Persbericht

Naar aanleiding van een artikel dat vandaag verschenen is in La Capitale, kan het parket van de procureur des Konings van Brussel het volgende bevestigen :

Aangezien de applicatie “Weeder” nu ook beschikbaar is in Brussel, voorziet het parket in een aantal specifieke en aangepaste maatregelen in het kader van de dagelijkse strijd tegen de handel in verdovende middelen en in het bijzonder tegen de handel op straat.

Het parket van Brussel houdt er toch aan eraan te herinneren dat het bezit van verdovende middelen, ook het bezit van cannabis en afgeleide producten, nog steeds bij wet verboden is. Ook de term “depannage”, ondermeer gebruikt door de applicatie en door verschillende druggebruikers, wordt gelijk gesteld met  “ het te koop aanbieden van verdovende middelen”  of “het gebruik van verdovende middelen vergemakkelijken”, voorzien in de drugwet van 24 februari 1921.

Deze wet voorziet voor deze inbreuken een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en boetes van 1000 tot 100.000 euro.

Denis GOEMAN - Woordvoerder