Bree - Verdachten naaktvideo geïdentificeerd

Parketten van de procureur des Konings Limburg

Politie CARMA startte woensdag een onderzoek naar de verspreiding van pornografisch materiaal en openbare zedenschennis, naar aanleiding van een naaktvideo die werd opgenomen in de Sint-Michielskerk in Bree. Inmiddels kon de politie de twee verdachten identificeren en verhoren.
Beide verdachten geven de feiten toe. In het kader van de M-werking van het parket Limburg werden beide verdachten na hun verhoor onmiddellijk voorgeleid bij de parketmagistraat. De magistraat wees beiden terecht en legde hen een procedure bemiddeling en maatregelen op in overleg met de dienst justitiehuizen. De maatregel houdt in dat beiden een vorming moeten volbrengen die hen doet stilstaan bij de feiten en de impact ervan. Anderzijds biedt deze procedure de mogelijkheid om een bemiddeling te laten plaatsvinden tussen de verdachten en de slachtoffers onder begeleiding van een justitie-assistent. Deze afhandeling kadert binnen het lik-op-stuk beleid van het parket Limburg, waarbij er een duidelijk signaal aan de samenleving en de verdachten wordt gegeven met de nadruk op schadeherstel voor slachtoffers.

Parketten van de procureur des Konings Limburg

Ander Artikel