Mercuriales: de procureurs-generaal leiden het nieuwe gerechtelijk jaar in

De traditie wil dat de procureurs-generaal op de plechtige openingszitting bij aanvang van het gerechtelijk jaar een openingsrede uitspreken, waarin zij de balans opmaken van de manier waarop in hun rechtsgebied recht gesproken wordt. Hierin komen ook de statistische tendensen voor de gerechtelijke activiteit gedurende het afgelopen jaar aan bod.

De procureurs-generaal kunnen hierbij eveneens een deel van hun uiteenzetting wijden aan een relevant onderwerp. Volgende thema’s worden aangekaart bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar:

 

Rechtsgebied Brussel

Dhr. Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel, zal zijn openingsrede van het hof van beroep te Brussel uitspreken op 2 september 2019, met als onderwerp “Voorstellen om de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit en tegen de fiscale en sociale fraude efficiënter te voeren.”

Op 3 september 2019 wordt de openingsrede van het arbeidshof te Brussel uitgesproken. Dit gebeurt dit jaar in het Nederlands door dhr. Willem Debeuckelaere, ere-raadsheer van het hof van beroep Gent, gastprofessor bij de Universiteit Gent, voormalig voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit en ondervoorzitter van de EDPB (European Data Protection Board), met als onderwerp: “Privacy en gegevensbescherming op de werkvloer: theorie, praktijk en werkelijkheid.”

> Lees meer

 

Rechtsgebied Luik

Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik, zal het in zijn openingsrede hebben over de “magistratenblues”. Als bevoorrecht getuige van de evolutie van het ambt van magistraat gedurende de afgelopen 30 jaar zal hij een aantal oorzaken bespreken die tot een zekere ‘ambtsmoeheid’ geleid hebben, namelijk de hoge werklast, het personeelstekort en het gebrek aan respect en erkenning vanuit de maatschappij. Desalniettemin zal hij ook een aantal pistes naar voor schuiven om deze situatie ten goede te keren.

> Lees meer

 

Rechtsgebied Gent

Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent, nodigde Dirk Heirbaut als spreker uit, die het zal hebben over de grote veranderingen waarmee de Belgische justitie de afgelopen vijf jaar geconfronteerd werd, en die van een ongeziene omvang zijn sinds de napoleontische tijd en dus sinds het ontstaan van België. Aan de hand van hink-stap-sprong: wat na de landing?” zal dhr. Heirbaut een balans opmaken van het beleid van minister van Justitie Koen Geens, die zelf voor deze discipline uit de atletiek koos om zijn hervormingsprogramma te illustreren.

> Lees meer

> Reportage over de plechtige Openingszitting te Gent | advocatennet.be

 

Rechtsgebied Antwerpen

Op 2 september 2019 zal Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen, terugkeren naar het begin van de strafrechtsketen, met name het ogenblik dat de door de politie vastgestelde strafbare feiten worden overgemaakt aan het parket, en de mogelijkheden die het parket heeft om deze feiten buitengerechtelijk af te handelen of de strafrechtelijke afhandeling te versnellen in het belang van een goede rechtsbedeling, efficiëntie en effectiviteit.

Dhr. Vandenbruwaene zal dit illustreren aan de hand van een aantal initiatieven of best practices, bijvoorbeeld het Project M te Limburg, waarin sinds eind 2017 het parket Limburg, de politiezone CARMA en de justitiehuizen van Tongeren en Hasselt instapten vanuit de nood om op een snelle en meer adequate manier een antwoord te bieden op veelvoorkomende lokale criminaliteit.

> Lees meer

> Reportage over de plechtige Openingszitting te Antwerpen | advocatennet.be

 

Rechtgebied Bergen

Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen, zal op 2 september om 15 uur volgend thema aansnijden: “De opgang van de bestuurlijke rechtshandhaving: maatschappelijke voor- of achteruitgang ?”

> Lees meer​