Coronavirus || Dwingende richtlijnen van het College van het Openbaar Ministerie || UPDATE 18.03.2020

Om de door de regering genomen maatregelen en de richtlijnen van de FOD Justitie betreffende de aanpak van de aan het coronavirus gerelateerde crisis na te kunnen leven, geeft het College OM de volgende instructies om de gezondheid van de personeelsleden en hun familie te vrijwaren, de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dijken en tegelijkertijd een minimale continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Voorlopig zijn deze nieuwe richtlijnen in werking van 18 maart tot en met 5 april 2020.

 

Organisatie van de zittingen

Het College van hoven en rechtbanken heeft op 16 maart 2020  en 18 maart 2020 een aantal nieuwe aanbevelingen gedaan aan de verschillende rechtscolleges ingevolge het coronavirus. Raadpleeg de websites van de verschillende rechtscolleges voor meer nieuws over de verschillende maatregelen die genomen worden. Naar gelang van de noodwendigheden, zullen de teksten voortdurend worden aangepast.

 

Aangepast werkregime

De dwingende richtlijnen zijn te vinden in de omzendbrief COL OMP 02/2020 (blz. 8 en volgende) en het addendum 1 (18.03.2020).