Nieuwe richtlijnen ter bestrijding van rijden onder invloed - Drempel voor onmiddellijke intrekking rijbewijs verlaagd van 0,65 naar 0,50 mg/l

In het kader van de strijd tegen "verkeerskillers" zijn twee gezamenlijke omzendbrieven van het College van procureurs-generaal en de minister van Justitie en een omzendbrief van het College van procureurs-generaal herzien die op 1 juni in werking treden. De belangrijkste maatregel is dat de drempel voor onmiddellijke intrekking van het rijbewijs bij rijden onder invloed van alcohol is verlaagd van 0,65 tot 0,50 mg/l uitgeademde lucht.

 

Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2022-2025 en het Federaal Verkeersveiligheidsplan 2021-2025. Een van de doelstellingen van deze twee plannen is de bestrijding van "verkeerskillers". De plannen benadrukken de noodzaak om bij politiecontroles bijzondere aandacht te besteden aan rijden onder invloed. Daarvoor moet actie worden ondernomen.

 

Sociale tolerantie

Het probleem van het rijden onder invloed houdt deels verband met de sociale tolerantie die er te vaak tegenover staat. Uit enquêtes onder bestuurders blijkt dat in België het rijden onder invloed van alcohol nog steeds ver boven het Europese gemiddelde ligt.

In het kader van de "ESRA2"-enquête (e-Survey of Road Users' Attitudes, 2019) werden bestuurders gevraagd naar hun gedrag op de weg: 33% van de Belgische bestuurders verklaarde de voorbije 30 dagen gedronken te hebben vooraleer achter het stuur te kruipen (zonder het aantal drankjes te vermelden), tegenover een Europees gemiddelde van 20%. Daarmee komt België op de derde plaats van de 20 landen. Bovendien zegt 24% van de bestuurders dat ze de laatste 30 dagen gedronken hebben alvorens achter het stuur te kruipen, ook al weten ze dat ze waarschijnlijk de limiet hebben overschreden.

Omdat de sociale tolerantie in ons land veel te hoog blijft in verhouding tot het gevaar dat dit soort rijgedrag inhoudt, wil het Federaal Verkeersveiligheidsplan 2021-2025 risicovol gedrag sociaal onaanvaardbaar maken.

 

Van 0,65 naar 0,50 mg/l vanaf 1 juni

De minister van Justitie en het College van procureurs-generaal hebben daarom besloten de drempel voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs geleidelijk te verlagen. Concreet wordt deze vanaf 1 juni verlaagd van 0,65 naar 0,50 mg/l uitgeademde lucht. Met andere woorden, van 1,5 naar 1,2 promille alcohol in het bloed.

Het risico op een verkeersongeval is bijna vier keer zo groot bij 1,0 promille alcohol in het bloed en meer dan twintig keer zo groot bij 1,5 promille.

Houd er rekening mee dat de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs wettelijk mogelijk is vanaf 0,35 mg/l uitgeademde lucht, maar dat dit niet systematisch gebeurt. Het wordt over het algemeen toegepast wanneer de bestuurder gevaarlijk gedrag heeft vertoond voor de verkeersveiligheid.

Voortaan kunnen parketten alleen nog schikkingen voorstellen wanneer de ademtest onder de 0,50 mg/l ligt.

 

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “De zomer staat voor barbecues, festivals, concerten, grote sportmanifestaties en andere gezellige momenten waar wij graag een goed glas bij drinken. Alcoholgebruik eist elk jaar een groeiend aantal slachtoffers. Duizenden ongevallen, vaak jonge mensen, elke zomer. Nochtans kunnen we daar zelf gemakkelijk wat aan doen. Een glas minder, en anders laten we BOB ons thuisbrengen. Niets verbiedt om ons gezond verstand te gebruiken en er net zo goed een fantastische zomer van te maken. Voor wie hardleers is, zal strenger opgetreden worden.”

 

Deze maatregel is een duidelijk signaal aan de samenleving, met de bedoeling om weggebruikers te ontmoedigen van gevaarlijk rijgedrag en het te voorkomen.