Bericht van het Collège van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal keurde op haar vergadering van 24 augustus 2017 drie omzendbrieven goed. Ontdek hier de inhoud ervan:

  • Omzendbrief COL 7/2017 die ingaat op de afscherming van de identiteit van de leden van de politiedienst behorend tot de speciale eenheden of die onderzoek doen naar of interveniëren bij bijzondere zware misdrijven.
  • Omzendbrief COL 8/2017 die een addendum vormt aan de omzendbrief 7/2015 over de internationale uitwisseling van DNA-gegevens
  • De herziene versie van de omzendbrief COL 11/2006 betreffende snelheidsovertredingen