Jaarverslag 2016

Het College van Procureurs-generaal heeft het genoegen het jaarverslag van 2016 mee te delen. Ondanks het feit dat het jaar 2016 werd gekenmerkt door de jihadistische aanslagen die de volledige inzet van de magistraten vereisten, heeft het College zich desalniettemin verder op een actieve manier gewijd aan het uitbouwen van het strafrechtelijk beleid en heeft de omzendbrieven die van kracht zijn bijgewerkt.

Meer details over de evolutie van het strafrechtelijk beleid in 2016 en alle evaluaties in toepassing van de wet kunnen in dit jaarverslag teruggevonden worden.

Veel leesplezier!