Communicatie van het College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft op haar vergadering van 4 mei 2017 besloten om de omzendbrief nr. 2/2012 betreffende het gebruik op Belgisch grondgebied van Duitse tijdelijke nummerplaten (“Kurzzeitkennzeichen”) met onmiddellijke ingang op te heffen. De aanpassing van de Duitse wetgeving maakte de omzendbrief nr. 2/2012 overbodig.