Openingsrede auditoraat-generaal Gent

Op 4 september 2018 hield het Arbeidshof te Gent zijn plechtige openingszitting. Procureur-generaal E. Dernicourt gaf nadere toelichting bij de rechtsbedeling door het arbeidshof en de arbeidsrechtbank binnen het ressort Gent. Hij stelde een lichte daling van het aantal bij het arbeidshof ingeleide dossiers vast en een sterkere daling bij de arbeidsrechtbank, vooral in het aantal dossiers over de werknemersbijdragen. Wat de werking van het auditoraat-generaal betrof, stelde hij enerzijds vast dat de stock aan strafzaken weggewerkt was maar anderzijds dat er steeds meer geïnvesteerd moest worden in het opstellen conclusies in complexe strafzaken. Het arbeidsauditoraat was er opnieuw in geslaagd verbeurdverklaringen en penale boetes te innen door het opstarten van strafuitvoeringsonderzoeken. Voor het eerst werd ook een gastspreker uitgenodigd, de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad en van het Nationaal Pensioencomité. Hij gaf een uiteenzetting over de rol van de NAR met betrekking tot de Wet van 5 december 1968 op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten, die dit jaar zijn 60e verjaardag viert.

Voor de mercuriale klik hier