Persbericht

Op 27 juni 2015 om 00:20 werd de politiezone West verwittigd dat er in Jette een man op straat werd neergeschoten.

Eens ter plaatse, heeft de politie vastgesteld dat een manspersoon levenloos op de grond lag.

De omstandigheden van de moord zijn tot op heden onbekend. Het zou gaan om een uitgelopen ruzie tussen twee groepen, de ene van 10 mannen tegen een groep van 3 à 4 mannen, waaronder de verdachte.

Een getuige verklaart schoten gehoord te hebben et zou een man gezien hebben die neerviel. Een tweede getuige verklaart dat er een donkere Mercedes zeer snel in de straat voorbij gereden is nadat het slachtoffer werd neergeschoten.

Het parket heeft een veiligheidsperimeter gevorderd, heeft een ballistiek deskundige en een wetsdokter aangesteld. Samen met de onderzoeksrechter is het parket ter plaatse afgestapt.

Een manspersoon dat de vermoedelijke verdachte zou kunnen zijn werd geïdentificeerd en wordt actief gezocht.

In het belang van het onderzoek en op vraag van de onderzoeksrechter zal er geen verdere commentaar gegeven worden.

Rym KECHICHE - Woordvoerder