Persbericht

Op 04/11/2015 heeft het kabinet van de Vlaamse minister van Milieu, Natuur en Landbouw, mevr. Joke Schauvliege, zich benadeelde persoon verklaard bij het parket van de procureur des Konings te Brussel nadat het aan het licht gekomen is dat voertuigen van de autoconstructeur Volkswagen uitgerust zijn met gemanipuleerde software. Deze voertuigen zouden de toepasselijke regelgeving inzake CO-uitstoot niet respecteren.

Het parket van de procureur des Konings te Brussel heeft hierop een onderzoek geopend met name voor valsheid in burgerlijke en handelsgeschriften door een particulier.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder