Justitiële afhandeling corona-inbreuken (Update 1/11/2020)

Op 1 november werd er reeds voor 109.133 verdachten een dossier geopend op het niveau van de correctionele parketten (en voor 633 verdachten een dossier op het niveau van de auditoraten).

Grafiek 1: Aantal verdachten verbonden aan dossiers ingestroomd op het correctioneel parket, naargelang ze al dan niet een voorstel tot (onmiddellijke) minnelijke schikking kregen (n)

Voor verdachten geregistreerd in de MaCH-applicatie kregen er 25.043 een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) en 41.117 een voorstel tot minnelijke schikking (MS). Voor 31.958 verdachten werd een andere richtinggevende beslissing genomen. In deze andere richtinggevende beslissingen zitten onder meer rechtstreekse dagvaardingen (waarin al dan niet reeds een vonnis werd uitgesproken), gevoegde dossiers waarvoor de verdere behandeling volgt in de moederzaak,… .

Bij de 25.043 verdachten die een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking kregen, dienen er nog 3.132 verdachten bijgeteld te worden welke reeds een dergelijk voorstel hebben gekregen door de politiediensten maar die nog niet in de MaCH-applicatie als dusdanig werden geregistreerd. In totaal werden dus al 28.175 onmiddellijke minnelijke schikkingen voorgesteld[1].

Momenteel helt de afhandeling dus nog over naar een minnelijke schikking voorgesteld door het parket, maar de laatste weken worden er opnieuw meer onmiddellijke minnelijke schikkingen voorgesteld door de politiediensten. Dit blijkt uit vaststellingen uit de cross-covid applicatie die de politie dient te gebruiken op het terrein om covid-inbreuken vast te stellen[2].

Voor 64% van het totaal aantal geregistreerde verdachten of 69.845 verdachten werd het dossier afgesloten op het niveau van het correctionele parket. Onderstaande grafiek presenteert de laatste vooruitgangsstaat voor verdachten waarvoor het dossier werd afgesloten.

Grafiek 2: Laatste vooruitgangsstaat voor verdachten verbonden aan dossiers ingestroomd op het correctioneel parket en waarvoor het dossier reeds een afsluitende beslissing kreeg (n)[3]

Van alle verdachten waarvoor het dossier werd afgesloten en als dusdanig werd geregistreerd in de MaCH-applicatie, gebeurde dit in de helft van de gevallen omwille van een betaalde (onmiddellijke) minnelijke schikking (34.713 of 50%)[4]. Voor 20.522 verdachten werd de zaak zonder gevolg gesteld. In de overgrote meerderheid van deze gevallen gaat het om een technisch sepot omwille van het motief ‘onvoldoende bewijzen’ (14.995 verdachten) of het motief ‘geen misdrijf’ (2.408 verdachten). Aan 2.671 verdachten werd een (gemeentelijke) administratieve sanctie voorgesteld en in 1.489 gevallen was er sprake van een pretoriaanse probatie. Voor 4.511 verdachten werd reeds een vonnis geveld, hetzij na een rechtstreekse dagvaarding of na het niet betalen van een (onmiddellijke) minnelijke schikking.

Voor 39.288 verdachten staat het dossier nog open op het niveau van het correctionele parket. Aan 68% werd reeds een richtinggevende beslissing gegeven door hetzij de politiediensten op het terrein hetzij door het correctionele parket. Onderstaande grafiek presenteert de laatste vooruitgangsstaat voor verdachten waarvoor het dossier nog niet afgesloten is.

Grafiek 3: Laatste vooruitgangsstaat voor verdachten verbonden aan dossiers ingestroomd op het correctioneel parket en waarvoor het dossier nog geen afsluitende beslissing kreeg (n)

Voor de verdachten waarvoor het dossier nog openstaat werd reeds voor 6.270 verdachten de beslissing genomen om te dagvaarden, hetzij rechtstreeks, hetzij na het niet betalen van een (onmiddellijke) minnelijke schikking. Dit aantal zal de komende dagen en weken hoogstwaarschijnlijk nog verder stijgen aangezien er nog 9.494 minnelijke schikkingen in de status onbetaald staan. Tevens is voor 10.976 overtreders de betaaltermijn voor de (onmiddellijke) minnelijke schikking nog niet verlopen.

______________________________

[1] Het gaat hier enkel om de aantallen onmiddellijke minnelijke schikking die in de cross-covid applicatie werden geregistreerd. In realiteit zal het aantal nog hoger liggen aangezien niet alle politiediensten registreren in deze applicatie.

[2] In de cross-covid applicatie werden in de eerste week van oktober (5-11 oktober) 71 voorstellen onmiddellijke minnelijke schikking geregistreerd. In de laatste week (26 oktober – 1 november) werden er in deze applicatie 1.209 voorstellen geregistreerd. Dit is een onderschatting van de realiteit aangezien nog niet alle politiediensten op het terrein gebruik maken van deze applicatie. De stijging is enerzijds te wijten aan de frequentere toepassing van de onmiddellijke minnelijke schikking en anderzijds aan de sensibilisering bij de politiediensten rond het gebruik van deze applicatie. Om op het niveau van het parket/auditoraat een volledig beeld te krijgen van de voorgestelde onmiddellijke minnelijke schikkingen op het terrein dient aldus gewacht te worden op de registratie van het proces-verbaal in het informaticasysteem van de parketten/auditoraten (na visering in de Algemene Nationale Gegevensbank).

[3] Voor 3 verdachten werd de zaak geseponeerd met een onbekend motief.

[4] In realiteit zullen er reeds meer voorstellen (onmiddellijke) minnelijke schikking betaald zijn, maar nog niet als dusdanig geregistreerd in de applicatie (bijvoorbeeld ter plaatse betaalde onmiddellijke minnelijke schikkingen).