Het openbaar ministerie neemt deel aan de campagne Blue Heart

Op 30 juli 2019 is het de Werelddag tegen Mensenhandel. Het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC) lanceert daarom in de ganse maand juli de campagne Blue Heart om de publieke opinie bewust te maken van mensenhandel en de gevolgen ervan voor de samenleving.

Mensenhandel is één van de meest lucratieve misdrijven in de wereld waarvan België natuurlijk niet gespaard blijft. De strijd tegen deze wanpraktijken is één van de prioriteiten voor het openbaar ministerie. 

Seksuele uitbuiting, seksuele slavernij, gedwongen huwelijken en dwangarbeid, enz. zijn ook misdrijffenomenen die gerelateerd zijn aan mensenhandel en die afbreuk doen aan de hoekstenen van onze samenleving. Het openbaar ministerie ondersteunt bijgevolg de campagne Blue Heart van UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime #Endhumantrafficking 

Een blauw hart zal prijken op onze communicatiekanalen om de publieke opinie in juli te sensibiliseren voor de strijd tegen mensenhandel.

Meer info www.unodc.org/endht en https://twitter.com/UNODC