Herbezoek door politie bij intrafamiliaal geweld 

De strijd tegen intrafamiliaal geweld1 is één van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie (OM).  

Tijdens de huidige - langdurige – coronacrisis en de opeenvolgende lockdownmaatregelen is het OM extra alert voor dergelijke feiten. Situaties dienen strikt opgevolgd te worden en slachtoffers moeten de weg kunnen blijven vinden naar de hulpverlening. 

Naast de reeds bestaande richtlijnen inzake beteugeling van intrafamiliaal geweld (met bijzondere aandacht voor feiten van seksueel geweld binnen het gezin), heeft het College van procureurs-generaal bijkomende richtlijnen2 uitgevaardigd die extra garanties moeten inbouwen om slachtoffers (volwassenen en kinderen) te beschermen.  

“De goede praktijk van het herbezoek aan het slachtoffer dat reeds werd toegepast door enkele politiezones, wordt nu veralgemeend: ieder slachtoffer zal  (eventueel op discrete wijze) gehercontacteerd worden door de politie om de evolutie van de situatie te kunnen inschatten en te beoordelen”, aldus Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal. “Naast eventuele bijkomende maatregelen, wordt aan slachtoffers op dat ogenblik ook nog eens ter kennis gebracht dat de politiediensten en de hulpverleningssector permanent beschikbaar blijven, ook tijdens de coronacrisis”.  

 

De nieuwe richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht. U kunt ze hieronder terugvinden.

COL 20/2020

 

 

 

__________

1 Intrafamiliaal geweld in de ruime zin van het woord: partnergeweld, met inbegrip van seksueel geweld, mishandeling van minderjarigen, eveneens met inbegrip van seksueel geweld, of andere vormen van geweld gepleegd binnen het gezin. 

Omzendbrief nr. 20/2020 van het College van procureurs-generaal van 3 december 2020.