Persbericht

In het kader van huiszoekingen die gisteren ’s avonds in Molenbeek plaatsvonden kan het parket van Brussel hetvolgende meedelen.

De informatie aan de basis van deze tussenkomst was mogelijks vals. Naar alle waarschijnlijkheid werd er bewust verkeerde informatie overgemaakt aan de politiediensten.

De politie is een mogelijke verdachte op het spoor en heeft deze man ook gisteren in de loop van de avond gearresteerd. Er wordt dus op dit moment 1 iemand verhoord als verdachte (schending van artikel 145 §3ter van de wet van 13 juni 2015: gebruik van een elektronisch communicatiemiddel om schade toe te brengen, bestraft met een boete van 20 tot 300 euro en een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar) en verschillende anderen als getuige.

Het komt er nu op aan na te gaan of de man die verhoord wordt, diegene is die de politie moedwillig op het verkeerde been heeft willen zetten of niet. Op basis van het politioneel onderzoek zal het parket beslissen of de man voor de onderzoeksrechter wordt geleid, dan wel weer in vrijheid wordt gesteld.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder