Persbericht

Naar aanleiding van verschillende persartikels en reportages in april 2015, gewijd aan de precaire financiële situatie van de gemeente Molenbeek, heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel, het initiatief genomen een aanvankelijk (een nieuw) proces-verbaal op te stellen.

Dit proces-verbaal werd opgesteld lastens X en voor feiten die mogelijks gekwalificeerd kunnen worden als valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken door een openbaar ambtenaar.

Het parket van de Procureur des Konings te Brussel heeft de eerste plichten uitgeschreven en het is zo dat de eerste mogelijke getuigen inmiddels werden verhoord.

Het onderzoek op het Brusselse parket bevindt zich derhalve in een absoluut beginstadium en het is dan ook niet wenselijk hier verdere verklaringen over af te leggen.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder