Corona: stand van zaken cijfers en gerechtelijke afhandeling

Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020, en tot en met 10 januari 2021 werden lastens 159.917 verdachten inbreuken op de Coronawetgeving geregistreerd

In totaal gaat het om

  • 140.903 verdachten betrokken in correctionele dossiers
  • 18.006 minderjarigen betrokken in jeugddossiers
  • 1.008 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten

 

Correctioneel

Lastens 83.048 verdachten (59%) werd een (onmiddellijke) minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels 53 % van de verdachten over tot betaling. Het gaat om 25.785 minnelijke schikkingen en 18.527 in MaCH geregistreerde onmiddellijke minnelijke schikkingen die werden betaald.

In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket.

Voor 24.008 verdachten (ongeveer 17%) werd het dossier zonder gevolg geklasseerd wegens (voornamelijk) onvoldoende bewijzen of wanneer er geen sprake was van een misdrijf.

In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers is er sprake van een opportuniteitssepot (2.754 op 140.903).

Personen die hun minnelijke schikking niet betaalden werden gedagvaard.

In totaal werden in de afgelopen 10 maanden door de correctionele parketten 16.012 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor 8.729 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld.

Van de 140.903 verdachten betrokken in correctionele dossiers, zijn er actueel 88.710 verdachten (63%) waarvoor het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank.

 

Jeugddossiers

Lastens 18.006 minderjarigen werd een dossier geopend.  

Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kan een waarschuwingsbrief worden verzonden naar de minderjarige, een herinnering aan de wet, een oproeping op het parket voor verval van de strafvordering na uitvoering van voorwaarden of voor positief project (in het Nederlandse taalgebied) of een vordering van de jeugdrechter.

Er zijn op dit ogenblik nog geen verdere gedetailleerde cijfers beschikbaar.

 

Beleid

“Sinds het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een strikt en uniform strafrechtelijk beleid gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving.

Ook in 2021 zullen we, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, deze misdrijven prioritair behandelen, in het belang van iedereen” aldus procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

 

Op de website van het Openbaar Ministerie zijn de cijfers inzake corona inbreuken en de gerechtelijke afhandeling te raadplegen.