strafgerecht, worden gedagvaard voor een hof of een rechtbank en zelfs worden aangehouden door de onderzoeksrechter, zonder verlof van de wetgevende vergadering waarvan hij nadien deel uitmaakt. De bijzondere procedure met betrekking tot de dwangmaatregelen waarvoor het optreden van een rechter vereist is, met name de tussenkomst van de eerste voorzitter van het hof van beroep, is evenmin van toepassing.

Buiten de zitting kan de vervolging ook worden ingesteld ingevolge een burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of inmiddels een rechtstreekse dagvaarding door een particulier of een rechtspersoon.

Kortom, buiten de zittijd is een parlementslid een gewoon burger."

 

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

17/06/19 - Parket Brussel

Gelet op de verschillende vragen die we krijgen over kinderen die uit Syrië zijn teruggebracht, kunnen de parketten van Brussel, Luik en Halle Vilvoorde volgende informatie bevestigen:

Elk betrokken parket heeft maatregelen genomen voor de teruggebrachte kinderen waarvoor zij bevoegd zijn, conform de jeugdbeschermingswet. Eén van de kinderen is recent meerderjarig geworden.

Alle kinderen werden tijdens de hele operatie psychologisch begeleid. In eerste instantie wordt de fysieke en psychische gezondheid nagegaan.

We benadrukken dat alle kinderen gedurende een lange tijd in moeilijke omstandigheden in Syrië verbleven hebben. Vervolgens wordt er een verdere gepaste omkadering voorzien. Om deze omkadering alle kans op slagen te geven, is het belangrijk hier geen details over te geven. In deze context nodigen we de media uit om de privacy van de kinderen maximaal te respecteren opdat hun herstel in alle sereniteit kan plaatsvinden.

Zoals in andere dossiers betreffende minderjagen zullen er dus door de parketten geen details vrijgegeven worden over de concrete beschermingsmaatregelen in concrete dossiers.

Stéphanie Lagasse

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

14/06/19 - Parket Brussel

Het Brusselse parket kan bevestigen dat de verdachte die op 13.06.2019 werd opgepakt en ter beschikking werd gesteld van het parket van de Procureur des Konings te Brussel, vandaag 14.06 voor een onderzoeksrechter is verschenen.

De verdachte was in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en had een rijverbod gekregen. Het Brusselse parket heeft een aanhoudingsbevel gevorderd voor een ongeval met vluchtmisdrijf die opzettelijke slagen en verwondingen heeft veroorzaakt.

De onderzoeksrechter heeft de verdachte verhoord en hem in beschuldiging gesteld. Hij werd door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten waaronder het verbod om een wagen te besturen. 

Bij niet naleving van deze voorwaarden opgelegd door de  onderzoeksrechter kan de verdachte onder voorlopige hechtenis worden geplaatst. Wanneer het onderzoek afgerond is kan het parket de doorverwijzing naar de rechtbank vorderen waar hij zal moeten antwoorden op de gestelde feiten.

Het slachtoffer wordt nog steeds gehospitaliseerd. Haar situatie is stabiel.

Stéphanie Lagasse

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

14/06/19 - Parket Brussel

Op 13 juni 2019 rond 8u werd een 14-jarig meisje aangereden te Schaarbeek door een personenwagen. Zij werd hierbij zwaar gewond, en verkeerde in levensgevaar. Intussen zou haar situatie stabiel zijn.

De bestuurder van het voertuig heeft vluchtmisdrijf gepleegd.

Het parket heeft een onderzoek geopend teneinde enerzijds de identiteit van de bestuurder te achterhalen en anderzijds de exacte omstandigheden van de aanrijding te bepalen.

Uit de getuigenverklaringen kon niet eenduidig worden afgeleid of het slachtoffer overstak op het zebrapad of niet.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld die met het labo van de federale politie ter plaatse is gegaan.

Intussen werd een verdachte gearresteerd die in de loop van de avond zal verhoord worden. Na zijn verhoor zal de procureur beslissen of hij al dan niet ter beschikking gesteld wordt van het parket van de procureur des Konings te Brussel.

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

14/06/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : verkeersongeval met vluchtmisdrijf

Datum en plaats : 13 juni 2019 - Schaarbeek

Verdachte : /

Slachtoffer : /

 

UPDATE

 

Het Brusselse parket kan bevestigen dat de verdachte die gisteren werd opgepakt en ter beschikking werd gesteld van het parket van de Procureur des Konings te Brussel, vandaag voor een onderzoeksrechter is verschenen.

De verdachte was in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en had een rijverbod gekregen. Het Brusselse parket heeft een aanhoudingsbevel gevorderd voor een ongeval met vluchtmisdrijf die opzettelijke slagen en verwondingen heeft veroorzaakt.

De onderzoeksrechter heeft de verdachte verhoord en hem in beschuldiging gesteld. Hij werd door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten waaronder het verbod om een wagen te besturen. 

Bij niet naleving van deze voorwaarden opgelegd door de  onderzoeksrechter kan de verdachte onder voorlopige hechtenis worden geplaatst. Wanneer het onderzoek afgerond is kan het parket de doorverwijzing naar de rechtbank vorderen waar hij zal moeten antwoorden op de gestelde feiten.

Het slachtoffer wordt nog steeds gehospitaliseerd. Haar situatie is stabiel.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

20/05/19 - College van procureurs-generaal

Naar aanleiding van de verkiezingen op zondag 26 mei 2019 heeft het College van Procureurs-generaal op haar vergadering van 16 mei 2019 de richtlijnen van vervolgingsbeleid bepaald die door de parketten zullenworden toegepast ten aanzien van kiezers en personen die zijn opgeroepen om te zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau en die afwezig zijn zonder geldige reden.

Het College van Procureurs-generaal wenst hierbij een evenwicht te hanteren tussen, enerzijds, de noodzaak om te reageren op het niet naleven van de burgerplicht en,anderzijds, de optimale aanwending van de beperkte beschikbare middelen binnen elk parket.

Het College besliste de parketten te vragen een snelle strafrechtelijke reactie te hebben door aan de voorzitters en de bijzitters die geen gevolg geven aan hun oproeping een minnelijke schikking van 250 euro voor te stellen.

De voorzitters en bijzitters die afwezig waren zonder geldige reden én de voorgestelde minnelijke schikking niet betalen, zullen worden vervolgd voor de correctionele rechtbank.

De wet bepaalt het volgende: “Wordt gestraft met een geldboete van vijftig tot tweehonderd euro (x 8), de voorzitter, de bijzitter of de plaatsvervangend bijzitter die de redenen van zijn/haar verhindering niet opgegeven heeft binnen de vastgelegde termijn of die het, zonder wettige reden, nagelaten heeft om het opgedragen ambt te vervullen.”

Het College van Procureurs-generaal brengt ook de wetgeving voor de kiezers in herinnering waarbij een eerste, niet gewettigde onthouding naargelang van de omstandigheden bestraft wordt met een berisping of met een geldboete van vijf tot tien euro (x8). Bij herhaling is de geldboete tien euro tot vijfentwintig euro (x8). 

Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. 

Ten aanzien van de kiezers die zonder geldige reden niet opdagen, heeft het College beslist om de geringste vervolgingsgraad toe te kennen.

Contactgegevens voor meer informatie: advocaat-generaal Liliane Briers, parket-generaal Brussel

20/05/19 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen die regelmatig werden gesteld door verschillende media, deelt het parket van Brussel de volgende informatie mee.

Op 2 april 2019 heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend naar poging tot moord nadat een vrouw in Anderlecht verschillende messteken kreeg toegediend terwijl ze haar kinderen naar school bracht.

Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor de feiten. Deze onderzoeksrechter heeft een reeks onderzoeksopdrachten bevolen. De exploitatie van de bewakingsbeelden heeft geleid tot de identificatie van een verdachte. De foto van deze verdachte werd verspreid in de media.

Op 6 mei 2019 werd een man, A.A., geboren in 1985, aangehouden in Nederland. Hij wordt ervan verdacht de dader van deze moordpoging te zijn. De verdachte heeft geen gerechtelijke antecedenten, maar is gekend bij de politiediensten en het gerecht.

Aangezien er een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd voor de betrokkene, is de wettelijke termijn voor de uitleveringsprocedure maximaal 40 dagen.

Zodra hij zich op Belgische grond bevindt, zal de verdachte worden verhoord door de onderzoekers en de onderzoeksrechter.

Aangezien de verdachte nog niet is verhoord over de feiten die hem verweten worden, is het in dit stadium te vroeg om de redenen voor zijn handeling te kennen en te weten of hij zijn moordpoging bekent.

We herinneren er ook aan dat het vermoeden van onschuld nog steeds geldt voor de verdachte.

 

Denis GOEMAN - Substituut-procureur des Konings – woordvoerder

20/05/19 - Parquet du Brabat Wallon

Een primeur in België: de politiediensten van het arrondissement Waals-Brabant ondertekenden recent een protocol betreffende de “gerechtelijke synergie”.

De Lokale en Federale Politie en het parket werkten samen aan dit project, dat voorbereid werd door procureur des Konings Jean-Claude Elslander en erop gericht is de kwaliteit van het gerechtelijk optreden in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant te verbeteren. Via gestroomlijnde werkprocedures en functioneringsprincipes die gebaseerd zijn op specialisatie, samenwerking en coördinatie, zal dit protocol ervoor zorgen dat alle significante gerechtelijke feiten op een efficiëntere manier afgehandeld worden.

Meer weten: 
Politie website

In de Franstalige pers verschenen artikels: 

frama.link/lavenir_synergieBW
frama.link/DH_synergieBW

 

 

13/05/19 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media, het Brusselse parket kan bevestigen dat : een dodelijk verkeersongeval tussen een voetganger en een bestelwagen heeft plaatsgevonden op 10/05/2019 nnamiddag in Anderlecht op de Verdiplein.  

De voetganger is ter plaats overleden.

Het Brusselse parket wordt geïnformeerd en heeft verschillende onderzoeksdaden bevolen om de omstandigheden van het ongeval na te gaan zoals het verhoor van getuigen. Een verkeersdeskundige wordt ook aangeduid en is ter plaats gegaan. De bestuurder van de bestelwagen heeft positief geblazen op de alcoholtest. Hij wordt van zijn vrijheid beroofd en is ter beschikking gesteld  van het Brusselse parket. Het onderzoek is lopend.

Stéphanie Lagasse - substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

02/05/19 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen gekregen in het kader van het dossier in verband met “Ecole n°1” in Schaarbeek en de emotie die het teweeg gebracht heeft, kan het Brusselse parket het onderstaande meedelen.

 • Op 25 april ontdekte een mama, die haar dochtertje van 4 jaar was gaan ophalen in een school in Schaarbeek, bij het thuiskomen dat er bloed in het ondergoed van haar dochtertje zat. 
 • De ouders van de minderjarige hebben een klacht neergelegd bij de politie. De minderjarige werd overgebracht naar het ziekenhuis om nodige zorgen te verkrijgen.
 • Er werd een deskundige aangesteld om over te gaan tot de afname van forensische stalen op het meisje.
 • Op maandag 29 april 2019 hebben gespecialiseerde verhoorders een audiovisueel verhoor uitgevoerd van het kind met de bijstand van een tolk. Andere partijen in het dossier werden ook verhoord om te verduidelijken wat er is gebeurd op 25 april 2019.
 • Naar aanleiding van de verzamelde elementen heeft het parket van Brussel een wetsdokter gevorderd om kennis te nemen van de inhoud van het medisch dossier van het kind en ons zijn conclusies mee te delen.

In dit stadium van het onderzoek kan het parket van Brussel na de uitvoering van de bovenvermelde onderzoeksopdrachten bevestigen dat er in dit dossier geen zedenfeiten werden gepleegd met het kind en dat er geen sprake is van enige andere vorm van geweld. 

De verwondingen van het kind werd veroorzaakt door een infectie die ook bloedingen teweeg kan brengen.

Er werd bijgevolg geen strafrechtelijk misdrijf vastgesteld in deze zaak.

Stéphanie LAGASSE - Substituut-procureur des Konings – Woordvoerster

Denis GOEMAN - Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

15/04/19 - Parket Brussel

Feiten : Cannabidiol
Datum en plaats : Bruxelles
Verdachte : /
Slachtoffer : /

Naar aanleiding van informatie die we hebben ontvangen en artikels die zijn verschenen in de pers over de organisatie van een ‘cannabisjacht’ (cannabidiol), is het parket van Brussel op 10 april 2019 een opsporingsonderzoek gestart naar de verschillende organisatoren van deze evenementen wegens “aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen in groep”.

Het parket van Brussel wil eraan herinneren dat volgens de huidige wetgeving:

 • de verkoop van cannabidiol niet onderworpen is aan de wet van 1921 betreffende het verhandelen van verdovende middelen op voorwaarde dat het THC-gehalte niet hoger is dan 0,2%. De verkoop ervan is echter wel onderworpen aan verschillende wetten in verband met de volksgezondheid en fiscaliteit;
 • de verkoop van cannabis, het bezit van cannabis met het oog op verkoop en het aanzetten tot gebruik ervan illegaal zijn. Personen die zich hieraan wagen riskeren gevangenisstraffen die kunnen oplopen tot 20 jaar opsluiting indien het aanzetten en de verkoop gericht zijn op minderjarigen (aangezien de gevolgen voor hun gezondheid onomkeerbaar kunnen zijn);
 • het bezit van cannabis met het oog op persoonlijk gebruik, ongeacht de hoeveelheid, altijd illegaal is en bestraft kan worden met geldboeten en zelfs zwaardere straffen in geval van herhaling.

Stéphanie Lagasse - woordvoerder

09/04/19 - College van procureurs-generaal

Door de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (B.S. 6/11/2017) wordt het fenomeen ‘kraken’ (zowel van een bewoond als onbewoond pand) strafbaar gesteld zonder dat het fenomeen ‘Kraken’ wordt gedefinieerd.

De onrechtmatige bezetter die binnen de vastgestelde termijn geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming van de procureur des Konings of het vonnis tot uithuiszetting van de vrederechter, kan worden veroordeeld tot de in het nieuwe artikel 442/1, §2 van het Strafwetboek bepaalde straffen.

Huidige omzendbrief is bedoeld om enerzijds het nieuwe wettelijke kader en de doelstellingen van de wetgever te schetsen en anderzijds om het ter zake te volgen strafrechtelijk beleid toe te lichten.

Ontdekt de nieuwe omzendbrief hier.

 

14/03/19 -

De eerste publieke veiling van strafrechtelijk inbeslaggenomen cryptomunten leverde 285.719 Britse pond (of zo’n 332.987 euro) op. De bitcoins werden opgerold door de Belgische politie en Justitie in het kader van drugshandel.

 

Het Noord-Ierse veilinghuis Wilsons Auction kreeg van de Belgische overheid de overheidsopdracht toegewezen om inbeslaggenomen virtuele valuta te beheren en verkopen. Op 28 februari en 1 maart 2019 veilde het bedrijf zo’n 318 bitcoins, bitcoins cash en bitcoins gold via fysieke en online veilingen.

 

De vraag was groot: alle 69 loten gingen vlot de deur uit. Het veilinghuis kreeg 6400 keer een bod uit meer dan 100 landen wereldwijd. Het veilinghuis is gespecialiseerd in de verkoop van cryptomunten, luxeauto’s, horloges en designgoederen, aangeleverd door overheidsdepartementen, politie en curatoren wereldwijd.

 

Belgische bitcoins opgerold via DarkNet

 

Op 12 maart 2015 nam de Federale Gerechtelijke Politie Limburg 104,9909228 bitcoins in beslag. Twee Belgen verkochten drugs onder meer via het DarkNet, die ze wereldwijd per post verstuurden. Bepaalde transacties werden betaald met virtuele valuta. Tijdens de huiszoeking vond de politie bitcoinportefeuilles op de computer van de hoofdverdachte.

 

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft op 10 november 2016 de hoofdbeklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en de bitcoins verbeurd verklaard. De sleutel van het bitcoinadres werd overgemaakt aan de ontvanger van de FOD Financiën die instaat voor de uitvoering van de verbeurdverklaring van definitieve vonnissen en arresten. Op dat ogenblik was er evenwel geen regeling voorzien voor de verkoop van virtuele valuta.

 

Hervorming COIV-wet

 

Dankzij de hervorming van de COIV-wet van 4 februari 2018 door Minister van Justitie Koen Geens, werd het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) de aangewezen dienst om de in beslag genomen virtuele valuta verplicht te beheren. Voorheen gebeurde dat door de politiediensten of op de griffies. Deze wet voorziet dat inbeslaggenomen virtuele valuta kunnen worden verkocht in de loop van de gerechtelijke procedure. Gezien hun variabele waardebepaling, kan een bewaring in natura een waardevermindering teweeg brengen.

 

Omwille van de technische expertise, de veilige bewaring en de waardebepaling van virtuele valuta, schreven de COIV en de FOD Justitie een overheidsopdracht uit waarbij een ervaren partner de in beslag genomen of verbeurd verklaarde valuta (bitcoin, litecoin, …) op gelijk welk moment zou kunnen ontvangen, bewaren, beheren en verkopen

 

Vaste werkwijze

 

Binnenkort tekent Minister van Justitie Koen Geens en het College van procureurs-generaal een omzendbrief die deze praktische werkwijze, vanaf het oprollen van cryptomunten tot de verkoop ervan, voor het hele Openbaar Ministerie en de politiediensten vastlegt.

 

 

COIV

04/03/19 - Collège des procureurs généraux

Deze nieuwe omzendbrief is erop gericht het opsporings- en vervolgingsbeleid te definiëren inzake mensensmokkel en de hulp bij de illegale binnenkomst, het illegale verblijf en de illegale doortocht van vreemdelingen. De omzendbrief wil in eerste instantie een hulpmiddel zijn voor de parketmagistraten en de politieambtenaren in de strijd tegen mensensmokkel en legt dan ook een werkwijze op om misdrijven inzake mensensmokkel op te sporen en te vervolgen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de beoordelingsbevoegdheid van de magistraten, die hun optreden kunnen afstemmen naargelang het geval en op grond van lokale situaties.

De evolutie van het fenomeen op het terrein noopte tot een herziening van de vorige omzendbrief, meer bepaald omdat het fenomeen zich momenteel vooral verplaatst naar personen die het Belgische grondgebied doorreizen op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De modi operandi, de omvang van de door de daders ingezette middelen, het geweld ten aanzien van de politieambtenaren en de slachtoffers, het niet altijd duidelijke onderscheid tussen de slachtoffers en de daders, het aantal slachtoffers, en de interactie tussen de criminele organisaties in de verschillende stadia van de mensensmokkel, zijn eveneens factoren die ertoe hebben geleid dat de richtlijnen terzake moesten worden bijgewerkt.

De omzendbrief wil dit misdrijffenomeen zo doeltreffend mogelijk aanpakken, met de bedoeling om de daders te bestraffen en om mogelijke slachtoffers te beschermen. Slachtoffers kunnen een verblijfsvergunning krijgen in geval er verzwarende omstandigheden zijn zoals bijvoorbeeld het misbruik maken van hun kwetsbaarheid of wanneer ze in gevaar worden gebracht. De focus ligt hierbij vooral op niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Het gaat hier niet om het in goede banen leiden van de migratiestromen noch om het bestrijden van illegale immigratie, want dit is boven alles een bestuurlijke aanpak.

Mensensmokkel is bovendien een fenomeen dat de grenzen van de gerechtelijke arrondissementen en het Belgische grondgebied overschrijdt. Deze omzendbrief bevat dan ook niet alleen maatregelen ter verbetering van de synergiën tussen arrondissementen maar ook een belangrijk luik over de internationale samenwerking.

In de omzendbrief wordt verder benadrukt dat het financiële luik evenmin uit het oog mag worden verloren en dat, meer in het bijzonder, de criminele winsten moeten worden opgespoord, in kaart gebracht en verbeurdverklaard.

Omwille van de coherentie met de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zijn de richtlijnen inzake het bieden van hulp bij de binnenkomst, het verblijf en de doortocht in deze omzendbrief inzake mensensmokkel opgenomen.

De nieuwe omzendbrief verstrekt aan de parketmagistraten richtlijnen over de vervolging van feiten van hulp bij de illegale binnenkomst, het illegale verblijf of de illegale doortocht van vreemdelingen in België en de toepassing van de clausule van vrijstelling van verantwoordelijkheid in het geval dat de hulp voornamelijk vanuit humanitaire overwegingen werd verleend.

14/02/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten: Overlijden

Datum en plaats: 13 februari 2019, 1050 Brussel

Verdachte: -

Slachtoffer: S., vrouw, 18 jaar

 

Naar aanleiding van verschillende vragen van de media in verband met de verspreiding van een opsporingsbericht wil het parket van Brussel de onderstaande informatie meedelen.

Op 13 februari 2019 werd in de loop van de dag de verdwijning van een jonge vrouw van 18 jaar gemeld die student is aan de ULB. Ze woonde een feestje bij dat georganiseerd werd op de campus van de VUB in Elsene en werd voor het laatst gezien rond 1.30 u op 13 februari.

Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gestart om haar te vinden.

Bij het uitkammen van de campus Solbosch van de VUB heeft het team van de Cel Vermiste Personen van de federale politie dat van wacht was omstreeks 1 u op 14 februari 2019 het levenloze lichaam van het meisje gevonden.

De procureur des Konings en een wetsdokter zijn ter plaatse gegaan.

Volgens de eerste vaststellingen is het overlijden niet het gevolg van de tussenkomst van een derde. Er wordt vermoed dat het om een ongeval gaat.

Het onderzoek wordt voortgezet en er zal morgenochtend een autopsie worden uitgevoerd.

 

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

11/02/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : sprong uit raam

Datum en plaats : 11 februari 2019, Sint-Lambrechts-Woluwe

Verdachte : -

Slachtoffer : meisje van 14 jaar

 

Gelet op de vele vragen van diverse media kan het parket volgende informatie bevestigen met betrekking tot de feiten die zich hebben voorgedaan op een school in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Omstreeks 11u is een meisje van 14 jaar uit het raam van haar klas gesprongen en 10 meter lager  terecht gekomen.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek hebben de feiten zich als volgt voorgedaan: het meisje zou aan de leerkracht gevraagd het om het raam te mogen openen. Hierop zou zij uit het raam naar beneden gesprongen zijn.

Er zou geen sprake zijn van enige tussenkomst van een derde.

Het meisje is met zware verwondingen, ondermeer aan de benen, overgebracht naar het ziekenhuis.  meer informatie over haar medische toestand kunnen we op dit moment niet verstrekken.

Er is een onderzoek geopend om de precieze omstandigheden van de feiten na te gaan. Over de beweegredenen van het meisje of een eventuele aanleiding kunnen we nog geen informatie geven. Het meisje zelf is onverhoorbaar. De schooldirectie en klastitularis worden verhoord.

 

Ine Van Wymersch

Woordvoerder parket Brussel

11/02/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : dodelijk verkeersongeval

Datum en plaats : 8 februari 2019, 1050 Brussel

Verdachte : -

Slachtoffer : E., man, geboren in 1955

 

Gelet op de vele vragen van diverse media kan het parket volgende informatie bevestigen met betrekking tot het verkeersongeval dat zich vrijdagavond 08/02 omstreeks 18u35 heeft voorgedaan op het Flageyplein in Elsene.

Omstreeks 18u35 is een voetganger, die aan de bushalte stond, onder de wielen van een bus va, de STIB terecht gekomen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen tussenkomst van een derde geweest is. De stelling van het ongeval is de geprivilegieerde piste.

We kunnen evenwel niet zeggen of het slachtoffer om een ongekende reden zijn evenwicht verloren heeft, dan wel zich bewust voorover gegooid heeft en zo onder de bus terecht is gekomen.

Het slachtoffer is bezweken aan de gevolge van het ongeval.

De chauffeur van de bus heeft een ademtest afgelegd en deze was negatief.  Over een eventuele aansprakelijkheid van de buschauffeur is er nog geen beslissing genomen.

Verschillende onderzoeksdaden werden bevolen om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan: analyse van de beschikbare camerabeelden, verhoor van de chauffeur en de getuigen, opmaak van een uitgebreid fotodossier en schets van de plaats van het ongeval.

Het dossier is nu overgemaakt aan de afdeling verkeer van het parket van Brussel voor verder gevolg.

Meer informatie zal er over dit verkeersongeval niet gegeven worden.

 

Ine Van Wymersch

Woordvoerder parket Brussel

06/02/19 - Parquet de Bruxelles

Het parket wenst toelichting te geven bij de opheldering van één van de oudste verdwijningszaken van minderjarigen uit ons land.

Het gaat om Simon LEMBI, een jongen die geboren werd in 1985 en in de loop van de maand november 1999 verdween in Sint-Gillis. Hij was toen 14 jaar.

In de maand november 2018 wordt de Cel Vermiste Personen van de federale politie gecontacteerd door iemand die zegt een verwant te zijn van Simon LEMBI en dat deze laatste onder een andere identiteit verblijft in het buitenland.

In onderling overleg hebben de Cel Vermiste Personen van de federale politie en de lokale politie Brussel ZUID verschillende onderzoeksdaden uitgevoerd om na te gaan of de verkregen informatie klopt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van een portrettekenaar, de vergelijking van geboorteplaats en datum etc.

In de mate dat uit die eerste onderzoeksdaden bleek dat de verkregen informatie klopte, is men uiteindelijk de betrokken persoon zelf gaan verhoren. Deze gaf toe in werkelijkheid Simon LEMBI te zijn.

Hij legt uit dat hij in 1999 zelfstandig en uit vrije wil verdwenen is omwille van familiale moeilijkheden.

Bijna 20 jaar later wenst de man niet dat zijn huidige identiteit wordt vrijgegeven, noch de plaats waar hij verblijft. Het gaat om het respecteren van zijn privéleven. We kunnen evenwel meegeven dat hij in goede gezondheid verkeert en dat zijn familie in België hiervan werd ingelicht.

Door deze zaak onder de aandacht te brengen wilt het parket aantonen dat een verdwijningszaak nooit afgesloten wordt, niet op niveau van het parket, noch bij de politie, totdat de vermiste personen effectief  teruggevonden zijn.

 

Ine Van Wymersch

Woordvoerder

31/01/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : aanranding van de eerbaarheid

Datum en plaats : 31.01.2019, Albert II laan in Brussel

Verdachte : B.H., man, geboren in 1975

Slachtoffer : X

 

Gelet op diverse vragen van de media kan het parket van Brussel het volgende bevestigen:

Op 31januari 2019 hebben politiemensen in burger van de lokale politie Brussel NOORD verdachte gedragingen van een man opgemerkt. Deze politiemensen werden ingezet om de klimaatmars mee te begeleiden en beveiligen.

Hun aandacht werd getrokken door een man die verschillende jonge meisjes benaderde. Hij observeerde hen en filmde hen terwijl hij ongepaste seksuele gedragingen stelde (zoals heupbewegingen) ten aanzien van deze meisjes . Hij werd op heterdaad betrapt en gearresteerd.

Het parket van Brussel is meteen een onderzoek gestart naar feiten van aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van minderjarigen. Ed verdachte werd van zijn vrijheid beroofd en op 1/02/2019 ter beschikking gesteld van de Procureur des Konings.

Bij de huiszoeking bij de verdachte werden verschillende gsm’s en computers in beslag genomen die mogelijks ook beelden met een seksueel karakter bevatten.

Later vandaag zal het parket een beslissing nemen over het verder gevolg dat aan het dossier van B.H. gegeven zal worden.

Op dit moment zijn er nog geen slachtoffers geïdentificeerd. Dat zal het voorwerp uitmaken van verder onderzoek. De geïdentificeerde slachtoffers zullen verwittigd worden.

 

Ine Van Wymersch

Woordvoerder

30/01/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : diefstal met braak en bedreiging met zinnebeelden

Datum en plaats : 29 januari 2019, 1082 Brussel

Verdachte : X

Slachtoffer : V.L.

 

Naar aanleiding van verschillende vragen van de media over de diefstal van dossiers in een advocatenkantoor, kan het parket volgende informatie bevestigen:

Op dinsdag 29 januari 2019 werd de lokale politie Brussel WEST ingelicht over een inbraak bij een advocatenkantoor op de Gentse steenweg in Sint-Agatha-Berchem.

Het slachtoffer is een advocaat die vastgesteld heeft dat zijn draagbare computer en 2 dossiers werden gestolen. Eén van de gestolen dossiers betreft de zaak “Nemmouche”. De advocaat treedt hierin op als vertegenwoordiger van een burgerlijke partij.

Hierbij komt nog dat het slachtoffer op zijn bureau een baseball bat en een namaak wapen, type kalachnikov, heeft aangetroffen.

Het parket van Brussel werd in kennis gesteld van de feiten en is meteen een onderzoek gestart naar feiten van diefstal met braak en bedreiging met zinnebeelden. De federale gerechtelijke politie werd aangesteld om de verschillende onderzoeksdaden uit te voeren zodat de dader of daders kunnen geïdentificeerd en gevat worden.

Er zal geen verdere informatie worden vrijgegeven om het onderzoek niet in het gedrang te brengen.

 

Ine Van Wymersch

Woordvoerder

 

 

29/01/19 - Parquet de Bruxelles

Naar aanleiding van verschillende vragen over een incident in Sint-Pieters-Woluwe kan het parket volgende informatie bevestigen:

Kort na de middag heeft een man (°1989) zich kort na de middag verschanst in een veeartsenkabinet. De man was gewapend met een mes. Hij bevond zich daar alleen en hield niemand gegijzeld.

De speciale eenheden zijn ter plaatse gekomen en zijn de onderhandelingen gestart. Rond 16u heeft de man zich zonder verdere incidenten overgegeven aan de politiediensten.

Aangezien de man verward overkomt wordt de zogenaamde “NIXON-procedure” opgestart. De man zal onderzocht worden door een psychiater die zal oordelen of aan de voorwaarden voor een gedwongen opname voldaan is. 

De aanleiding van het incident zouden relationele problemen zijn, maar dat is vooralsnog niet verder bevestigd.

 

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

29/01/19 - Parquet de Bruxelles

Naar aanleiding van het persbericht van EA Games over FIFA 18 kan het parket het volgende bevestigen:

In September 2018 opende het parket van Brussel een onderzoek naar inbreuken op de Belgische kansspelwetgeving door EA GAMES met betrekking tot het FIFA 18 spel.

Het onderzoek werd gestart op basis van een rapport van de kansspelcommissie.

In het kader van dit onderzoek was er overleg tussen de verschillende partijen.

Vandaag stelt het parket van Brussel vast dat EA Games beslist heeft van zich in regel te stellen met de Belgische kansspelwetgeving.

Het parket heeft kennis genomen van deze nieuwe situatie en zal, op basis van alle elementen in het dossier, een beslissing nemen over het verder gevolg dat aan dit dossier zal worden gegeven.   

Er zal in de huidige stand van het dossier geen verdere commentaar worden gegeven.

 

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

25/01/19 - Parquet de Bruxelles

Om de leefomgeving te verbeteren in de Peterboswijk in Anderlecht werden er verschillende operaties uitgevoerd met het doel om de criminaliteit in te dijken. Sinds het begin van het jaar werden er verschillende huiszoekingen uitgevoerd om netwerken voor de verkoop van verdovende middelen te ontmantelen.

Op 10 januari 2019 werden 5 verdachten aangehouden en werd een werkplaats ontdekt die gebruikt werd voor het inpakken van verdovende middelen. Meer dan € 75.000  contant geld en verdovende middelen werden in beslag genomen.

Op 16 januari 2019 werden 5 nieuwe verdachten aangehouden. Dit heeft geleid tot de vondst van meer dan € 30.000  contant geld, grote hoeveelheden cocaïne en marihuana en een vuurwapen.

Tot slot werd op 24 januari 2019 een nieuwe operatie uitgevoerd. Er werden hierbij twee verdachten aangehouden.

In totaal werden dankzij de efficiënte en constructieve samenwerking van verschillende politiediensten van de zone Zuid, in het bijzonder de dienst Verdovende Middelen, twee personen onder aanhoudingsbevel geplaatst en drie anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden. Er werd ook meer dan € 100.000, 600 gram cocaïne, twee kilo cannabis en materiaal ter bereiding van verdovende middelen in beslag genomen. Er zijn enkele foto’s bijgevoegd van de inbeslagnames.

In deze context van rivaliteit tussen drugsdealers hebben enkele individuen op 28 december 2018 een strafexpeditie geleid in de wijk. Een persoon is het slachtoffer geworden van verschillende messteken en verkeert nog steeds in levensgevaar. Op 8 januari 2019 werden vier verdachten aangehouden, waaronder twee minderjarigen. De twee meerderjarigen werden in verdenking gesteld van poging tot moord en onder aanhoudingsbevel geplaatst.

 

 

 

Gilles DEJEMEPPE

 Woordvoerder

21/01/19 - Parquet de Bruxelles

In het kader van het dossier over de bevroren Libische gelden die op een rekening bij Euroclear Bank stonden, heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel, vandaag een beschikking gewezen tot de heropening der debatten over de regelmatigheid van het bewarend beslag onder derden.  Dit beslag werd door de onderzoeksrechter gelegd op 23 oktober 2017. De zaak staat opnieuw vastgesteld op de zitting van 9 mei 2019 om 14u. Aangezien de zittingen voor de KI achter gesloten deuren doorgaan, zal er geen verdere communicatie zijn.

 

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

21/01/19 - Parquet de Bruxelles

De sectie groot-banditisme van de federale gerechtelijke politie van Brussel heeft, met de hulp van de speciale eenheden, op 17 januari een man bevrijd. Het slachtoffer was in Vorst ontvoerd door drie daders.

De feiten hebben zich als volgt voorgedaan: het slachtoffer zat samen met zijn vriendin in de wagen toen zijn vriendin door de daders uit de wagen werd gesleurd.  De daders zijn met het slachtoffer en diens voertuig vertrokken. Hierop heeft de vriendin van het slachtoffer alarm geslagen en de politie verwittigd. De lokale politie Brussel ZUID heeft het parket verwittigd dat op haar beurt een grootschalig onderzoek is gestart.

Een multidisciplinair team speurders werd vakkundig ingezet, met ondersteuning van de speciale eenheden. Na doorgedreven onderzoek kon de plaats waar het slachtoffer werd vastgehouden gelokaliseerd worden in Sint-Gillis.

Daar werd op 17 januari 2019 in de vroege ochtend een inval gedaan. De speciale eenheden van de federale politie hebben het slachtoffer opgesloten aangetroffen in de kamer van een appartement.

Daar het slachtoffer zwaar mishandeld werd heeft men het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. het slachtoffer werd voor verzorging opgenomen in het ziekenhuis, doch verkeerde niet in levensgevaar.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het motief van deze ontvoering moet gezocht worden in de terugbetaling van een schuld.

Vijf verdachten werden van hun vrijheid beroofd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van gijzeling, en poging tot afpersing.

Van de vijf verdachten werden er 2 door de onderzoeksrechter aangehouden en in verdenking gesteld van feiten van gijzeling, diefstal met geweld in bende en poging afpersing. Twee andere verdachten werden in verdenking gesteld voor dezelfde feiten en vrijgelaten onder voorwaarden. De vijfde verdachte werd zo vrijgelaten (niet in verdenking gesteld).

De raadkamer zal zich op 23/01/2019 opnieuw buigen over de voorlopige hechtenis.

 

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

09/01/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten : diefstal met braak

Datum en plaats : Lombardstraat te Brussel, tussen 31/12/18 en 2/1/19

Verdachte :

 

Naar aanleiding van diverse vragen van de media inzake een diefstal gepleegd in de Brusselse politielokalen in de Lombardstraat, kan het parket van Brussel het volgende verklaren :

Een diefstal met braak werd vastgesteld op 2 januari 2019 in de politielokalen in de Lombardstraat te Brussel

Het voorwerp van de diefstal betreft een som geld dat toebehoorde aan het personeel als ook accessoires (helm en handboeien) die niet meer in gebruik zijn.

Na raadpleging van de documenten in de bezochte lokalen heeft men  vastgesteld dat geen enkel document werd ontvreemd.

Het parket van Brussel heeft een gerechtelijk vooronderzoek geopend ten laste van X en heeft meerdere onderzoeksopdrachten bevolen waaronder analyse van de bewakingsbeelden van het gebouw en de buurt.

In de huidige stand van het onderzoek werd er nog geen enkele verdachte geïnterpelleerd en zal er geen verdere commentaar worden gegeven in het belang van dit onderzoek.

 

Denis GOEMAN

 Woordvoerder

09/01/19 - Parquet de Bruxelles

Faits : meurtre

Date et lieu : 07/01/2019 -08/01/2019 à Saint Gilles

Suspect : K.M., °1958

Victime : X

 

Le 8 janvier vers 9h30, un homme, K.M. s’est présenté au commissariat du Parvis de Saint Gilles afin de déclarer le décès de son colocataire dans son appartement.

Une patrouille de police a été envoyée sur les lieux. En ouvrant la porte de l’appartement les inspecteurs constatent qu’un homme est allongé au sol sur le tapis du salon. Il présente plusieurs entailles dans le corps et ne respire plus. La victime n’a pas encore pu être identifiée.

Le parquet de Bruxelles a requis un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale afin d’effectuer les constatations utiles.

Suite à ces dernières, le procureur du Roi a saisi un juge d’instruction du chef de meurtre et est descendu sur les lieux avec lui.

Le colocataire de la victime a été privé de sa liberté. Il a été entendu par le Juge d’instruction hier après-midi et a été placé sous mandat d’arrêt, inculpé de meurtre.

 

Ine VAN WYMERSCH

Porte-parole

 

09/01/19 - Parquet de Bruxelles

Feiten :doodslag

Datum en plaats :tussen 07/01/2019 en 08/01/2019 te Sint Gillis

Verdachte : K.M, °1958

Slachtoffer : niet gekend

 

Op 8 januari rond 9u30 heeft een man K.M. zich aangeboden op het politiecommissariaat te Sint-Gillis teneinde aangifte te doen inzake het overlijden van zijn medehuurder in zijn appartement.

Een politiepatrouille wordt naar de plaats van de feiten gestuurd. Bij het openen van de deur van het appartement treffen de politie-inspecteurs een man aan die op de grond op een tapijt ligt. Hij vertoont meerdere snijwonden en ademt niet meer. Het slachtoffer werd nog niet geïdentificeerd.

Het parket van Brussel heeft een wetsdokter gevorderd als ook het labo van de federale politie teneinde de eerste vaststellingen uit te voeren.

De medehuurder van het slachtoffer werd van zijn vrijheid beroofd. Hij werd gisteren in de loop van de namiddag gehoord door de onderzoeksrechter die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst en in beschuldiging gesteld voor doodslag.

 

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

03/01/19 -

Feiten : diefstal

Datum en plaats : Portalis, op 3/1/2019

Verdachte : E.K.I., geboren in 1991

Slachtoffer : X

 

Op vrijdag 4/01/2019 werd het parket in kennis gesteld van een diefstal die werd gepleegd in het Portalisgebouw.

De diefstal werd gepleegd in het kantoor van een wetsdokter, gelegen in het Portalisgebouw. Bij de diefstal werden verschillende zaken gestolen waaronder een harde schijf. Op deze harde schijf bevindt zich een backup van de inhoud van de computer van de wetsarts en dus niet uitsluitend verslagen van medische onderzoeken en autopsierapporten met betrekking tot verschillende lopende gerechtelijke onderzoeken.

Aangezien de originele documenten zich in het dossier bevinden, heeft de diefstal geen impact op de lopende procedures.

Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend naar deze diefstal. In het kader hiervan werd een verdachte geïdentificeerd en gearresteerd. E.K.I., geboren in 1991, werd in verdenking gesteld voor feiten van diefstal en op 05/01/2019 door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De verdachte ontkent de feiten. De gestolen voorwerpen konden nog niet worden teruggevonden.

Het gerechtelijk onderzoek is volop lopende en moet onder meer de omstandigheden waarin de diefstal werd gepleegd en het motief van de verdachte achterhalen. Het is dus absoluut voorbarig om te stellen dat het om een gerichte diefstal van specifieke documenten gaat, wel integendeel.

De verdachte man diende op de dag van de feiten voor de probatiecommissie te verschijnen. Deze commissie zetelt ook in het Portalis-gebouw. Hij heeft dus een gerechtelijk verleden. Hij liep een veroordeling op van 5 jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel voor terrorisme gerelateerde feiten.

Vandaag, 09/01/2018, zal de verdachte voor de raadkamer verschijnen. De raadkamer zal beslissen over een eventuele verdere aanhouding. Uiteraard geniet de verdachte van het vermoeden van onschuld.

Het Brusselse parket werd gisteren namiddag in kennis gesteld dat VTM deze feiten zou uitbrengen. Er werd aan de televisiezender gevraagd hiermee te wachten totdat een maximaal aantal slachtoffers van deze diefstal kon worden verwittigd. We betreuren ten zeerste dat op deze vraag niet werd ingegaan.

Voor vragen om quotes in het Nederlands, kan u contact opnemen met Ine Van Wymersch op 0478/47.20.61   

 

Ine Van Wymersch

Woordvoerder

 

 

31/12/18 - Parquet de Bruxelles

Feiten : verdacht overlijden

Datum en plaats : 31.12.2018, Evere

Verdachte : /

Slachtoffer : P.S., geboren in 1978

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media kan het parket van Brussel volgende feiten communiceren :

Deze morgen heeft een voorbijganger het levenloos lichaam aangetroffen  van een man van 40 jaar oud.  Hij werd aangetroffen nabij een bosje in de Ciceronlaan te Evere.

Daar de hulpdiensten de doodsoorzaak niet hebben kunnen achterhalen heeft het parket van Brussel een wetsdokter aangesteld als ook het labo van de federale gerechtelijke politie teneinde de nodige elementen te verzamelen, een buurtonderzoek als ook een analyse van de camerabeelden gevraagd.

Uit de eerste onderzoeksdaden blijkt dat de criminele piste, in dit stadium van het onderzoek, uit te sluiten zou zijn.

Desalniettemin heeft  het parket van Brussel een autopsie bevolen van het lichaam van het slachtoffer teneinde de juiste doodsoorzaak te kunnen achterhalen van het overlijden

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

 

24/12/18 - Parket Brussel

Feiten : schietincident Louisalaan

Datum en plaats : 24/12/2018 te Brussel

Verdachte : onbekend

Deze morgen heeft er omstreeks 10u een schietincident plaatsgevonden op de Louisalaan in Brussel. Er zijn 3 kogels ingeslagen in de gevel van een horecazaak. De horecazaak was gesloten, er vielen geen gewonden.

Een getuige heeft het over één verdachte met een automatisch geweer, type Kalasjnikov, maar het is voorbarig om dat te bevestigen.

De dader of daders zijn voortvluchtig, het onderzoek is volop lopende.

We hebben geen aanwijzingen om te denken dat het over terrorisme gaat.

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

16/12/18 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de vragen van diverse media, in de marge van de betoging voor en tegen de VN-resolutie die in Marrakesh gestemd werd, vandaag in het centrum van Brussel, kan het parket van Brussel volgende informatie meedelen:

Op dit moment kunnen we de gerechtelijke arrestatie van 6 personen bevestigen:

 • 3 personen werden gerechtelijk aangehouden omdat ze ervan verdacht worden beschadigingen te hebben aangebracht aan het Berlaymont-gebouw
 • 2 personen werden gerechtelijk aangehouden omdat ze verdacht worden van feiten van gewapende weerspannigheid
 • 1 persoon werd gerechtelijk aangehouden omdat hij verdacht wordt van druggerelateerde feiten

We zullen naar alle waarschijnlijkheid morgen meer informatie kunnen verstrekken m.b.t. de beslissing van het parket voor deze 6 personen die van hun vrijheid werden beroofd.

Ine Van WYMERSCH

Woordvoerder

15/12/18 - Parket Brussel

Feiten : bedreiging met een wapen, verdachte door de politie neergeschoten

Datum en plaats : 15/12/2018 te 1000 Brussel

Verdachte : R. A., ♂, 1967

Deze morgen kreeg de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene een oproep van een ouder echtpaar dat zei dat hun zoon extreem gewelddadig was in hun appartement (waar ze met hem samen woonden).

De politiediensten zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan en stelden vast dat de verdachte in het bezit was van een soort van zwaard. De verdachte zou met zijn wapen een raam hebben stukgeslagen en geprobeerd hebben uit dit venster te springen. De politie heeft geprobeerd met die man te onderhandelen, maar tevergeefs.

De politie heeft hem verschillende keren aangemaand zijn wapen neer te leggen. Men heeft ook gebruik gemaakt van traangas om de man te proberen neutraliseren. Uiteindelijk heeft de verdachte een politieman aangevallen en heeft die politieman gebruik gemaakt van zijn dienstwapen. De verdachte kreeg die kogels in de buikstreek. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de verdachte is in de loop van de voormiddag aan zijn verwondingen overleden. De politieman raakte niet gewond.

Het parket heeft verzocht de plaats te vrijwaren en heeft het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd. Er werd eveneens een ballistisch deskundige aangesteld. Zoals het standaard voorzien is, zijn er twee gelijklopende onderzoeken gestart. Een eerste onderzoek naar de bedreiging met een wapen en een tweede onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen door de politie. Zowel het zwaard van de verdachte als het dienstwapen werden in beslag genomen.

Het onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen werd toevertrouwd aan de dienst interne controle en aan het Comité P.

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

12/12/18 - Parket Limburg

Heden  heeft voor de 16e maal een operatie Cleanhouse plaatsgevonden. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg.

Aan deze Cleanhouse-actie hebben de lokale politiezones CARMA, BIHORI, BERINGEN-HAM-TESSENDERLO, KANTON BORGLOON, LOMMEL, KEMPENLAND, ST-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN  en LIMBURG REGIO HOOFDSTAD  deelgenomen, hierbij ondersteund door de Interventiekorpsen van de Federale Politie, alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg.  De actie gebeurt in nauw overleg met het Parket Limburg en de onderzoeksrechters. Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd.

Er werden 13 locaties, verspreid over heel Limburg, bezocht, waarbij in totaal 4 in werking zijnde plantages werden aangetroffen, 1 kweektent met cannabisplanten en 1 ontmantelde plantage (1.000 planten). Ook werden er materialen voor de opbouw van een plantage aangetroffen.

Onder meer in Tessenderlo (1.000 planten), Kortessem (600 planten) en Lommel (500 planten) werden grote plantages aangetroffen. In Diepenbeek werden materialen aangetroffen die wijzen op de eerdere aanwezigheid van een plantage van om en bij de 1000 planten.

Op verschillende plaatsen werd daarnaast diefstal van elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar.

In totaal werden 8 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden.

Er werd naast ongeveer 1200 gr gedroogde  cannabis ook meer dan 20.000 euro in beslag genomen.

De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden.

Het Parket Limburg roept verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan van groot belang zijn om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning kan tot grote risico’s leiden inzake brand en vernielingen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat verhuurders die wisten dat men in de huurwoning cannabis ging telen mee vervolgd zullen worden.

In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, gezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt.

 

07/12/18 - College van het openbaar ministerie

Het College van het Openbaar Ministerie drukt zijn grote bezorgdheid uit over de almaar slechtere werkomstandigheden in verscheidene Belgische justitiepaleizen.

Deze situatie heeft een weerslag op het gerechtelijke werk, vooral op dat van de parketten, auditoraten en parketten-generaal. De bevoegde overheidsinstanties dienen dringend meer aandacht te besteden aan de gerechtelijke gebouwen en meer in het algemeen aan de werkomstandigheden van de magistraten en het gerechtelijk personeel, en hiervoor te voorzien in de gepaste budgetten.

Het College van het Openbaar Ministerie wenst de autoriteiten en het publiek bewust te maken van deze zeer hachelijke situatie en stelt voor om de leden van de pers hierover te ontmoeten op maandag 10 december 2018 om 8.30 uur in het justitiepaleis van Namen (Place du palais de Justice 5). Het merendeel van de kantoren in dit gerechtelijk gebouw is verboden toegang voor het personeel wegens de enorme veiligheidsrisico’s.

07/12/18 - Parket Brussel

Op 6 december 2018 kon het parket van Brussel volgende balans meegeven naar aanleiding van de betoging van 30/11/2018:

 • 14 mensen werden geïdentificeerd
 • Van deze 14 personen werden er 7 gearresteerd, waarvan:
  • 1 minderjarige die werd voorgeleid bij de jeugdrechter (persbericht 30/11/2018)
  • er 3 gedagvaard werden om te verschijnen voor de correctionele rechtbank op de zitting van 4 januari 2019 (persbericht 01/12/2018 en 06/12/2018)
  • er 2 konden beschikken na verhoor door de politie (persbericht 30/11/2018)
  • er 1 uitgenodigd werd om op een later tijdstip verhoord te worden (persbericht 30/11/2018)

Vandaag werd een 8ste persoon gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om de man die ervan verdacht wordt een politievoertuig in brand te hebben gestoken.

F.G., een man geboren in 1995, werd deze morgen van zijn vrijheid beroofd en voor de Brusselse  onderzoeksrechter geleid. Voor de onderzoeksrechter heeft hij verklaard dat hij onder invloed van alcohol kasseien heeft gegooid om zich te amuseren. Hij ontkent het voertuig in brand te hebben gestoken.

De onderzoeksrechter heeft hem in verdenking gesteld van: (als dader of mededader):

 • opzettelijke brandstichting van andermans roerende eigendom
 • gewapende weerspannigheid, in bende

Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en zal binnen de vijf dagen voor de raadkamer moeten verschijnen.

F.G. is goed gekend bij politie en justitie. Hij wachtte op een elektronische enkelband voor feiten van diefstal en verkoop van verdovende middelen.

Onnodig u te herinneren aan het vermoeden van onschuld.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder parket Brussel

07/12/18 - Parket Brussel

Feiten : verdacht overlijden

Datum en plaats : Bara plein - Anderlecht

Verdachte : -

Slachtoffer : een man, onbekend

Deze morgen omstreeks 5u30 heeft een voorbijganger een man aangetroffen die languit op het voetpad lag. Hij heeft de hulpdiensten gebeld. De arts heeft het overlijden vastgesteld, maar kon de doodsoorzaak van de man niet bepalen.

Het parket werd verwittigd en heeft onmiddellijk een perimeter ingesteld. Het labo van de federale politie is ter plaatse gekomen en ook een wetsdokter werd gevorderd.

In de loop van de namiddag heeft de wetsarts een autopsie uitgevoerd, maar ook deze bracht geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Er werden evenwel geen sporen van geweld of tussenkomst van een derde op het lichaam aangetroffen. Het onderzoek wordt verdergezet en onder meer een toxicologisch onderzoek werd gevraagd.

Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden. het gaat om een man van wie de leeftijd schommelt tussen de 40 en de 50 jaar. Ook op dit punt wordt het onderzoek actief verdergezet.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

05/12/18 - Parket Brussel

Feiten : poging doodslag

Datum en plaats : 05/12/2018 te Sint Jans Molenbeek

Verdachte : X

Slachtoffer : B., ♂, °1980

Deze morgen rond kwart voor negen werd de lokale politie zone West opgeroepen voor een vechtpartij tussen 2 personen ter hoogte van de Leopold II laan te Molenbeek.

Wanneer de politiediensten het appartement betreden treffen zijn een man aan die bloed op het aangezicht en op zijn T-shirt heeft. Hij verklaart het slachtoffer te zijn en verschillende slagen te hebben gekregen. De man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Het slachtoffer kon evenwel nog niet verhoord worden, gelet op zijn medische toestand.

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld en is het laboratorium van de federale politie afgestapt om de nodige vaststellingen te doen. Inmiddels werd de plaats weer vrijgegeven.

Er werd nog geen verdachte gearresteerd. Het onderzoek is volop lopende.

Ine VAN WYMERSCH  - Woordvoerder

30/11/18 - College van procureurs-generaal

Naar aanleiding van de wijziging van artikel 88 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1289ter van het Gerechtelijk Wetboek, werd de omzendbrief COL 13/2015 herzien.

Klik hier voor de herziene versie

27/11/18 - College van procureurs-generaal

De COL 1/2018 inzake internering werd gewijzigd naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 juni 2018 waarin het hof enkele artikelen heeft vernietigd in de wet van 5 mei 2014 betreffende internering, zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie (publicatie B.S. 30.07.2018)

Klik hier voor de herziene COL

21/11/18 - College van procureurs-generaal

De COL 17/2016 is herzien naar aanleiding van de artikelen 7 en 9 van de Wet van 11 juli 2018 houdende diverse bepalingen in strafzaken, BS 18 juli 2018, die kleine wijzigingen aanbrengen aan de aanvang van het elektronisch toezicht en de toepassing van verzachtende omstandigheden.

Klik hier voor de herziene versie

20/11/18 - Parket Brussel

Feiten : politieman neergestoken door verdachte met een mes
Datum en plaats : 20/11/2018, 1000 Brussel (Commissariaat Kolenmarkt)
Verdachte : T.I., man, °1984, met de Belgische nationaliteit
Slachtoffer : 1 politieman in functie

Omstreeks 5u30 deze morgen werd een politieman, in uniform, voor het commissariaat aan de Kolenmarktstraat 30 in het centrum van Brussel neergestoken.

De politieman geraakte gewond in de halsstreek. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

De verdachte werd door twee andere politiemannen geneutraliseerd. De verdachte werd eveneens overgebracht naar een ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand.

Ter plaatse werd een perimeter ingesteld. Het labo van de federale politie en een ballistisch deskundige kwamen ter plaatse. Het parket van Brussel is ook ter plaatse afgestapt. Het opsporingsonderzoek is volop lopende.  

De verdachte had twee kleine keukenmessen in handen waarmee hij verschillende messteken heeft toegediend. De messen werden in beslag genomen.

Wat de beweegredenen van de verdachte zijn, is nog niet duidelijk. Volgens getuigen zou hij “allahu akbar” gezegd hebben. De man kon nog niet verhoord worden. we kunnen ons dan ook nog niet uitspreken over een eventueel terroristisch motief. Dat zal het verder onderzoek moeten uitwijzen.

De verdachte werd van zijn vrijheid beroofd. Er werd een onderzoeksrechter gelast voor feiten van “poging moord in een terroristische context”. In de huidige stand van het onderzoek werd het dossier niet gefederaliseerd.

De verdachte is gekend voor een reeks diefstallen met geweld en werd hiervoor verschillende keren veroordeeld. In 2014 werd hij door de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling geïnterneerd na feiten van poging doodslag en verboden wapendracht. Sinds begin oktober was hij vrij op proef.

De vrijlating op proef werd toegekend door de Kamer voor de bescherming van de maatschappij, na een negatief advies van het parket. Deze KBM is een kamer van de strafuitvoeringsrechtbank. Tegen deze beslissing tot het toekennen van de vrijlating op proef, is geen hoger beroep mogelijk.

Aan de vrijlating op proef werden een aantal voorwaarden gekoppeld, die opgevolgd worden door het justitiehuis.

Voor de volledigheid geven we mee dat er zoals standaard voorzien is twee onderzoeken lopende zijn:

Één onderzoek, een gerechtelijk onderzoek, naar de messteken die werden toebedeeld aan de politieman

Één onderzoek, een opsporingsonderzoek, naar het gebruik van het dienstwapen door de twee andere agenten

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder Parket Brussel

Ilse VAN DE KEERE - Woordvoerder Commissaris van politie, Brussel HOOFDSTAD Elsene

 

13/11/18 - Parket Brussel

Feiten : poging tot moord
Datum en plaats : in de nacht van 10 op 11 november 2018 te Koekelberg
Verdachte : C.V.R., man, °1982
Slachtoffer : Z., meisje,°2018 (3 maanden oud)

Op zondag 11 november 2018 omstreeks 4u30 ’s morgens biedt een man zich op het commissariaat van de lokale politie Brussel WEST. De man, C.V.R, verklaart spontaan dat hij zijn dochter opzettelijk op de grond heeft gegooid omdat ze huilde en haar flesje niet wou drinken.

Hij werd onmiddellijk van zijn vrijheid beroofd en later omstandig verhoord. In zijn verhoor bevestigt hij de eerder afgelegde spontane verklaring.

De lokale politie Brussel WEST heeft onmiddellijk contact opgenomen met de moeder van het slachtoffertje. De moeder was niet aanwezig op het moment van de feiten. Zij is vrijwel onmiddellijk na de feiten thuisgekomen (rond 02u) en is dadelijk met haar dochtertje naar het ziekenhuis vertrokken.

Het slachtoffertje is opgenomen op de dienst intensieve zorgen en verkeert in kritieke toestand. Het is onduidelijk hoe de toestand van het meisje zal evolueren, ze heeft diverse verwondingen opgelopen, ondermeer aan het hoofd.

Het parket van Brussel heeft zondag een onderzoeksrechter gevorderd met het oog op het afleveren van een aanhoudingsmandaat voor C.V.R.

C.V.R. is op maandag 12/11/2018 voor de onderzoeksrechter verschenen en aangehouden op verdenking van poging moord, minstens poging doodslag.

Hij zal op vrijdag 16/11/2018 voor de raadkamer moeten verschijnen, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Het parket kan ook bevestigen dat C.V.R. reeds gekend is voor gelijkaardige feiten. Hij werd veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf en heeft in 2017 de gevangenis mogen verlaten om het laatste deel van zijn straf uit te zitten onder de vorm van elektronisch toezicht. Zijn straf is afgelopen in februari 2018.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

12/11/18 - Parket Brussel

Afgelopen zomer kwam aan het licht dat er geknoeid was met beeldmateriaal, een overtuigingsstuk, uit het dossier lastens de heer C.V.E. en mevrouw S.B. Het parket is een onderzoek gestart naar deze sabotage van informaticamateriaal. Er werd in augustus 2018 een onderzoeksrechter aangesteld om na te gaan wie, wanneer en hoe de DVD met de beelden en de DVD-lezer had vernield.

In het kader van dit gerechtelijk onderzoek werd er vastgesteld dat de DVD en de DVD-lezer opzettelijk zouden zijn vernield. Ondanks het feit dat er nog onderzoeksdaden lopende zijn, werden op 9 november 2018 C.V.E. en S.B. in verdenking gesteld van “sabotage van informaticamateriaal en vernietiging van goederen van openbaar nut”. Onnodig te zeggen dat beiden genieten van het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel. Het gerechtelijk onderzoek is lopende.

Voor de volledigheid delen we mee dat er een kopie van het beeldmateriaal gevoegd werd aan het dossier en ter beschikking gesteld werd van alle partijen. De correctionele rechtbank zal dus kunnen oordelen op basis van alle overtuigingsstukken. 

Ine Van Wymersch - woordvoerder

05/11/18 - Parket Brussel

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van agenten in het kader van de uitoefening van hun functie met arbeidsongeschiktheid, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen.
Datum en plaats : in de nacht van 3 op 4 november 2018 te Sint Lambrechts Woluwé en te 1000 Brussel
Verdachte : F.M., man, geboren in 2000
Slachtoffer :

In de nacht van zaterdag op zondag werd de lokale politie van Montgomery opgeroepen voor een vechtpartij bij particulieren.

De politie berooft F.M. van zijn vrijheid.; F.M. is bij de jeugdrechtbank goed gekend voor het plegen van verschillende feiten. Hij is in september net 18 jaar geworden. Hij is weerspannig ten aanzien van de politiemensen en wordt uiteindelijk ter beschikking gesteld van het parket.

Wanneer hij zondagochtend wordt overgebracht naar het PORTALIS gebouw, toont hij zich opnieuw gewelddadig, in die mate zelfs dat hij het hand breekt van een politieman en er verscheidene anderen verwond.

Gelet op de ernst van de feiten, in het bijzonder het geweld tegen de politiemensen in het kader van de uitoefening van hun functie, vraagt de dienstdoende substituut een aanhoudingsmandaat bij de onderzoeksrechter.

Na betrokkene te hebben verhoord, stelt de onderzoeksrechter hem in verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten en arbeidsongeschiktheid, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Hij wordt onder aanhoudingsmandaat geplaatst en zal binnen de 5 dagen voor de raadkamer moeten verschijnen.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

29/10/18 - College van procureurs-generaal

De COL 8/2011 werd gewijzigd naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 juli 2018 waarin het Hof artikel  7, 4° en 5° van de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord vernietigde.

Klik HIER voor de nieuwe versie

08/10/18 - Collège des procureurs généraux

Naar aanleiding van de verkiezingen op zondag 14 oktober 2018 heeft het College van Procureurs-generaal op haar vergadering van 4 oktober 2018 de richtlijnen van vervolgingsbeleid bepaald die door de parketten zullenworden toegepast ten aanzien van kiezers en personen die zijn opgeroepen om te zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau en die afwezig zijn zonder geldige reden.

Het College van Procureurs-generaal wenst hierbij een evenwicht te hanteren tussen, enerzijds, de noodzaak om te reageren op het niet naleven van de burgerplicht en,anderzijds, de optimale aanwending van de beperkte beschikbare middelen binnen elk parket.

Het College besliste de parketten te vragen een snelle strafrechtelijke reactie te hebben door aan de voorzitters en de bijzitters die geen gevolg geven aan hun oproeping een minnelijke schikking van 250 euro voor te stellen.

De voorzitters en bijzitters die afwezig waren zonder geldige reden én de voorgestelde minnelijke schikking niet betalen, zullen worden vervolgd voor de correctionele rechtbank.

De wet bepaalt het volgende: “Wordt gestraft met een geldboete van vijftig tot tweehonderd euro (x 8), de voorzitter, de bijzitter of de plaatsvervangend bijzitter die de redenen van zijn/haar verhindering niet opgegeven heeft binnen de vastgelegde termijn of die het, zonder wettige reden, nagelaten heeft om het opgedragen ambt te vervullen.”

Het College van Procureurs-generaal brengt ook de wetgeving voor de kiezers in herinnering waarbij een eerste, niet gewettigde onthouding naargelang van de omstandigheden bestraft wordt met een berisping of met een geldboete van vijf tot tien euro (x8). Bij herhaling is de geldboete tien euro tot vijfentwintig euro (x8). 

Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. 

Ten aanzien van de kiezers die zonder geldige reden niet opdagen, heeft het College beslist om de geringste vervolgingsgraad toe te kennen.

Contactgegevens voor meer informatie: advocaat-generaal Liliane Briers, parket-generaal Brussel

 

27/09/18 - Parket Brussel

Feiten : bedreiging met gebaren of zinnebeelden
Datum en plaats : 27/09/2018
Verdachte : x

Naar aanleiding van verschillende vragen van de pers, kan het parket van Brussel het volgende bevestigen:

Vandaag kreeg de politie omstreeks 10u30 van verschillende personen, die aanwezig waren in een auditorium van de nationale bank voor een congres uit de banksector, een oproep dat er een dreiging met een aanslag zou zijn.

De 300 aanwezigen werden geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Er werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er 6 wekkers tegelijk zijn afgegaan. Het geluid van de wekkers bootste het geluid na van een tikkende tijdbom. Daarom ook dat verschillende aanwezigen in paniek de hulpdiensten hebben verwittigd.

Op dit moment is er een onderzoek lopende om na te gaan op welke manier en door wie deze wekkers konden worden geplaatst en laten afgaan.

Het parket kan bevestigen dat het hele gebouw doorzocht werd en dat er geen risico op ontploffing meer is.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

17/09/18 - Parket Brussel

Feiten : verdacht overlijden - doodslag
Datum en plaats : lichaam gevonden op 17/09/2018, Keizerlaan, 1000 Brussel
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : 1, man, niet geïdentificeerd

Vanmiddag werd de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene gecontacteerd voor een verdacht overlijden. Eens ter plaatse heeft de politie het levenloos lichaam aangetroffen van een man in een soort van houten bouwval (kot). Er werd meteen een perimeter ingesteld daar er aanwijzingen zijn dat het om een verdacht overlijden gaat. Er waren ondermeer uiterlijke tekenen van geweld op het lichaam van het slachtoffer. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd om de nodige vaststellingen te doen. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd.

Een onderzoek naar feiten van doodslag is lopende om de precieze omstandigheden van het overlijden na te gaan. In de huidige stand van het onderzoek kon nog geen verdachte worden gearresteerd.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

17/09/18 - Parket Brussel

Feiten : politieman neergestoken
Datum en plaats : 17/09/2018, Antwerpsesteenweg 59, 1000 Brussel
Verdachte : 1, geïdentificeerd
Slachtoffer : politieman lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

De man die een politieman een messteek heeft toegebracht heeft de initialen A. E. en is geboren in 1975. Hij heeft de Belgische nationaliteit, maar is van Egyptische origine. Hij heeft een referentieadres bij het OCMW, maar is naar alle waarschijnlijkheid dakloos. Zijn toestand zou gestabiliseerd zijn, maar hij kon nog niet verhoord worden.

Er zal verder geen informatie gegeven worden.

Ine VAN WYMERCH  - woordvoerder

17/09/18 - Parket Brussel

Feiten : verdacht overlijden
Datum en plaats : 17/09/2018, hoek Lakensestraat - Nieuwbrugstraat, 1000 Brussel
Verdachte : 1, voortvluchtig
Slachtoffer : man G, 55 jaar, Belg van Congolese origine

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er zich deze morgen op de nieuwbrugstraat een vechtpartij heeft voorgedaan tussen twee mannen. Er werden wederzijds slagen uitgedeeld. Uiteindelijk is één van de mannen weg gestapt en is de andere man op een bank gaan zitten. Deze laatste heeft aan een voorbijganger gevraagd om de hulpdiensten te verwittigen, daar hij zich niet goed voelde. Eens de hulpdiensten ter plaatse waren, is de man overleden in de ziekenwagen. Het parket heeft een onderzoek geopend naar “slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden”. De verdachte is nog niet geïdentificeerd, het onderzoek is volop lopende.

Indien er meer nieuws te melden valt, zal er een nieuw persbericht verspreid worden.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

17/09/18 - Parket Brussel

Feiten : politieman neergestoken
Datum en plaats : 17/09/2018, Antwerpsesteenweg 59, 1000 Brussel
Verdachte : 1, nog geen informatie
Slachtoffer : politieman lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Deze morgen werd op de Antwerpsesteenweg een politieman aangevallen met een mes. De politie patrouilleert regelmatig, ondermeer te voet, in deze wijk.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de feiten zich als volgt hebben voorgedaan:

Iets na 9u treft de politie een man aan op de stoep ter hoogte van de WTC toren op de Antwerpsesteenweg nummer 59. De man wordt verzocht de plaats te verlaten. De man weigert dit en toont een mes. De politie sommeert de man om het mes neer te leggen, tevergeefs. Hij valt de politieman aan met het mes. De politieman is gekwetst aan het hoofd en voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hierop heeft een andere politieman 3 maal geschoten in  de richting van de verdachte. De verdachte man werd 2 keer geraakt, één keer in de borststreek en één keer in het been. Hij verkeert in levensgevaar. Over de identiteit van de verdachte is nog geen uitsluitsel. De motieven van de verdachte zijn niet gekend. We hebben geen enkele aanwijzing dat er een terroristisch motief zou zijn. Er werd een perimeter ingesteld zodat het onderzoek ter plaatse kan worden gevoerd. Er zal een ballistisch expert worden aangesteld en ook het labo van de federale politie zal de nodige vaststellingen doen.

Zoals standaard voorzien is, worden er twee parallelle onderzoeken gevoerd: één naar het steekincident en één naar het gebruik van het vuurwapen door de politie.

Van zodra de gezondheidstoestand het toelaat, zullen alle betrokkenen verhoord worden.

Indien er meer nieuws te melden valt, zal er een nieuw persbericht verspreid worden.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder Parket Brussel

Ilse Van de keere - woordvoerder Lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

13/09/18 - Parket Brussel

Op 10 september 2018 rond 13u40 betreedt een individu de school “Leon Lepage” in 1000 Brussel. De verdachte begeeft zich naar de eerste verdieping waar hij binnendringt in een klaslokaal. Op dat ogenblik is hij drager van een  gelaatsmasker in de stijl van “Casa de Papel” en maakt hij gebruik van een handvuurwapen. De dader heeft de leerlingen in de klas bedreigd en wou deze hun pennenzakken. Na tussenkomst van een leerkracht heeft de dader de school verlaten en de vlucht genomen. Er vielen geen gewonden.

Een minutieus en snel onderzoek gevoerd door de politie van Brussel heeft tot de identificatie van 2 verdachten geleid:

- D.Y., geboren in 1996, zeer goed gekend bij de politiediensten en justitie. Het betreft de persoon die de schoolinstelling is binnen gedrongen met een luchtdrukwapen.

- M., geboren in 2003, het gaat hier om een minderjarige, ingeschreven op deze school, die de feiten zou georganiseerd hebben en zou D.Y. gerekruteerd hebben via sociale media.

De verdachten werden gisterenavond na hun interpellatie door de politiediensten verhoord. Zij bekennen de echtheid van de feiten en verklaren dat ze hierdoor een buzz wilden creëren op sociale media.

Zij werden deze ochtend ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des konings te Brussel. Wat hen betreft zal er in de loop van de dag een beslissing genomen worden.

 

 

10/09/18 - Arbeidsauditoraat Antwerpen

De Vlaamse Sociale Inspectie onderzoekt een twintigtal cases van rijke buitenlanders die ervan verdacht worden via 'fictieve tewerkstelling' Belgische verblijfsdocumenten te hebben bemachtigd. Spil van het verhaal is het Antwerpse bedrijf The Belgium Office.

Volgens de Britse consultancyfirma Henley & Partners kun je met een Belgisch paspoort naar 185 landen reizen zonder bijkomend visum. Dat maakt ons paspoort tot een van de meest gegeerde ter wereld. Op de paspoortindex van Henley & Partners staat België dan ook op de vijfde plaats.

'Een Belgisch paspoort is een van de beste reisdocumenten ter wereld', schrijft het bedrijf op zijn website. Andere voordelen aan België: 'Excellente infrastructuur in het hart van Europa. Een levensstijl van hoge kwaliteit en rijke cultuur. Een van de meest attractieve EU-lidstaten voor holdingbedrijven. Aantrekkelijke verblijfsvoorwaarden voor niet-EU- burgers.' En last but not least: 'Burgerschap mogelijk na vijf jaar wettelijk verblijf.'

Met kantoren in 29 landen biedt Henley & Partners diensten aan vermogende individuen die een tweede nationaliteit willen. 'Een alternatief burgerschap is de snelste route naar wereldwijde mobiliteit, connectiviteit en toegang', klinkt het online. 'Individuen met meerdere paspoorten kunnen genieten van de beste praktijken van elk land.'

Kun je dan nog zomaar paspoorten kopen? Volgens Henley & Partners bieden zeven landen een direct pad richting burgerschap aan voor rijke burgers die er genoeg geld voor willen neertellen: Antigua en Barbuda, Cyprus, Dominica, Grenada, Malta, Oostenrijk en Saint Kitts en Nevis. Een aantal van die burgerschapsprogramma's ontwikkelde het bedrijf in samenwerking met de betrokken regeringen.

Belgium Residence Program

In 2016 berichtte Le Vif/L'Express dat Henley & Partners online ook een 'Belgium Residence Program' promootte, waarbij directe investeringen in België werden gelinkt aan het recht op verblijf. Het merk 'Belgium Residence Program' is sinds 2008 beschermd. Eigenaar is - zo blijkt uit de databank van het EU-Bureau voor intellectuele eigendom (EUIPO) - Henley Pearson Richfield Holdings Inc, een offshorebedrijf in Jersey. Henley & Partners bevestigt aan Knack dat het het merk (dat op 11 augustus 2018 verviel) in eigendom had.

Na het artikel van Le Vif ontkenden staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in het parlement het bestaan van een programma van 'papieren in ruil voor investeringen' waaraan de overheid zou meewerken. Op de website van Henley & Partners is elke referentie naar het Belgium Residence Program intussen verdwenen. Nu staat er dat een aantal landen - waaronder België - een pad richting burgerschap aanbieden 'na een billijke verblijfsperiode'.

Toch zijn er nog altijd tal van websites die promotie maken voor een Belgium Residence Program. Voorbeelden zijn 2ndpassports.com, belgium-immigration.com, citizenship-by-investment.net of chinaluxrep.com. Voor bedragen tussen de 300.000 en 500.000 euro worden dure beloften gemaakt. Terwijl de ene site het nog heeft over het verkrijgen van een verblijfsvergunning, klinkt het op de andere dat je 'doorgaans na vijf jaar de nationaliteit en het paspoort verkrijgt'. Gevraagd naar mogelijke linken tussen die sites en Henley & Partners, laat het bedrijf weten dat het de sites niet runt of bezit.

En dan is er nog de website van de Zwitserse non-profit Investment Migration Council, de 'wereldwijde vereniging voor investeerdersmigratie en burgerschap-via-investeringen'. Op een interactieve kaart staat onder 'België: verblijf' te lezen: 'Kandidaten moeten in een business investeren om in aanmerking te komen voor het Belgium Residence Programme (BRP). De investering varieert (kan minder zijn dan 500.000 dollar) en aanvragen voor verblijfspapieren worden case per case door de regering behandeld. Aanvragers hoeven niet in België te leven of te verblijven. (...) Toegang tot burgerschap na vijf jaar.'

Kunnen rijke buitenlanders inderdaad een Belgisch paspoort kopen als ze maar genoeg geld op tafel leggen ('investeren')? In principe kun je als meerderjarige buitenlander maar op twee manieren Belg worden. De eerste manier is via de naturalisatieprocedure, een gunstmaatregel die de Kamer van Volksvertegenwoordigers toekent. Deze manier kwam onlangs nog uitvoerig aan bod tijdens de parlementaire onderzoekscommissie-Kazachgate, die de naturalisatie van de Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev onder de loep nam.

De tweede manier is de nationaliteitsverklaring, waarbij je na minstens vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit aanvraagt. Dat verblijfrecht kun je onder meer verkrijgen door gezinshereniging of economische migratie. Hooggeschoolden of leidinggevenden kunnen voor dat laatste een zogenaamde arbeidskaart B laten aanvragen, die jaarlijks verlengd moet worden. Op de website van de Vlaamse overheid staat uitdrukkelijk dat de aanvraag en afgifte van arbeidskaarten gratis is.

Lange Klarenstraat 22

Bestaan er misschien achterpoortjes in de wetgeving? En ontplooit 'paspoortenleverancier' Henley & Partners ook activiteiten gericht op België? 'Henley & Partners heeft nooit een eigen kantoor gehad in België', laat het bedrijf weten. 'Wel hadden we een franchise die op armlengte werd gerund door een lokaal team. Hoewel die franchise opereerde onder het merk Henley & Partners, ging het om een wettelijk, administratief en operationeel volledig afgescheiden entiteit.'

Dat Belgische bedrijf werd opgericht in 2006 onder de naam Henley Holding BVBA. Van 2007 tot 2016 - toen de samenwerking met de wereldwijde groep werd stopgezet - heette het gewoon Henley & Partners BVBA. En tot de ontbinding in juni 2018 was de naam TBO Corporate Services. Adres: Lange Klarenstraat 22 in hartje Antwerpen. In het statige, historische pand vlak bij de Meir is tegenwoordig The Belgium Office gehuisvest, een bedrijf eind 2015 opgericht door dezelfde Nederlandse ondernemer achter Henley & Partners BVBA, de heer L.V. In feite zet hij met The Belgium Office het werk van Henley & Partners BVBA voort.

De activiteiten van The Belgium Office en Henley & Partners BVBA trekken sinds enige tijd de aandacht van de Vlaamse Sociale Inspectie. Dat blijkt uit een interne werknota van het departement die via een gunstige wind op de redactie van Knackbelandde.

'Fictieve tewerkstelling'

In de werknota, die dateert van begin dit jaar, heeft de Vlaamse Sociale Inspectie het over 'fictieve tewerkstelling': rijke buitenlanders vragen een arbeidskaart B aan, krijgen op die manier ook een wettige verblijfstitel, maar zijn naar verluidt niet echt in België aan de slag (vandaar 'fictief'). De vermeende opzet van het systeem zou zijn om na vijf jaar wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit te kunnen aanvragen.

De nota beschrijft een twintigtal cases van rijke buitenlanders die in België werk(t)en met een arbeidskaart B, ofwel als werknemer van een Belgisch bedrijf, ofwel via detachering vanuit een buitenlands bedrijf.

In de categorie 'werknemers van een Belgisch bedrijf' gaat het onder meer om een Taiwanese directeur van een luchtvaartmaatschappij, een Russische directeur van een grote bank, een Pakistaanse zaakvoerder van een consultingbedrijf, een Iraakse directeur van een energiebedrijf en een Libanese ceo van een medische firma. Tussen 2009 en 2017 ontvingen zij de arbeidskaart B voor hooggeschoolden/leidinggevenden. Het adres van het Belgische bedrijf waarvoor ze als (doorgaans enige) werknemer aan de slag waren/ zijn, was... Lange Klarenstraat 22.

In de categorie 'werknemers gedetacheerd vanuit een buitenlands bedrijf' gaat het om acht personen: Nigerianen, Vietnamezen en een Oekraïense. Opmerkelijk, aldus de werknota van de Vlaamse inspectie, is dat voor die personen RSZ-bijdragen werden betaald - terwijl het systeem van detachering voor buitenlandse bedrijven net voordelig is omdat er dan in België géén sociale bijdragen verschuldigd zijn. Bij de aanvraag van hun arbeidskaart als gedetacheerde hooggeschoolde gaven ze als werkplek alle acht... Lange Klarenstraat 22 op.

De Vlaamse Sociale Inspectie gaat ervan uit dat de echte bedoeling van de arbeidskaarten in de beschreven cases is om op termijn een verblijfsrecht in België te bekomen. In drie gevallen bemachtigden de buitenlanders zelfs de Belgische nationaliteit.

Omgekeerde wereld

'Ja, we voeren inderdaad sinds 2016 onderzoeken naar fictieve tewerkstelling, waarbij onder meer een adres in Antwerpen onze aandacht trok', bevestigt Koen Van Osselaer, strategisch adviseur bij de Vlaamse Sociale Inspectie, die deel uitmaakt van het departement Werk en Sociale Economie. 'Je kunt het niet vergelijken met andere landen waar je echt de nationaliteit kunt kopen door te investeren. België laat zoiets niet toe. Een aantal individuen hebben het systeem van economische migratie - een goed systeem - gewoonweg misbruikt.'

'We zijn er veeleer per toeval op gebotst, door één concrete aanvraag tot arbeidskaart te onderzoeken. Voor ons is het een relatief nieuw fenomeen. Doorgaans gaan onze inspecteurs op zoek naar personen die in België aan de slag zijn zonder de nodige documenten. Hier is het de omgekeerde wereld: de documenten zijn wel voorhanden, er wordt zelfs een loon uitbetaald, maar toch merken we in onze onderzoeken dat er geen sprake is van echt werk. Zoiets kun je enkel nagaan via controles op het terrein.'

De Antwerpse inspecteur Nick Van Duppen werkte mee aan die controles. 'Wanneer we fictieve tewerkstelling vermoeden, gaan we langs bij het bedrijf', legt hij uit. 'Is er iemand aanwezig? Zijn er economische activiteiten? Gebeurt er daadwerkelijk iets? Wat doet het bedrijf? Kan het facturen en klantenlijsten voorleggen? We kregen heel veel verschillende verhalen te horen. Uiteindelijk kwamen we uit bij bedrijven die hier nul activiteiten hebben, geen enkele band met België kunnen aantonen, en bij personen die hier haast nooit aanwezig zijn. Vervolgens hebben we eind 2017 een grootschalig administratief onderzoek opgezet, dat resulteerde in die werknota met een twintigtal cases. In een aantal dossiers hebben we aan de dienst Economische Migratie voorgesteld om de arbeidskaarten in te trekken.'

Dat laatste is ook al gebeurd. Van Osselaer: 'Er werden een twintigtal ondernemingen geïdentificeerd rond The Belgium Office, waaruit twaalf onderzoeken zijn opgestart. Die onderzoeken resulteerden in acht adviezen tot intrekking van de bestaande arbeidskaart en twee adviezen tot weigering van een nieuwe kaart. Bij vijf personen werd er geen hernieuwing van de arbeidskaart meer aangevraagd nadat hun duidelijk was geworden dat de overheid een onderzoek voerde.'

'Globaal werden er tot dusver een dertigtal onderzoeken afgerond naar zulke praktijken. Dat resulteerde dit jaar in achttien intrekkingen en acht weigeringen door de dienst Economische Migratie.' Net als de Vlaamse Sociale Inspectie ressorteert ook die dienst onder het Vlaams departement Werk en Sociale Economie.

Dwaalspoor

Kunnen de betrokkenen strafrechtelijk vervolgd worden? 'Wie buitenlandse onderdanen geld laat betalen opdat er voor hen een baan in België in scène kan worden gezet, om uiteindelijk een verblijfsrecht of zelfs de nationaliteit te verkrijgen, is strafbaar', zegt Van Duppen. 'Als tussenpersoon optreden om de overheid op een dwaalspoor te brengen, is eveneens strafbaar. Maar de inbreuken bewijzen is niet zo gemakkelijk. We moeten kunnen aantonen dat er bewust, willens en wetens, betalingen werden ontvangen om de buitenlandse persoon een betrekking te bezorgen of formaliteiten daartoe te verrichten. Of we moeten bewijzen dat de tussenpersoon op de hoogte was dat er valse informatie werd opgegeven bij de aanvraag van een arbeidskaart.'

Het Antwerpse arbeidsauditoraat is alvast op de hoogte van de modus operandi. Arbeidsauditeur Stephanie Steylemans: 'Wij hebben weet van een manier van werken waarbij vermogenden vanuit het buitenland benaderd worden of zelf contact zoeken, eventueel met een tussenpersoon, met als doel om via het storten van socialezekerheidsbijdragen en het voeren van beroepsactiviteiten als bedrijfsleider of als werknemer een verblijfsrecht en nadien ook de Belgische nationaliteit te verwerven.'

Het Antwerpse arbeidsauditoraat heeft nog geen proces-verbaal over de zaak ontvangen van de Vlaamse Sociale Inspectie. Steylemans: 'Dat komt omdat deze gespecialiseerde inspectiedienst meestal zelf eerst een autonoom administratief onderzoek voert. Wij zijn dus nog niet op de hoogte van concrete aantallen en nationaliteiten of de concrete stand van de dossiers. Zodra een pv bij ons binnenkomt, openen wij een strafonderzoek en kunnen we eventueel strafvervolging instellen.'

'Los van dit concrete dossier - waarover ik dus geen uitspraken kan doen - zou je de beschreven werkwijze kunnen kwalificeren als fraude met identiteitspapieren', zegt Steylemans. 'Er wordt fictief bedrijf gevoerd en eventueel bijkomend fictief tewerkgesteld, waardoor sociale bijdragen worden betaald om fictieve redenen. De bedoeling van dat alles is toch vooral, denk ik, om een definitieve verblijfsvergunning te krijgen en nadien ook de Belgische nationaliteit te verwerven, op een manier die wettelijk niet is toegestaan, want aan de voorwaarden wordt niet voldaan.'

De Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia berichtte kritisch over het Maltese burgerschapsprogramma. In 2017 werd ze vermoord. © Reuters

Europese Commissie wantrouwt 'gouden paspoorten'

Dat rijke individuen van buiten de EU in een aantal Europese landen zomaar de nationaliteit kunnen kopen, is de Europese Commissie een doorn in het oog. In een interview met de Duitse krant Die Welt hekelde Eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova begin augustus de praktijk. 'De Commissie volgt de ontwikkeling rond zogenaamde gouden reispassen met grote bezorgdheid. (...) Steeds meer EU-lidstaten hebben de voorbije jaren het burgerschap verleend aan personen uit derde landen wanneer die grote bedragen in het land investeerden.' Jourova wees onder meer op het risico dat op die manier criminelen aan Europese papieren konden geraken.

Het thema kwam opnieuw in de belangstelling na de moord, in 2017, op de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia, die kritisch had bericht over het Maltese burgerschapsprogramma. Het Oost-Europese samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten OCCRP bracht dit voorjaar een artikelenreeks uit, 'Gold for Visas', waarin het tal van opmerkelijke cases belichtte. Een Russische miljardair met nauwe banden met president Vladimir Poetin verkreeg een Cypriotisch paspoort. Malta heeft met haar Golden Visa- programma sinds 2014 al 1100 investeerders aangetrokken. En een neef van de Syrische dictator Assad probeerde het Oostenrijkse burgerschap te verkrijgen.

'Nooit een kantoor in België gehad'

Henley & Partners reageert in een statement dat het voor elke verblijfs- of burgerschapsaanvraag de hoogste normen inzake due diligence toepast. 'Henley & Partners is een wereldwijde leider voor investerings-migratieprogramma's, en we proberen de hoogste normen te hanteren, niet het minst door ons lidmaatschap van de non-profit Investment Migration Council, die we mee hebben opgericht.'

'Alle kandidaten ondergaan bij ons strikte procedures inzake due diligence, zowel voordat we ze als klant aanvaarden, als nadat hun aanvragen zijn ingediend bij de overheden. Die doen vervolgens zelf nog due diligence. (...) Alle kandidaten moeten een pak informatie over zichzelf bezorgen, over hun echte en financiële activa, en over de bedrijven die ze bezitten. (...) Investerings-migratieprogramma's helpen jobcreatie, economische groei en nationale welvaart te stimuleren. Alle grote landen in Noord-Amerika en Europa gebruiken investeringsmigratie om de waarde van hun nationaliteit te verhogen en om de nodige expertise en inkomsten aan te trekken.'

Over activiteiten in België stelt Henley & Partners dat het hier nooit een eigen kantoor had. Wel bestond er tot 2016 een franchise met een Belgisch bedrijf dat administratief, juridisch en operationeel los stond van de groep. 'Die Belgische franchise bestond om een lokale uitvoeringscapaciteit aan te bieden voor klanten die geïnteresseerd waren in verblijf in België. Zoals met al onze operaties werden de duediligence- en ken-je-klantprogramma's uitgevoerd door de dochterondernemingen waarlangs de klanten werden geïntroduceerd. Hun gegevens werden vervolgens opgestuurd naar de Antwerpse franchise om verder te verwerken volgens de lokale wetten en regelgeving. Een paar jaar geleden besliste Henley & Partners om de franchiseovereenkomst in België niet verder te zetten. We hebben geen link meer met België, noch enige zakenrelatie met de heer L.V. Als we klanten hebben die geïnteresseerd zijn in België, verwijzen we hen door naar lokale migratieadvocaten.'

'Alles is legaal verlopen'

L.V., de Nederlandse oprichter van The Belgium Office en Henley & Partners BVBA, spreekt de conclusies van de Vlaamse Sociale Inspectie tegen.

"Ik ben ervan overtuigd dat alle dossiers in orde zijn."

L.V. reageert op de aantijgingen

Hoe reageert u op het onderzoek door de Vlaamse Sociale Inspectie?

L.V.: Het is goed dat er inspectieorganen bestaan. Daar hoort u mij niets negatiefs over zeggen. Mits de inspectie is gefundeerd op de juiste feiten, heb ik daar geen probleem mee. Uiteraard gaat het erom of men de juiste conclusies wil trekken.

De conclusie luidt: 'fictieve tewerkstelling'.

L.V.:Daarvan is hier absoluut geen sprake. Alles is binnen alle legale krijtlijnen verlopen, zonder achterpoortjes of wat dan ook. Sterker nog: als dat niet het geval zou zijn, hoe kan het dan dat de Vlaamse overheid jaar na jaar de arbeidskaarten van de betrokkenen vernieuwde? Als er werkelijk fouten zouden zijn gemaakt, had de inspectie dan niet veel eerder moeten ingrijpen? Het kan toch moeilijk zijn dat de overheid jarenlang arbeidskaarten hernieuwt en aanvragen honoreert, en dat diezelfde overheid nu plots terugkomt op haar beslissingen?

Ruim twee jaar geleden is de Vlaamse Sociale Inspectie in de Lange Klarenstraat op bezoek gekomen. Naar aanleiding van die inspectie heb ik meermaals gevraagd of ik in geval van twijfel contact met hen mocht opnemen. Zij zijn daar nooit op ingegaan. Je kunt toch moeilijk elke dialoog afwijzen en vervolgens zeggen: 'Jij bent stout'?

Klopt het dat u rijke buitenlanders aan verblijfstitels helpt?

L.V.: Wij werken niet in opdracht van 'rijke buitenlanders'. The Belgium Office levert - net als Henley & Partners BVBA vroeger - diensten aan Belgische en buitenlandse bedrijven. Zij doen een beroep op onze expertise om allerhande administratieve en praktische verrichtingen te faciliteren.

Wij kunnen bedrijven in contact brengen met de juiste externe adviseurs. Zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld samengewerkt met Flanders Investment & Trade. We doen ook een beroep op gespecialiseerde advocaten, laten alles checken en proberen alles zo straightforwardmogelijk volgens de wetgeving te doen.

Bedrijven en mensen die hier komen werken, proberen we zo goed mogelijk te begeleiden in het kader van het totaalpakket van hervestiging. Ik ben ervan overtuigd dat alle dossiers in orde zijn. Natuurlijk ben ook ik - net als iedereen - afhankelijk van de aangeleverde informatie. Als er foute informatie zou zijn gegeven, moet de overheid uiteraard ingrijpen, dat is logisch.

Er zijn al verschillende arbeidskaarten ingetrokken.

L.V.: Gelukkig bestaat er een beroepsprocedure, waarbij een werkgever kan zeggen: 'Deze beslissing is niet correct.' Ik vertrouw erop dat de overheid dan ook zo professioneel is om daar serieus en onafhankelijk naar te kijken.

In één dossier moest een buitenlandse werkneemster samen met haar werkgever op verhoor komen bij de arbeidsinspectie. Die beweert in haar motivering van afwijzing dat de werkgever geen directeur is van de vennootschap. Nochtans wordt die man in elk officieel document van de buitenlandse vennootschap genoemd. Men had toch gewoon om extra bewijs kunnen vragen dat de man in kwestie wel degelijk directeur is van die bewuste buitenlandse vennootschap? Uiteraard is hiertegen in beroep gegaan.

De dossiers die in beroep lopen tegen de dienst Economische Migratie op basis van de arbeidsinspectie, zullen uiteindelijk goedkomen, daar heb ik alle vertrouwen in.

Volgens de Vlaamse Sociale Inspectie roept de modus operandi vragen op.

L.V.: Dat een bedrijf slechts één persoon in dienst heeft? Kijk, het ene bedrijf is succesvoller is dan het andere. Sommige bedrijven hebben ook helemaal niet zoveel werknemers nodig. De Lange Klarenstraat opgeven als werkplek? Daar beschikken we over een bedrijvencentrum met alle kantoorfaciliteiten. In de aanvraag moet sowieso een werkadres worden opgenomen. Daarbij komt ook nog dat het werk dat de betrokken werknemers doen, helemaal niet alleen op een kantoor uitgevoerd hoeft te worden. Dat voor gedetacheerden toch sociale bijdragen worden betaald? Ik vind dat de enige correcte manier: mensen die in België werken, horen hier ook RSZ-bijdragen te betalen.

U vindt het onderzoek van de inspectie onzin?

L.V.: Volgens de hypothese worden arbeidskaarten aangevraagd om uiteindelijk het Belgisch verblijfsrecht te krijgen. Wat voor zin heeft het om Belgisch verblijfsrecht te verkrijgen en vervolgens niet in België te zijn? Dat snijdt toch geen hout?

Er is meer. Er zijn landen waar je vrij simpel een paspoort kunt kopen: binnen een paar maanden heb je het op zak. Zonder risico's. Dat is toch veel aantrekkelijker dan vijf jaar of nog langer wachten om dan mogelijk in aanmerking te komen voor de Belgische nationaliteit - met alle risico's van interruptie, inspectie en mogelijke wetsveranderingen?

 

Kristof Clerix redacteur bij Knack
05/09/18 om 05:20 - Bijgewerkt op 04/09/18 om 21:09
Bron: Knack

06/09/18 - College van procureurs-generaal

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord, werd de omzendbrief COL 8/2011 op 24 november 2016 en 29 november 2017 herzien. Addendum 2, omzendbrief COL 12/2011, waarin de bijzondere situatie uiteengezet wordt van personen die worden vervolgd voor een als misdrijf omschreven feit dat ze vóór de leeftijd van 18 jaar hebben gepleegd, wordt door onderhavige omzendbrief COL 11/2018 opgeheven en vervangen. In deze omzendbrief wordt toelichting gegeven bij het recht op informatie, het overleg met en de bijstand van de verhoorde minderjarige, evenals de manier waarop dit georganiseerd dient te worden. Als bijlagen bij deze omzendbrief worden niet alleen modellen van uitnodiging gevoegd die overeenstemmen met drie hypothesen voor de organisatie van het overleg met en de bijstand van de minderjarige door een advocaat in geval van een Salduz III-verhoor, maar ook een modelformulier van schriftelijke verklaring.

Voor de omzendbrief klik hier.

14/08/18 - Parket Brussel

Feiten: doodslag
Datum en plaats: 12.08.2018, Vorst
Verdachte: X
Slachtoffer: E., ♂, 1971

Op 12 augustus 2018 werd de politie van de zone Zuid om 12.55 u opgeroepen door de dienst 100 om een zieke persoon te evacueren via de autoladder.

Volgens de arts die ter plaatse was, ging het om een puur medisch geval. Het slachtoffer werd overgebracht naar het Erasmusziekenhuis.

In de loop van de namiddag informeerde het Erasmusziekenhuis de politiediensten dat de betrokkene in werkelijkheid gewond is geraakt door een kogel.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld, het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie en een wetsdokter werden gevorderd en zowel het parket als de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan.

Het slachtoffer werd hersendood verklaard op maandag 13 augustus.  De onderzoeksrechter die werd gevorderd wegens doodslag zet zijn onderzoek actief voort en in het belang van dit onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven.

Denis GOEMAN - woordvoerder

09/08/18 - Parket Brussel

Feiten: valsheid in geschriften en gebruik ervan
Plaats en datum: Portalisgebouw, Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel
Verdachte: P.M., geboren in 1965
Slachtoffer: /

Het parket van Brussel wenst de onderstaande informatie mee te delen.

Op 8 augustus 2018 heeft een man, P.M., geboren in 1965, zich aangemeld op het parket van Brussel om zijn rijbewijs af te halen met een vervalst attest van slagen voor het theoretische en het praktische examen voor het rijbewijs.  Het vervalste document is een attest van het parket van Brussel en werd overgemaakt aan het examencentrum als bewijs van slagen voor het theoretische en praktische examen van het rijbewijs naar aanleiding van een veroordeling van de politierechtbank.

De verdachte, houder van het vervalste document, werd gisterennamiddag van zijn vrijheid beroofd in het Portalisgebouw. Hij werd verhoord door de politiediensten en bekent dat hij dit valse document heeft gebruikt om zijn rijbewijs af te halen zonder geslaagd te zijn voor de examens die hij moest afleggen naar aanleiding van de veroordeling door de politierechtbank.

P.M. werd deze ochtend ter beschikking gesteld van het parket van Brussel en zal door de procureur des Konings worden opgeroepen om te verschijnen voor de correctionele rechtbank, aangezien de wet voorziet in een gevangenisstraf tot en met 5 jaar voor dit soort misdrijf.

Bovendien werden er twee gelijkaardige dossiers geopend voor feiten van dezelfde aard gepleegd door andere personen. Er wordt actief onderzoek gevoerd om te achterhalen waar de vervalste parketdocumenten vandaan komen.

Denis GOEMAN - woordvoerder

01/08/18 - Parket Brussel

Feiten : heling, valsheid in geschriften en gebruik ervan
Datum en plaats : 01.08.2018 Laken
Verdachte : K.J. geboren in 1981
Slachtoffer : /

Deze ochtend rond 10.20 u is er een achtervolging begonnen ter hoogte van de Japanse Toren in Laken. De politiemensen achtervolgden een bestelwagen met Poolse nummerplaat die weigerde om gevolg te geven aan hun bevelen. De achtervolging eindigde onder een brug bij de afrit van Grimbergen.

Twee personen zijn te voet gevlucht. De helikopter van de federale politie (RAGO) en de speurhonden werden gevorderd ter versterking. Omstreeks 11 u hebben de politiemensen een van de twee verdachten, K. J., geboren in 1981 en reeds gekend bij de politie, opgepakt. De tweede verdachte wordt nog actief gezocht door de onderzoekers.

Het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar heling, valsheid in geschrifte en gebruik ervan omdat de verdachte in het bezit was van valse documenten en omdat een grote hoeveelheid computermateriaal werd gevonden in de bestelwagen. Het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie werd gevorderd en andere onderzoeksopdrachten worden momenteel uitgevoerd.

De aangehouden verdachte werd van zijn vrijheid beroofd en zal in de loop van de dag worden verhoord door de politiediensten.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

31/07/18 - College van procureurs-generaal

Vanuit de vaststelling dat bij het formuleren van voorwaarden in het kader van terrorisme en gewelddadig extremisme niet steeds rekening gehouden wordt met de context en de individuele situatie van de rechtszoekende noch met de bestaande procedures die de justitiehuizen en hun partnerdiensten kunnen toepassen, nam het College deze omzendbrief aan om de magistraten van het openbaar ministerie concrete aanwijzingen te geven over de tools waarover zij beschikken en over de manier waarop de voorwaarden op een adequate manier geformuleerd kunnen worden in het kader van hun opdracht op het vlak van de strafuitvoering en de vrijheid onder voorwaarden.

Voor de nieuwe omzendbrief, klik hier.

26/06/18 - College van procureurs-generaal

​De omzendbrief nr. COL 9/2018 betreffende de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring vervangt de omzendbrief nr. COL 7/2004 en geeft een overzicht van de voor politiediensten / verbaliserende diensten en openbaar ministerie relevante wettelijke bepalingen, waarbij telkens is aangeduid welke de nieuwe bepalingen zijn. Daarnaast vaardigt de omzendbrief concrete richtlijnen uit die zijn opgevat als een praktische leidraad voor de actoren op het terrein.

Lees hier de COL en haar bijlagen.

25/06/18 - College van procureurs-generaal

Op grond van het koninklijk besluit van 6 september 2017 werden de strafbepalingen inzake verdovende middelen ingrijpend gewijzigd. Het vervolgingsbeleid werd niet grondig gewijzigd, maar het bleek noodzakelijk om een aantal aanpassingen aan de voornoemde omzendbrief aan te brengen. Het College heeft dus de omzendbrief COL 15/2015 betreffende de vaststelling, de registratie en het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen, herzien.

Voor de herziene COL, klik hier.

21/06/18 - Parket Brussel

Feiten : verdacht overlijden / brand
Datum en plaats : 21/06/2018, Verbiststraat 115, 1030 Brussel
Verdachte :-
Slachtoffer : R. °1931, man

De lokale politie van Brussel NOORD werd deze nacht omstreeks 4u22 opgeroepen voor een woningbrand in de Verbiststraat in Schaerbeek.

Eens ter plaatse hebben de politiediensten het levenloze lichaam van een man aangetroffen op de tweede verdieping. De omstandigheden van het overlijden zijn nog niet duidelijk.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat vermoedelijk de matras van het bed van het slachtoffer vuur gevat heeft.

De magistraat met wachtdienst van het parket van Brussel werd verwittigd. De magistraat heeft het labo van de federale politie, de wetsgeneesheer en de branddeskundige gevorderd.

De wetsarts zal morgen een autopsie uitvoeren om de precieze doodsoorzaak van het slachtoffer te achterhalen.

De branddeskundige kan op dit moment nog geen uitsluitsel geven over de oorzaak van de brand.

Er is een opsporingsonderzoek lopende en er werd ondermeer een buurtonderzoek en een analyse van de eventueel beschikbare camerabeelden gevraagd.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

 

21/06/18 - Parket Brussel

Feiten : fiscale fraude, context “Panama papers”

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media kan het parket van Brussel hetvolgende bevestigen:

In het kader van het onderzoek naar de zogenaamde “Panama papers” werd er een gerechtelijk onderzoek gestart naar “Experta”. In het kader van dit onderzoek werden er huiszoekingen uitgevoerd en werd er een internationale rogatoire commissie verzonden naar Duitsland. De rogatoire commissie had als doel welbepaalde informatie te verzamelen over personen die geïdentificeerd werden in het kader van het “EXPERTA-dossier”.  

Er werd met andere woorden gevraagd om na te gaan of er in de databank “Panama papers” die beheerd word door de Duitse overheid, informatie terug te vinden is die van belang kan zijn voor het lopende gerechtelijk onderzoek.

De Duitse autoriteiten hebben hun medewerking verleend  en hebben de door België gevraagde informatie overgemaakt aan de Brusselse onderzoeksrechter.

Het onderzoek in België is erop gericht de personen te identificeren die zich schuldig gemaakt hebben aan belastingontduiking of het faciliteren van deze belastingontduiking.

Ine VAN WYMERCH  - woordvoerder

21/06/18 - Parket Brussel

Feiten : slagen en verwondingen ten aanzien van politieambtenaren
Datum en plaats : 20 juni 2018, Stalingradlaan, 1000 Brussel
Verdachte : D.Y.  °1996 – B.S. °1995 en K. geboren in 2002
Slachtoffer : N.N. en T.R.

Wanneer twee politie-inspecteurs te voet patrouilleren in de Stalingradlaan worden ze omstreeks 15u45 aangesproken door een groep Marokkaanse « supporters » van de voetbalwedstrijd tussen Portugal en Marokko. Verschillende personen beletten de politie-inspecteurs hun weg verder te zetten en schelden hen uit. 

De politie-inspecteurs worden ook geslagen op hun rug en geschopt tegen de benen. Wanneer ze trachten de plaats te verlaten, gooit men ook nog met projectielen naar de inspecteurs.

Eens er versterking is toegekomen, kunnen drie verdachten worden gearresteerd. Het gaat om twee meerderjarigen: D.Y., geboren in 1996 (goed gekend bij politie en justitie) en B.S. geboren in 1995 (niet gekend) en een minderjarige K, geboren in 2002 (niet gekend).

De drie verdachten werden van hun vrijheid beroofd, verhoord en deze morgen (21/06/2018) ter beschikking gesteld van het parket.

De Procureur des Konings beschikt over een termijn van 48 uur om een beslissing te nemen over het verder gevolg dat aan dit dossier zal gegeven worden.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

 

21/06/18 - Parket Brussel

Feiten : doodslag
Datum en plaats : 05/06/2018 Rue Linné, 1030 Brussel
Verdachte : S. geboren in 2000
Slachtoffer : E, vrouw, 23 jaar

Het parket van Brussel kan bevestigen dat er op 20 juni 2018 een verdachte werd aangehouden in het kader van het onderzoek naar de feiten van doodslag die gepleegd werden op een jonge vrouw in Schaerbeek. Deze feiten dateren van 5 juni 2018.

De federale gerechtelijke politie heeft samen met de lokale politie van Brussel NOORD een onderzoek gevoerd en een verdachte geïdentificeerd. De verdachte werd onder meer op basis van de analyses van de sporen opgenomen door het labo van de federale politie  en de analyse van de camerabeelden geïdentificeerd.

De verdachte is een jonge man, S geboren in 2000, die goed gekend is bij de politie en de jeugdrechtbank voor feiten van ondermeer diefstal geweld en diefstal met braak. Hij maakte in 2017 reeds het voorwerp uit van verschillende maatregelen die werden opgelegd door de jeugdrechter.

De minderjarige verdachte werd gisteren ochtend verhoord door de politiediensten en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. De Procureur des Konings heeft in de loop van gisterennamiddag beslist de jeugdrechter te vorderen voor feiten van doodslag.

De jeugdrechter heeft een beschikking genomen tot plaatsing in de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat verdachte overgaat tot het bekennen van de feiten. De feiten zouden zich afspelen in de context van betaalde seksuele prestaties.

In de huidige stand van het lopende gerechtelijk onderzoek kan er geen verdere commentaar geleverd worden.

Voor wat de procedure betreft:

De onderzoeksrechter is gelast met het onderzoek naar de feiten van doodslag

De jeugdrechter is bevoegd om te beslissen over de vrijheidsberoving van de minderjarige

Mogelijks volgt er op termijn een procedure tot uithandengeving van de minderjarige, maar hiervoor moet het einde van het gerechtelijk onderzoek worden afgewacht.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

21/06/18 - College van procureurs-generaal

De wet van 18 maart 2018, houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht, voegt een rechterlijke controle in op de minnelijke schikking die toegepast wordt nadat de strafvordering is ingesteld. Dit betreft dus enkel de verruimde minnelijke schikking.

Deze omzendbrief heeft in eerste instantie tot doel de integratie te verwezenlijken door de omzendbrief COL 1/2011 te herzien.

De richtlijnen in deze omzendbrief strekken tot een harmonisering van de toepassing van de minnelijke schikking in het algemeen.

Klik hier voor de COL

05/06/18 - Parket Brussel

Feiten : doodslag
Datum en plaats : 05/06/2018 Rue Linné, 1030 Brussel
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : E, vrouw, 23 jaar

Vandaag omstreeks 04u45 werd de politie opgeroepen voor een vrouw die zich zwaargewond op het voetpad van de Linnéstraat zou bevinden.

Een patrouille van de lokale politie BRUNO was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en heeft de eerste zorgen toegediend aan het slachtoffer. Gelijktijdig werden de hulpdiensten verwittigd.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Er werd een buurtonderzoek gevoerd en getuigen werden verhoord. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het slachtoffer verschillende messteken heeft gekregen van één of meerdere verdachten.

De magistraat met dienst werd verwittigd en heeft het labo van de federale politie gevraagd om ter plaatse te gaan. Er werd een wetsdokter aangesteld en een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag lastens X. het verder onderzoek werd toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie.

In de loop van de dag is er een afstapping ter plaatse geweest van het parket en de onderzoekrechter.

In de huidige stand van het onderzoek tast men in het duister naar de identiteit van de dader of daders en wat er aan de basis van deze gewelddadige feiten zou kunnen liggen.

De dader of daders worden actief opgespoord.

Er kan voorlopig geen verdere commentaar gegeven worden.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

29/05/18 - Parket Brussel

Naar aanleiding van vragen van verschillende media, kan het parket van Brussel de volgende feiten bevestigen :

Er werd vandaag een huiszoeking uitgevoerd in de lokalen van het FAVV door een onderzoeksrechter. Het Openbaar Ministerie was hierbij aanwezig. Het gerechtelijk dossier betreft vermoedens van de verspreiding van valse informatie over de fipronilbesmetting van eieren in de loop van het jaar 2017. Het onderzoek loopt.

Er zal op dit moment geen verdere commentaar worden gegeven om het onderzoek geen schade te berokkenen.

Denis GOEMAN - woordvoerder

25/05/18 - Parket Brussel

Feiten : moord
Datum en plaats : 23.05.2018 te Etterbeek
Verdachte : : E.M. ♂ (°1994) ; P.R. ♂ (°1999)
Slachtoffer : B. ♀ (°1997)

 Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek zou het slachtoffer overleden zijn ten gevolge van meerdere messteken. E.M. ontkent zijn betrokkenheid niet voor de feiten die zich voordoen in een context van seksuele relaties tegen betaling.

Denis GOEMAN  - Woordvoerder

24/05/18 - College van procureurs-generaal

Naar aanleiding van de hertekening van het gerechtelijk landschap in april 2014 en de evolutie van de rechtspraak van de Raad van State is het nodig gebleken om de COL 4/2003 betreffende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten te herzien. In de nieuwe omzendbrief wordt de aandacht gevestigd op de nood aan actieve samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten en de tuchtoverheden van de politiediensten, onverminderd de toepassing van de COL 8/2014, 5/2013 en 10/2017 ».

Voor de herziene versie van COL 4/2003 klik hier.

24/05/18 - Parket Brussel

Feiten : slagen en verwondingen
Datum en plaats : 21.05.2018 te 1000 Brussel
Verdachte : E.F.B ♂, (°1984) E.F.R.♂ (°1982)
Slachtoffer : B.♂ (°1974)

Op 21.05.2018 rond 19u heeft er zich een woordenwisseling voorgedaan tussen een particulier en twee personen die zich een taxi verplaatste dit ter hoogte van de Lemonnierlaan.

Nadat het slachtoffer een bestelling had geleverd werd hem de doorgang belemmerd door een taxiwagen. De passagier van de taxi is uitgestapt en heeft met een schroevendraaier twee keer naar het slachtoffer gestoken waarbij éénmaal ter hoogte van de borstkas.

Het slachtoffer heeft zich naar het ziekenhuis begeven voor verzorging. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De bestuurder van de taxi werd geïdentificeerd en werd, deze morgen, ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des konings. De bestuurder geeft te kennen dat de passagier die hem vergezelde op de dag van de feiten zijn broer is. Verschillende onderzoeksdaden zijn lopende teneinde te kunnen overgaan tot interpellatie van de broer. 

Denis Goeman - Woordvoerder

24/05/18 - Parket Brussel

Feiten : moord
Datum en plaats : 23.05.2018 te Etterbeek
Verdachte : : E.M. ♂ (°1994) ; P.R. ♂ (°1999)
Slachtoffer : B. ♀ (°1997)

Naar aanleiding van vragen van verschillende media, kan het parket van Brussel de volgende feiten bevestigen :

Gisterenavond werd rond 20u35 het levenloze lichaam van een vrouw B,. van 21 jaar gevonden in een woning in de Platanenstraat in Etterbeek.

Het parket van Brussel heeft een wetsdokter en het laboratorium van de federale politie gevorderd om de eerste vaststellingen te doen.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en is samen met deze onderzoeksrechter ter plaatse gegaan.

Twee verdachten werden geïnterpelleerd en zullen binnen de 48uur gehoord worden door de onderzoeksrechter.

Er zal op dit moment geen verdere commentaar worden gegeven om het onderzoek geen schade te berokkenen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

22/05/18 - College van procureurs-generaal

Ingevolge het regeerakkoord van 9 oktober 2014 resulteerde de wet van 7 januari 2018 in een aanpassing van de wapenwet van 8 juni 2006. De introductie van een nieuwe aangifte- en amnestieperiode brengt met zich mee dat nieuwe richtlijnen van strafrechtelijk beleid ter wijziging en vervanging van de bestaande dienen te worden aangenomen.

Klik hier voor de nieuwe COL

22/05/18 - Parket Brussel

Feiten : levenloos lichaam pasgeborene gevonden
Datum en plaats : 21/05/2018, Josaphatpark, ter hoogte van Azalealaan
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : niet geïdentificeerd

Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter na autopsie blijkt dat het vermoedelijk om het lichaam van een meisje gaat, geboren na 6 à 7 maanden zwangerschap (prematuur).

Bijkomend onderzoek van ondermeer de organen zal moeten uitwijzen of de vroeggeboren baby dood geboren is of overleden is na de geboorte. Dat is op dit moment niet duidelijk. Dit verder onderzoek kan enkele weken in beslag nemen.

De autopsie heeft evenwel uitgewezen dat het lichaampje maar enkele uren in het park gelegen heeft.

We hebben nog geen enkele piste voor wat de identiteit van de ouders betreft. 

Er zal voorlopig geen verdere informatie meer verstrekt worden.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

21/05/18 - Parket Brussel

Feiten : Levenloos lichaam pasgeborene gevonden
Datum en plaats : 21/05/2018, Josaphatpark, ter hoogte van Azalealaan
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : niet geïdentificeerd

Deze avond heeft een wandelaar omstreeks 17u in de struiken van het Josaphatpark het levenloze lichaam gevonden van een pasgeborene.

De hulpdiensten en de politie werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. Er werd een perimeter ingesteld en de parketmagistraat met wachtdienst werd in kennis gesteld van de feiten.

Er werd onmiddellijk gestart met een buurtonderzoek en van de bronnen (die de politiediensten inlichtten) werd een verhoor afgenomen.

Het parket heeft het labo va de federale politie ter plaatse gevraagd, net zoals een wetsdokter.

Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor “doodslag” lastens “X”.

Het gerechtelijk onderzoek zal moeten uitklaren hoe en in welke omstandigheden de pasgeborene overleden is. Ook de identiteiten van alle betrokkenen moeten worden achterhaald.

Er zal morgenvroeg een autopsie plaatsvinden.

Op dit moment weten we niet of de pasgeborene levend geboren is. We kunnen evenmin zeggen of het een jongen of een meisje is en over de identiteit zijn er ook geen gegevens bekend.

Indien er meer informatie gegeven kan worden, zal dit morgen op het perspunt van 11u op het parket van Brussel gebeuren.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

16/05/18 - Parket Brussel

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de Brusselse raadkamer vandaag, in de zaak van de 3 Catalaanse politici, op de zitting zelf uitspraak gedaan heeft.

De vordering van het openbaar ministerie, waarbij de rechtbank verzocht werd de 3 Europese aanhoudingsbevelen onregelmatig te verklaren wegens gebrek aan overeenstemmende Spaanse nationale bevelen tot aanhouding, werd gevolgd.

De overleveringsprocedure werd als gevolg hiervan zonder voorwerp verklaard.

Tegen deze beschikking staat de mogelijkheid open van hoger beroep.

Er zal geen verdere commentaar worden gegeven.

Er zullen geen quotes en geen persconferentie gegeven worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

15/05/18 - Parket Brussel

Op dinsdag 15/5/2018 iets voor 19u is er een brand uitgebroken in de Stepmanstraat te Koekelberg, dit in een depot. Het depot is er enerzijds opgedeeld in een schrijnwerkerij en dient tevens als opslagplaats voor een renovatiebedrijf. De brandweer heeft de brand onder controle kunnen krijgen. Er vielen geen slachtoffers.

Wat betreft de eerste vaststellingen, zou de brand volgens de brandweer vermoedelijk accidenteel zijn.

Het parket van de procureur des Konings te Brussel werd over de feiten geïnformeerd. Een branddeskundige werd gevorderd, een veiligheidsperimeter werd ingesteld en het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt.

We hebben nog geen conclusies van de branddeskundige mogen ontvangen. Het onderzoek is lopende.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

 

 

12/05/18 - Parket Brussel

Feiten : diefstal met geweld en wapenvertoon
Datum en plaats :11 /05/2018, Elsene
Verdachte : E. A. (°1969)
Slachtoffer : Déli traiteur + aanwezig personeel en cliënteel

Vrijdagavond omstreeks 22u krijgt de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene een oproep naar aanleiding van een “paniek-alarm” dat in werking is getreden in een handelszaak (Déli traiteur)

Een gemaskerde verdachte, zou onder bedreiging van een vuurwapen, twee personeelsleden en twee klanten gedwongen hebben naar een achterkamer in de winkel te gaan. Noch het personeel, noch het cliënteel raakte hierbij gewond. deze mensen zijn wel danig onder de indruk van de feiten. Camerabeelden zouden alles gefilmd hebben.

Een politiepatrouille heeft zich ter plaatse gehaast. Bij hun aankomst was de overvaller nog steeds aanwezig en bedreigde hij de politiepatrouille verschillende keren met een handvuurwapen. Een politieman heeft één schot gelost en de verdachte van de overval in de buikstreek geraakt.

De hulpdiensten werden meteen verwittigd en de politiemensen hebben de schotwonde van de verdachte van de overval ook onmiddellijk verzorgd.

Zoals standaard voorzien is, werden twee parallelle onderzoeken geopend: een naar de gewapende overval, een ander naar het schietincident (comité P werd gelast met dit onderzoek).

Beide vuurwapens werden in beslag genomen, een perimeter werd ingesteld, het labo van de federale politie en een ballistisch deskundige werden door het parket ter plaatste gevraagd.

De verdachte van de overval is nog steeds gehospitaliseerd en was in de loop van de nacht nog niet verhoorbaar. Hij is evenwel opnieuw bij bewustzijn. De verdachte van de overval is goed gekend bij het gerecht, ondermeer voor een andere gewapende overval.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gelast om ook deze feiten van “diefstal met geweld met wapenvertoon” te onderzoeken.

Er zal in de huidige stand van beide onderzoeken geen verdere commentaar gegeven worden.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

08/05/18 - Collège des procureurs généraux

De wet van 27 december 2012 voegde met artikel 21bis Sv. een algemene bepaling in het Wetboek van strafvordering  betreffende het recht op inzage en/of afschrift tijdens zowel het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek. Deze wet bracht bovendien een wijziging van de procedure van art. 61ter Sv.

Bij arrest nr.6/2017 van 25 januari 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 21 bis van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het niet voorziet in een beroep bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter tegen de weigering of de ontstentenis van een beslissing van het openbaar ministerie ten aanzien van een  door een verdachte geformuleerd verzoek om toegang tot een dossier tijdens het opsporingsonderzoek.

De wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht zet thans het bovenvermeld arrest van het Grondwettelijk Hof om. Artikel 21bis Sv. wordt vervangen en er wordt een rechtsmiddel ingevoegd in hoofde van de rechtstreeks belanghebbende.

Klik hier voor de COL.

04/05/18 - College van het openbaar ministerie

Het College van het Openbaar Ministerie kondigt met trots de lancering aan van de nieuwe website en facebook-pagina van het Openbaar Ministerie. Beide kanalen moeten zorgen voor een vlottere communicatie en een grotere toegankelijkheid voor de burger en de pers.

Op de nieuwe website vindt de burger heel wat praktische en actuele informatie die maximaal een antwoord wil bieden op concrete vragen over contactgegevens en de organisatie van een parket. Deze informatie is te vinden op de lokale webpagina’s van de gerechtelijke entiteiten  onder de rubriek ‘het OM in uw buurt’. Ook is nuttige informatie terug te vinden over wat te doen als slachtoffer, beklaagde, getuige of jurylid.

Daarnaast staat op de website ook meer educatieve informatie, meer bepaald over de werking en de opdrachten van het Openbaar Ministerie en de verdeling van de bevoegdheden tussen de parketten-generaal. Ook zijn de parketstatistieken, openingsredes en omzendbrieven erop terug te vinden.

De pers vindt er de laatste persberichten die werden gepubliceerd door de parketten en auditoraten, alsook de coördinaten van de persverantwoordelijken van de entiteiten van het openbaar ministerie (parketten, auditoraten, parketten-generaal, …).

Deze nieuwe website past zich aan elk scherm aan.

Het Openbaar Ministerie zorgt met zijn Facebook-pagina voor een link tussen het populairste sociale netwerk en zijn website om een nog breder en ook jonger publiek te bereiken en zijn informatie nog laagdrempeliger aan te bieden. Het publiek vindt er educatieve informatie over de rol en de opdrachten van het Openbaar Ministerie, maar ook persmededelingen en andere informatie over de gerechtelijke entiteiten.

25/04/18 - Parket Brussel

Chronologie:

In januari 2018 heeft de Procureur van Brussel het initiatief genomen om de korpschef van de lokale politie Brussel ZUID te wijzen op het toenemende aantal dossiers van geweld tegen politie in de wijk “Peterbos”. Concrete richtlijnen om tot kwaliteitsvol onderzoek en identificatie van de daders te komen, werden meegegeven.

In maart 2018 licht de Procureur des Konings in een brief aan de burgemeester van Anderlecht zijn plan van aanpak toe, een plan van aanpak dat dan reeds enkele weken van kracht is.

Aanpak parket “Peterbos”:

Bij elk incident in de wijk “Peterbos” wordt de magistraat met dienst gecontacteerd voor instructies

De processen verbaal van de feiten die gepleegd worden in de wijk “Peterbos” worden binnen de 24 uur overgemaakt aan de eerstelijnsafdeling van het parket: “de permanentie”. Binnen deze afdeling is er één magistraat die alle dossiers centraliseert.

op de wekelijkse briefings voor magistraten met dagdienst, nachtdienst en weekenddienst worden specifieke instructies gegeven voor de aanpak van de feiten in de wijk “Peterbos”.

Deze werkwijze is al enkele weken van toepassing en zal gehandhaafd blijven zolang dit nodig is. Er is regelmatig overleg met de politiediensten die werkzaam zijn in die wijk en hun korpsoverste, zodat informatie vlot doorstroomt en er kort op de bal gespeeld kan worden.

In concreto:

een tiental opsporingsonderzoeken zijn lopende voor feiten van “poging doodslag”, deze opsporingsonderzoeken worden actief verdergezet.

één verdachte werd reeds gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

25/04/18 - Parket Brussel

Feiten : beschadiging aan voertuig
Datum en plaats : 23/04/2018, wijk “peterbos”
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : VRT

Er werd gisteren aangifte gedaan door een Tv-ploeg van VRT voor de beschadigingen aan hun voertuig bij de lokale politie Brussel Zuid.

Wanneer de reportagemakers aan het werk waren in de wijk Peterbos heeft een onbekende een steen gegooid in de richting van hun voertuig. Deze steen heeft de wagen geraakt, de impact hiervan was zichtbaar.

De verdachte droeg grijze kledij, had zijn gezicht bedekt en droeg een zonnebril. Bijgevolg was hij onherkenbaar.

De VRT-ploeg heeft onmiddellijk de plaats verlaten. Er geraakt niemand gewond.

Er kon nog geen verdachte worden gearresteerd.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

25/04/18 - Parket Brussel

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen en diefstal met geweld
Datum en plaats : 22 april 2018 1070 Anderlecht
Verdachte :  onbekend
Slachtoffer : O.°78; U.°77; B.°88;

Het parket kreeg meerdere vragen vanuit diverse media over de feiten die zich hebben voorgedaan op zondagavond 22 april 2018 te 1070 Anderlecht, Maria Groeninckx – De Maylaan.

Tijdens een controle van vervoersbewijzen, uitgevoerd door de MIVB, windt één van de gecontroleerde personen zich op. Een twintigtal jongeren die zich in de buurt van de controle bevonden, hebben zich onder de gecontroleerde personen gemengd en zijn begonnen met onrust te stoken. Enkele jongeren zijn de MIVB medewerkers ook fysiek te lijf gegaan. De drie MIVB medewerkers raakten bij dit gevecht gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.

Tijdens het tumult werden twee tablets, toebehorend aan de MIVB tabletten, ontvreemd. 

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft verschillende onderzoeksdaden gevorderd.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

24/04/18 - Parket Brussel

Feiten : dreigende man met mes neergeschoten door politie
Datum en plaats : 22/04/2018 Notelaarstraat te 1000 Brussel
Verdachte : M. F. (°1986)

Omstreeks 22u wordt de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen door een bewoner van een appartementsgebouw in de Notelaarstraat te Brussel.

M.F. zou op een dreigende toon de bewoners verzocht hebben het gebouw te verlaten omdat dit gebouw eigendom zou zijn van zijn grootvader.

De oom van de verdachte, stelt dat M.F. reeds geruime tijd met psychische problemen zou kampen en dat een procedure tot gedwongen opname werd opgestart.

M.F. komt zijn appartement uit met een mes in de hand en loopt recht op de tussenkomende politieagenten af.

De politie kan alle bewoners in veiligheid brengen en er wordt een perimeter ingesteld. M.F. loopt nog verscheidene keren naar buiten, met zijn mes en gaat niet in op de aanmaningen van de politiediensten om zijn mes neer te leggen.

De anti-overval brigade van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene (BAA AOB) was snel ter plaatse. Ook naburige zones kwamen in versterking.

De AOB (anti-overval brigade) heeft verdachte voortdurend verzocht zijn mes neer te leggen. Er werd traangas gebruikt en verschillende schoten van een luchtdrukgeweer werden afgevuurd,  maar tevergeefs.

Wanneer de verdachte uiteindelijk een lid van de AOB wou neersteken, heeft de AOB, een schot afgevuurd naar de verdachte. M.F. kon toen overmeesterd werden en werd onmiddellijk overgedragen aan de hulpdiensten die reeds ter plaatse waren.

Ongeveer een uur na het afvuren van het schot is M.F. overleden aan zijn verwondingen.

Zoals steeds in een dergelijke situatie zijn er twee parallelle onderzoeken opgestart:

 • Een eerste onderzoek naar de bedreigingen van M.F., de initiële politie-interventie.
 • Een tweede onderzoek naar het gebruik van het wapen door de politiediensten.

Het labo van de federale politie is ter plaatse gekomen. Verschillende getuigen werden verhoord. Een ballistisch deskundige werd aangesteld en in de loop van de dag zal er een autopsie plaatsvinden op het lichaam van M.F.

Uit de eerste elementen van het onderzoek naar het gebruik van het wapen, blijkt dat de procedures zouden gevolgd zijn.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

13/04/18 - Parket Brussel

Gelet op de vele vragen naar aanleiding van de reportage op VTM van 12/04/2018 betreffende “discord”, kan het parket van Brussel hetvolgende bevestigen:

VTM heeft alle beschikbare informatie voor de uitzending aan het gerecht bezorgd en op basis hiervan werd een opsporingsonderzoek geopend.

De basisinbreuk die onderzocht wordt is “voyeurisme”. Het gaat immers om verdachten die foto’s/filmpjes van ontblote lichamen verspreiden / publiek maken, zonder dat de afgebeelde persoon hiermee ingestemd heeft.

In bepaalde gevallen is diegene die de afbeelding verspreid diegene die de foto gemaakt heeft, in andere gevallen is dit niet zo.

De maximumstraf op voyeurisme hangt af van de leeftijd van het slachtoffer (max. 5 jaar gevangenisstraf indien het slachtoffer meerderjarig is, max. 10 jaar indien het slachtoffer tussen 16 en 18 jaar oud is en max. 15 jaar indien het slachtoffer een minderjarige beneden de 16 jaar betreft).

Er komen mogelijks nog andere inbreuken naar voren uit het onderzoek zoals misbruik van telecommunicatiemateriaal (Hacking), grooming, verspreiding van kinderporonografisch materiaal etc. het is te vroeg om hier dieper op in te gaan.

Het onderzoek wordt gevoerd door de RCCU Brussel. Dit zijn geen evidente onderzoeken, aangezien dergelijke platvormen vaak verdwijnen eens hier ruchtbaarheid aan gegeven wordt, verdachten onder andere (valse) identiteiten te werk gaan en ondermeer servers vaak in het buitenland te vinden zijn. toch doet het Brusselse parket er alles aan om samen met de speurders van RCCU de identiteit van zoveel mogelijk verdachten te achterhalen en het netwerk te ontmantelen.

Tot op heden werd er nog geen enkele verdachte geïnterpelleerd.

Er kan geen verdere toelichting gegeven worden bij de huidige stand van het onderzoek.

Voor wat de slachtoffers betreft wordt er geval per geval nagegaan of er een meerwaarde is in het verontrusten van de slachtoffers. Uiteraard zullen geïdentificeerde slachtoffers zeker ingelicht worden wanneer er een verdachte voor de rechtbank moet verschijnen om hun rechten te vrijwaren.

Aan VTM werd verzocht hetvolgende mee te delen aan (mogelijke) slachtoffers die met hen contact opnamen:

“Als je denkt slachtoffer te zijn of zeker weet dat je slachtoffer bent van feiten die aan bod kwamen in de reportage die op 12/04/2018 uitgezonden werd op VTM, kan je hiervoor een klacht indienen bij de lokale politie (om het even de welke).

Om praktische redenen kan je het volgende PV nummer geven aan de politie-inspecteur die je klacht noteert: BR37.F1.013408/18. Je kan je bij het indienen van de klacht benadeelde persoon stellen. Zo word je op de hoogte gehouden van het eindresultaat van het onderzoek. Je kan ook een schrijven richten aan het Parket van de Procureur des Konings met daarin het PV-nummer van je klacht, zo wordt jouw aangifte ook op niveau van het parket gelinkt aan het lopende onderzoek. In dit schrijven moet je zeker ook het PV nummer BR37.F1.013408/18 vermelden. Het adres van het parket van Brussel is PORTALIS, Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel.”

Ine Van Wymersch - Woordvoerder
Denis Goeman - Woordvoerder

13/04/18 - Parket Brussel

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de datum van de raadkamer gekend is: 18 april 2018 om 9u.

De zitting gaat achter gesloten deuren door. Van zodra de beslissing van de raadkamer officieel gekend is, zal het parket een persbericht verzenden.

Er zullen thans geen verdere mededelingen gebeuren.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder
Denis Goeman - Woordvoerder

13/04/18 - Parket Brussel

Feiten: poging tot doodslag
Plaats en datum: 11.04.2018, Anderlecht
Verdachte: N. A., geboren in 1976
Slachtoffer: I. N., geboren in 1998

Naar aanleiding van verschillende vragen van verschillende media kan het parket van Brussel de onderstaande elementen bevestigen.

Gisterennamiddag werden er rond 15.30 u meerdere schoten gelost op het kruispunt van de Dorpsstraat en het Dapperheidsplein in Anderlecht.

Een man van in de twintig is door een van de schoten gewond geraakt in de rug. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd; hij verkeert niet meer in levensgevaar.

De lokale recherche van de politiezone Zuid heeft met spoed een aantal onderzoeksopdrachten verricht om de verdachte of verdachten van deze poging tot doodslag te identificeren.

Een man, N. A., geboren in 1976 en reeds gekend bij de politiediensten en het gerecht, kon worden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben geopend op het slachtoffer. De procureur des Konings heeft hem van zijn vrijheid beroofd.

Na zijn verhoor door de politiediensten werd hij begin deze namiddag ter beschikking gesteld van het parket.

De procureur des Konings heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens poging tot doodslag en verboden wapendracht.

Deze onderzoeksrechter moet binnen 48 u beslissen of hij al dan niet een aanhoudingsbevel uitvaardigt voor de betrokkene nadat hij hem heeft verhoord.

Denis GOEMAN, woordvoerder

11/04/18 - Parket Brussel

Feiten : poging doodslag
Datum en plaats : 10.04.2018 Hallepoortlaan te Sint Gillis
Verdachte : X
Slachtoffer : M. °1972

Naar aanleiding van vragen van verschillende media, kan het parket van Brussel de volgende feiten bevestigen :

Gisterenavond rond 18u45 werd een politie patrouille opgeroepen om zich naar de Hallepoortlaan 2 te 1060 Sint Gillis te begeven voor een gevecht met mes in een horecazaak.

Ter plaatste stellen de politie-inspecteurs vast dat het slachtoffer verwondingen vertoont ter hoogte van het hoofd. Nadat het slachtoffer ter plaatste de eerste zorgen heeft gekregen werd deze overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket van Brussel heeft het laboratorium van de federale politie gevorderd om de eerste vaststellingen te doen. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld ter hoogte van de twist. Een buurtonderzoek en analyse van de camerabeelden werd bevolen.

Het onderzoek wordt actief gevoerd ten einde de dader te identificeren.

Er zal op dit ogenblik geen verdere commentaar worden gegeven om het onderzoek geen schade te berokkenen.

Denis GOEMAN, Woordvoerder PK Brussel

30/03/18 - Parket Brussel

Via dit persbericht wil het parket van Brussel de bevolking waarschuwen voor een grootschalig crimineel fenomeen.

Het gaat om oplichting waarbij de volgende werkwijze wordt gehanteerd: het slachtoffer wordt telefonisch gecontacteerd door een persoon die zich voordoet als een lid van de Europese Gemeenschap, de Nationale Bank, de FOD Financiën, enz. De oplichter legt uit aan het slachtoffer dat hij vergoed zal worden naar aanleiding van een premie van de overheid ter vergoeding van slachtoffers van telefonische belaging.

Men moet hierbij weten dat de personen die nu gecontacteerd worden door de oplichters vaak in het verleden al het slachtoffer zijn geweest van gelijkaardige feiten.

Ze doen het slachtoffer geloven dat hij een code moet aanmaken met de DIGIPASS-kaartlezer van zijn bank om vergoed te kunnen worden.  Met de verkregen code voert de dader van de oplichting overschrijvingen uit naar een online betaalplatform in het Verenigd Koninkrijk en vervolgens neemt hij het geld cash op.

De personen die door de daders van dit soort feiten worden geviseerd zijn over het algemeen op leeftijd, alleen of kwetsbaar.

In het arrondissement van Brussel zijn er een honderdtal lopende dossiers in opsporingsonderzoek, maar in totaal zijn er ongeveer 450 dossiers van dit type geopend in Franstalig België.

De bank- en telefonie-onderzoeken zijn onvermoeibaar gericht op Tunesië, het land van waaruit de oplichtingen zouden worden gepleegd.

Sinds 2016 is het totale bedrag opgelopen tot enkele duizenden euro’s; het fenomeen lijkt momenteel weer op te komen.

Het parket van Brussel raadt burgers dus aan om uiterst waakzaam te zijn, vooral bij telefonische banktransacties.  Personen die volgens de voornoemde werkwijze worden gecontacteerd, worden verzocht een klacht in te dienen.

Denis GOEMAN – Woordvoerder

29/03/18 - Collège des procureurs généraux

Het College van procureurs-generaal heeft op 28 maart 2018 de nieuwe versie van de COL 8/2006 goedgekeurd, met het oog op de aanvang van de tweede fase van het Crossborder-project, die op deze dag gepland is.

28/03/18 - Parket Brussel

Gelet op hetgeen er verschenen is in een aantal persartikels en gelet op de vragen die door de pers gesteld werden over zedenfeiten die zouden gepleegd zijn door G.N., geboren in 1980, kan het Brusselse parket hetvolgende bevestigen :

Er werden in 2011 en in 2012 twee dossiers voor zedenfeiten lastens betrokkene zonder gevolg geklasseerd, wegens onvoldoende bewijs.

Er is één opsporingsonderzoek lopende lastens betrokkene voor zedenfeiten die op 27 november 2017 zouden gepleegd zijn op een leerling van de school “7 bonniers” in Vorst.

In dit laatste dossiers zijn onderzoeksdaden lopende. Het is dus, gelet op de stand van het lopende opsporingsonderzoek, niet mogelijk om een verband te leggen met een ander dossier m.b.t. een andere leerling van dezelfde school in Vorst.

We herinneren aan het principe van het vermoeden van onschuld. Eenieder die niet definitief veroordeeld is door een rechter, wordt verondersteld onschuldig te zijn.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

28/03/18 - Parket Brussel

Het parket kreeg meerdere vragen vanuit diverse media over het gerechtelijk onderzoek dat geopend werd op 28 december 2017, lastens X, voor zedenfeiten die gepleegd zouden zijn op een leerling van de school “7 bonniers” in Vorst. Naar aanleiding hiervan kan het parket bevestigen dat de zaak voor regeling rechtspleging vastgesteld staat bij de raadkamer op de zitting van 15 mei 2018.

Het parket verzoekt de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling (wegens onbekende dader) te nemen.

Er zal niet gecommuniceerd worden over welke elementen (of het gebrek aan elementen) aan de basis liggen van dit verzoekschrift. Dit debat zal in de raadkamer gevoerd worden.

Onnodig u eraan te herinneren dat de zitting van de raadkamer achter gesloten deuren doorgaat.

Voor de volledigheid wensen we te benadrukken dat het alle betrokken partijen vrijstaat de onderzoeksrechter te verzoeken bijkomende onderzoeksdaden te stellen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

 

28/03/18 - Collège des procureurs généraux

Met het oog op de lancering van de Crossborderprocedure heeft het College van Procureurs-generaal op woensdag 28 maart 2018 omzendbrief COL 11/2006 (versie 2018) goedgekeurd houdende een eenvormig beleid inzake inningen van een geldsom en het toezicht op, de vaststelling van en de opsporing van snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan.

Wat verandert er concreet voor de burger?

De Crossborderprocedure werd uitgewerkt in het kader van de omzetting naar Belgisch recht van de richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 en heeft als doel om de afhandeling van de dossiers inzake verkeersovertredingen te optimaliseren. 

Buitenlandse overtreders

Deze omzendbrief stelt een einde aan de straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders. Voortaan zullen buitenlanders niet langer ongestraft verkeersovertredingen kunnen begaan. Een buitenlandse burger die een verkeersovertreding begaat op de Belgische wegen zal een in de taal van zijn woonplaats vertaald proces-verbaal ontvangen en zal verplicht zijn om deze boete te betalen.

Op 28 maart zal de Crossborderprocedure enkel van toepassing zijn voor overtreders uit de buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland, en Luxemburg) en Oostenrijk, maar op termijn, naargelang de beschikbare vertalingen van de aan de buitenlandse overtreders bezorgde documenten, ook voor overtreders uit de lidstaten van de Europese Unie.

Onderdanen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland zullen hun documenten in het Engels ontvangen vanaf de maand mei.

Belgische overtreders

Op grond van deze omzendbrief worden belangrijke verbeteringen aangebracht aan de procedure voor verkeersovertredingen door Belgische burgers.

Eerst en vooral wordt verwacht dat de dossiers sneller worden afgehandeld door de digitalisering van het proces. Door het aanpassen van bepaalde informatica-applicaties konden duidelijke en eenvormige processen in alle parketten worden opgestart.

Ook de administratieve vereenvoudiging zal de burger ten goede komen. De overtreder zal het proces-verbaal en de boete niet meer afzonderlijk ontvangen (in het verleden ontving de burger soms de boete vóór het proces-verbaal, wat tot verwarring leidde), maar hij zal voortaan één brief met deze twee documenten krijgen.

De burger zal tot slot via de site www.verkeersboeten.be stap voor stap worden begeleid bij het betalen van de boete. Voor vragen inzake de administratieve verwerking van de dossiers kunnen de burgers terecht bij het callcenter van Bpost (via + 32 2 278 55 60).

 

 

21/03/18 - Collège des procureurs généraux

De wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie voegt nieuwe artikelen 458ter en 458quater in het Strafwetboek.

Artikel 458ter Sw. biedt nieuwe mogelijkheden om tussen diverse dragers van een beroepsgeheim een zogenaamd casusoverleg te organiseren en aldus tot een interdisciplinaire samenwerking te komen.

Huidige omzendbrief bevat richtlijnen over het optreden van het Openbaar Ministerie in het kader van dit casusoverleg. 

16/03/18 - Parket Brussel

Feiten : verkeersongeval met dodelijke afloop

Datum en plaats : 16/03/2018 Liedtsplein te Schaerbeek

Verdachte : 1 chauffeur, man geboren in 1984

Slachtoffer : 1, vrouw geboren in 1932

Omstreeks 10u15 heeft er zich een verkeersongeval voorgedaan op het Liedtsplein te Schaerbeek. Een voetganger, een dame van het jaar 1932, kwam onder de wielen van een vrachtwagen terecht.

De hulpdiensten waren vrijwel onmiddellijk ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Het lichaam van het slachtoffer werd afgeschermd voor de omstaanders, in afwachting van de komst van de verkeersdeskundige.

Uit de eerste vaststelling blijkt dat het slachtoffer naar alle waarschijnlijkheid op een zebrapad overstak.

De chauffeur kwam van de Paleisstraat naar het Liedtsplein gereden.

Er was enkele minuten verwarring waar de chauffeur zich bevond, aangezien hij zijn cabine verlaten had, maar vrijwel onmiddellijk was de situatie uitgeklaard. Er is geen sprake van vluchtmisdrijf.

De chauffeur werd verhoord  door de politiediensten. Hij is erg onder de indruk. De man werd onderworpen aan een alcohol en drugtest, deze waren negatief.

Er werd een uitgebreid fotodossier opgemaakt van de plaatsgesteldheid.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Uit de eerste conclusies van de deskundige blijkt dat het ongeval zich mogelijks als volgt heeft voorgedaan:

Wanneer een eerste voetganger van rechts naar links overstak is de chauffeur gestopt. Vermoedelijk volgde de chauffeur deze voetganger tijdens het oversteken met zijn ogen op het moment dat het slachtoffer zichtbaar was voor de chauffeur. Wanneer de chauffeur vervolgens naar rechts keek om zijn weg verder te zetten, bevond het slachtoffer zich vermoedelijk buiten het zicht van de chauffeur in de dode hoek rechts vooraan de vrachtwagen.

We wensen te benadrukken dat dit de voorlopige conclusies zijn van de deskundige.

We hebben nog geen zicht op de snelheid van de chauffeur, de tacograaf van de vrachtwagen moet nog worden uitgelezen.

Wanneer het dossier volledig is, zal een magistraat van het politieparket beslissen wat et verder gevolg is dat gegeven wordt aan dit dossier.

Er zullen verder geen details vrijgegeven worden.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

 

01/02/18 - Parket Brussel

Michel Goovaerts, korpschef lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Op 11, 15 en 25 november vorig jaar vonden er op het grondgebied van de politiezone Brussel, HOOFDSTAD Elsene onaanvaardbare feiten plaats. Diefstal met en zonder geweld, plunderingen van handelszaken, vernieling van stadsuitrusting, gooien van projectielen naar de ordediensten, … zijn maar enkele van de misdrijven gepleegd door de relschoppers.

Heel snel werd er kritiek geuit op het feit dat er geen sterk politiesignaal werd gegeven naar de relschoppers toe om onmiddellijk het gepleegde geweld te stoppen. Zoals reeds eerder werd aangehaald had geen enkele instantie het potentiële risico ingeschat dat de kwalificatiematch van Marokko voor het Wereldkampioenschap voetbal kon vormen. Tevens had geen enkele instantie de schermutselingen nadien voorzien. Het gaat hier niet over een excuus maar over een feit.

Ons politiekorps is vermaard voor de toepassing van het principe van genegotieerd beheer van de publieke ruimte waardoor we erin geslaagd zijn om een aanzienlijk aantal evenementen in goede banen te leiden, ongeacht hun omvang of gevoeligheid. Onze grootste zorg, ons primaire belang, is en blijft de bescherming van de burger en zijn fysieke integriteit.

Tijdens de rellen vonden er tientallen administratieve aanhoudingen plaats. Deze interpellaties waren gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de openbare orde en veiligheid, d.w.z. beschermen van mensen en eigendommen, alsook het identificeren van diegenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijk wangedrag en geweld. Verscheidene van deze administratieve arrestaties transformeerden nadien tot gerechtelijke.

Wij minimaliseren de gekende incidenten niet, integendeel. Velen waren geschokt door dit stadsgeweld, sommigen nog steeds. De basisregels van de rechtsstaat en het samenleven werden genegeerd, het was dan ook onze plicht om de herrieschoppers voor hun verantwoordelijkheden te plaatsen.

Bijgevolg werd de dag na de eerste feiten een speciale task force opgericht. Deze legde zich volledig toe op de identificatie van alle personen die hadden deelgenomen aan de criminele feiten. Een kolossaal onderzoekswerk dat veel nauwgezetheid vereiste van onze Directie Lokale Recherche, maar ook mede dankzij de inzet van verschillende partners.

Deze task force, die vandaag nog steeds actief is, bestaat uit verschillende diensten van onze Lokale Recherche, waaronder het lokale labo. Zij hebben maar liefst 600 gigabytes aan beeldmateriaal verwerkt en geanalyseerd. Dit komt overeen met een voltijdse investering van 6 medewerkers gedurende bijna 2 maanden.

Graag wil ik naast het personeel van mijn eigen politiekorps ook de volgende partners bedanken voor hun inzet; de andere Brusselse politiezones, alsook de federale politie, het Parket van Brussel voor de uitstekende samenwerking, de administratieve overheden voor hun steun en vertrouwen, maar uiteraard ook de bevolking. Net als de vele politiemannen en -vrouwen afkomstig uit het volledige politielandschap waren er ook meer dan 250 burgers die ons spontaan foto’s en video’s opstuurden. Velen betuigden ook gewoon hun steun. Er werd massaal gereageerd op het opsporingsbericht waarin 9 verdachten dienden geïdentificeerd te worden. Dankzij deze oproep konden er 8 verdachten geïdentificeerd worden in dit dossier.

Sinds 12 november en tot op vandaag hebben onze diensten onvermoeibaar verder gewerkt om diegenen die angst en chaos probeerden te zaaien voor het gerecht te brengen. Een investering die zijn vruchten afwerpt want tot op heden staat de teller op 37 gerechtelijke aanhoudingen.

Overzicht van de incidenten van 11, 15 en 25 november

Overzicht van de incidenten tijdens de nacht van 11 op 12 november 2017 aan het Beursplein

•             18 personen werden gerechtelijk aangehouden

•             12 meerderjarigen verdachten

•             6 minderjarigen verdachten

Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : diefstal met braak, diefstal met geweld, vernieling van gebouwen, schriftelijke bedreigingen, gewapend verzet met meerdere personen, opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Overzicht van de incidenten op 15 november 2017 op het Muntplein

•             12 personen werden gerechtelijk aangehouden na de feiten

•             1 meerderjarige verdachte

•             11 minderjarigen verdachten Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : diefstal met geweld, vernieling van gebouwen, gewapend verzet, opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Overzicht van de incidenten op 25 november 2017 in de Louizawijk

•             7 personen werden gerechtelijk aangehouden

•             4 meerderjarigen verdachten

•             3 minderjarigen verdachten

Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : slagen en verwondingen, verzet,  opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Tot nu toe werden er in totaal 36 (één van hen werd twee keer gearresteerd) personen aangehouden in het kader van de rellen op 11, 15 en 25 november 2017 te Brussel. Tot slot, 20 anderen werden reeds geïdentificeerd maar moeten nog verhoord worden. Het onderzoek gaat dus onverminderd verder.

-----------------------------------

Jean-Marc Meilleur : Procureur des Konings Parket Brussel

Net na de verschillende incidenten hebben we toege licht wat we zouden doen. Het is belangrijk nu uit te leggen wat we hebben gedaan. Het feit dat we u hier samen te woord staan, bewijst ook het belang dat we hechten aan een vlotte samenwerking tussen politie en parket.

Het cijfer van 37 gerechtelijke arrestaties dat reeds gegeven werd door de korpschef, betreft het aantal gerechtelijke arrestaties waar het parket een verder gevolg aan gegeven heeft.

Voor de volledigheid en duidelijkheid, schets ik u nog even de werkwijze van het parket in dergelijke dossiers.

Van zodra er, bij een betoging of samenkomst, niet alleen sprake is van de verstoring van de openbare orde, maar ook van het plegen van een misdrijf, zal het parket in kennis worden gesteld. Het komt er voor de procureur op aan van aan de politiediensten instructies te geven zodat er een dossier opgebouwd wordt waardoor concrete misdrijven aan individuele personen ten laste kunnen worden gelegd. Dat is bij dergelijke incidenten, waarbij veel mensen betrokken zijn en prioriteit gaat naar het herstellen van de rust, geen sinecure.

Standaard instructies die door het parket gegeven zullen worden bij een  dergelijk opsporingsonderzoek zijn: de analyse van camerabeelden, verhoor van getuigen en verdachten. 

Ook bij de rellen van november 2017 werden tijdens de rellen of onmiddellijk erna verschillende gerechtelijke arrestaties van verdachten gerealiseerd. In de meeste gevallen zal de magistraat het verhoor van de verdachte vragen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1)            een verdachte kan na verhoor door de politie worden vrijgelaten, dat zal het geval zijn wanneer er onvoldoende elementen uit het onderzoek naar voor gekomen zijn om in die stand van het onderzoek verder gevolg te geven aan de feiten.

2)            Een verdachte kan ter beschikking gesteld worden van het parket. In dat geval zijn er 3 mogelijkheden:

a.            De verdachte wordt door de procureur des Konings verhoord en na verhoor vrijgelaten. Dit kan verschillende redenen hebben:

i.             er onvoldoende bewijs is, maar het onderzoek wordt verdergezet en mogelijks volgt er een dagvaarding op een latere datum.

ii.             de verdachte werd herinnerd aan de wet en de procureur beslist om het hierbij te laten.

iii.           er bemiddeling in strafzaken werd opgestart of een minnelijke schikking voorgesteld. (in het kader van de rellen werd van deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt).

b.            De verdachte wordt via de procedure van snelrecht op korte termijn gedagvaard voor de correctionele rechtbank. In dat geval is het dossier volledig en kan de procureur op basis van dit dossier een dagvaarding opstellen waarbij concrete feiten ten laste gelegd worden aan de verdachte. De verdachte verlaat in dat geval het parketgebouw met een concrete datum waarop hij zich voor de correctionele rechter moet verantwoorden.

c.            Het parket kan ook van oordeel zijn dat er elementen in het dossier zijn die het aanstellen van een onderzoeksrechter en het vragen van een aanhoudingsmandaat verantwoorden. Het gaat dan enerzijds om de ernst van de feiten en anderzijds het risico op vlucht-, recidive- of collusiegevaar. De onderzoeksrechter zal dan oordelen of een aanhoudingsmandaat, een vrijlating onder voorwaarden of een vrijlating tout court aangewezen is.

In concreto zijn er tot op vandaag:

37 gerechtelijke arrestaties verricht. Ik licht u graag toe welk gevolg hieraan door het parket gegeven werd:

Voor 4 meerderjarige verdachten werd er een onderzoeksrechter gevorderd. 1 van deze verdachten is nog steeds aangehouden en verschijnt op 6 februari 2018 voor de rechter. Voor de drie anderen loopt het gerechtelijk onderzoek nog steeds, doch ze zijn vrij al dan niet onder strikte voorwaarden.

Voor 10 personen werd er toepassing gemaakt van het snelrecht. Zij moesten zich ondermeer voor de rechter verantwoorden voor feiten van vernielingen en opzettelijke slagen en verwondingen aan agent, diefstal en diefstal met braak. Enkele onder hen moeten in de loop van de maand februari voor de rechter verschijnen.

Morgen, 2 februari 2018, worden de eerste vonnissen verwacht van de 67ste kamer van de Franstalige correctionele rechtbank.

Ik vind het als Procureur van Brussel belangrijk om de rol van het parket nog eens zorgvuldig toe te lichten. Het is niet omdat iemand binnen de 24uur weer vrij is, dat er geen staartje aan de feiten komt en er niet streng wordt opgetreden. Wij zijn niet alleen gebonden aan allerlei procedures die we rigoureus volgen, maar we hebben anderzijds ook heel wat mogelijkheden die we maximaal inzetten, zoals uit de cijfers blijkt. Kort op de bal spelen, onderzoek nauwgezet voeren, leidt ertoe dat we als parket een sterk signaal kunnen geven. We werken hiervoor nauw samen met de politie, in het bijzonder de lokale recherche van de politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. Dit laat ons toe op  korte termijn naar de rechter stappen.

Ook minderjarigen gaan niet vrijuit. Wanneer zij woonachtig zijn in ons arrondissement, is het parket van Brussel bevoegd. We zullen kijken naar de ernst van de feiten, de persoon van de minderjarige en zijn opvoedingscontext om een beslissing te nemen.

Maar liefst 16 minderjarigen werden voorgeleid bij de jeugdrechter te Brussel. Een derde onder hen werd naar de gesloten gemeenschapsinstelling gestuurd. Voor de anderen werden door de jeugdrechter aangepaste maatregelen bevolen.

Deze jongeren moesten zich voor de jeugdrechter verantwoorden voor feiten van ondermeer diefstal met braak, vernielingen en opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten. Het komt dan aan de jeugdrechter toe over het lot van de minderjarige te beslissen. In alle dossiers waarbij minderjarigen betrokken zijn, worden ook hun ouders als burgerlijk verantwoordelijken verhoord. Zowel jongeren als hun ouders dienen te beseffen dat ze verantwoordelijkheid dragen in de maatschappij en dat gratuite vernielingen niet getolereerd worden.

Het is inmiddels wel duidelijk dat het parket een waaier aan mogelijkheden heeft. De magistraten bekijken dossier per dossier wat de beste reactie is. Een aanpak op maat is de beste manier om gepast te reageren tegen het bijzonder laakbaar gedrag waar de inwoners en handelaars van Brussel het slachtoffer van geworden zijn. Ik maak mij dan ook sterk dat in casu onze aanpak gewerkt heeft.

01/02/18 - Parket Brussel

11/11/2017

18 gerechtelijke arrestaties:

                Waarvan 6 minderjarige verdachten:

 Voor 5 jongeren werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

 1 jonge man wordt verder opgevolgd door het jeugdparket

                Waarvan 12 meerderjarige verdachten:

6 onder hen werden gedagvaard op de zitting van 05/01/2018 van de 67ste kamer (FR rechtbank van eerste aanleg te Brussel), vonnis is voorzien op 02/02/2018

1 werd gedagvaard op de zitting van 19/01/2018 van de 67 ste kamer (FR rechtbank van eerste aanleg te Brussel), vonnis is voorzien op 02/02/2018

1 werd gedagvaard op de zitting van 02/02/2018 van de 67ste kamer

1 werd vrijgelaten na verhoor, het dossier werd zonder gevolg geklasseerd, wegens onvoldoende bewijs

2 maakten het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek:

1 is nog steeds aangehouden en zal voor de rechter verschijnen op 06/02/2018 voor de Franstalige correctionele rechtbank (63ste kamer)

Voor 1 is het gerechtelijk onderzoek nog lopende, verdachte werd door de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld zonder voorwaarden

                                1 werd vrijgelaten na verhoor, het opsporingsonderzoek is nog lopende

Er zijn nog 3 opsporingsonderzoeken lopende waarin een verdachte geïdentificeerd werd maar nog niet verhoord.

15/11/2017

12 gerechtelijke arrestaties

                Waarvan 11 minderjarige verdachten

 2 onder hen ressorteren onder de bevoegdheid van een ander parket

 Voor 9 onder hen werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

Waarvan 1 meerderjarige verdachte waarvoor een onderzoeksrechter werd gevorderd, hij werd vrijgelaten onder voorwaarden, het gerechtelijk onderzoek loopt nog steeds.

Er zijn nog 2 opsporingsonderzoeken lopende waarin reeds verdachten zijn geïdentificeerd maar nog niet verhoord.

25/11/2017

7 gerechtelijke arrestaties

                Waarvan 3 minderjarigen

                                Voor 2 jongeren werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

1 jongere werd ter beschikking gesteld van het parket, na verhoor vrijgelaten met een strenge waarschuwing

                Waarvan 4 meerderjarige verdachten:

  1 werd gedagvaard op de zitting van 02/02/2018

  1 werd gedagvaard op de zitting van 16/02/2018

  1 werd vrijgelaten na verhoor, het opsporingsonderzoek is nog lopende

1 maakt het voorwerp uit van een nog lopend gerechtelijk onderzoek, hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden

Er zijn nog 15 opsporingsonderzoeken lopende waarin een verdachte geïdentificeerd werd maar nog niet verhoord.

Voor de drie incidenten samen zijn er nog 35 opsporingsonderzoeken lopende waarin nog geen verdachte kon worden geïdentificeerd.

01/02/18 - Parket Brussel

Feiten: poging tot moord – belaging – mondelinge bedreigingen onder een bevel of voorwaarde

Datum en plaats: 30/01/2018, Koninklijk Atheneum van Sint-Lambrechts-Woluwe

Verdachte: E. M. H., geboren in 2002 – E. L. S., geboren in 2001 – M.-M. D., geboren in 2000

Slachtoffer: A. S., geboren in 1999

Op 30 januari rond 13.30 u hebben een twaalftal leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Sint-Lambrechts-Woluwe zich verzameld voor het schoolgebouw na een woordenwisseling die ‘s ochtends had plaatsgevonden in verband met de belaging van een jong meisje van de school.

Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek zou er minstens één schot zijn gelost tijdens de felle ruzie die in de namiddag plaatsvond en sommige getuigen spreken van twee knallen. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Er werden een aantal huiszoekingen uitgevoerd om het vuurwapen te vinden, maar ze leverden geen resultaat op.

Er konden in het onderzoek drie hoofdverdachten worden geïdentificeerd die bij de jeugdrechter werden voorgeleid op 31 januari 2018.

Na hun verhoor heeft de jeugdrechter beslist om de volgende jongeren in de gesloten gemeenschapsinstelling van Saint-Hubert te plaatsen:

- E. M. H., geboren in 2002, niet bekend bij de jeugdrechtbank, voor poging tot moord en belaging;

- M.-M. D., geboren in 2000, gekend bij de jeugdrechtbank, voor poging tot doodslag en mondelinge bedreigingen onder bevel of voorwaarde.

In dit stadium van het onderzoek werd er nog geen maatregel genomen voor de derde verdachte.

Het onderzoek loopt momenteel nog om de exacte omstandigheden van de feiten alsook de betrokkenheid van elke protagonist te verduidelijken.

In het belang van het onderzoek zal er momenteel geen verdere commentaar worden gegeven.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

30/01/18 - Collège des procureurs généraux

Omdat de arresten van het Grondwettelijk Hof van 26 juli 2017 en het Hof van Cassatie van 2 augustus 2017 in strijd zijn met de richtlijnen vermeld in omzendbrief COL 3/2017 aangaande het standpunt van het College betreffende de impact van de staat van wettelijke herhaling op de toelaatbaarheidsdatum van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, heeft het College van procureurs-generaal besloten voornoemde circulaire op te heffen.

29/01/18 - Parket Brussel

Deze morgen omstreeks 05u30 werden politie en brandweer opgeroepen voor een brandend voertuig in een ondergrondse parkeergarage van een appartementsgebouw aan de Mettewielaan in Molenbeek. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het vermoedelijk om een aangestoken brand zou gaan (opzettelijke brandstichting). Een branddeskundige, aangesteld door het parket, is in de loop van de voormiddag ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te brengen.

Bij nazicht in en om het gebouw heeft men aan de achterkant van het gebouw het levenloze lichaam gevonden van een man. Na onderzoek bleek het om de 39 jarige bewoner (een man S.) te gaan van een appartement op de 20ste verdieping. De man woonde hier alleen.

De vaststellingen die gedaan werden in het appartement wijzen op een mogelijke zelfmoord.

De wetsdokter, aangesteld door het parket,  is ter plaatse gekomen en bevestigt eveneens dat zelfmoord de geprivilegieerde hypothese is.

Naar alle waarschijnlijkheid was de man die dood werd teruggevonden aan de achterzijde van het gebouw de gebruiker van de in brand gestoken wagen, dit staat evenwel nog niet met zekerheid vast.

Wanneer men vervolgens de slechtnieuwsmelding wou doen van het overlijden van S. aan zijn ex-vrouw, heeft de lokale politie van Zennevallei in de woning van zijn ex-vrouw in Beersel, het levenloze lichaam aangetroffen van deze vrouw en drie kinderen. Aangezien het mogelijks om een gezinsdrama gaat, op het grondgebied van het parket van Halle-Vilvoorde, verwijzen we voor de communicatie hierrond naar het parket van Halle-Vilvoorde (Carol Vercarre, woordvoerster)

Ine VAN WYMERSCH –  Woordvoerder

29/01/18 - Parket Brussel

Feiten : onvrijwillige doodslag, onopzettelijk slagen en verwondingen, onopzettelijke brandstichting

Datum en plaats : 17 januari 2017, Fernand Séverinstraat, Schaarbeek

Verdachte : Schaarbeekse Haard

Naar aanleiding van de vele vragen van diverse media, kan het parket volgende stand van zaken geven m.b.t. dit dossier:

Naar aanleiding van de brand die was uitgebroken op 17 januari 2017 in de F. Séverinstraat in Schaarbeek, had het parket een onderzoeksrechter gevorderd om een onderzoek te voeren lastens de Schaarbeekse Haard. Bij deze brand liet een vrouw, geboren in 1979 het leven en raakten 3 personen gewond.

De onderzoeksrechter heeft zijn onderzoek voltooid en het dossier weer overgemaakt aan het parket.

Het parket van Brussel heeft hierop een eindvordering opgesteld waarin aan de raadkamer de verwijzing van de Schaarbeekse Haard naar de correctionele rechtbank gevraagd wordt.

De tenlasteleggingen die weerhouden worden door het parket zijn de volgende:

Onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg

Onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg

Onopzettelijke brandstichting van roerende en onroerende goederen door vestusteit of gebrek aan herstelling

De raadkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zal zich op 20 februari 2018 uitspreken over het verzoek tot verwijzing. De zitting begint om 9u.

Met eventuele vragen en voor interviews m.b.t. dit dossier kan u terecht op het dagelijkse perspunt van 11u in het Portalisgebouw.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

24/01/18 - Parket Brussel

Feiten : diefstal met geweld

Datum en plaats : 23 januari te 1000 Brussel,

Verdachte : X

Slachtoffer : C., °1987; D.,°1980; A.,°1980;

Drie bedienden van de gemeente Sint Jans Molenbeek werden op 23 januari even na 14u overvallen te 1000 Brussel. De overval gebeurde toen zij zich met gelden van de gemeente naar de bank begaven. Aangekomen aan de bank werden ze overvallen door een persoon met een mes die er te voet met de buit van door is gegaan. Het precieze bedrag van de buit wordt om veiligheidsredenen niet kenbaar gemaakt. De verdachte is nog steeds voortvluchtig. De slachtoffers zijn onder de indruk van de feiten, doch niet gekwetst.  De lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene was meteen ter plaatse en heeft de eerste vaststellingen gedaan en verhoren uitgevoerd.  Het parket van Brussel heeft ook het laboratorium van de federale politie gevorderd om ter plaatse te gaan. Ook de beelden van de camera’s zullen geanalyseerd worden.

In de huidige stand van het onderzoek kunnen geen verdere details worden meegedeeld.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

22/12/17 - Collège des procureurs généraux

Het College van Procureurs-generaal heeft het genoegen het jaarverslag van 2016 mee te delen. Ondanks het feit dat het jaar 2016 werd gekenmerkt door de jihadistische aanslagen die de volledige inzet van de magistraten vereisten, heeft het College zich desalniettemin verder op een actieve manier gewijd aan het uitbouwen van het strafrechtelijk beleid en heeft de omzendbrieven die van kracht zijn bijgewerkt.

Meer details over de evolutie van het strafrechtelijk beleid in 2016 en alle evaluaties in toepassing van de wet kunnen in dit jaarverslag teruggevonden worden.

Veel leesplezier!

15/12/17 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de verspreiding van het opsporingsbericht van 14 november 2017, inzake de 9 verdachte personen gezocht in het kader van de rellen tijdens de maand november te Brussel, kan het parket bevestigen dat  een verdachte, D.A., 20 jaar zichzelf op de avond van 14 november 2017 is gaan aangeven bij de politiediensten.

Hij werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

Uit het verhoor van de betrokkene  door de procureur des Konings blijkt D.A. de feiten te bekennen die hem in het kader van de incidenten van 25.11.2007 ten laste worden gelegd en heeft deze geen gerechtelijke antecedenten.

De procureur des Konings heeft hem gedagvaard om op de correctionele zitting van 2 februari 2018 te verschijnen.

De tenlasteleggingen zijn:

- gewapende weerspannigheid, in bende

- vernielingen

- slagen en verwondingen aan agent

- verboden wapenbezit

Denis GOEMAN - Woordvoerder

05/12/17 - Parket Brussel

Het parket van Brussel heeft via Eurojust kennis gekregen van de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo) om de Europese aanhoudingsbevelen lastens Puigdemont en de 4 anderen in te trekken.

Het Brusselse parket heeft net van de Spaanse autoriteiten vernomen dat de beslissing definitief is.

Het parket van Brussel zal morgen een verzoekschrift neerleggen ter heropening der debatten. De voorzitter van de raadkamer zal vervolgens een zittingsdatum bepalen waarop de zaak opnieuw behandeld wordt.  

Het openbaar ministerie zal ter zitting de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof neerleggen. De rechter zal hiervan vervolgens kennis nemen en niet anders kunnen dan besluiten dat de hangende procedure zonder voorwerp geworden is.

Uit de intrekking van de Europese aanhoudingsmandaten volgt het vervallen van de voorwaarden die werden opgelegd door de onderzoeksrechter.

In afwachting van de zitting van de raadkamer zal er geen verdere commentaar gegeven worden.  

 

Praktische modaliteiten:

Eens de datum van de zitting van de raadkamer gekend is, zal deze gecommuniceerd worden. De zitting zal plaatsvinden om 9u in het justitiepaleis te Brussel (Poelaertplein 1 te 1000 Brussel)

Het is onvoorspelbaar hoe lang de zitting zal duren. De raadkamer is achter gesloten deuren en dus niet toegankelijk voor het publiek.

Er zijn, behoudens tegenbericht, geen bijzondere restricties voor wat betreft de toegang tot het justitiepaleis.

 

Communicatieafspraken:

Er zal vandaag geen persconferentie georganiseerd worden. Er zullen er individuele interviews worden toegestaan, waarin louter en alleen de inhoud van dit persbericht kan worden meegegeven. De woordvoerders zijn beschikbaar in het Portalisgebouw (quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel) tot 17u.

Voorafgaand aan de zitting zal er geen enkele commentaar gegeven worden door het openbaar ministerie.

Van zodra het parket officieel kennis heeft van de beslissing van de raadkamer, zal er via mail gecommuniceerd worden op welke manier deze beslissing zal meegedeeld worden aan de pers.

Sowieso zal er een persmededeling verzonden worden vanuit het mailadres press.portalis@just.fgov.be over de verdere communicatie van het parket. Indien u nog geen deel uitmaakt van onze mailinglist, kan u steeds een mail sturen naar press.portalis@just.fgov.be .  

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Denis GOEMAN - Porte-parole

04/12/17 - Parket Brussel

De raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank in Brussel heeft deze middag besloten de zaak m.b.t. Puigdemont en consoorten in beraad te nemen. De uitspraak is voorzien op 14 december 2017, aan het begin van de zitting (9u).

Elke partij heeft zijn standpunt kunnen uiteenzetten en desgevallend stukken kunnen neerleggen. Het parket van Brussel verzoekt de rechtbank de Europese aanhoudingsbevelen uit te voeren.

Het parket van Brussel zal geen commentaar geven bij de debatten die vandaag gevoerd zijn.

Er zal geen enkele verdere commentaar gegeven worden.

 

Praktische modaliteiten:

Zitting op 14/12/2017 om 9u in het justitiepaleis te Brussel (Poelaertplein 1 te 1000 Brussel)

Het is onvoorspelbaar hoe lang het voorlezen van de uitspraak zal duren. Ook de uitspraak van de raadkamer is achter gesloten deuren en dus niet toegankelijk voor het publiek.

Er zijn, behoudens tegenbericht, geen bijzondere restricties voor wat betreft de toegang tot het justitiepaleis.

 

Communicatieafspraken:

Er zal vandaag geen persconferentie georganiseerd worden en ook geen individuele interviews worden toegestaan.

Voorafgaand aan de zitting zal er geen enkele commentaar gegeven worden door het openbaar ministerie.

Van zodra het parket officieel kennis heeft van de beslissing van de raadkamer, zal er via mail gecommuniceerd worden op welke manier deze beslissing zal meegedeeld worden aan de pers.

Sowieso zal er een persmededeling verzonden worden vanuit het mailadres press.portalis@just.fgov.be over de verdere communicatie van het parket. Indien u nog geen deel uitmaakt van onze mailinglist, kan u steeds een mail sturen naar press.portalis@just.fgov.be .  

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

30/11/17 - Parket Brussel

Op 27 november 2017, rond 17 u, kwamen de politiediensten van de politiezone Brussel-Noord tussenbeide naar aanleiding van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf ter hoogte van de Jeruzalemstraat in Schaarbeek. 

Er werden verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd die op 29 november 2017 hebben geleid tot de aanhouding van de vermoedelijke bestuurder, M. K., geboren in 1997. De verdachte werd ter beschikking gesteld van het parket.

De procureur des Konings heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens vluchtmisdrijf met verwondingen en opzettelijke slagen en verwondingen. Er werd een aanhoudingsbevel aangevraagd.

De onderzoeksrechter zal hierover een beslissing nemen binnen de 48 u nadat hij M. K. heeft verhoord.

Het slachtoffer, D. L., een vrouw geboren in 1961, raakte gewond en werd in een verontrustende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Momenteel gaat het beter met de gezondheid van het slachtoffer.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

29/11/17 - Parket Brussel

Praktische modaliteiten:

Zitting op 4/12/2017 om 9u in het Portalis gebouw (Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel)  omwille van praktisch-organisatorische redenen.

Het is onvoorspelbaar hoe lang de zitting zal duren, mogelijks duurt de zitting tot ‘s avonds.

Op het einde van de zitting, zal de rechter bepalen wanneer hij een beslissing zal nemen of naar welke datum de zaak eventueel wordt uitgesteld.

Er zal op 4/12/2017 geen perspunt zijn in het Portalisgebouw. Alleen werknemers zullen toegang hebben tot het Portalisgebouw.

Communicatieafspraken:

Voorafgaand aan de zitting zal er geen enkele commentaar gegeven worden door het openbaar ministerie, zoals meegedeeld in het laatste persbericht over deze zaak.

Sowieso zal er een persmededeling verzonden worden vanuit het mailadres press.portalis@just.fgov.be over de verdere communicatie van het parket. Indien u nog geen deel uitmaakt van onze mailinglist, kan u steeds een mail sturen naar press.portalis@just.fgov.be .  

Ine Van WYMERSCH - Woordvoerder

28/11/17 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen van journalisten en video’s die op sociale netwerken circuleren, kan het parket van Brussel het volgende bevestigen.

Op 27 november 2017, rond 17 u, kwamen de politiediensten van de politiezone Brussel-Noord tussenbeide naar aanleiding van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf ter hoogte van de Jeruzalemstraat in Schaarbeek. Een vrouw, D. L., geboren in 1961, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht om te worden verzorgd. Haar toestand is zorgwekkend, ook al verkeert ze niet in levensgevaar.

Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek, namelijk dankzij een buurtonderzoek en het getuigenverhoor, heeft een wit voertuig het slachtoffer aangereden terwijl ze een voetpad overstak. Na haar te hebben aangereden, is de bestuurder snel gevlucht.

Het parket van Brussel heeft het laboratorium van de politie en een autodeskundige gevorderd om ter plaatse te gaan. Er werden ook meerdere getuigenverhoren en een buurtonderzoek uitgevoerd.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

28/11/17 - Collège des procureurs généraux

Het College van Procureurs-generaal heeft op donderdag 23 november 2017 een nieuwe omzendbrief goedgekeurd die bestaat uit twee luiken: het eerste luik heeft betrekking op de gerechtelijke afhandeling van de dossiers waarin de politiediensten slachtoffer van geweld werden, het tweede luik op de gevallen waarbij de politiediensten zelf geweld gebruikten met de dood of een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit tot gevolg.

In het kader van de uitvoering van hun opdrachten, waarvan de bescherming van de maatschappij de hoeksteen is, worden de politiediensten vaak geconfronteerd met ernstig fysiek geweld, waarvan ze soms het slachtoffer kunnen zijn. Dit geweld ten aanzien van de politie is onaanvaardbaar. Volgens het College moet er bijgevolg opgetreden worden tegen met dit type feiten door een gerechtelijk, snel, evenredig, doeltreffend en ontradend signaal te geven aan de daders ervan, die immers niet het gevoel mogen krijgen dat hun daden onbestraft blijven.

Wanneer een lid van de politiediensten geweld moet gebruiken dat fysieke letsels of zelfs het overlijden van een persoon met zich brengt, dan stuit het daaropvolgende onderzoek vaak op onbegrip bij zowel de betrokkene zelf als diens collega’s. Dit gevoel van onrechtvaardigheid is begrijpelijk, maar het Openbaar Ministerie moet nu eenmaal nagaan of het geweld én de soms dramatische gevolgen ervan al dan niet verantwoord waren door de omstandigheden waarin ertoe werd overgegaan. Het is de bedoeling van de omzendbrief om te verzekeren dat dit onderzoek uniform zal verlopen.

In de omzendbrief wordt bepaald dat er een referentiemagistraat per parket-generaal zal worden aangesteld, die zal toezien op de naleving en de opvolging ervan.

27/11/17 - Parket Brussel

In eerste instantie waren er 60 administratieve arrestaties en 11 gerechtelijke arrestaties. Na een eerste analyse van de 11 dossiers, bleken we slechts in 4 dossiers over voldoende elementen te beschikken die een voorleiding bij het parket verantwoorden.

Over deze 4 ter beschikkingstellingen kunnen we volgende informatie meedelen:

1 minderjarige die ter beschikking werd gesteld van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (ter herinnering: voor minderjarigen is het bevoegde parket , het parket van de woonplaats van de minderjarige)

1 minderjarige uit Brussel werd verhoord door de magistraat voor het bezit van een verboden wapen (dat hij niet gebruikt heeft) en na verhoor vrijgelaten. Hij was, volgens de informatie waarover we nu beschikken, niet aanwezig bij de vorige rellen en nog niet gekend bij justitie. Het dossier van de minderjarige zal verder opgevolgd worden door het jeugdparket.

1 minderjarige uit Brussel die met een projectiel naar een politievoertuig gegooid heeft, werd voorgeleid bij de jeugdrechter. Deze jongere werd na de rellen van 15/11/17 ter beschikking gesteld van het parket voor gelijkaardige feiten. Aangezien hij toen nog niet gekend was, werd hij na verhoor door de magistraat weer in vrijheid gesteld. De jeugdrechter werd gisteren gevorderd voor de nieuwe feiten en besliste de jongere maatregelen op te leggen (geen plaatsing in gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling). Dit betreft een soevereine beslissing van de jeugdrechter die we niet verder zullen toelichten.

1 meerderjarige man uit Brussel P.C. (°1998) werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vorderde een aanhoudingsmandaat voor poging diefstal met braak en opzettelijke vernieling van een voertuig dat hierdoor niet meer rijvaardig is. De onderzoeksrechter heeft deze man vrijgelaten onder voorwaarden. We kunnen geen toelichting geven bij de voorwaarden, noch bij de soevereine beslissing van de onderzoeksrechter. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de feiten gaat onverminderd voort.

Het Brussels parket herhaalt dat het zwaar aan de feiten tilt en na een positieve identificatie zal overgaan tot vervolging van de dader(s), wanneer men over voldoende elementen beschikt die de personen aan de rellen en/of de plunderingen kunnen linken.

Voor de volledigheid geven we nog volgende punten mee, in antwoord op de verschillende vragen die ons bereikt hebben sinds dit weekend:

Op dit moment kunnen we met zekerheid stellen dat minstens 1 persoon geïdentificeerd werd die deelnam aan de rellen van 15/11 en 25/11. Aangezien de identificaties nog volop lopende zijn, is het niet uit te sluiten dat dit cijfer nog oploopt.

Er werd op het parket geen dossier geopend voor bendevorming, we hebben onvoldoende elementen om hier toe over te gaan. Uiteraard wordt er onderzocht of de verschillende verdachten met elkaar in contact staan en op welke manier ze zich organiseren, maar het is te vroeg om hier een specifiek dossier voor te openen.

De meerderheid van de jongeren die deelnam aan de rellen zijn afkomstig uit het Brussels hoofdstedelijk gewest. Ongeveer één derde van hen is afkomstig uit Vlaanderen. Het parket zal geen informatie geven over hun exacte woonplaats.

We horen verschillende misnoegde reacties over jongeren die “snel” worden vrijgelaten. We willen als parket toch benadrukken dat we werken binnen het wettelijk kader dat voorhanden is. Dit geeft ons de mogelijkheid om mensen te arresteren en voor te leiden wanneer we hen kunnen linken aan concrete strafbare feiten en wanneer de voorwaarden van de wet op de voorlopige hechtenis  vervuld zijn ( o.a. het feit moet strafbaar zijn met een gevangenisstraf van 1 jaar of meer , de aanhouding moet volstrekt noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid) We zien dan ook de aangekondigde verlenging van de termijn van vrijheidsberoving van 24 naar 48 uur verwachtingsvol tegemoet. Dit moet ons toelaten om in deze 48 uur meer objectieve elementen te kunnen verzamelen en aldus sneller te kunnen overgaan tot het nemen van een beslissing. Deze beslissing kan ondermeer zijn: het opleggen van een minnelijke schikking, het betekenen van een dagvaarding of de voorleiding bij de onderzoeksrechter. Bovendien is het niet zo dat wanneer iemand bestuurlijk gearresteerd wordt en vrijgelaten in de eerste uren na de feiten, dat dit zou betekenen dat hier geen gerechtelijk staartje meer aan kan komen. Men kan nog steeds een minnelijke schikking opgelegd krijgen of rechtstreeks gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Het overgrote merendeel van de mensen dat voor de correctionele rechtbank verschijnt, wacht de zitting en de behandeling van de zaak, in vrijheid af.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21/11/17 - Parket Brussel

In antwoord op verschillende vragen die werden gesteld in het kader van de gebeurtenissen die plaatsvonden op woensdag 15 november op het Muntplein, kan het parket van Brussel de onderstaande voorlopige gerechtelijke balans opmaken.

Er werden 4 minderjarigen op heterdaad betrapt en aangehouden. Er worden hen beschermende maatregelen opgelegd (zie het persbericht van het parket van Brussel van 16.11.17).

Een vijfde minderjarige verdachte, G.D.F., geboren in 2001, reeds gekend bij de jeugdrechtbank, werd op 21 november 2017 aangehouden voor de volgende feiten:

- diefstal met braak en met geweld of bedreigingen in een bende (winkel ‘Galler’);

- volledige of gedeeltelijke vernietiging van een winkel;

- vernietiging van voertuigen met geweld of bedreigingen in een bende;

- meerdere gevallen van gewapende weerspannigheid;

- dragen van een als wapen gebruikt voorwerp.

Het parket heeft de plaatsing van de verdachte in een gesloten openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming gevraagd.

De jeugdrechter zal in de loop van de namiddag een beslissing nemen over dit dossier.

Daarnaast werden nog twee andere minderjarige verdachten geïdentificeerd door de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene. Zij moeten nog worden aangehouden.

Tot slot heeft de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene 5 portretten van andere daders kunnen isoleren die momenteel worden geïdentificeerd.

Denis GOEMAN  – Woordvoerder

21/11/17 - Parket Brussel

Het parket van Brussel kan bevestigen dat de verdachte M.T., geboren in 1983, werd aangehouden door de politiediensten in het kader van de rellen in het centrum van Brussel in de nacht van 11 november op 12 november.

Nadat hij werd verhoord door de politie, werd hij ter beschikking gesteld van de procureur des Konings, die, gezien de ernst van de feiten en de vele gerechtelijke antecedenten van de betrokkene voor gelijkaardige feiten, de onderzoeksrechter heeft gevorderd om een aanhoudingsbevel te verkrijgen voor de verdachte.

Maandagavond, nadat hij M.T. had verhoord, heeft de onderzoeksrechter de betrokkene in verdenking gesteld van diefstal met braak en vernietiging van een gebouw en heeft hij hem onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De raadkamer van Brussel zal binnen vijf dagen een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis van M.T.

Denis GOEMAN – Woordvoerder

 

 

12/11/17 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de rellen van afgelopen nacht in het centrum van Brussel, heeft de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene in overleg met het parket een gerechtelijke taskforce opgericht. De gerechtelijke taskforce werd in het leven geroepen om de daders van de rellen en plunderingen zo snel mogelijk te identificeren.

Het Brusselse parket tilt zwaar aan de feiten en zal na een positieve identificatie overgaan tot vervolging van de daders, wanneer men over voldoende elementen beschikt die de personen aan de rellen en/of plunderingen kunnen linken.

Alle beeldmateriaal over de rellen en plunderingen mag overgemaakt worden aan de gerechtelijke taskforce van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene via zpz.polbru.info@police.belgium.eu . Het gaat zowel om foto’s als videobeelden.

De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene heeft ook een telefoonnummer geopend 02/279.79.09 dat tot vrijdag 24u/24u operationeel is. U kan op dit nummer terecht met informatie over eventuele verdachten van de rellen en plunderingen van afgelopen nacht.

Wie het slachtoffer geworden is van of schade geleden heeft door de rellen /plunderingen kan terecht op het hoofdcommissariaat van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene, gelegen aan de kolenmarkt 30 te 1000 Brussel, open 24u/24 en bereikbaar op het nummer 02/279.77.11.

Voor de pers blijft het gebruikelijke nummer van de woordvoerder van de lokale politie 02/279.85.85 en parket 02/508.71.67 operationeel.

Tot op heden werd er één persoon gerechtelijk aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. Deze persoon werd na verhoor weer vrijgelaten aangezien er op dit moment onvoldoende elementen beschikbaar zijn om een verdere aanhouding of onmiddellijke dagvaarding te verantwoorden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

06/11/17 - Parket Brussel

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de Brusselse onderzoeksrechter gelast met de beoordeling van de vijf Europese aanhoudingsbevelen die door Spanje werden uitgevaardigd, na het verhoor van de betrokkenen een beslissing heeft genomen.

Het parket van Brussel had deze namiddag de vrijlating onder voorwaarden gevorderd van alle vijf betrokkenen. De onderzoeksrechter is op deze vordering ingegaan en heeft vanavond beslist om de vijf betrokkenen vrij te laten onder voorwaarden.

De opgelegde voorwaarden luiden als volgt:

verbod om België te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter;

een vast adres van verblijf ;

zich in persoon aanbieden bij elke proceshandeling waarvoor betrokkene uitgenodigd wordt door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten;

Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor hoger beroep.

De volgende stap in de procedure is de verschijning van de betrokkenen voor de raadkamer in Brussel binnen de 15 dagen.

Er zullen thans geen verdere mededelingen gebeuren.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

06/11/17 - Parket Brussel

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de datum van de raadkamer gekend is: 17 november 2017 om 14u.

De zitting gaat achter gesloten deuren door. Van zodra de beslissing van de raadkamer officieel gekend is, zal het parket een persbericht verzenden.

Er zullen thans geen verdere mededelingen gebeuren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

 

30/10/17 - Collège du ministère public

Vanaf donderdag 26 oktober 2017 zal de omzendbrief COL OMP 1/2017, met onmiddellijke ingang, de circulaire van het College van Procureurs-generaal COL 9/2016 met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen vervangen.

Welke nieuwigheden houdt deze omzendbrief in?

Naast de drie eerste punten met betrekking tot de aanstelling van, het gezag waaronder de parketjurist wordt geplaatst en zijn opdrachten, wordt een vierde punt inzake het arbeidsregime van de parketjurist aan de omzendbrief toegevoegd, waarbij het volgende wordt bepaald: “Omwille van de ‘tweeslachtige’ positie van de gedelegeerde parketjurist is het de korpschef die in overleg met de hoofdsecretaris het arbeidsregime dient vast te leggen dat hem het meest geschikt lijkt.”

U kunt alle details van deze omzendbrief raadplegen door op de volgende link te klikken!

22/10/17 - Parket Brussel

F, 14 jaar, uit Ukkel  was vermist sinds eind mei 2017. Ze is sinds zaterdag weer op Belgische bodem. Het meisje werd op 10 oktober gearresteerd in Turkije, samen met haar baby. F is enkele dagen geleden in Turkije bevallen.

Voor de baby werden protectionele maatregelen gevorderd bij de jeugdrechter te Brussel. De jeugdrechter heeft beslist dat de baby in het ziekenhuis dient te blijven, totdat er een meer structurele oplossing voorhanden is. De baby is in goede gezondheid.

F  haar gezondheid liet het toe om gisterenavond nog door de politie verhoord te worden. Er kan om evidente redenen niets worden vrijgegeven over de inhoud van haar verhoor, noch of ze al dan niet haar medewerking verleende.

Vandaag, zondag 22 oktober 2017 werd F voorgeleid bij de Brusselse jeugdrechter.

Het parket van Brussel heeft de plaatsing in de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling gevraagd, aangezien ze  verdacht wordt van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De jeugdrechter te Brussel heeft vandaag beslist F te plaatsen in de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling.

Er zal vandaag over dit dossier niet verder gecommuniceerd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

17/10/17 - Parket Brussel

Feiten : één of meerdere messteken toegebracht
Datum en plaats : op 17 oktober 2017 op de Lemmonierlaan te Brussel
Verdachte : X
Slachtoffer : X

 

Even voor 6 uur werd op de Lemonnierlaan op de kruising met de Doornikstraat te Brussel het levenloze lichaam aangetroffen van een man van een dertigtal jaar oud.

Het overlijden is te wijten aan één of meerdere messteken toegebracht door een derde ter hoogte van de borststreek. Op het lichaam zal een autopsie plaats vinden.

Het slachtoffer is niet geïdentificeerd en er is geen verdachte aangehouden.

Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld voor doodslag ten laste van X.

De onderzoeksrechter, het parket en wetsdokter zijn ter plaatste afgestapt.

Geen verder informatie zal verschaft worden ter vrijwaring van het verder onderzoek.

 

Vertrouwelijk ter informatie : BR BR30.LL.101929/17

 

Gilles DEJEMEPPE

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

26/09/17 - Parket Brussel

In het kader van een gerechtelijk onderzoek dat reeds lopende was sinds 2014 bij het parket van Brussel, heeft de onderzoeksrechter deze morgen een huiszoeking gedaan bij de staatssecretaris voor armoedebestrijding, gelijke kansen en wetenschapsbeleid. De onderzoekers hebben bij de huiszoeking de documenten waar ze naar op zoek waren, gevonden en in beslag genomen.   Bij monde van haar advocaat liet de staatssecretaris verstaan dat de in beslag genomen documenten “vertrouwelijke documenten” zijn, maar deze vertrouwelijkheid geldt niet ten aanzien van de onderzoeksrechter.

Het is belangrijk te benadrukken dat de staatssecretaris zelf niet geviseerd is door het lopende gerechtelijk onderzoek.

Er zal hierover verder geen informatie gegeven worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

 

 

25/09/17 -

Op 14 september 2017 heeft het College van procureurs-generaal een nieuwe omzendbrief verspreid over het strafrechtelijk beleid in het fenomeen van ransomware. De instructies in een omzendbrief van het college zijn dwingend voor alle leden van het openbaar ministerie.

Deze omzendbrief werd voorbereid door een specifieke werkgroep die multidisciplinair was samengesteld met de belangrijkste stakeholders in de strijd tegen ransomware. Gespecialiseerde vertegenwoordigers van de lokale parketten en het expertisenetwerk cybercrime van het College van procureurs-generaal, werden aangevuld met experten van de lokale en Federale Politie, alsook van het Centrum voor Cybersecurity België en CERT.be.

Het fenomeen ransomware (of gijzelvirussen) kent wereldwijd een sterke opkomst en treft ook in België particulieren en bedrijven. Ransomware is een schadelijk computerprogramma dat een ongewenste manipulatie uitvoert op het informaticasysteem van het slachtoffer (dikwijls het versleutelen of encrypteren van de data) en vervolgens losgeld eist om de het systeem weer normaal te laten functioneren.

De stroomlijning van de strafrechtelijke aanpak van ransomware is nodig. Justitie heeft actueel nog geen precies beeld over het fenomeen, omdat enerzijds aangiftes van besmettingen onvoldoende precies worden geregistreerd en anderzijds vele besmettingen zelfs nooit bij de politie worden aangegeven. Dit leidt tot een onderschatting van het probleem en bijgevolg tot een niet adequate reactie van justitie en politie.

De omzendbrief wil hieraan verhelpen door verbeteringen aan te brengen in verschillende fasen van de repressieketen: de registratieprocedure van aangiftes, de verhoging van de kwaliteit van de eerste aangiftes, het verwerven van een volledig nationaal en internationaal beeld van het fenomeen, het uitzetten van een performant opsporings- en vervolgingsbeleid (ook in een internationale context), de inschakeling in een integrale en geïntegreerde aanpak.

Elke aangifte bij de politie van ransomware zal geregistreerd worden als een misdrijf van afpersing (art. 470 Strafwetboek) en informaticasabotage (art. 550ter Strafwetboek). Het is niet eenvoudig voor de politieman of –vrouw aan het onthaal om een dergelijke technische materie kwaliteitsvol te registreren. Daarom werd een specifiek model van proces-verbaal ontwikkeld dat hem/haar begeleidt bij de klachtopname en dat alle benodigde informatie verzamelt om verder strafonderzoek mogelijk te maken.

De omzendbrief zorgt ervoor dat de aangifte snel wordt doorgegeven aan de Federale Gerechtelijke Politie (F.G.P.) van het arrondissement die zal instaan voor het verdere strafonderzoek. De FGP zal meer bepaald oordelen of het nodig is een forensische kopie te nemen van het besmette systeem en zal de behandelende parketmagistraat inlichten over de campagne waarvan de aangegeven besmetting deel uitmaakt. Alle aangiftes worden verder behandeld door dezelfde parketmagistraat, meer bepaald de referentiemagistraat cybercrime van het arrondissement.

De Federale Computer Crime Unit, een gespecialiseerde centrale dienst van de federale gerechtelijke politie, krijgt de taak om een omvattend nationaal en internationaal beeld van het fenomeen ransomware te realiseren en actualiseren. De aangiftecijfers zullen aangevuld worden met bijkomende informatie uit open bronnen en van partners in de strijd tegen ransomware (zoals politiediensten in andere landen, Europol, CERT.be en de antivirusindustrie). Deze beeldvorming van de actuele situatie en de toekomstige dreiging staat ter beschikking van alle diensten van politie en justitie ter ondersteuning van de strafonderzoeken naar ransomware. Dit zal gebeuren op een specifieke, interne webpagina op het informaticasysteem van de federale politie.

De omzendbrief geeft een aantal handvaten aan de parketmagistraten die een strafonderzoek naar ransomware willen voeren. De mogelijke doelstellingen van het onderzoek worden beschreven, alsook de mogelijke onderzoekstrajecten. Hoewel een seponering om opportuniteitsredenen in principe wordt afgeraden, somt de omzendbrief toch een aantal criteria op die bij de weging van concurrerende onderzoeken kunnen meespelen (bijvoorbeeld indien de gespecialiseerde onderzoekscapaciteit onvoldoende is om beide onderzoeken gelijktijdig te kunnen voeren).

Een besmetting staat nooit op zich. Ze maakt steeds deel uit van een zgn. ‘ransomwarecampagne’ waarbij talrijke informaticasystemen over heel België en zelfs internationaal worden getroffen door dezelfde dadergroep achter de campagne. De omzendbrief geeft aan dat het een zinloos verlies van gespecialiseerde capaciteit zou zijn om elke aangifte in verspreide slagorde strafrechtelijk te onderzoeken. De omzendbrief schrijft daarom procedures uit om een individuele aangifte zo snel als mogelijk in één strafonderzoek samen te brengen met andere aangiftes in het kader van dezelfde ransomwarecampagne. In een eerste fase binnen België, maar nadien ook op internationaal niveau. Het heeft immers geen zin om een Belgisch strafonderzoek op te starten als een ander land reeds verder gevorderd is in het onderzoek naar de betreffende campagne, en omgekeerd. De specifieke rol die het federaal parket en Eurojust hierbij kunnen spelen, wordt toegelicht.

Tenslotte zet de omzendbrief sterk in op een geïntegreerde bestrijding van ransomware met de belangrijkste partners die in België actief zijn op het vlak van preventie en bewustmaking. Zo wordt gewezen op het belang van samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity België en CERT.be. Ook worden het belang van het ‘no more ransom’-project, een internationale publiek-private samenwerking waartoe CERT.be en de Federale Politie zijn toegetreden, en de bijhorende website www.nomoreransom.org toegelicht.

De omzendbrief garandeert dat alle partners, waar nuttig voor de slachtoffers, correct naar mekaar doorverwijzen voor verdere ondersteuning. De parketmagistraat wordt gewezen op de noodzaak om, zodra het geheim van het onderzoek dit toelaat, in het belang van de cyberveiligheid informatie uit het strafonderzoek te delen met de partners. Hiertoe hoeft zeker niet gewacht te worden tot het strafonderzoek is afgerond. Tenslotte wordt gewezen op het belang van uitgekiende perscommunicatie. Als de partners onderling goed afstemmen, krijgt de communicatie een maximale impact, ook naar toekomstige slachtoffers (preventie) en daders (afschrikking).

20/09/17 - Parket Brussel

Maximiliaan park

Begin september heeft de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene de melding gekregen, van vrijwilligers actief in het Maximiliaan park, dat een man ongepast seksueel gedrag vertoont in het Maximiliaan park. Het zou gaan om een man die zich voordoet als vrijwilliger.

De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene heeft het parket ingelicht en er werd onmiddellijk een opsporingsonderzoek gestart.

De politie is er vrij snel in geslaagd de man te identificeren. Het gaat om M.D., °1953 van Belgische nationaliteit. Deze man is reeds gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten en werd hiervoor reeds veroordeeld door de correctionele rechtbank te Brussel in 2000.

De grote moeilijkheid lag er evenwel in een of meerdere slachtoffers te identificeren. Deze slachtoffers bevinden zich in een uiterst kwetsbare positie, niet in het minst omdat zij zich illegaal in ons land verblijven. De vertrouwensrelatie die de aanwezige hulpverleners met de slachtoffers hebben weten op te bouwen en de vertrouwensrelatie tussen deze vrijwilligers en de politie,  heeft er uiteindelijk toch toe geleid dat minstens één slachtoffer kon verhoord worden.

Op 14 september 2017 heeft het parket een onderzoeksrechter gelast lastens D.M. voor feiten van “aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud”.

Vandaag heeft er een huiszoeking plaatsgevonden bij de verdachte en werd de man van zijn vrijheid beroofd en verhoord. De man ontkent de feiten.

Hij werd na verhoor ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter heeft de man in verdenking gesteld voor “aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud” en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Hij zal binnen de 5 dagen voor de raadkamer dienen te verschijnen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

20/09/17 - Parket Brussel

Op 19 september 2017 heeft een man zichzelf in brand gestoken op de loopbrug die het Poelartplein met de lift in de Miniemenstraat verbindt.

Op de camerabeelden is te zien hoer de man even na 21u aankomt op de loopbrug. Hij is alleen en heeft een rugzak bij zich. Hieruit haalt hij een plastic fles en overgiet zichzelf met een vloeistof. Telkens wanneer er andere voetgangers langs hem lopen, draait hij zich om, zodat niemand de fles kan zien. Op een gegeven moment steekt de man zichzelf in brand en springt hij over de reling. Hij stort te pletter beneden aan de lift. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

De politie (Brussel HOOFDSTAD Elsene) was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en heeft zowel bovenaan de lift als onderaan een perimeter ingesteld. Het labo (federale politie) en de wetsdokter zijn ter plaatse gekomen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de man alleen heeft gehandeld en niets geroepen, noch gezegd heeft tegen omstaanders. Het gaat meer dan waarschijnlijk om zelfmoord. Het parket heeft omstreeks middernacht de plaats en het lichaam vrijgegeven.

De man, R, geboren in 1985, van Belgische nationaliteit, kampte mogelijks reeds geruime tijd met psychische problemen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

 

06/09/17 - Parket Brussel

Slachtoffer:  K, °1986 (31 jaar), man

Dader(s): onbekend

Plaats der feiten: Sint-Denisplein te Vorst

Op 6 september 2017 werd even na middernacht een man neergeschoten in vorst. Het slachtoffer verliet samen met een getuige een café gelegen aan het Sint-Denisplein. Beiden wandelden te voet naar de parking van de abdij om hun wagen op te halen. Het slachtoffer stapte in het voertuig en werd neergeschoten door 2 mannen.

De daders hebben volgens de getuige de vlucht genomen langs het abdijpark.

Het slachtoffer is ter plaatse overleden, ten gevolge van de twee kogels die hij in zijn lichaam heeft gekregen.

De onderzoeksrechter is gelast voor moord en ter plaatse afgestapt samen met het parket, het labo van de federale politie, de wetsdokter et de ballistisch expert.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

 

 

04/09/17 -

Op vrijdag 1 september 2017 hebben de procureurs-generaal opnieuw naar jaarlijkse traditie hun mercuriales gehouden, waarin, voor elk ressort, de aandacht gevestigd werd op hoe recht werd gesproken en op bepaalde relevante thema’s. Ontdek hier alle mercuriales van 2017! 

01/09/17 -

Op 29 juni 2017 heeft het College van Procureurs-generaal het evaluatierapport met betrekking tot het tijdelijk huisverbod goedgekeurd. De conclusies terzake kan u hier vinden :

- Het evaluatierapport

- Synthese van het evaluatierapport

31/08/17 -

Het College van procureurs-generaal keurde op haar vergadering van 24 augustus 2017 drie omzendbrieven goed. Ontdek hier de inhoud ervan:

 • Omzendbrief COL 7/2017 die ingaat op de afscherming van de identiteit van de leden van de politiedienst behorend tot de speciale eenheden of die onderzoek doen naar of interveniëren bij bijzondere zware misdrijven.
 • Omzendbrief COL 8/2017 die een addendum vormt aan de omzendbrief 7/2015 over de internationale uitwisseling van DNA-gegevens
 • De herziene versie van de omzendbrief COL 11/2006 betreffende snelheidsovertredingen

 

03/08/17 - Parket Brussel

Feiten: poging tot moord

Datum en plaats: 03.08.2017 omstreeks middernacht, Barastraat (1070 Anderlecht)

Verdachten: W.Z.M., ♂, 1997 – J.R., ♂, 1996

Slachtoffer: M.S., ♂, 1997

Op 3 augustus vond er rond middernacht een poging tot moord plaats in de Barastraat in Anderlecht. Volgens de eerste vaststellingen zou W.Z.M. samen met een groep van zeven of acht personen naar de woning van zijn ex-vriendin zijn gegaan, die zich daar bevond met haar nieuwe partner, M.S. M.S. zou door de groep naar buiten zijn gebracht en de leden van de groep zouden messen hebben bovengehaald. W.Z.M. zou vervolgens meerdere messteken hebben toegediend aan het slachtoffer. De groep zou daarna zijn gevlucht.

De vriendin van het slachtoffer heeft hem zwaar gewond aan de buik onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer werd opgenomen. Zijn toestand is stabiel, maar hij kan voorlopig niet worden verhoord. De hoofddader en een van de leden van de groep konden worden aangehouden en van hun vrijheid worden beroofd. De andere leden van de groep worden actief opgespoord.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten en heeft verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder de vordering van een wetsdokter en het wetenschappelijke laboratorium van de federale politie.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

03/08/17 - Parket Brussel

Feiten: poging tot moord

Datum en plaats: 03.08.2017 omstreeks middernacht, Barastraat (1070 Anderlecht)

Verdachten: W.Z.M., ♂, 1997 – J.R., ♂, 1996

Slachtoffer: M.S., ♂, 1997

Op 3 augustus vond er rond middernacht een poging tot moord plaats in de Barastraat in Anderlecht. Volgens de eerste vaststellingen zou W.Z.M. samen met een groep van zeven of acht personen naar de woning van zijn ex-vriendin zijn gegaan, die zich daar bevond met haar nieuwe partner, M.S. M.S. zou door de groep naar buiten zijn gebracht en de leden van de groep zouden messen hebben bovengehaald. W.Z.M. zou vervolgens meerdere messteken hebben toegediend aan het slachtoffer. De groep zou daarna zijn gevlucht.

De vriendin van het slachtoffer heeft hem zwaar gewond aan de buik onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer werd opgenomen. Zijn toestand is stabiel, maar hij kan voorlopig niet worden verhoord. De hoofddader en een van de leden van de groep konden worden aangehouden en van hun vrijheid worden beroofd. De andere leden van de groep worden actief opgespoord.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten en heeft verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder de vordering van een wetsdokter en het wetenschappelijke laboratorium van de federale politie.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

03/08/17 - Parket Brussel

Feiten: verkoop of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder vergunning

Datum en plaats: 01.08.2017 omstreeks 21.30 u, Léopold De Swaefstraat (1070 Anderlecht)

Verdachte: S.S., ♂, 1994, gekend

Op 1 augustus rond 9.20 u merkte de patrouille van de lokale politiezone Brussel-West een verdacht voertuig op in de Ninoofsesteenweg en besloot het te volgen om een controle uit te voeren. Een van de passagiers van dit voertuig gooide een voorwerp door het raam waarvan de politie vermoedde dat het verdovende middelen kon bevatten.

Toen ze stopten in de Léopold De Swaefstraat in Anderlecht, is een van de passagiers te voet gevlucht terwijl het voertuig weer vertrok. De voetganger, die een alarmpistool droeg, kon worden aangehouden. Een huiszoeking in zijn woning heeft geleid tot de ontdekking van ongeveer 550 gram cannabis en materiaal, wat doet vermoeden dat hij verdovende middelen verkoopt. Het voorwerp dat door het raam werd gegooid, werd ook teruggevonden: het bevatte 3,4 gram cocaïne. Het voertuig en de inzittenden worden actief opgespoord.

S.S. werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Er werd geen aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De betrokkene werd in verdenking gesteld en werd enkele voorwaarden opgelegd. Het gerechtelijk onderzoek loopt.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

25/07/17 - Parket Brussel

Feiten: ongeval met de dood van een man tot gevolg

Datum en plaats: 22.07.2017 rond 16 u, Vooruitgangstraat (1030 Schaarbeek)

Verdachte: M.M., ♂, 1958

Slachtoffer: M., ♂, 1999

Op 22 juli 2017 werd de lokale politie van Brussel-Noord opgeroepen voor een persoon die werd overreden door een bus. Volgens de eerste vaststellingen zou het gaan om een jonge man die zich had verstopt onder een bus die naar het buitenland ging. Toen de bus vertrok, zou hij een honderdtal meter voortgesleept zijn geweest op de grond voordat hij viel ter hoogte van de Simon Bolivarlaan. De bus is doorgereden.

Het slachtoffer werd in ernstige toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is er in de late namiddag overleden. Het betreft een jonge man die afkomstig zou zijn uit Soedan en niet ingeschreven is in België.

De bus die betrokken was bij het ongeval, werd geïdentificeerd. Nadat hij door de politie werd gecontacteerd, parkeerde de chauffeur zich op een rustplaats op de autosnelweg in Middelkerke. Hij was niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Een autodeskundige en het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie zijn ter plaatse gegaan. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd op vordering van het parket.

De chauffeur van de bus werd verhoord en vervolgens vrijgelaten. Het blijkt dat hij niet op de hoogte zou zijn geweest van het feit dat er zich een persoon onder zijn bus bevond.

Er loopt momenteel een onderzoek om de omstandigheden van dit ongeval te achterhalen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

12/07/17 - Parket Brussel

Feiten: poging tot doodslag

Datum en plaats: 10.07.2017 om 16.00 te Sint-Jans-Molenbeek

Verdachte:  X

Slachtoffer:

Naar aanleiding van verschillende vragen van journalisten delen wij u mee dat een baby van 10 maanden oud op maandagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht. De hulpdiensten vonden de situatie verontrustend en hebben de politie verwittigd. Het parket is ter plaatse gegaan en  heeft een onderzoeksrechter gevorderd lastens X voor poging tot doodslag. De onderzoeksrechter heeft gisteren een man onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Over de toestand van de baby zelf, of hij al dan niet in leven is, vraagt de onderzoeksrechter expliciet niet te communiceren. De feiten speelden zich af in een woning in Molenbeek.

Gelet op de beperkte informatie die de onderzoeksrechter ons overmaakt, acht ik het niet opportuun om quotes of interviews te geven over dit persbericht.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

07/07/17 - Parket Brussel

Feiten : poging tot doodslag en diefstal met geweld of bedreigingen

Datum en plaats : 04/07/2017, doornikstraat 1000 Brussel

Verdachte : X

Slachtoffer : G.B., 7.10.1965, amerikaan

Op 4 juli 2017 omstreeks 4.45 u werd de politie opgeroepen naar een drankgelegenheid in de Doornikstraat te 1000 Brussel voor een persoon die hard was geslagen.

G.M., 7.10.1965, die de Amerikaanse nationaliteit  bezit, werd overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij in levensgevaar leek te verkeren (wat op dit moment niet meer het geval is) en zware verwondingen had opgelopen over het gehele lichaam en in het bijzonder aan het hoofd.

Het parket van Brussel heeft verschillende onderzoeksdaden gevorderd, met name de komst van het laboratorium van de federale politie, een telefonie-onderzoek, een analyse van de bewakingscamerabeelden en het verhoor van meerdere getuigen.

Een onderzoeksrechter werd gevorderd wegens poging tot doodslag en diefstal met geweld of bedreigingen, ’s nachts in bende gepleegd met wapens, en is ter plaatse gegaan.

In dit stadium is er geen verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst en wordt het onderzoek actief voortgezet. Om die reden zal er geen verdere commentaar worden verschaft.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

 

30/06/17 -

Betreft : de problematiek van het geweld ten aanzien van de politie

Op 29 juni 2017 heeft het College van Procureurs-generaal beslist om één omzendbrief uit te werken die bestaat uit twee luiken: de gerechtelijke afhandeling van de dossiers waarbij de politieambtenaren slachtoffer zijn van geweld, enerzijds, en de gerechtelijke afhandeling van de zaken waarbij het gebruik van geweld door de politiediensten de dood of een ernstige inbreuk op de fysieke integriteit tot gevolg heeft gehad, anderzijds.  

Overeenkomstig de omzendbrief zal een referentiemagistraat per parket-generaal worden aangesteld die deze materie zal opvolgen.

28/06/17 - Parket Brussel

Datum en plaats : 27.06.2017 omstreeks 23u30, metrostation Aumale (Anderlecht)

Gisterenavond  rond 23u30 zouden  twee politieagenten van de spoorwegpolitie in het metrostation Aumale te Anderlecht overgaan tot  een identiteitscontrole. Tijdens het gesprek heeft één van de honden van de gecontroleerde persoon zich op de politie geworpen. Om de aanval op zijn college af te weren, heeft de politieagent één schot gelost op de hond. De politieagenten werden niet gewond. De gewonde hond is overgebracht naar het dierenziekenhuis te Sint Pieters leeuw waar hij zal geopereerd worden.

Volgens de eerste elementen uit het onderzoek zou de eigenaar getracht hebben om zijn hond tegen te houden en te voorkomen dat hij zich op de politieagent zou smijten. Ten einde de nodige onderzoeksdaden te stellen is het metroverkeer stilgelegd en is het metrostation voor enkele uren afgesloten. Het parket van de procureur te Brussel is afgestapt op de plaats der feiten met een expert ballistiek en het labo. Een onderzoek is lopende.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

22/06/17 - Parket Brussel

In 2012 heeft het parket van de procureur des Konings een onderzoek geopend, naar aanleiding de heer Arnault zijn aanvraag om tot Belg genaturaliseerd te worden. Later trok hij die vraag weer in.

Aan het einde van dit onderzoek, was het parket van oordeel dat de ten laste gelegde feiten afdoende bewezen zijn, om in aanmerking te komen voor een minnelijke schikking overeenkomstig de bepalingen van artikel 2016 bis  van het wetboek van strafvordering.

Het openbaar ministerie  heeft aan meneer Arnault voorgesteld om de strafvordering te laten uitdoven door het treffen van zulk een minnelijke schikking, zonder enige nadelige erkenning van zijn kant.

Ondanks het feit dat de heer Arnault steeds de feiten ontkent heeft, heeft meneer Arnault deze schikking aanvaard in juni 2017.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

20/06/17 - Parket Brussel

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen

Datum en plaats : 19.06.2017 omstreeks 21u40, Maurice Lemonnierlaan (1000 Brussel)

Verdachte : een man, niet geïdentificeerd

Slachtoffer : M.S., ‰, °1992, politieambtenaar, gewond

Op maandag 19 juni 2017 omstreeks 21.30 u zijn twee inspecteurs van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene tussengekomen in de Maurice Lemonnierlaan wegens de aanwezigheid van clandestiene handelaars. Ze hebben twee particulieren aangehouden.

Een persoon die zich in de buurt bevond heeft hierbij een steen gegooid naar een van de politiemensen en is daarna gevlucht. Een van hen werd geraakt aan het voorhoofd. Zijn collega heeft een ambulance gebeld die snel ter plaatse is gekomen om hem naar het ziekenhuis te brengen. Er werden ook stenen gegooid naar de ambulance terwijl de politieman werd meegenomen.

Het slachtoffer is zeven dagen arbeidsongeschikt. Een van de personen die stenen heeft gegooid naar de ambulance kon worden gearresteerd. Hij werd verhoord en vervolgens vrijgelaten.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

12/06/17 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen die vandaag werden gesteld door journalisten, kan het parket van Brussel bevestigen dat er deze namiddag huiszoekingen hebben plaatsgevonden in de lokalen van het OCMW van Brussel in het kader van het onderzoek naar de vzw Samusocial.

Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd in het kader van een mini-onderzoek om over te gaan tot de huiszoekingen. Het resultaat van de operaties valt onder het geheim van het onderzoek.

In dit stadium zal er geen verdere commentaar worden gegeven over dit dossier.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

12/06/17 - Parket Brussel

In deze fase van het onderzoek naar de ontvoering gisterenmiddag in Anderlecht van het meisje Jihane El Oizi, kan het parket van Brussel het volgende bevestigen.

Jihane werd onderzocht in het ziekenhuis en haar toestand lijkt niet zorgwekkend te zijn.

De verdachte (A.C., ‰, 1972) die vandaag omstreeks 11.45 u werd aangehouden en van zijn vrijheid werd beroofd, heeft geen gerechtelijke antecedenten in België. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Er werd bovendien een huiszoeking uitgevoerd in zijn woning.

Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor dit dossier. De onderzoeksrechter beschikt vanaf het uur van de vrijheidsberoving over een termijn van 24 u om te beslissen of het wenselijk is om de verdachte onder aanhoudingsbevel te plaatsen.

Een overzicht van de voortgang van het onderzoek zal morgen om 11 u worden gegeven tijdens de persconferentie.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

09/06/17 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende artikelen die de afgelopen dagen zijn verschenen, is het parket van Brussel een opsporingsonderzoek gestart in verband met de vzw Samusocial om te onderzoeken of er eventuele misdrijven werden gepleegd.

Er zal geen verdere commentaar worden gegeven in deze fase van het onderzoek.

Denis GOEMAN - Woordvoerd

01/06/17 - Parket Brussel

Datum en plaats: 01.06.2017 omstreeks 2:40 u, Haachtsesteenweg (1030 Schaarbeek).

Slachtoffer: S.S., ‰, °1961.

Deze ochtend werd de lokale politie van Brussel Noord opgeroepen voor een persoon die bewusteloos was op de parking van een verzorgingstehuis. Het overlijden van het slachtoffer werd ter plaatse vastgesteld door een arts. Hij is waarschijnlijk overleden na een val van een van de bovenste verdiepingen.

Volgens de eerste vaststellingen is S.S. een bewoner van het verzorgingstehuis en had hij de gewoonte om te roken op het dakterras. De eerste elementen van het onderzoek sluiten uit dat er eventueel derden bij betrokken waren.

Het onderzoek loopt.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

30/05/17 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de informatie die vandaag in de pers is verschenen, kunnen wij bevestigen dat de zus van Firdaous Bouhaltite Soulaimane, het jonge meisje waarvoor er een verdwijningsbericht werd verspreid op 27.05.17, en een andere persoon werden aangehouden op 24.05.17 en onder aanhoudingsbevel werden geplaatst in het kader van een terrorismedossier.

Y.B.S. (Š, °1993) en S.D. (‰, °1995) zijn op 29.05.17 verschenen voor de raadkamer van Brussel, die hun aanhoudingsbevelen heeft gehandhaafd.

In het belang van het lopende gerechtelijk onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven in verband met dit dossier.

Wat de verdwijning van Firdaous betreft, ze is op dit moment nog niet teruggevonden.

Het onderzoek naar haar verdwijning wordt voortgezet.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

29/05/17 - Parket Brussel

Feiten: poging tot doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen, verboden wapendracht.

Datum en plaats: 27.05.2017 omstreeks 13 u, Hoevestraat (Sint-Joost-ten-Node).

Verdachten: N., ‰, °2001 – M.I., ‰, °1968 – A.K., ‰, °1980 – S.I., ‰, °1964 – E.K., ‰, °1982

Op zaterdag 27.05.2017 brak er een burenruzie uit tussen leden van twee families in de Hoevestraat in Sint-Joost-ten-Node. Deze ruzie vond plaats in de context van steeds terugkerende spanningen tussen deze personen. Er brak een vechtpartij uit waarbij er schoten werd gelost. Drie personen raakten gewond, waarvan één zwaargewond. Hij verkeert niet meer in levensgevaar.

Vijf personen werden van hun vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Een minderjarige werd voor de jeugdrechter geleid. Een onderzoeksrechter werd gevorderd wegens poging tot doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen en verboden wapendracht. S.I. werd onder aanhoudingsbevel geplaatst. Andere personen die momenteel in het ziekenhuis zijn opgenomen, moeten nog worden verhoord.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet.

Pierre GEERINCKX -Woordvoerder

17/05/17 - Parket Brussel

In navolging van het persbericht van gisteren over verdachte gedragingen van een man in en rond de omgeving van de school “école 8” in Elsene :

De verdachte wordt beschuldigd van het raadplegen van beelden met pornografisch karakter en is vrij onder voorwaarden, in het bijzonder geen contact meer hebben met de school (niet betreden en niet rondhangen) en geen contact hebben met minderjarige.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

16/05/17 - Parket Brussel

Op 15/05/2017 werd het parket in kennis gesteld van verdachte gedragingen van een man in en rond de omgeving van de school “école 8” in Elsene. Hierover verschenen reeds enkele persartikels.

Ondanks het feit dat er berichten circuleren over “poging tot ontvoering”, is er geen enkel kind, voor zover geweten, in concreto slachtoffer geworden van een poging tot ontvoering. Wat deze verdachte gedragingen precies inhouden, maakt het voorwerp uit van verder onderzoek.

Er werd in dit kader een verdachte gearresteerd, B, een jongeman geboren 1998. Na verhoor werd hij ter beschikking gesteld van het parket. Het parket heeft de verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter is gelast met een onderzoek naar het bekijken van kinder-pornografisch materiaal. Er werd een psychiatrisch onderzoek van de verdachte gevraagd en een vrijlating onder strikte voorwaarden.

De beslissing van de onderzoeksrechter is nog niet gekend en zal ten vroegste morgen kunnen worden meegedeeld op het perspunt van 11u.

Gelet op het lopend gerechtelijk onderzoek en het principe van het vermoeden van onschuld, kan er geen verdere toelichting gegeven worden bij dit dossier.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

16/05/17 - Parket Brussel

Feiten : weerspannigheid

Datum en plaats : 14.05.2017 omstreeks 16u, René Reniersstraat (1090 Jette)

Verdachte : S.H., ‰, °1986 (overleden)

Slachtoffer : C.S., Š, °1952

Update van het persbericht van 16/05/2017 betreffende een schietincident in Jette :

Uit de autopsie is gebleken dat ondanks het feit dat de man zich al verschillende verwondingen had toegebracht met een mes, het schot afgevuurd door de politie de effectieve doodsoorzaak is.

Het parket onderzoekt of het gebruik van het wapen door de politie proportioneel is, gelet op de omstandigheden en of er een gradatie geweest bij het geweld dat gebruikt werd. Uit de verschillende verklaringen zou blijken dat dit het geval is. Het parket heeft nog een aantal onderzoeksdaden bevolen om helemaal klaarheid te krijgen, maar uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er sprake is van wettige zelfverdediging in hoofde van de tussenkomende politie-inspecteurs.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

15/05/17 - Parket Brussel

Feiten : weerspannigheid, bedreigingen

Datum en plaats : 14.05.2017 omstreeks 16u, René Reniersstraat (1090 Jette)

Verdachte : S.H., ‰, °1986 (overleden)

Slachtoffer : C.S., Š, °1952

Op 14 mei 2017 omstreeks 16u werden de hulpdiensten verwittigd voor een man die zijn moeder bedreigt met een mes. Het zou gaan om de 31 jarige S.H. met een psychische problematiek.

Eens de politie ter plaatse aankomt, treffen ze de moeder van de man aan in het appartement; zij is gewond door messteken aan de handen en wordt voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. In de loop van zondagavond heeft het slachtoffer het ziekenhuis kunnen verlaten.

De tussenkomende politie-inspecteurs manen de man aan om zijn mes te laten vallen. De man geeft hier geen gevolg aan en zou zich dreigend opstellen ten aanzien van de politie. Wanneer een politiehond de verdachte tracht te neutraliseren, wordt deze door de verdachte met zijn mes gestoken. De hond moet ook voor verzorging worden weggebracht. Er wordt door de politie 1 schot gelost, waarvan de kogel de verdachte in de romp treft.

De verdachte man overleeft het incident niet. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd die de precieze doodsoorzaak van de man zal moeten bepalen. De man werd niet alleen getroffen door de politiekogel, maar had zichzelf ook al verschillende verwondingen toegebracht met zijn mes, ondermeer ter hoogte van zijn keel.

Het parket heeft zich gisteren ter plaatse begeven en twee parallelle onderzoeken bevolen. Een eerste naar het intra-familiaal geweld tussen de man en zijn moeder en een ander onderzoek naar het schietincident.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

15/05/17 -

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen

Datum en plaats : 14/05/2017 omstreeks 19u20, Kinetstraat (1070 Anderlecht)

Verdachte : onbekend

Slachtoffer : C., ‰, °1990 (gewond)

Naar aanleiding van een artikel dat vandaag is verschenen in de pers, kan het parket het volgende bevestigen.

Op 14 mei 2017 omstreeks 19.20 u werd de lokale politie van Brussel Zuid opgeroepen voor schoten die door een getuige werden gehoord in Anderlecht. Kort nadien werd de politie opgebeld door de spoedafdeling van een ziekenhuis waar een man met schotwonden, C., zich had aangemeld.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat C. op straat aangesproken zou zijn geweest door een man met een bivakmuts en een zwaar wapen. Hij zou door hem zijn beledigd en bedreigd. C. zou de verdachte vervolgens hebben geslagen. De verdachte zou daarop in de richting van de grond hebben geschoten. C. zou in zijn been zijn geraakt door een kogelscherf. Hij verkeert niet in levensgevaar. De verdachte zou daarna zijn gevlucht op een scooter.

Het parket werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd om de precieze omstandigheden van dit agressie-incident op te helderen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

15/05/17 - Parket Brussel

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen

Datum en plaats : 14/05/2017 omstreeks 19u20, Kinetstraat (1070 Anderlecht)

Verdachte : onbekend

Slachtoffer : C., ‰, °1990 (gewond)

Naar aanleiding van een artikel dat vandaag is verschenen in de pers, kan het parket het volgende bevestigen.

Op 14 mei 2017 omstreeks 19.20 u werd de lokale politie van Brussel Zuid opgeroepen voor schoten die door een getuige werden gehoord in Anderlecht. Kort nadien werd de politie opgebeld door de spoedafdeling van een ziekenhuis waar een man met schotwonden, C., zich had aangemeld.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat C. op straat aangesproken zou zijn geweest door een man met een bivakmuts en een zwaar wapen. Hij zou door hem zijn beledigd en bedreigd. C. zou de verdachte vervolgens hebben geslagen. De verdachte zou daarop in de richting van de grond hebben geschoten. C. zou in zijn been zijn geraakt door een kogelscherf. Hij verkeert niet in levensgevaar. De verdachte zou daarna zijn gevlucht op een scooter.

Het parket werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd om de precieze omstandigheden van dit agressie-incident op te helderen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

11/05/17 -

Het College van procureurs-generaal heeft op haar vergadering van 4 mei 2017 besloten om de omzendbrief nr. 2/2012 betreffende het gebruik op Belgisch grondgebied van Duitse tijdelijke nummerplaten (“Kurzzeitkennzeichen”) met onmiddellijke ingang op te heffen. De aanpassing van de Duitse wetgeving maakte de omzendbrief nr. 2/2012 overbodig.

11/05/17 - Parket Brussel

Op 9 mei 2017 hebben een 40-tal personen zich, verkleed als dieren, groenten en planten, toegang verschaft tot de kantoren van  “ European Crop Protection Association”, zowel langs de ingang als via een ladder op het dak.

Verschillende personen hebben met verf meubilair, ramen en deuren beklad. Er werden ook vernielingen aangebracht en groen-afval en compost achtergelaten.

Uiteindelijk werden er  9 mensen gerechtelijk aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. In de loop van de namiddag is iedereen weer vrijgelaten. De 9 mensen zullen zich op 15 juni 2017 voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor feiten van:

Aanbrengen van graffiti op roerende en roerende goederen (art. 534 bis §1 strafwetboek)

Beschadiging van onroerende goederen (art. 534 ter van het strafwetboek)

Op beide misdrijven staat een gevangenisstraf van maximum 6 maanden en een boete van maximum 200 euro (te vermenigvuldigen met 8).

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

10/05/17 - Parket Brussel

Op 9 mei 2017 omstreeks 21u30  heeft de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene ter hoogte van het Poelaertplein de achtervolging ingezet op een motorrijder die roekeloos aan het rijden was.

Volgens de eerste verhoren en vaststellingen, onder andere van de verkeersdeskundige aangesteld door het parket, heeft het ongeval als volgt plaatsgevonden:

Een patrouille van de hondenbrigade van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene hoorde via de radiocommunicatie dat er op de Louisalaan een achtervolging was en reed op het rechter rij-vak van de Louisalaan. Het voertuig van de hondenbrigade vertraagde aanzienlijk om het gewone verkeer af te remmen, zodat de achtervolging op het linker rij-vak kon worden verdergezet zonder de andere weggebruikers in gevaar te brengen. Vrijwel onmiddellijk is de motor achteraan (links) ingereden op het politievoertuig van de hondenbrigade. Door de impact is het politievoertuig dwars op de rijbaan komen te staan. De politiepatrouille die de brommer achtervolgde reed op ruime afstand van de motorrijder. 

De motorrijder, een man geboren in 1993, was op slag dood. De passagier, een jonge vrouw geboren 1996, werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De passagier is in de loop van de nacht eveneens aan haar verwondingen overleden.

De bestuurder van het patrouillevoertuig van de hondenbrigade is vijf dagen werkonbekwaam en erg onder de indruk van de feiten.

Om de sereniteit van het onderzoek naar de omstandigheden van het dodelijk ongeval te garanderen werd dit onderzoek toevertrouwd aan de lokale politie MARLOW (standaard procedure). 

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

04/05/17 - Parket Brussel

Feiten : poging tot doodslag

Datum en plaats : 03.05.2017 omstreeks 12u15, Magdalenasteenweg (Brussel)

Verdachte : A.B., ‰, °1985

Slachtoffer : K.Y., ‰, °1996 (gewond)

Op 3 mei 2017 omstreeks 12.15 u werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen wegens een aanval met messteken in de Magdalenasteenweg. Volgens de eerste vaststellingen zou er een woordenwisseling hebben plaatsgevonden tussen de twee mannen voor het gebouw van A.B. om een nog onbekende reden. A.B. zou het slachtoffer een messteek hebben toegediend. Nadat het slachtoffer vluchtte richting de Kiekenmarkt, zou A.B. deze hebben achtervolgd voordat hij terugkeerde naar zijn gebouw, waar hij werd aangehouden door de politie.

Het slachtoffer werd kort nadien gevonden en naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd. Hij verkeert niet meer in levensgevaar.

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft verschillende onderzoeksdaden gevorderd, waaronder het ter plaatse gaan van het laboratorium van de federale politie. Een onderzoeksrechter werd gelast wegens poging tot doodslag.

Het gerechtelijk onderzoek loopt.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

02/05/17 - Parket Brussel

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden

Datum en plaats : 09.04.2017, Théo Verbeecklaan, 1070 Anderlecht

Verdachte : J-M.B., ‰, °1977

Slachtoffer : G.M., ‰, °1961

Gelet op de berichten die verschenen zijn in de pers, kan het parket het volgende bevestigen :

Op 24 april 2017 werd er een verdachte aangehouden naar aanleiding van feiten die op 9 april plaatsvonden tijdens een voetbalwedstrijd in het Anderlechtstadion (zie persbericht van 27 april 2017). De verdachte werd in verdenking gesteld van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie om te doden.

De onderzoeksrechter heeft de betrokkene in vrijheid gesteld onder enkele voorwaarden, waaronder het niet meer bijwonen van sportevenementen.

Het gerechtelijk onderzoek loopt nog.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

27/04/17 - Parket Brussel

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden

Datum en plaats : 09.04.2017, Théo Verbeecklaan, 1070 Anderlecht

Slachtoffer : G.M., ‰, °1961

Gelet op de berichten die verschenen zijn in de pers, kan het parket het volgende bevestigen :

Tijdens de thuiswedstrijd van Anderlecht tegen AA Gent op 9 april 2017 is er een man G.M. (° 1961) voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Achteraf is gebleken dat de verwondingen van de man het gevolg waren van feiten van slagen en verwondingen. Op 20 april 2017 is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden.

Het parket van Brussel is bevoegd en heeft een onderzoeksrechter gelast met een onderzoek naar feiten van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden.

De onderzoeksrechter wenst geen enkele commentaar te geven bij het lopende onderzoek, omdat dit in volle gang is.

Verschillende verdachten/getuigen worden actief opgespoord en verhoord. Er is niemand onder aanhoudingsmandaat geplaatst in dit dossier. De conclusies van de autopsie zijn niet sluitend, er moeten ook op dat vlak nog verschillende expertises plaatsvinden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

26/04/17 -

Cannabis social clubs

De laatste tijd wordt er in de pers uitgebreid melding gemaakt van voorstellen, adviezen en opinies met betrekking tot de denkpiste om het bestaan van “Cannabis Social Clubs”, verenigingen die cannabisplanten voor hun leden kweken, toe te laten.

Het komt niet aan het Openbaar Ministerie toe om zich te mengen in een maatschappelijk debat dat kan leiden tot wetswijzigingen. Aangezien het College van Procureurs-generaal evenwel heeft vastgesteld dat onvolledige of foutieve informatie wordt verspreid, wenst het het volgende mee te delen.

Het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik door een meerderjarige, zonder verzwarende omstandigheden of verstoring van de openbare orde, is een overtreding strafbaar met een geldboete van 15 tot 25 euro (X 8). In het vervolgingsbeleid wordt aan deze inbreuk een lage prioriteitsgraad toegekend.

Het bezit van cannabis door een vereniging, nodig voor het gebruik van de leden van die vereniging, kent een totaal andere aanpak. 

Personen die het gebruik van cannabis voor anderen vergemakkelijken, ongeacht op welke manier zij dit doen én of dit gratis dan wel tegen betaling geschiedt, worden namelijk bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete van 1000 tot 100 000 euro. Wanneer deze inbreuk bovendien wordt gepleegd in het kader van de activiteiten van een vereniging, is er sprake van een verzwarende omstandigheid en wordt de straf verhoogd naar opsluiting van 10 tot 15 jaar, naast de geldboete. Voor de leidende personen van een dergelijke vereniging wordt de straf verhoogd tot opsluiting van 15 tot 20 jaar, naast de geldboete .

Sommige commentatoren hebben totaal ten onrechte geopperd dat de beslissing om de oprichting of de werking van deze verenigingen al dan niet toe te laten, tot de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie behoort. Er werd eveneens ten onrechte gesteld dat de werking van sommige van deze verenigingen in bepaalde arrondissementen wordt getolereerd. Het Openbaar Ministerie wenst er integendeel de aandacht op te vestigen dat er momenteel in verscheidene arrondissementen vervolgingen hangende zijn.

Overeenkomstig de grondwettelijke regels inzake de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie kan de bestraffing van bepaalde inbreuken geenszins worden verboden, zelfs niet door een beslissing van het College van Procureurs-generaal. A fortiori beschikt het Openbaar Ministerie niet over de bevoegdheid om wettelijk strafbare gedragingen toe te staan.

De bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om te seponeren hangt samen met de specifieke omstandigheden van een zaak en niet met een keuze om de wet al dan niet toe te passen. Het tegenovergestelde dulden zou de rechtsstaat en de scheiding der machten ernstig in gevaar brengen en het Openbaar Ministerie de buitensporige bevoegdheid verlenen de toepassing van de door het parlement gestemde wetten of de besluiten van de uitvoerende macht te verhinderen. Het Openbaar Ministerie wenst dan ook te beklemtonen dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort de maatschappelijke risico’s, waarvan de regulering evident een taak van de wetgevende macht is, op die manier te beheren.

04/04/17 - Parket Brussel

Feiten: mensensmokkel, kwaadwillige belemmering van het verkeer

Datum en plaats: 04.04.2017 omstreeks 3u, ring van Brussel – viaduct van Vilvoorde

Verdachte: ‰, nog niet geïdentificeerd

Slachtoffer: 12 meerderjarigen en 2 minderjarigen (gewond)

Vandaag omstreeks 3 u ’s nachts heeft de wegpolitie een bestelwagen opgemerkt die tegen de rijrichting reed op de autosnelweg ter hoogte van Nijvel. De bestuurder van de bestelwagen heeft daarna rechtsomkeert gemaakt in de richting van de ring van Brussel. Hij werd achtervolgd door verschillende politiewagens. Hij verloor vervolgens de controle over zijn voertuig en is tegen de middenberm van het viaduct van Vilvoorde gebotst.

Achterin het voertuig bevonden zich 14 personen, waaronder 2 minderjarigen, die illegaal op het grondgebied verblijven. Ze raakten allen gewond tijdens het ongeval en werden naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd. Twee minderjarigen en drie meerderjarigen verkeren in levensgevaar. Deze personen worden momenteel geïdentificeerd. De dienst Vreemdelingenzaken werd op de hoogte gebracht.

De bestuurder van de bestelwagen had geen identiteitsdocument bij zich, hij wordt nog geïdentificeerd. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en zal in de loop van de dag worden verhoord.

Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart wegens mensensmokkel en kwaadwillige belemmering van het verkeer.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

30/03/17 - Parket Brussel

Feiten: opzettelijke slagen en verwondingen

Datum en plaats: 30.03.2017 omstreeks 16 u, Montoyerstraat in Brussel

Verdachten: M.G., ‰, 1979, gewond – S.H., ‰, 1987, gewond – H.D., ‰, 1971, gewond – Y.M., ‰, 1969, gewond – A.K., ‰, 1988, gewond

Slachtoffer: S.O., Š, °1948, gewond

Afgelopen donderdag omstreeks 16 u is er een vechtpartij uitgebroken voor de Turkse ambassade tussen aanhangers en tegenstanders van de Turkse president in het kader van een referendum over een hervorming van de grondwet in Turkije.

Meerdere personen hebben elkaar geslagen en gestoken, onder andere ook met een mes en een ijzeren staaf. Er zijn vijf gewonden onder de vermoedelijke daders van de slagen en steken. Een dame die zich tussen de hoofdpersonen van de vechtpartij plaatste, raakte ook gewond. Ze verblijft momenteel nog steeds in het ziekenhuis. De lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene is ter plaatse tussenbeide gekomen om de orde te herstellen.

Er schoolden ongeveer 150 tot 200 personen samen voor de ambassade. Er werden stenen gegooid naar voertuigen in de omgeving.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten. Het is een onderzoek gestart en heeft de nodige maatregelen gevorderd om de hoofdpersonen te identificeren.

Vier personen werden van hun vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket. Ze zullen vandaag worden verhoord. Een vijfde persoon werd van zijn vrijheid beroofd, maar moest in het ziekenhuis blijven wegens zijn verwondingen. Hij zal worden verhoord zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat. Een ijzeren staaf die vermoedelijk werd gebruikt om slagen toe te dienen, werd gevonden en in beslag genomen ter analyse.

Het onderzoek loopt.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

23/03/17 - Parket Brussel

Deze donderdag 23 maart 2017 brak er in het midden van de dag een vechtpartij uit tussen twee jongeren in een school in de Vaartstraat in Brussel. De reden is nog niet bekend. Een van de twee (‰, 2001) heeft de andere (‰, 1999) een messteek toegediend.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. De dader van de messteek werd aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. Aangezien het om minderjarigen gaat, zal het parket op dit moment geen verdere commentaar geven.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

20/03/17 - Parket Brussel

Na een analyse heeft het parket van Brussel beslist dat het geen hoger beroep zal instellen tegen de beslissing van 17 maart 2017 waarin de raadkamer heeft geoordeeld dat er voldaan is aan de vereiste wettelijke voorwaarden om een persoon in voorlopige hechtenis te plaatsen. Bijgevolg wordt de voorlopige hechtenis van O.M. gehandhaafd onder elektronisch toezicht.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

19/03/17 - Parket Brussel

De eerste conclusies van de branddeskundige wijzen in de richting van een probleem bij de gasleidingen. Het precieze gaslek kon niet worden gevonden, gelet op de staat van de woningen. Er is geen enkel element gevonden dat wijst op kwaad opzet.

De formele identificatie van het overleden slachtoffer valt niet voor maandagnamiddag te verwachten.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

18/03/17 - Parket Brussel

Deze namiddag werden twee woningen van de waterloosesteenweg in Sint-Gillis getroffen door een explosie, gevolgd door een zware brand.

Zeven personen werden voor verzorging overgebracht naar twee Brusselse ziekenhuizen. Onder deze 7 gewonden waren er drie zwaargewonden, waarvan 2 kinderen van 2 en 15 jaar.

Omstreeks 22 uur werd onder het puin het levenloze lichaam aangetroffen van een man. De man kon nog niet formeel geïdentificeerd worden en er zal dan ook niet over zijn identiteit gecommuniceerd worden.

Het parket is ter plaatse afgestapt en heeft een deskundige in brand en ontploffingen aangesteld. Gelet op het instortingsgevaar zal de expert pas morgen zijn onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing en brand kunnen starten. Er kan dus nog niets over deze oorzaak gezegd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder parket Brussel

14/03/17 - Parket Brussel

Gelet op de verschillende vragen van verschillende media, kan het parket het volgende bevestigen:

Deze morgen vonden er huiszoekingen plaats in de woning en op het kantoor van O.M., advocaat bij de Franstalige Balie te Brussel. Deze huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar de ontsnappingspoging van BENABDELHAK M. uit de gevangenis van Sint-Gillis op 13 april 2014.

Ter herinnering: BENABDELHAK zat sinds januari 2014 opgesloten in de gevangenis van Sint Gillis, in afwachting van zijn uitlevering aan Frankrijk in het kader van een drugsdossier. 

Sinds deze ontsnappingspoging is er een grondig onderzoek gevoerd door de OA 1 (zware criminaliteit tegen personen en goederen) van de federale gerechtelijke politie te Brussel. In de huidige stand van het onderzoek is de onderzoeksrechter op basis van verschillende elementen, vandaag overgegaan tot de huiszoekingen en tot de vrijheidsberoving van O.M. Deze laatste zal in de loop van de dag verhoord worden. 

Op dit moment kunnen we ook niet ingaan op wat deze “verschillende elementen” precies inhouden, enerzijds om het lopende onderzoek niet te schaden en anderzijds omwille van de principes van het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld.

De onderzoeksrechter beschikt over een termijn van 24uur om een beslissing te nemen over de vrijheidsberoving en een eventuele inverdenkingstelling.

Van zodra de persdienst de beslissing van de onderzoeksrechter kent, zal deze actief door het parket gecommuniceerd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

13/03/17 - Parket Brussel

Feiten: Doodslag       

Datum en plaats: 11/03/2017, Laken

Slachtoffer: S.H., ‰, °1987

Naar aanleiding van het persbericht van zaterdag 11 maart 2017 in verband met de ontdekking van een lichaam op straat in Laken:

Het slachtoffer kon worden geïdentificeerd.

De autopsie bevestigt dat het slachtoffer een bijzonder gewelddadige dood is gestorven ten gevolge van slagen.

Het gerechtelijk onderzoek loopt. Er is momenteel niemand aangehouden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

11/03/17 - Parket Brussel

Omstreeks 19u werd in de nabije omgeving van het Bockstaelplein, door een voorbijganger, op de openbare weg, het lichaam aangetroffen van een man. De voorbijganger lichtte de hulpdiensten en de politie in. De man bleek overleden te zijn. Er werd onmiddellijk een perimeter ingesteld. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd. Uit de eerste vaststellingen van de deskundige blijkt dat het om een verdacht overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag.

Later op de avond zijn het parket en de onderzoeksrechter ter plaatse gegaan.

Er zal een autopsie plaatsvinden om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Tot op heden werd het slachtoffer niet geïdentificeerd.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet. Er zal over deze zaak zeker voor het perspunt van maandag 11u geen verdere informatie worden verstrekt.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

03/03/17 - Parket Brussel

Feiten: verdachte handelingen

Datum en plaats: 02.03.2017 omstreeks 14.00 u, Hallepoort, Sint-Gillis

Verdachte: M.A., ‰, °1989, gekend

Op donderdag 02.03.2017 omstreeks 14.00 u heeft de lokale politie van de zone Brussel Zuid een voertuig gecontroleerd dat net door een rood licht was gereden ter hoogte van de Hallepoort. Bij controle van dit voertuig hebben de politiemensen vastgesteld dat er zich twee gasflessen in het voertuig bevonden. Ze hebben de bestuurder van zijn vrijheid beroofd.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten. Om geen enkel risico te nemen, werd er een veiligheidsperimeter ingesteld en werd de tussenkomst van de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) van het leger gevorderd. De ontmijningsdienst heeft vastgesteld dat het om één volle en één lege gasfles ging. Er werd geen ontstekingsmechanisme aangetroffen in de wagen.

De bestuurder van het voertuig, M. A., is gekend bij het gerecht. Hij werd in 2016 door het hof van beroep van Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep. Gezien het profiel van de betrokkene en de context van zijn aanhouding, is het parket van Brussel een vooronderzoek gestart. Alle nuttige verificaties en opdrachten worden uitgevoerd om zeker te zijn over zijn motieven. De man verklaart dat de gasflessen bestemd waren voor huishoudelijk gebruik. De eerste elementen van het onderzoek bevestigen zijn verklaring. Er worden echter nog een aantal zaken geverifieerd.

M. A. is momenteel nog steeds beroofd van zijn vrijheid. Er zal hierover een beslissing worden genomen in de loop van de namiddag. Het parket zal een persbericht verspreiden van zodra deze beslissing gekend is.

Denis GOEMAN, Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerders

02/03/17 - Parket Brussel

Het parket van Brussel kan bevestigen dat de perimeter aan de Hallepoort werd opgeheven.

De knallen die gehoord werden hebben te maken met de werkzaamheden van de ontmijningsdienst van het leger. 

De ontmijningsdienst heeft vastgesteld dat het om 1 lege en 1 volle gasfles gaat, er werden geen explosieven, noch een ontstekingsmechanisme aangetroffen in de wagen.

Op dit ogenblik wordt er in het belang van het onderzoek niet gecommuniceerd over de identiteit van de aangehouden persoon.

Er zal geen verdere informatie gegeven worden over deze zaak voor het perspunt van 11u morgen op het parket. Op het perspunt van 11u zal er een stand van zaken gegeven worden.

Ine VAN WYMERSCH, Denis GOEMAN - Woordvoerders

02/03/17 - Parket Brussel

Hallepoort: een politievoertuig heeft een voertuig gecontroleerd dat door het rood licht reed ter hoogte van de Hallepoort op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis. Bij controle van dit voertuig hebben de politiemensen gezien dat er zich twee gasflessen in het voertuig bevonden.

Gelet op het feit dat de bestuurder gekend was bij het gerecht en dat het onduidelijk is waarvoor die gasflessen bestemd waren, heeft men geen enkel risico genomen. De politie heeft een perimeter ingesteld en de ontmijningsdienst van het leger ter plaatse gevraagd.

De bestuurder van het voertuig is van zijn vrijheid beroofd en wordt op dit moment ondervraagd.

Op dit moment wordt de zaak ernstig genomen en is er een onderzoek gestart om de bestemming van de gasflessen na te gaan en de bedoelingen van de bestuurder in kaart te brengen.

Het is absoluut voorbarig om te bevestigen dat de bestuurder criminele bedoelingen heeft of zou gehad hebben. Alle speculaties in die zin zijn voorbarig. We kunnen, om evidente redenen die te maken hebben met het onderzoek op dit moment geen informatie geven over de identiteit of de achtergrond van de man die gearresteerd werd.

De woordvoerders van het parket: Denis Goeman en Ine Van Wymersch zijn beschikbaar op het parket voor eventuele quotes.

Een “update” is niet te verwachten voor 21uur.

Indien het onderzoek het toelaat zullen we na 21u  een nieuw persbericht de wereld insturen.

Ine VAN WYMERSCH, Denis GOEMAN - Woordvoerder

01/03/17 - Parket Brussel

Feiten : poging doodslag

Datum en plaats : 28/2/2017 Schaarbeek

Verdachte : D.R geboren op 01/06/1949

Slachtoffer : K.N geboren op 01/01/1955

Op dinsdag 28 februari om 15u wordt de politie Brussel Noord verwittigd dat er een steekpartij heeft plaatsgevonden in de Olivierstraat. Ter plaatse stelt de politie vast dat een vrouw 2 steekwonden vertoont ter hoogte van de buik. Het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar, maar haar toestand blijkt stabiel.

Volgens de eerste vaststellingen uit het onderzoek blijkt een familiaal dispuut tussen het slachtoffer en dader de oorzaak te zijn van de steekpartij.

Het parket werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft meerdere opdrachten bevolen waaronder het ter plaatste gaan van het labo van de federale politie. De dader heeft  zich zelf aangegeven bij de politie. Hierop werd hij van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket Brussel. De onderzoeksrechter werd gevat voor poging doodslag ten laste van de man van het slachtoffer. De dader werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Vertrouwelijk ter informatie : BR30.L6.10333/17

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

01/03/17 - Parket Brussel

Feiten : poging moord

Datum en plaats : 28/02/2017, Sint Gillis

Verdachte : X

Slachtoffer : B.M geboren op 10.3.1978

Op dinsdag 28 februari om 18u45 wordt de politie van Brussel Zuid opgeroepen om zich naar de Mérodestraat te begeven voor geweerschoten. Ter plaatse stelt de politie vast dat meerdere schoten werden afgevuurd naar een bestelwagen.

De passagier van de bestelwagen is door 3 kogels geraakt, 2 in de elleboog en één in de maag. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

Het parket Brussel is samen met de onderzoeksrechter en het labo van de federale politie ter plaatste afgestapt. Verschillende onderzoeksopdrachten werden bevolen.

Het onderzoek wordt gevoerd door de FGP van Brussel.

Een dossier werd geopend voor pogingmoord.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende, meerdere pistes worden onderzocht.

Vertrouwelijk ter informatie : BR.30.L3.010929/2017

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

28/02/17 - Parket Brussel

Feiten : Intra familiaal geweld

Datum en plaats : 26/2/2017 te Anderlecht

Verdachte : C.F °22/2/1973

Slachtoffer : F.G °3/5/1962

Zondagmiddag 26 februari 2017 worden de hulpdiensten omstreeks 14u46 verwittigd door de buurvrouw met de mededeling dat een man uit het raam gevallen is.

De man blijkt vanop de tweede verdieping meer dan 6 meter naar beneden te zijn gevallen, door het dak van de garage van de buurvrouw.

Het slachtoffer is een man van Zwitserse nationaliteit en geboren in 1962. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Ter plaatse werd zijn vriend gearresteerd en in de loop van de dag verhoord als verdachte. De onderzoeksrechter heeft beslist geen aanhoudingsmandaat uit te vaardigen.

De wetsdokter en het parket zijn samen met het labo van de federale politie ter plaatse afgestapt. Volgens de eerste vaststellingen van de wetsdokter kon tussenkomst van een derde niet worden uitgesloten. Het lichaam werd overgebracht naar het medico-legaal instituut met het oog op het uitvoeren van een autopsie.

Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor doodslag lastens de vriend van het slachtoffer.

Vertrouwelijk ter informatie : BR30.L3.10462/2017

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

27/02/17 - Parket Brussel

De strafuitvoeringsrechtbank te Brussel heeft op vrijdag 24 februari 2017  beslist om L. Storme voorwaardelijk in vrijheid te stellen.

Het openbaar ministerie heeft de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen en dit binnen de 24 uur na de uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen en zal dus slechts een beslissing verbreken wanneer een wet geschonden is of een rechtsregel miskend is.

In casu heeft het parket van Brussel, na grondige analyse van het vonnis, uiteindelijk beslist GEEN cassatieberoep aan te tekenen.

Over het tijdstip van vrijlating, zal het parket van Brussel geen informatie verstrekken.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

23/02/17 - Parket Brussel

Feiten: valse bommelding

Datum en plaats: 5 en 10.10.2016 in Brussel, Charleroi en Gosselies

Verdachte: H.G., ‰, °1998, ingeschreven in de provincie Namen (België)

Op 5 oktober 2016 werden het Justitiepaleis van Brussel, het Montesquieu-gebouw in Brussel en het station Brussel-Noord geëvacueerd naar aanleiding van meerdere bommeldingen. Ook het station Charleroi-Zuid en de luchthaven van Gosselies kregen valse bommeldingen. Naast het feit dat er een groot aantal hulpdiensten werden ingezet, ondervond het spoorverkeer sterke hinder gedurende meer dan vier uur. Vele reizigers waren hierdoor gestrand. Op 10 oktober 2016 vond er een nieuwe bommelding plaats voor het Portalisgebouw in Brussel. Er werden onderzoeken gestart voor elk van deze feiten.

Bovendien hebben de NMBS en Infrabel zich naar aanleiding van de valse bommeldingen burgerlijke partij gesteld bij een onderzoeksrechter.

Het onderzoek heeft aangetoond dat de dader van deze feiten een en dezelfde persoon is. Omdat de klassieke onderzoeksopdrachten niet tot een concreet resultaat leidden, hebben de verschillende onderzoekers en onderzoeksrechters beslist om de dossiers te centraliseren bij een onderzoeksrechter in Brussel. Er werd onderling overeengekomen dat de onderzoekers van de lokale recherche van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene een misdrijfanalyse zouden uitvoeren. Dankzij het onderzoek werd er al snel een Facebook-account geïdentificeerd met een IP-adres in België. Via dit IP-adres werd een jonge man geïdentificeerd die in de provincie Namen woont.

Op 20 februari 2017 is de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene overgegaan tot de vrijheidsberoving en het verhoor van de verdachte. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem in verdenking heeft gesteld van valse inlichtingen over een terroristische aanslag. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het gerechtelijk onderzoek loopt.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel wijst erop dat de dader van een valse bommelding of valse inlichtingen over een aanslag een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een boete van 50 tot 300 euro riskeert. 

Denis GOEMAN - Woordvoerder

Ilse VAN DE KEERE - Woordvoerder van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

21/02/17 - Parket Brussel

Feiten: verkeersongeval met de dood van een man als gevolg

Datum en plaats: 21.02.2017 omstreeks 1.00 u, Brussel, Vilvoordelaan

Bestuurder: nog niet geïdentificeerde man, overleden

Op dinsdag 21 februari 2017 omstreeks 2.00 u ‘s ochtends werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een verkeersongeval waarbij een persoon is overleden.

Volgens de eerste vaststellingen zou de bestuurder van een Mercedes die langs de Vilvoordelaan richting Vilvoorde reed de controle over zijn stuur zijn verloren, de middenberm zijn overgestoken en vervolgens geklemd zijn geraakt onder een geparkeerde vrachtwagen. De bestuurder was op slag dood. Er was geen derde bij betrokken. Er vielen geen andere slachtoffers.

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder de afstapping ter plaatse van het wetenschappelijk laboratorium, een wetsdokter en een autodeskundige.

Het onderzoek loopt.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

14/02/17 - Parket Brussel

Er werd recent een opsporingsbericht geplaatst op de website van de federale politie[1] om eventuele slachtoffers van diefstallen met geweld of braak op te sporen.

Dit bericht is gerelateerd aan enkele lopende opsporingsonderzoeken waarin juweliers van eenzelfde wijk in Brussel verdacht worden van het aankopen van juwelen die afkomstig zijn van diefstallen met geweld (bijvoorbeeld halskettingdiefstal op straat) of braak (inbraak) met het oog op doorverkoop. In dit verband willen we erop wijzen dat het constitutief element van kennis van de strafbare herkomst van een voorwerp vereist is bij het misdrijf van heling. Deze kennis kan worden afgeleid uit alle feitelijke omstandigheden die de achterdocht zouden moeten opwekken van de persoon die het voorwerp in bezit neemt, in dit geval een juwelier aan wie juwelen worden aangeboden.

Het parket van Brussel wil met dit soort onderzoeken de strijd aangaan tegen inbraken en juwelendiefstallen op straat door de circuits droog te leggen waarin gestolen voorwerpen worden verhandeld.

Personen die een juweel herkennen op de foto’s van het opsporingsbericht worden verzocht contact op te nemen met de dienst VIRTUS van de lokale politie van de zone Zuid (PZ Zuid) via het e-mailadres virtus@polbrumidi.be of via het telefoonnummer 02 559 80 96 tussen 8.00 u en 21.00 u.

Het doel is om de juwelen terug te bezorgen aan hun eigenaars en de helers te vervolgen.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

09/02/17 - Parket Brussel

Naar aanleiding van een artikel dat vandaag verschenen is in La Capitale, kan het parket van de procureur des Konings van Brussel het volgende bevestigen :

Aangezien de applicatie “Weeder” nu ook beschikbaar is in Brussel, voorziet het parket in een aantal specifieke en aangepaste maatregelen in het kader van de dagelijkse strijd tegen de handel in verdovende middelen en in het bijzonder tegen de handel op straat.

Het parket van Brussel houdt er toch aan eraan te herinneren dat het bezit van verdovende middelen, ook het bezit van cannabis en afgeleide producten, nog steeds bij wet verboden is. Ook de term “depannage”, ondermeer gebruikt door de applicatie en door verschillende druggebruikers, wordt gelijk gesteld met  “ het te koop aanbieden van verdovende middelen”  of “het gebruik van verdovende middelen vergemakkelijken”, voorzien in de drugwet van 24 februari 1921.

Deze wet voorziet voor deze inbreuken een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en boetes van 1000 tot 100.000 euro.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

06/02/17 - Parket Brussel

Datum en plaats : 17.01.2017, Fernand Séverinstraat, Schaarbeek

Het parket van Brussel bevestigt dat naar aanleiding van het opsporingsonderzoek naar de brand in Schaerbeek, er een onderzoeksrechter werd gevorderd.

Er is een gerechtelijk onderzoek lopende lastens de “Foyer Schaerbeekois” voor “onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzorg”.

Er werden reeds een aantal onderzoeksdaden gesteld, waarvan het resultaat en de aard behoort tot het gerechtelijk onderzoek.

In het belang van het lopend gerechtelijk onderzoek zal er geen verdere toelichting worden gegeven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

28/01/17 - Parket Brussel

Op vrijdagavond 27/01/2017 werd een vrouw I. (°1960) aangevallen door een onbekende man in de Ducpétiauxlaan, ter hoogte van huisnummer 125 in Sint Gillis.

De feiten vonden plaats omstreeks 20u.

Het slachtoffer krijgt verschillende vuistslagen in het gezicht en valt op de grond. Ook wanneer het slachtoffer op de grond ligt krijgt zij nog vuistslagen op de rug. Het slachtoffer is niet in levensgevaar, maar heeft wel verwondingen opgelopen.

De verdachte zou een man zijn die te voet op het slachtoffer is toegelopen en ook te voet weer weggevlucht is.

Onmiddellijk na de feiten is een onbekende op een fiets de vrouw ter hulp gekomen. De identiteit van deze fietsen (man of vrouw) is niet gekend bij de politiediensten, maar is mogelijks een belangrijke getuige.   We vragen dan ook dat deze persoon zich kenbaar maakt bij de lokale politie.

Er is een opsporingsonderzoek gestart naar de dader.

In de huidige stand van het onderzoek is het onmogelijk te zeggen of de feiten een verband houden met de professionele activiteit van het slachtoffer (penitentiair beambte). De dader en zij motief zijn vooralsnog niet gekend.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

26/01/17 - Parket Brussel

Het parket van Brussel heeft de afgelopen weken en maanden heel wat vragen gekregen over de richting die zou gegeven worden aan het dossier naar omkoping waarbij mogelijks de heer Armand DE DECKER  zou betrokken zijn. Het Brusselse parket heeft steeds gesteld dat het actief zou communiceren wanneer er een beslissing genomen was in dit dossier en wanneer de verschillende betrokkenen kennis hadden kunnen nemen van het dossier.

Na grondige analyse van het dossier en nadat de raadslieden van Armand DE DECKER kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van het dossier, heeft het parket van Brussel recent kennis gekregen van een nieuw element dat moet onderzocht worden.

Deze nieuwe informatie is afkomstig uit een ander lopend gerechtelijk dossier. We benadrukken dat het om informatie gaat die nog moet onderzocht worden zowel naar inhoud als naar waarachtigheid.

Aangezien het onderzoek met betrekking tot dit nieuw element onderzoeksdaden vergt naar een magistraat, voorziet de procedure dat het parket van de Procureur des Konings van Brussel het hele dossier hoe dan ook moet overdragen aan het parket generaal.

Het principe van voorrecht van rechtsmacht bepaalt dat het stellen van onderzoeksdaden, hoe summier ook, met betrekking tot een magistraat, tot de exclusieve bevoegdheid behoort van het parket generaal.

Het parket van Brussel zal bijgevolg geen richting meer kunnen geven aan dit onderzoek naar omkoping.

Om het lopende onderzoek niet in het gedrang te brengen en het vermoeden van onschuld niet te schenden, zal er niet verder gecommuniceerd worden over de precieze aard van de bijkomend verkregen informatie, noch over de identiteit van de magistraat in kwestie. 

Voor de eventuele verdere communicatie over dit dossier, verwijst het parket van Brussel naar het parket generaal van Brussel.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

26/01/17 - Parket Brussel

Het parket wenst de cijfers te communiceren voor 2016, van de afdeling “Ecofin”; De afdeling Ecofin onderzoekt zaken van economische, financiële en fiscale fraude waarvan de financiële inzet aanzienlijk kan zijn.

1. Correctionele veroordelingen:

Enerzijds heeft de correctionele rechtbank (NL + FR) in haar vonnissen, veroordelingen tot  verbeurdverklaring uitgesproken voor een totaal bedrag van 28.427.910,98 euro.

Anderzijds werden er boetes opgelegd voor een totaal bedrag van 9.024.440 euro.

De gelden die deze veroordelingen opleveren (niet zelden met voorafgaandelijk beslag dat gelegd werd) dienen enerzijds om de slachtoffers te vergoeden en  vloeien anderzijds terug naar de begroting.

2. Minnelijke schikkingen:

Er werd voor een totaal bedrag van 906.866 euro betaald aan eenvoudige minnelijke schikkingen. De wetgever heeft aan het parket de mogelijkheid gelaten om een minnelijke schikking te treffen in plaats van de strafvordering in te stellen. Dit heeft enerzijds als voordeel dat de garantie op vergoeding voor de slachtoffers maximaal is en anderzijds dat er een enorme tijdswinst geboekt wordt hetgeen een aanzienlijke beperking van de procedure kosten betekent.

De hierboven aangehaalde bedragen zijn een succes te noemen in vergelijking met het aantal dossiers uit 2015. Het parket blijft initiatieven nemen om de bedrijfswereld te sensibiliseren om de samenwerking te optimaliseren onder meer in het kader van de strijd tegen het witwassen.

Het gaat om cijfers van het Brussels parket, die gehaald werden uit een systematische analyse van alle uitgesproken vonnissen en minnelijke schikkingen.

Meer in het algemeen is het belangrijk aan te stippen dat de taak van het parket zich niet beperkt tot het vervolgen, het sluiten van een minnelijke schikking of het zonder gevolg klasseren.

3. Meer dan alleen…

Het is bijvoorbeeld zo dat wanneer een dossier zonder gevolg wordt geklasseerd en er toch  beslag werd gelegd op een aantal gelden die overgemaakt werden aan het COIV (Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) , het COIV deze gelden pas zal terugstorten nadat de belastingen, boetes en sociale bijdragen die nog verschuldigd waren, ervan af werden gehouden.  Dit gebeurt zeer regelmatig.

Het is ook zo dat het parket van Brussel, de FOD Financiën zal inlichten wanneer uit het onderzoek van een dossier blijkt dat er sprake is van fiscale fraude. Dit laat de FOD Financiën toe de verschuldigde belasting te innen.

Tot slot legt het parket van Brussel regelmatig beslag op gelden en goederen op vraag van buitenlandse overheden, als gevolg van een internationale rogatoire commissie, dan wel op eigen initiatief (nadat de feiten aan het parket ter kennis werden gebracht of ten gevolge van spontane informatie-uitwisseling.)

17/01/17 - Parket Brussel

In verschillende media zijn er beelden opgedoken van het roekeloos rijgedrag van (vermoedelijk) een man.

De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene analyseert de beelden en heeft een proces-verbaal opgesteld voor het roekeloze rijgedrag van deze chauffeur. Eens het onderzoek afgerond is zal moeten blijken voor welke precieze inbreuken op de wegcode de chauffeur in aanmerking komt en welke respectievelijke straffen daarvoor in een latere fase eventueel kunnen gevorderd worden.

Op dit moment is de chauffeur nog niet geïdentificeerd. De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene laat weten dat alle nuttige tips voor het onderzoek kunnen overgemaakt worden aan info@polbru.be.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

17/01/17 - Parket Brussel

Omstreeks 6u15 deze morgen brak er brand uit in de Fernand Séverinstraat nr 82 in Schaerbeek.

De brandweer, de politie en andere hulpdiensten waren onmiddellijk ter plaatse om hulp te bieden aan de bewoners van nummer huisnummer 82.

De brand zou volgens de elementen van het onderzoek ontstaan zijn in een appartement van de derde verdieping. De branddeskundige, aangesteld door het Brusselse parket, komt tot de bevindingen dat het om een accidentele brand gaat met een elektrische oorsprong, zonder nadere precisering.

De vader van het gezin M.F. (°1959) en zijn dochter M.G. (°2011) werden uit het appartement bevrijd en danig onder de indruk, maar relatief lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. In tegenstelling tot wat eerder vandaag verklaard werd, worden zij nog steeds verzorgd in een Brussels ziekenhuis. 

De moeder van het gezin U.A. (°1979), die zwanger was, werd door de hulpdiensten achteraan het gebouw gevonden, beneden aan het raam van het appartement.

De moeder en het ongeboren kind konden niet worden gered.

Twee andere kinderen van het gezin, een jongen R.J. (°2002) en een meisje M.J. (°2009) werden overgebracht naar het brandwondencentrum van het militair ziekenhuis van Neder Over Heembeek. Hun toestand is stabiel, maar nog steeds zeer kritiek, zij zijn nog niet buiten levensgevaar. 

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

15/01/17 - Parket Brussel

In Brussel vond er gisteren een anti-terreur operatie plaats. Op 4 verschillende adressen in Molenbeek werd er op vraag van het Brusselse parket een huiszoeking uitgevoerd. Het resultaat van deze huiszoekingen was negatief.

3 mensen (mannen) werden meegenomen voor verhoor. In de loop van de nacht werden zij na verhoor weer vrijgelaten.

Er zal niet verder gecommuniceerd worden over dit dossier.

Er is geen persconferentie op het parket van Brussel.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

11/01/17 - Parket Brussel

Feiten : vereniging van misdadigers

Datum en plaats : 2016, Brussel

Naar aanleiding van een artikel dat vandaag is verschenen over mogelijke handel in valse paspoorten bij de Stad Brussel, kunnen wij bevestigen dat er hiervoor een onderzoek aan de gang is.

Het parket kan bevestigen dat er twee personen werden aangehouden op 27 december 2016 die in verdenking werden gesteld van valsheid in paspoorten en deelname aan een criminele organisatie als dader of mededader en dat ze onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst. Hun voorlopige hechtenis werd bevestigd door de raadkamer op 2 januari 2017. Ze bevinden zich momenteel nog steeds in de gevangenis.

De betrokkenen betwisten de feiten en hebben hoger beroep ingesteld tegen de beslissingen van de raadkamer.

Het onderzoek loopt. In het belang van het onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

09/01/17 - Parket Oost-Vlaanderen

Justitie komt niet zelden in het nieuws met weer eens een nieuwe ‘blunder’. Eén of andere procedureregel die geschonden werd, waardoor aangehouden verdachten moeten worden vrijgesteld, of hun bestraffing niet kan plaats vinden in de mate dat ze het verdienden.

De regels van de strafvordering, van het onderzoeken van strafbare feiten en van de vervolging van individuen, zijn zeer streng. En dat is niet ongewoon of ongepast, want de individuele rechten op vrijheid van persoon, van woonst, zeg maar de algemene rechten op privacy, zijn heilig en moeten gerespecteerd worden. En dat is evenzeer het geval als de inbreuken op de privacy nodig zijn om een verdachte van een misdrijf te ontmaskeren, en daarmee de schade die is aangericht aan slachtoffers en maatschappij recht te zetten. Ook dan moeten de procedureregels gerespecteerd worden.

In de honderdduizenden dossiers die jaarlijks door de parketten worden behandeld, kan er al eens iets fout lopen. Het is niet goed te praten, het zou niet mogen, maar is onvermijdelijk, omdat justitie nu eenmaal mensenwerk zal blijven. En zelfs al zijn de fouten van justitie haast verwaarloosbaar qua aantal op de enormiteit van aantallen dossiers die te verwerken zijn, blijft elke fout, hoe klein ook, voor opschudding zorgen. Wat aantoont dat de rechten van elke individuele burger in dit land met stip voorop staan in de te verdedigen waarden.

Afgelopen weekend was mijn parket voorwerp van een mediahetze over een blunder die het parket Oost-Vlaanderen zou hebben gemaakt. Niettegenstaande de absolute bescherming van het bronnengeheim in hoofde van journalisten, zou één van mijn magistraten een telefonieonderzoek hebben laten uitvoeren op de gegevens van een GSM-nr., toebehorende aan een journaliste.

In zo’n geval kan je je hierop moeilijk verdedigen. Het feit dat het parket Oost-Vlaanderen er, via een objectieve communicatiestrategie, in geslaagd is om in de afgelopen jaren een reputatie op te bouwen van betrouwbare, correcte en officiële bron, doet daar niet aan af. Waar je jaren moet werken aan de opbouw van een goede reputatie, kan ze op een half uur de grond worden ingeboord.

Doorgaans weerhoudt het feit dat de zaak, waarover het gaat, actueel hangende is voor de rechtbank, mij eveneens om te reageren. Het kan immers niet de bedoeling zijn om de debatten te gaan voeren via de pers, en daarmee het gevaar te lopen dat verwijten zouden volgen die suggereren dat daarmee de beslissing van de rechter wordt beïnvloed.

Maar toch stel ik me dan de vraag of opmerkingen vanuit de pers of via sociale media, die spijkerhard en zonder omwegen stellen dat het parket Oost-Vlaanderen de wetgeving op het journalistieke bronnengeheim heeft geschonden, dat dit opnieuw en flagrant gebeurt en dat dit mogelijk al ettelijke keren clandestien is gebeurd, gezien twee recente incidenten daarvan onomstotelijk bewijs leveren, geen vorm van laster zijn als ik, vanuit mijn hoedanigheid van procureur, en met kennis van het dossier, in eer en geweten kan benadrukken dat er geen nazicht is gebeurd van de telefoniegegevens van een journaliste. Of stel ik me luidop de vraag of er ook voor de journalistiek geen deontologische code is bij het berichten van de burger over het wel en wee in dit land: zijn er dan geen regels die desgevallend inhouden dat van een journalist wel mag verwacht worden dat hij zijn informatie checkt en pas voor waarheid verkoopt aan de geïnteresseerde lezer als hij zeker is dat die in overeenstemming is met de waarheid?  

Waar het hier is misgelopen, is niet onmiddellijk duidelijk. Maar het vraagt niet veel verbeelding om daarover een gok te wagen. Want binnen de media die de hetze heeft gevoed, waren stukken aanwezig die recht vanuit het strafdossier kwamen. En ook voor de partijen uit dit dossier, en in casu zijn die beperkt tot de verdachte, diens raadsman, en het openbaar ministerie, zijn er regels die stellen dat het geheim van het onderzoek moet worden gerespecteerd. Niettemin zijn er dus stukken uit het dossier bij een aantal journalisten beland, en is er op basis van die stukken een deductie gemaakt die heeft geleid tot de conclusie dat er een retro werd gevoerd op de GSM van de journaliste.

Voor de duidelijkheid: een retro is een vordering van een onderzoeksrechter bij een telefoonprovider, die ertoe strekt een overzicht te krijgen, vanuit een bepaald telefoonnummer, over de contacten die gemaakt zijn met dit telefoonnummer naar derden, en van derden naar dit telefoonnummer gedurende een bepaalde periode.

Als in deze zaak de magistraat van mijn parket aan de bevoegde onderzoeksrechter een retro vraagt op het telefoonnummer van mogelijke verdachten, de onderzoeksrechter daartoe een rechterlijke beschikking neemt, en bij analyse van die stukken een oplijsting wordt gemaakt van de contacten van die verdachten, in en uit, met derden, dan kan daaruit naar voor komen dat sommigen daarvan een reeks van telefonische contacten hadden met een journalist, en kunnen ten behoeve van de waarheidsvinding die contacten geclusterd worden op één document.

Daarmee is nog steeds, evidentelijk, geen nazicht gebeurd op het telefoonverkeer van de journalist, want buiten de contacten, in en uit, van sommige verdachten met de journalist, zijn er geen andere gegevens van telefonie bekend met betrekking tot de journalist, in de opgegeven periode.

Maar ondertussen is de schade aangebracht, en het onheil geschied. Het parket Oost-Vlaanderen diende neergesabeld en beticht te worden van procedurefouten, op grond van een verkeerde deductie van stukken die, tegen de regels van de wet, door partijen uit het dossier werden gelekt, en door de betrokken media verkeerdelijk werden gelezen.

Of hoe een blunder van de pers geboren wordt.

Johan Sabbe
procureur des Konings

09/01/17 - Parket Brussel

In navolging van de berichtgeving in diverse media vandaag kan het parket het volgende bevestigen:

Het parket van Brussel bevestigt dat de politiediensten over een document beschikken dat afkomstig is uit de gevangenis van Sint-Gillis, het gaat om een geschreven document over het vervaardigen van een bom. Er werd een onderzoek geopend om na te gaan in welke mate de inhoud van dit document ernstig moet genomen worden. Op basis van de huidige stand van het onderzoek, kunnen we niet spreken van een concrete dreiging.

In het belang van het lopende onderzoek kunnen geen verdere details worden vrijgegeven.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

02/01/17 - Parket Brussel

De politie van Brussel-Noord stelde op nieuwjaarsnacht, omstreeks 3 uur, vast dat er brand was uitgebroken in het café La Couronne op de Rogierlaan te Schaarbeek. Het café was op dat ogenblik gesloten.

De bewoners van het gebouw alsook van het aanpalende gebouw werden geëvacueerd en de brandweer kwam ter plaatse. Ook het Labo van de Federale Politie kwam ter plaatse, vergezeld van een branddeskundige. Deze besloot dat de brand niet van criminele oorsprong is.

Niemand raakte gewond.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

02/01/17 - Parket Brussel

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid, met voorbedachtheid, tegen onderwijzend personeel + bezit van een verboden wapen door bestemming

Datum en plaats : 31/01/2017, Etterbeek

Verdachte : C., ‰, °2001

Slachtoffer : A.C., ‰, °1958

Naar aanleiding van het artikel dat vandaag verschenen is in La Dernière Heure m.b.t. een agressie-incident in een middelbare school in Etterbeek, kan het parket volgende feiten bevestigen:

Op 31 januari 2017 heeft er zich in de namiddag een ernstig agressie-incident voorgedaan in een middelbare school in de gemeente Etterbeek. Tijdens een van de lesuren heeft een jongen van 15 een metalen voorwerp op het achterhoofd van de leraar gegooid, die op dat moment met zijn rug naar de klas stond. De leraar is neergevallen en heeft het bewustzijn verloren. De leraar is naar het ziekenhuis gebracht met een ernstig hoofdletsel. Het slachtoffer is evenwel buiten levensgevaar.  

De lokale politie is onmiddellijk ter plaatse gekomen en heeft een onderzoek gestart naar de dader. Uiteindelijk is er in de loop van de namiddag een verdachte aangehouden, een jongen van 15 jaar. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket te Brussel met het oog op een voorleiding bij de jeugdrechter. Het parket heeft bij de jeugdrechter de plaatsing in de gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling gevorderd. De jeugdrechter heeft beslist de jongeman onder strikte voorwaarden terug toe te vertrouwen aan het thuismilieu.

Ter herinnering: de jeugdrechter neemt een beslissing rekening houdend met de ernst van de gepleegde feiten, de persoonlijkheid van de minderjarige en de context waarin hij opgroeit. Het gaat om een voorlopige maatregel in afwachting van een zitting ten gronde.

Over minderjarige verdachten wordt er niet verder gecommuniceerd.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

29/12/16 - Parket Brussel

Op 26 december 2016 werden de hulpdiensten verwittigd voor een kind dat het bewustzijn zou zijn verloren. Omstreeks 20u treffen de hulpdiensten een bewusteloos, onderkoeld jongetje aan. Het is ook meteen duidelijk dat de jongen van 6 duidelijke tekenen vertoont van zware ondervoeding. Zijn tweelingzusje is eveneens aanwezig in het appartement, net als de moeder van de kinderen en stiefvader.

Vandaag is de jongen nog steeds gehospitaliseerd en verkeert hij nog in zeer kritieke toestand. Zijn zus heeft eveneens medische zorgen nodig en is ook opgenomen in het ziekenhuis. Beide kinderen vertonen tekenen van mishandeling en ondervoeding.

De moeder en de stiefvader werden door de lokale recherche van de zone Noord verhoord en van hun vrijheid beroofd. De onderzoeksrechter heeft hen beiden op 27 december 2016 onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld van het folteren van minderjarigen door hun ouders of een persoon die gezag over hen heeft. De stiefvader bekent de feiten, de moeder schijnt de realiteit niet onder ogen te kunnen zien, maar ontkent de feiten op zich niet. Beide inverdenkinggestelden schijnen zich geen rekenschap te geven van de ernst van de feiten.

Voor beide kinderen werd een jeugdrechter gevorderd, de jeugdrechter heeft de plaatsing van de kinderen in het ziekenhuis bevestigd.

De stiefvader is ingeschreven in Sint-Joost-ten-node (°1995). De moeder en de kinderen zijn niet ingeschreven in België (°1985).

In het belang van het lopend gerechtelijk onderzoek beperken we de communicatie tot dit persbericht.

Gelet op de bijzondere kwetsbaarheid van de slachtoffers, vragen wij hun privacy maximaal te respecteren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

20/12/16 - Parket Brussel

Feiten: Bezit van wapens     

Datum en plaats: 19/12/2016 – Liedtsplein/Paleizenstraat, 1030 Schaarbeek

Verdachte: A.B., ‰, °1982, Belg, bekend voor andere feiten (diefstallen, slagen en verwondingen, …)

In navolging van het persbericht van deze ochtend kan het parket bevestigen dat A.B. werd in verdenking gesteld voor bezit van wapens. Hij werd onder mandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. In deze fase heeft de onderzoeksrechter alle terrorisme-in verdenkingstelling uitgesteld.

Het gerechtelijke onderzoek is lopende. In het belang van het onderzoek wordt er geen verdere commentaar gemaakt.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

16/12/16 - Parket Brussel

Feiten : Verdachte overlijden

Datum en plaats : 16/12/2016 – Sint-Gillis

Vandaag werd in de late ochtend het lichaam van een dakloze gevonden in de buurt van het Zuidstation in Sint-Gillis.

Het parket van Brussel heeft de afstapping gevorderd van het laboratorium van de federale politie en een wetsdokter. Zij hebben vastgesteld dat het om een natuurlijk overlijden gaat.

Het slachtoffer, een man van 42 jaar oud, verbleef recent in het ziekenhuis en had een broze gezondheid. De veiligheidsperimeter in de omgeving van het station werd opgeheven rond 14 u.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

16/12/16 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de artikels die in de pers zijn verschenen over een arrest van het Hof van Cassatie inzake de raadpleging van de DIV-gegevensbank door de politie, bevestigt de procureur des Konings dat hij de politie niet heeft gevraagd om voertuigen die de snelheidslimiet overschrijden niet meer te flitsen.

De gevolgen van dit arrest worden momenteel grondig geanalyseerd door het College van procureurs-generaal. Het parket van Brussel zal zich weliswaar houden aan de algemene beleidsrichtlijnen van het College.

Het parket van Brussel herinnert eraan dat snelheidsbeperkingen, net zoals alle andere bepalingen van de wegcode, steeds nageleefd moeten worden en dat overtreders vervolgd kunnen worden. 

Denis GOEMAN - Woordvoerder

16/12/16 - Parket Brussel

Naar aanleiding van de artikels die in de pers zijn verschenen over een arrest van het Hof van Cassatie inzake de raadpleging van de DIV-gegevensbank door de politie, bevestigt de procureur des Konings dat hij de politie niet heeft gevraagd om voertuigen die de snelheidslimiet overschrijden niet meer te flitsen.

De gevolgen van dit arrest worden momenteel grondig geanalyseerd door het College van procureurs-generaal. Het parket van Brussel zal zich weliswaar houden aan de algemene beleidsrichtlijnen van het College.

Het parket van Brussel herinnert eraan dat snelheidsbeperkingen, net zoals alle andere bepalingen van de wegcode, steeds nageleefd moeten worden en dat overtreders vervolgd kunnen worden. 

Denis GOEMAN - Woordvoerder

08/12/16 - Parket Brussel

Sinds oktober 2015 werden meerdere websites (websites van openbare instellingen, politieke partijen en persorganen) het slachtoffer van cyberaanvallen die opgeëist werden door het hackerscollectief Downsec Belgium. 

Het parket van Brussel is een onderzoek gestart dat tot de identificatie van meerdere verdachten heeft geleid. Er werden in april 2016 en op donderdag 8 december 2016 huiszoekingen uitgevoerd in Luik en Brussel waarbij computermateriaal in beslag werd genomen en meerdere personen werden verhoord.

Het opsporingsonderzoek in verband met deze cyberaanvallen is zo goed als afgerond. De zaak zal op dinsdag 28 februari 2017 door een rechtstreekse dagvaarding ingeleid worden voor de 61e kamer van de Franstalige correctionele rechtbank van Brussel.

Voor diegenen die in de verleiding zouden kunnen komen dergelijke aanvallen uit te voeren, wijst het parket erop dat hacking bestraft kan worden met een gevangenisstraf die kan oplopen tot vijf jaar.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

07/12/16 - Parket Brussel

Feiten: opzettelijke slagen en verwondingen, foltering, onmenselijke behandeling.

Datum en plaats: 06.11.2016 omstreeks 3 u, Marsveldplein, Elsene.

Verdachte: I.A., ‰, 1983. Geen antecedenten.

Slachtoffer: H.M., ‰, 1983. Geen antecedenten.

In het kader van het dossier waarvoor het parket van Brussel een persbericht heeft uitgebracht op 7 november 2016 (zie bijlage), hebben de protagonisten van dit dossier verschillende verklaringen afgelegd tegenover de pers die ingegeven werden door politieke motieven gerelateerd aan de feiten van 6 november 2016.

In dit stadium van het onderzoek kan de politieke context van deze zaak niet bevestigd worden. Om het onderzoek op serene manier te laten verlopen, wijst het parket van Brussel erop dat het gerechtelijk onderzoek geheim is en dat de schending van dit principe kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

06/12/16 - Parket Brussel

De waakzaamheid van de politiediensten en het gerecht omtrent de problematiek van de aanmaak en het misbruik valse identiteitsdocumenten leidt in het kader van het plan “KANAAL” tot een nieuw succes.

Eind oktober 2016 startte de federale gerechtelijke politie BRUSSEL een onderzoek naar mensensmokkel, op basis van informatie die ingewonnen was over een persoon, woonachtig op het grondgebied van de gemeente ETTERBEEK. Deze persoon zou mogelijks betrokken zijn bij mensensmokkel. Betrokken verdachte, en man van Palestijnse origine met het statuut van kandidaat vluchteling, verbleef sedert november 2015 in ons land.

Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat deze verdachte niet alleen handelde,  maar bij de uitoefening van zijn criminele activiteiten werd bijgestaan door verschillende familieleden en andere verdachten. In totaal konden op Belgisch grondgebied zeven leden van de daderorganisatie worden geïdentificeerd en gelokaliseerd.

Met betrekking tot de geïdentificeerde slachtoffers kon worden vastgesteld dat ze allen van  Palestijnse afkomst zijn. alle slachtoffers hebben voor hun illegaal transport naar België de som van ongeveer 4.500 à 7.000 US dollars moeten betalen

Om de slachtoffers tot hier in België te krijgen, werd gebruik gemaakt van valse identiteitsdocumenten of visa. Deze valse stukken werden in België aangemaakt en vervolgens naar de slachtoffers in de landen van herkomst of transit overgemaakt. Deze valse identiteitsdocumenten werden in combinatie met vliegtuigtickets gebruikt.

Met betrekking tot de gebruikte reisroutes kon worden vastgesteld dat de slachtoffers veelal via Egypte naar Maleisië en Cambodja of Vietnam afreisden, om vervolgens van daaruit via  Thailand België te bereiken. Een andere mogelijks gebruikte reisroute verliep daarentegen via Turkije over Griekenland naar België.

Eens aangekomen op de luchthaven van Brussel Nationaal (Zaventem) vroegen de slachtoffers  het statuut aan van kandidaat vluchteling.

Op 06 december 2016 werd er uiteindelijk in de vroege ochtend overgegaan tot de uitvoering van zeven huiszoekingen op zowel het grondgebied van de Brusselse agglomeratie als op het grondgebied van de gerechtelijke arrondissementen LUIK, EUPEN, MONS en NAMEN. Zeven verdachten werden geïnterpelleerd en voor verhoor overgebracht naar de lokalen van de federale gerechtelijke politie Brussel.

Tijdens de huiszoekingen kon er bijkomende bewijslast worden vergaard, hetgeen uiteindelijk leidde tot de voorleiding van zes verdachten voor de onderzoeksrechter belast met het dossier.

Met dit onderzoek wordt nogmaals aangetoond dat – zoals trouwens voorzien in het kader van het plan “KANAAL” – de problematiek van de valse en vervalste identiteitsdocumenten niet enkel een inbreuk op zich is, doch tevens vaak een faciliterende en noodzakelijke factor vormt voor de uitvoering van andere zware criminaliteitsfenomenen. De strijd tegen  de aanmaak en de verkoop van valse en vervalste identiteitsdocumenten blijft dan ook een prioriteit voor zowel het Parket Brussel, als de Brusselse politiediensten en de federale gerechtelijke politie Brussel in het bijzonder.

De 7 verdachten zijn:

A. A.  33 jaar (Staatloos - Palestijnse herkomst)

A. A.  27 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

A. A.  32 J (Staatloos - Palestijnse herkomst)

K. A.  20 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

S. M. 32 j (Algerijn)

M.A. 26 J (Staatloos - Palestijnse herkomst)

Deze 6 werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

M. A.26 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

Deze laatste kon beschikken na verhoor.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

05/12/16 - Parket Brussel

Feiten : Vermiste persoon

Datum en plaats :  Molenbeek, 02/12/2016

Slachtoffer : M., ‰, °2002 (teruggevonden)

Vrijdag 01.12.2016 omstreeks 22.30 u meldde een vrouw zich aan bij een politiebureau in Molenbeek om de verdwijning te melden van haar zoon van 14 jaar oud, M. Volgens haar verklaringen zou hij het ouderlijk huis verlaten hebben rond 12.45 u en zou hij daarna niet meer teruggekeerd zijn.

Het parket van Brussel werd ingelicht en M. werd geseind als vermiste persoon. Er werd een onderzoek gestart om de vermiste persoon te vinden.

M. werd uiteindelijk op 5.12.2016 gezond en wel teruggevonden bij zijn vriendin in het Brussels Gewest.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

29/11/16 - Parket Brussel

In het kader van een grootschalig onderzoek naar witwassen in verband met internationale drugshandel in Marokko, Frankrijk, België en Nederland werden er in deze vier landen op 21, 22 en 23 november 2016 gelijktijdig grootschalige operaties uitgevoerd waarbij honderden politiemensen werden gemobiliseerd.

Nadat de Franse douaniers in juni 2015 dicht bij Avignon twee individuen konden onderscheppen in een voertuig waarin een grote som contant geld was verstopt, kon men aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken de weg waarlangs het geld fysiek werd getransporteerd reconstrueren. Zo werden de activiteiten blootgelegd van een criminele organisatie die actief was in een internationaal witwascircuit dat gelinkt kon worden aan drugshandel.

Aan de hand van zorgvuldige onderzoeken door een gemeenschappelijk onderzoeksteam van Frankrijk, België en Nederland kon men achterhalen hoe dit netwerk te werk ging. Het netwerk vroeg bepaalde uitvoerders aanvankelijk om grote sommen geld afkomstig van drugshandel op te halen in verschillende steden in Frankrijk en Spanje, en zette nog andere uitvoerders in om tientallen geldtransporten uit te voeren in verschillende steden in Frankrijk, België en Nederland.

De belangrijkere geldtransacties zouden vervolgens uitgevoerd zijn geweest in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en in Marokko, waar de opdrachtgevers dit geld witwasten via vennootschappen in Casablanca.

Het geld dat tijdens deze periode werd overgemaakt in de verschillende landen bedraagt tussen de 3 en 400 miljoen euro.

Verschillende onderzoekselementen hebben geleid tot de identificatie van de kopstukken die op het Belgische grondgebied handelden. Vervolgens werden er 11 huiszoekingen uitgevoerd, waarbij 7 personen werden aangehouden en op 3 plaatsen grote sommen geld in beslag werden genomen met een totaalbedrag van 2 miljoen 820.000 euro. Er werden ook luxeproducten (Louis Vuitton-tassen, Rolex-horloge, enz.) in beslag genomen, onder meer in een verborgen opslagplaats in Jette waar 4 kassa’s met bankbiljetten ter waarde van 2,5 miljoen euro werden gevonden.

Er werden ook 7 voertuigen, 78 computeronderdelen en 2 vuurwapens in beslag genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Internationale Criminaliteit van de FGP van Bergen-Doornik in samenwerking met de financiële afdeling (OA4) en het laboratorium van de FGP van Brussel, alsook het laboratorium van de FGP van Asse.

Er werden al meer dan 13.000 uren werk geïnvesteerd in dit dossier en er werd beroep gedaan op 92 federale politiemensen om de operaties van deze week uit te voeren, waaronder leden van de dienst hondensteun en de diensten voor sociale bijstand.  Twee Franse politieagenten en vier leden van Europol hebben meegewerkt aan de interventies en de lokale politie Brussel-West heeft eveneens haar medewerking verleend bij de beveiliging van de tussenkomende diensten.

De onderzoeksrechter die belast is met de zaak heeft twee van de kopstukken van dit netwerk onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Er zal geen verdere toelichting worden gegeven bij dit dossier. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet.

Verdachten :

J. K., ‰, °1982, wonende in België, bekend

I.B.H., ‰, °1976, wonende in België, bekend

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

07/11/16 - Parket Brussel

Feiten : opzettelijke slagen en verwondigen, foltering, onmenselijke behandeling

Datum en plaats : 06/11/2016 omstreeks 3u, Marsveldplein, Elsene.

Verdachte : I.A., ‰, °1983, zonder antecedenten. Nationaliteit : NL. Wonende in België. 

Slachtoffer : H.M., ‰, °1983, zonder antecedenten. Nationaliteit : B. Wonende in België.

Naar aanleiding van de aanval gepleegd in Elsene op zondag 06.11.2016 omstreeks 3 u: de verdachte werd vandaag voor de onderzoeksrechter gebracht. Hij werd onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens:

 • foltering met blijvende arbeidsongeschiktheid en/of verlies van een orgaan;
 • onmenselijke en onterende behandeling met blijvende arbeidsongeschiktheid en/of verlies van een orgaan;
 • opzettelijke slagen en verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid en/of verlies van een orgaan.

Er werd ook een psychiatrisch deskundigenonderzoek van de verdachte gevorderd. Het gerechtelijk onderzoek loopt.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

31/10/16 - Parket Brussel

Feiten : poging tot moord

Datum en plaats : 30/10/2016 omstreeks 23u15 – Menslievenheidsstraat, Brussel        

Verdachte : F.M., ‰, °1997, bekend – L.C., ‰, °1997, bekend

Slachtoffer : S.E-B., ‰, °1992, zwaar gewond – A.E-B., ‰, °1997, licht gewond

Op 30.10.2016 omstreeks 23.15 u bevond een groep jongeren zich op de stoep voor een huis in de Menslievenheidsstraat in Brussel. Een tweede groep benaderde de eerste en er ontstond een vechtpartij. Een van de leden van de tweede groep is een huis binnengegaan, kwam buiten met een geweer en schoot meerdere keren op de eerste groep. De tweede groep is vervolgens in een auto gestapt en is gevlucht richting Blaesstraat.

Het hoofdslachtoffer, S.E-B., werd geraakt in de arm en in de rechterbil. Hij werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. Een andere persoon raakte ook licht gewond. Er werden kogels gevonden die in beslag werden genomen voor analyse.

Twee vermoedelijke daders konden worden geïdentificeerd. Ze werden aangehouden en van hun vrijheid beroofd. Er werd ook een huiszoeking bij betrapping op heterdaad uitgevoerd in het gebouw waar een van de vermoedelijke daders uit was gekomen: er werden verdovende middelen en materiaal voor de verkoop van drugs (pakketten en een weegschaal) gevonden. 

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd. Er werd een dossier geopend voor poging tot moord. Het onderzoek loopt.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

27/10/16 - Parket Brussel

Feiten : poging tot verkrachting van een meerderjarige

Datum en plaats : Getrouwheidsgang (Brussel), 26/10/2016, 03u

Verdachte : M.A., ‰, °1983, zonder antecedenten

Slachtoffer : J.L., Š, °1986

Woensdag 26.10.2016 omstreeks 3.00 u werd de politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor zedenfeiten in het café Delirium Tremens in de Getrouwheidsgang in Brussel.

De verdachte zou geprobeerd hebben om het slachtoffer te verkrachten in de toiletten van het etablissement. Het slachtoffer heeft geroepen, waarna de barman tussenbeide kwam, de verdachte overmeesterde en de politie belde. Het slachtoffer is niet gewond geraakt.

Het parket van Brussel is op de hoogte gebracht van de feiten en heeft een dossier geopend. De verdachte werd ter beschikking gesteld van het parket en werd vrijgelaten na verhoor. Hij ontkent de feiten. Het onderzoek loopt.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

25/10/16 - Parket Oost-Vlaanderen

Het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden van het treinongeval in Wetteren van 4 mei 2013 kon worden afgerond. 

Kort na de feiten werden door de onderzoeksrechter in Dendermonde verschillende deskundigen aangesteld om de omstandigheden, de oorzaak van het ongeval én de effecten ervan, te onderzoeken.

Na neerlegging van de eerste deskundigenverslagen in juli 2014 (technisch) en juni 2015 (medisch) maakte één van de procespartijen gebruik van haar recht om bijkomend onderzoek te vragen betreffende de technische aspecten van het ongeval. Dit verzoek werd door de onderzoeksrechter ingewilligd.

De resultaten van dit aanvullend onderzoek werden door de deskundige overgemaakt op 19 mei 2016 waarna de onderzoeksrechter het dossier heeft afgesloten en meegedeeld aan het parket op 20 mei 2016.

Op 27 mei 2016 heeft het parket de eindvordering in dit dossier opgesteld waarbij ontslag van onderzoek wegens overlijden wordt gevorderd:

Het openbaar ministerie komt immers op basis van alle elementen in het dossier tot het besluit dat het ongeval volledig en uitsluitend te wijten is aan de fout van de treinbestuurder. Gezien de treinbestuurder overleden is, kan hij niet meer strafrechtelijk vervolgd worden.

Daarnaast heeft het onderzoek en de verslaggeving van de diverse deskundigen duidelijk aangetoond dat geen technische of veiligheidstekortkomingen kunnen worden ten laste gelegd aan anderen dan de treinbestuurder.

De milieuschade die ontstaan is als gevolg van het ongeval blijkt eveneens uitsluitend te wijten aan het foutief optreden van de treinbestuurder.

Op 29 juni 2016 werd opnieuw aanvullend onderzoek gevraagd door een procespartij. De onderzoeksrechter wees dit af waarop de verzoekende partij beroep aantekende. De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent wees dit verzoek op 15 september 2016 definitief af.

De zaak komt voor op de zitting van de raadkamer in Dendermonde op 13 december 2016 om 14u en zal dan kunnen behandeld worden, behalve indien er zich nieuwe procedurele tussenkomsten van partijen zouden stellen.

Alle slachtoffers worden van deze zittingsdatum persoonlijk in kennis gesteld.

Slachtoffers kunnen met vragen terecht bij de dienst slachtofferonthaal van het justitiehuis in Dendermonde op 052/25.15.11 (algemeen nummer parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde: vragen naar dienst slachtofferonthaal dossier ‘treinramp Wetteren’)

22/10/16 - Parket Brussel

We verwijzen naar het persbericht van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Deze morgen omstreeks 05u30 is er een aanrijding geweest tussen een patrouillevoertuig en een voetganger.

Het parket werd gecontacteerd en heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. Uit de eerste vaststellingen van de deskundige blijkt dat de verklaringen van de chauffeur overeenkomen met de plaatsgesteldheid en de vaststellingen ter plaatse.  Alles wijst in de richting van een tragisch ongeval.

Het parket heeft de nodige instructies gegeven om de omstandigheden van het ongeval precies te kennen (aard van de interventie waarvoor de patrouille moest uitrijden, fotodossier, gedetailleerd plan, verhoor van chauffeur en passagier van het politievoertuig, nazicht of er camera’s zijn etc.).

Om 8uur werd de plaats en het voertuig vrijgegeven.

Over de toestand van het slachtoffer hebben we geen recente informatie.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

19/10/16 - Parket Brussel

Feiten: gijzeling, diefstal met geweld of bedreiging met verzwarende omstandigheden, wederrechtelijk dragen van een vergunningsplichtig vuurwapen

Datum en plaats: 18/10/2016 omstreeks 18u55, Alsembergsteenweg, 1190 Vorst

Verdachte: N.O.,1990, gekend bij het gerecht

Op dinsdag 18.10.2016 omstreeks 19.05 u werd de lokale politie van Brussel-West opgeroepen voor een gewapende diefstal in een Carrefour-warenhuis op de Alsembergsesteenweg in Vorst.

Rond 18.55 u ging een man het warenhuis binnen met een pistool. Hij bedreigde de aanwezige personen en bond een kassierster vast met handboeien. Er bevonden zich een dertigtal personen in het warenhuis.

Ter plaatse aangekomen konden de interventiediensten van de federale politie telefonisch contact leggen met de verdachte. Er werd een onderhandeling opgestart en de verdachte heeft tijdens deze onderhandeling meerdere gijzelaars vrijgelaten. Uiteindelijk gaf hij zich over aan de politiediensten. Er is niemand gewond geraakt. De slachtoffers werden opgevangen door de dienst Slachtofferhulp.

N.O. werd van zijn vrijheid beroofd en werd ter beschikking gesteld van het parket. Hij heeft een strafrechtelijk verleden voor diefstal met geweld of bedreiging en werd al eens opgesloten. Hij heeft eveneens al eens het voorwerp uitgemaakt van meerdere maatregelen in verband met psychische problemen. Eerder die dag had N.O. zichzelf gemeld op het politiebureau en had hij verklaard dat hij wilde terugkeren naar de gevangenis. Na verhoor en gelet op de elementen in het dossier werd hij vrijgelaten.

N.O. zal vandaag voor een onderzoeksrechter worden gebracht met het oog op de uitvaardiging van een aanhoudingsbevel.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

19/10/16 - Parket Brussel

Feiten: verkeersongeval met materiële schade (vluchtmisdrijf)

Datum, uur en plaats: Vrijheidsplein, 1000 Brussel – 14.10.2016 omstreeks 22.50 u

Eigenaar van het voertuig: F.D., 1942, geen antecedenten

Op 14.10.2016 omstreeks 22.50 u belde een getuige de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene op om een ongeval met vluchtmisdrijf op het Vrijheidsplein in Brussel te melden. Een wagen zou enkele paaltjes hebben aangereden en daarna gevlucht zijn.

De nummerplaat staat op naam van een parlementslid. Het parket van Brussel is een onderzoek gestart om de identiteit van de bestuurder van het voertuig op het moment van de feiten en de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

26/09/16 - Parket Brussel

Op zondag 26.09.2016 omstreeks 21.40 u werd de lokale politie van Brussel-West opgeroepen wegens schoten aan het kruispunt van  de Ninoofsesteenweg en de Verheydenstraat in Sint-Jans-Molenbeek.

Volgens de eerste beschikbare informatie zouden twee mannen op een scooter een voertuig hebben benaderd dat voor een rood licht stond. De passagier op de scooter zou meerdere keren hebben geschoten op de bestuurder van het voertuig. De scooter is daarna gevlucht langs de Ninoofsesteenweg in de richting van de ring.

Ter hoogte van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Dilbeekstraat in Anderlecht veroorzaakte de scooter een ongeval met een voertuig. De twee mannen probeerden vervolgens een carjacking uit te voeren en bedreigden hierbij de bestuurster van een voertuig met hun wapen. Twee andere mannen kwamen ondertussen ter plaatse aan met een auto. De verdachten zijn in dit voertuig gestapt en zijn gevlucht in de richting van de ring.

Het slachtoffer (D.L., een man van 35 jaar, gekend bij het gerecht) is overleden. Er werden meerdere hulzen gevonden.

Het parket van Brussel en een onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan. Er werden meerdere onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder het instellen van een veiligheidsperimeter en de afstapping van een ballistisch deskundige. 

De daders worden momenteel actief gezocht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens moord.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

20/09/16 - Parket Antwerpen

2 september 2016 - Openingsrede procureur-generaal te Antwerpen gerechtelijk jaar 2016-2017

Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal te Antwerpen, brengt in zijn toespraak ter opening van het gerechtelijk jaar 2016-2017, de opmars van de cybercriminaliteit onder de aandacht. Hij gaat in op de hindernissen en uitdagingen die deze criminaliteitsvorm met zich mee brengt voor de rechtshandhaving en beklemtoont de noodzaak tot samenwerking met alle partners in de keten, privé en publiek en over de grenzen heen, wil men cybercriminaliteit effectief bestrijden.

Openingsrede

20/09/16 - Gent

2 september 2016 - Openingsrede procureur-generaal te Gent gerechtelijk jaar 2016-2017

Erwin Dernicourt, de nieuwe procureur-generaal te Gent, bracht op 1 september zijn eerste openingsrede als startsein van het nieuwe gerechtelijke jaar. In zijn openingsrede brengt hij de nieuwe autonome straffen elektronisch toezicht en probatie onder de aandacht. In de voetsporen van zijn voorgangster zal zijn beleid in het bijzonder gericht zijn op de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en de bewaking van de doorlooptijden evenals op de uitwerking van een coherent strafrechtelijk beleid.

Openingsrede (deel I) (deel II) (bijlage)

20/09/16 -

2 september 2016 – Openingsredes gerechtelijk jaar 2016-2017

Traditiegetrouw houden de procureurs-generaal op 1 september een openingsrede ter aankondiging van het begin van het nieuwe gerechtelijke jaar. De openingsrede van de vijf procureurs-generaal kan u lezen in onderstaande linken:

Openingsrede van de Procureur-generaal te Bergen
Openingsrede van de Procureur-generaal te Antwerpen
Openingsrede van de Procureur-generaal te Brussel  (bijlage)
Openingsrede van de Procureur-generaal te Luik
Openingsrede van de Procureur-generaal te Gent (deel I) (deel II) (bijlage)

13/09/16 - Parket Brussel

Op zondag 11/09/2016 omstreeks 5u is er een ruzie ontstaan tussen twee mannen in Schaarbeek. Er werden wederzijdse slagen uitgedeeld. Vervolgens heeft een van hen een vuurwapen getrokken. Hij had dit wapen op zich. Tijdens het gevecht werden verschillende schoten afgevuurd. Een van de twee mannen raakte gewond : hij is niet in levensgevaar.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten. De schutter (Z.B., geboren in 1994) werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket. Een onderzoeksrechter werd gevorderd. Z.B. werd verhoord door de onderzoeksrechter. Hij werd onder mandaat geplaatst voor bedreigingen door gebaren of zinnebeelden  en wapendracht zonder vergunning.

Het gerechtelijke onderzoek is volop aan de gang.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

06/09/16 - Parket Brussel

Op maandag 05 September 2016 omstreeks 18h werd de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een gewapende diefstal in een winkel gelegen op de Renbaanlaan in Elsene.

Volgens de eerste vaststellingen zou een gemaskeerde persoon de aanwezige bedienden bedreigd hebben met een vuurwapen. Hij zou de inhoud van de kassa gestolen hebben en dan de vlucht genomen. Niemand raakte gewond tijdens de feiten.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten. Een gerechtelijke perimeter werd ingesteld en verschillende onderzoeksdaden werden gevorderd.

Het parket heeft een vooronderzoek geopend over deze feiten. In het belang van het onderzoek wordt er geen informatie meegedeeld betreffende de buit.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

02/09/16 -

Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal te Antwerpen, brengt in zijn toespraak ter opening van het gerechtelijk jaar 2016-2017, de opmars van de cybercriminaliteit onder de aandacht. Hij gaat in op de hindernissen en uitdagingen die deze criminaliteitsvorm met zich mee brengt voor de rechtshandhaving en beklemtoont de noodzaak tot samenwerking met alle partners in de keten, privé en publiek en over de grenzen heen, wil men cybercriminaliteit effectief bestrijden.

Openingsrede

02/09/16 - Parket-generaal Gent

Erwin Dernicourt, de nieuwe procureur-generaal te Gent, bracht op 1 september zijn eerste openingsrede als startsein van het nieuwe gerechtelijke jaar. In zijn openingsrede brengt hij de nieuwe autonome straffen elektronisch toezicht en probatie onder de aandacht. In de voetsporen van zijn voorgangster zal zijn beleid in het bijzonder gericht zijn op de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en de bewaking van de doorlooptijden evenals op de uitwerking van een coherent strafrechtelijk beleid.

Openingsrede (deel I) (deel II) (bijlage)

01/09/16 - Parket Oost-Vlaanderen
PERSMEDEDELING 26 mei 2016 AANPAK STRIJD TEGEN SCHIJNERKENNINGEN
 
Het parket Oost-Vlaanderen en de Stad Gent gaan de strijd aan tegen schijnerkenningen Het Parket Oost-Vlaanderen en de Stad Gent pakken samen met de andere 64 steden en gemeenten van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, de illegale migratie via de erkenning van een kind aan.
 
Binnen het parket Oost-Vlaanderen pakt een gespecialiseerd team van magistraten en medewerkers op performante en uniforme wijze de fenomenen schijnerkenningen en schijnrelaties aan.

De strijd tegen schijnrelaties en schijnerkenningen kadert in de strijd tegen illegale migratie en het oneigenlijk gebruik van bestaande procedures met oog op het verwerven van verblijfsrecht in België.

Het recht op huwelijk en het recht op gezinshereniging zijn universele rechten en moeten beschermd worden tegen elke vorm van misbruik. Dit geldt eveneens voor de rechten en de belangen van een kind bij een schijnerkenning.

In de strijd tegen schijnrelaties en schijnerkenningen is het belangrijk om met alle actoren – Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, Parket, Dienst Vreemdelingenzaken, Politie, FOD Buitenlandse Zaken - schouder aan schouder te werken, ieder met zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid, waarbij duidelijke afspraken het mogelijk maken om effectief en efficiënt op te treden tegen misbruiken.

Het parket verspreidde daarom een omzendbrief aan alle 65 steden en gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen, waarin het beleid en de werkwijze die dient gevolgd te worden duidelijk zijn vastgelegd.

De omzendbrief handelt niet enkel over de strijd tegen schijnhuwelijken en schijn wettelijke samenwoningen.

Nieuw in de omzendbrief is de werking die is opgezet om zogenaamde schijnerkenningen aan te pakken. Sinds de verstrenging van de wet op 3 oktober 2013 voor de aanpak van schijnhuwelijken en het strafbaar maken van schijn wettelijke samenwoningen, werd een stijging vastgesteld in de erkenning van kinderen die een recht op verblijf mogelijk maken.
Met het erkennen van een kind kan iemand officieel laten registreren dat er een ouderschapsband bestaat tussen zichzelf en het kind. Het kan gaan om een vrouw in onrechtmatig verblijf die haar kind door een Belgische man laat erkennen of een man in onrechtmatig verblijf die vraagt het kind van een Belgische vrouw te mogen erkennen.
Naast huwen en wettelijk samenwonen, misbruiken malafide personen het erkennen van een kind om verblijfsrecht te verkrijgen in België, waarbij het kind wordt uitgebuit door een volwassene om voor zichzelf verblijfsrecht te verwerven.

De strijd tegen schijnerkenningen is nog niet expliciet bij wet geregeld. Het parket Oost-Vlaanderen werkte samen met de Cel Schijnrelaties van de Stad Gent een beleid uit om zowel preventief als reactief te kunnen optreden tegen deze misbruiken.    

Met de Cel Schijnrelaties van de Stad Gent werd begin 2014 een proefproject opgestart om het fenomeen van de schijnerkenningen duidelijk in beeld te brengen en werd een werkwijze afgesproken voor de behandeling van deze dossiers. Het Parket Oost-Vlaanderen en de Gentse Cel Schijnrelaties zijn al jaren sterke partners in de strijd tegen schijnrelaties.     

Samen werkten ze dus een beleid uit om in afwachting van wetgevend initiatief dit misbruik nu al te kunnen bestrijden. In tegenstelling tot vroeger, zal het nu mogelijk zijn voor Oost-Vlaamse steden en gemeenten om zelf een erkenning te weigeren na advies van het parket.    

De Gentse Cel Schijnrelaties begon al in 2014 met het overmaken van verdachte dossiers aan het Parket. In dat jaar werden 17 op een totaal van 1752 erkenningsdossiers overgemaakt aan het Parket. In 2015 werden al 28 dossiers overgemaakt aan het Parket op een totaal van 1939 erkenningsdossiers.     

Op dit ogenblik zijn een tiental dossiers inzake schijnerkenningen hangende voor de rechtbank of worden nu gedagvaard.       

Preventief 
Bij een kennelijk vermoeden van misbruik, dat afgetoetst wordt aan een aantal vastgelegde criteria, wordt het dossier overgemaakt aan het Parket voor verder onderzoek. Het Parket heeft 2 maanden tijd om verder onderzoek te verrichten en advies te verstrekken. Deze termijn kan verlengd worden met een termijn van maximum drie maanden. Als de erkenning geweigerd wordt, kan de betrokkene nog in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.    

Reactief 
Het Parket kan tevens onderzoek voeren naar een reeds bestaande erkenning. In geval van kennelijk misbruik wordt overgegaan tot dagvaarding voor het nietig verklaren van de erkenningsakte.    

Informatiedoorstroming 
In de omzendbrief wordt aan de Oost-Vlaamse steden en gemeenten gevraagd om erkenningen die uitgesteld of geweigerd worden, te registreren in het rijksregister zodat steeds kan worden nagegaan of dezelfde personen reeds in andere steden of gemeenten een erkenning probeerden aan te gaan of verkregen. Er is hierbij het voorbeeld van een Congolese man die verblijfsrecht heeft en die 17 kinderen had erkend bij verschillende vrouwen over gans België. Het is dus noodzakelijk dat de informatie kan doorstromen naar alle Ambtenaren van de Burgerlijke Stand in België, zoals nu al het geval is voor schijnhuwelijken en schijn wettelijke samenwoningen.       

“Het is noodzakelijk dat het fenomeen schijnrelaties en schijnerkenningen coherent en uniform wordt aangepakt”, aldus magistraat Ann Lukowiak die gespecialiseerd is in het onderzoek naar schijnrelaties en -erkenningen. “We moeten met de verschillende actoren schouder aan schouder optreden, om op die manier te vermijden dat er een verschuiving plaatsvindt naar de steden en gemeenten binnen en buiten het gerechtelijk arrondissement. Bij schijnerkenningen worden kinderen immers herleid tot papieren kinderen. Dat zijn schrijnende dossiers”.    

“We zijn als Stad altijd bereid om aan het voorkomen van misbruiken van de bestaande regels mee te werken”, aldus schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. “Uiteraard stemt het mij tevreden dat de werking van de Gentse Cel Schijnrelaties model staat voor andere steden en gemeenten. Maar ik wil vooral ook de regering oproepen om nu snel werk te maken van nieuwe wetgeving zodat dit achterpoortje gesloten kan worden. Kinderen misbruiken om verblijfsrecht te bekomen is immers verwerpelijke zaak.”

01/09/16 -

Erwin Dernicourt, de voormalige procureur des Konings van Dendermonde, is aan de slag gegaan als nieuwe procureur-generaal bij het hof van beroep in Gent. Hij heeft de eed afgelegd op 6 juni en volgt ere-procureur-generaal Anita Harrewyn op, die eind 2015 op eigen verzoek op rust gesteld werd. De 50-jarige Dernicourt was federale magistraat tot in 2011, procureur des Konings van Dendermonde tot 31 maart 2014 en na de gerechtelijke hervorming afdelingsprocureur in Dendermonde. Hij werkte tot voor kort op de beleidscel van minister van Justitie Koen Geens als adjunct-directeur coördinatie rechterlijke orde. Hij werd aangewezen tot het mandaat van procureur-generaal voor een termijn van vijf jaar.

29/08/16 - Parket Brussel

Het Brusselse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor “opzettelijke brandstichting van een onroerend goed” en “beschadiging door ontploffing” om de feiten van deze morgen in het NICC te onderzoeken. Deze middag is het parket samen met de onderzoeksrechter ter plaatse afgestapt. Er werden verschillende deskundigen aangesteld die volop bezig zijn met hun vaststellingen.

Op vraag van de onderzoeksrechter zal er geen enkele informatie verspreid worden over de oorzaak van de feiten. De vijf personen die eerder vandaag aangehouden werden, zijn inmiddels weer vrijgelaten. Op dit ogenblik is er niemand in verdenking gesteld.

Om ervoor te kunnen zorgen dat het onderzoek in alle sereniteit kan worden verdergezet, zal het parket zich voorlopig onthouden van elke bijkomende commentaar. In functie van het verdere verloop van het onderzoek zal er eventueel opnieuw gecommuniceerd worden via persberichten.  

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

29/08/16 - Parket Brussel

Deze nacht werd er omstreeks 2.00 u een brand gesticht in het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) in Neder-Over-Heembeek (Brussel).

Door het late uur was er niemand aanwezig in het gebouw en raakte er niemand gewond.

Het NICC is een wetenschappelijke instelling van de FOD Justitie die gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitvoert. Deze locatie werd niet toevallig gekozen, het betreft namelijk een bevoorrechte partner van Justitie die over gevoelige informatie beschikt in verband met verschillende lopende onderzoeken en gerechtelijke dossiers.

Meerdere daders zijn met een wagen het terrein van het NICC binnengedrongen en zijn tot het gebouw geraakt, meer bepaald de vleugel waar de laboratoria zich bevinden. Wat de werkwijze betreft, kunnen we nog geen verdere informatie verschaffen omdat het gebouw nog niet toegankelijk is en de deskundigenonderzoeken bijgevolg nog niet uitgevoerd konden worden. Het parket is een onderzoek gestart wegens opzettelijke brandstichting en beschadiging door ontploffing.

Het parket weerlegt dat er een voertuig als stormram werd gebruikt om het gebouw binnen te dringen.  Ze zijn alleen voorbij de omheiningen geraakt.

Getuigen zeggen dat ze ontploffingen hebben gehoord. De oorsprong van deze ontploffingen kon nog niet worden achterhaald. Het lijkt erop dat het NICC het directe doelwit was van deze feiten. Er werden vlak na de feiten vijf personen aangehouden in de onmiddellijke omgeving van het NICC. Ze worden momenteel verhoord om te achterhalen in welke mate ze betrokken zijn bij de feiten.

Er is geen bevestiging dat het om een terroristische daad gaat. Het spreekt vanzelf dat verschillende individuen baat hebben bij de verdwijning van elementen ten laste van hun gerechtelijke dossiers. Het onderzoek loopt en er wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s.

De schade aan het gebouw is ernstig maar kan nog niet worden gepreciseerd. De DOVO (de ontmijningsdienst van het leger) is ter plaatse.  Het parket heeft een branddeskundige aangewezen. Deze branddeskundige en het parket zullen vandaag samen ter plaatse gaan.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

23/08/16 - Parket Brussel

Zaterdagavond omstreeks 23.30 u ontving de 101-dienst meerdere oproepen over schoten die gelost werden in de Emile Bockstaellaan in Laken.

Volgens de eerste getuigenissen zou de dader verschillende keren hebben geschoten op de bestuurder van een Smart-auto. Een ballistisch deskundige is in de loop van de nacht ter plaatse gegaan.

De bestuurder kreeg meerdere kogels in zijn lichaam en werd ’s nachts geopereerd. Hij verblijft nog steeds in het ziekenhuis en bevindt zich in kritieke toestand.

De bestuurder reed langs de Emile Bockstaellaan in de richting van het Emile Bockstaelplein. Op een gegeven moment verloor hij de controle over zijn voertuig en botste hij tegen een ander voertuig dat voor een rood licht stond. De bestuurder stapte uit zijn wagen en probeerde te voet zijn weg te vervolgen. Hij vroeg een taxichauffeur om hulp, die de politie heeft verwittigd. De verschillende patrouilles van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene waren reeds onderweg en de hulpdiensten hebben zich onmiddellijk ontfermd over de bestuurder.

De FGP van Brussel heeft het onderzoek overgenomen. Tot op heden werd er niemand aangehouden. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd wegens poging tot moord. Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s, waaronder een afrekening na een handelsgeschil.

De plaats werd zondag omstreeks 6 u ’s morgens na de afstapping van het parket en de onderzoeksrechter vrijgegeven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

23/08/16 - Parket-generaal Gent

Erwin Dernicourt, de voormalige procureur des Konings van Dendermonde, is aan de slag gegaan als nieuwe procureur-generaal bij het hof van beroep in Gent. Hij heeft de eed afgelegd op 6 juni en volgt ere-procureur-generaal Anita Harrewyn op, die eind 2015 op eigen verzoek op rust gesteld werd. De 50-jarige Dernicourt was federale magistraat tot in 2011, procureur des Konings van Dendermonde tot 31 maart 2014 en na de gerechtelijke hervorming afdelingsprocureur in Dendermonde. Hij werkte tot voor kort op de beleidscel van minister van Justitie Koen Geens als adjunct-directeur coördinatie rechterlijke orde. Hij werd aangewezen tot het mandaat van procureur-generaal voor een termijn van vijf jaar.

19/08/16 - Parket Brussel

Op 17/08/2016 werd in een huis te Ukkel omstreeks 16u het overlijden vastgesteld van een jonge vrouw Y. van 26 jaar.

Het slachtoffer Y. was een vriendin van een jongeman die ingeschreven was op het adres waar het overlijden werd vastgesteld. Het slachtoffer zelf verbleef reeds geruime tijd op dit adres, maar was er zelf niet ingeschreven.

Het parket heeft een onderzoek geopend naar het overlijden van de jonge vrouw, omdat er geen voor de hand liggende oorzaak van het overlijden kan worden aangetoond.

De hulpdiensten werden gebeld door de vriend (geen relatie) van de jonge vrouw, omdat hij er niet in geslaagd was haar te wekken, nadat ze aan de vooravond van haar overlijden samen op stap waren geweest in het centrum van Brussel. Er kon geen hulp meer baten en het overlijden van de jonge vrouw werd ter plaatse vastgesteld.

Uit de eerste getuigenissen blijkt dat de jonge vrouw met gezondheidsproblemen kampte en dat er mogelijks sprake was van druggebruik. Er werden in de woning geen elementen aangetroffen die wijzen op druggebruik of geweld. Geen enkele getuige maakt melding van een ruzie of dergelijke.

Er werd niemand verhoord als verdachte of gearresteerd.  

Vandaag 19/08/2016 vond de autopsie plaats. De familie zal eerste worden ingelicht over resultaten van de autopsie. Los van de autopsie werd er door het parket een toxicologisch onderzoek gevorderd. De resultaten hiervan zullen pas over enkele weken gekend zijn.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Substituut Procureur des Konings

19/08/16 - Parket Brussel

Uit de eerste resultaten van de autopsie blijkt dat er geen letsels zijn vast te stellen die verband houden met het overlijden van mevrouw Y.

Toxicologisch onderzoek zal meer uitsluitsel moeten brengen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

17/08/16 - Parket Brussel

Er zijn in de media verschillende berichten verschenen over de messteken die werden toegediend aan een arts. Het parket van Brussel bevestigt dat de arts deze ochtend ernstig verwond werd in Vorst aan de hand van messteken. De vermoedelijke dader werd aangehouden op de plaats van de aanval.

Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

Er werd een onderzoeksrechter gevorderd om een onderzoek uit te voeren ten laste van de vermoedelijke dader wegens poging tot moord.

De onderzoeksrechter en het parket zijn ter plaatse gegaan.

De aangehouden persoon zal ‘s avonds verhoord worden door de onderzoeksrechter die, indien nodig, een aanhoudingsbevel kan uitvaardigen.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

05/08/16 - Parket Brussel

Op 5 augustus 2016 werd er via de gewone post een envelop bezorgd aan het gemeentehuis van Sint-Joost. Deze envelop was geadresseerd aan de burgemeester van de gemeente.

Ze bevatte een handgeschreven brief met bedreigingen en een wit poeder.

Het witte poeder wordt momenteel geanalyseerd om de aard ervan te bepalen.

Het betreft feiten van schriftelijke bedreigingen met een criminele aanslag onder bevel of onder voorwaarden. Op dit misdrijf staat een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar.

De personen die de brief hebben aangeraakt, hebben het ziekenhuis kunnen verlaten of werden overgebracht. Ze worden momenteel verhoord door de politiediensten.

Het onderzoek loopt om de identiteit van de daders te achterhalen.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

11/07/16 - Parket Brussel

In de loop van deze namiddag deed er zich een verdachte situatie voor in een horeca-zaak op de Antwerpsesteenweg in Brussel. Een getuige zou gewapende mannen een café hebben zien binnen dringen. De lokale politie was onmiddellijk ter plaatse en heeft een perimeter ingesteld. Er werden verschillende verdachten gearresteerd en het gebouw werd doorzocht. Tot op heden werden er GEEN wapens gevonden. De hele situatie moet worden uitgeklaard en er zal moeten uitgemaakt worden of er sprake is van een misdrijf en wie hier welk aandeel in heeft.

Op dit moment hebben we geen enkele aanwijzing dat er sprake is van feiten / verdachte handelingen die iets met terrorisme zouden te maken hebben.

Er zal vandaag niets meer kunnen meegedeeld worden, ten vroegste morgen op het perspunt van 11u.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21/06/16 - Parket Brussel

In het kader van het dossier van 21.06.2016 inzake de persoon die een valse bommengordel droeg en aangehouden werd in de Nieuwstraat, kan het parket bevestigen dat er een huiszoeking werd uitgevoerd bij de moeder van de verdachte. Tijdens deze huiszoeking heeft men restanten kunnen vinden van het materiaal dat gebruikt werd om de voornoemde valse gordel te maken. Toen hij hiermee geconfronteerd werd, ging de verdachte over tot een bekentenis en gaf hij toe dat hij zijn ontvoering had verzonnen.

Wat het voertuig betreft waarmee hij ontvoerd zou zijn geweest, heeft de verdachte toegegeven dat hij op straat willekeurig een nummerplaat had gekozen. De bestuurder van dit voertuig, die aangehouden was, werd onmiddellijk vrijgelaten.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens een vals bericht over het bestaan van een gevaar voor een aanslag. Het parket vordert een aanhoudingsbevel en een psychiatrisch deskundigenonderzoek. De onderzoeksrechter heeft vanaf de vrijheidsberoving van de verdachte 24 uur de tijd om een beslissing te nemen over de vorderingen van het parket.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

20/06/16 - Parket Brussel

Naar aanleiding van enkele artikels in de pers op zaterdag 18.06.2016 over de beschermingsmaatregelen voor meerdere ministers van de federale overheid, is het parket van de procureur des Konings van Brussel op eigen initiatief een opsporingsonderzoek gestart ten laste van X wegens schending van het beroepsgeheim.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Inspectie.

In deze fase zal er geen verdere commentaar worden gegeven over deze feiten.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

20/06/16 - Parket Brussel

Op 20 en 21 april 2016 vond er in het hele land een actie plaats met een nultolerantie om bestuurders te doen nadenken over het respecteren van de snelheidsbeperkingen. Tijdens deze actie kon de politie onmiddellijk boetes innen wanneer er een snelheidsmisdrijf werd vastgesteld.

Er werden intern maatregelen genomen zodat de dossiers in kwestie zo snel mogelijk behandeld konden worden. Er zullen bovendien thematische zittingen worden georganiseerd bij de politierechtbank.

De processen-verbaal die werden opgesteld tijdens de “flitsmarathon” van 20 en 21 april beginnen toe te stromen naar de diensten van het parket. Het gaat om dossiers waarin de politie er niet in is geslaagd om de boetes onmiddellijk te innen.

Iedereen die tijdens deze actie geflitst werd, kan een vervolging verwachten.

Ernstige snelheidsmisdrijven zullen rechtstreeks vervolgd worden voor de politierechtbank. Voor de andere snelheidsmisdrijven zal er een laatste voorstel worden gedaan voor een minnelijke schikking (met een verhoging van het bedrag), die voor de politierechtbank vervolgd zal worden indien hij mislukt. 

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

14/06/16 - Parket Brussel

Op zaterdag 11.06.2016 werd een vrouw aangevallen in Etterbeek. Volgens de eerste vaststellingen zou een persoon haar bedreigd hebben, in de buik gestoken hebben met een scherp voorwerp en daarna gevlucht zijn. Daarna zou ze op de grond gevallen zijn en geholpen zijn door voorbijgangers die de hulpdiensten inschakelden. Ze verkeert niet in levensgevaar.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd.

Het slachtoffer verklaarde dat ze meerdere keren bedreigd werd. Ze heeft reeds meerdere klachten ingediend, die samengevoegd werden bij een onderzoeksrechter. Het feit dat de aanval ingegeven zou zijn door haat jegens de LGBT-gemeenschap, zoals enkele kranten berichtten, maakt deel uit van het onderzoek.

In het belang van het gerechtelijk onderzoek dat momenteel loopt, zal het parket geen verdere commentaar geven over deze feiten.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

07/06/16 - Parket Brussel

In de loop van gisterennamiddag heeft een jongeman aangifte gedaan van de verdwijning van een vriendin. Zijn aangifte heeft onmiddellijk de aandacht getrokken van de politie en er werd meteen actief naar het meisje gezocht. Omstreeks 20u werd haar lichaam gevonden in Anderlecht, in de buurt van de ring en enkele grote winkelketens. Het lichaam van het meisje was verborgen en vertoont verschillende letsels.

Het is op dit moment onduidelijk waar deze letsels vandaag komen. Geen enkele piste wordt uitgesloten (val, slagen etc.).

Een onderzoeksrechter werd aangesteld en onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Gisterenavond is het labo ter plaatse gekomen, net als de wetsdokter, het parket en de speurders.

In de loop van vandaag vindt de autopsie plaats, deze zal meer duidelijkheid moeten brengen. Het spreekt voor zich dat de eerste vaststellingen niet zullen worden meegedeeld. Eerst en vooral zal de familie in kennis worden gesteld.

Op dit moment is er één verdachte, de jonge man die aangifte gedaan heeft. Het gaat om een minderjarige. Er zal dus geen bijkomende informatie verstrekt worden over zijn identiteit. Zijn mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van het meisje wordt onderzocht.

Het slachtoffer is een meisje T., geboren in 1998.

Sta ons toe te benadrukken dat elke speculatie over letsels en oorzaak van overlijden, absoluut voorbarig is en bijzonder pijnlijk voor de familie.

Voorlopig geen verdere commentaar bij dit dossier.

Ine VAN WYMERSCH en Gilles DEJEMEPPE, Woordvoerders

07/06/16 - Parket Brussel

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar het verdacht overlijden van een jonge vrouw (lichaam werd gisterenavond teruggevonden in Anderlecht) kan het parket volgende zaken meedelen.

Over de autopsie wordt (minstens voorlopig) niets meegedeeld.

De Brusselse onderzoeksrechter werd gevat voor feiten van doodslag lastens X en lastens een minderjarige verdachte. in het kader van dit gerechtelijk onderzoek werd er niemand onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

De jongeman die de verdwijning aan het licht bracht is minderjarig en woonachtig  in het arrondissement van het parket van Nijvel. Hij werd vandaag voor de jeugdrechter van Nijvel voorgeleid, bevoegd om maatregelen te nemen m.b.t. de persoon van de minderjarige.

De jeugdrechter in Nijvel heeft beslist de minderjarige te plaatsen in een gesloten gemeenschapsinstelling voor een (hernieuwbare) periode van drie maanden.

Er zal zeker geen verdere informatie zijn over dit dossier voor morgen 11u op het gebruikelijek perspunt van het Brusselse parket.

Ine VAN WYMERSCH en Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerders

31/05/16 - Parket Brussel

Op 25 mei 2016 is er in een woning, gelegen in de Laanbrugstraat te Brussel, brand uitgebroken.

De bewoner, E.K. 45 jaar die uit de woning is kunnen ontsnappen is later aan zijn verwondingen overleden.

De echtgenote van E.K is zich spontaan gaan aanmelden bij de politie en erkent de brand te hebben aangestoken in de woning. A.T. 44 jaar zonder antecedenten, wordt beschuldigd van opzettelijk brandstichting met gewonden in een bewoonbaar huis. Zij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en werd opgesloten. De raadkamer heeft de aanhouding bevestigd.

De zaak is nog steeds in onderzoek.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

26/05/16 - Parket Oost-Vlaanderen

Het parket Oost-Vlaanderen en de Stad Gent gaan de strijd aan tegen schijnerkenningen.

Het Parket Oost-Vlaanderen en de Stad Gent pakken samen met de andere 64 steden en gemeenten van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, de illegale migratie via de erkenning van een kind aan.

Binnen het parket Oost-Vlaanderen pakt een gespecialiseerd team van magistraten en medewerkers op performante en uniforme wijze de fenomenen schijnerkenningen en schijnrelaties aan.

De strijd tegen schijnrelaties en schijnerkenningen kadert in de strijd tegen illegale migratie en het oneigenlijk gebruik van bestaande procedures met oog op het verwerven van verblijfsrecht in België.

Het recht op huwelijk en het recht op gezinshereniging zijn universele rechten en moeten beschermd worden tegen elke vorm van misbruik. Dit geldt eveneens voor de rechten en de belangen van een kind bij een schijnerkenning.

In de strijd tegen schijnrelaties en schijnerkenningen is het belangrijk om met alle actoren – Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, Parket, Dienst Vreemdelingenzaken, Politie, FOD Buitenlandse Zaken - schouder aan schouder te werken, ieder met zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid, waarbij duidelijke afspraken het mogelijk maken om effectief en efficiënt op te treden tegen misbruiken.

Het parket verspreidde daarom een omzendbrief aan alle 65 steden en gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen, waarin het beleid en de werkwijze die dient gevolgd te worden duidelijk zijn vastgelegd.

De omzendbrief handelt niet enkel over de strijd tegen schijnhuwelijken en schijn wettelijke samenwoningen.

Nieuw in de omzendbrief is de werking die is opgezet om zogenaamde schijnerkenningen aan te pakken. Sinds de verstrenging van de wet op 3 oktober 2013 voor de aanpak van schijnhuwelijken en het strafbaar maken van schijn wettelijke samenwoningen, werd een stijging vastgesteld in de erkenning van kinderen die een recht op verblijf mogelijk maken.
Met het erkennen van een kind kan iemand officieel laten registreren dat er een ouderschapsband bestaat tussen zichzelf en het kind. Het kan gaan om een vrouw in onrechtmatig verblijf die haar kind door een Belgische man laat erkennen of een man in onrechtmatig verblijf die vraagt het kind van een Belgische vrouw te mogen erkennen.

Naast huwen en wettelijk samenwonen, misbruiken malafide personen het erkennen van een kind om verblijfsrecht te verkrijgen in België, waarbij het kind wordt uitgebuit door een volwassene om voor zichzelf verblijfsrecht te verwerven.

De strijd tegen schijnerkenningen is nog niet expliciet bij wet geregeld. Het parket Oost-Vlaanderen werkte samen met de Cel Schijnrelaties van de Stad Gent een beleid uit om zowel preventief als reactief te kunnen optreden tegen deze misbruiken.

Met de Cel Schijnrelaties van de Stad Gent werd begin 2014 een proefproject opgestart om het fenomeen van de schijnerkenningen duidelijk in beeld te brengen en werd een werkwijze afgesproken voor de behandeling van deze dossiers. Het Parket Oost-Vlaanderen en de Gentse Cel Schijnrelaties zijn al jaren sterke partners in de strijd tegen schijnrelaties.

Samen werkten ze dus een beleid uit om in afwachting van wetgevend initiatief dit misbruik nu al te kunnen bestrijden. In tegenstelling tot vroeger, zal het nu mogelijk zijn voor Oost-Vlaamse steden en gemeenten om zelf een erkenning te weigeren na advies van het parket.

De Gentse Cel Schijnrelaties begon al in 2014 met het overmaken van verdachte dossiers aan het Parket. In dat jaar werden 17 op een totaal van 1752 erkenningsdossiers overgemaakt aan het Parket. In 2015 werden al 28 dossiers overgemaakt aan het Parket op een totaal van 1939 erkenningsdossiers.

Op dit ogenblik zijn een tiental dossiers inzake schijnerkenningen hangende voor de rechtbank of worden nu gedagvaard.

Preventief
Bij een kennelijk vermoeden van misbruik, dat afgetoetst wordt aan een aantal vastgelegde criteria, wordt het dossier overgemaakt aan het Parket voor verder onderzoek. Het Parket heeft 2 maanden tijd om verder onderzoek te verrichten en advies te  verstrekken. Deze termijn kan verlengd worden met een termijn van maximum drie maanden. Als de erkenning geweigerd wordt, kan de betrokkene nog in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.

Reactief
Het Parket kan tevens onderzoek voeren naar een reeds bestaande erkenning. In geval van kennelijk misbruik wordt overgegaan tot dagvaarding voor het nietig verklaren van de erkenningsakte.

Informatiedoorstroming
In de omzendbrief wordt aan de Oost-Vlaamse steden en gemeenten gevraagd om erkenningen die uitgesteld of geweigerd worden, te registreren in het rijksregister zodat steeds kan worden nagegaan of dezelfde personen reeds in andere steden of gemeenten een erkenning probeerden aan te gaan of verkregen.
Er is hierbij het voorbeeld van een Congolese man die verblijfsrecht heeft en die 17 kinderen had erkend bij verschillende vrouwen over gans België.
Het is dus noodzakelijk dat de informatie kan doorstromen naar alle Ambtenaren van de Burgerlijke Stand in België, zoals nu al het geval is voor schijnhuwelijken en schijn wettelijke samenwoningen.

“Het is noodzakelijk dat het fenomeen schijnrelaties en schijnerkenningen coherent en uniform wordt aangepakt”, aldus magistraat Ann Lukowiak die gespecialiseerd is in het onderzoek naar schijnrelaties en -erkenningen. “We moeten met de verschillende actoren schouder aan schouder optreden, om op die manier te vermijden dat er een verschuiving plaatsvindt naar de steden en gemeenten binnen en buiten het gerechtelijk arrondissement. Bij schijnerkenningen worden kinderen immers herleid tot papieren kinderen. Dat zijn schrijnende dossiers”.

“We zijn als Stad altijd bereid om aan het voorkomen van misbruiken van de bestaande regels mee te werken”, aldus schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. “Uiteraard stemt het mij tevreden dat de werking van de Gentse Cel Schijnrelaties model staat voor andere steden en gemeenten. Maar ik wil vooral ook de regering oproepen om nu snel werk te maken van nieuwe wetgeving zodat dit achterpoortje gesloten kan worden. Kinderen misbruiken om verblijfsrecht te bekomen is immers verwerpelijke zaak.”

26/05/16 - Parket Brussel

Op 25 mei 2016 heeft T. F., 43 jaar, zich in het begin van de avond spontaan aangemeld bij de politie omdat hij zichzelf herkende op het opsporingsbericht dat door de federale politie verspreid werd.

De verdachte heeft toegegeven dat hij de politiecommissaris een vuistslag heeft toegediend.

T. F. heeft geen strafrechtelijk verleden en is niet gekend bij onze diensten.

Na zijn verhoor werd hij gedagvaard via proces-verbaal en moest hij verschijnen voor de 50ste kamer van de correctionele rechtbank van Brussel, die op 17 juni zitting zal houden. Hij zal zich verantwoorden voor gewapende weerspannigheid, het dragen van een als wapen gebruikt voorwerp en opzettelijke slagen en verwondingen met de arbeidsongeschiktheid van een persoon die de openbare macht vertegenwoordigt tot gevolg. Het Strafwetboek bepaalt dat dit soort feiten bestraft wordt met een gevangenisstraf.

Hij werd ondertussen vrijgelaten.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

12/05/16 - Parket Brussel

Op vrijdag 06.05.2016 omstreeks 19.30 uur werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene ingeschakeld wegens een persoon die overleden is in een gebouw in de Meiseselaan in Laken. Deze persoon behoorde tot de Ambassade van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het betreft een woning of loge van het personeel van de ambassade.

Ter plaatse trof men een bewusteloze en een overleden persoon aan in een kamer. Volgens de eerste vaststellingen zouden ze het slachtoffer zijn geworden van een CO-vergiftiging. De bewusteloze persoon werd naar het ziekenhuis gebracht om er verzorgd te worden en verkeert niet meer in levensgevaar. De oorzaak van het overleden van het tweede slachtoffer is tot nu toe nog niet duidelijk.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Een branddeskundige, een wetsdokter en het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie zijn ter plaatse gegaan. Er werden eveneens verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens opzettelijke brandstichting.

Er loopt momenteel een onderzoek om de oorzaak van de feiten te achterhalen.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

11/05/16 - Parket Brussel

In het kader van het dossier inzake de gebrekkige organisatie van de camping met Belgische supporters in Brazilië ter gelegenheid van de het wereldkampioenschap voetbal 2014, waarvoor een klacht werd neergelegd bij het parket van Brussel in september 2014, heeft de raadkamer van Brussel de Belgische voetbalbond en de vennootschappen Sun reizen en Oranje camping BV verwezen naar de correctionele rechtbank.

Ze worden namelijk verweten dat ze inbreuk hebben gepleegd op de artikelen 5 en 33 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. De zaak zal op 10.06.2016 voor de 52ste kamer van de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel verschijnen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

10/05/16 - Parket Brussel

Op maandag 09.05.2016 omstreeks 20.10 uur werd de lokale politie van Brussel-Zuid ingeschakeld wegens een vechtpartij tussen vier personen op de Mensenrechtenlaan in Anderlecht. Twee personen raakten gewond. Twee andere personen bevinden zich in een woning.

Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou er om tot nog toe onbekende reden tussen vier personen een ruzie hebben plaatsgevonden op de openbare weg. Tijdens deze ruzie zouden ze elkaar slagen hebben toegediend.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd ingelicht over de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder het instellen van een gerechtelijke uitsluitingszone en het ter plaatse laten komen van het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie.

De vier hoofdpersonen werden naar het ziekenhuis gebracht om verzorgd te worden. Ze verkeren niet in levensgevaar. Ze werden van hun vrijheid beroofd, alsook de gezellin van een onder hen die tussenbeide zou zijn gekomen en eveneens steken zou hebben toegediend om de vechtpartij te stoppen.

Er loopt momenteel een onderzoek om de omstandigheden van de feiten te achterhalen.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

25/04/16 - Parket Brussel

Op vrijdag 22/04/2016 omstreeks 20u30 werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene ingeschakeld wegens een persoon die messteken kreeg toegediend in de Voldersstraat in Brussel.

Ter plaatse vond de politie een man (H., geboren in 1996) die gewond was aan zijn been en aan de borst. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij bevindt zich niet in levensgevaar. Aanwezigen hielden een persoon vast die zich volgens verschillende getuigen in het gezelschap van de dader van de messteken zou hebben bevonden. H.G.J. (geboren in 1985, reeds gekend wegens andere feiten) werd van zijn vrijheid beroofd en vervolgens na zijn verhoor vrijgelaten.

Volgens de eerste vaststellingen zou H. langs achter aangevallen zijn terwijl hij op straat wandelde, waarna hij zich verscholen zou hebben in een winkel. De dader van de messteken zou gevlucht zijn.

Het parket van de procureur des Konings werd op de hoogte gebracht van de feiten. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld, getuigen werden verhoord en verschillende onderzoeksopdrachten werden gevorderd.

Er werd een onderzoek gestart om de identiteit van de dader te achterhalen.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

15/04/16 - Parket Brussel

Incident Stalingrad afgelopen.

Politie tussenkomst gevraagd door de uitbater van Auberge Autricienne voor particulieren of individuen die er mee dreigden zichzelf op te blazen.

Perimeter werd ingesteld. Na politie interventie blijkt het om 3 individuen te gaan die schijnbaar onder invloed zijn van alcohol en drugs. Bij de huiszoeking werden geen explosieven gevonden. Niemand geraakte gewond.

De drie individuen werden door de politie  meegenomen voor verhoor.

Een beperkte perimeter werd behouden dit om de nodige vaststellingen te doen.  Vandaar de aanwezigheid van DOVO (uit voorzorg).

Het verkeer verloopt weer normaal.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

06/04/16 - Parket Brussel

Op zaterdag 02/04/2016 vonden er verschillende incidenten plaats in Molenbeek. Naast de verschillende voorvallen waarvoor de administratieve politie maatregelen heeft genomen, kregen twee andere incidenten een gerechtelijk vervolg.

Allereerst werden twee personen die met hun auto probeerden in te rijden op een politieblokkade van hun vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Een onderzoeksrechter werd gevorderd en heeft hen onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer, gewapende weerspannigheid en vluchtmisdrijf. De raadkamer zal deze vrijdag beslissen over de handhaving van hun voorlopige hechtenis.

Ten tweede werden twee deelnemers van een anti-islambetoging (die overigens verboden was) aangehouden omdat ze in het bezit waren van pepperspray en kogelvrije vesten.

Ze werden ter beschikking gesteld van het parket van Brussel, dat gebruik heeft gemaakt van de procedure voor een rechtstreekse dagvaarding wegens inbreuken op de wet over private milities, bezit van een voor de openbare veiligheid gevaarlijk voorwerp en medewerking aan een vereniging opgericht met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen door het plegen van wanbedrijven. Ze zullen binnenkort voor de 52ste kamer van de Nederlandstalige correctionele rechtbank van Brussel verschijnen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

05/04/16 - Parket Brussel

In oktober 2015 werden er huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar het vervaardigen van valse identiteitsdocumenten.

Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend en verschillende verdachten werden afgeluisterd en geobserveerd. Dit leidde uiteindelijk tot de ontdekking van het atelier waarin de valse documenten vervaardigd werden. Het vermoedelijke kopstuk van de bende werd gearresteerd en aangehouden, net zoals enkele vermoedelijke mededaders (9 mensen in totaal in voorlopige hechtenis).

Een belangrijke man die de dans ontsprong was de effectieve vervaardiger van de valse documenten. tegen hem werd een Europees en Internationaal aanhoudingsmandaat uitgevaardigd.

Hij kon gisteren in Italië gearresteerd worden. Het gaat om J, een man van Algerijnse afkomst. Het Belgische gerecht zal zijn uitlevering vragen.

Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat deze bende ook valse identiteitsdocumenten gemaakt heeft voor de vermoedelijke daders van de aanslagen in Parijs en mogelijks ook voor Salah Abdeslam. Of de bende ook valse documenten geleverd heeft aan de verdachten van de aanslagen in Zaventem en Brussel, wordt nog onderzocht.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Substituut Procureur des Konings

24/03/16 - Parket Brussel

Op dinsdag 22/03/2016, na de aanslagen die ‘s morgens in Brussel en Zaventem gepleegd werden, hebben twee leerlingen van een atheneum in Brussel enkele uitspraken gedaan waaruit bleek dat ze de gebeurtenissen goedkeurden. Daarna beweerden ze dat het om een grap ging.

C. (1998) en B. (2000) werden opgeroepen door het bestuur van de school, dat een tuchtprocedure tegen hen gestart is en daarna contact heeft opgenomen met de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van deze feiten.

In de huidige zeer delicate en emotionele situatie ten gevolge van de aanslagen, moet er zeer voorzichtig worden omgegaan met het interpreteren van verdachte uitspraken of gedragingen. Indien het hier echter om een strafbare inbreuk gaat, zal het parket van de procureur des Konings van Brussel op een gepaste manier reageren.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

22/03/16 - Parket Brussel

Na de ontploffingen inZaventem en incidenten in de metro van Brussel (waarover er nog geen duidelijkheid is), is de procureur van Brussel aanwezig op het crisiscentrum van Binnenlandse zaken samen met alle andere actoren die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid (politiediensten, federaal parket, betrokken ministers).

Het crisiscentrum verzorgt de communicatie. De raad die aan de bevolking  gegeven wordt is te blijven waar je bent. In Brussel zijn de drie grote treinstations (Zuid, Centraal en Noord)  gesloten, ook de metro, de bussen en trams r